Arbetskraftsinvandring. Frågor och svar

Många frågar mig vad det är för regler som gäller vid arbetskraftsinvandring. Här nedan kan du läsa viktig information som jag fått från en handläggare på Migrationsverket.

Information från AT-projektet
2008-08-28   Vad innebär de föreslagna reglerna gällande
arbetskraftsinvandring för de asylsökande?
  Syftet med informationsbladet är att tydliggöra vad förslaget innebär och ge
personalen som kommer i kontakt med de asylsökande ett underlag för att
besvara frågor. Informationen riktar sig primärt till Migrationsverkets
anställda och kommer därför inte att översättas. AT-projektet arbetar med
att uppdatera de faktablad som berörs av förändringarna samt att skapa ett
nytt blad som vänder sig till sökande.   Inledning   I oktober förväntas Riksdagen fatta beslut om de nya reglerna för
arbetskraftsinvandring som regeringen föreslår i Prop. 2007/08:147.
Huvudregeln om att uppehålls- och arbetstillståndet ska vara klart vid
inresan gäller fortfarande. Det finns dock flera undantag bl.a. för
asylsökande som har ett avvisnings-eller utvisningsbeslut som vunnit laga
kraft. De generella villkoren för att beviljas ett arbetstillstånd gäller även för
asylsökande.   Lagförslaget i korthet   ... Arbetsmarknadsprövningen upphör. Det innebär att arbetsgivaren - inte
myndigheterna -avgör om det finns behov av att anställa en
tredjelandsmedborgare.   ... Arbets-och uppehållstillstånd kan beviljas i sammanlagt 48 månader.
... De första 24 månaderna är tillståndet knutet till både yrke och   arbetsgivare. Därefter begränsas det bara till yrke.
... Efter 48 månader kan permanent uppehållstillstånd beviljas.
... Arbetstillståndet kan återkallas om anställningen upphör och   arbetstagaren inte får ett nytt jobb inom tre månader.
... Familjemedlemmar kan följa med och även beviljas arbetstillstånd.
... Överklagande av avslag på ansökan om arbetstillstånd (AT) kan enbart   göras om det samtidigt innebär en avvisning eller utvisning.
... Säsongsarbete försvinner som särskild tillståndsgrund.
... Det är inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd vid första   ansökan.   ... Under vissa förutsättningar kan en arbetssökande få tillstånd efter inresa.
Det gäller bl.a. asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och där
beslutet vunnit laga kraft.   ... Ansökan om arbetstillstånd är belagt med en avgift. Det finns inget i
dagsläget som talar för att ett undantag kommer göras för de
asylsökande. Det är ännu inte klart hur stor avgiften kommer att bli.   Migrationsverket

2 (2)  
Inga övergångsregler   I förslaget finns inga övergångsregler. Det innebär att asylsökande som har
ett laga kraft före den 1 december 2008 inte omfattas av förslaget (jmf ovan
under 'Tillstånd för asylsökande') Den som vill vara säker på att ansökan
prövas enligt de nya reglerna kan tidigast lämna in ansökan den 15
december 2008, i annat fall kan ansökan komma att prövas enligt de idag
gällande reglerna.   Vad krävs för att få ett arbetstillstånd?   ... Gemenskapsföreträde ska iakttas. Det gör arbetsgivaren genom att
anställningen utannonseras i Sverige och i EU t.ex. i den europeiska
platsbanken EURES. Observera att detta inte gäller asylsökande.   ... Arbetstagaren ska kunna försörja sig genom anställningen
... Lön och övriga anställningsvillkor måste vara i nivå med kollektivavtal
eller vad som är brukligt inom branschen
... Facket ska ges tillfälle att yttra sig över anställningen   Tillstånd för asylsökande   Asylsökande som fått avslag på sin ansökan ska kunna 'byta spår' och
beviljas UAT medan de fortfarande finns kvar i landet under förutsättning
att:
... den asylsökande haft anställning i sex månader under väntetiden   (undantag från regeln om arbetstillstånd, AT-UND) och har anställning   för minst ett år framåt från ansökningsdagen
... övriga villkor för AT är uppfyllda (förutom gemenskapsföreträdet)
... ansökan om arbetstillstånd kommer in till Migrationsverket inom två   veckor från det att beslutet att avslå asylansökan vann laga kraft   För att beviljas ett tidsbegränsat tillstånd krävs dessutom en passhandling
enligt gällande regler, jmf de krav som ställs för ett AT-UND (se nedan).   För de asylsökande som uppfyller de generella villkoren för att beviljas ett
arbetstillstånd men som inte uppfyller de villkor som ställs för att få söka i
Sverige finns möjligheten att återvända till sitt hemland och där lämna in en
ansökan om AT vid en svensk ambassad.   Skärpta krav för att beviljas AT-UND   Förslaget innebär att asylsökande som saknar ID-handlingar inte kommer att
få AT-UND, om han eller hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet.
Ett beslut om avslag på AT-UND kan inte överklagas.   AT-UND kommer få en större betydelse för de asylsökande i framtiden
eftersom det är en förutsättning för eventuellt arbets-och uppehållstillstånd i
direkt anslutning till att asylprocessen är avslutad. Eftersom besluten inte
kan överklagas är det viktigt med en så likvärdig bedömning över landet
som möjligt. Projektet kommer därför arbeta med att utreda frågan under
hösten och ta fram klargöranden för när AT-UND ska beviljas.   Arbetsgivare som anställer en asylsökande med AT-UND är skyldiga att
rapportera detta till Migrationsverket, liksom om anställningen upphör.  

Att göra det omöjliga......I Storfors bodde en flicka från Eritrea som ofta kom på mötena i Filipstad, speciellt på tisdagskvällarna. En av de första gångerna som hon var med på möte blev hon helad från svår huvudvärk. När jag la min hand på hennes huvud blev handen varm och hon kände en stark värme i sitt huvud. En knöl på huvudet försvann och värken kom inte tillbaka. Det var ett helande och mirakel från Gud.
Azib fick uppehållstillstånd och kom i veckan för att fråga om jag kunde skjutsa henne och hennes väskor till Kristinehamn. Där skulle hon ta ett tåg eller buss till Göteborg dit hon skulle flytta. Några i Storfors hade erbjudit henne att skjuitsa henne om de fick 2500 kronor!!!! Migrationsverket sa att de inte kunde hjälpa henne. Om man skaffar lägenhet själv får man ingen hjälp av Migan.
Min fru och jag förstod på Azib att hennes väskor nog inte skulle få plats i vår lilla bil så vi tog Erikshjälpens lastbil. Mycket riktigt när vi kom fram till Storfors möttes vi av Alice och Azib. De visade oss sju stora väskor, kartonger och säckar så vår bedömning var helt korrekt.
När vi kom till Resecentrum i Kristinehamn skulle vi köpa biljett och passade på att fråga om man fick ta med bagage på Säfflebussen. Jo, två väskor per passagerare. Det fanns ett aber dessutom. Säfflebussen skulle byta chaufför och buss och det fick inte ta mer än fem minuter. Om hon fick ta med alla saker på bussen återstod ett problem. Hur skulle hon orka och hinna förflytta alla saker till den nya bussen?
Det var nervöst och vi knäppte våra händer och bad till Gud. Snart skulle bussen komma. Kanske någon medpassagerare skulle kunna hjälpa. Jag tog fram 100 kronor och frågade en man om han ville hjälpa Azib. Han gick ett par steg och tog fram en krycka för att visa att han inte kunde. Nu kom bussen. Gode Gud. Hoppas det är en chaufför som förstår och kan hjälpa.
Ut klev chauffören och han rynkade på pannan och undrade hur det skulle gå i Karlstad om han lät oss lasta på alla väskor och kartonger. Den andre chauffören kanske inte skulle hinna hjälpa till. Nu var det bara en minut innan bussen skulle gå. Chauffören öppnade en sidodörr och pekade att vi kunde lägga in allt där. Dator, säcken, en kartong. Maud tog en stor väska. Azib tog två. Handväska och mindre väska under armen och en kartong i lastutrymmet. Vi hjälptes åt med den största väskan. Puh! Men Karlstad då?
Jag ringde några vänner i Karlstad för att höra om de kunde gå ner till stationen och hjälpa Azib. Inget svar hos Nadira, inget svar hos Ahmed och ingen som svarade hos den irakiska familjen. Harald eller Bosse. Nej, de var nog inte i Karlstad.
Nu åkte bussen iväg.
När vi åkte hemåt mot Filipstad bad vi ännu mer till Gud. Klockan tio minuter i fem fick vi sms från Azib. Allt Okey. Jag ringde upp och frågade hur det gått. "Jo, jag bar alla saker själv. Chauffören hjälpte mig med den största väskan".
Nu var det bara att hoppas att allt skulle funka i Göteborg.
Jag ringde i onsdags till en etiopisk pastor i den internationella gruppen i Smyrnakyrkan i Göteborg. Hans fru är från Eritrea och han lovade att möta upp vid stationen. "Undrar hur stor bil han har", tänkte jag, allt medan jag bad ytterligare en bön.
Nu strax efter klockan 21.10 fick jag ett nytt sms. Där stod det att allt gått bra i Göteborg och att Azib nu var hemma i sin nya lägenhet.
Tårarna rann när hon sa farväl till sina vänner i Storfors. Alice och Azib kramades länge. De som var tvungna att lära sig svenska snabbt för att kunna förstå varandra. De har bott tillsammans i nästan två år tror jag. Delat förhoppningar, besvikelser och upplevt härlig gemenskap både bland svenskar och invandrare i Baptistkyrkan i Storfors och i Kristen Gemenskap Filipstad-Hällefors.
Maud och jag fick var sin kram. Mötas och skiljas är livets gång. Azib kommer snart och hälsar på. Välkommen! Tack Gud för att vi klarade det som verkade så omöjligt även denna gång.
Just nu när jag skriver detta ringde Tina från Iran. Hon har bott i ett land i Afrika under några år. Nu ville hon komma och hälsa på nästa vecka. Hon var i Karlstad.
Tina och hennes flickor fick kämpa i många år för att få uppehållstillstånd. Deras situation såg också helt omöjlig ut, men Gud och engagerade människor hjälpte dem på många olika sätt.

Azib och Maud med en del av bagaget som lyckligt och väl kom med på Säfflebussen mellan Kristinehamn och Göteborg.


Kristen Gemenskap i StälldalenIgår var jag i Ställdalen. Där har våra medlemmar Sten-Olov och Elly Arnesson tillsammamns med vänner startat missionsföreningen Kristen Gemenskap i Ställdalen. Sten-Olov kommer från dessa bygder och han känner starkt för att starta en kristen verksamhet i sin hembygd speciellt sedan pingstförsamlingen sålde sitt kapell i Ställdalen för en tid sedan. Verksamheten och gemenskapen är öppen för alla människor och det var mycket tydligt igår. Folk från det lilla samhället hade mött upp såväl som gäster både från Grängesberg, Kopparberg och Stråssa m.fl orter. Jag fick några ord med förre ICA-handlaren i Ställdalen som nyligen måst stänga butiken. I veckan stängdes även ett litet café närmaste granne till lokalen där Kristen Gemenskap håller till. Folk i bygden är mycket glada att det startar en ny verksamhet och de får ett ställe att träffas på. I varje möte tas god tid till fika och gemenskap kring fikaborden.
Själva gudstjänsten igår var något utav det härligaste och mest underbara man kan vara med om. Härlig musik och lovsång. Två duktiga dragspelare och gitarrister samt en man med ett helt batteri munspel. Bön, predikan och spontana vittnesbörd och tillbedjan och lovsång som aldrig tycktes ta slut. Något av den gamla tidens härliga "väckelsemötesatmosfär". Jag stortrivdes. Vännerna hade också samlat in 1500 kronor till Kristen Gemenskaps i Filipstad-Hällefors missionsarbete.
Nerikes Allehanda skulle komma och göra en intervju, men de dök aldrig upp. Kanske ett missförstånd eller någon stor annan nyhet på gång i Kopparberg-Ställdalen. Hur som helst ringde vi till redaktionen i Örebro, men de fick inte tag på journalisten på någon av hennes telefoner.Här är det Willis som avslutade gudstjänstdelen. Willis är med i Pingstkyrkan i Kopparberg. Han har ett hjärta för alla kristna och trivdes i gemenskapen igår. En man som jag lärt känna och respektera. han ställer också verkligen upp när det gäller att hjälpa folk i nöd, även om det skulle innebära uppoffringar och långa bilresor! Tack!
När vi i Kristen Gemenskap Filipstad-Hällefors startade vår församling uttryckte vi en önskan att få vara en andlig kraftcentral för hela Bergslagen. Vår vison som du kan hitta på vår hemsida www.kristengemenskap.nu gäller hela Bergslagen och i mån av ork, tid och kraft vill vi stödja och samarbeta med andra som delar den visionen att få se hur vår del av Sverige blir PÅKRISTNAT (ett nytt ord som snart kanske godkänns av Svenska Akademin)

Krav på ny flyktingamnesti

Krav på amnesti för flyktingar


Sveriges Radio har i flera nyhetsinslag igår berättat om att antalet flyktingar som gömmer sig ökar. Nu kommer krav på en ny flyktingamnesti.
När Utlänningsnämnden las ner trodde vi att det skulle bli en bättre ordning när ärendena skulle avgöras i migrationsdomstolar. Tyvärr verkar det som om domstolarna vridit lagen ett varv hårdare genom att tolka lagen mycket hårt. En ny praxis verkar ha vuxit fram. I några fall, saknas en ny praxis. Det gäller synen på konvertiter. Se artikel nedan.
Som det är nu finns det tusentals MÄNNISKOR som går år ut och år in och ingenting händer. De varken utvisas eller får komma in i samhället. Inte ens de som har jobb skall få stanna när den nya lagen om arbetskraftsinvandring träder i kraft den 15 december OM DE HAR ETT LAGA KRAFTVUNNET AVSLAGSBESLUT. Jag kan förstå att kraven kommer om att införa en amnesti, men det är nog knappast troligt i dagens läge. Att något måste hända är däremot helt klart. Människor ska inte behöva "ruttna" och brytas ner psykiskt när de känner en uppenbar fruktan att återvända och i vissa fall till och med polisen säger att de inte tänker göra något för att försöka avvisa den asylsökande.
Så här står det på Dagens Ekos hemsida:

"Ökningen av antalet försvunna flyktingar i Sverige oroar politikerna. Vänstern och miljöpartiet, som drev på lagen som gav de försvunna en ny chans för tre år sedan, kräver en generell amnesti
- Vi anser att man faktiskt ska, om man är gömd idag i Sverige, få rätten att leva ett vanligt liv, alltså en typ av ny amnesti, säger Yvonne Ruwaida i miljöpartiets styrelse.

I dag är nästan 8 000 personer efterlysta för avvisning. Och varje dag försvinner cirka 20 nya.

När man införde en ny asylprocess 2006 trodde man att en större rättssäkerhet skulle få ned antalet som försvinner. Flyktingar som fick nej skulle ha lättare att acceptera avvisningen om beslutet kom från en domstol.

Mycket riktigt försvinner nu bara en tredjedel av dem som får avvisning idag, jämfört med varannan för ett par år sen.

Men eftersom avslagen i år kan bli dubbelt så många i år som i fjol leder det till att det ändå är fler som går under jorden för att slippa bli hemskickade.

En av dem är afghanen Waheed, som gick under jorden i juli. Han förklarar varför han gömt sig.

- Om jag blir hemskickad är det klart att de ska komma och döda mig för att de har dödat en av mina kompisar som jag var fängslad tillsammans med, säger Waheed.

Förutom miljöpartiet vill också vänsterpartiet ha en generell flyktingamnesti. Men frågan är om man ska ha en amnesti vart femte år. Nej, säger Kalle Larsson, vänsterpartiets talesman i asylfrågor, det behövs inte om man driver en mer generös flyktingpolitik.

- Gör man inte det riskerar man att få en situation där man bygger upp fler grupper av gömda inför framtiden, säger Kalle Larsson.

Varken socialdemokraterna eller regeringen vill ha fler amnestier. Ulf Nilsson är riksdagsledamot från folkpartiet, ett parti som krävde allmän amnesti för tre år sedan.

- Då hade vi en exceptionell situation. På grund av att systemet hade fungerat så dåligt hade vi fått en mängd människor som hade fått överklaga massor av gånger och blivit kvar i systemet. Att nu igen, efter två-tre år, införa en generell amnesti skulle ge budskapet att om man lyckas gömma sig olagligt, då får man ännu stanna, säger folkpartisten Ulf Nilsson."

Ivan Garcia


Alla dessa fantastiska människor

Visst är det jätteintressant med alla möten med människor?
Hos varje individ finns så mycket gott.
En av våra kunder på Erikshjälpen kom och frågade o0m vi kunde hjälpa honom med att betala en operation för en vän i ett främmande land. jag gav en del telefonnummer och upplysningar hur han kanske skulle kunna få hjälp genom Mercy Shiop eller Erikshjälpen eller.....
Nu kom han och berättade att han sålt sin motorcykel och skickat pengarna för operationen. Snacka om offer! Mannen var så glad för att han tagit detta stora steg. Vilket generöst hjärta!

En av våra nysvenska familjer med uppehållstillstånd kom för andra gången och köpte möbler, mattor och husgeråd på Erikshjälpen. När de tittade på en soffa ville de pruta. Jag förklarade att vi jobbar gratis och skickar pengar till barn i andra länder.
När de kom till kassan med sin lapp där det stod allt som de skulle betala vecklade kvinnan fram en plusgiroblankett för Erikshjälpen. Hon undrade om hon kunde betala 100 kronor! Det hade hon förberett innan hon kom till butiken. Att pruta var dock något som ingår i kulturen och som man borde få göra. I början när vi startade Erikshjälpen Second Hand hade vi skrivit på flera olika språk att vi inte prutar här och varför. Nu har det gått in hos de flesta.

Så har vi fått flera nya medarbetare som kommer och jobbar ideellt i butiken. Jag blir så gripen och glad när folk offrar inte bara några timmar av sin fritid utan ibland hela dagar trots att de ska på kurs eller annat jobb senare under dagen. När de får höra om verksamheten och om "farbror" Erik som startade Erikshjälpen blir de oftast så ivriga att hjälpa till.
Nu har vi en kille som heter Erik också som kommer och jobbar med vinylplattor och CD-skivor m.m. Han platser verkligen på Erikshjälpen och gör en jättefin insats.

En kvinna som skänkt många möbler ringde idag och frågade om Erikshjälpen ville komma och köra bort resterande skräp. Vi skulle få 2000:- om vi hämtade det som blivit över. Generöst erbjudande som vi direkt tackade ja till.

I fredags var jag till Arbetsförmedlingen för att fråga om vi kan få fler medarbetare genom olika åtgärder. Chefen väntade på statliga pengar, men visste inte när och hur det skulle ske. På kvällens Rapport var nyheten om att staten satsar 50 miljarder i olika arbetsmarknadsåtgärder. Bra tajmning. Nu ska jag på ett nytt besök till Af och prata med några av handläggarna. Vi behöver verkligen fler händer. Det strömmar in varor för varje dag. Det är en välsignad verksamhet!

24/7 bön i Örebro

www.orebro.be:80/

Kolla denna länk till Örebrokyrkans nya satsning på bön 24 timmar dygnet året runt.
Vi tror och förväntar att stora saker kommer att ske i Örebro denna höst.
Örebrokyrkan är en nystartad församling som du kan läsa om på min blogg längre ner.
Under hösten kommer flera från kristen Gemenskap att delta i Örebrokyrkans möten med sång, vittnebörd och predikan. Vi i Filipstad och Hällefors har många vänner från olika länder som vi har kontakt med i Örebro. Flera av dem har bott här i våra bygder så vi hoppas att de skall inlemmas i Örebrokyrkans gemenskap.


Ska jag bry mig om min broder och syster?

Asylsökande konvertiter uppmanas hålla tyst om sin tro

  

Kyrkorna i Sverige bör ge mer samlat stöd till de muslimer som konverterat till kristen tro. Vi uppmanas enligt Guds ord att ta ansvar för vår broder och syster. När man gång på gång får vara med om att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna uppmanar asylsökande att ligga lågt och hålla tyst om sin nyfunna kristna tro måste vi reagera och påtala att detta synsätt strider helt emot själva kärnan i den kristna tron.

Jag är med i ett kristet nätverk som uppvaktat Migrationsverket och som även fått starkt gehör för att medverka vid fortbildning för personalen. Ändå verkar det som om det händer alldeles för lite inom detta område och vi upplever i nätverket att vi står och stampar på samma plats.

Även en grupp inom Sveriges Kristna Råd träffade Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson i mars. Då framförde man önskemål om att det borde finnas en samrådsgrupp kring asyl och religion. Hittills har ingenting hänt. När jag i torsdags deltog i SKR: s migrationsgrupp och tog upp frågan om konvertiter, beslöt gruppen att bjuda in de båda nätverken och de experter som jobbat med dessa frågor inom verket för att bilda en samrådsgrupp.

Kristna församlingar och samfund bör jobba vidare med de frågor som hör ihop med konvertering. Skäl kan ha uppstått i Sverige eller så hade man redan ett skäl i sitt hemland. Vi bör upprätta riktlinjer för hur en seriös konvertering bör gå till och säkerställa att den asylsökande inte tar till konvertering som ett sista försök att få uppehållstillstånd. Här finns ett flertal konkreta förslag till riktlinjer och kvalitetssäkring.


Migrationsverket har nyligen på sin hemsida berättat om att de startat ett nätverk för att uppmärksamma HBT-frågorna.

Migrationsverket skriver på sin hemsida att "sexuell läggning kan vara betydelsefullt när verket tar beslut om uppehållstillstånd". Enligt den nya utlänningslagen ska asylsökande HBT-personer ges större skydd mot förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentiet än i tidigare lagstiftning.

Nätverket kommer att arbeta med att få en samlad bild av hur HBT-relaterade frågor uppmärksammas på verket och hur kunskapsläget ser ut.

När jag läste detta tänkte jag att vi kristna ännu mer borde stödja våra vänner som upplevt frälsningen och Jesus Kristus i sina liv.

                     

Den brittiska religionsfrihetsorganisationen Barnabas Fund bekräftar att det är ytterst farligt för konvertiter att tvingas återvända till sina forna hemländer. Riksdagsledamoten Annelie Enocksson har i riksdagen motionerat om ökat skydd för konvertiter. Hon skriver att en ny praxis från 1996 har fört med sig orimliga konsekvenser och mänskliga tragedier. Migrationsverket påstår att flera asylsökande bluffat om sin konvertering. Därför har man blivit hårdare i sin bedömning.

För en muslim som vet att Sharia-lagen enligt § 368 dömer den som konverterat till döden kan ett så stort steg absolut inte vara lätt att fatta. Ofta avsäger man sig samtidigt den viktiga gemenskapen med släkt och vänner. Även här i Sverige finns rädslan för att man kan riskera förföljelse av rättrogna landsmän.

Det är inte alltid så lätt att hänvisa till officiell förföljelse då det i flera länder inte längre sker officiella avrättningar av konvertiter. Många dör "anonymt" i någon arrangerad trafikolycka eller genom arrangerade "självmord" eller tortyr i fängelse.

För att både församlingar och myndigheter skall få en klar bild av hur seriös en konvertering är skulle man kunna besvara ett antal frågor som till exempel:

Vilka skäl angav konvertiten till att bli kristen och vilka upplevelser ledde fram till konverteringen? Vilken undervisning har meddelats och av vilka? Hur gick dopet till och vilka var närvarande vid dopet? Hur utövar personen sin kristna tro? Hur kan församlingen fortsätta att stödja och hålla kontakten med den nykristne? Finns några i församlingen som tar ett personligt ansvar för att stödja den som konverterat? Hur lång tid har förflutit sedan omvändelsen, dopet och församlingstillhörigheten? Vad talar enligt församlingen för att konverteringen skett av övertygelse och personlig upplevelse av Gud?


Att hålla sin kristna tro hemlig, för dem som konverterat från islam, är helt orimligt! Vid ansökningar till skolor, statliga förvaltningar, armé, såväl som för privata näringstillstånd fordras att man anger sin religiösa tillhörighet. Att sitta ner med vänner och äta avslöjar på en gång om man är kristen eller muslim.

Migrationsverket har bland annat frågat armeniska kyrkor i Iran om deras syn på att leva som kristen i Iran. De äldre historiska kyrkorna har accepterats och lärt sig att vara icke evangeliserande. "Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört", sjunger man i en del av de evangeliskt kristna församlingarna som har stark tillväxt. Detta är något som ett kristet nätverk skulle kunna förmedla till handläggare och utredare inom Migrationsverket.

Somliga debattörer menar att de kristna samfunden i Sverige inte skall särbehandla konvertiter utan verka generellt för flyktingars skyddsbehov. Jag tycker att det är viktigt att vi bryr oss om och värnar våra trossyskon.


Möte med Sveriges Kristna Råds migrationsgrupp

Igår reste jag till Stockholm för att delta för första gången i en kommitt´e inom Sveriges Kristna Råd. Vårt möte skulle vara på CARITAS (den katolska hjälporganisationen) kontor på Tegnergatan.
Jag kom till Centralstationen i god tid för att hinna sträcka på benen och gå och äta lunch.
När jag kom utanför NK och satte mig i gallerian och åt fick jag höra delar av samtal som definitivt inte är så vanligt på Torggrillen i Filipstad. Kostymnissar i kostymer med grälla slipsar i alla tänkbara kulörer samtalade om P75, senaste halvårsrapporten, aktiebörsen och index allt medan mobiltelefonerna ringde eller pep för mottaget sms.
Själva mötet behandlade vi frågor som
1. Familjeåterförening och egenansvar
2. Irakfrågan
3. EU-orförandeskapet och de frågor som SKR (Sveriges Kristna Råd) beslutat att driva under detta halvår. Det skall vara prioriterade områden som regeringen också kommer att arbeta med. Vi skall bland annat arbeta med migrationsfrågor och trafficking samt vapenhandeln kontra etik och producentansvar
4. Försörjningskravet som kan slå hårt mot familjens bästa och som kan disskriminera barn vars föräldrar inte har f¨tt skyddsstatus. De kan få vänta i 4 år på att få träffa sin pappa!
5. Konvertiter. (Det var den fråga som jag väckte. Jag ska ikväll försöka hinna skriva en artikel om detta) Vi hade ett långt samtal kring denna fråga som inte var så självklar som jag trodde att SKR skulle engagera sig i. Jag argumenterade att vi skall bry oss om våra kristna bröder och systrar, medan andra menade att vi enbart skall arbeta generellt med skyddsbehov och asylskäl av allmängiltig karaktär.
6. Något som kallas Keep them safe
7. Projektgrupp
Michael Williams som arbetar för Farr och Svenska Kyrkan menade att Migrationsöverdomstolen "skruvat lagen hårdare" än vad som gällde förut.
Vi samtalade om vad som händer med flyktingar från Cuba, Mongoliet och Iran dit Sverige inte kan tvinga iväg dem eftersom dessa länder inte tar emot flyktingar som ej själva vill flytta tillbaka. De riskerar att för lång tid måsta bo i ett Ingenmansland. Deras enda chans tycks vara att bli "tillräckligt  sjuka" för att få stanna på humanitära grunder.
Många av besluten i domstolarna vittnar om Sveriges inställning "KOM INTE HIT"!
Vår grupp kommer att arrangera en hearing kring frågan om familjeåterförening. Det förslag som ligger är inte bra för integrationen. Att sitta och oroa sig för sin familj när man sitter på SFI_undervisningen gör att studierna inte kommer att gå så jättebra.

Handelsbanken i Filipstad gav Alice id-kort!!!

Efter diverse turer kunde Alice och jag idag skriva på handlingar som ger henne ett id-kort inom två till tre veckor. Hon har även erlagt betalning för id-kortet. Handläggaren var mycket korrekt och vänlig. Klart är att banken känt sig pressad av allt stohej kring detta ärende.
Av Filipstads banker är nu Handelsbanken ett gott föredöme i att behandla våra nysvenskar på ett schysst sätt.
När vi var ute på stan blev vi kontaktade av en företagare från ett nordiskt land. han berättade att han haft problem med Swedbank trots att den banken är ISO certifierad och borde bahandla alla EU-medborgare och Schengenmedborgare på ett likvärdig sätt. Jag tror att media kanske följer upp detta vad det menas med att vara ISO certifierad bank.
Igår i Stockholm när jag träffade representanter för olika organisationer som hjälper flyktingar, fick jag reda på att det i varje stad råder oklara regler. Det är på tiden att integrationsminister Nyamko Sabuni nu försöker ta tag i frågan för att skapa ett nationellt id-kort, något som t.ex Norge redan infört.
När Alice fått sitt kort hoppas jag att hon ställer upp på bild här på bloggen. Hon var så lättad och glad idag.

Min blogg godkänd på Blogwalk

Fler och fler läser min blogg. Nu fler tack vare att den blivit godkänd på Blogwalk. Kategorin Religion och filosofi kanske inte stämmer så särskilt bra, i alla fall inte filosofi. Men det kan du ju filosofera över en stund själv.

http://www.blogwalk.se/
20 Aug 2008
Välkommen till Sveriges bloggkatalog! » Religion och filosofi » Mer information

Bengt Sjöberg

Kategori Religion och filosofi
Titel:Bengt Sjöberg
URL för länk:http://bengtsjoberg.blogg.se
Beskrivning:Skriver om min kristna tro, församlingen Kristen Gemenskap, mitt engagemang för flyktingar samt barn, barnbarn och om sånt som händer i vår lilla mysiga stad, Filipstad
Länk tillagd:30 Jul 2008
 

And the story never ends????

Alice och jag stod utanför Handelsbanken 9.59. Blev vänligt insläppta klockan 10.00. MEN nu fanns inga blanketter!!! för ifyllande av id-kort.
Blanketterna beställdes i måndags via post. Jag frågade i måndags om det inte gick att beställa eller hämta ut via internet, men fick nekande svar.
Vi får kolla in på Handelsbanken senare idag. I morgon är jag i Stockholm och jag måste vara fysikt närvarande då Alice ska få sitt id-kort för att bekräfta att det är Alice som är Alice. När vi gick ut från banken mötte vi en kund som sett Alice på TV. Han tyckte det var ett krångligt moment 22-fall, men skrattade uppmuntrande att det nog skulle ordna sig.
Vi HOPPAS att det ska gå vägen på fredag klockan 10.
Fortsättning lär följa......

"Författarbuketten" står sig änDen 25 juli var en het sommardag. När jag medverkade på författarfestivalen i Filipstad fick jag denna vackra bukett. Idag har vi den 20 augusti och blommorna är lika fina som den 25 juli. De står ute på vår altan så de kanske småfryser lite på nätterna nu, men visst är de fina?

ID-kort på bank igen...

Idag har Radio Värmland och Värmlandsnytt gjort inslag om Alice och hennes försök att få id-kort på någon bank. SVT Värmlandsnytt tog god tid på sig att filma i stan och även hemma hos Alice i Storfors. När inslagen sändes fick vi reda på att chefen för Handelsbanken ringt till media och sagt att Alice får id-kort om jag följer med henne och intygar hennes identitet.
Men hur går det för andra då? Om det nu inte finns nån "Bengt" i Kristinehamn eller nån "Bengt" i Torsby, hur ska det gå för dem där som behöver ett id-kort.
Det sämsta idag var väl när en av cheferna på en bank i Karlstad yttrade i TV att det "handlar om en känsla" mellan kunden och handläggaren. Nej, fy så orättvist!!! Skall godtycket råda?
När Migrationsverket ger permanent uppehållstillstånd har de kollat identiteten noga. Om den är oklar får man tillfälligt uppehållstillstånd för att få tid på sig att klargöra sin identitet. Alice har permanent uppehållstillstånd och Skatteverket har även gett henne personbevis. Då fattar jag inte hur banker kan vägra ge id-kort som de tar bra betalt för och gör reklam på Internet att de utför denna tjänst.
Får se nu hur det går på Handelsbanken i morn klockan 10.
Jag tänker ändå ta upp detta med politiker och andra organisationer för att se till att enhetliga regler införs och att svenska staten utfärdar id-kort till dem som styrkt sin identitet.
Idag mötte vi en EU-medborgare som har köpt hus i Filipstad och som har ett företag. Han är välkommen att betala sina räkningar på bankerna, men han har i ETT ÅR försökt få ett id-kort.

Nekad Id-kort

www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=3810591&autoplayid=3809794&autoplay=true

Gå in på denna länk och läs om en kvinna som nekades id-kort trots att hon har uppehållstillstånd och lever med en svensk man.

ID-kort på bank igen


Min vän Jessicka Haugback har lyckats hjälpa en kille som invandrat till Sverige att få ID-kort i Arvika på Westra Wermlands Sparbank. I tre veckor har jag nu försökt att hjälpa en kvinna från Afrika, som fått uppehållstillstånd för någon månad sedan, att få ID-kort i Filipstad. Jag tycker att det är för långt att åka till Arvika!
Nu verkar det dock som om det är totalt omöjligt att få ID-kort i Filipstad. Handelsbanken som lovat hjälpa oss om vi bara hade ett personbevis ändrade sig idag när vi kom med personbeviset.
Efter att ha besökt alla banker gick vi till polisen. Där fick vi veta att det tar fem år !!!!!!!att få ett Id-kort eftersom man måste vara svensk medborgare och det tar fem år efter det att man fått sitt PUT.
För att få ID-kort på banken måste man vara kund, MEN FÖR ATT BLI KUND MÅSTE MAN HA ETT ID-KORT. HUR I HELA VÄRLDEN SKA MAN DÅ ÖVER HUVUD TAGET KUNNA BLI BANKKUND?
Varför räcker det inte att både Skatteverket och Migrationsverket gjort utredning om personens identitet? Migrationsverket utfärdar inte PUT om man inte styrkt sin identitet. Då får man i stället ett TUT = tillfälligt uppehållstillstånd.
Det görs reklam på bland annat SWEDBANKS hemsida att de utfärdar ID-kort om man har personbevis och om någon följer med som som kan intyga att personen är den som medförda handlingar påstår.
Kollade lite på Internet vad som skrivits om detta. Det har varit inslag i TV och radio och här är några kommentarer:

Invandrare*, cirka en halv miljon människor, har i dag svårt att skaffa ID-kort, sedan Svensk Kassatjänst upphört. De är utelämnade till bankernas högst godtyckliga hantering. Frågan sägs beredas på regeringskansliet, men ingen vet av vem. Något förslag om att invandrare ska kunna få ID-kort finns inte i riksdag eller regering.

2007-03-02

Nya regler gör det svårare för flyktingar att få ut id-kort
SESAM

*** Local Caption *** @bildtext: frŒn en bank...

Svensk Kassaservice har ändrat sina regler för id-kort. De nya reglerna gör att många flyktingar har fått problem med id-kort. Nu måste den som intygar identiteten vara en nära släkting. Tidigare kunde vem som helst intyga.

 *** Local Caption *** @bildtext: frŒn en bank eller Svensk Kassaservice behšver man ett EU-pass eller annan godkŠnd legitimation. Om man inte har det kan en nŠra slŠkting intyga identiteten. Men den nŠra slŠktingen mŒste vara folkbokfšrd i Sverige. MŒnga  *** Local Caption *** @bildtext: som utfŠrdar id-handlingar till flyktingar, tycker Eva-Lena Jansson, socialdemokratisk politiker i ...rebro. Hon fšreslŒr Migrationsverket. *** Local Caption *** @bildtext: frŒn en bank eller Svensk Kassaservice behšver man ett EU-pass eller annan godkŠnd legitimation. Om man inte har det kan en nŠra slŠkting intyga identiteten. Men den nŠra slŠktingen mŒste vara folkbokfšrd i Sverige. MŒnga Kerstin Loenberg *** Local Caption *** @bildtext: som utfŠrdar id-handlingar till flyktingar, tycker Eva-Lena Jansson, socialdemokratisk politiker i ...rebro. Hon fšreslŒr Migrationsverket. Bertil Ericson/SCANPIX *** Local Caption *** @bildtext: frŒn en bank...*** Local Caption *** @bildtext: som utfŠrdar id-handlingar...

Svensk Kassaservice har ändrat reglerna för hur man får bevisa sin identitet när man hämtar ut sitt id-kort. De har ändrat reglerna för att de hade problem med falska id-handlingar tidigare.

- Det har blivit större risker med att utfärda id-kort. Det blir fler och fler falska id-kort, säger Annette Rihagen, vd för Svensk Kassaservice.


Hur har ni ändrat reglerna?

- Vi har ändrat reglerna om vem som får intyga identiteten på den person som vill ha ett Postens id-kort. Nu måste det vara en nära släkting. Tidigare kunde nästan vem som helst intyga identiteten, säger Charlotta Malm, vid Svenska Kassaservice.


De nya reglerna drabbar många flyktingar.

- Vi visste ha de nya reglerna kunde drabba flyktingar, men det var en risk vi fick ta. Vi måste vara säkra på att vi inte utfärdar några falska id-kort, säger Charlotta Malm vid Svensk Kassaservice till Sveriges Radio.

Den som inte har ett godkänt id-kort kan inte öppna ett bankkonto i en svensk bank eller använda bankernas tjänster. Socialkontoren kan inte betala ut pengar till en person utan bankkonto. Många flyktingar får problem eftersom de inte har godkända id-kort. Godkända id-kort är EU-pass, svenskt körkort eller ett id-kort från en svensk bank eller Posten.

- Varje dag kommer tre, fyra personer hit och vill ha hjälp. Men vi kan inte hjälpa dem, säger Barbara Asplund vid Invandrarservice i Malmö stad till Sveriges Radio.


Gäller inte andra id-handlingar på svenska banker?

Johan Lagerström på Handelsbanken säger att andra id-handlingar kan gälla ibland.

- Lagarna säger att banken måste känna sin kund. Man måste veta kundens identitet. Bankerna säger ja ibland ja till andra id-handlingar än svenska. Men om personalen inte känner igen id-handlingen eller inte förstår språket, kan det vara svårt.

Hur kan man göra om man vill hämta ut sitt id-kort men inte har en legitimation som fungerar?

Man kan ta med sig en person som kan intyga identiteten. Men det måste vara en nära släkting som är folkbokförd i Sverige och som har en godkänd legitimation. Det kan vara en förälder, en make eller maka, ett myndigt barn eller en registrerad partner. Det räcker inte med en sambo. Man måste kunna bevisa att man är släkt. Skatteverket skriver ut sådana intyg.

Men om man inte har någon släkting som kan intyga identiteten? Då kan man inte få något id-kort hos Svenska Kassaservice.

Svensk Kassaservice och bankerna försöker hitta en lösning. De har föreslagit att personal från Migrationsverket eller kommunen kan följa med till postkontoret, så ska man kunna få ut ett id-kort. Men Migrationsverket säger nej. De kan inte intyga identiteter. Personen måste själv kunna intyga sin identitet, säger Migrationsverket.Kerstin LoenbergSvårt att få id-kort i Sverige FRÅN GP Göteborgsposten


SvamputflyktIkväll kom plötsligt vår son Johannes hem. Han bor i Huskvarna men hade varit i Hagfors och demonstrerat ryggbänkar och även plockat upp en bänk som han sålt. Det var ett oväntat och trevligt besök. Vi åkte till skogen en stund och letade efter svamp. Vi hittade kantareller, Karl-Johan, Rynkad Tofsskivling, Trattkantarell och en björksopp.
När vi kom hem hjälpte Maud till att rensa och vi stekte ägg och svamp och lät oss väl smaka. Johannes får med sig ett par liter svamp hem när han åker i morn.


Hemma igen

Nu är vi hemma igen efter att ha tillbringat sex dygn i vår stuga i Dalarna. Skönt och avkopplande trots regn i princip varje dag. Nyttigt att varva ner och få tid att tänka och stilla ner sig inför hösten.
Hade 82 mail att kolla igenom. En del behöver besvaras andra blir deletade omedelbart.
Har ordnat med att inställa vår utflykt till Högbergsfältet på söndag eftermiddag. Det kommer förmodligen att regna hela söndagen så vi får grilla en annan gång. Det hade säkert också blivit för kallt att ha dop i sjön Yngen. Vi kommer att ha en gudstjänst i Pingstkyrkan på söndag klockan 16 med fika och varm och go gemenskap.
På torsdag ska jag vara med på Sveriges Kristnas Råds möte i Stockholm om integration och flyktingfrågor. Vi ska bland annat få träffa författaren och journalisten Lasse Granestrand som skrivit boken "I Sveriges väntrum". Mötet är i Stockholm. Tillsammans med Marcus Sand är vi Evangeliska Frikyrkans representanter i denna grupp. Det ska verkligen bli intressant och se hur vi kan påverka migrationsfrågorna i en högre grad genom genom denna grupp. Lasse önskade få reda på hur kyrkorna jobbar med flyktingar.
Samfundsledare, advokater och politiker och samhällsdebattörer möts i denna grupp och vi får tillfällen att påverka makthavarna  på ett annat sätt än att bara sitta här i Värmland och skriva och tycka till. Nu kanske vi får göra uppvaktningar hos migrationsmionistern och generaldirektören för Migrationsverket och kanske träffa domare i Migrationsdomstolarna.
Idag var min artikel om den grymma asylhanteringen i Grekland publicerad i tidningen DAGEN. Man hade gett artikeln bra utrymme.
Flera har bett mig berätta hur det går för de döva iranska bröderna. Jag ska skriva utförligt och berätta, men jag väntar på ett brev från dem.

Utvisningar till Kabul

UNHCR ber att Sverige skall stoppa utvisningar till Kabul i Afghanistan om man saknar släktingar och nätverk i Kabul. I Värmland finns ett 15-tal unga pojkar som riskerar avvisning till Kabul. I många fall har deras föräldrar blivit dödade och de menar att de inte har en chans att klara livet i Afghanistan. Idag får de rätt av UNHCR och ett inslag i Radions P1.
I Radions P1 idag berättas det om en ung man som Sverige avvisat och som klarar sig tack vare snälla kvinnor på svenska ambassaden som gett honom pengar till mat.
Idag blev jag intervjuad av Nya Wermlandstidningen om UNHCR:s rekommendation. Jag sa att många gånger har handläggare på migrationsverket sagt till mig att "det är varken FN:s lagar eller Europakonventionens paragrafer som gäller i Sverige". Deras hårda attityd skrämmer mig.
Jag hoppas verkligen att Sveriges riksdag och regering tar till sig kritiken och stoppar utvisningarna av de afghaner som befinner sig i Sverige varav de flesta har varit här i fyra eller fem år och till och med haft ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och flera även haft arbete. De borde verkligen få stanna i Sverige.

Detta klipp är från P1:s hemsida. Här kan du även lyssna till vad politiker och domare säger om läget i kabul och avvisningarna dit.
www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2250390


FN ber Sverige stoppa utvisningar

En kvinna i Kabul försöker köpa bröd av en man som sitter vid vägkanten.  Foto: Rafiq Maqbool/Scanpix.
Svårt att klara sig om man är ensam. Foto: Rafiq Maqbool/ Scanpix.

FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar nu till Migrationsöverdomstolen att stoppa utvisningar av afghanska asylsökande till Kabul om de saknar familjeanknytning där. Utan släkt och vänner kan man inte försörja sig i Afghanistan, skriver UNHCR i ett brev
Wahid Rahimi utvisades från Sverige i våras och han har klarat sig bara tack vare svensk ambassadpersonal i Kabul som har gett honom pengar.

- Det finns inga jobb, jag känner ingen här och det finns inget mer att göra här, säger Wahid Rahimi.

Efter fem månader i Afghanistans huvudstad Kabul har Wahid Rahimi ännu inte lyckats hitta något jobb. Han känner ingen i Kabul och det är bara tack vare stödet från några av de anställda på den svenska ambassaden som han har överlevt. Agneta Lejdström är andre sekreterare.

- Det är jag och en annan här på ambassaden som har hjälpt Wahid Rahimi privat för vi tycker väldigt synd om honom. Han har inget nätverk här, samhället bygger på att man har familjebakgrund och stöd, det är väldigt svårt annars, säger Agneta Lejdström.

I somras fattade Migrationsöverdomstolen ett vägledande beslut som innebär att asylsökande som har fått avslag men som på grund av kriget inte kan skickas tillbaka till sin hemprovins i stället ska utvisas till Kabul eller andra större städer även om de saknar socialt nätverk där.

Ytterligare fem ärenden ligger nu hos Migrationsöverdomstolen för avgörande. FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar nu i ett brev Migrationsöverdomstolen att ändra praxis. Hans ten Feld är UNHCR:s representant i Norden.

- Det går inte att överleva som internflykting i en stad som Kabul om man inte har familj eller släkt där, säger Hans ten Feld.

Hittills i år har tio afghaner utvisats från Sverige, på onsdagskvällen avgick ett flyg från Arlanda, och cirka 500 väntar på att lämna landet. Enligt Hans ten Feld är Sverige i dag det enda land inom EU som inte följer UNHCR:s riktlinjer.

- Det rör sig om ett fåtal personer, nog borde Sverige kunna låta dem stanna, säger Hans ten Feld.

Susanne Palme


Westra Wermlands Sparbank

Jag skrev förut om hur svårt det kan vara för nysvenskar att få ID-kort på någon bank. Nu har jag fått ett glatt besked från en av eldsjälarna i Värmland som hjälper flyktingar, Jessica Haugback.
Hon besökte tillsammans med en kille Arvika. Där fick de hjälp och vänligt bemötande och löfte om att få ID-kort UTAN ATT DE KRÄVDE ATT KILLEN SKULLE ÖPPNA KONTO I BANKEN.
Bra! Ni är ett föredöme!

Biblar populära i Kina

Jag har lagft in två artiklar här från Svenska Bibellällskapet.
Jag är imponerad över utvecklingen i Kina när det gäller den kristna tron. Tänk att man nu kan trycka biblar i detta kommunistiska land. Så fantatstiskt att den kristna tron går fram så enormt i Kina.
De kristna har ju också sått med mycket tårar och lidande. Vi har sett en film från LJUS I ÖSTER som berättar om hur de kristna i Kina lidit under många år. Tusentals har suttit i fängelser och tusentals har misshandlats, förlorat sina jobb och jagats från by till by när de levt ut sin tro och vittnat om Jesus.


Biblar till Kina under sommar-OS

Biblar till Kina under sommar-OS2008 är ett mycket speciellt år för Kina. I augusti äger sommar-OS rum i Beijing och i september arrangeras även de Paralympiska spelen, för handikappidrottare, där.
Bibelsällskapet är med och ger stöd till kyrkan i Kina för tryckning av biblar inför OS. Man beräknar att nästan 100 000 biblar och bibeldelar trycks vid bibeltryckeriet i Nanjing för att finnas tillgängliga för deltagare och besökare av OS-evenemangen. Det berättar Kua Wee Seng, som arbetar med Bibelsällskapens verksamhet i Kina.
Det finns en särskild OS-utgåva som innehåller de fyra evangelierna på både kinesiska och engelska. Utanpå den kan man se det officiella OS-emblemet. Även hela biblar med både kinesiska och engelska samt andra bibelutgåvor kommer att tryckas och delas ut. Inte minst gäller det biblar och bibeldelar på kinesiska för de många besökare som beräknas komma från hela Kina.

Ge en gåva »

Det som sker i Kina är ett under

Kua Wee Seng, ansvarig för Bibelsällskapets arbete i KinaDet som har hänt med Bibeln i Kina är ett under. Från att vara förbjuden - och en stor bristvara - trycks det idag biblar som aldrig förr, konstaterar Kua Wee Seng, ansvarig för Bibelsällskapets arbete i Kina.
Det är officiellt bekräftat att Bibeln idag är den bok som säljer allra bäst. Det finns fler biblar i Kina än någon annan bok. Det ser jag som ett under. För 40 år sedan blev Bibeln beslagtagen, konfiskerad och bränd. Nu är Bibeln en bästsäljare. Bara Gud kan göra något sådant. Gud verkar genom myndigheterna, genom bibelsällskapen, genom alla givare. Det är ett under.
Det finns idag 70 distributionscentra, men vi behöver fler. Kina är ett stort land, och det krävs stor planering för att nå ut till församlingarna.
Över 1,3 miljarder kineser saknar fortfarande en bibel

Saknar fortfarande en bibelVarje år trycks biblar i Kina, betalda genom gåvor från Sverige. Tillsammans med gåvor från andra länder gör pengarna från Sverige det möjligt att trycka närmare fyra miljoner biblar. Dessa sänds till församlingar över hela Kina.
Den 18 maj i år öppnade världens största bibeltryckeri. Det gamla blev för litet. Det nya hypermoderna tryckeriet kan producera över en miljon biblar i månaden och fördubblar kapaciteten jämfört med det gamla tryckeriet. För trots stor produktion är det fortfarande brist på biblar i Kina. Vi hör om troende som inte


Semestervecka!

Hej alla bloggläsare!
Denna vecka vilar jag mig från bloggskrivandet. Jag är i Dalarna och bara är. Det behövs verkligen.
Vi har hälsat på vår palestinska familj i Dala-Järna. Där fick vi god mat, kaffe och glass. Efter maten lekte jag med deras båda barn. Vi skrattade och lekte och när vi skulle gå fick jag en stor kram av deras dotter.
Ayman står i ledningen för Erikshjälpens expanderande butik sedan tre år tillbaka. Om en månad väntar de sitt tredje barn. De två första barnen är födda i Sverige.
Vi hoppas verkligen att de skall få stanna, men efter sex år i Sverige och tre år som anställd inom Erikshjälpen vet de inte hur deras framtid kommer att bli.
Vi hoppas mycket på att den nya lagen om arbetskraftsinvandring skall ge dem en chans men också det faktum att tre barn snart är födda i Sverige.
Jag deltog också i personalmötet på Erikshjälpen i Dala-Järna. Det var så roligt att höra och se hur Ayman till och med kunde förstå min svägerskas järnamål. Han har lärt sig detta dalmål riktigt bra. Jag berättade för Ayman att när jag första gången träffade min svägerska Irene i Dala-Järna trodde jag att hon talade finska eftersom jag då inte förstod ett ord av vad hon sa. Senare lärde jag mig järnamål eftersom eleverna i skolan pratade järnamål, åtminstone på rasterna. På lektionerna var de tvungna att tala svenska.

Vill inte Swedbank ha nysvenskar till kunder?

Efter att en asylsökande fått uppehållstillstånd vidtar många viktiga "fylleriövningar" som att till exempel ordna med fast telefon, Internet, personbevis och id-kort.
Igår följde jag med "Anna" från ett land i Afrika till SWEDBANK. Jag har gjort den proceduren vid ett flertal tillfällen och det har alltid gått bra. Min uppgift har bland annat varit att intyga att vederbörande är den som alla handlingar och intyg säger att personer är. Ofta har jag varit juridiskt ombud för personen och känt dem en längre tid.
Anna hade alla papper utom personbeviset i ordning, men denna gång meddelade handläggaren att de slutat utfärda id-kort.
Vi gick då över gatan till HANDELSBANKEN och där fick vi hjälp direkt. Personbevis beställdes på Skattverkets hemsida. Handläggaren frågade om Anna ville öppna konto i Handelsbanken vilket besvarades med ja.
Min fråga till Swedbank är om de inte vill ha några av våra nysvenskar till kunder och i så fall varför?

Länkar till användbara sidor

Som du ser om du tittar till höger på bloggen under arkivet ser du att jag idag har lagt in ett antal användbara hemsidor som till exempel kristna dagstidningar, veckotidningar och webbsidor om mänskliga rättigheter och några sidor om den kristna tron och Bibeln.
Jag hoppas kunna rekommendera en del bloggar lite senare.

Greklands ofattbara behandling av asylsökande

Vittnesmål från EU:s gräns - om Greklands flyktingmottagande och om Dublinförordningens tillämplighet, en omskakande läsningDe kommer i bräckliga farkoster, plast- och gummibåtar till de grekiska öarna. Gränspolisen trakasserar dem och ser på hur icke simkunniga flyktingar drunknar utan att de gör någonting för att hjälpa dem. Väl i land slår polis och vakter dem med elbatonger och sparkar dem tills de knäckt ben och fotleder. Även barnfamiljer sätts i fängelse där de får ligga på smutsiga madrasser fulla av ohyra. Insekter biter sönder dem så att de får inflammationer, men ändå får de ingen sjukvård. Polisen snabbutreder deras asylskäl oftast utan tolk på bristfällig engelska.

Migrationsminister Tobias Billström försäkrar i riksdagen att alla EU-länder arbetar efter likartade lagar och att bristerna i det grekiska asylmottagandet håller på att rättas till. Men nu har till och med Migrationsverket reagerat. Migrationsverket har besökt Grekland för att studera asylmottagandet av barn och ungdomar. De fick då se att ungdomarna där är inlåsta. Detta strider mot Sveriges syn på hantering av minderåriga och mot barnets bästa. Migrationsverket har därför tills vidare stoppat avvisningen av ensamkommande barn till Grekland.

Människor som släpps ur fängelserna får en månad på sig att lämna landet och de tvingas leva under inhumana förhållanden utan tillräckliga medel för att klara sin försörjning. De är hänvisade till de ideella organisationernas soppkök för att klara livet. Flera länder återsänder också personer som, om de hade haft tillgång till en rättssäker prövning i Sverige, skulle ha haft goda möjligheter att få sin ansökan om asyl beviljad.


 I skriften Vittnesmål från EU:s gräns, utgiven av Sveriges Kristna Råd nyligen, finns intervjuer med ett antal asylsökande om hur de behandlats vid den grekiska gränsen och när de kommit in i landet. Intervjuerna är gjorda av Emelia Frennmark, vikarierande flyktingkonsulent i Västerås stift. Frågan om vilka slutsatser Sverige bör dra av den grekiska situationen tas upp av professorn i folkrätt vid Lunds universitet Gregor Noll och juristen Anna-Pia Beier vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, beskriver sina intryck från en resa till Grekland i februari 2008. I förordet av Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd framhålls att denna skrifts vittnesmål visar att Grekland allvarligt kränker den sökandes rättigheter såväl enligt Europakonventionen som konventionen mot tortyr och flyktingkonventionen. Anders Wejryd skriver att om man kan påvisa att Grekland inte uppfyller kraven som skall ställas på asylmottagande ska undantag göras. Han menar att Sverige som rättsstat inte kan acceptera att så inte sker.


I häftet berättar Ayman (fingerat namn) hur en polisstyrka stormar in i en grekisk kyrka och slår flyktingarna på ryggen, huvudet och benen. I fängelset bryr sig vakterna inte om en mans infekterade sår och representanter för Röda Korset släpps inte in i fängelset. När Ayman och hans irakiska vänner senare släpps får de klara sig bäst de kan på gatorna i Aten. Tvåbarnsfadern Hamdi får se hur gränspolisen beskjuter deras farkost med en harpun! Och farkosten sjunker varvid en liten somalisk flicka drunknar utan att någon reagerar.


Grekland har på senare tid kritiserats skarpt av bland annat FN:s flyktingkommissariat över hur landet sköter mottagandet av asylsökande. UNHCR rekommenderade därför samtliga EU-länder att avstå från överföringar till Grekland enligt Dublinförordningen. Den slår fast att flyktingar måste söka asyl i det första EU-land de anlände till.


Flera europeiska länder har lyssnat på kritiken och återsänder inte längre asylsökande till Grekland. Norge är ett av länderna som inte skickar folk tillbaka till Grekland. Dublinförordningen ger enskilda stater rätt att göra undantag genom att utnyttja Artikel 3.2 i Dublinförordningen som ger varje land rätt att göra undantag från reglerna om överföringar. Sverige bryter medvetet mot den s.k. "non-refoulement-principen, det vill säga förbudet att skicka en person dit han eller hon riskerar att utsättas för förföljelse. Efter att ha läst de gripande vittnesmålen i detta häfte är jag helt övertygad om att ingen ska behöva skickas tillbaka till Grekland så länge förhållandena ser ut som de gör!


Positivt omdöme i Vermlandiana om min bok

I dagarna fick jag ett häfte från föreningen Värmlandslitteratur som ger ut häftet Vermlandiana.
Där finns en recension om min bok "När världen kom till stan".
Jag citerar: "Stan" i boktiteln är Filipstad men någon vanlig hembygdsbok är detta sannerligen inte.......det är gripande berättelser om en verklighet fjärran från den vi #infödingar" lver i och nås bara sporadiskt, när något utvisningsbeslut verkar extra orimligt och uppmärksammas av värmländska media.....
.............Bengt Sjöberg och hans medhjälpare är förstås värda all heder för sina humanitära insatser. Tack vare dem blir boken ingen helt deprimerande läsning. Byråkrati måste vi oss förstås ha men utan den humanism och människokärlek, som Bengt Sjöberg och hans medhjälpare ständigt visar prov på så levde vi i ett omänskligt samhäll-och det vill vi ju inte göra?"
Jag har citerat valda delar av denna recension som är skriven av Bengt Åkerblom. Kolla deras hemsida www.varmlandslitteratur.se

Föreningen har som mål

  • att främja kvalitén i värmlandslitteraturen,
  • att förmå så många som möjligt att köpa värmlandslitteratur
  • att förmå så många som möjligt att läsa värmlandslitteratur

På vårt program har vi bl.a. litteratur- och kulturhistoriska föredrag för våra medlemmar samt utflykter till litterära och historiskt intressanta miljöer i Värmland.


Något nytt på bloggen varje vecka eller dag?

Jag har inte skrivit på bloggen på några dagar. Genast ser jag på statistiken hur besöken på bloggen minskar. Det kan kännas som en viss press att hela tiden ha något att skriva om. Nu i några dagar har jag känt mig enormt trött och bara velat ta det lugnt vilket jag också måste för min svåra värk.
Så var jag på vår samling i kyrkan ikväll och trodde först att det kanske inte skulle komma så många en sån här ruggig kväll. Men när klockan var fem över sju var vi en rätt så stor grupp människor från sju länder samlade. Vi läser i bibeln, sjunger och delar vad som hänt under veckan. VARJE TISDAG, utan undantag, har jag gått hem så styrkt och upplyft och glad. Den kristna gemenskapen betyder så oyroligt mycket. Bönen och förbönen med och för varandra gör att man orkar gå vidare.
Nästa vecka kommer jag att vra bortrest, men det skall kanske gå att skriva något på bloggen ändå.
Jag ska ägna en hel del tid åt min nya bok och sen plocka hallon och blåbär. Jag hörde från min svåger i dalarna att det fanns minst 30 liter hallon på gården! Välsignat!

Miraklernas mirakel!!!!

Om inte detta är ett mirakel, då vet inte jag....Något som detta har jag inte varit med om på de 18 år som jag försökt att hjälpa flyktingar.
En kvinna från Eritrea bor i Filipstad. Hon har blivit mycket sjuk. Hennes enda barn är en son som sedan en tid lyckats fly till Sudan där han suttit i ett flyktingläger. Under några månader har vi försökt hjälpa honom att få komma till Sverige för att besöka sin mor. Vi har ringt ambassaden i Sudan och vi har ringt handläggare på Migrationsverket och så vidare.
Alla papper har fyllts i om att inte bara få komma till Sverige och hälsa på sin sjuka mor utan även att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. När mina vänner i församlingen Kristen Gemenskap berättade att det var så de fyllde i papperen blev jag ytterst tveksam. Kanske hade det varit bättre med besöksvisum trodde jag. Jag kunde aldrig tro att en person som fyller i alla handlingar i Afrika skulle få beslut om att få komma till Sverige och dessutom få stanna i Sverige, MEN DET ÄR PRECIS VAD SOM HÄNT IDAG!!!!! Sonen fick permanet uppehållstillstånd och passhandlingar. Det går inte att berätta alla detaljer i detta, men jag kan försäkra att jag ALDRIG VARIT MED OM NÅGOT LIKNANDE. De flesta asylsökande finner sig nödsakade, för att ha en chans att komma till Europa, att komma hit via smugglare eller på falska handlingar.
Men vi tror ju på Gud och vill göra allt I LJUSET och vara ärliga. Tyvärr brukar detta inte alltid löna sig, men mer och mer har jag sett hur de som uppträder öppet, ärligt och rakt och som ber till Gud i Jesu namn får bönesvar. Denna mamma är så glad och trygg i sin tro trots sin svåra sjukdom. Hon är alltid så nöjd, förnöjd och förtröstansfull och sprider en sån glädje, kärlek och trygghet till andra. Jag är så glad att hennes son ska få komma till henne.
Nu hoppas och ber vi att ingenting skall sätta käppar i hjulet utan att sonen ska få ihop pengar till biljetten "hem" till Sverige.
I Eritrea förföljs de evangeliskt kristna fruktansvärt. Många sitter i containrar i 40 graders värme. De sitter där tills de svimmar då man tar ut dem och ger dem lite vatten och nåt att äta så att de inte dör. Sen fortsätter man att plåga dem.
Ikväll då vi hade samling i Pingstkyrkan tackade vi verkligen Gud för detta enormt stora och fantastiska bönesvar.

Erikshjälpen Second Hand juli månad

Ännu ett år har vi kunnat ha öppet i vår second handbutik under juli månad. I år valde vi att endast ha öppet på onsdagar. Vi har sålt för cirka 18 000:- vid varje tillfälle vilket måste anses mycket, mycket bra. Idag blev det nästan 16 000:- trots att vi hade öppet på onsdagen och sålde för närmare 19 000:- och vi inte var så många som plockade ut mer varor till dagens försäljning.
Det är påfallande många turister och nya kunder som kommer till butiken. Många trevliga kontakter och tacksamma människor.
Jag drar mig till minnes alla olycksprofeter som sa att detta med vår second handbutik inte skulle kunna räcka mer än något år. Kundunderlaget i lilla Filipstad ansåg de vara för litet. I stället är det så att kunderna ökar hela tiden så länge vi kan plocka ut nya saker och hålla butiken intressant.
Det är också så roligt att se hur flera nya medarbetare växer in i arbetet.
Idag kom också en som inte varit hos oss på länge nämligen Ofelia från Örebro. Roligt och trevligt! Ofelia sprider alltid en sån glädje omkring sig.


Gammal bild på glasgondolen på Erikshjälpen

Romsk man "dumpad" i främmande land

Den romske mannen som suttit i fängsligt förvar en tid och ringt till mig och undrat över sin framtid utvisades förra veckan till Montenegro. Han är född i Kosovo och uppväxt i Serbien i en stad som heter Lescovac. Den staden har en stor romsk befolkning och där finns en stor romsk kristen församling som kämpar mot myndigheternas paragrafrytteri när myndigheterna på olika sätt försöker begränsa församlingens möjligheter att verka.
Den romske mannen utvisades dock till Montenegro där han inte har någon som helst anknytning. Förmodligen har polisen bara dumpat av honom i hopp om att han ska klara sig på något sätt. Jag fattar inte hur man kan vara så hjärtlös och grym. Jag kommer att begära en rapport från polisen och Migrationsverket. Polisen måste skriva ett protokoll hur allt gått till.
Jag har inte hört av mannen, men hoppas få reda på hur det går för honom.


RSS 2.0