Filipstads ambassadörer

Visionära ambassadörer som talar gott om sin ort
De flesta svenska kommuner jobbar med sin marknadsföring. Man vill synas och vara attraktiv för näringslivet, skattebetalarna, blivande kommuninvånare och de boende på orten. Oskarshamn är en av Sveriges 290 kommuner. Men när de upptäckte sin bottenplacering sett ur företagssynpunkt, så ringde en larmklocka. Bland olika insatser utsågs 13 ambassadörer, som ska sätta kommunen på kartan och hjälpa både kommuninvånare och övriga Sverige att märka ostkustkommunen med sitt strategiska läge mot Baltikum och Nordeuropa. Syftet med att utse så många personer, att i olika sammanhang representera kommunen och tydliggöra dess profil och potential, är att man lyfter fram människor från olika verksamhetsområden och olika ålderskategorier, som trivs i sin kommun och ser dess möjligheter. - Det finns ingen anledning för Oskarshamn att ha en bottenplacering, säger en av ambassadörerna Thomas Ekman till tidningen Hemmets Vän i en intervju. Tomas är konsult inom idrott och frikyrka. Hela tanken med att utse ambassadörer, som ville vara med och stärka identiteten, föddes på en näringslivsdag 2004 då 150 av kommunens företagare var samlade. Då ställdes den raka frågan: Kan några bli ambassadörer för Oskarshamn? Under det kommande året hände inget, men när statistiken kom från svenskt Näringsliv som listade hur kommunen uppfattas av sina företagare, så kom kallduschen. Nu låg Oskarshamn i stort sett sist i Sverige, berättar Thomas Ekman. Nu har Oskarshamn börjat ett intensivt arbete. För en del upplevs Jantelagens ?Du ska inte tro att du är något? som ett hinder, men fler och fler tränar sig att i stället kunna säga: ?Visst har vi möjligheter?.
Är det dags för förändring i Filipstad?
Under några år har kända personer åtagit sig att vara Filipstadsambassadör. Några har gjort förtjänstfulla insatser i media och med andra medel försökt sätta Filipstad på kartan. För andra har kanske året som ambassadör för Filipstad inte satt så djupa spår. Kanske är det dags för en förändring? Min önskan vore att den vision som kommunfullmäktige antagit skulle förankras djupare bland vanligt folk, ute i ideella föreningar, kyrkor och idrottssammanhang. Kommunens ledning vässar visioner och mål och utser ett härligt gäng ambassadörer. Med sina skiftande erfarenheter och breda kontaktytor ska de vara ett bollplank för kommunledning och näringsliv. Några kunde vara bosatta i kommunen medan andra finns utspridda på olika orter. Några har kanske återvänt till hembygden och insett fördelarna med Filipstad. Dessa kvinnor, män och ungdomar skulle kunna träffas ett par gånger om året för att sporra varandra, slipa idéer och analysera synpunkter som de möter när de talar väl om Filipstad. Den gamle Martin Luthers ord skulle kunna tjäna som inspirationskälla. Han sa: ?Du ska tro, tänka, tala väl om och tyda allt till det bästa!?

Framtidstro i Filipstad

Jag läste idag i Världen Idags Näringslivsbilaga om hur tillväxten kom när Alingsås bytte fokus. Staden har på sex år klättrat från 125:e plats till 13:e plats på Svenskt Näringslivs rankinglista.
Processen började när kommunledningen började sätta fokus på att frigöra resurser för att tänka expansion och utveckling. Vision 2010 genomsyrar hela samhället och man har bland annat byggt 1000 nya bostäder på tre och ett halvt år för att möta tillväxten. Kommunledningen jobbar aktivt med att bygga upp relationer till det lokala näringslivet och genomför ett hundratal företagsbesök per år.
Denna vackra vårdag tog jag en promenad i Filipstad och tänkte på det medvetna arbete som församlingen Kristen Gemenskap lägger ner på att försöka skapa en positiv förväntan och tala mod och hopp till befolkningen i de två kommuner som vi har verksamhet i. Hällefors och Filipstad behöver framtidstro. På våra gudstjänster ber vi och planerar för detta. Det finns så mycket positivt i Bergslagen. Närheten till skog, sjöar och fridfull natur stärker livsmodet och föder kreativa idéer.
Filipstads devis Bra mycket bättre vill väl också peka på att det ska bli bättre. Folk ska flytta hit och nya arbetstillfällen ska skapas. Ungdomar som studerat och bott borta en tid ska flytta tillbaka och vara med och skapa företag. Gemenskap och trivsel ska prägla våra bygder. Det är också därför som församlingen Kristen Gemenskap arbetar för att bryta ner eventuella fördomar mellan invandrare och svenskar. Våra cafékvällar på Erikshjälpen en gång i månaden har en viktig funktion att fylla när det gäller att skapa möten mellan människor.

Ny blogg i Filipstad


Hej!
Jag ska börja blogga inom kort. Det kommer att bli inlägg om det mesta som kan hända i vår lilla idylliska småstad.
Hälsningar Bengt Sjöberg


RSS 2.0