GOTT NYTT ÅR!


NILS BOLANDERS TÄNKVÄRDA DIKT FÅR AVSLUTA ÅRETS BLOGGANDE

***************************

Ett ark papper

Jag såg ett pappersark fullskrivet med bokstäver och ord.

Grova stavfel och språkfel. Osköna överstrykningar.

Fula plumpar. Klumpiga staplar. Slarviga öglor.

Jag läste och upprördes i mitt innersta.

Vilken klåpare hade komponerat detta nonsens?

Vilken inbilsk narr hade skapat detta fuskverk?

***************

Då såg jag med ens vad det var

och rodnade av blygsel och skam:

Det fullskrivna arket var mitt gångna år.

Jag själv var den klene skrivaren,

mästaren till klottret och kråkfötterna.

Och längst ned på sidan

hade en mäkta sträng lärare skrivit

med rödaste blod

ett rättvist betyg: Underkänd!

 

I samma stund skymtade jag en hand,

som räckte mig ett nytt, bländande vitt, oskrivet ark,

och förnam en röst som sade: Skriv!

Det vita arket var mitt nya år,

och handen och rösten var den stränge lärarens

som givit mig ännu en chans

före avgångsexamen, den sista, den ofrånkomliga.

Då föll jag på knä

- en skamsen liten skolpojke-

och bad:

Herre, du stränge men rättvise lärare!

Inte en bokstav vill jag skriva

utan att du håller i pennan,

inte en mening

utan att du formar den,

inte ett skiljetecken

utan att du godkänt det.

************

Som dånet av ett starkt tordön

och bruset av väldiga vatten

nådde mig då hans röst:

Skrivare, skriv!

I en starkare hand har du utlämnat din penna.

Nu är du äntligen mogen

att skriva en godkänd sida.

Och fylld av en outsäglig trygghet

präntade jag de allra första stavelserna

på det nya arket:

Se, han gör allting nytt!

En pennfjäder i den Store Skrivarens hand

vill jag vara.

Skrivare, skriv!

Skriv snabbt, skriv hårt, skriv brinnande!

O, att han ville ta ett fast grepp om mig

och med sin levande ande

skriva en outplånlig skrift,

ett Kristus-brev, i mitt liv

för bröderna att tröstas, stärkas

och förnyas av.

Så att någon enda liten människa

kunde tacka Gud för mig.

Nils Bolander

**************


Kristna samarbetar mer 2010

Igår hade vi ett gemensamt styrelsemöte tillsammans med pingstförsamlingen. Jag är så tacksam och glad för detta. Vi planerade in bönesamlingar både i Hällefors och Filipstad och även några möten. Nu väntar årsmöten och nya styrelsemöten. Inriktningen går med all säkerhet mot ett ökat samarbete, något som jag tolkade att alla närvarande var positiva till.
Kristen Gemenskap och Pingstförsamlingen äger tre kyrkor tillsammans. Dessa ska värmas upp vilket i dessa smällkalla dagar kostar mycket pengar. Medel som vi, om vi samarbetade mera, kunde använda till utåtriktade satsningar för att nå ut till människor som vi vet är längtande efter en gudsrelation.
Min önskan inför 2010 är att detta samarbete skall utvecklas och få bli till välsignelse för våra bygder.
Vi är också positiva till samarbete med övriga kyrkor. Vi tycker inte lika i en del frågor, men vi kan odla vänskap, lära oss lyssna på varandra och genom att vi har en god relation vågar vi också säga till om vi tolkar bibeln olika.

Johannes 17

Jesu översteprästerliga förbön om enhet

 9 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. 10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. 11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas. 13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje. 14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. 15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

 20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord* kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.


BoktipsNyårserbjudande!

2010 är snart här och det firar vi med ett ”pangerbjudande!” På startsidan på www.gospelmedia.se har vi
lagt upp 10 böcker till 50% rabatt! Erbjudandet gäller endast till och med söndag 3 januari. Det räcker
att köpa en bok för att få rabatten.

Guds trofasthet under 2009
När vi på förlaget blickar tillbaka på 2009 är det med tacksamhet till Gud för hans trofasthet och hjälp.
Utmaningar har inte saknats men Gud har varit trofast! När vi summerar året ser vi att vi tagit många kliv
framåt och vi har mycket att vara tacksamma för. Faktum är att 2009 blev är det mest framgångsrika
året hittills! Här är några glimtar:

– Flera tusen nya människor har under 2009 upptäckt Gospel Media.
– Genom Guds ledning kunde vi i februari månad förvärva Corvita som gått i konkurs och få ett stort lager
av böcker och biblar mm.
– Vi har fått rättigheterna till Levande Bibeln i Sverige och Handbok för livet och även fått fram en stor
tryckning av dessa biblar.
– Ungefär 25 nya titlar har getts ut.
– Vi har arrangerat mötesturnéer med palestiniern Tass Saada (Författaren till ”Jag stred för Arafat”),
Don Piper (Författaren till ”90 minuter i himlen”) och Ian McCormack (Författaren till ”En glimt av evigheten”).
– Åtskilliga tusen evangelisationsböcker och tidningar har spridits.

Vad händer 2010?
Vi ser fram emot 2010 med spänning och ber om Guds nåd att få fortsätta ge ut böcker och andra
produkter som betjänar Guds folk och som visar sökande människor på Jesus. 2010 har utsetts till
”Bibelns år” och vi känner att vi vill satsa starkt på biblar under 2010. En mängd boktitlar är på gång
att ges ut under 2010 som kommer bli ett mycket spännande förlagsår!

Tack!
Till sist vill jag säga ett stort tack till dig som redan är kund hos Gospel Media. Vi har förmånen att ha många
trogna kunder som står tillsammans med oss i vårt uppdrag och ber för förlaget.
Det är vi oerhört glada och tacksamma för!

Guds välsignelse över ditt liv under 2010!

Joel Sjöberg
Gospel Media

Årets förebild utsedd av DAGEN


Idag har jag fått en stark uppmuntran genom tidningen DAGEN.

Jag känner mig oerhört hedrad, glad och uppmuntrad, men har svårt att fatta att man valt mig till årets förebild. Här kan du läsa artikeln i tidningen:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198275

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198276


Kanske du också vill läsa mer om vårt invandrararbete. Då kan du skaffa boken som jag skrev för två år sedan. Den heter "När världen kom till stan".


Boken När världen kom till stan tar läsaren bakom medias rubriker, rakt in i flyktingars ofta desperata vardag. Där får vi ta del av många fängslande människoöden. Här blandas glädje och sorg, hopplöshet och hopp och till och med kamp mellan liv och död. Boken  finns just nu till specialpris på
www.gospelmedia.se

Tel. till Gospel Media 019-186010


Bilden är tagen på en bokpresentation på Folkets Hus i Filipstad.


Bilden ovan visar asylsökande barn från församlingens ONSDAGSKUL då vi var på besök i Bowlinghallen. Flickan med det blå bowlingklotet blev senare utvisad tillsammans med sina föräldrar. Modern var gravid och sjuk, men polisen satte både mamman och den 8-åriga flickan i förvar=fängelse för flyktingar. De hade inte gjort något brottsligt. Att man kan sätta barn i fängelse i 72 timmar i Sverige är för mig totalt obegripligt. Sverige som skrev under BARNKONVENTIONEN för 20 år sedan borde väl leva upp till de fina orden om att alltid se till barnets bästa.

 

 

Manifestation i Filipstad för en mer human behandling av flyktingar. Biskop Esbjörn Hagberg, riksdagsledamoten Marina Pettersson och vänsterpartiets ledare i Filipstad Anders Nilsson som också jobbar på gruppboendet för ensamkommande flyktingbarn.

 


Synnerligen ömmande omständigheter

Migrationsdomstolen i Stockholm låter en afghansk pojke få stanna på grund av  synnerligen ömmande omständigheter. Det brukar vara mycket svårt att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Ibland har det näst intill krävts att den asylsökande skall vara dödssjuk. Domstolen har bland annat motiverat beslutet med att pojkens psykosociala utveckling skulle vara i fara vid ett återvändande.
Man frågar sig om inte samma motivering borde kunna åberopas på de barn som ligger svårt apatiska eller på den iranska familj vars barn är omhändertagna av sociala myndigheter. Barnens föräldrar har båda brutits ner av en mycket, mycket lång asylprocess. De har vårdats på sluten psykiatrisk klinik och behandlas för närvarande inom öppenvården. Deras läkare och psykiater skriver i sina intyg att oron för att utvisas till Iran är orsaken till deras svåra ångest. Pappan har blivit torterad i Iran och de fruktar båda att straffas med döden eftersom de blivit kristna.


Den afghanska pojken vet inte om hans familj lever. Han har ingenting att återvända till och riskerar dessutom att tvångsrekryteras som barnsoldat. Migrationsdomstolen beviljar permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Migrationsverket avslog den afghanska 16-åringens ansökan om uppehållstillstånd och utvisade honom till Afghanistan. I sitt överklagande anför 16-åringen bland annat att han utsatts för hot och trakasserier samt att han inte vet var hans anhöriga finns eller om de är i livet.

Migrationsdomstolen konstaterar att 400 byar i 16-åringens hemtrakter har evakuerats som ett resultat av stridigheter. Endast ett fåtal bybor har återvänt. Det framstår därför som osannolikt att han har någon kontakt med släktingar. Det är också ytterst ovisst om han kan få någon omvårdnad vid ett återvändande.

Bör inte skickas tillbaka

Barn utan familj att återvända till eller där det inte ordnats med godtagbart mottagande bör inte skickas tillbaka till Afghanistan, enligt landrapporteringen. Gatubarn har ingen hjälp från myndigheterna och barnhemsbarns levnadsförhållanden är inte tillfredsställande.

Det rapporteras som psykologiska, fysiska och sexuella övpergrepp och trafficking av barn från barnhem. De har inte heller tillgång till rinnande vatten, hälsovård eller utbildning.

I talibanrörelsen, som finns i hans hemtrakter, förekommer barnsoldater och det finns en risk för att 16-åringen kommer att rekryteras mot sin vilja.

På grund av detta och med beaktande av att 16-åringen är ett barn anser migrationsdomstolen att hans framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han tvingades återvända. Han beviljas därför permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter


Julafton med familjen

Det är juldagsförmiddag. Maud och jag har just tagit en promenad med Alisa, vårt minsta barnbarn. Vi har varit och matat änderna vid sjön Daglösen. Hon tyckte att det var så roligt. Trots snömodden gick det lätt att ratta den moderna barnvagnen. Tänk vilka åk de har nu för tiden.
Julfirandet igår blev mycket bra. Alla är friska och positiva och glada. Det som jag tyckte var mest roligt igår var när vi spelade och sjöng innan julklappsutdelningen. Det påminde mig om min barndoms jul och även om tiden då våra söner var små. Då brukade vi spela piano, synth, gitarr, fiol och trummor. Maud pappa Nogi kom också och spelade fiol.
Igår var det vårt äldsta barnbarn som tog upp manteln efter honom. Faktum är att också min pappa Tage kunde spela både gitarr, mandolin och fiol. Sången och musiken betyder mycket för oss alla och för gemenskapen.
Jag får nu också hjälp med att lära mig lägga ut små filmer på Youtube. Hoppas att kunna utveckla bloggen under nästa år med andakter och intervjuer och klipp från olika samlingar m.m.

Här några kort från igår:


Emanuel Sjöberg spelar fiol.


Vadå julskinka, korv o köttbullar. Jag har ju morot, det räcker bra+lite välling förstås.Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart, lysa klart klart klart. Lysa klart.

Farfar Bengt berättar julevangeliet och visar julkrubban.


Romer

Tänkte ha lite ledigt från bloggen, men flera romer i Sverige frågar vad som händer med deras ärenden. Här lite information från Farr som kan vara viktigt att känna till.

Serbien inget internflyktsalternativ för romer
Många romer från Kosovo och vissa delar av Serbien har flytt sina hemtrakter undan trakasserier och förföljelse och flera av dessa har sökt asyl i Sverige. Många gånger erkänns deras asylskäl i Sverige, men de asylsökande hänvisas till internflykt i Serbien. Detta står i strid med UNHCR:s rekommendationer. De romer som avvisas från Sverige till Serbien som internflyktingar blir inte klassade som internflyktingar i Serbien eftersom de ankommer från ett tredje land. 

Sociala rättigheter såsom skola och sjukvård är i Serbien knutna till den del av landet där man är skriven. Utan jobb och fast bostad är det mycket svårt att bli registrerad i en annan del av landet. Detta gör att dessa människor antingen motvilligt söker sig tillbaka till den trakt som de flytt från eller tvingas till ett liv i utanförskap och misär på gatan och på soptippar. Det är ett väldokumenterat problem som beskrivs bl.a av Sida och UNHCR. Länderkommittén för fd Jugoslaviens rapport från besöken hos de sk. Batjnikromerna * och ett reportage i Amnestypress 1/08 visar detta med all önskad tydlighet.

Romer från Serbien som utsatts för förföljelse och diskriminering i sina hemtrakter och inte kan återvända dit hamnar i samma svåra situation som romerna från Kosovo. Deras möjlighet att bosätta sig i nya delar av landet är även de begränsade av diskriminering och svårigheten att registrera sig i en ny kommun.

FARR uppmanar Migrationsöverdomstolen att ta till sig UNHCR:s rekommendationer angående internflykt i Serbien för romer från Kosovo och låta dem även omfatta romer från Serbien som riskerar att hamna i samma svåra situation.

Dessa människor är inte i behov av ett teoretiskt internflyktsalternativ i Serbien utan ett reellt skydd i Sverige undan förföljelse och trakasserier.

Ingeborg Sevastik (Ordförande i FARR, Östhammar)

Michael Williams (Vice ordförande i FARR, Hedemora)

Carl Lundevi (Styrelseledamot i FARR, Göteborg)

Kolla också på Länderkommitténs hemsida. Lena och Paul Sanver har i många år arbetat för att hjälpa romer.

* http://www.swedishcommittee.se/sidaromprojekt.html

Julevangeliet

                    

Nu är det städat och pyntat i vårt hem. Julbonaden som vi köpte på Erikshjälpen sitter välkomnande på dörren. Det grova matbrödet är bakat och julgranen är klädd. Några gamla och sjuka medlemmar har fått en fin blomma och tidningen JULSNÖ. Församlingen har delat ut några matkassar till behövande och nu väntar vi på barn och barnbarn. Det känns tryggt och lugnt och ska bli så roligt att leka med barnbarnen.
Det viktigaste är att få fira att Jesus föddes. Vi har alltid läst Julevangeliet från Lukas kapitel 2 innan julklapssutdelningen. Vi har också alltid tackat Gud och sjungit några sånger. Jag minns när min mamma satte sig vid pianot och spelade och sjöng. Det är hennes piano som vi fick överta.
Nu ber vi och tänker på alla dem som har det svårt och ensamt i helgen. Några av våra vänner och släktingar är sjuka och vi tänker speciellt på dem.
Jag önskar Er alla en riktigt GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

 8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.  9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag."*

15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.Julkrubba. Också den inhandlad på vår förträffliga second Handbutik, Erikshjälpen.Julgranen står i rummet i källaren. Några år har vi haft denna bastgran. Det var lättare att få tag på granar när vi bodde i Dalarna. Denna gran tycker jag ändå är fin.


Julspel i Mullhyttan

Julspel från Salemkyrkan i Mullhyttan där våra barnbarn Samuel och Emanuel Sjöberg medverkade. Filminspelning av Josef Sjöberg på Youtube.
Det är ingen risk att gå vägen via Facebook, men annars kan du gå direkt till Youtube och söka på Julspel i Mullhyttan.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fvimeo.com%252F8295684&h=7ae906ea6df22e85bc17178f8d786486&ref=nf

Erikshjälpens medarbetare bjöds på Julbord


Även i år bjöds Erikshjälpens medarbetare på julbord på Hammarns Vägkrog i Hällefors. Vi var ett 40-tal personer som smakade på de läckerheter som dukats upp.
Vår föreståndare fick motta en korg med frukt och diverse julgott. Alla medarbetare fick en värdecheck att handla för.
Vi gläds verkligen över att detta år gått så bra. Vi har upplevt en rejäl uppgång av försäljningen. Tack alla medarbetare och tack Gud. Vi är helt beroende av att få leva i ett flöde av Guds välsignelse.
Det är genom Erikshjälpen Second Hand som församlingen Kristen Gemenskap har det absolut största kontaktnätet både med organisationer, myndigheter och enskilda.
Eritrean Christians

Ett brev från Intercessors Network berättar om situationen för kristna i Eritrea. 3000 kristna sitter fängslade i landet på grund av sin tro. Detta meddelande berättar om en kvinna som frigetts. Varje dag kan vi läsa om krav på frigivning av Dawit Isac, men många, många människor lider för sin tro och övertygelse i ett land som behandlar sina fångar mycket grymt.

Eritrean Christians released, others still imprisoned
 
For once there’s some good news coming out of Eritrea. International Christian Concern reports that some Eritrean Christians have been released by authorities.
 
ICC’s Regional Manager for Africa and South Asia Jonathan Racho says, “The Christian women who were arrested last week were released. We’re really happy and excited to announce this!”
 
The elderly women were detained for praying together at a house in Asmara, Eritrea’s capital. Eritrean security forces raided the prayer meeting and brought the women to a police station in Asmara. Mission Network News aired the story last week.
 
Most of the released Christians are members of Faith Mission Church, an unregistered evangelical church. The church has been carrying out evangelistic and development activities in Eritrea for over five decades and was forced to go underground in 2002 after Eritrean officials required all religious groups to register. The officials then allowed only three Christian denominations to register. The three registered churches are: the Eritrean Orthodox Church, the Roman Catholic Church and the Lutheran Evangelical Church of Eritrea.
 
Racho is uncertain why these Christians were released, and he continues to be concerned. “There are still more than 3,000 Christians who are suffering in Eritrea. On the one hand, we celebrate the release of these women, but at the same time we call on the Eritrean officials to release the other 3,000 Christians who are suffering in Eritrean prisons.”
 
Since 2002, officials of Eritrea have been cracking down on members of both registered and unregistered churches. Racho says, “They are imprisoned in underground dungeons. Some are imprisoned in metal shipping containers and also in military barracks. They are kept in inhumane conditions.”
 
ICC has reported the deaths of Christians who have either not received proper medical attention because of sickness, or tortured to death.
 
Racho says ICC is helping families of imprisoned pastors, and they need your financial support. “The pastors or church leaders in many cases are the sole bread winners. When they’re imprisoned, their wives and children will suffer.”
 
One of the released women told an ICC source, “We appreciate all the people who prayed for us. Please thank God for our release.”
 
Racho says despite this persecution, the church is growing. “Persecution does not stop the Gospel from spreading. Rather, persecution creates very bold, dedicated Christians who are determined to bring souls to Christ.”
 

Regler för arbetskraftsinvandring

Många hör av sig och frågar om arbetskraftsinvandring. Asylsökande undrar t.ex om de kan byta spår och söka uppehållstillstånd på grund av att de hittat ett arbete. Ja det går under själva asylprocessen och senast två veckor efter eventuellt avslag i Migrationsöverdomstolen/Kammarrätten OM man tjänar minst 13 000:- brutto/månad och uppfyller några andra villkor. Man betalar en avgift på 2000:- Arbetsgivaren måste också fylla i en blankett om erbjudande av anställning och facket måste vara informerat. Du kan läsa om reglerna på www.migrationsverket.se Gå till fliken om arbete eller klicka här: 

För dig som vill arbeta i Sverige

Läs också nedan.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU3

/Ur sammanfattningen:/

Den nuvarande ordningen för prövning av om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredjeland, den s.k. myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, förslås upphöra. Arbetsgivarens bedömning av behovet av en sådan rekrytering ska vara utgångspunkten vid handläggningen av ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd.

Tillståndstiderna för tidsbegränsade arbetstillstånd ska enligt förslaget förlängas och ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Det ska vidare säkerställas att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd för den arbetssökande motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige. Inledningsvis ska ett arbetstillstånd kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete.

Det föreslås flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före inresan i Sverige. Den vars anställning upphör under pågående tillståndsperiod ska, om han eller hon får ett nytt anställningserbjudande, under en tid av tre månader ha möjlighet att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige. I vissa fall ska även gäststudenter kunna ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet liksom den som beviljats en visering för att här besöka en arbetsgivare. Vidare föreslås att en utlänning, vars ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, under vissa förutsättningar ska kunna beviljas uppehållstillstånd för arbete utan att han eller hon först lämnar landet.

Som en konsekvens av de föreslagna ändringarna föreslås att möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället avskaffas och att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort.

Vidare föreslås att kravet för att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet förtydligas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2008.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionerna som bl.a. innehåller begäran om avslag på propositionen.

I betänkandet finns fyra reservationer (s och v).

Läs eller hämta betänkandet

 


Gömda barn ska få gå i skolan

Det är flera personer och församlingar som hör av sig och frågar vad som gäller för gömda barns rättigheter till skolgång. Här får ni lite information.

Utbildningsdepartementet
 09-08-13

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning om rätt till skolgång för gömda barn, det vill säga för barn som vistas i landet utan tillstånd.

- Alla barn har rätt att gå i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.

En statlig utredning har tidigare analyserat förutsättningarna för rätt till skolgång till en grupp av gömda barn; barn som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige, men som har fått avslag på ansökan och håller sig undan för att inte avvisas eller utvisas. Utredningens betänkande Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34) behöver kompletteras för att även omfatta andra grupper av gömda barn.

Regeringen menar att rätten till skolgång också bör omfatta barn som vistas i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för vistelsen och barn vars beslut om avvisning eller utvisning har preskriberats. En utredare ska därför föreslå hur rätten ska utökas till att omfatta dessa grupper. Även andra grupper som vistas i landet utan tillstånd kan komma i fråga.

Utredaren ska vidare lämna förslag på hur skolans och socialnämndens skyldighet att underrätta polisen kan inskränkas eller avskaffas och socialnämndens uppgiftsskyldighet ska ses över.

- Barnen ska kunna gå till skolan utan att vara rädda för att just det ska leda till att de utvisas, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Dessutom ska utredningen undersöka hur rätten kan utökas till att också gälla för fristående skolor. Utredningen rör, utöver rätt till skolgång, även tillgång till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Den ska överlämnas senast den 29 januari 2010.

Pressmeddelandet med länk till den tidigare utredningen


Församling utan kyrkolokal

När vi startade församlingen Kristen Gemenskap hade vi ingen kyrka. Vi hade två kundvagnar, en från ICA och en från Konsum. Dem fyllde vi med kaffe, saft och bullar och en trave tidningar och små häften som förklarade vägen till Gud. Vi samlades i hem för att be, studera bibel och lovsjunga Jesus som vi älskade. Ibland höll samlingarna på i tre och fyra timmar. När vi var ute på stan med BULLGERILLAN fick vi oerhört många kontakter och fantastiskt givande samtal.
Någon sa att vi inte var en riktig församling eftersom vi inte hade nån kyrkobyggnad. Vi växte som församling både i antal och inre tillväxt.
Efter en tid fick vi kontakt med vännerna i Baptistförsamlingen i Hällefors och vi fick vara i Betel. Det kändes underbart att få ett andligt hem. Vi bad och offrade samt plockade lingon och kokade sylt och sålde och fick ihop pengar till en ny oljepanna. Sen kom det ena miraklet efter det andra och vi kunde renovera Betel.

I Filipstad samlades vi på second hand till bönesamlingar och bibelstudier. Det kom så mycket folk så ibland fick den som talade stå i en dörröppning, så att folk som satt i olika rum kunde höra vad som sas. Vi delade oss i flera grupper och några satt vid klädsorteringen medan andra satt i personalrum och en tredje grupp satt i vårt café. Vi döpte många människor och hade det underbart i församlingen som fortsatte att växa. Ändå fanns det några som undrade när vi skulle bli en riktig församling/kyrka. DÅ skulle de engagera sig och då skulle de komma regelbundet och då skulle de ta med sig andra till gudstjänsterna.
Vi hyrde ofta buss för dem som ville följa med till Betel i Hällefors. Ibland var vi flera bilar + minibuss och några gånger hyrde vi en stor SWEBUS.

Tiden och åren gick och det öppnades en möjlighet att i Filipstad få hyra Pingstkyrkan. De första veckorna som vi samlades i Pingstkyrkan kom det väldigt mycket folk, men det ebbade ut. De som under flera år önskat sig en kyrka även i Filipstad sågs allt mer sällan komma. Varför? Ändrade vi på upplägget av samlingarna? Nej. Blev det inte lika intimt och nära i gemenskapen? Jag vet inte.

En sak vet jag. Det är att det spelar ingen roll om man har en byggnad om man inte är en sammansvetsad "Kristi kropp" (=ett uttryck från bibeln som beskriver hur de kristna tillsammans utgör och manifesterar Jesus nu när han återvänt till himlen) En annan reflektion är att vi människor är rätt så flyktiga och har svårt att vara överlåtna till en sak och troget hålla fast vid något. Vi undrar hela tiden om gräset är grönare nån annan stans. Om den profeten eller den sångaren kanske har något bättre att underhålla oss med.
Det finns klara fördelar med att ha en kyrka, men det finns också fördelar med att till exempel hyra in sig på Folkets Hus eller samlas i hem. När vi snart ska ha en samling för somalier är det allra bäst att först samlas på Folkets Hus.

Jag är övertygad om att vi som medlemmar över allt kan "vara kyrka", vara "Jesu kropp" dvs leva ut det liv som Jesus levde när han gick här nere på jorden. Vi kan vara Jesus fötter och gå till de förlorade, de fattiga och utstötta. Vi kan vara Jesus händer och gå till den sjuke och hjälpa. Vi kan vara Jesu öron som sitter och lyssnar till den ensamme o.s.v. Jesus är inte begränsad till varken tid eller rum. Gud finns i naturen såväl som i ditt och mitt hjärta om vi öppnar upp för honom. Över allt dit vi går kan vi föra med oss Guds härlighet.
Jag längtar efter ett förnyat möte med den Jesus som på nytt kan värma våra hjärtan och tända den första kärlekens glöd i våra sinnen.
Bilderna visar
1. Betel, Hällefors. Vår "huvudkyrka" och egna lokal.
2. Pingstkyrkan i Filipstad
3. Publikbild från Folkets Hus, Filipstad då Don Piper var på besök.

SaffransbakIdag har familjens bagare bakat saffranslängder. Om ni undrar vem bagaren är ges en liten ledtråd. Det är den i familjen som är morgonpigg.
Brödet ska avnjutas tillsammans med barn och barnbarn i jul. Det ser ut som om det räcker till en och annan spontan kaffegäst också. Just nu sprider sig en ljuvlig doft i huset på Selma Lagerlöfs väg.

Kristna irakier kan få lättare att stanna

Kristna och andra utsatta religiösa minoriteter från Irak kan få lättare att stanna i Sverige. Frågan tas upp i Migrationsverkets rättsliga råd i dag. Det kan innebära att fler irakier som flytt undan förföljelsen i hemlandet kan få stanna i Sverige.
Mer info på Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se:80/info/1798.html

Läs mer
 Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket
Uppehållstillstånd på svarta marknaden (26 nov)
Ekots granskning av utvisningen av förföljda minoriteter

En grupp kaldeiska kristna som kom till mig i kyrkan för att be och ge information om hur kristna förföljs i Irak och hur några av dem blivit behandlade under sin flykt till Sverige. I Grekland hade några upplevt fasansfulla veckor på fängelset där även den lilla flickan hölls inspärrad. De fick lite soppa och en brödbit och många människor hade endast en toalett.

Ett julbudskap värt att höras

Filipstads Tidnings chefredaktör skriver i sin ledare idag apropå julbudskapet och hennes besök i fem! kyrkor i helgen:"Var ska man våga prata om kristna högtider ur kristet perspektiv om inte i kyrkan". Lena Rickardsson undrar om vi i kyrkan blivit FÖR rädda att tala om det kristna budskapet.

Lena fick mycket att fundera på när hon som jourhavande luciareporter besökte fem olika kyrkor i Filipstad, Hällefors och Molkom. Det som hon mest funderade på var hur det religiösa budskapet framfördes. I Hällefors  nämndes knappt något om martyren Lucia och inga böner hördes, skriver Lena. Däremot räknades sponsorerna upp..... I Rämmen fick besökarna både välsignelsen och Fader Vår. I Filipstad tyckte Lena att hon fick både en bra betraktelse och information om traditionen som ligger till grund för Lucia. I Nyeds kyrka fick chefredaktören en "fullödig betraktelse och Lucia fick en djupare mening och därmed värme", skriver hon.

Så tar Lena upp den pågående och nu på nytt uppflammande debatten om kristna traditioner i skola och förskola.  Hon undrar om kyrkan blivit för rädd för det kristna budskapet och om kyrkan tonar ner budskapet.
Ja, sannerligen är det så. Många kyrkor har vattnat ur det kraftfulla evangeliet att det återstår snart bara en vattvälling som varken engagerar, upprör eller hänför. En vattvälling som inte ger anden någon energi och näring.
TACK LENA FÖR EN TANKEVÄCKANDE LEDARE. Inför dagens möte i Barn och Utbildningsnämnden då vi förmodligen kommer att diskutera jultraditioner, kristen tro, kristen förskola och mycket annat ska jag ta med mig dina tankar. Det är till oss själva vi i första hand ska gå.
Idag ska jag för övrigt vara tjänstgörande ledamot och inte ersättare utan mandat att rösta. Jag ska sitta på en "sosse-stol", men får naturligtvis rösta som kristdemokrat.Foto: Kyrkan i Dala-Järna

Dödens marsch. Alaa ska stanna!

Från pastor John van Dinther i New Life Church i Stockholm kommer denna uppmaning och information som jag sprider vidare. När de som konverterat från islam till kristen tro till och med blir förföljda, hotade och attackerade i Sverige är det dags att våra myndigheter vaknar upp.

Alaa 17 år flydde för två år sedan tillsammans med sin mamma och bror från sitt hemland i Mellanöstern för att börja ett nytt liv i Sverige.
Efter en kort tid konverterade de till kristen tro.
I oktober i år blev Alaas mamma överfallen av en maskerad man från deras hemland, när hon var på kyrkans område.
Mannen hotade, sparkade, slog och knivskar henne. Efter behandling på sjukhuset har familjen tagits hand om av myndigheterna på skyddat boende.

Förra veckan beslutade Migrationsöverdomstolen att Alaa och hans familj inte får stanna i Sverige, trots att deras liv står på spel om de åker tillbaka.

Om Alaa och hans familj åker tillbaka till sitt hemland kommer han och hans mamma, med väldigt stor sannolikhet att bli dödade. Eller så blir mamman dödad och Alaa satt i fängelse på obestämd tid.

NU HAR MIGRATIONSVERKET GÅTT ÖVER GRÄNSEN!

Såhär får det inte gå till och för att protestera mot utvisningen kommer det anordnas ett fackeltåg genom Stockholm nu på torsdag den 17 december kl 17.00.
Vi samlas på Sverige Finska skolans skolgård, New Life, Fridhemsgatan 17, kl 17.00 och går därifrån mot City kl 17.15. Kom och demonstrera mot en orättvis och inhuman utvisning!

För mer information om familjens situation, gå in på :
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196608

Skriv också på vår namninsamling mot detta beslut av Migrationsverket: http://www.namninsamling.se/index.php?nid=4097


PLEASE FORWARD THIS TO YOUR FRIENDS!!!

"Alaa ska stanna" Alaa Must Stay! Demonstration and Death March!

Alaa, 17 years old, fled his middleeastern homeland two years ago, along with his mother and younger brother, to start a new life in Sweden. Alaa and his mother then embraced the Christian faith.

In October of this year, Alaa's mother was attacked by a masked man, who spoke to her in her mothertounge, as she was about to enter the church.
The man threatened, kicked, beat and stabbed her. After treatment of the hospital, she and her family have been placed by authourities at a protected site.

Last week Migrationsverkets highest instance refused to allow the family to stay in Sweden, even though their very lives are at stake if they were to go back to their homeland.
Return to their homeland means that Alaa and his mother, in all
likelyhood, will either both be killed, or that his mother will be killed and Alaa at least imprisoned for an undetermined period.

NOW MIGRATIONSVERKET HAS GONE TOO FAR!!!
This is NOT how it should be! And to protest this injust verdict, we are organizing a Death March, demonstrating with torches, through Stockholm this thursday, 17 december at 17.00 (5:00 pm).
We will assemble at Sverige Finska Skolan's courtyard, New Life Church Fridhemsgatan 17 at 5:00 pm and walk there to inner city, with start at 5:15 pm.
Come and join us in the march against an unjust and inhumane departation!

For more information about the family's situation go to this webpage (in
swedish) : http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196608

Please sign our petition against the decision of Immigration authorities: http://www.namninsamling.se/index.php?nid=4097

FACEBOOK-GRUPP BILDAD TILL STÖD

Nu är vi via Facebook över 100 anmälda till demonstrationen och ett 100-tal som kanske kommer! Utöver det vet jag om minst 150 till som inte finns på Facebook. Tack att ni ställer upp! Jag ber om er hjälp att få med ännu fler, vi räknar med 500. Ta gärna kontakt med ännu fler som du känner via sms, telefon eller varför inte berätta om detta initiativ till kolleger, metstudenter eller grannar? Vi ses på torsdag... Vi fixar facklor!

Through Facebook we have over 100 people signed up for the demonstration, besides that approx. 100 others are considering to come. I know that at least 150 other will come who don't have Facebook. Thanks for being there for this cause! But I also ask for your help to bring along even more people, we count on 500. Please make contact with others through text messages, telephone or just talk to them; collegues, other students and neighbours. See you on Thursday... We will fix torches!Julmarknad

Idag på eftermiddagen gick Maud och jag ner på stan för att kolla på julmarknaden. Det var många föreningar som passade på att ha marknadsstånd. Vi gick också till Kjortelgårdens hantverk, Skafferiet (som säljer bröd, teer, saft, marmelad, honung o.s.v.).
På torgets mobila scen stannade vi till för att lyssna på Dan Hegelunds gospelkörer som sjöng julsånger och carols. Tyvärr blev kortet inte bra, men håll till godo. Roligt att Dan vill engagera sig i olika framträdanden ute på stan och i våra kyrkor.
Det var riktigt kallt idag så vi gick också till Erikshjälpen för att sätta i motorvärmaren i lastbilen. Den måste vara igång hela dagen i morn eftersom det finns mycket som ska köras ut och även hämtas.

Dan och Maria Hegelund, Nykroppa som ligger cirka 15 km från Filipstad.Hotell Hertig Karl


Mångkultur och religionsmöte

Igår hade Evangeliska Frikyrkans grupp "Mångkultur och religionsmöte" planeringsmöte i Örebro. Det är alltid inspirerande samtal. Så underbart att höra om fler församlingar som har börjat få kontakt med somalier. Vi planerade in flera seminarier bland annat på Liljeholmens folkhögskola, Torpkonferensen samt i Rinkeby-Husby i vår.
Det rådde febril aktivitet på EFK:s kontor igår. En mängd frivilligarbetare hade kommit för att göra i ordning postförsändelser och klistra kuvert. Efter lunch var det ett nytt gäng som arbetade praktiskt med ett projekt där unga kvinnor skall få hjälp att ta sig ur trafficking genom att få andra inkomstmöjligheter. Evangeliets förkunnelse måste gå hand i hand med praktiskt socialt arbete där orden omsätts i kärleksfull handling.
På kvällen deltog jag i LP-Baggängens möte i Karlskoga. Det är alltid så härliga möten. Åhörarna är verkligen andligt hungriga, längtande efter Gud och hans kraft och så glad och frimodiga i sin tro och de böner som de ber för andra. De fem böcker av Emanuel Minos som jag hade med mig tog slut direkt. Hörde av Gospel Media att de sålt 800 Minos-böcker på två veckor. Nu får jag beställa fler böcker för det går säkert åt en hel del här i Östra Värmland/Hällefors också.
Boken av Emanuel Minos heter TAG PLATS DÖRRARNA STÄNGS. Bokens titel syftar på att tiden för Jesu andra tillkommelse är nära.

Gud svarar på bön

För en tid sedan kände jag en kallelse att be för somalier. Under cirka 20 år har jag haft kontakt med invandrare och asylsökande från cirka 35 länder. Jag konstaterade att jag inte lärt känna just några somalier. Jag tror att Gud la en nöd på mitt hjärta för somalier och jag och några andra personer började be för dem.
Efter ett tag fick jag träffa en kristen somalier. Därefter började jag möta somalier så gott som varje vecka.
En ung pojke har besökt mig vid flera tillfällen. Han har inga föräldrar i livet och han har inte kontakt med någon släkting. I kommunen där han bor känner han ingen som han kan prata med på sitt språk. Han har dock lärt sig svenska mycket snabbt.
När jag lovade att jag ska försöka hjälpa honom med en del kontakter och vara ett stöd för honom tog han min hand och medan tårarna kom i hans ögon tog han min hand och tackade.
Så har det fortsatt. En ung somalisk flicka som gått igenom mer i livet än vad många svenskar varit med om i hela sitt liv har också besökt mig tillsammans med en vän. Idag kom också några somalier och undrade om de fick ställa några frågor. Jag såg möjligheter att hjälpa dem direkt och förstår nu att det måste vara Gud som svareat på bön och planerat våra möten.
Min äldsta systers dotter har varit sjuksköterska i Somalia och hon gjorde nyligen en resa till landet för att träffa några av dem som blev hennes vänner för cirka 15 år sedan. Hon kunde inte resa fritt i landet, men med sina vänner kunde de besöka en del platser.
Jag ber att Gud ska ge mig vishet och kunskap och kärlek att vara ett stöd och kanske också få en möjlighet att visa på den person som visat oss mest om kärlek och som kom hit för att visa oss Guds kärlek. Vem? Jo, Jesus.

Här är en bild från förra veckan då vi firade vårt yngsta barnbarns ett-årsdag. Alisa fick besök av flera kusiner som gratulerade henne så hjärtligt. Vad konversationen handlade om här förtäljer inte historien.Alisas storasyster Andrea fick också en present.


Vårt ansvar för skapelsen 2

Idag när jag läste Världen Idag blev jag förvånad att rapporteringen från Köpenhamn nästan enbart var från den alternativa konferensen. ViD rapporterade från Dansk Folkepartis alternativa konferens vars syfte är att visa att det inte råder samstämmighet i klimatfrågan. Bloggaren Maggie Thauersköld Crusell som gjort sig känd för sin skeptiska hållning är ViD:s reporter och dessutom bloggare från klimatmötet i Köpenhamn. Tydligen har ViD fått flera förfrågningar om detta och därför har chefredaktören förklarat sig på sin blogg som jag lagt in som en länk här:

Skapelsen är mer än bara klimatet
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6142&Itemid=176


Vårt ansvar för skapelsen

Förvaltarskapstanken har påverkat mig genom åren till att vara en miljökämpe. När jag var lärare komposterade vi och jag tyckte om att undervisa om naturen och vårt ansvar för miljön.
I mitt politiska arbete har förvaltarskapstanken varit en grundläggande ståndpunkt som fått konsekvenser när olika beslut måste fattas.
Nu pågår en debatt inför klimatmötet i Köpenhamn. Somliga påstår att vi blivit manipulerade av forskare och att läget inte alls är så farligt för miljön som det görs gällande.
Jag har naturligtvis inte den kunskapen i kemi, fysik och biologi så att jag kan uttala mig tvärsäkert. Jag tycker ändå att det är så fel när vi i den rika världen skulle bara gå på som vanligt med vår slit och släng-mentalitet.

Läs här vad Dagens Jacob Zetterman skriver:

http://www.dagen.se/blogg/klimatmotesbloggen

Grunden för förvaltarskapstanken är att världen inte enbart finns till för oss som lever idag utan måste förvaltas på bästa möjliga sätt så att de efterkommande får ta över en värld som är minst lika bra som den vi själva tog emot, men helst ännu bättre. Detta innebär att man inte har rätt att ignorera problem som miljöförstöring, konflikter eller dålig ekonomi, och att det inte heller räcker med att stillasittande vara nöjd med att inte själv förvärra problemen. Vi har enligt detta alla ett ansvar att göra det vi kan för att se till att världen vi lämnar efter oss är så bra som möjligt. Att förstöra miljön och att förstöra samhällsekonomin ses som lika onda ting, eftersom de båda drabbar kommande generationer för vår egen tillfälliga vinning.

Min övertygelse är grundad i tron på Guds skapelse. När Gud skapat allt såg han på det och konstaterade att det var gott. Han sa till människan att bruka och förvalta jorden-inte missbruka, roffa åt sig och göra slut på naturens resurser. Vår uppgift är att förvalta det goda till kommande generationer. Som kristen anser jag att det är viktigt att förvalta våra naturresurser väl och visa solidaritet med de fattiga folken. De behöver få del av moderna miljövänliga och hållbara lösningar och uppfinningar. Barnen i vår värld måste få andas frisk luft och dricka rent vatten.
Jag inser att denna fråga naturligtvis är oerhört mångfacetterad och inte går att analysera i en kort bloggpost. Jag tänker följa det som händer i Köpenhamn noga och försöka läsa olika rapporter och olika tidningar. När det gäller en av de tidningar som vi prenumererar på, anser jag att de alltför mycket nonchalerar klimathotet och skriver för litet om ansvaret för vår framtida miljö.


Sånger om himlen

Ikväll ägnade jag mig åt lite nostalgi. Först lyssnade jag på en sång av Nils F Nygren. Han sjunger om Johan Petters himmelsfärd. Jag lärde känna Nils F Nygren när vi bodde i Dala-Järna. Nils bodde i Gagnef cirka fem mil bort. Några gånger engagerade vi Nils både i församlingen och i Kristdemokraterna. Första gången som jag hörde honom sjunga och läsa dikter var jag helt tagen och begeistrad. Det fanns mycket av sorg och utanförskap hos Nils. Han tyckte inte att han passade in i pingströrelsen, men fick uppleva ett mycket varmt mottagande och erkännande då han medverkade i det populära TV-programmet Minns du sången. Där gjorde han succé och fick något av en upprättelse.

http://www.youtube.com/watch?v=M9Ed_Y7JZKo


Här kan du också lyssna till Christina Gunnardo som fick lämna detta jordelivet för några år sedan. Hon sjunger här "Jag ska gå genom tysta skyar" också det en sång om himlen.

http://www.youtube.com/watch?v=cByfPjiidDI

Sista sången idag är Bosse och Anita Andersson som sjunger "Mitt hem bortom bergen". Helt spontant blev det alltså tre sånger om himlen.

http://www.youtube.com/watch?v=MIsl0MMmGPw


Sånger om himlen

Ikväll ägnade jag mig åt lite nostalgi. Först lyssnade jag på en sång av Nils F Nygren. Han sjunger om Johan Petters himmelsfärd. Jag lärde känna Nils F Nygren när vi bodde i Dala-Järna. Nils bodde i Gagnef cirka fem mil bort. Några gånger engagerade vi Nils både i församlingen och i Kristdemokraterna. Första gången som jag hörde honom sjunga och läsa dikter var jag helt tagen och begeistrad. Det fanns mycket av sorg och utanförskap hos Nils. Han tyckte inte att han passade in i pingströrelsen, men fick uppleva ett mycket varmt mottagande och erkännande då han medverkade i det populära TV-programmet Minns du sången. Där gjorde han succé och fick något av en upprättelse.

http://www.youtube.com/watch?v=M9Ed_Y7JZKo


Här kan du också lyssna till Christina Gunnardo som fick lämna detta jordelivet för några år sedan. Hon sjunger här "Jag ska gå genom tysta skyar" också det en sång om himlen.

http://www.youtube.com/watch?v=cByfPjiidDI

Sista sången idag är Bosse och Anita Andersson som sjunger "Mitt hem bortom bergen". Helt spontant blev det alltså tre sånger om himlen.

http://www.youtube.com/watch?v=MIsl0MMmGPw


Oroa dig inte


Ibland oroar vi oss på tok för mycket. Det som vi oroar oss över händer oftast inte. Däremot inträffar helt andra saker. Den enda plats där det är lugnt är graven, men vi vill hänga med en bra stund till hoppas jag.
I stället för att leva i tro och trygghet bränner vi onödigt mycket energi på att oroa oss. Vi skulle ha behövt den kraften och energin för de gånger då något inträffar.
Vår mänskliga natur har kanske en böjelse för att oroa sig. Det är bara genom medveten och beslutsam handling som vi kan ändra på det. Don Piper skriver i sina 90 dagliga andakter att "inre frid är resultatet av att tro på Guds närvaro". Bra! Just nu är Gud med dig. I precis den svåra situation som du möter. Tänk vilken tillgång att få tro att Gud genom sin helige Ande kan och vill vara med oss. Den helige Ande kallas Hjälparen och det ord som grundspråket använder är samma ord som advokat. En som för vår talan. Gud för din och min talan i de besvärliga situationerna då du själv inte vet vad du ska svara eller hur du ska reagera. Visst måste och ska vi själva ta vårt ansvar för våra handlingar, men vi får hjälp, råd och vägledning genom Guds ord och den helige Andes röst inom oss. Vi får hjälp att fokusera på Guds möjligheter och Guds goda planer för oss. Han vill föra oss framåt i "sitt segertåg". Ett religiöst uttryck som betyder att Jesus vann seger över döden och genom Jesus seger kan vi få del av en gudomlig kraft som gör att vi alltid kan känna oss trygga och lugna. Så här står det i Johannes Evangelium kapitel 14:

1 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."


 5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." 8 Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." 9 Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

 12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Käre Gud. Ibland bekymrar jag mig och ibland tvivlar jag. Jag vill inte det eftersom jag vill ära dig i allt. Jag vill vara ärlig och uppriktig och inte förställa mig, men  hjälp mig att först be. Hjälp mig att ropa till dig om allt och sedan behöver jag inte ta min tillflykt till oro. Amen


Sjön Huln i Dala-Järna där tankar oftast finner ro och frid i Guds underbara natur.


Kristna och muslimer har fördomar om varandra

Svart eller vitt. Snabba enkla svar. Generaliseringar. Det är så vi ofta agerar. Det är inte lätt att försöka vara nyanserad.
Inför valet 2010 är jag övertygad om att debatten om islam och muslimer kommer att bli intensiv. Vilka kommer att ta debatten med Sverigedemokraterna? Ska man agera som tidningen Världen Idag eller finns det andra infallsvinklar? I TV-programmet Existens i morgon tas Världen Idags artiklar upp till debatt.
Jag ska försöka vara nyanserad och försöka delta i debatter och vara tydlig fylld av kärlek.
Att döma alla över en kam är så fruktansvärt fel. Inte vill väl de kristna i dagens kyrkor bli fördömda på grund av korstågen?
Att ha ett hjärta för muslimer innebär inte att ge sitt stöd till självmordsbombare och terrorister. Att visa muslimer kärlek betyder inte att man tar avstånd från Israel. Araber och judar är kusiner och båda bärare av Guds välsignelser.

Det finns jättemycket att skriva om kring detta ämne, men jag ska försöka återkomma när jag har lite mer tid. Idag vill jag bara tipsa om en artikel i DAGEN där Ferro Mehmedovic blir intervjuad. Ferro är med i vår arbetsgrupp inom EFK som jobbar med mångkultur och religionsdialog. Eftersom han själv varit muslim kan han uttala sig med trovärdighet och insikt.
Så här skriver DAGEN. Klicka sen på länken för att läsa hela artikeln och kolla även in andra länkar som anknyter till DAGENs artikel.

"Missuppfattningar sker åt båda hållen mellan muslimer och kristna.
Lösningen?
- Sluta generalisera och våga möta varandra!
Det säger den från islam till kristendom konverterade pastorn Ferro Mehmedovic efter de senaste veckornas diskussion kring en debattartikel i Sydöstran.

Prästen Helen Sturefelts debattartikel med frågan vad det betyder att "döda de otrogna" har väckt debatt runt om i Sverige.

En som vet svaret är Ferro Mehmedovic, som kom som muslim från Montenegro till Sverige 1992. Nu är han pastor i Evangeliska frikyrkans stora Malmö-församling Hyllie Park.

- Visst behövs det kunskap, men framförallt möten, möten och åter möten mellan människor. Annars kan vi aldrig förstå varandra, säger han i en intervju med Sydöstran - samma tidning som publicerade Sturefelts debattartikel.

Till tidningen förklarar han varför han konverterade:

- För mig handlade det mycket om Jesus och den kärlek han gav mig. Jag fick en existentiell kris när jag upplevde kriget i forna Jugoslavien. Jag trivdes med min religion men kände att mitt själsliga behov mättades först när jag mötte Jesus.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195763


Vi satsar framåt

Har inte hunnit skriva något på bloggen på ett tag. Den mesta energin gick idag åt till att på sex sidor försöka förklara för migrationsdomstolen att en ung man verkligen är kristen. Jag har skrivit så utförligt som jag kunde om två års funderingar och framväxande av en personlig tro på Jesus.

Vi har idag haft besök på Erikshjälpen av två personer som jobbat med att fundera ut hur vi kan utnyttja våra lokaler på ett bättre sätt för att dels få större yta att exponera våra prylar. Dels förbättra personalutrymmen och beredningsutrymmen.
Idag mötte jag två nya medarbetare som börjat jobba på Erikshjälpen. Butiken var som en bikupa med en enorm aktivitet. Massor med julpynt togs fram och möbler och glas såväl som kläder, textilier, böcker och husgeråd prismärktes och ställdes ut i butiken. I morn blir en riktigt bra dag och säkert också många tillfällen till samtal.

Nu bär det iväg till bönesamling i Betel i Hällefors. Jag brukar vara med där en tisdag i månaden. Bönen är kraftkällan och det är viktigt att vi även ikväll får tid till att lyssna in Guds tilltal till oss.

Till sist vill jag kort bara nämna att vi inom Evangeliska Frikyrkan planerar för en konferens som ska heta något i stil med Hearts for muslims. Bra! Intressant! Aktuellt och välbehövligt.

RSS 2.0