Dialog med Migrationsverket

December 2012 träffades Sveriges Kristna Råd och Migrationsverket för att inleda en dialog kring migrationsfrågor. Upprinnelsen var kyrkornas upprördhet över migrationsmyndigheternas beslut rörande två iranska kvinnor vars konversion underkändes. SKR menade att det finns stora brister inom verket kring frågor om religion som grund för asyl. Vid mötet beslutades om en utbildningssatsning där Migrationsverkets alla enheter skulle inbjudas till kursdagar kring ämnet Tro och Trovärdighet. Migrationsverkets rättschef och stabsjurist m.fl aviserade att de jobbade med ett rättsligt ställningstagande kring trovärdighetsbedömningar och nu ville de ha fallstudier och synpunkter från SKR. Jag som i flera år skickat mail och skrivelser till rättschefen, och blivit bemött på ett korrekt och vänligt sätt, fann mig nu sitta med i en förberedande arbetsgrupp, där jag kunde föra fram flera av de ärenden som upprört mig och de kyrkor som jag står i kontakt med.



SKR är ett samarbetsorgan för Sveriges 25 olika kyrkofamiljer t.ex Svenska Kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkor, Pingst fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan m.fl Den fråga där samarbetet fungerar allra bäst och där SKR kunnat påverka samhället har handlat om asylfrågor. Många minns säkert den lyckade kampanjen Påskuppropet 2005 för en generösare flyktingpolitik. Sammanlagt skrev över 157 000 människor under namninsamlingen som överlämnades till migrationsminister Barbro Holmberg. Denna manifestation plus politiska påtryckningar från V och Mp med understöd av Fp, C och Kd ledde till att många gömda barnfamiljer fick uppehållstillstånd.

Jag har haft förmånen att få vara med och planera denna utbildningssatsning tillsammans med Migrationsverkets chefsjurister och några fler representanter för SKRs migrationsgrupp. Den första kursdagen hölls den 11 juni 2013 i Stockholm. För någon vecka sedan hade vi den andra träffen i Göteborg. Senare i höst står Malmö, Boden och ytterligare en gång i Stockholm på programmet. I Göteborg fanns även deltagare från Migrationsdomstolen. Domstolarna är inbjudna vid varje tillfälle.

På kursdagen den 11 juni presenterade stabsjurist Helene Hedebris det rättsliga ställningstagandet RCI 09/2013 -rättsligt ställningstagande-metod för prövning av trovärdighet och tillförlitlighet. Som jag ser det är det ett bra verktyg att försöka bedöma om en konversion är genuin, men man måste vara medveten om att denna fråga fortfarande kommer att diskuteras och vara föremål för olika bedömningar för vem kan avgöra vad som finns djupt inne i en människas tro och innersta tankar?

Den dialog som inletts är nyttig och viktig. Sverige är kanske det land i världen som är mest sekulariserat. Religionens roll i samhället är mycket perifer och frågor om tro och trosuppfattningar är ovanliga att definiera och utforska. Det är uppenbart att Migrationsverkets jurister såväl som företrädare för Sveriges kyrkor har mycket att lära. Med en ökad förståelse och en ödmjukhet inför dessa frågor skapas en grund att närma oss frågeställningarna med större varsamhet och mindre av tvärsäkerhet. Migrationsverket vill efter höstens kursdagar fortsätta dialogen. Fler frågor har anknytningspunkter till religion, kultur och värderingsfrågor. Jag är tacksam att få vara en av föreläsarna och på dessa kursdagar få möta flera av de beslutsfattare och föredragande som jag under många år försett med diverse inlagor, vädjanden och intyg. Nu får vi sitta ner i grupper och diskutera fiktiva ärenden. Vi får lyssna till hur den andra sidan ser på frågor och ta del av fakta som vi kanske inte har tänkt på.

Vid varje tillfälle finns representanter med från Migrationsverkets ledning, rättslig styrning, Förvaltningsprocessenheten och landexpert. Från SKRs sida finns generalsekreteraren Karin Wiborn och någon av juristerna på Rådgivningsbyrån. Prästen Håkan Sandvik och pastor Sanna Mansouri som kommer från Iran där hon varit polischef. Från SKRs migrationsgrupp medverkar även Michael Williams, flyktingkonsulent inom Sv. Kyrkan som också är verksam inom Farr.

Förutom föreläsningar tas god tid till fallstudier, samtal och paneldiskussion.

De senaste dagarna har jag tagit del av ett ärende då ett läkarpar tvångsutvisades till Iran. Genom olika kanaler får vi veta, att de har det mycket svårt och att de kallats till förhör, fått utreseförbud och erbjudits att avsäga sig sin tro. Enligt parets juridiska ombud har företrädare för Migrationsverket sagt till paret att ligga lågt med sin trosuppfattning. Detta strider mot religionsfriheten och är allvarligt. Detta exempel visar på nödvändigheten av att öka kunskapen kring religion som grund för asyl.

Jag ser med spänning och intresse fram emot kommande kursdagar.

Vill du studera ämnet mer grundligt kan du ta del av RCI 26/2012 och dokumentet The cost of faith som har beteckningen 30412 på lifos.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0