Polischef hävdar sin makt

Tre olika instanser inom olika enheter på Migrationsverket har förklarat för en familj från Afghanistan att DE INTE SKA UTVISAS. För att verkligen kolla detta ärende har jag hjälpt familjen att ringa och boka tider och höra om regler och bestämmelser. Trots detta kommer poliser idag och väcker familjen och för bort mannen i familjen. Han sätt i förvar på Polishuset i Karlstad med risk att skickas till förvar/flyktingfängelse i väntan på familjens utvisning. Förtvivlade ringer de till mig och jag åker genast till familjens asylboende. Där ringer jag Gränspolisen och får direkt kontakt med chefspolisen som menar att hela familjen ska utvisas och polischefen menar att det är HAN som bestämmer. Då ringer jag Migrationsverket i Solna som haft hand om ärendet under drygt ett år. De säger att DET FINNS INGEN ANTECKNING OM ATT FAMILJEN GÖMT SIG ELLER BETETT SIG PÅ ETT SÅNT SÄTT ATT DE SKALL UTVISAS. Deras sk Dublinbeslut ÄR SLUT och HAR UPPHÖRT. De ska göra en vanlig asylansökan. I Solna menar man att jag inte bör ge mig eftersom det verkar vara något märkligt med polischefens beslut. Ringer honom och han svarar att jag kan ju överklaga. När jag säger att jag måste ha ett underlag för att överklaga och veta vad jag ska skriva, svarar han att han INTE tänker ge mig några sådana uppgifter.
Ringer då Migrationsverket i Karlstad och en handläggare säger att hon ska prata med sin chef och sen återkomma till mig. Det gör hon inte kl.11 och inte kl12 och inte kl 2 trots påstötningar. Senare på eftermiddagen ringer jag igen flera gånger samt skriver tre mail. Strax innan de stänger skickade de ett mail där de ber om ursäkt för att familjen fått motstridiga uppgifter på grund av att flera handläggare varit inblandade. Så här skriver de:
Olyckligtvis har det i deras ärenden varit många personer och olika myndigheter inblandade. Migrationsverket har skilt sig från ärendet då verkställigheten av besluten överlämnades till polismyndigheten i Värmland. Polismyndigheten i Värmland är nu handläggande myndighet.I samband med att ärendet överlämnades skedde ett missförstånd som rörde den tidsfrist som personerna haft för att överföras till Italien. Migrationsverket hade inte kännedom om att polismyndigheten förlängt tidsfristen för överföringen till och med17 juli 2013 varför vi trodde att tidsfristen för överföringen gått ut. Därav informationen till familjen att de kunde söka asyl i den så kallade normalprocessen. Efteråt framkom att tidsfristen redan var förlängd varför den information som lämnats är felaktig. Vi avser tala med familjen om detta för att berätta om detta missförstånd och förklara hur situationen ser ut och så klart be om ursäkt för detta missförstånd. Dock är det alltså polismyndigheten i Värmland som är verkställande myndighet. Om ni vill klaga på överföringen finns möjligheten att ansöka om verkställighetshinder hos en av Migrationsverkets förvaltningsprocessenheter.
Med vänlig hälsning

Elin Lundström
Teamledare för återvändandeteamet
Migrationsverket
Verksamhetsområde mottagning
Mottagningsenheten i Karlstad
Box 616, 651 13 Karlstad
Telefon 010-485 0114
Då skriver jag brev till Migrationsverket i Kållered, Göteborg. De svarar så här:
Hej!
Jag har tidigare arbetat som beslutsfattare på Dublinenheten men arbetar sedan ett år på Ulfs enhet med andra ärenden. Ulf bad mig titta på detta. Såvitt jag kan se handlar det om huruvida personen var avviken eller ej och om eventuell förlängning av tidsfristen skett innan den ursprungliga sexmånadersfristen för överföring gick ut vilket jag förstår var den 16 juli 2012.

Jag kan se i våra system att ärendet överlämnades till polisen för verkställighet den 8 juli 2012. Efter överlämnandet är det polismyndigheten som ansvarar för ev. förlängning av tidsfristen. Tidsfristen kan förlängas till 18 månader vid ett avvikande/undanhållande från första acceptdatum. Förlängning måste ske innan den första fristen går ut. Huruvida detta skett eller inte går inte att se i våra datasystem. Jag kan däremot se att polisen efterlyst honom den 13 juli 2012. Har alltså förlängning skett innan den 16 juli på grund av att han var avviken då är beslutet fortfarande verkställbart. Mottagningspersonalen har registrerat honom som avviken i våra system efter att fått ta del av polisens efterlysning. Det synes alltså som att polisen bedömt honom som avviken inom den ursprungliga fristen. Jag kan tyvärr inte bedöma om detta är riktigt eller inte utan eventuella oklarheter får i så fall redas ut av mottagningspersonal och polis huruvida han varit avviken eller inte.
Med vänlig hälsning
Eva Norstedt

Polisen sa till mig att de besökte familjen den 18 juli och då var de inte hemma. JAG ÄR SÄKER PÅ ATT JAG BESÖKTE FAMILJEN DEN 18 JULI OCH ATT DE VAR HEMMA DÅ. De var inte avvikna. De hade inte fått något förbud att gå ut, besöka någon vän eller ta en promenad.
Hur kan polisen påstå en sak utan att komma med bevis?
Varför fungerar kommunikationen mellan olika myndigheter så dåligt?
Varför bryr man sig inte om att det finns en 2-årig son i familjen och två sjuka barn som riskerar att totalt bryta samman?
Varför låter man inte familjens juridiska ombud få information i ärendet?
Varför tar man inte hänsyn till Barnkonventionen?
Jag hoppas få fram fakta i morgon. Jag hoppas att jag ska få hjälp att få ut polisens journalhandlingar och diarieförda beslut och se vilket datum de fattade beslutet att utvidga Dublinförordningen till 18 månader.
Familjen har upplevt hot, mord och våld och trodde att de skulle få lugna och ro i Sverige. När ska eländet ta slut?
När ska man agera humant?
Är det någon som tänker på barnen? PÅ den 2-årige sonen som saknar sin pappa. På mamman som mist en son i hemlandet?
Många frågor-få svar. Kanske morgondagen ger svar då jag hoppas få prata med den advokat som utsetts i förvarsfråganKommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0