Två viktiga blanketter för afghanska ärenden

 
 
Kontakta mig om ni vill ha blanketterna skickade.
Min mail bengt.w.sjoberg@gmail.com
 
 

Inhibition av afghanska ärenden

VAD GÄLLER KRING BEGÄRAN OM INHIBITION
 

Information ifrån processförare på Migrationsverket förmedlad den 21/7 2021 kl. 13.10

Du som kommer ifrån Afghanistan och har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut ska göra följande för att begära inhibition för att därefter kunna ansöka om LMA kort och dagersättning:

1. Skriv en skrivelse till migrationsverket@migrationsverket.se att du begär inhibition av ditt utvisningsbeslut. Hänvisa till att det råder verkställighetsstopp tillsvidare. Skriv INGET om gamla eller nya asylskäl.

2. Avvakta meddelande ifrån Migrationsverket att ditt ärende har inhiberats (utvisningsbeslutet stoppats).

3. Ansök om LMA kort och dagersättning (ev. AT/UND- ansökan om undantag av arbetstillstånd). Tänk på att vissa bostadsadresser inte ger rätt till ersättning. Läs mer om hur det ser ut i ditt område här: https://skr.se/.../regelverkforegetboendeebo.31180.html...

 


Tillfälligt verkställighetsstopp till Afghanistan

 
OBS! Beslutet gäller med omedelbar verkan, men betyder inte att alla från Afghanistan nu får stanna i Sverige. Så här skriver MV på sin hemsida:
 
"Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över stora delar av landet. Därför har Migrationsverket idag fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.
– Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller tillsvidare, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.
Det redan svåra säkerhetsläget i Afghanistan har snabbt förändrats ytterligare under de senaste månaderna. Samtidigt är informationen om den pågående situationen i landet svårbedömd, då den snabbt förändras och händelseutvecklingen sker över en stor del av landet. Det är mot bakgrund av detta som Migrationsverket idag har fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.
– Säkerhetsutvecklingen i Afghanistan är oroväckande men också svårbedömd. Talibanrörelsen har i snabb takt utökat och fortsätter utöka sin territoriella kontroll i landet. Därför har vi idag fattat beslut om verkställighetsstopp till Afghanistan, säger Carl Bexelius.
Migrationsverket kommer nu att fortsätta analysera händelseutvecklingen mycket noga för att se om myndigheten på sikt behöver göra ändringar i den rättsliga styrningen eller vidta andra åtgärder. Det går i nuläget inte att säga hur länge beslutet om verkställighetsstoppet kommer att gälla. Utgångspunkten är fortfarande att personer med av- eller utvisningsbeslut ska återvända till Afghanistan när situationen i landet stabiliserats.
– Det handlar i dagsläget om cirka 7 000 personer i Sverige som har avvisnings- eller utvisningsbeslut till Afghanistan, säger Carl Bexelius."
 
Får dem som blivit av med sina id-kort nu  nytt LMA-kort nu? Ja och du får rätt till dagersättning om du inte haft det. Hur det blir med rätt till boende vet jag inte ännu.
 

Vad händer med utvisningarna till Afghanistan?

Jag har samlat lite aktuell information som visar att det är ett tillfälligt stopp. Vad som händer efter tre månader vet vi inte ännu.
Afghanistans regering begär nu att länder i Europa ska sluta utvisa människor till Afghanistan, åtminstone under en tre-månaders period. Hur det blir därefter får vi följa upp kontinuerligt. Kriget mot talibanerna och spridningen av coronaviruset gör det helt omöjligt för regeringen att säkra återvändande medborgares liv och trygghet. Det är krig och väpnade konflikter, terrordåd m.m. i Afghanistan. Cirka 80 % av landet är ockuperad av talibaner. Möjlighet till internflyktingsalternativ som Migrationsverket tidigare har hänvisat till, existerar inte längre för Afghanistan.
Om beskedet kommer att påverka några utvisningar från Sverige är för tidigt att säga i nuläget.
– Med den begränsade information vi har i nuläget är det oklart om det berör Sverige, men justitiedepartementet följer frågan mycket noga, säger Mirjam Kontio, pressekreterare hos migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S).
Moderaterna reagerar med ett fullständigt hårresande omänskligt uttalande där deras talesperson menar att Sverige ska "straffa" Afghanistan för detta utspel borde genom att sluta ge bistånd till landets fattiga.
Finlands regering har gått ut med meddelandet att de stoppar utvisningarna nu.
Innan en ny utredning av säkerhetsläget i Afghanistan har slutförts kommer inga afghanska migranter att avvisas från Finland, meddelar finländska Migrationsverket.
Fram till att den nya utredningen har färdigställts kommer heller inga asylsökande afghaner att få avslag på sina ansökningar.
Det redan svåra säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats kraftigt under de senaste månaderna. Parallellt med att de sista utländska soldaterna står i begrepp att lämna har talibanrörelsen gått på offensiven och kontrollerar nu stora delar av det krigshärjade landet.
Aftonbladet / TT - 12 juli 2021
Migrationsverket bör omgående följa Finlands exempel. Mot bakgrund av den dramatiska utvecklingen de senaste månaderna i Afghanistan är det nonchalant och ansvarslöst av Migrationsverket att inte redan ha uppdaterat säkerhetsbedömningen av landet. Migrationsverket bör omgående göra en sådan uppdatering och stoppa alla utvisningar till Afghanistan tills uppdateringen är färdig.
 
 

Såg en framtidsbild

https://www.dagen.se/livsstil/2021/06/28/flyktingengagemanget-nara-att-knacka-bengt-sjoberg/

– En pastor fick en bild från Gud där han såg mig omgiven av människor med olika hudfärg. Många tolkade det som att jag skulle åka ut i mission, precis som många i min släkt har gjort, men det visade att hela världen kom till mig i stället, konstaterar Bengt Sjöberg.

Som nyinflyttad pastor i Filipstad anordnade han lektioner i svenska, samhällskunskap och gitarrspel för nyanlända killar från Iran. Och han var tydlig med vad han förväntade sig av församlingsmedlemmarna.

– Efter varje träff sa jag att någon i församlingen skulle bjuda hem killarna på fika. De sa: “Men vi kan ju inte prata engelska” och jag svarade: “Det gör inget, de ska ju lära sig svenska”. Och så drack vi kaffe tillsammans och visade upp olika lappar under tiden: “kopp”, “sked”, “sockerbit”, förklarar Bengt Sjöberg.

 

 

Förlåtelsens kraft Semesterprat i radion

Programmet "Sommar" i Sveriges Radio P1 ingår definitivt i min sommar. Brukar lyssna på de flesta programmen. Radio Värmland har något som kallas för "Semesterpratare.". Detta klipp började på nytt dyka upp för någon vecka sedan.

I programmet får du lyssna till vad som hände då det 13:e bildäcket exploderade på kort tid och om vilken kraft det är i förlåtelsen. Willie Nelson och Jailbirds Singers blir det en snutt av också. Du kan lyssna när som helst.

Bengt Sjöberg. Foto: Örjan Bengtzing/Sveriges Radio.

 

https://sverigesradio.se/artikel/6187520

 


Flyktingflickorna

Här är länken om du vill beställa min senaste bok, Flyktingflickorna.
Flera som läst boken säger att den var så spännande, att de inte kunde lägga den ifrån sig.
 
 
 
https://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/flyktingflickorna-bengt-sjoberg
 
 

Intervju i Sveriges Radio idag

Idag blev Selam och Selma som är huvudpersoner i boken Flyktingflickorna intervjuade i Radio Värmland tillsammans med mig. Programmet sänds senare i veckan. Träffade flickorna redan 2014 på Bert Karlsson asylboende i Filipstad och på Vasakyrkans språkcafé där det även hölls skola då kommunen inte hade plats i den vanliga skolan. 10 år på flykt i många länder. Oh vad de längtat efter en trygg plats.
Vill du köpa boken? Den finns på www.sjobergsforlag.se
Du kan också beställa den genom att skicka ett mail till bengt.w.sjoberg@gmail.com
 

Flickan i fönstret i Lesjöfors

Nu när Migrationsverket lämnat Lesjöfors rivs de hyreshus som flyktingarna bott i. Jag har många minnen från otaliga besök hos dem. Ett av dessa minnen har etsats sig fast i mitt minne. Det handlar om
Flickan i fönstret på Skolgatan i Lesjöfors
13-åriga Nedja från Kosovo satt vid fönstret och tittade ut på Skolgatan, där ungdomar åkte förbi och kastade stenar mot familjens och andra flyktingars lägenheter. Det var kväll och hennes småsyskon, pappa och mamma låg alla på golvet i vardagsrummet. En av Nedjas systrar var svårt traumatiserad. Hon låg i fosterställning i sin säng och kved men mest verkade hon vara helt frånvarande. Hon hade slutat prata och åt endast något lite. På golvet i vardagsrummet hade de bäddat med madrasser så att de alla kunde försöka få lite trygghet genom att ligga tillsammans medan stenarna haglade mot fönsterrutorna. Oj, där krossades en ruta. Nedja som var duktigast i familjen på svenska ringde 112 och berättade för polisen vad som hände i det lilla brukssamhället där Migrationsverket placerat flera hundra asylsökande. Bland ortens ungdomar och även bland de vuxna fanns flera som var mycket negativa till flyktingar. Ja några av ungdomarna var med i rasistiska grupper. Året var 2011. Det måste också sägas att bland befolkningen fanns många snälla och omtänksamma invånare. Flera brukade ställa kartonger med kläder och skor vid ingångarna i de hyreshus där det bodde asylsökande. Där fick de som ville plocka åt sig något plagg eller skor. Ibland fanns det t.o.m. leksaker till barnen i kartonger eller kassar. En del av de asylsökande hittade också vänner i fotbollsklubben och i andra föreningar men nu var det kris i samhället. Polisen kom och åkte några varv runt samhället men andra uppdrag väntade på andra orter i Värmland. Nedja la sig på nytt på en av madrasserna på golvet och kröp nära sina syskon. Efter någon timme blev det lugnt ute på gatan och familjen kunde sova några timmar.
Jag vet inte hur det kom sig att Nedja kontaktade mig men nästan alla flyktingar kände till ”pappa Bengt” eller ”Erik” som en del kallade mig efter att vi träffats på Erikshjälpen Second Hand inne i Filipstad.
Nedjas familj är romer. När jag först fick kontakt med henne berättade hon om hur rädda alla var men Nedja undrade också varför hon och hennes syskon inte fick gå i skolan. Andra asylsökande gick till den närbelägna skolan längre upp på Skolgatan. Migrationsverket hade sagt till dem att de inte hade rätt att gå i skolan. Jag sa till Nedja att visst ska ni få gå i skolan. Det får alla barn i Sverige. Jag skrev ett brev till skolan som Nedja fick ta med och skickade iväg alla barnen till skolan. Och visst blev de välkomnade redan dagen efter. Det som Migrationsverket sagt till dem var nog ett försök att försöka få familjen att inte bli för mycket rotade i det nya samhället. Men deras agerande var helt felaktigt.
Under en tid kom det många romer från Kosovo och jag brukade besöka flera familjer och försökte hjälpa dem på olika sätt. De tyckte så mycket om då jag kom och spelade och sjöng med barnen. Och sjunga, det kunde de verkligen. Allt verkade lugnt för Nedja och hennes familj under en tid men efter några månader fick de avslag på sin asylansökan. Jag hjälpte dem att överklaga men det blev avslag igen. Jag fäste mig mycket vid Nedja eftersom hon var så öppen och berättade för mig om sina drömmar, framtidsplaner och hur mycket hon längtade efter att få bo i ett land som respekterade de mänskliga rättigheterna och inte diskriminerade romerna. Hon berättade hur serberna utnyttjat romerna vid konflikten mellan kosovoalbanerna och serberna. När Kosovo blev fritt utsattes romerna för hot och trakasserier vilket gjorde att många flydde eller flyttade till Serbien eller andra länder. Jag kämpade för romerna i Lesjöfors och media gjorde reportage och olika nyhetsinslag. Efter ett tag tog Sveriges Radio och journalisten Randi Mossige Norheim kontakt med mig. Vi hade träfats flera gånger då hon gjort olika program i Filipstad. Vi träffades hemma hos oss först och fikade och pratade minnen och hur det gått för andra flyktingar som Randi intervjuat.
Randi ville följa vad som hände med Nedja och bad att få vara med henne och familjen i två dygn. Under dessa dygn bestämde Migrationsverket om en utvisning till Kosovo. Allt gick väldigt fort. Innan hon skickades tillbaka till Kosovo, ville hon hinna säga hejdå till alla sina vänner. Till bästa kompisen Jannika, till hemkunskapsläraren Hans Nordblad och till läraren i engelska, Astrid Gille. Randi följde med över allt och spelade in sitt program som sändes på våren 2011. Klockan 3.30 en tisdagsmorgon i juni 2011 utvisades familjen. Randi och jag följde även vad som hände familjen när de anlände till Kosovo. De hade inget hem att återvända till utan de övernattade i tre nätter i en busskur. Hur tänkte egentligen Migrationsverket att de skulle klara sig? Efter att ha letat efter någon stans att bo i Kosovo försökte de ta sig till Serbien.
Från Serbien skickade Nedja ett sms om att hon inte vågade gå ut. Nu satt hon på nytt i ett fönster och tittade ut på gatan och såg hur polisen slog andra romer utan att de gjort något. Hon frågade mig om det fanns något mer att göra. Hon bad mig överklaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter vilket jag gjorde. Men domstolen tog inte ens upp deras ärende utan det blev avvisat.
Nedja hör av sig
Det gick en lång tid utan att jag hörde något om hur de klarade sig. Jag fick några meddelanden men sen blev det tyst under många år. För två år sedan fick jag ett meddelande på Messenger från Nedja. Jag fick se ett fint brudkort och bilder från fest med dans. Jag såg att det var Nedja, men jag var inte säker. Det visade sig att Nedja inte glömt svenska språket trots att det gått nio år sedan hon utvisades. Det fina brölloppskortet var Nedja och hennes man, ett stiligt par det vill jag lova. Vi pratade länge med varandra och det visade sig att Nedja flyttat till Italien där hon kunnat utbilda sig. Hon hade nu ett arbete men berättade att lönen var så liten att det knappt gick att betala hyran. De hankade sig fram och var nu på väg till Sverige för att söka arbeten. Som EU-medborgare har de rätt att vistas tre månader i Sverige om de klarar sin ekonomi och inte söker ekonomisk hjälp.
Nedja ville besöka dem som hjälpt henne och familjen då de bodde i Gävle, men tyvärr hade den vänliga kvinnan som betytt så mycket för Nedja avlidit, så hon blev mycket ledsen. När vi tog farväl hade Nedja och hennes man gott hopp om att hitta arbete i södra Sverige.
Jag blev så glad att få denna återkoppling efter så lång tid. Nedja är en överlevare och hon kommer att klara sig bra, det är jag övertygad om.
 

Lyckad integration

Ibland blir man överraskad, förvånad och glad. Cyklade ned mot stan för att posta ett brev och såg festklädda människor, fina bilar och blombuketter. Det är studentfirande i stan idag. Det hade jag glömt. Vi ska ju till barnbarnens examen och student på torsdag i Örebro.
Vid en bil står ett par och vinkar åt mig och en ståtlig kille i kostym, skjorta och slips går ut ur bilen och ropar "Hej, Bengt".
DÅ såg jag vilka de var och insåg plötsligt ännu en gång: så fort åren går. Det var pojken från XY-stan i gamla Sovjet som tar studenten idag.
Kom ihåg natten då jag körde familjen till ett kapell upp mot Dalarna. Vi kom fram mitt i natten till en iskall lägenhet. Där bodde familjen ända fram till september. Pappan fiskade mycket och de åt fisk flera gånger i veckan. De tog även vara på frukt, bär och svamp och fick hjälp av den lilla församlingen på bruksorten. Jag ordnade med skolgång för storasyster och så en dag på hösten meddelade Migrationsverket att alla flyktingar från XY-stan skulle få amnesti på grund av oroligheterna i hemlandet där många hade dödats.
Vi hjälpte dem att flytta tillbaka till Filipstad och lyckades hyra en lägenhet. Pappan fick jobb och visade sig vara så duktig så han blev arbetsledare. Mamman fick också jobb och storasyster pluggade på KTH.
Och idag fick jag se "lillpojken" bakom ratten på en fin bil. Ibland när man blir lite deppig får man en så fin uppmuntran. Det var värt att vara uppe den där natten och köra upp mot Dalarna för att undvika utvisningen.
OBS! Bilden visar gammalt kapell, men inte det som familjen fick bo i.
 
 

18 år i limbo-djupt tragiskt

https://www.dagen.se/nyheter/2021/05/24/ska-sverige-nagonsin-utvisa-konvertiten-paul/

 Det är en låst artikel, men väl värt att betala för att läsa.

Pauls berättelse är djupt berörande.

ska Sverige någonsin utvisa konvertiten Paul Varma?

Dagenreportern Joakim Lundgren berättar om det märkligaste asylfallet han stött på.

Det är en osannolik historia. Under mina år som reporter på Dagen har en kontakt dröjt sig kvar längre än andra.

Rent formellt ligger det just nu hos gränspolisen, som i sin tur väntar på svar från Interpol som 2019 ställde frågor till både Indien och Maldiverna om Paul Varmas identitet. Men svaren dröjer.

– Han är i ett oerhört utsatt läge, och myndigheternas behandling av honom är klandervärd. Att leva i detta vakuum bryter ner psyket totalt, säger Bengt Sjöberg till Dagen.

Han mejlar mig de nyaste överklagandena, och hoppas att det denna gång ska gå att kunna visa att det föreligger verkställighetshinder – på enklare svenska: att det är omöjligt att utvisa honom. Annars vill han hjälpa Paul hem. Var nu hem är.

 


Kristen förkunnare inte kristen???

Varför är det så få som reagerar?
De senaste dagarna försöker jag hjälpa en kristen kvinnlig förkunnare. Hon blev kristen i Iran, men döptes i Sverige. Här har hon hjälpt till i flera församlingar med tolkning och vittnesmål m.m. Nu har hon zoom-möten flera dagar i veckan då hon undervisar persisktalande på flera orter och länder. Hon har fått leda flera människor fram till en kristen tro och dop, MEN Migrationsverket tror inte på att hon är kristen. De har avslagit hennes asylansökningar och nu har hon inget bidrag eller boende utan klarar sig tack vare goda medmänniskors hjälp. Det finns flera i liknande situation.
Jag jobbar med att skriva en ny och omfattande asylansökan där vi lägger fram en mängd bevis. Det känns SÅ angeläget, att jag har svårt att släppa tanken om vi kunde göra något mer.
 
Om du känner för att hjälpa kvinnan och andra i liknande situation. Hör av dig till mig. bengt.w.sjoberg@gmail.com
Swish 0706 347 347
Låt kvinnan få en möjlighet att få känna frihet och glädje som kvinnan på bilden
 
 
 
 
 
 

Flyktingflickorna av Bengt Sjöberg

Nu snart kommer min nya bok ut i handelns. Det går bra att förbeställa. Se länken till Sjöbergs Förlag
 
På avstånd hörde jag hur smugglarna ropade att det var dags att åka. Paniken naglade sig fast i mig. Om jag inte satt i båten så skulle jag bli lämnad kvar. Då skulle jag aldrig korsa havet och polisen skulle ta mig. Jag skulle dö här, i det här helvetet, ensam. Jag sprang som jag aldrig hade sprungit innan. Sanden yrde om mina fötter och det var tungt för benen. Ljudet av människors rop var öronbedövande. ”Mamma”, skrek jag så högt jag kunde, men ropet drunknade i allt annat. Sex kvinnor och flickor berättar i den här boken om sin resa, från ett sargat och våldsamt hem, till Sverige. Deras berättelse är fyllda med sorg och smärta då de flytt över kontinenter för att nå en trygg plats. Bengt Sjöberg beskriver den kamp som många av flyktingflickorna utsatts för när de kämpat mot hav, flykt och byråkrati. I över 30 år har han kämpat för att ge flyktingar en röst och han brinner för de som flytt krig, oroligheter och förföljelse. Han uppmanar nu er att lyssna till dessa kvinnor och flickors berättelse om kamp, vilja och styrka att nå en plats där de kan leva ett värdigt liv.  
 
Beställ på: https://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/flyktingflickorna-bengt-sjoberg
 
 
 

Detta hade aldrig hänt i en vanlig domstol

Den asylsökande familjen som blivit kristna i Sverige var kallade till förhandling i migrationsdomstolen. Där skulle de få chans att redogöra för processen fram till en kristen tro. Familjens pastor var kallad att vittna och deras juridiska ombud var väl förberedd.
Men en bit in i förhandlingen avbryter domaren och uppmanar pappan i familjen att inte citera Bibeln. När modern ska berätta om en stark andlig upplevelse blir även hon tystad och uppmanad att inte berätta vad hon upplevt och hur det påverkat henne att bestämma sig för att bli kristen.
Domaren ställer flera frågor om hur de tänkte inför att döpa sig och bli medlemmar i församlingen, men så fort som de motiverar sina beslut genom att citera Bibeln avbryter domaren förhöret, tittar på sin klocka och säger att pastorns vittnesmål inte behövs och ska därför utgå. Att pastorn kallats med information att om han inte kommer kan polis hämta honom tycks nu inte alls vara viktigt. 
När beslutet kom att domstolen avslagit familjens begäran om uppehållstillstånd blir familjen förkrossade. De läser att domstolen ansett att de inte kunnat redogöra för sin nyvunna tro och sina överväganden inför ett så viktigt beslut som att bli döpta. Domstolen menar att de visserligen är kristna, men inte genuint kristna utan de har konverterat för att få uppehållstillstånd.
Att det får gå till på detta rättsvidriga sätt gång på gång är mycket upprörande.

Beklaglig samverkan L, Sd, M och Kd

Året före förra valet lämnade jag Kristdemokraterna efter 50 års engagemang. Det var smärtsamt, men jag såg redan då hur partiet blev mer och mer främlingsfientligt. Partiledaren skulle bara fika med Jimmy, bara äta lunch och bara, bara……….
 
Nyheten som släpps idag ( i söndags) några timmar innan kvällens partiledardebatt visar att vi som varnade hade rätt.
 
Jag tycker att Gert Gelotte uttrycker mycket bra det som jag känner just nu. Han skrev
”Det är nämligen nu ni väljer på vilken sida i framtidens historieböcker era barn och barnbarn skall finna er.
På sidan med de som gjorde motstånd mot tyranniet eller på sidan med medlöparna och möjliggörarna.
Det är ni, kritiska medlemmar och sympatisörer i M, KD och L som kan sätta stoppa för SD:s framfart. Men då måste ni revoltera.
För några innebär det att sätta den politiska framtiden på spel. För andra att ompröva ett helt livs tillhörighet. Det är svårt, det gör ont, men det är nödvändigt. Bryr ni er om Sverige är det nu ni måste göra det.”
Expressen skriver:
Enligt SD ska kraven bli hårdare och undantagsfallen färre.
-Det förslag som vi presenterar innebär bland annat att möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas, säger partiledare Jimmie Åkesson i en kommentar.
”Det är tydligt att Jimmie Åkesson håller i taktpinnen i det nya högerkonservativa blocket”, skriver Stefan Löfven.

RSS 2.0

Frälsaren

En iRing webbring.

Slump

Lista

Nästa


Bloggtoppen.se BlogRankers.com Blogglista.se Religion bloggar Religion