Jonas Gardells brottningskamp med Jesus

  

Jag har nyss lagt ifrån mig Jonas Gardells bok OM JESUS. Boken engagerar och den debatteras flitigt både inom och utanför kyrkväggarna. Bilden av Jesus som "den korte, satte, tandlöse träarbetaren...bokligt obildad, lät som en lantis" stämmer absolut inte med min bild av Jesus. Forskare och historiker ger inte heller stöd för Gardells påståenden. Jesus fick undervisning i synagogan och kunde med all säkerhet både läsa och skriva. Jonas Gardell erkänner också att han har en agenda; att skriva för en ny tid med nya tolkningar. Han skriver: "Och jag vet också att den Jesus som jag skriver om är en spekulation, en skugg-gestalt". Trots att han gång på gång försöker skriva så objektivt som möjligt och inte blanda in sina egna upplevelser, kan han inte låta bli att beröra de saker som både sårade och skadade honom som ung. Gardells tvehågsenhet skymtar fram lite nu och då och han erkänner att det kan tyckas märkligt att han trots allt tror på att denne Jesus uppstod för honom. Han skriver "Det är idiotiskt, jag vet, fullkomligt vansinne, men somliga av oss tror att den mannen besegrade döden och nederlaget och lidandet och förnedringen och hela skiten, och genom hans seger är vi alla befriade".

Gardell tror inte att Jesus är Guds son. Han tror inte att Jesus dog för våra synder. Han menar att romarna helt enkelt dödade Jesus för säkerhets skull, så det inte skulle bli oroligt i landet. Bibelns budskap om att vi skall omvända oss menar Gardell är en efterhandskonstruktion av kyrkan och inte något som Jesus undervisade om. Hur han tänker om den bön som Jesus själv lärde oss att be vet jag inte. I Fader Vår ber vi "förlåt oss våra skulder". Jonas Gardell berättar gripande om den brottningskamp han har att utkämpa. Han inser att han egentligen måste ge den man som våldtog honom i unga år förlåtelse och till och med dela nattvardsbord med honom för att han själv skall kunna bli en helt fri människa.

Boken "Om Jesus" försöker påvisa att Jesus själv syndat och att han därför lät sig döpas av omvändelsepredikanten Johannes Döparen. Jag hävdar att Jesus lät sig döpas som ett exempel för oss och att han och endast han är det perfekta och felfria "offerlammet" som skulle försona världens alla synder. Jonas Gardell menar att Jesus på något sätt lyckades uppfylla alla de profetior som uttalats om den kommande Messias. Matematikern Peter W Stoner gjorde en datorberäkning och kom fram till att sannolikheten att man uppfyller 48 messianska profetior är en på en biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljoner. Oddsen säger att det skulle vara omöjligt för någon att uppfylla de gammatestamentliga profetiorna. Ändå lyckades Jesus göra det - och bara Han!

Gardell gör en skillnad mellan Jesus före sin död och efter uppståndelsen. Gardell menar att kyrkan med Petrus och Paulus i spetsen blev en maktstruktur som började predika om synd och omvändelse och om en befallande kung i stället för en fattig snickare. För Jonas Gardell framstår nattvarden som den yttersta kärlekshandlingen av alla där människan blir omsluten av Guds förlåtelse och nåd och accepterad fullt ut precis som man är. Att dela en måltid är det yttersta beviset på detta accepterande. Därför behövs inte frälsning och förlåtelseenligt Gardell.

Jonas Gardell ser likheter mellan Guds gallrande av människor vid den yttersta domen och Hitlers utväljande av vilka som skulle föras till gaskamrarna eller till arbetslägret för att tjänstgöra i det tredje riket.

Jonas Gardell tror inte på jungfrufödelsen-en central punkt i den kristna tron, men där är han tyvärr inte ensam i dagens debatt. Förre ärkebiskopen KG Hammar delar Gardells syn och Jonas Gardell har till och tilldelats titeln hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet. Att hans framställning av Jesus är en grov förvanskning av bibelns Jesus tycks inte utgöra något hinder.

"Om Jesus" beskriver hur Jesus själv tvivlade på sin uppgift och på sin gudomlighet. Bibeln ger en helt annan bild. När Jesus kommer in i sin hemstad och i synagogan läser de profetiska orden om Guds rike, avslutar han med att förklara, att Guds rikes gärningar uppfylls inför folkets ögon. Jesus visste mycket väl vem han var. Han presenterade sig ofta som "Jag är" det vill säga Jahve, namnet på Gud. Jesu vanligaste titel på sig själv är annars "Människosonen" vilket är en direkt anspelning på Daniel 7:13-14 "Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under." När Jesus använder detta uttryck är det samma sak som att påstå att han är gudomlig.

Jesu anspråk på att förlåta synder är också en klar indikation på att han absolut visste att han var Guds son.

Jesus sa också: "sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Sedan han har sagt detta går han ännu längre och gör under och tecken som vida överstiger allt vad Johannes döparen gjorde. Vad säger detta om vad Jesus ansåg om sig själv? Inom judendomen krävdes vittnesmål från två personer, men Jesus intygar sanningen i sina egna påståenden. Han säger: Amen! Jag säger er.......
Jesus talar också till Gud med orden Abba Fader. Det uttrycker en förtrolig relation till Gud själv som var något revolutionerande.

När Petrus bekänner vem Jesus är genom att säga: "Du är Messias, den levande Gudens son, får Petrus höra Jesu svara "Salig är du, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen". (Matt 16:15-17)


När Jesus bär all världens synder bryts den intima kontakt och gemenskap som Jesus alltid hade med Fadern, utbrister Jesus "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig". Gardell tolkar detta som ett totalt andligt mörker hos Jesus. Jonas Gardells avståndstagande från klassisk kristen tro blandas gång på gång med kraftfulla bekännelser till Jesus som när han erkänner att om någon väcker honom mitt i natten med orden "Kristus är uppstånden!" så svarar han utan att tveka: "Ja, han är sannerligen uppstånden! Det hela är omöjligt. Dock tror jag."

De sista meningarna i boken blir till en kraftfull uppmaning att ta emot Jesu kärlek. Den som utsatts för det allra värsta. Den som gjort det allra värsta och som lever i ett mörker som det inte går att fly från uppmanas att tro på Jesus, inte vara rädd. "Gud är kärlek. Du är inte fånge. Du är fri. Jesus är Herre. Alla måste vi våga steget utför stupet och överlämna oss till Guds kärlek. Gud älskar oss inte för att vi förtjänar det, utan för att vi behöver det. Saliga är de nödställda, för Gud är kärlek och står med middagsbordet dukat. Välkommen och Amen!"

Gardell har fått många fördömande brev, dödshot och telefonpåringningar från hatiska människor. Detta tar jag fullständigt avstånd från. Jag känner djupt för Jonas Gardells levnadshistoria och hoppas att han skall få uppleva den frid och den försoning som just Jesus kan ge. Boken "Om Jesus" kan få väcka många människors nyfikenhet på vem denne Jesus egentligen är. Vi kan alla få möta honom och själva bilda oss en uppfattning om honom. Vi får bjuda in honom i våra liv till en gemenskapsmåltid där vi överraskas av kärlek från Gud som kommer att beröra vårt innerstas djup.


Intervju med Stanley och mig i ViD

MED FÖRKUNNELSEN I BLODET
Familjen Sjöberg är nu inne på fjärde generationens predikanter

På bilden syns Sven-Åke Oscarsson, företagare i Årjäng tillsammans med Stanley och mig.
Vi står vid den legendariske förkunnaren Frank Mangs grav i Töcksfors.


TEXT AV RUBEN AGNARSSON Världen Idag http://www.varldenidag.se

Mötet har precis avslutats, ett försiktigt men glädjefyllt sorl sprider sig
i gudstjänstlokalen. Mötesbesökarna sitter kvar kring borden och delar
gemenskap och dricker kaffe, och i ena delen av lokalen sitter bröderna
Bengt och Stanley Sjöberg och samtalar om kvällens möte.
 - Det är inte så ofta att vi medverkar tillsammans, konstaterar Bengt
Sjöberg.
 - Nej, det har inte varit det, inte så här, fyller brodern Stanley i.
 - Bengt har varit i Sundbyberg och jag har besökt hans församling i
Filipstad, men vi har inte medverkat under samma konferens, det här är
första gången, fortsätter han.
Bengt beskriver hur hans ryggproblem har hindrat honom från att resa.
 - Jag har haft ständig värk både natt och dag, har därför varit väldligt
begränsad och har inte kunnat resa till Stockholm. Jag har fem diskar som är
skadade, men har upplevt ett gradvis helande. Under 20 år har det därför
varit omöjligt för mig att sitta som jag gör nu, det är ett mirakel att jag
kan sitta så länge som jag numera kan.
 - Förr kunde jag sitta 10-15 minuter, sedan var jag tvungen att lägga mig.
När vi bodde i Dalarna var jag aktiv i församlingen, men fick tidvis ha en
Baden-Badenstol i kyrkan när jag medverkade.
 - Så illa däran har jag varit. Under de här svåra åren kom jag ändå mina tre
söner extra nära och det tror jag har varit betydelsefullt. Jag läste och
spelade tillsammans med dem och vi kom varandra nära på ett sätt som blev
väldigt speciellt.

Bengts söner blir fjärde generationen förkunnare i familjen Sjöberg. Han
själv är pastor i en EFK-församling i Filipstad, medan hans bror Stanley,
liksom brodern Kjell som dog för några år sedan, är namnkunniga förkunnare
inom pingströrelsen. Bengt och Stanleys farfar startade en pingstförsamling i Hallstavik
 - Vår syster Runa är gift med Folke Steen och står i en liknande uppgift,
tillägger Stanley Sjöberg.
Er far Tage var känd pingstpastor. Var det självklart för er att bli
förkunnare?
 - Nej, det var nog tvärtom både för Kjell och mig, säger Stanley.
 - Men så mötte vi väckelsen år 1951. Vi var präglade av den andliga torka
som formade pingströrelsen i slutet av 1940-talet. Det var kyrkopolitiska
strider där vår pappa Tage blev väldigt ensam. Det gjorde att vi tonåringar
lämnade församlingsarbetet, fortsätter han.
 - Sedan kom väckelsen med Algot Niklasson och mycket förändrades för både
mig och Kjell. Jag minns även hur Bengt, som var en liten parvel då, gick
omkring hemma och sjöng: "Väckelsen är här".
Bengt fyller i:
 - När jag sedan växte upp frågade alla mig "Skall även du bli pastor, som
dina bröder". Jag svarade alltid: "Nej, nej, nej" och utbildade mig sedan
till lärare.
 - Under seminariet i Falun fick vi uppleva en väckelse. Elevrådets
ordförande blev frälst och det blev så många andra frälsta att vi var ute
och hade möten på helgerna i Västerdalarna. Jag kom snabbt in i detta, att
vara både lärare och förkunnare.
Bengt beskriver hur han kanske blev lite väl ivrig när han fick sin första
klass.
 - Alla utom en tog emot Jesus, och rektorn kontaktade mig och undrade lite
om inte eleven skulle känna sig utanför. En kollega försvarade mig, hon
berättade hur hon själv kände sig utanför på grund av sin kristna tro när
hon växte upp.

Stanley berättar hur han och Kjell hade mycket kontakt under åren.
 - Vi hade lite olika inriktning, gav varandra stöd och samtalade mycket,
särskilt under viktiga skeenden. Kjell hade en mer profetisk inriktning,
medan jag har en mer evangelist profil. När exempelvis Kjell grundade
Järfälla pingstförsamling, fick han inte komma till predikantveckan och då
gick inte heller jag dit.
 - Då var jag brödralojal, tillägger Stanley och ler.
Bengt berättar om sitt arbete som en av initiativtagarna till allkristen bön
i Värmland, där han försökt att få igång kristna församlingar att be för
regionen.
 - När jag jobbade med detta hade jag mycket kontakt med Kjell, och även med
Stanley, om större böneämnen.
Kan det bli fler möten tillsammans i framtiden?
 - Jag tycker Bengt skulle följa med till Pakistan, där möter jag människor
som ber att han skall komma ned och förkunna, säger Stanley Sjöberg.
Bengt fyller i:
 - Även när min son har varit i Pakistan har de ställt samma fråga. Jag har
blivit bättre och bättre i ryggen, det kanske kan bli möjligt framöver.
Ruben Agnarsson

Spännande besök i Filipstad

Tass Saada (Taysir Abu Saada)  till Sverige 3-10 maj     
Tass Saadas berättelse är ett unikt dokument av en person som verkligen levt och upplevt båda sidorna i världens mest omskrivna konflikt.   Tass Saada föddes i Gaza och växte upp i Saudiarabien. Som barn lekte han tillsammans med Usama Bin Laden och som sjuttonåring rymde han hemifrån och gick med i Fatah. Där utbildades han till krypskytt och fick uppdrag som han utförde. Han ftränade ocksp andra unga killar för gerillakrigföring.  Saada lärde känna Yassir Arafat eftersom han var Arafats personlige chaufför.   Men efter år av hat mot judar vändes bitterhet och hat till kärlek och respekt. Idag jobbar Tass och hans fru för att sprida kärlek och förståelse genom humanitära insatser som förser hopp åt folket i Gaza. Tass känner en stark kärlek till araber och judar - det folk han en gång såg i kikarsiktet.   Bokförlaget Gospel Media gav ut Saadas bok "Jag stred för Arafat" i december förra året. Under turnén kommer Tass Saada att berätta om sitt dramatiska liv och signera sin bok.  
  Reseschema   Tisdag       2/6       Missionskyrkan, Södertälje Onsdag     3/6       Sionförsamlingen, Flen Torsdag     4/6        Pingstkyrkan, Götene Fredag      5/6        ej bokat Lördag      6/6        Betel, Runemo Söndag     7/6       Centrumkyrkan, Sundbyberg                             Rinkeby Internationella Församling Tisdag      9/6        Kristen Gemenskap, Filipstad Lokal:Pingstkyrkan. Onsdag    10/6      Ej bokat Torsdag    11/6      Stora Hotellet, Örebro Fredag     12/6       Söderportskyrkan, Tingsryd Lördag      13/6     Korskyrkan, Strömnsnäsbruk Söndag    14/6     Korskyrkan, Örkelljunga

Två SALT:a killar på besök

Idag fick jag besök av två unga män som studerar till pastorer på SALT-utbildningen (Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi) inom Evangeliska Frikyrkan. De kom främst för att lära sig lite mer om flyktingarbetet. Vi besökte två libanesiska familjer som hade laddat upp med mängder av bullar, kakor och gott kaffe och te. Mikael och Martin berättade att de använder min bok "När världen kom till stan" i undervisningen. Nu ville de få en chans att prata och ställa frågor. De timmar som vi var tillsammans betydde mycket för mig. Vid varje möte och samtal med människor lär man sig något nytt och kommer till insikt om förhållanden och skeenden i församlingens liv. 
Vi tittade in på Erikshjälpen och i Pingstkyrkan och gick runt på stan och träffade ett flertal intressanta människor från jordens alla hörn. Det är ju så att hela världen har kommit till Filipstad.
Dessa båda män känner för att arbeta med invandrare och är redan inne i den tjänsten. Mikael i Elimkyrkan i Stockholm där, han främst kommer i kontakt med studenter på universitetet och Martin i Enakyrkan i Enköping. Här nedan kan du läsa lite mer om SALT.Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT) är ett nätverk av samarbetande skolor med förankring i Norge, Sverige och Danmark. Utbildningen syftar till att förbereda för ledarskap i församling. Den församlingsbaserade utbildningen SALT kombinerar grundläggande teologiska studier med mer omfattande församlingsförankrande fältstudier som innefattar kontinuerlig praktik i en studieförsamling under handledning av en mentor.


SALT erbjuder en bred och flexibel utbildning med möjlighet till individuell anpassning. Programmet opererar utifrån tanken att framtidens församlingar kommer att behöva ett brett och välutbildat ledarskap. SALT söker därför utbilda såväl pastorer som lekmannaledare för evangelisation, ungdomsarbete och socialt-diakonalt arbete.


SALTs tvååriga ledarträning ges av Hyllie Parks folkhögskola i samverkan med Örebro Teologiska Högskola. För mer information, se http://www.hylliepark.se/salt/.


Den som vill bli pastor rekommenderas att efter två års avslutade studier inom SALT läsa ett eller två ytterligare år av teologisk fördjupning vid Örebro Teologiska Högskola.


Över 15 000 kronor idag till rent vatten i Sudan

 Här skulle du knappast vilja hämta ditt drickvatten, eller hur?

Genom bidrag från Erikshjälpen Second Hands butiker runt om i landet har en skola kunnat byggas i Akuem, Sudan. På Eriksdagen som anordnades i april 2008 samlades medel in för att färdigställa skolan och driva den i ett år.

Tack alla som bidragit! Idag firades ERIKSDAGEN i landets cirka 45 Erikshjälpsbutiker och vi i Filipstad var med.Tänk, jag behövde inte delta under dagen. Vi har så många duktiga arbetare och flera frivilliga som ställer upp. Skönt! Jag var nere och tittade vad resultatet blev och såg att summan var över 15 000:- Då vet jag inte hur mycket som samlades in i bössan. Jag vet heller inte hur det gick i övriga butiker.

Akuem ligger inte långt från Darfur och många som bor här är drabbade av den långvariga konflikten på olika sätt. Konflikten mellan södra och norra Sudan har pågått i 25 år. Trots att det nu varit officiell fred i fem år blossar fortfarande strider upp i gränsområdena.
Det finns en osäkerhet bland befolkningen som gör att allt stannar av. Ingen vågar odla - vem vet om det blir jag som får skörda det jag sått, eller om jag måste överge det?

Många av barnen har inte fått gå i någon skola, eller har bara fått viss undervisning i flyktingläger. Den första byggnaden i Akuem blev klar våren 2008 och sedan dess har cirka 600 elever kunnat få börja skolan - för första gången en riktig skola i Akuem.

Anders Lindgren, humanitär hjälpkoordinator för Erikshjälpen, besöker Akuem med jämna mellanrum för att se till att arbetet går framåt. Under hans senaste besök i december 2008 kunde byggnationen av ytterligare två klassrum ta sin början.

Grunden har nu grävs, och väggar byggts upp på nästa byggnad. De nya klassrummen väntas bli klara under våren 2009. Sammanlagt ska skolan i Akuem rymma åtta klassrum, bibliotek, lärarrum och administration. Det innebär ett enormt framsteg för barnen och för samhället att få en riktig skola!

Men under Anders Lindgrens senaste besök blev ett annat problem smärtsamt uppenbart - bristen på rent vatten och hälsovård. En koleraepidemi bröt ut i området, för tredje gången på kort tid. Många människor dog på grund av brist av mediciner och vätskersättande medel.

Vattensituationen är akut. Under regnperioderna sköljer vattnet över Akuem och för med sig föroreningar ned i de vattensamlingar som människorna sedan hämtar sitt dricksvatten ur. När torkan kommer blir det ännu värre. Vattensamlingarna torkar till stillastående pölar där bakterier frodas. Samma vatten används till både tvätt, disk, toalett och dricksvatten. Det finns inget annat vatten, och det saknas kunskap om vikten av rent vatten.

Om vi kan hjälpa människorna i Akuem att få tillgång till rent vatten året om och kunskap om hygien och hälsa kan flera sjukdomar förebyggas.

Skolan är viktigt, men det är också friska barn och föräldrar som kan ta till vara på kunskapen och börja förändra sin situation. Tack alla som stöttat projektet och som fortsätter att ge barnen i Akuem möjligheter och framtidshopp som inte funnits där tidigare!

Ungdomssamling och Jesusmanifestation

Igår hade vi ungdomssamling igen. Maribel hade förberett något att säga från bibeln om Guds planer för oss och vårt gensvar. Jag gjorde fruktsallad och köpte daimglass. Vi tände ljus och väntade på att ungdomarna skulle komma. Det är alltid lite spännande eftersom vi inte vet hur många som ska komma.
De första som kom var från Lesjöfors. Sen ringde en kille som stod uppe i Lesjöfors och väntade på skjuts. Det hade blivit något missförstånd, men han ordnade egen skjuts och kom senare tillsammans med några kompisar från Tjetjenien och Republica Serbska Efter dem kom våra filipstadsungdomar.
Vi hade en riktigt trevlig och bra samling och sen spelade vi pingis, biljard och olika instrument. Ella-Stina spelade fiol. Hon har verkligen blivit duktig.
Nästa gång som vi träffas ska vi åka till Brattforsheden och gå en naturstig och slå oss ner i en slogbod, grilla och mysa kring elden. När jag var i Årjäng fick jag 9000 kronor att ta med till församlingens invandrararbete. Helt fantastiskt generöst! Igår gick det åt två biblar. En serbisk och en på ryska. Dessa invandrarungdomar är verkligen andligt hungriga.
Det är de själva som frågar efter Guds ord.
Jag blir själv väldigt inspirerad och glad när jag är med barnen och ungdomarna. Trots att jag har fått inbjudan till pensionärsmöte och 60+ möte väljer jag självklart ungdomssamlingen.

OBS! DEN 2 MAJ ÄR DET DAGS IGEN FÖR JESUSMANIFESTATION I STOCKHOLM I KUNGSTRÄDGÅRDEN. MINA SÖNER OCH JAG SKA STÅ VID GOSPEL MEDIAS BOKSTÅND. VI KANSKE SES DÄR? VÄLKOMMEN ATT PROKLAMERA JESUS! HÄR ÄR ETT PAR KORT FRÅN FÖRRA ÅRETS MANIFESTTATION DÅ MAN RÄKNADE CIRKA 10 000 DELTAGARE. I ÅR BLIR VI KANSKE FLER-OM DU KOMMER MED OCKSÅ!


De 99 fårens klagan

Jesus berättade om herden som lämnade de 99 fåren för att gå bort och leta reda på det bortsprungna fåret som ramlat ner i en klippavsats. När herden fann fåret tog han det i sin famn och blev så glad. Det är en bild på hur Jesus, som ju är vår gode herde, söker upp det vilsna och bortsprungna. Han bryr sig om dem som är svaga. För en kort tid var han villig att lämna de 99 fåren som förmodligen befann sig i säkerhet.
Det står inte i berättelsen hur de andra fåren reagerade, men man kan ju ana hur fåren pratade.
-Tänk att jag inte fått chans att prata med herden idag. Han såg mig knappast när han rusade förbi för att söka upp det där lammet.
-Jamen jag då, som inte hittade något gräs när herden inte visade mig till det gröna saftiga gräset som han alltid brukar göra.
-Tänk. Att han överger oss. Vi som haft det så mysigt tillsammans på kvällarnas samlingar. Nu är VÅR herde ute och letar efter en sån där typ som ju säkert ändå snart kommer att springa bort.
-Ja, man kan inte lita på vår herde. Hur tänker han egentligen? Man måste väl vårda det man har. Man kan väl inte bara springa iväg så där och riskera att vi kanske inte hinner äta oss mätta idag.

Guds ord bär frukt

Förra helgen talade min bror Stanley och jag i Pingstkyrkan Holmegården i Holmedal-Årjäng. Flera har hört av sig och berättat hur de upplevde samlingarna.
Igår ringde en man och berättade att han blev så inspirerad att han åkte iväg till ett servicehus och gick runt till de äldre och vittnade om Gud för dem. Nu ville han veta om han gjorde rätt när han ledde dem i bön till en personlig frälsningsupplevelse. Mannen berättade hur "öppet" det är att berätta om tryggheten i tron på Jesus. "Tänk! Folk är så längtande och så mottagliga" sa mannen som fått bedja med flera människor den senaste tiden.
När man får höra såna saker hur predikan tas emot och hur Guds ord sätter folk i aktivitet då blir man glad. När det predikas en tro på Jesus så att folk blir motiverade och får tillit till bibeln-då blir folk engagerade.

När vi var i Årjäng ordnade vår värdfamilj Gun och Sven-Åke Oscarsson en middag i Tångens missionshus. Där fick vi också tillfälle att höra när skeppsredaren Sven-Olof Kristensson från Donsö i Bohuslän berättade om sitt liv. Han har ofta upplevt Guds ledning när han skall göra affärer. Han berättade om sin ungdom och hur Gud ledde honom att köpa en egen båt. Nu äger han ett flertal oljetankers bland annat. Han har fått vara en kanal för Guds välsignelser och många är de evangelisationssprojekt som fått stöd av honom.
Här några kort från Tångens missionshus och vår middag.Henrik ställer frågor om Jesus (och får svar)

Någon som heter Henrik har kommenterat det som jag har skrivit om att bibelns och historiens Jesus bekräftas framstående forskare. Jag lägger in hela hans text med mina svar i fet stil.
Suck. Hoppas du orkar läsa detta.

Vi kan lita på texterna om Jesus.
På vilka grunder är detta korrekt? Vi har inga oberoende källor från samma tid som dessa texter är skrivna under. Vi kan jämföra med andra klassiska verk som historikerna anser korrekta. Borde inte samma regler gälla för Bibeln?

Låt oss först titta på ett klassiskt verk: De två första biografierna om Alexander den store skrevs av Arrianos och Plutarchos mer än fyra hundra år efter Alexanders död 323 f Kr. Ändå anser historikerna dem i huvudsak tillförlitliga.

En mycket tidig text är 1 Kor 15: Det är en text som lästes 24 månader efter korsfästelsen. Gick att kontrollera. Vi kan lita på bibeltexten!


Texterna om Jesus tål att granskas.
Givetvis. Det gör alla texter.
Ja, men vi kan lita på att de håller för en kritisk granskning.

Texterna om Jesus har inte förvanskats.
Hur vet vi det? Givetvis finns gamla texter bevarade som tycks beskriva något som liknar de nuvarande. Men om de nuvarande rentav baserats på de gamla, då är det ju inte en fråga om att nutida texter är immuna mot förvanskning utan snarare en kopia för att undvika att förvanskning sker. Vi vet det genom de handskrifter som hittats och som bekräftar att det i allt väsentligt inte skett ändringar. 1947 hittade man t.ex handskrifter i Qumran.

Det finns trovärdiga bevis utanför evangelierna om att Jesus funnits.
Det må vara. En jude för omkring 2000 år sedan som sa sig vara Guds son är en mycket troligt - men om det är sant att han verkligen var Guds son är en helt annan fråga. Det kan vi inte vara säkra på om han verkligen var. Det är naturligtvis en trosfråga som var och en själv ärligt måste fråga sig. Jag tror att alla som verkligen söker svaret kommer att få veta.

Texterna om Jesus bekräftas av arkeologin.
Samtidigt är det andra arkeologiska bevis som läggs fram som sanna som motbevisar diverse saker som det står om i Bibeln - som att samhället Nasaret skulle ha existerat vid tiden för Jesus födelse. Lee Strobels bok VILKEN JESUS SKA JAG TRO PÅ tar upp denna fråga och andra frågor som rör nyare arkeologiska fynd t.ex frågan om Jesu grav. Flera gånger har det visat sig att det kan handla om namn på samhällen som antingen fanns på flera platser eller om olika stavning eller olika språk. Vi har t.ex i Sverige Järna i Södermanland och Järna i Västerdalarna.

Historiens Jesus är samme Jesus som trons Jesus.
Än en gång är det väldigt svårt att vara säker på detta. Påståendet i sig är väldigt vagt då man inte riktigt kan urskilja vad som menas med "trons Jesus." Vad jag menar med TRONS JESUS är den klassiska kristna tron baserad på läsning av bibelns texter.

Jesus var övertygad om att han var Guds Son.
Om man reser till USA och besöker ett mentalsjukhus (kanske inte den trevligaste av upplevelser) kommer man att möta minst två-tre patienter som alla - oberoende av varandra - är övertygade om att just dem var och en är Guds son. Dessutom finns en och annan som säger sig vara Gud själv. Kanske var denna Jesus inte något annat än en yrande mentalpatient för 2000 år sedan. Visserligen med stort inflytande för mänskligheten. Vi har för övrigt inget annat än citat av denne man - han tycks inte ha skrivit något själv, vilket är mycket märkligt. Jesus är unik. Han inte bara sa utan han gjorde också. Hans under är omvittnade av den tidens historiker t.ex. Josefus -  en betydande judisk historiker från första århundradet.

Han skrev: "Ungefär vid den tiden levde Jesus, en vis man, om man nu ska kalla honom för man. Ty han var en som utförde häpnadsväckande bedrifter och var lärare för sådana människor som glatt tar emot sanningen. Han vann över många judar och många av grekerna. Han var Kristus. (Det betyder den smorde=alltså konungen, Messias) När Pilatus hade dömt honom att korsfästat, efter att ha hört honom anklagas av män med det högsta anseende ibland oss, övergav de som först kommit att älska honom inte sin tillgivenhet till honom. På tredje dagen visade han sig återuppväckt för dem, för Gud profeter hade profeterat om dessa och otaliga andra saker om honom. Och det kristna följet, som kallas så efter honom, har än i denna dag inte försvunnit." (ur Testimonium Flavianum).


Jesus levde upp till Guds egenskaper.
Hur fungerar det? Kunde Jesus skapa världar? Kunde han placera ett barn i en jungfrus mage och sedan få folk att kalla detta barn för Guds sonson? Vilka är Guds egenskaper? Vi har inte mycket att gå på här; bara vaga antaganden. Det står i bibeln att Gud sade: LÅT OSS GÖRA....Jesus ÄR GUD och var med i själva skapelsen. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Ande är ett med skilda egenskaper precis på samma sätt som H2O kan vara vatten, ånga och is. Guds främsta egenskap är KÄRLEK och det var denna kärlek som Jesus visade här på jorden. Joh. 3:16 säger "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på Honom inte skall förgås itan ha evigt liv".

Jesus och bara han motsvarade bilden av Messias.
Huh? Messias? Det är den där som judarna väntar på, va? Vad menas med att han motsvarade en bild av Messias? Vad är det för vaga påståenden? Om du t.ex läser de 48 olika profetior om den kommande Messias så ser du precis som när en flykting lämnar sitt fingeravtryck i den europeiska databasen Eurodac att fingeravtrycket bara passar in på en enda person, JESUS KRISTUS. Ja, det är han som judarna väntar på. Läs t.ex Jesaja 53 om den lidande tjänaren. Det är ord som skrevs flera 100 år före Jesus föddes, men som exakt stämmer in på Jesu lidande på korset. Och tänk, det gjorde han för att du och jag skulle få frid och mening med livet.

Jesu död och uppståndelse var inte en bluff.
Att han dog är med största säkerhet inte fråga om en bluff. Men återuppståndelsen är definitivt fråga om en bluff. Lika mycket bluff som att han föddes till en jungfru. Ingen återuppstår ur döden. Bra Jesus som ett hopp för dig och mig att det finns ett liv bortom döden. Jesus visade sig för över 500 personer. Hans uppståndelse gjorde att hans bror Jakob ändrade sig och till och med lät sig dödas för tron på att han verkligen sett Jesus vid liv. En av den tidens främsta förnekare och motståndare till den kristna tron blev så övertygad av att han mötte Jesus och hörde Jesus tala att han själv blev en förkunnare. Vet du vem det var? JO PAULUS!!!!Han var enormt lärd och en av den tidens Christer Sturmark och Jonas Gardell!

Jesus kropp fanns inte i graven.
Det är hämtat direkt från Bibeln som enda källa. Att lita på endast en källa är inte vetenskapligt. Det måste till många oberoende källor innan man kan säga att det är sant och i det här fallet vore det väl något om denna grav vore bevarad? Man kan tycka att graven där GUDS SON begravdes faktiskt skulle bevaras. Egyptens faraogravar är ju bevarade och dem regerade långt före Jesus dök upp. Övriga religionsstiftares gravar finns som monument, men Jesu kropp hittades inte. Vakter var utsatta att med sina liv garantera att ingen stal kroppen. Om en vakt somnade eller inte skötte sitt jobb fick han dödsstraff. Ändå sa vakterna ATT MEDAN DE SOV KOM LÄRJUNGARNA OCH TOG BORT KROPPEN. Hur kan man se något om man sover???

Jesus sågs levande efter att han dött på korset.
Det sägs så för att det står så i Bibeln. Vi kan inte säga att det är säkert bara för att man trott det så länge. En källa bevisar inget. Om samma källa sedan är ett antal testamenten skrivna med ett högtidligt nästan medeltida språk på vers är det ännu mer som talar mot den påstådda höga sanningshalten i texten. 
Se ovan.

Det finns andra fakta som tyder på uppståndelsen.
Vilka är dessa "andra fakta"? Det räcker inte att hänvisa till något som man inte kan med säkerhet garantera existerar. Jag kan lika gärna säga att det finns "andra fakta" som tyder på att uppståndelsen inte ägde rum; har jag då klara motbevis som räcker för att konvertera en troende? Jag har försökt förklara i de båda långa texter som jag lagt ut här och som bygger på Lee Strobels böcker. Lee Strobel var icke troende när han skrev böckerna. Han reste runt till världens ledande forskare och ställde en massa kristiska frågor och han fick svar som gjorde att han började tro på denne Jesus. JAG HAR SJÄLV UPPLEVT SÅ MYCKET TILLSAMMANS MED JESUS OCH NÅGOT AV DET HAR JAG SKRIVIT TILL DIG HENRIK I ETT PRIVAT MAIL. ÅTERKOMMER GÄRNA PÅ BLOGGEN MED MER VITTNESBÖRD OM DEN LEVANDE HISTORISKE JESUS SOM JAG HAR EN PERSONLIG RELATION TILL. Gud välsigne Dig och andra läsare på bloggen!

Susan Boyle-gör "en ny Paul Potts"!

Klicka på länken nedan och du blir kopplad till yuoutube med en  gråhårig brittisk 48-årig "gumma" som sjunger så det knakar om det. Programmet heter "Britain´s got talent" och kvinnan har aldrig uppträtt förut.  På http://www.dagen.se/ står det lite om kvinnan som heter Susan Boyle och kommer från Skottland. Hon slog brittiska talangjuryn med häpnad.
  http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY

Bibelns och historiens Jesus bekräftas

Detta var det seminarium som jag höll på fredagskvällen i Holmegården i Årjängs kommun. Jag hade tänkt att lägga ut en inledning här på bloggen och sen länka fortsättningen till vår församlings hemsidas undervisning. Det hanns inte med idag, men eftersom jag lovat er att texten skulle finnas på min blogg under måndagen så får ni hela materialet direkt här på bloggen. För övrigt kolla övriga bloggtexter i registret bredvid till höger eller leta i äldre inlägg.

Jesus Kristus - förmodligen den person som har influerat mer människor än någon annan på vår jord. Till grund för detta föredrag ligger boken Fallet Jesus av Lee Strobel som utgavs på Libris 2002. (Lee Strobel har examen från Yale Law School och fått flera utmärkelser under sina tretton år som journalist på Chicago Tribune och andra tidningar. Han var en tvivlare fram till 1981. Idag är han undervisande pastor vid Saddleback Valley Community Church i Chicago.)


 Lee reste kors och tvärs i USA för att intervjua tretton ledande forskare och auktoriteter med akademiska meriter. Han ville få deras expertutlåtanden och utmana dem med de invändningar han hade som tvivlare. Också att sätta dem på det hala med olika frågor och be dem försvara sina ståndpunkter.


I detta sökande efter sanningen har Lee använt sig av sina erfarenheter som kriminalreporter på bl.a. Chicago Tribune när han har undersökt många kategorier av bevis - ögonvittnens vittnesmål, dokumentära bevis, bestyrkande bevis, motbevis, vetenskapliga bevis, psykologiska bevis, indicier och rent av fingeravtryck. Det är samma indelning som man skulle möta i rättssalen.


Om du utsågs till att vara med i en jury i en riktig rättegång skulle man be dig att i förväg bekräfta att du inte har gjort dig några förutfattade meningar om fallet. Man skulle kräva att du svor att du skulle vara fördomsfri och rättvis och dra dina slutsatser utifrån faktas tyngd. Man skulle enträget uppmana dig att noga överväga vittnenas trovärdighet, omsorgsfullt pröva vittnesmålen och rigoröst tillämpa ditt sunda förnuft och din logik på bevisningen.


Till sist är det jurymedlemmarnas uppgift att komma med ett utslag. Att väga bevisen för och emot. Det är alltså din sak att avgöra.


Så vem var han egentligen, Jesus? Vem sa han sig vara? Och finns det några trovärdiga bevis som stöder hans påståenden?
 


Del två

Sammanfattning av samtal med Craig Blomberg (professor i Nya Testamentets exegetik vid Denver Seminary).


Ögonvittnenas vittnesmål

Har vi några ögonvittnesskildringar när det gäller Jesus Kristus? Finns det människor som umgicks personligen med Jesus, som lyssnade på hans undervisning, som såg undren, som bevittnade hans död och kanske till och med upptäckte honom från den påstådda uppståndelsen?

Har vi några journalister från det första århundradet som intervjuade ögonvittnen. Hur bra skulle dessa redogörelser tåla att granskas av en tvivlare?


Så vad är det som talar för att Matteus, Markus, Lukas (historiker och journalist) och Johannes var författare till evangelierna?


Den tidiga kyrkan vittnar om detta. Den äldsta uppgiften kommer ifrån Papias som omkring år 125 e Kr bekräftade att Markus noggrant och korrekt hade skrivit ned de iakttagelser Petrus gjort som ögonvittne. Han sa också att Matteus också hade bevarat Jesu undervisning.


Sedan bekräftade också Irenaeus, som skrev 180 e Kr, att det var Matteus som var författare som traditionen sa:


"Matteus spred sitt eget evangelium bland hebréerna på deras eget tungomål. Lukas, Paulus följeslagare, skrev i en bok ner det evangelium som hans lärare förkunnade. Sedan framställde Johannes, Herrens lärjunge, själv sitt evangelium medan han bodde i Efesos i Mindre Asien."


Vi kan alltså vara säkra på att de händelser evangelisterna återger grundar sig på direkta eller indirekta ögonvittnesskildringar.

Men har dessa vittnesmål blivit bevarade? Kan vi lita på att vi har samma text? Skrevs inte texten så långt efter att legendbildning har uppstått?


Låt oss först titta på ett klassiskt verk: De två första biografierna om Alexander den store skrevs av Arrianos och Plutarchos mer än fyra hundra år efter Alexanders död 323 f Kr. Ändå anser historikerna dem i huvudsak tillförlitliga.


I liberala kretsar daterar man de fyra evangelierna som senast till 90 e Kr (Johannes).

Men många anser att de skrevs mycket tidigare, de första kanske redan 30 år efter Jesu död. Rena presstoppsnytt jämfört med Alexander den store!  I vilket fall som helst fanns det då fortfarande människor kvar i livet som var ögonvittnen till Jesu verksamhet. De skulle ha dementerat eventuell felaktig undervisning om Jesus.

Så, därför är denna s.k. sena datering om evangelierna om Jesus inte så sen om man jämför med andra verk. 


Hur tidigt kan vi datera den grundläggande tron på Jesu försoning och uppståndelse?

Vi tittar på är Paulus´ brev, som skrevs tidigare än evangelierna. (NT står inte i kronologisk ordning) Här hittar vi de första kristnas övertygelser om Jesus. Den kanske viktigaste trosbekännelsen hittar vi i 1 Kor 15: (Det är en text som lästes 24 månader efter korsfästelsen. Gick att kontrollera. Vi kan lita på bibeltexten!)


"Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna."


Om korsfästelsen ägde rum redan år 30 e Kr, skedde Paulus omvändelse omkring år 32. Paulus fördes genast till Damaskus där han träffade Ananias. Hans första sammanträffande med apostlarna i Jerusalem torde ha varit omkring år 35 e Kr. Någon gång i den vevan fick Paulus den här trosbekännelsen som redan hade formulerats och var i användning i urkyrkan. Här finns de viktigaste fakta om Jesu död för våra synder, plus en ingående uppräkning av dem som Jesus visat sig för som uppstånden - och vi är bara två till fem år efter själva händelserna. Det finns alltså ett starkt stöd för att säga att den kristna tron på uppståndelsen kan dateras till inom två år efter det att den inträffade, även om den inte fanns nerskriven.Del tre

Fortsättning av sammanfattning av samtal med Craig Blomberg (professor i Nya Testamentets exegetik vid Denver Seminary).


Sju stycken prövningar


1. Avsikten prövas. Var författarna intresserade av att återge vad som faktiskt hände?


Detta kan vi se i bl.a. inledningen till Lukasevangeliet.


"Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelserna som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga."


Johannes säger: "Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn."


Det är också intressant att lägga märke till att evangelierna är skrivna på ett nyktert och ansvarsfullt sätt, med korrekta kringuppgifter, med uppenbar omsorg och exakthet. Man finner inga besynnerliga floskler eller uppenbar mytbildning som i många andra antika skrifter.


2. Hade de förmåga?

Kan vi vara säkra på att materialet om Jesu liv och undervisning bevarades ordentligt innan det till sist skrevs ner?


Rabbiner blev berömda för att kunna hela Gamla Testamentet utantill. Det skulle därför inte vara omöjligt för lärjungarna att lära sig utantill, mycket mer än vad som står i alla fyra evangelierna tillsammans. Detta var en muntlig kultur, där man lade stor vikt vid memorerandet. Åttio till nittio procent av Jesu ord var ursprungligen i poetisk form. En stor hjälp för minnet.


3. Vad hade de för karaktär?

Fanns det oärlighet eller omoral som skulle fördärva deras förmåga eller vilja att förmedla historien korrekt?

Nej, de var villiga att leva ut sin tro till den grad att tio av de elva återstående lärjungarna dödades på ohyggliga sätt, vilket tyder på en fantastisk karaktär.


4. Är evangelierna konsekventa? Motsägelser?


Det finns men det rör sig om allt från mindre variationer i formuleringen till de mest kända. Men tar man hänsyn till parafraser, förkortningar, förklarande tillägg, utelämnanden - stämmer evangelierna väl överens, med antikens mått mätt, och det är det enda mått det är rättvist att mäta dem med.


5. Hade författarna förutfattade meningar? Hade de något egenintresse?

Människorna älskade ju Jesus, så kunde de skriva annat än positivt?


Men människor kunde å andra sidan respektera och tycka om en människa så högt att de ville återge den personens liv mycket ärligt. Lärjungarna hade inget annat än kritik, utfrysning och martyrskap att vinna. De berättade även om det svåra, hans lidande och död.


6. Kan uppgifterna bekräftas?

När evangelierna nämner platser, människor och händelser, visar de sig då vara korrekta där det går att få oberoende bekräftelse?

Ju längre man undersöker detta, desto fler uppgifter bekräftas. Under de sista hundra åren har arkeologin gång på gång gjort upptäckter som har bekräftat specifika hänvisningar i evangelierna, framför allt i Johannesevangeliet. Det är anmärkningsvärt hur mycket vi kan få reda på om Jesus från profana historiker när man tänker på att antikens historiker för det mesta bara behandlade politiska regenter, kejsare, kungar, militära strider och större filosofiska rörelser.


7. Motsägs de av andra vittnen?


I senare judiska skrifter kallas Jesus trollkarl som ledde Israel vilse - vilket bekräftar att han verkligen utförde fantastiska under, även om de ifrågasätter ursprunget till hans makt. Det här hade varit ett perfekt tillfälle att säga något i stil med: "De kristna påstår att han gjorde under, men vi talar om att han inte gjorde det." Men det är det enda hans motståndare säger.

Del fyra

Sammanfattning av samtal med Bruce Metzger. Professor emeritus vid Princetons teologiska seminarium.


Här frågar sig Lee Stobel om vi kan vara säkra på att det Nya Testamente som vi har i dag har någon som helst likhet med det som skrevs från början? Originalen finns ju inte kvar. Vilka dokument har vi?


Metzger förklarar att Nya Testamentet har en sån mängd handskrifter till skillnad från klassiska dokument som finns bevarade.


NT kontra klassiska verk

Vi har avskrifter med början ett par generationer efter att originalen skrevs, medan det när det gäller andra antika texter kan ha gått femhundra, åttahundra eller tusen år mellan originalet och den äldsta nu existerande avskriften.


Det finns mer än 5000 grekiska manuskript av Nya Testamentet kvar idag (existerande).

(De två viktigaste är Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus som är pergamenthandskrifter från ca 350 f. Kr. )


Förutom grekiska manuskript har vi även översättningar av evangelierna till andra språk vid ett relativt datum - till latin, syriska och koptiska.

 Tillsammans med antika handskrifter på andra språk  finns det ca 24 000 handskrifter!


Klassiska verk

Av Iliaden (kommer tvåa i antal ex. efter NT), de gamla grekernas bibel, finns det knappt 650 grekiska handskrifter. Vissa består bara av fragment. De är från 100- och 200- talen e Kr och därefter. När man tänker på att Homeros skrev det omkring 800 f. Kr. förstår man att det är ett mycket långt hopp. Mycket långt!


Tacitus, den romerska historikern som skrev sina Anales omkring år 116 e. Kr. finns idag bara bevarade i en handskrift och den avskriften gjordes omkring år 850 e.Kr.


Sir Frederic Kenyon, f.d. föreståndare för British Museum, sa: "inte I något annat fal är tidsintervallet mellan det att boken sammanställdes och det tidigaste manuskriptet så kort som I Nya Testamentet."Del 5

Sammanfattning av intervju med Edwin M Yamauchi (examen i hebreiska, studerat hellenistisk kultur, en masters- och doktorsexamen i antikens kulturer mm.)


Hur tillförlitliga är evangelierna rent historiskt?


De utgör ett utomordentligt källmaterial. De är de mest trovärdiga, kompletta och tillförlitliga källorna om Jesus.


Finns det något utanför Bibeln som bekräftar Jesu liv?


Josefus -  en betydande judisk historiker från första århundradet.


Han skrev: "Ungefär vid den tiden levde Jesus, en vis man, om man nu ska kalla honom för man. Ty han var en som utförde häpnadsväckande bedrifter och var lärare för sådana människor som glatt tar emot sanningen. Han vann över många judar och många av grekerna. Han var Kristus. När Pilatus hade dömt honom att korsfästat, efter att ha hört honom anklagas av män med det högsta anseende ibland oss, övergav de som först kommit att älska honom inte sin tillgivenhet till honom. På tredje dagen visade han sig återuppväckt för dem, för Gud profeter hade profeterat om dessa och otaliga andra saker om honom. Och det kristna följet, som kallas så efter honom, har än i denna dag inte försvunnit." (ur Testimonium Flavianum).


2. Tacitus - betydande romersk historiker.


Han skrev det som troligen är det viktigaste stället där Jesus nämnts utanför Nya Testamentet. År 115 e.Kr. säger han att Nero gjorde de kristna till syndabockar och förföljde dem för den stora branden som ödelade Rom år 64 för att avleda misstankar från sig själv.


"Nero lade skulden på en grupp som var avskydd för sina vederstyggligheter, av massan kristna kallad, som han också utsatte för den mest intensiva tortyr. Kristus, som namnet kom av, led det hårdaste straffet under Tiberius regering för en av våra prokuratorers hand, Pontius Pilatus, och en mycket illasinnad vidskepelse, som på detta sätt tillfälligt hejdades, bröt på nytt ut inte bara i Judéen, som var den ursprungliga källan till det onda, utan också i Rom. Också andra historiker, apostoliska fäder samt Paulus som ju förr var en motståndare i viss mån att jämföras med vår tids Christer Sturmark el Jonas Gardell


Slutats: Om man lägger ihop detta: Josefus - de romerska historikerna och statsmännen, judarnas skrifter, Paulus brev och de apostoliska fäderna - får man en övertygande bevisning som i allt väsentligt bekräftar det som står i Jesu biografier.
 


del sex

Fortsättning av intervjun med fil.dr. Edwin Yamauchi (obs sammanfattning). Om bestyrkande bevismaterial. Finns det trovärdiga bevismaterial utanför evangelierna för att Jesus funnits.


Kan det bekräftas av vetenskapliga källor att de verkligen blev mörkt mitt på dagen vid tidpunkten för Jesus död på korset så som det berättas i evangelierna?


Forskaren Paul Maier sa om detta mörker i en fotnot till sin bok Pontius Pilatus 1968:


"Detta fenomen kunde uppenbarligen ses i Rom, Aten och andra städer kring Medelhavet. Enligt Tertullianus...var det en "kosmisk" händelse, eller "världshändelse". Flegon, en grekisk författare från Caria skrev en kronologi strax efter 137 e Kr och berättade att under den 202:a olympiadens fjärde år (dvs. 33 e Kr) inträffade "den största solförmörkelse" och att "Det blev mörkt vid sjätte timmen på dagen (dvs. kl. 12 på dagen) så att det till och med syntes stjärnor på himlen.


Bättre dokumentation

Vi har en bättre historisk dokumentation om Jesus än om grundaren till någon annan av de gamla religionerna! Här två exempel:


Skrifterna om Buddha, som levde på 500-talet f Kr, skrevs inte förrän efter den kristna perioden, och Buddhas första biografi skrevs under första århundradet e Kr.


Muhammeds biografi skrevs inte förrän 767 - mer än ett helt sekel efter hans död.


Om vi inte hade Nya Testamentet?


Skulle man slänga bort vartenda exemplar av evangelierna skulle man fortfarande ha en mycket övertygande bild av Jesus - ett porträtt av en lärare och undergörare som tillbads som Guds enfödde son.
 


Del sju

Bekräftas eller motsägs texterna om Jesus av arkeologin?


Sammanfattning av intervju med fil dr John McRay (professor vid Wheaton i Nya Testamentets arkeologi).


John Mc Ray menar att arkeologin har gett en del viktiga bidrag, även om andliga sanningar inte kan bevisas eller motbevisas. Men, på frågan om Nya Testamentet bekräftas genom arkeologins upptäckter svarar han: "Det råder ingen tvekan om att Nya Testamentets trovärdighet ökar, precis som trovärdigheten hos vilket gammalt dokument som helst ökar när man gör en utgrävning och upptäcker att författaren hade rätt när han talade om en viss plats eller händelse."


Som exempel tar han upp Lukas som författade en fjärdedel av Nya Testamentet. "Den allmänna åsikten bland såväl konservativa som liberala forskare är att Lukas är mycket noggrann som historiker. Han är lärd, vältalig, hans grekiska har närmast en klassisk kvalité, han skriver som en bildad man och arkeologiska fynd visar gång på gång att Lukas har rätt i det han har att säga. Det har funnits fall då forskarna till en början trott att Lukas hade fel i en viss sak, men senare fynd har visat att han hade rätt i det han skrev."Del åtta (Sammanfattning av intervju med teol mag Louis S Lapides.)

Motsvarade Jesus - och bara han - bilden av Jesus?


I Gamla Testamentet finns det flera dussin viktiga profetior om Messias. De förutsägelserna bildade ett bildligt fingeravtryck som bara den utvalde skulle kunna vara identisk med. På så sätt kunde israeliterna utesluta alla bedragare och bekräfta den riktige Messias meriter. Det grekiska ordet för Messias är Kristus. Men var Jesus Kristus? Uppfyllde han dessa profetior som skrevs hundratals år innan han föddes?


Jesaja avslöjade hur Messias skulle födas av en jungfru; Mika pekade ut platsen för hans födelse (Betlehem), Första Moseboken och Jeremia angav förfäderna (avkomling till Abraham, Isak och Jakob, av Juda stam och Davids ätt); Psaltaren förutsade att han skulle förrådas för trettio silverpenningar, anklagas av falska vittnen, hur han skulle dö (genomborrad till händer och fötter, fastän korsfästelsen ännu inte hade uppfunnits).


I Daniel 9:24-26 står det att Messias skulle komma en viss tid efter det att kung Artaxerxes I hade utfärdat ett påbud att judarna skulle bege sig från Persien för att återuppbygga Jerusalems murar. Det placerar Messias förväntade ankomst till exakt den tid då Jesus dök upp.


Är det möjligt att Jesus uppfyllde profetiorna av en tillfällighet?


Matematikern Peter W Stoner gjorde en datorberäkning och kommit fram till att sannolikheten att man uppfyller 48 messianska profetior är en på en biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljon, biljoner.


Oddsen säger att skulle vara omöjligt för någon att uppfylla de gammatestamentliga profetiorna. Ändå lyckades Jesus göra det - och bara Han!


Det blev uppfyllt bara i Jesus - den enda människan i historien som har motsvarat profeternas bild av Guds smorde.

Jesus visste mycket väl vem han var. Han presenterade sig ofta som JAG ÄR dvs Jahve, namnet på Gud. Ibland står det DET ÄR JAG, men kan också omskrivas med JAG ÄR. Jesu vanligaste titel på sig själv är annars MÄNNISKOSONEN vilket är en direkt anspelning på Daniel 7:13-14 "Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under." När Jesus använder detta uttryck är det samma sak som att påstå att han är gudomlig.

Jesu anspråk på att förlåta synder är också en klar indikation på att han absolut visste att han var Guds son.

Jesus sa också "sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Sedan han har sagt detta går han ännu längre och gör under och tecken som vida överstiger allt vad Johannes döparen gjorde. Vad säger detta om vad Jesus ansåg om sig själv? Inom judendomen krävdes vittnesmål från två personer, men Jesus intygar sanningen i sina egna påståenden. Han säger: Amen! Jag säger er.......
Jesus talar också till Gud med orden Abba Fader. Det uttrycker en förtrolig relation till Gud själv som var något revolutionerande.

När Petrus bekänner vem Jesus är genom att säga: "Du är Messias, den levande Gudens son  får Petrus höra Jesu svara "Salig är du, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen". (Matt 16:15-17)

Ett bibelord som är oerhört starkt, ja så starkt att till och med muslimerna tar till sig ordet och upptäcker att det kan kopplas till ord i koranen är Johannes 1:1-3, 14

"I begynnelsen fanns Ordet, och O5rdet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till.....Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning."Del nio

Var Jesu död humbug och uppståndelsen en bluff? Han kanske bara svimmade? Sammanfattning av intervjun med Alexander Metherell som har Medicinsk examen, doktorsexamen i teknik mm.


Tortyren före korset

Han förklarar först att när Jesus var i Getsemane var det alls inte otroligt att Jesus svettades blod. Det är ett känt medicinskt tillstånd som kallas för hematidros. Inte särskilt vanligt men förknippat med stark psykisk stress. Svår ångest utlöser kemikalier som bryter sönder svettkörtlarnas kapillärer. Följden blir en liten blödning i körtlarna och när svetten kommer fram är den blodfärgad.


Huden blev extremt skör. När han sedan dagen därpå piskades var huden ytterst känslig. Det romerska spöstraffet var känt för att vara förfärligt brutalt. Det brukade bestå av trettionio piskrapp men ofta många fler. Soldaten använde en piska av flätade läderremmar med inflätade metallkulor. När piskan träffade huden gjorde kulorna djupa blåmärken som sprack när de träffades fler gånger. På piskan fanns det också vassa benbitar som skar sönder huden svårt. Ryggen var så söndertrasad att en del av ryggraden ibland blottlades av de djupa såren. En läkare som har studerat romersk prygel har sagt: "Efterhand som piskandet fortskred, slet piskrappen in i den underliggande skelettmuskulaturen och åstadkom darrande strimlor av blödande kött." 


Många människor dog av piskrappen innan de hann korsfästas. Det minsta som hände vara att offret erfor en fruktansvärd smärta och drabbades av en hypovolemisk chock. (personen lider av effekten av en stor blodförlust). Detta medför fyra saker: För det första skenar hjärtat för att pumpa blod som inte finns. För det andra sjunker blodtrycket och orsakar att man svimmar eller säckar ihop. För det tredje slutar njurarna producera urin för att behålla den volym som finns och för det fjärde blir personen mycket törstig eftersom kroppen behöver vätska för att ersätta det blod den mist. Detta ser men också när Jesus stapplade längs vägen till avrättningsplatsen och när han sa att han var törstig.


På grund av de fruktansvärda effekterna av prygeln råder det ingen tvekan om att Jesu tillstånd var allvarligt eller kritiskt redan innan man slog spikarna igenom hans händer och fötter.
 


Del TIO   

Var Jesu död humbug och uppståndelsen en bluff?

Fortsättning av intervjun med Alexander Metherell som har Medicinsk examen, doktorsexamen i teknik mm.


Pinan på korset

När Jesus kom fram till korsfästelseplatsen lade man ner honom med utsträckta armar och spikade fast hans händer vid tvärbjälken. Romarna använde sig av grova spikar som var mellan fem och sju tum långa.

Jesus hissades upp, i och med att man fäste tvärbjälken vid pålen, och sedan slogs spikarna igenom Jesu fötter. Nerverna i fötterna krossades också och smärtan var av liknande slag. Armarna sträcktes genast ut ca 15 cm och båda axlarna gick ur led.


Dödsorsaken

När en människa hänger upprätt är korsfästelsen i grund och botten en mycket plågsam död genom kvävning. Anledning är att påfrestningarna på musklerna och diafragman placerar bröstkorgen i inandat läge. För att andas ut måste personen i fråga trycka sig upp med hjälp av fötterna så att muskelspänningen lättar ett ögonblick. När han gjorde det slet spiken sönder foten och fastnade så småningom mot vristbenen.


När man lyckats andas ut kunde personen så slappna av och sjunka ner igen och andas in ett andetag till. Sedan skulle man på nytt tvingas trycka sig upp för att andas ut och skrapa sin blodiga rygg mot det grova träet i korset. Detta pågick tills man var fullständigt utmattad och inte orkade trycka upp sig och andas längre. Snart inträffade syrebrist och hjärtat påverkades liksom vätskeansamling i lungorna.


Det råder ingen som helst tvekan på att Jesus verkligen dog på ett kors.Del elva

Sammanfattning av intervju med fil.dr. & teol.dr. William Craig.


Argument för att den tomma graven är ett historiskt faktum:

  1. Den tomma graven är absolut underförstådd i den tidiga tradition som Paulus för vidare i 1 Korinterbrevet 15, som är en mycket tillförlitlig källa till historisk information om Jesus.
  2. För det andra kände kristna och judar till var Jesu grav låg. Om den inte varit tom skulle det alltså ha varit omöjligt för en rörelse som hade tron på uppståndelsen till grund att bli till i samma stad som den här mannen hade avrättats och begravts i.
  3. För det tredje kan vi se på språket, grammatiken och stilen att Markus evangelium har hämtat sin berättelse om den tomma graven från en tidigare källa. Det finns faktiskt sådant som tyder på att den skrevs före år 37 e Kr, vilket är alldeles för tidigt för att den ska ha påverkats av legendbildning.
  4. För det fjärde har vi enkelheten i Markus berättelse om den tomma graven. Fiktiva apokryfa berättelser från 100-talet innehåller alla slags utbroderade skildringar där Jesus kommer ut ur graven med makt och härlighet, och alla ser honom. Så låter en legend, men legender dyker inte upp förrän flera generationer efter händelsen, när ögonvittnet har dött. I motsats är Markus redogörelse för berättelsen om den tomma graven karg i sin enkelhet och osmyckad av teologiska reflektioner.
  5. För det femte har vi det enhälliga vittnesbördet om att den tomma graven upptäcktes av kvinnor. Det talar för att berättelsen är äkta, för det måste det ha varit genant för lärjungarna att erkänna och det skulle sannolikt ha tystats ner om berättelsen hade varit en legend.
  6. För det sjätte förutsätter den tidigaste judiska polemiken att den tomma graven verkligen fanns. Det fanns med andra ord ingen som påstod att den tomma graven fortfarande innehöll Jesu kropp. Frågan var alltid: "Vad hände med kroppen?"
  7. Lärjungarna hade inget motiv för att stjäla kroppen och sedan dö för en lögns skull och de judiska myndigheterna skulle avgjort inte ha fört bort kroppen.

Slutsats:  Så länge möjligheten finns att Gud existerar, är det möjligt att han har handlat i historien genom att uppväcka Jesus från det döda.Fallet Jesus - Brev 12


Det handlar alltså om att slå fast två saker: Dog Jesus på korset? Och visade han sig senare för människor? Kan man slå fast dessa saker har man sitt på det torra, för döda brukar inte göra det.


Samtal med fil dr J P Moreland


Indicierna

Moreland ger fem indicier som övertygar att Jesus uppstod från det döda.


Indicium 1 - Lärjungarna dog för det de trodde på

När Jesus korsfästes blev deltagarna nedslagna och deprimerade. De litade inte längre på att Jesus var sänd ifrån Gud. De trodde att alla som korsfästes hade drabbats av Guds förbannelse.


Kort därefter ser vi sedan hur de överger sina jobb, samlas på nytt och viger sig åt att sprida ett mycket bestämt budskap - att Jesus Kristus var Guds Messias som dog på ett kors, återvände till livet och blev sedd levande av dem. De var villiga att ägna resten av livet åt att förkunna det. De fick ett hårt liv. De saknade ofta mat, sov utsatta för väder och vind, förlöjligades, blev slagna och fängslade. Och till sist: De flesta avrättades med plågsamma metoder.


Varför? De var övertygade bortom varje tvivel att de hade sett Jesus Kristus levande sedan han avrättats.


Indicium 2: De tvivlande omvändes

Det fanns förhärdade skeptiker som inte trodde på Jesus före uppståndelsen som gjorde helt om och blev kristna efter Jesu död.


Ett exempel: Evangelierna säger att Jesu familj, bland annat Jakob, var generad över vad han påstod sig vara. Senare säger historiken Josefus att Jakob, Jesu bror, som var ledare för församlingen i Jerusalem, stenades till döds på grund av att han trodde på sin bror. Varför förändrades Jakobs liv? Uppståndelsen!


Indicium 3 - Nattvard och dop

Nattvardens och dopets sakrament uppstod som ytterligare indicier på att uppståndelsen var sann. Efterföljarna samlades till en högtidsmåltid, inte för att hylla hans undervisning, utan för att minnas hans död och uppståndelse. När det gäller dopet så övertog den äldsta kyrkan ett slags dop från sin judiska uppfostran som kallas proselytdop. När hedningarna ville åta sig att hålla Mose lag döpte judarna dem i Israels Guds namn. Men i Nya Testamentet döptes människor i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn - vilket innebar att de hade gett Jesus samma status som Gud. Dopet var också ett firande av Jesu död.


Indicium 4 - Kyrkans framväxt

När en stor kulturell förändring äger rum söker historikerna alltid efter händelser som kan förklara den. När det gäller den kristna kyrkans uppkomst råder det ingen tvekan om att den uppkom strax efter Jesus död och spreds så snabbt att den inom en period av kanske tjugo år till och med hade nått kejsarens palats i Rom.


Följande är en lista på saker som författaren övertygades om:


•-          Vi kan lita på texterna om Jesus.

•-          Texterna om Jesus tål att granskas.

•-          Texterna om Jesus har inte förvanskats.

•-          Det finns trovärdiga bevis utanför evangelierna om att Jesus funnits.

•-          Texterna om Jesus bekräftas av arkeologin.

•-          Historiens Jesus är samme Jesus som trons Jesus.

•-          Jesus var övertygad om att han var Guds Son.

•-          Jesus levde upp till Guds egenskaper.

•-          Jesus och bara han motsvarade bilden av Messias.

•-          Jesu död och uppståndelse var inte en bluff.

•-          Jesus kropp fanns inte i graven.

•-          Jesus sågs levande efter att han dött på korset.

•-          Det finns andra fakta som tyder på uppståndelsen.


Lee Strobel skriver: "Den ateism jag så länge hade hållit fast vid gav vika under tyngden från den historiska sanningen. Jesus är Guds son som dog i mitt stället för att ta det straff som jag förtjänade för de onda gärningar jag har gjort."


Och sen då?


Lee visar på två steg i boken.


Tro på detta. Tro att Jesus dog på ett kors och uppstod från de döda.


Ta emot. Alla andra trossystem grundar sig på att göra, så dock inte kristendomen. Kristendomen är därför unik; den grundar sig på något som är gjort. På korset har Jesus gjort det vi inte själva kunde göra. Tagit vårt straff som vi förtjänar för vårt uppror och våra onda gärningar. Men Bibeln säger att Jesus förlåter oss och ger oss evigt liv som en gåva som vi inte kan förtjäna. Det kallas nåd. Den finns för alla att få som tar emot den i en uppriktig bön av omvändelse.


Lee avslutar: "Den 8 november 1981 talade jag alltså med Gud i en innerlig, oredigerad bön, där jag erkände det jag hade gjort fel och tog emot förlåtelse och evigt liv av Jesus som en gåva. Jag sa att med hans hjälp ville jag följa honom och hans vägar i fortsättningen.


(Läs Romarbrevet 10:9-10, Johannes 3:16, Efesierbrevet 2:8, Johannes 1:12).


Eritrea-en av de värsta diktaturerna i världen

De dödar mig om jag skickas tillbaka Eritrea en av de värsta diktaturerna i världen - ändå avvisar Sverige flyktingar dit

Läs om flyktingen som riskerar att dödas vid ett återvändande till Eritrea. Jag försöker hjälpa flera eritreaner som blivit förföljda på grund av sin kristna tro. Migrationsverket säger benhårt nej i de flesta fall. Sverige borde väl inse hur läget är när journalisten Davit Isaak blir så illa behandlad trots många års protester och försök att få honom frigiven. Hur ska det då vara för någon som är totalt okänd och inte har några vänner i "den fria världen"?

Kolla in mer om Eritrea här:

http://www.expressen.se/Nyheter/freedawit/1.1537592/skicka-inte-tillbaka-flyktingar-till-eritrea

http://www.expressen.se/Nyheter/freedawit/1.1536127/tvingas-sitta-bakbundna-i-solen-i-flera-timmar

Besök vid Frank Mangs grav

I samband med de möten som min bror Stanley och jag hade i Holmedal i Årjängs kommun i helgen, besökte vi tillsammans med företagaren Sven-Åke Oscarsson den legendariske förkunnaren Frank Mangs grav och gård. Graven är belägen i Töcksfors och så här skriver Årjängs kommun på sin hemsida om gården:

Vid sjön Foxen ligger Mangsgården som ägs och drivs av SMU och Missionsförsamlingen i Töcksfors.
 Foto:Bengt Sjöberg


1954 kom Frank Mangs till gården för första gången. Att denna underbara gård vid Foxens strand var en säker källa till inspiration var helt klart vilket resulterade i att Mangs köpte gården 1955. Den lilla stugan byggdes under åren ut och dessutom byggdes en äkta finsk bastu vilken numera är känd som hans skrivarstuga. I rummet ovanpå bastun har stora delar av hans produktion tillkommit.

Gården blev för honom och familjen en plats för avkoppling och rekreation mellan hans många predikoresor.

Under åren knöts en djup vänskap mellan Frank Mangs, bygdens invånare och missionsförsamlingen. När gården senare blev till salu och Frank Mangs önskade att försäljningen skulle gå till missionsförsamlingen var det naturligt för den att köpa gården.

Missionsförsamlingens önskan och förhoppning är att gården skall fortsätta vara en källa till inspiration och en tillgång för ungdom och äldre i bygden samt för tillresande. Gården skall också vara ett minne över Frank Mangs livsverk och ett tillfälle för gäster att studera de samlade artiklarna från 1916 till nutid om hans arbete samt att se hans litterära utgivningar.

På gården finns möjlighet till bad, fiske och ett varierat friluftsliv.
Man kan även hyra stuga, roddbåtar, kanoter och windsurfingbrädor.
Försäljning av Kaffe, smörgåsar, hamburgare, korv och glass m m,böcker och kassetter.

Vägbeskrivning:
Ligger ca 3 km söder om Töcksfors.
Stanley vid Mangs grav.


Bibelns och historiens Jesus bekräftas!

Här följer ett studium som jag hade i Holmegården i Årjängs kommun igår. Det är ett av två studier. Under morgondagen ska jag försöka lägga ut det andra som mer handlade om att vi kan lita på bibelns evangelier och att Jesus är Guds son. Se för övrigt reportage från måndagen den 20 april om mötena på www.varldenidag.seJesus ifrågasatt

Jag lyssnade en kväll till KARLAVAGNEN i P4 som hade som ämne KRISTENDOMENS ÅTERKOMST. Intressanta samtal, men också många samtal där man tog upp nyare tolkningar om Jesus, evangelierna och samtalen avslöjade religionsblandning. Gnosticistiska tankegångar var vanliga t.ex tankar som framhåller att världen är ond, den var produkten av en ond skapare, frälsning innebär att bli räddad från den och det sker genom hemlig kunskap, eller gnosis på grekiska. De få utvalda kommer till insikt om att de har ljuset INOM SIG och de har en GUDOMLIG IDENTITET.

2 Tim 4:2-4 talar om hur den yttersta tiden skall kännetecknas av olika läror och en mängd populära mänskliga tankebyggnader. Det är ett tidstecken. Jag känner starkt för att vara en apologet, en som försvarar evangeliet i dessa tider. Idag finns det en massa alternativa evangelier som går emot vår kristna tros grunder. I USA samlades man till Jesusseminarier där man presenterade 16 olika sk evangelier t.ex Tomasevangeliet, hemliga Markusevangeliet, Petrus evangelium och Marias evangelium. I JESUSSKRIFTERNA förnekar Jesus tydligt att han är Guds son. Han sägs påstå att Guds Ande fanns i honom. Jesus sägs uttala att "var och en som på samma sätt kände sig uppfylld av anden också kan vara Guds son".

Ett populärt evangelium är Tomasevangeliet som sägs vara skrivet tidigt, men hur kan det då innehålla texter från Johannes evangelium som sägs vara skrivet på 90-talet. Nej, de första kristna visste mycket väl vilka evangelier som var trovärdiga och som stämde med ögonvittnesskildringar och vad folk kom ihåg från Jesus undervisning. Vi kan känna oss trygga och lita på bibelns evangelier.

Petrusevangeliet ansågs av de första kristna som falskt och gav fel undervisning. Någon använde Petrus namn och auktoritet för att få legitimitet för det som skrevs. Vad sägs om dessa tokigheter där författaren skildrar vad som hände vid Jesu grav? "Stenen framför graven rullades undan av två stora änglar vars huvuden nådde ovanför molnen. Efter dem följer ett kors ut ur graven. En himmelsk röst frågar Jesus om han predikat för dem som sover. Jesus svarar inte utan det gör KORSET som svarar Ja."

Hemliga Markusevangeliet, ett annat s.k alternativ evangelium är en bluff som inte gick att undersöka eftersom det försvann. I den boken antyds att Jesus tillbringar en natt tillsammans med en yngling som bara är iförd ett linnetyg över sin nakna kropp. Dessa homoerotiska antydningar plockas fram i dessa tider för att bryta ner vår tro på Jesu renhet. Jesusskrifterna påstår man att de hittats i Jerusalem. Där regnar och snöar det så papyrus som legat begravd i jorden skulle ha möglat och ruttnat sönder. I Jesusskrifterna påstår man att Jesus aldrig hade för avsikt att påstå att han var Gud. En forskare påstod att man hittat några dokument under ett hus i Jerusalem som påstods vara delar av dessa Jesusskrifter. Ingen kunde dock bekräfta deras äkthet.

Populära författare som Dan Brown och Michael Baigents (skrev boken Jesusskrifterna år 2006 som sägs bygga på skrifter som Jesus själv skrivit) försöker använda sig av Marias evangelium för att påstå att Jesus var gift med Maria något som man inte kan belägga genom att läsa detta så kallade evangelium som de flesta forskare förklarar inte har något att göra med varken Jesus eller Maria.

Idag hör man i debatten om kristen tro att det som Jesus sa och gjorde inte var unikt. Kristendomens rötter sägs finnas i äldre mysteriereligioner och berättelser. Mithrasdyrkan en romersk religion som var populär bland soldater och handelsmän. Bevis för att den fanns finns från år 90 efter Kristus och sen finns det fler bevis från tredje och fjärde århundradet. Kan alltså knappast ha påverkat kristendomens lära. Mithras föddes ur en klippa enligt deras berättelser, inte av en jungfru. Man säger också att han var en lärare som hade 12 lärjungar, men det stämmer inte. Han ansågs vara en gud, men var inte lärare. Man påstår att han ofrfrade sig själv för att det skulle bli fred, men han offrade inte sig själv-han dödade en tjur. Även andra påståenden avfärdas av seriösa forskare och har inte påverkat kristendomen.

En del forskare säger att läran om jungfrufödelsen kommer från andra religioner t.ex. antikens gudaberättelser. Den berättelse som handlar om Zeus, handlar om gudar som har begär efter jordiska kvinnor vilket är något helt annat än berättelsen om den helige Ande och Maria. Enligt berättelsen om Zeus blev han förklädd till människa kär i en prinsessa och hon blev gravid. Hera som var Zeus drottning, planerade att låta bränna henne till aska, men Zeus räddade fostret och sydde in honom i sitt eget lår tills Dionysos föddes.

Buddhas födelse kallas också ofta jungfrulig, men det är inte heller korrekt. Enligt legenden drömde Buddhas mor att han kom in i henne i form av en vit elefant-i fullvuxen storlek! Dessutom hade hon varit gift i många år före det, så hon var ingen jungfru. Granskar man andra religioners liknande berättelser som t.ex zoroasterna ( som finns exempelvis i Iran) finner man inte några likheter till berättelsen om Maria. Jesu jungfrufödelse kan inte ha sitt ursprung i någon hednisk eller annan källa.

Bibelns profetior bildar ett unikt fingeravtryck el DNA som passade perfekt in på Jesus. Kunde inte försöka i egen kraft fullborda alla tusentals löften. Jesus kom i rätt tid. När tiden var inne.......Ska komma tillbaka i rätt tid också.............

Jesus uppfyllde alla profetior om Messias. Hans fingeravtryck passade exakt in på Messias. Ingen annan kan eller ska kunna passa in på vad denne Messias både gjort och vad han ska göra i framtiden. Profetiorna går i uppfyllelse och snart skall Jesus ställa sina fötter på Oljeberget och träda fram i härlighet, makt och ära. Hur skall den dagen bli? Vad kommer de att visa på nyhetskanalerna runt om i hela världen?

Jesus är unik. Många försöker bortförklara Jesus anspråk på gudomlighet, men de fascineras av hans undervisning och hyser beundran för hans etik och moral. Man brottas med frågorna om Jesus och fler och fler kapitulerar och börjar tro och ta till sig Jesu undervisning. Paulus fick möta Jesus.

Även du ställs inför alla dessa fakta. Tro och acceptera eller ta avstånd. OM du tror inser du att ditt liv inte kan fortsätta som vanligt. Du behöver överlåta ditt liv till Jesus. Han vill bli din herde, herre och vägledare. Han gör anspråk inte bara på din fritid. Han vill ta hand om hela ditt liv. Ger du allt till honom ger han också allt tillbaka och välsignar det. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall du få allt annat också.

Det fanns något som fängslade barn, ungdomar, fattiga människor, rika, skamfyllda prostituerade människor, gråtande och sjuka kvinnor och män, alla från alla samhällsklasser var beredda att lämna allt och följa Mästaren. Vi ska låta några av de starka bibeltexterna och profetiorna om Jesus tala till oss.

Daniel 7:13-14 Jesaja 7: 14 Den unga jungfrun skall bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Emanuel=Gud med oss! Jesaja 9:6-7 Jesaja 11:3-4, 12

Hela Jesaja 53 är en mäktig profetia om den kommande Messias-Jesus Kristus. Det finns ingen möjlighet att Jesus skulle ha kunnat arrangera uppfyllelsen av alla profetior.

Det finns en rabbinsk tradition bevarad i Talmud, vilken säger att det fanns tre olika tecken på att de djuroffer som översteprästen frambar på Försoningsdagen hade mottagits av Gud och att nationen hade fått förlåtelse. Under sådana år då tecknet gav ett nekande svar, brukade folket skämmas och sörja, eftersom Gud inte hade accepterat deras offer.

Sedan står det att under de sista fyrtio åren innan andra templet förstördes, var alla tre tecknen negativa vid vartenda tillfälle. Fundera på det här: Jesus korsfästes förmodligen år 30 efter Kristus och templet förstördes år 70. Så från tidpunkten för hans död fram till tidpunkten för templets förstörelse, en period av 40 år, signalerade Gud att han inte längre mottog det judiska folkets offergåvor eftersom det slutgiltiga försoningsoffret hade åstadkommits genom Jesus, precis som han hade profeterat.

Michael L. Brown, filosofie doktor och professor i praktisk teologi, av judiskt ursprung växte upp som en rebell. Knarkade och festade, men fick möta Jesus till frälsning. Han skriver så här om sin tro:

"Yeshua (hebreiska namnet för Jesus) är den rätta fortsättningen på mina judiska rötter. Han är Israels Messias och världens frälsare. Det är honom jag har att tacka för mitt liv, och genom honom har jag lärt känna Gud. Han är den som gav mig fullständig förlåtelse för mina synder, som älskade mig när jag var eländig, otacksam, rebellisk och en stolt stackare. Han gav mig ett nytt hjärta och en ny ande. Han har förändrat mitt liv och gett det mening. Han är Guds fullhet i kroppslig gestalt. Han är Faderns sanna uttryck och avbild och när jag ser honom, då ser jag Gud.

Och han är världens enda hopp. Utanför honom ser vi bara mörker. Israel kommer att göra slut på alla alternativ och slutligen, till sist, inse att den som det undervisats om, den som var källan till all deras smärta och lidande genom åren, faktiskt är deras enda hopp.

Han är början och slutet, allt i alla. Jag kan inte föreställa mig en existens utanför honom. Så han är verkligen Guds ultimata uppenbarelse för människosläktet. Det är därför som jag ägnar mitt liv åt att tala med judar jag möter-så passionerat och sanningsenligt som jag kan-om den verklige Jesus, Messias. Jag kan helt enkelt inte undanhålla Guds allra bästa gåva från dessa som han älskar så innerligt.

Låt oss överlåta våra liv i Guds hand. Be till Gud i Jesu namn! Ta emot den helige Ande. Bli en frimodigt vittnande kristen. Det behövs i denna tid. Gud välsigne Dig!


Manifestation för apatiskt sjuka barn


Läkare i Världen medverkar vid en manifestation på Sergels Torg nu på lördag. Någon företrädare för kyrkorna i Sverige är ombedd att delta och tala. Jag fick ett mail från Svenska Kyrkan idag med förfrågan om SKR:s arbetsgrupp för integration och migration hade någon talare att föreslå.

IFMSA håller en manifestation mot att sex familjer, alla med ett eller flera barn som är apatiska, ska utvisas
från Sverige.
En rapport från Rädda Barnen och Karolinska Institutet, som har ett barnpsykiatriskt perspektiv och är baserad på 33 fall med svårt sjuka barn, har flyktingbarnens tillstånd orsakats av traumatiska
upplevelser i hemlandet innan de flydde till Sverige. En pojke som nu ska utvisas blev vittne till sin fars mord och har själv blivit misshandlad. Han är idag nitton år och befinner sig i Stockholm. 2006 försökte han ta sitt liv. Idag är han apatiskt sängliggande sedan två år tillbaka.

Barnen är idag livshotade utan behandling. Familjerna som ska utvisas tillhör uteslutande etniska minoriteter. Det här innebär att även om det faktiskt finns adekvat vård i hemlandet är den inte tillgänglig för dem. Att utvisa de apatiska barnen innebär alltså att man avslutar deras behandling. Ur hälsosynvinkel kan vi inte acceptera detta. Därför vill vi tillsammans med alla som sympatiserar sluta upp kring en manifestation för att utvisningsbeslutet måste uppmärksammas och ändras."   Riksdagspartierna har också fått IFMSA:s inbjudan.  

IFMSA-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. De arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, primärvård samt reproduktiv hälsa utifrån sex universitetsstäder i Sverige.

Några påskkort från FilipstadMadeleine och Andrea på en sten på vår gård.
Ofta har vi fyra pojkar som kommer och hälsar på från Mullhyttan.
Denna påsk var det tre flickor som lekte med bilar,....nej jag menar hästar, leksakskylskåp
och olika djur.


Första cykelturen på nya cykeln med stödhjul. Det gick jättebra att cykla och både farmor och farfar fick springa bredvid runt hela kvarteret. Bra motion.Farmor med Alisa.
Undre bilden Madeleine gungar strax innan de återvände till Huskvarna


Myndigheter bryter ner psyket

Just nu önskar vi varandra EN GLAD PÅSK. Det kan vi göra eftersom det är en stor kristen högtid då vi firar att Jesus dog för oss och uppstod som ett bevis för att allt vad Jesus lovade och sa är en verklighet. Det ger oss kraft att ta itu med det svåra i livet också.
Idag nåddes jag av budet att två av dem som jag försöker hjälpa igenom asylprocessen har klappat ihop och ligger på psyket. Deras barn är omhändertagna.
Migrationsverket vet att de inte kan utvisas eftersom deras land inte tar emot dem. Ändå försöker svenska myndigheter inklusive domstolar att bryta ner deras vilja att kämpa vidare. Man skär ner deras bidrag från 2200:-/månad till 0 kronor. de får hämta en matkasse i veckan. Myndigheterna vet att detta liv kan pågå i upp till 8 år. De får inte uppehållstillstånd och får inte jobba. De kan inte utvisas och några humanitära hänsyn tas varken till barn som går i skolan eller förskolan eller till föräldrarna som själva ordnat jobb och praktik. Så fruktansvärt inhumant.

Tänker idag också på familjen i Irak som sitter och väntar på arbetstillstånd. Kvinnan har kanske fött sitt barn nu. Alla papper är klara för att återvända till sitt fasta arbete. Vad är det som gör att Migrationsverket ändå måste dra ut på ärendet och beslutet i det oändliga? Efter påskhelgen ska jag skriva en artikel till några tidningar och även kontakta migrationsministern och socialförsäkringsutskottet. Jag följde ju den nya lagens framväxt och hade dialog med ordföranden i utskottet. Fick absolut inte den uppfattningen att ärendenas behandling skulle dras i långbänk om man hade jobb och alla papper i ordning.


Fantastiska ungdomar!

Pappan och mamman är döva. De båda barnen har lärt sig svenska på kort tid. De har även lärt sig det svenska teckenspråket! Allt vad jag säger tolkar de till sina föräldrar och de förstår allt vad jag förklarar om asylprocessen och vad de har att vänta sig.
De kände de döva iranska bröderna Sassan och Daniel och De Dövas Förbund i Karlstad hade rekommenderat dem att träffa mig. Vi träffades idag strax före lunch.

Jag blev oerhört gripen av deras historia. Tänk att växa upp med en far och mor som inte kan prata. Utfrysta av samhället och hänvisade till att ibland måsta tigga växte de upp. När de kom till Sverige hade de ingen aning om hur de skulle göra för att söka asyl.

När vi satt och pratade kom jag på att jag känner ett pastorspar i deras land. Paret bor bara fem mil från den plats denna familj kommer ifrån. Med deras hjälp kanske vi kan fixa fram en del handlingar och sakuppgifter som kan hjälpa familjen. Gud kan leda oss på många olika sätt och idag öppnades en väg som kanske kan ge hjälp.

Hela familjen undrade när vi har gudstjänster och aktiviteter för ungdomar. De har nyss flyttat till Filipstad så det skall bli trevligt att få träffa dem i kyrkan. Förr brukade vi alltid skriva det som sas i mötena till våra döva iranska bröder. Ibland tolkade jag först mig själv till engelska medan jag skrev ner på svenska till iranierna. Visst blev det hett i hjärnan, ibland, men jag hade också hjälp av medlemmar som skrev.

Jag ska skriva en vädjan för familjen och betona dessa fantastiska ungdomars mycket positiva anknytning till Sverige och svenska förhållanden.

Migrationsverket på glatt påskhumör

Idag följde jag med en familj till Migrationsverket. De hade fått uppfattningen att de skulle göra i ordning alla handlingar för att bli utvisade. Barnen går i svenska skolan och de kommer troget till kyrkornas barn- och ungdomsverksamhet. De har starka asylskäl och var vettskrämda för dagens möte.
Jag tror att handläggaren blev lite förvånad över att jag var med dem, men som deras juridiska ombud gav han mig full rätt att delta i samtalet.
Utgången av samtalet vände totalt efter att handläggaren fått klart för sig att ärendet inte befann sig på den nivå i asylprocessen som han trodde. Han ägnade resten av timmen till att minst fem gånger berätta att han endast ville informera om en del saker och han bad även om ursäkt. Han visade verkligen vänlighet och medkänsla och önskade alla en glad påsk.
När vi kom ut på gatan fick jag kramar av familjen. De tyckte att jag var den bästa advokat som de haft, men jag hänvisade till den advokat som jag har som hjälp. Det är den helige Ande. Jesus lovade oss att vi alltid kan få hjälp av den helige Ande när vi kommer i situationer där vi kanske inte vet vad vi skall säga eller hur vi skall svara. Då kommer Anden att ge oss de rätta orden precis när vi behöver.
Pappan i familjen berättade då att han ber tre gånger om dagen till Gud om hjälp från den helige Ande. Vi önskade varandra en glad påsk och jag tror att famuiljen kan slappna av denna helg.

Att lyssna och samtala

Igår kom jag hem och var glad och upprymd över ett möte som jag var med om att arrangera i Brattfors bygdegård. Vi var sex personer som åkte från Filipstad för att träffa brattforsbor och höra vad de har för tankar om framtiden för sin bygd. Till vårt möte kom även Helena Bengtsson-Rewucha från Filipstads Tidning. Hon tog säkert ett 30-tal kort och verkade tycka om det livliga och engagerade samtalet. Brattforsborna som kom hade verkligen förberett sig inför kvällen. Man berättade om förslag som man jobbat med, men som runnit ut i sanden. Det var förslag på hur man kan få turister att stanna till i byn, säkrare trafikmiljö och bättre kommunikationer inte minst för handikappade. Byborna var stolta över sin bygd, sin fotbollsplan, en gammal stenmur och skolans naturstig. Varför kan inte arbetslösa få komma och hjälpa till att hålla bygdens fornlämningar och turistattraktioner i gott skick nu när vi ser fler och fler människor i utanförskap?

Hade vi varit ett 25-tal människor samlade hade det kanske inte blivit ett riktigt lika bra möte. Kanske hade inte alla vågat yttra sig? Kanske hade vi missat en del bra förslag eftersom någon kanske är blyg att yttra sig inför många männsikor.

När jag tänker på förra veckans olika möten och sammankomster som jag deltog i slås jag av samma insikt. Det är ofta i de små samlingarna som vi kommer varandra nära och där vi vågar vara oss själva och det är då som man känner den där innerliga och djupa gemenskapen. Visst saknar jag tider då man kunde pålysa en gudstjänst eller konsert och det kom 80-120 personer. Man kände att "vi är många" och stämningen steg allt medan applåder och handklappningen steg mot taket. Nu är det i stället flera mindra samlingar som i veckan när vi var inbjudna till Pingstkyrkan i Hällefors. Jag trodde att det skulle komma fler. De som kom fick ändå uppleva en fantastisk gudstjänst och NÄRVARO av den helige Ande.

En hjärtspecialist vid namn Risto Halonen skulle tala. Han har upplevt hur han som överläkare var tvungen att överlåta sig till sin kollega inom cancervården för att genomgå en mycket svår operation. Trots ett väl utfört arbete fanns det ingenting att göra eftersom cancern spridit sig in i olika organ. När man sydde ihop honom fungerade inte tarmarna så Risto kunde inte tillgodogöra sig någon mat. Han trodde att hans tid var ute, men plötsligt vände det totalt. ÖVERLÄKAREN tog över. Hans namn är Jesus Kristus och nu stod Risto i Hällefors och föreläste dels om rent vetenskapliga iakttagelser och forskning, men också om den fantastiska möjligheten som vi har att gå till Gud med allt i våra liv. Inte på ett sånt sätt att vi inte själva tar ansvar för våra handlingar utan att vi överlåter oss till vår Skapare i fullt förtroende för att Hans kärlek och Hans kraft skall beröra oss.

Även samlingen i lördags då vi från olika kyrkor och församlingar möttes till BÖN FÖR BERGSLAGEN/VÄRMLAND bestod av en grupp på cirka 17 personer. Det var en grupp människor där samtalet och bönen var i fokus. En samling där vi möttes för att lyssna på varandra. Vi tog del av de bördor som ligger på våra hjärtan och i samtalet och bönen fick vi lyfta av det som kanske tynger oss. I den gemensamma bönen får vi styrka och kraft att gå vidare och göra det som ligger på Guds hjärta för våra bygder. Ett ämne som vi samtalade om var den andliga enheten som Jesus bad om. Den bönen har världen ännu inte sett gå i uppfyllelse. Ändå är det så viktigt att vi blir enade i vår kärlek till varandra. Det står nämligen i bibeln att "då ska världen förstå att du har sänt mig" (dvs Jesus)

Nu ikväll har vi ännu en samling där vi träffas i mindre grupper för att samtala och be med och för varandra. Dessa samlingar ger mig så mycket. Att lyssna och samtala gör att man påverkas och att man växer som människa. Tänk om fler och fler kunde resa sig från TV-soffan och komma till samlingarna. Då fick vi börja dela på grupperna igen eftersom det är bäst med grupper kring 10-12 personer.

13 nationer representerade på gudstjänst

Igår var vi till Örebrokyrkan (som håller sina möten i Trefaldighetskyrkan i Örebro)
Hela 13 nationer var representerade i gudstjänsten.
Vi var ett team från Kristen Gemenskap som ledde lovsång. Tara vittnade om sin tro och hur hon fann Jesus. Taras väninna Birgitta Swahn hade också ett mycket intressant vittnesbörd om hur hon hittade fram till en tro på Jesus. Räddad till livet vid ett flertal tillfällen började hon fråga sig vem Gud var och hur han kunde vara intresserad av henne. Birgitta kunde senare i livet inte få barn, men efter det att Gud även gripit in på detta område födde hon fyra barn. När en av sönerna blev svårt sjuk fick pojken besök av en ängel och när morgonen kom var den höga febern borta och pojken var frisk.

Här kan du läsa Taras vittnesbörd:

Tara mötte Jesus i Iran

"Varje gång jag gick förbi kyrkan kände jag att det fanns något speciellt där. Jag gick sakta förbi och försökte se in genom fönstren. Jag kan inte sätta fingret på vad det var som attraherade mig, men på något sätt upplevde jag en kärlek. Jag påverkades av kyrkan och människorna som jag såg komma och gå där."

- Läs Taras starka vittnesbörd om vägen från Iran till Jesus! - klicka här
OBS! Bilden föreställer INTE Tara.
Här är några kort från fikastunden i Örebrokyrkan:Min fru Maud hamnade vid det arabisktalande bordet, men det gick bra att hänga med i samtalet eftersom de mest pratade svenska. Rima längst till vänster bodde en tid i vår kyrka i Hällefors tillsammans med sin familj.Här är ett kort från ett annat möte i Örebrokyrkan. Det var den dag då församlingen proklamerades för snart ett år sedan. Detta kort äår taget i den lokal som man växt ur och som används för mindre samlingar och 24 7-bön för allt Guds folk i Örebro. Natten till lördagen var man samlade till bön ända fram till klockan fem på morgonen.


Helgen

Denna helg är det barnbarn som gäller.
Annars är det rätt så hostigt och snuvigt.
Läser en hel del och förbereder mig inför möteshelg i Årjäng helgen efter påsk. Min bror Stanley och jag ska predika i en allkristen konferens. Kanal 10 kommer för att spela in mötena. Det gäller att vara väl förberedd på alla sätt.
Håller på att ännu en gång studera Lee Strobels bok om den historiske Jesus. Aktuellt nu när Jonas Gardell kommit ut med sin bok om Jesus. Morgan Carlsson och några andra pastorer och jag i Värmland ska skriva något tillsammans om vår syn på Jesus och skicka in till de värmländska tidningarna.
Helt klart är att Jesus blir aktuell genom Gardells bok. Det gäller att möta folks frågor, kanske genom att erbjuda alpha-cirkel.
I morgon lördag kl.18 har vi bönekväll för Bergslagen i Pingstkyrkan, Filipstad. Jag tror på en mycket bra samling.

Badutflykt med barn och ungdomar

Igår åkte vi till LOKA BRUNN och badade med våra barn och ungdomar i Kristen Gemenskap. Esko ställde upp helt gratis som busschaufför. Tack trogne, snälle och duktige Esko som säkert är Värmlands trevligaste chaufför. Han försitter heller aldrig ett tillfälle att få vittna om sin tro på Jesus och hur Jesus lyfte honom upp från "alkoholens träsk" och "ställde hans fötter på den fasta klippan Jesus Kristurs". (OBS! Detta är ett sk. Kanaans språk som vi använder i kyrkan ibland.....)
Flera av barnen som kommer från andra länder hade aldrig varit i Loka och de var stormförtjusta över anläggningens rutschbana och de åkte i princip hela tiden som vi var där. Jag är säker på att de sov gött i natt för flera tuppade av i bussen på väg hem mot Filipstad.
Några gillade också bubbelpoolens varma masserande vattenstrålar.
Jag som är förkyld fick sitta på bänken och vara badvakt.
Vi hade eget fika med goda bullar med oss, men vi fick inte använda utrymmena och sitta där och fika som vi gjort alla gånger tidigare. Jag satte mig på golvet i entrén och hällde upp saft och David hjälpte till att ge alla bullar. Ett av barnen sa att vi som är Guds ambassadörer borde ha fått sitta vid de finare borden på Loka. Flera av barnen och de vuxna handlade även i Lokas kiosk.

RSS 2.0