Populär ungdomssamling i Filipstad

Denna vecka har barnen och ungdomarna i Filipstad haft sportlov. Många kommer inte på så många aktiviteter. Man kanske saknar pengar och skjuts o.s.v. Vi hade förra året satsat på att ha öppet i kyrkan varje dag mellan kl. 10-14, men i år orkade vi inte riktigt med det utbudet.
I stället satsade vi lite extra med annonsering på Onsdagskul och fredagskvällen ungdomssamling.
Vi blev riktigt glada när det kom flera nya ungdomar ikväll. En kille från Irak, tre killar från Afghanistan och en från Somalia. Sen hade vi ungdomar från Colobia, Kosovo, Serbien och Libanon. Vi svenskar var i minoritet.
Jag är så glad speciellt för killen från Somalia eftersom det nog är den första somaliern i kyrkan på mer än tio år.Vi har haft mycket svårt att nå somalier och jag vet att kyrkor på andra orter har samma situation. Därför har jag bett extra till Gud för detta.
Vi började med att grädda härliga våfflor med jordgubbssylt, hallonsylt, hjortronsylt, grädde och glass. Efter det hade Maribel en andakt. Hon berättade en del från sitt liv och pekade på att vi alltid har Jesus med oss som vill leda och hjälpa oss att vandra på rätta vägar i livet. Hon har själv vuxit upp i en familj som sysslade med knarkodling och knarkaffärer och hon varnade starkt för att börja med knark och alkohol.
Efter andakten blev det fritt fram för olika aktiviteter. Vi har både biljard och pingis och ishockeyspel m.m.
Innan vi gick hem fikade vi och sjöng och spelade. Ingen ville gå hem utan alla satt kvar och vi hade en skön och mysig atmosfär. Jag berättade om hur min pappa blev helad från cancer när jag var två år och hur han fick leva i 17 år. 17 år som han gav till länder som Turkiet, Libanon, Iran, Pakistan, Sri Lanka och Japan och många fler länder.
Killarna som kom ikväll vill absolut komma tillbaka regelbundet, men de och vi efterlyser härmed tjejer.
På vägen ut ur kyrkan fick de se böcker och tidningar på farsi, arabiska och några andra språk. Albanerna undrade varför vi inte hade något på deras språk, men det fixar vi på söndag. Joel har nämligen köpt 100 000 böcker och biblar och däribland finns det albansk litteratur också.
Gud är suverän!

Migrationsverket ändrar sig!!!!!Hurra!!!!

Såg detta på Radio Örebros hemsida idag fredag kl.17


Sazgar kan få förtur Arkivbild. Foto:Bertil Ericson/Scanpix
Migrationsverket (arkivbild). Foto:Bertil Ericson/Scanpix.

Nu svänger Migrationsverket och kan tänka sig att bevilja Sazgar förtur. Vi har tidigare berättat om den utvisade Örebroaren Sazgar som ansökt om att få återvända till Sverige som arbetskraftsinvandrare, men som inte fått förtur hos Migrationsverket. Trots att städerskan Sazgar har ett fast jobb som väntar på henne och trots att hon är höggravid och lever gömd, under dödshot i Irak. Nu visar det sig att Migrationsverket har vänt och beviljat hennes ärende förtur i alla fall.
Du kan lyssna på den dramatiska vändningen som sker i direktsändning i radion idag.
www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1622674&BroadcastDate=&IsBlock=


Byråkrati grunden för rättstrygghet???

Det byråkratiska krånglet fortsätter i fallet med den gravida kvinnan Sazgar. Hon gömmer sig i sitt land. Är höggravid. Har tjänstledigt från sitt arbete i Sverige. 3000 kronor är betalda till Migrationsverket för ärendets beredning. Massvis med dokument inskickade. Flera telefonsamtal ringda för att kolla att allt är okey och om ärendet kan behandlas snabbt eftersom kvinnans och på sikt det lilla barnets liv är i fara.
DÅ FÅR VI VETA ATT FORMELL FÖRTUR INTE ÄR BEGÄRD! DÅ SKICKAR JAG IN ETT PAPPER DÄR JAG BEGÄR FÖRTUR. SEN KOMMER AVSLAG PÅ DEN BEGÄRAN.
IGÅR VAR EN DAG DÅ BYRÅKRATIN INOM MIGRATIONSVERKET NÅDDE OANADE HÖJDER. Chefen på arbetskraftsinvandringstillståndsenheten sa att ARBETSGIVAREN ANVÄNT FEL BLANKETT. Jag frågade om inte det viktiga var vilka uppgifter som stod på blanketten och om vi inte kunde ta det direkt på telefonen, men nej det gick inte.
Nu har jag skickat den rätta blanketten till företaget som anställt Sazgar. Andra som ringde Migrationsverket igår fick också höra att ett städjobb, visserligen utfört av en högt utbildad SOCIONOM, inte är ett SPETSKOMPETENT ARBETE I LIKHET MED DATAGENIER FRÅN INDIEN (som ligger i topp av dem som söker sig till Sverige pga arbete) Men ett jobb är väl ett jobb. Hur ska flyktingarna kunna ta de märkvärdigaste jobben direkt. Läkare, socionomer och ingenjörer kanske måste städa, köra buss och diska tills de lärt sig språket? Eller är vårt system felaktigt? Jag bara frågar. Visst har jag varit med om att lotsa läkare direkt till specialsvenska och engelska för att de snabbt skall komma in i läkaryrket och få svensk legitimation, men jag försäkrar; det handlade också om månader av byråkratiskt krångel där myndigheterna gjorde allt för att påtala att läkaren från Afghansitan INTE skulle kunna gå den väg som han och jag ville.
Nu trycker Radio Örebro och Expressen på i detta ärende. Jag känner bara att jag ska gå ut på isen och pimpla en stund. Orkar inte slåss mot byråkratiska kvarnar mer idag......
Så här skrev jag för några veckor sedan:


Jobbig väntan för Sazgar

Idag ringde jag till Migrationsverket för att kolla om ansökan för Sazgar (den gravida kvinnan som avvisades på ett så bryskt sätt trots att hon sedan flera år hade arbete i Örebro) hade registrerats och fått en handläggare.
Mannen som jag nu pratat med vid tre tillfällen bad att jag skulle lugna ner mig. MIG (Migrationsverket) hade inte ens tid att registrera alla de handlingar som kommer in till MIG i Norrköping, sa han. Jag har beskrivit för honom hur angeläget det är att det blir en snabb handläggning. Dels för att tiden närmar sig när det kan vara omöjligt att flyga när man är så långt gången i sin graviditet, dels på grund av de omständigheter för övrigt som paret i Irak befinner sig i.
Jag måste säga att det är väldigt byråkratiskt. MIG säger att man måste ut ur Sverige för att söka, men att man är garanterad att få komma tillbaka och få fortsätta sitt arbete. Om man bara följer reglerna skall det inte vara något problem. MEN VARFÖR DENNA BYRÅKRATI? VARFÖR UTSÄTTA FOLK FÖR RISKER ATT BLI DÖDADE NÄR DE ÄNDÅ FÅR STANNA I SVERIGE PGA SITT JOBB? VARFÖR DENNA STELBENTHET? VARFÖR INTE VISA LITE HÄNSYN OCH EMPATI? VARFÖR SKALL TOBIAS BILLSTRÖM ABSOLUT HA SIN VILJA IGENOM? NÄR SKA HAN VÄXA UPP OCH MOGNA SOM MÄNNISKA OCH TA SITT FÖRNUFT TILL FÅNGA? Folk som kan språket och som kan försörja sig och som är inegrerade i det svenska samhället borde väl snabbt kunna få sin ansökan godkänd. 2009-02-12 @ 11:45:52 Allmänt Permalink

Michael Williams debattartikel vid Farrs 20-årsjubileum

Den 20 november 1988 grundades Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd i Hedemora. Efter 20 års verksamhet till försvar för asylrätten och en human flyktingpolitik tvingas vi konstatera att det uttalande vi gjorde 1988 äger fortfarande giltighet. Vi skrev då " Vi har bevittnat allt för många uppslitande tragedier på grund av omänsklig flyktinghantering. Vi har sett människor som försökt ta sitt liv. Vi har sett den desperata blicken i flyktingbarnens ögon. Vi har hört ångestfyllda rop på hjälp och gång på gång nödgats följa asylsökande till psykiatriska akutmottagningar. 

  Nu vill vi inte längre bevittna detta och andra övergrepp. Något måste göras. FARR kräver att största hänsyn tas till familjer med barn, att ensamma flyktingbarn bereds en fristad i Sverige till dess att nära anhöriga själva bedömer att barnet kan återvända hem. Vidare vill riksrådet att asylsökande inte utvisas till länder där de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Ingen vågar ta sitt ansvar. Alla skyller på alla." 

  För över två år sedan förändrades den svenska asylprocessen. Stora förhoppningar lades till en domstolsprövning av asylärenden med ökad muntlighet och öppenhet. Istället konstaterar vi olyckligt att Migrationsöverdomstolen i många beslut har bekräftat Migrationsverkets snäva tolkningar av lagen och i vissa fall gjort dessa ännu snävare. Detta är fallet vad gäller tolkningen av vad som anses vara en "inre väpnad konflikt". De flesta människor skulle beskriva situationen i Irak och Somalia som en sådan och i detta har de stöd av både internationell humanitär rätt och Internationella Röda korsets uppfattning. Men Sverige har valt en snäv definition av begreppet som kräver territoriellt innehav och maktutövning. Därför fattas idag tusentals utvisningsbeslut för skyddssökande från Somalia och Irak. Beträffande Afghanistan sker inskränkningen genom att bara betrakta en del av landet som drabbad av en intern väpnad konflikt. Genom att göra detta kan möjligheten till intern flykt användas som avslagsgrund oavsett om personen har skydd och stöd i den anvisade delen av landet eller inte. 

  Allmänhetens insyn och påverkan i lagtillämpningen garanteras genom nämndemännen. Dessa har deltagit i flera beslut beträffande Irak, Afghanistan och Somalia där tillstånd har getts till skyddsbehövande. Men dessa beslut har ingen betydelse för praxisbildningen och ignoreras av Migrationsverket. I en del fall överklagas dessa positiva beslut till Migrationsöverdomstolen som ibland beviljar prövningstillstånd och river upp Migrationsdomstolens beslut. I överdomstolen finns inga nämndemän. 

  Migrationsverket har flitigt utnyttjat möjligheten att driva ärenden upp till överdomstolen och därmed blivit högst pådrivande i att snäva in tolkningar av utlänningslagen. Ett ansvar som generaldirektör Dan Eliasson inte vill ta på sig då han menar att verket är tvungen att lyda överdomstolens avgöranden. Men att välja ut vilka ärenden som tas upp till prövning ligger på Migrationsverkets bord och inte en möjlighet som Migrationsöverdomstolen har. 
   

  Det inhumana sättet att behandla anknytningar som uppkommer i Sverige under asyltiden har kritiserats av Eliasson själv, som föreslår att lagstiftningen på detta område ändras. Som det ser ut idag kräver man nästan genomgående att den utländska partnern gör sin ansökan utanför Sverige trots att lagen ger rätt till uppehållstillstånd vid seriösa förhållanden och trots att det ibland även finns gemensamma barn med i bilden. Minst ett år har gått men ännu har ingenting hänt. Migrationsverket har ensamrätt att tolka verkställighetshinder enligt kap 12 § 18 men har avstått från att utnyttja detta utrymme för att mildra konsekvenserna för äkta par och för att förhindra att barn skiljs från sin ena förälder.  

  Trots att barns rättigheter gavs ett större utrymme i den nya lagen är det tydligt att dess betydelse i bedömningarna avtagit. Ett exempel på detta är att Barns vistelsetid i Sverige inte har en självständig betydelse i bedömningar om uppehållstillstånd ska ges. Därför utvisas barn som har vistats legalt i Sverige upp till tre år eller mer. Migrationsverkets egen kompetens i att utreda barn tas inte i anspråk med nuvarande system när det gäller barn i familj eftersom utredningen ska göras av det offentliga biträdet.  

  Vår uppfattning är att asylrätten inte respekteras fullt ut i Sverige utan denna åsidosätts till fördel för behovet av reglerad invandring. För att minimera antalet personer som ges skydd lägger juridiskt kunniga inom Migrationsverket ner mycket tid på att utröna hur lagutrymmet för skyddsgrunder ska tolkas Riksdagsledamöterna har beslutat om en ramlagstiftning som lämnar utrymme för tolkning men de politiska förhoppningar om att även lagens förarbeten och innehållet i statliga utredningar skulle påverka praxisutvecklingen har grusats på flera håll. Vi ser alltsomoftast att det enbart är lagens bokstav som styr och inte dess andemening. 
   

  Efter 20 år bevittnar vi än fler uppslitande tragedier på grund av omänsklig flyktinghantering. Än i dag vågar ingen ta sitt ansvar. Än idag skyller alla på alla. Vår förhoppning är att den utvärdering av utlänningslagen som nu pågår under Bertil Hübinettes ledning, leder till en förstärkt rättssäkerhet och en utveckling av praxis som istället för att fortsätta inskränka människors rätt till asyl, faller helt i linje med våra internationella åtaganden.  

   

Michael Williams, viceordförande

Asylpraxis-allt svårare att få uppehållstillstånd

Michael Williams som är v. ordf. i FARR och som jobbar med migrationsfrågor inom Svenska Kyrkan ger här sin analys av vad som hänt sedan Utlänningsnämnden las ner och den nya instansordningen infördes med Migrationsdomstolar och överprövning i Kammarrätten i Stockholm, tillika Migrationsöverdomstol.

Det är viktigt att påpeka att den nya lagen tar bort möjligheten för regeringen att etablera praxis genom beslut i enskilda ärenden förutom i säkerhetsärenden. Den politiska styrningen tar sig uttryck bara genom lagstiftningen, utredningar, nya lagförslag och regelringsbrev och politiker kan lugnt hänvisa till att det är domstolarnas roll att tillämpa lagen.

  Det är intressant att notera att i senaste regleringsbrev så omfattas asylinvandringen av principen om den reglerade invandringen. Detta är ett paradigmskifte. Tidigare har asyl betraktats som utanför den reglerade invandringen och styrd av den enskildas skyddsbehov och Sveriges internationella åtaganden. I princip var man beredd att ge skydd åt alla som bedömdes vara i behov av skydd oavsett deras antal. Nu smygs det in ett behov av att minska antalet. Mekanismer som hjälpe med detta är Dublinförordningen som snart förstärks av en ny viseringsdatabas som snabbt kan avslöja vilket land som har beviljat visum även om den asylsökande söker asyl utan passhandling. Detta beror på att varje visum framöver kommer att innehålla personens fingeravtryck samt annan biometrisk data.

  En annan mekanism för att minska antalet beviljade asylansökningar är att tolka bestämmelser i lagen så snävt som möjligt. Detta har gjorts beträffande definitionen av inre väpnad konflikt. Genom att finna att det inte rådde en inre väpnad konflikt i Irak kund Sverige ställa krav på individuella skyddsbehov hos varje sökande. Om överdomstolen hade bedömt att det rådde inre väpnad konflikt i Irak hade de flesta fått stanna utifrån denna allmänna bedömning för lagen kräver inte individuella skäl i detta fall.

  En annan inskränkande mekanism är intern flykt. Principen är erkänd i UNHCR:s handbok men Sverige har försökt att tillämpa det väldigt brett och utan att ta hänsyn till alla omständigheter i den enskildes situation. Nu på senare tid har överdomstolen fattat ett beslut om en afghan där man kräver att Migrationsverket ska visa att det finns ett verkligt internflyktsalternativ för individen på en viss ort. Det räcke r inte att hävda att Kabul är generellt ett säkert ställe för alla.

  Humanitära skäl har ersatts av begreppet synnerligen ömmande skäl som tolkas betydligt snävare och betraktas som en undantagsparagraf. Om vi jämför med villkoren för uppehållstillstånd under den tillfälliga lagen och hur synnerligen ömmande omständigheter tolkas idag ser vi väsentliga skillnader i synnerhet vad gäller barns vistelsetid och anknytning till Sverige. Det räckte då med 2 års vistelse för ett barn som var 4 år eller äldre när det kom till Sverige. Nu kan barn ha vistats här 4-5 år legalt och detta anses inte i sig som grund för uppehållstillstånd.

  Överdomstolen har också snävat in på tillämpningen av praktiska verkställighetshinder. Under den tillfälliga lagen kunde dessa vara grund för tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd beroende på land och individuella omständigheter. Överdomstolen har nu etablerat en praxis som säger att det är den enskild individens skyldighet att lämna landet frivilligt och om det går i princip att ta sig till detta land för vem som helst så förväntas den enskilde göra det. Verkställighetshinder kan inte uppstå om man inte gör ett försök. I vissa fall är det omöjligt för polisen att göra ett försök och individen hamnar i en limbotillvaro utan möjlighet att arbeta eller komma in i samhället.

  Den nya instansordningen utnyttjas till fullo av Migrationsverket, som nu har rätt att överklaga positiva beslut i Migrationsdomstolen om de anser att dessa beslut inte följer deras tolkning av lagen eller tidigare praxis. Migrationsverket har utnyttjat denna möjlighet oerhört flitigt och ganska ofta lyckat få prövningstillstånd från överdomstolen. Domstolen har sedan upphävt den lägre instansen dom och en ny hårdare praxis har fastställts som följs slaviskt av Migrationsverket även i fall där de individuella omständigheterna skiljer sig på väsentliga punkter från det vägledande beslutet.

  Ett annat område där överdomstolen har inskränkt praxis är i fall där beslut blir preskriberade och personen är kvar i landet. Tidigare och personen hade varit kvar p g a polisens bristande förmåga att verkställa kunde uppehållstillstånd beviljas. Nu när ansvaret för verkställighet läggs helt och hållet på individen tolkas det som individens ansvar för konsekvenserna av kvardröjandet. Så om dessa 4 år efter lagakraftvunnet beslut rinner förbi p g a individens bristande vilja att självmant lämna landet, även om personen inte har gömt sig under tiden, beviljas inget uppehållstillstånd. Om man har hållit sig undan en tid men vistas lagligt större delen av tiden kan tillstånd också nekas. Jag är ombud i ett fall som gälle ren libanesisk medborgare vars ärende preskriberades. Han är sambo med en naturaliserad svenska och har 2 barn tillsammans med henne varav den äldste fyller snart 5 år. Han får inte uppehållstillstånd p g a anknytning här i landet utan tvingas återvända till Libanon för att söka uppehållstillstånd. Migrationsverket har inte vägt in konsekvenserna för barnen av detta beslut bara lyft fram hans ovilja att medverka till sin egen utvisning och att han under en tidigare vistelsetid i Sverige hade hållit sig undan en kortare tid samt att han hade uppgett en delvis felaktig identitet. Det känns som att systemet vill i första hand straffa individen för begångna brott och inte se hela familjens situation samt den delen av lagstiftningen som säger att en person i hans situation har rätt till uppehållstillstånd. Nu visserligen har justitiedepartementet satt igång en utredning om effekterna av denna restriktiva hållning men dessa signaler uppfattas inte av Migrationsverket som en möjlighet att vara mer human i sina bedömningar.
Michael Williams, vice ordförande i Farr, verksam inom Svenska Kyrkan med integrations och migrationsfrågor

Kommentar om skapelsetron

Carl Gustafsson. Kommentar kring evolutionsteorin och skapelsetron:
Skulle vilja kommentera med ett citat från "Richard Dawkins" - en välkänd ateist:

<i>In the universe of blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, and other people are going to get lucky; and you won't find any rhyme or reason to it, nor any justice. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at the bottom, no design, no purpose, no evil and no good. <b>Nothing but blind pitiless indifference.</b></i>

Dvs tomhet och hopplöshet ÄR direkta följder av ett universum som tillkommit enbart av en slump.

Mvh
Carl Gustafsson
(skapelsetroende)

Asylnyheter

Från olika håll inom kyrkor och flyktingorganisationer hörs förslag om att starta ett nytt påskupprop eller något liknande.
Här är några nyheter inom asylområdet som visar att läget för flyktingar har hårdnat.
Kravet att man ska ha ordnad ekonomi och bostad innan man kan få ta hit sin familj är orimligt hårt. Alla människor borde ha rätt att få börja i liten skala och bygga upp sitt liv allt eftersom. Hur ska man kunna orka studera och jobba och fixa en fyrarummare till familjen, när man kanske bryts ner av att veta att de bor mycket trångt i ett annat främmande land, där de varje dag kämpar för sin överlevnad. Har inte barnen rätt att få leva med båda sina föräldrar? Det verkar som om man lägger skulden på flyktingen för att det inte finns jobb på en gång. De allra flesta flyktingar vill verkligen jobba och göra rätt för sig.

Massutvisningar till Irak har påbörjats

Regeringen har sagt att 2009 ska vara ett "återtagandeår" och gett direktiv till Migrationsverket och gränspolisen om ökade ansträngningar för att verkställa utvisningsbeslut. Fyrtio miljoner kronor har anslagits för uppdraget. Många av dem som ska utvisas är personer från Irak som fått avslag på sin asylansökan.

Den 12 februari utvisades femtio personer till Irak med ett chartrat plan. Enligt Aftonbladet övervakades planet av piketpoliser och många av dem som skulle utvisas togs ombord på planet med händerna i bojor. Enligt uppgift var de flesta kurdiska flyktingar från Irak som bott i Sverige i flera år. Vid Migrationsverkets förvar i Göteborg, varifrån en grupp skulle hämtas för att föras ombord på planet, utfördes protester mot utvisningarna av asylrättsaktivister från "Ingen människa är illegal". Läs hela Aftonbladets artikel på www.aftonbladet.se/nyheter/article4398805.ab.Från Sveriges Radio

Barnläkare vill stoppa invandringsförslag

Regeringens förslag om att den som får uppehållstillstånd i Sverige i framtiden måste ha både bostad och jobb innan anhöriga får komma hit får skarp kritik. Kritiken kommer bland annat från Barnläkarföreningen.

Barnläkaren Lars H Gustafsson säger att utredaren har struntat i forskning som man först frågade efter.

- Vi la ner mycket arbete på att ställa samman den forskning som finns om separationer, alltså när barn är åtskilda från sina föräldrar under längre tid. Det finns en mycket omfattande internationell forskning som visar att det här är en högriskfaktor för barn när det gäller att utveckla psykiska problem av olika slag. Det här har man inte brytt sig om.

Barnläkarföreningen är inte ensam i sin kritik av regeringen. Även Röda Korset och Rädda Barnen kommer i sina remissvar att försöka övertyga om att förslaget borde stoppas.

(...)

Hela inslaget

Sveriges Radio Ekot 09-02-04: Billström står fast vid försörjningskravSveriges Radio Ekot 09-01-29:

Fler och fler flyktingbarn gömmer sig

Allt fler gömda flyktingbarn söker vård. Det vittnar läkare på flera särskilda läkarmottagningar för gömda och papperslösa i Malmö, Göteborg och Stockholm om. Det här kan vara ett tecken på att också fler barn lever som gömda. Boris Pendic levde som gömd i Göteborg när han var 14 - 15 år.

- Oavsett hur normalt man lever, så är man alltid på sin vakt. Man kollar om det finns någon polis i närheten, man kollar alternativa flyktvägar var man än är.

- Jag kunde ju ta omvägar på två till tre spårvagnshållplatser bara för att skaka av mig kompisarna och för att ingen skulle se var jag egentligen var, berättar Boris Pendic.

Boris Pendic var sex år när han och familjen flydde från Bosnien. Han har levt som flykting i större delen av sitt liv, och när hans pappa blev avvisad gömde sig resten av familjen.

I dag är Boris 19 år. Genom den tillfälliga asyllagen har familjen fått uppehållstillstånd och Boris utbildar sig till farmaceut.

Mellan 1 000 och 1 500 barn lever gömda i Sverige i dag, enligt en uppskattning från Rädda Barnen. Någon officiell statistik finns inte.

(...)

Hela inslaget


Kommentar kring evolutionsteorin och skapelsetron

"Per Stormen" skriver i en kommentar och undrar hur jag resonerar med meningen "tomhet och hopplöshet blir en följd av tron på slumpen". Se hans inlägg här nedan. Jag vill förklara lite. Jag hör gång på gång, hur ungdomar som läst om evolutionsteorin, tycker att deras liv är meningslöst. Varför föddes jag? Vad är meningen med mitt liv? Är allt bara en slump? Finns det inte något högre syfte med mitt liv?
Per, jämför det med dem som växer upp med tron att Gud såg dig redan i moderlivet. Gud har en plan för ditt liv. Han har gett dig gåvor och förmågor att förvalta. Då du samarbetar med honom och litar och förtröstar på att han vill leda dig med varsam hand genom livet. Genom sin helige Ande vill Gud alltid stå vid din sida och hjälpa dig att förverkliga de planer som Gud lagt i ditt hjärta. Du kan få blomma ut i alla de underbara uppdrag och möta alla de välsignelser som Gud förberett för dig. Motgångar och svårigheter får du möta ändå, men men tron på Gud lär du dig att gå igenom svårigheterna och du får kraft att ta dig igenom allt för att styrkt gå vidare i det som Gud vill ge dig. Under allt som sker får du vila i Guds hand och känna trygghet och en förvissning att du är skapad till Guds avbild för att vara med och förvalta, bruka och leva i denna fantastiska värld.


Så här skriver Per i sin kommentar till artikeln om Evolutionsteorin:
Det lustiga med sk "övergångsfossiler" är att för varje sådan man hittar, så kommer kreationisterna att kräva två nya.

Fö så hoppas jag att du inte försöker mena att "man" i meningen "Mer och mer förstår man att evolutionsteorin inte kan ge svar på livets mysterium." inte är den samlade forskarvärlden. New Scientist som lade "Darwin was wrong" på sin framsida vid firandet av mannens 200års dag ville ju t.ex. bara framhäva att livets träd är mer komplext än vi trodde för tvåhundra år sedan. Evolutionsteorin är dock fortfarande en utmärkt förklaring för mekanismerna bakom det.

Sedan blir jag så imponerad av tankeskuttet i "Tomhet och hopplöshet blir en följd av tron på slumpen." Om jag låter dig slippa undan med påståendet om slump, så blir ju frågan: Varför följer tomhet och hopplöshet av det? Jag ser verkligen inget logiskt samband mellan hur rikt mitt liv är och hur arterna uppstått.

Förlåtelse och försoning

Ikväll hade vi lördagsbibelskola i Pingstkyrkan i Filipstad. Det var yrsnö blandat med regn ute, men vi hade det varmt och gott i kyrkan tack vare ett extra element. Här är mitt utkast. Ämnet berörde oss alla starkt och vi hade fina samtal efter att jag delat mina tankar.

Tio steg till förlåtelse

  

En del tror att förlåtelse är till för dem som är svaga, dumma och fega. Inget är mer missvisande. Att förlåta kräver vilja, uthållighet, mod och kärlek. Förlåtelse kräver styrka och kräver ett skärpt sinne. Det kostar absolut på när man känner sig oförtjänt beskylld, lurad och utnyttjad. Förlåtelse är i alla fall bättre än att gå med oförsonlighet och bli bitter och må dåligt till hela människan. Genom att be om förlåtelse börjar du ta ansvar för ditt liv och du börjar styra ditt liv i stället för att vara en person som låter sig styras av omständigheterna.

Att förlåta och försonas är något som kräver övning. Vi frestas ibland tro att förlåtelse sker automatiskt, men många människor vet inte ens hur man gör när man tar emot eller ger förlåtelse.

En del människor biter ihop och visar ingenting till andra, men deras inre är som ett upprört hav.

Att leva livet, lära känna människor i och utanför familjen, få ett arbete och gifta sig; allt detta som hör till livet gör oss också sårbara. Det är bara att inse att om man vill leva måste man också lära sig detta med relationer.

Lika lite som man kan stoppa vinden eller vågorna måste vi inse att det inte går, men vi kan bygga ett vindkraftverk eller bygga en segelbåt.

1.     Ta tag i det som sårat och skadat dig. Sopa det inte under mattan. Skriv ner eller tala ut med någon som du har förtroende för.

2.     Var ärlig och uppriktig. Smärtan är verklig för dig. Förminska inte det som du upplevt som sårande. Var också tydlig med att peka ut den som du anser vållade det inträffade. Du kan inte gå vidare, reda ut det som hänt om du inte är tydlig och bestämd hur du uppfattade att allt skedde.

3.     Deklarera vad det är som du vill åstadkomma. Vad vill du uppnå? Frihet? Fred? Kraft+ En bättre framtid? Det är viktigt att du tänker igenom vad det är som du vill uppnå. Kanske du vill sluta ha mardrömmar och vill kunna sova. Kanske vill du inte bli en bitter människa som dina föräldrar var. Du kommer säkert att få det som du önskar om du är villig att förlåta.

4.     Välj att förlåta! Förlåtelse handlar om att göra ett val i livet. På detta sätt vinner du direkt kontroll över en svår situation. Du har kanske blivit hånad av förövaren, men genom att förlåta har han eller hon ingen hake på dig.

5.     Sätt ord på din förlåtelse. Säg: "jag förlåter honom/henne för vad han/hon gjorde. Jag sätter dig fri. Jag uttalar att även jag är fri." Du kanske måste uttala detta flera gånger, men vet att processen har börjat. Det är inte säkert att du kommer att känna dig annorlunda, men förlåtelsen sitter inte i känslan. Förlåtelse är en viljehandling! Detta är bra för både ditt hjärta och ditt sinne att få höra. Frågan är också om du ska säga detta till den person som handlat illa mot dig. Det är inte säkert eftersom den personen kan bli arg och det kan vara som att kasta mer bränsle på elden. OM du ska göra det är det bäst att du först kollar några saker.

a)     Ta reda på om din attityd är den rätta. Det får inte finnas stolthet eller högmod hos dig.

b)    Be någon vän om råd om det är visligt att ta upp detta.

c)     Bed över det. Psalm 34:14 säger Sök friden och jaga efter den.

d)    Säg att du blev sårad, men att du förlåter och att du sätter den personen fri och betona att du inte är arg på personen. Tillönska personen allt gott i livet. MEN DET BÄSTA ÄR NOG ATT VISA DEN PERSON SOM GJORT DIG ILLA ATT DU I HANDLING HAR FÖRLÅTIT!!!!!

6.Täck över det som sårat och förödmjukat dig.

En del i förlåtelseprocessen är att begrava och täcka över det som gjort ont. Det är viktigt att inte hålla på att berätta om det som hänt för alla för att rättfärdiga sig själv och svärta ner den andra parten. Man riskerar att de sår som höll på att läkas på nytt rivs upp igen.

Har du begravt det ska du låta det vara. Det är nämligen så att ju mer du talar om det hemska som hänt desto värre blir det. Det är som att lägga ved på en brasa.

Ordspråksboken säger i kap. 10:12 "Kärleken överskyler en myckenhet av synder".

7.Visa kärlek! Genom att visa kärlek hjälper du till att sätta din motpart fri. Har du gått en mil i den andre personens mockasiner? Om inte, var inte så helt säker på hur du skulle ha reagerat i olika situationer. Genom att visa kärlek ger du din motpart en möjlighet att kunna bli förändrad.

8. Börja be för den som gjort dig illa!

Bönen sätter igång processer både inom dig själv och hos den du ber för. Dina motiv och din inställning renas och du ger Gud en möjlighet att ingripa i det som du kanske själv kämpat med i åratal utan att komma någon vart.

Men hur reagerar du om din motpart blir välsignad och

a)     får löneförhöjning

b)    hittar en ny kvinna och gifter sig
c)     drograttfylleristen som körde ihjäl din dotter blir frikänd i domstolen.

d)    Personen som sårat dig lämnar din församling och startar en ny församling som blir framgångsrik och vinner många nya människor.

Plötsligt när du ber märker du att personen börjar hälsa på dig och er relation börjar bli normal.

9. Var öppen för en försoning. Man kan inte forcera fram en försoning. Det krävs en person för att förlåta, men två personer för att reparera och återuppta en relation.

Förlåt, se över möjligheten att bygga upp relationen, men gå vidare i livet.

10. Gå vidare.

När du har förlåtit, förlöst personen och börjat be för honom/henne, då har du gjort ditt bästa och då är det på tiden att du går vidare i livet. Gå frimodigt och modigt vidare mot en ljus framtid. Du förtjänar att vara i framtiden och inte i det förgångna.

Om du måste kasta bort foton, sälja huset, bränna gamla brev eller annat som binder dig till någon person; gör det.

Det är okey att inte kunna glömma. Man kan förlåta en person, men ändå vägra att ha något med den personen att göra eftersom man inte vill umgås med en lögnare, en som utnyttjar en eller en person som lever kvar i sitt våldsamma beteende. Det är alltså okey att vara på sin vakt så att man inte på nytt blir utnyttjad. Låt det få ta sin tid att bygga upp ett förtroende och att pröva relationen om du kan lita på personen.

Några frukter som kommer av förlåtelse:

Frid, glädje, hälsa, styrka, frihet, kraft, tacksamhet, självkontroll, tillväxt, pengar, tid med familj och vänner, ett rent samvete, hopp, en bättre relation med Gud, kreativitet, energi, sömn, framgång, passion, förnöjsamhet, rättvisa och nya möjligheter.

  

  

Varför är det så viktigt att förlåta andra?

1.     Varför skall du vara styrd av andra människor? Varför skall ditt humör vara beroende av hur andra människor behandlar dig? Varför överlåter du kontrollen av ditt liv till andra?

2.     Du vill ha frid. Det är bra för hjärtat, sömnen, sinnet, själen och hela kroppen. Där det finns förlåtelse där finns det frid.

3.     Du behöver gå vidare i livet. Sluta vara fångad av det förflutna.

4.     Du vill sluta vara dörrmatta. Uttala att du är en människa och inte en dörrmatta. "Sluta trampa på mig!"

5.     Du vill undvika bitterhet. Bitterhet förstör allt i livet. Det ruinerar dig själv och dina andra relationer och hela din framtid. Om du någon gång i framtiden får en ursäkt eller får höra ett förlåt, var då tacksam, men gå inte och förvänta dig det. Gå vidare i livet.

6.     Du vill vara en hel människa.

7.     Du vill kunna älska.

8.     Du vill bryta en ond cirkel. Många relationsproblem ärvs från generation till generation. NÅGON MÅSTE BRYTA CIRKELN OCH DET ÄNDLÖSA HATET OCH BITTERHETEN.

9.     Du vill kunna förbättra din relation till Gud.

10. Många relationer är dåliga i familjen bland dem som man egentligen borde älska mest. Helade relationer i en familj är lika viktigt som vatten i en öken.

Sluta skyll dina problem på Gud! Förlåt Gud. Säg: "Jag förstår inte det som hände, men jag förlåter dig Gud." Att försöka veta och förstå allt som händer i livet är egentligen en frestelse att försöka vara Gud själv. Lämna det du inte förstår och lita på att Gud har en större överblick av allt som sker. Livet är inte rättvist, men Gud är god skriver Robert Schuller i en bok.

Något av det svåraste när du förlåtit andra och kanske också Gud är att kunna förlåta sig själv. Du kanske är så van att tala illa om dig själv. Att trycka ner dig själv och uttala nedsättande uttryck om dig själv och ditt sätt att leva och uttrycka dig och handla i olika situationer. Sluta eftersom detta kommer att prägla ditt inre liv; det liv som Gud har gett dig och de gåvor och förutsättningar som Gud har gett dig.

Du behöver sätta dig själv fri.

Om andra sagt att de förlåter dig måste du sluta att fördöma dig själv.

Du ska ju stå ut med att leva med dig själv resten av livet.

Du kan inte fly från det som skett. Det är inte din plikt att hela livet straffa dig själv.

Ditt sinne spelar upp saker som hänt hela tiden, den ena reprisen efter den andra. Gå till en själavårdare och tala ut. Få förbön och bli tillsagd syndernas förlåtelse och bli fri. Kasta iväg den gamla filmen som spelar i ditt sinne. Det kan ske om du talar ut förlåtelse och tar emot genom en aktiv handling. En bön, du skriver en lapp och bränner upp den i spisen eller gräver ner den i jorden. Du behöver inte betala av skulden genom att straffa dig själv gång på gång. Jesus har ju betalat priset en gång för alla också för dig.

Du är fri att inte vara perfekt. Eftersom det inte finns några perfekta människor behöver inte du gå omkring och leka Gud.

Säg:

Jag tar emot förlåtelse från människor.

Jag tar emot förlåtelse från Gud.

Jag tar emot förlåtelse från mig själv.


Wintergreen i Nykroppa invigt

Jag har besökt Kroppagården många gånger. Innan vi flyttade till Filipstad var jag på Kroppagården tillsammans med Urban Vidholm för att spela och sjunga för pensionärerna. Under min tid som pastor i Pingstkyrkan hade vi ofta andakter där. Jag lärde känna flera av pensionärerna där. Senare byggde kommunen ett nytt fint servicehus och Nykroppa Framtid försökte driva vandrarhem under en tid.
För några år sedan bodde det en grupp norrmän på gården som hade stora planer för både gården och bygden. De hade planer på både ett rehab för drogmissbrukare samt en betonginduistri, bibelskola och radio och TV-sändningar.Tyvärr blev det ingenting av med deras ideer.
Idag var jag inbjuden att närvara vid invigningen av WINTERGREEN. Jag blev mycket begeistrad, förvånad och glad när jag såg hur fint det blivit i de gamla slitna utrymmena.

Wintergreen är ett rehabcenter som under en tid tagit form i Kroppagårdens tidigare lokaler i Nykroppa. Där ska man ta emot medicinskt färdigbehandlade gäster med hjärnskador.Nu har Kroppagården bytt skepnad och blivit Wintergreen.    Kontakt med djur ingår i terapin och det finns påfåglar på Wintergreen. Man planerar att ta in andra djur och även ha djur utomhus.När vi kom blev vi bjudna på en dryck och vi gick runt och hälsade på dem som driver och arbetar på Wintergreen. Läkare, neurologer, specialister inom olika terapier, sjuksköterskor och övrig personal. Jag hälsade på en man som arbetar på Saudi-Arabiens ambassad i Stockholm. Hans fru är en av läkarna på Wintergreen. Vi hade ett intressant samtal bland annat om missions och u-landsarbetet i Pakistan och andra länder som min far och mina bröder bedrivit och som vi är engagerade i nu också.
Representanter för kommunen med fullmäktiges ordförande och kommunalråd deltog tillsammans med Företagarföreningen, näringslivskontoret, Bergslagens arbetsmiljö, Arbetsförmedlingen  m.fl Verksamhetschef Christina Lagercrantz berättade om hur de tänkt att arbeta. Per Gruvberger fick sedan äran att tala och klippa bandet. Han lyckönskade Wintergreen och berättade att det inte hänt under hans tid som komunalråd att ett så stort företag etablerar sig i kommunen. Med ett 40-60-tal anställda blir detta ett av de tio största företagen i kommunen.Till en början kommer våra gäster från Sverige men vi planerar även att ha gäster från andra länder, säger Falah Murad.

Falah Murad, som köpte Kroppagården, såg vilka möjligheter som fanns när han i sökandet efter en lokal besökte Nykroppa. Kommunen kontaktades och det blev affär.

Vatten- och fuktskador som hela tiden dykt upp under renoveringen har inte avskräckt Falah Murad trots att renoveringen kostat mer än beräknat.

- Vi har stött på problem som vi inte hade räknat med men vi har utnyttjat det på ett positivt sätt, säger han.Här har man gjort fint i källaren. På vår rundvandring hittade vi vävstolar, musikrum, stora burar för djur, bar och utrymmen för sinnesträning o.s.v.Här är utsikten från ett av rummen ut mot Östersjön. Vi fick mycket och god mat. Det var dolmar, baklava, sushi, sallader och mycket mycket annat och efter rundvandringen fick vi varmrätt bland annat lamm.
Jag är mycket tacksam att jag fick vara med på denna invigning och fick lära känna många nya människor. Jag önskar dem alla allt gott med arbetet i Nykroppa. Samhället har cirka 800 invånare och Wintergreen kommer att betyda mycket för bygden.


Hela världen i GrumsIkväll har jag talat på biblioteket i Grums tillsammans med Mehmet Mustafa som arbetar på Migrationsverket i Karlstad-Grums. Med på mötet var också nyligen avgångna chefen för Migrationsverket i Värmland Eva Sidenvall och en annan av handläggarna från Migrationsverket i Karlstad.
Mehmet har själv varit asylsökande och han började med att berätta vilka känslor som han hade under tiden som han väntade på besked om han skulle få stanna i Sverige eller inte. I Kosovo var han rektor och upplevde dagarna då tusentals skolbarn blev förgiftade. Mehmet blev tagen av polisen och satt i fängelse och lyckades sedan fly ur landet. Jag minns så väl när han kom till vår second handbutik i Filipstad som då hette Öppen Hand. Mehmet kom också ihåg när han köpte fina kostymer av mig för 50 kronor. Han har dem fortfarande hemma och han gav mig en kram offentligt när han tackade för gott bemötande som han fick från olika människor i Filipstad. Mehmet hade med sig en bok som han har skrivit tillsammans med läraren Göran Wassenius som för övrigt bor granne med mig. Boken behandlar vad som hände i Kosovo under 1990-talet, händelser som Mehmet kallade det tredje världskriget.
Det blev livliga samtal och många av deltagarna på biblioteket hade många frågor. Mot slutet av samlingen hettade det till lite när representanterna från Migrationsverket svarade på några frågor från en av de asylsökande ungdomarna som deltog i mötet. Förmodligen är det rätt så olika hur Migrationsverket ställer upp för ungdomar som vill få hjälp att kunna delta i olika sportaktiviteter och andra sysselsättningar. I Filipstad finns det ingen som hjälper till med att förmedla kontakter till föreningar.
De som arrangerade kvällen var Vuxenskolan och en holländsk dam som bott många år i Sverige. Hon heter Reina Post och bor på en gård i Grums som hon kallar för England. Hennes far smugglade ut judar ur landet i likkistor. Reina är van vid att använda okonventionella metoder för att hjälpa flyktingar. 
Det var många som ville köpa min bok "När världen kom till stan". Vi hade reapris 50 kronor. Jag tyckte det var en mycket givande kväll och jag är tacksam att ha fått träffa en hel del intressanta människor och fått möjlighet att berätta om mitt engagemang samt delge en del rätt så dramatiska upplevelser i kampen för flyktingar. Jag berättade också idag om hur jag ringt och ringt för att hjälpa killen som tydligen ramlat helt mellan stolarna där han suttit i två år utan ett öre i bidrag trrots att han samarbettar med myndigheterna. Ett fall som om inget händer kommer att JO-anmälas. Ett fruktansvärt upprörande fall där polisen inte lyckats utvisa honom och där den ena skandalösa händelsen efter den andra inträffar. Idag blev jag anklagad av polisen för att ha påstått att killen gömt sig något som han verkligen inte gjort och som jag inte heller har sagt utan tvärt om förmedlat till alla myndigheter exakt var han befinner sig. Det handlar om hur myndigheter inte tar reda på de mest elementära fakta för att kunna göra bedömningar. I stället avvisar de folk och skickar människor från den ena myndigheten till den andra bara för att bli av med obehaget att ta tag i ett svårlöst fall. Men som en bumerang kommer ärendet tillbaka gång på gång och nu hoppas jag få hjälp av någon grävande journalist samt om inget annat hjälper få hjälpa av JO.

Några av deltagarna i Grums temavecka om flyktingar och invandrare. På biblioteket visade man även en utställning om Burma och karenfolket. En grupp karener dansade förra torsdagen danser och berättade om sitt land.

Fiskelycka trots avsaknad av fisk

Den stora pimplardagen utföll med belåtenhet och stor glädje.
Först gick Nathanael och Emmanuel och mamma Maria och jag till förskolan och hämtade Daniel och Samuel. Sen gick vi "pojkar" till pizzerian och beställde en specialgjord familjepizza. Den täckte nästan hela bordet där vi satt. Jag undrade hur vi skulle få i oss allt, men till och med 2-årige Daniel mumsade i isg den ena skurna biten efter den andra allt medan han tittade sig runt omkring i lokalen med förtjusta ögon. TV:n stod på, men hur han än sa Bamse var det skidskyttet som stod på-ingen Bamse. Vi åt upp allt och sen for vi iväg till en sjö. Vägen ner till sjön var inte plogas. Vi pilsade i snön och fick upp värmen i kroppen.
När vi kom ut på sjön började vi borra hål i isen och pojkarna tyckte att det var intressant. När alla fått var sitt hål och pimpelspö med pilk, krokar och maggot började väntan på napp. Samuel blev lite otålig och undrade var fisken var. Det undrade jag också och borrade hål på några andra ställen lite längre ut från vassen.
Efter ett tag gjorde vi upp eld på isen och grillade korv. Vi drack juice och åt kanelbullar. Pojkarna fick äta två kanelbullar var. Trots att vi inte fick någon fisk att grilla kan jag med stor övertygelse säga att vi inte behövde svälta denna dag. När vi kom hem till stugvärmen fick pojkarna öppna en stor chokladask som jag fått med mig av min syster Siv i Lidköping där jag var under måndagen.
Pojkarna var trötta och inte allt för besvikna. Jag var så glad för att ha fått vara med mina barnbarn en halv dag. Jag for hem till Filipstad där jag träffade en asylsökande familj för samtal och sedan var det bönesamling i kyrkan.
Här är några kort från gårdagen.


Samuel


Nathanael


Emmanuel

Den stora pimpeldagen

Farfar, dvs jag, har legat i träning i några dagar för den stora pimpeldagen som ska gå av stapeln i morgon vid någon sjö utanför Mullhyttan. Samuel, Nathanael och Emmanuel Sjöberg, 4, 6 och 8 år gamla ska alla få pröva på att pimpla för första gången i livet. Farfar har tränat på att borra hål i isen och i vinter är isen väldigt tjock. Det funkar jättebra tack vare Bennys isborr som jag lånat.
Nu är pimplespön, pilkar, krokar och maggots inköpta och i morgon ska jag packa med korv, bröd, tändstickor och ved. Hoppas på ännu en solig och underbar vinterdag.
Jag brukar ha fiskelycka när jag fiskar med barnbarnen, men man kan aldrig veta hur det kommer att gå. Mitt rykte som storfiskare kan få sig en törn. Ja, hur ska det gå? Undrar om jag kan sova i natt. Tänk om vi får en så stor fisk att den inte kommer genom hålet? Hur gör man då? Jag får grunna på det under nattens timmar.
Isdubbar är inköpta och det gäller att studera sjön noga. Vad var det nu man fick lära sig i skolan. Isen kan vara svag vid inlopp, utlopp och vid en udde.
Pappa Josef är i USA på Rhema bibelskola i Tulsa Oklahoma. Alla våra tre söner har gått på bibelskola i Tulsa, USA fast på tre olika bibelskolor. Johannes gick på Mark Brazees bibelskola och Joel gick på Victory. Joel gjorde praktik bland indianer i Mexico. Johannes inspirerades på bibelskolan till församlingsplantering och han fick även en inriktning till att arbeta bland barn och ungdomar och han brukar förmedla evangeliet i egenskap av clown och uppträder för barn.
Vad månde bli av bröderna Samuel, Nathanel och Emmanuel? Det kanske blir människofiske för dem också senare i livet.


Inspirerande musikcafé i BetelIdag gästades vår kyrka i Hällefors av sångarpastorn Hans-Åke Dahlgren. Det blev en verklig höjdpunkt musikaliskt, men också andligt. Hans-Åke berättade personligt om den gåva som Gud lagt ner i hans liv redan från ungdomen. Människofruktan och anpassning till "lagom-normen" begränsade honom under många år. Nu har han blommat ut i sången och i att vara sig själv fullt ut. Mycket positivt och inspirerande.
Det kom mycket folk till Betel idag och alla var tacksamma och glad för mötet. Läs nedan Hans-Åkes egen berättelse.Pavarotti hjälpte honom hitta sin röst"


Sångaren Hansåke Dahlgren besöker Hällefors, söndag den 15 februari. Hansåke Dahlgren har sjungit i kyrkor och kapell i över 40 år och gett ut fem soloplattor under den tiden och sjungit i både TV och radio. Men först ensam med Pavarotti som han fann sin röst.


•-         Jag har sjungit hela livet, men har ändå inte vågat testa min röst fullt ut, inte ens ensam för mig själv, säger han. Inom mig har jag anat att det funnits mer än jag vågat ta fram.


Men för några år sedan övervann han blygheten. När han åkte i sin bil hade han med sig en CD med Pavarotti och tänkte att han kunde testa. Tillsammans med den världsberömde tenoren klämde han i med "Nessun dorma", "Recondita armonia", m fl och märkte att han hängde med honom "däruppe".


•-         Samtidigt som det kändes bra, var jag inte helt övertygad om hur det egentligen lät. Jag bad min fru lyssna och hon tyckte om det. Jag utökade skaran av lyssnare och fick fortsatt god respons.


Tillsist bad han producenten och låtskrivaren Stephan Berg att kritiskt lyssna på hans nya operainspirerade sångstil.


•-         Han blev entusiastisk, vilket resulterade i att han ville hjälpa mig att göra en skiva, vilket nu har skett.


•-         Jag påstår inte att jag sjunger som Pavarotti. Jag påstår ingenting annat än att jag verk-ligen kan stå för det jag gör nu. Nu sjunger jag med hela mitt hjärta och med hela den röst som jag har, säger Hansåke.


För Hansåke har det varit en befrielse att börja använda rösten fullt ut. Hans nya stil har mottagits väl när han sjungit offentligt.


•-         Det har varit en enorm respons. Det är tårar och glädje och förkrossade hjärtan under konserterna. Jag har verkligen upplevt att det fungerar, säger han.Evolutionsteorin ifrågasatt i Expressenartikel

Det är 200 år sedan Darwin föddes. Evolutionisterna trodde säkert att firandet av Darwin skulle medföra mycket PR och att kreationistern skulle tillintetgöras när de ännu en gång skulle hånas.
Vad som sker nu den senaste veckan är att TV, radio och tidningar fylls av artiklar och forskarrön där komplexiteten i skapelsen framhävs. Mer och mer förstår man att evolutionsteorin inte kan ge svar på livets mysterium. Tomhet och hopplöshet blir en följd av tron på slumpen.  Detta är ett av vår tids kanske största problem bland ungdomar när de växer upp utan en tro och utan att finna någon mening i livet.
Vill du veta mer om skapelsetron kan du läsa på www.genesis.nu där t.ex. läraren och forskaren Mats Molén m.fl skriver om skapelsetron.
Här är inledningen på Sture Blombergs artikel. Mer kan du läsa genom att klicka på länken nedan.

Evolutionsteorin är ett fuskbygge


Nu när Charles Darwin hyllas som aldrig förr är det viktigt att uppmärksamma bristerna i evolutionsteorin, skriver Sture Blomberg, narkosöverläkare och docent:
"Trots att de fossila fynden sedan Darwins tid ökat hundrafaldigt, så lyser dessa "övergångsformer" än i dag med sin frånvaro, generande nog."
"Försöken att leda evolutionen i bevis har kantats av bedrägerier och felaktigheter."
Läs mer på:


www.expressen.se/debatt/1.1465304/evolutionsteorin-ar-ett-fuskbyggeSazgars ärende registrerat

Nu ska arbetet med ansökan om uppehållstillstånd för Sazgar och hennes man komma igång. Idag kom ett brev från Migrationsverket där de ber att vi skall sätta in 3000 kronor för ansökan. Har sms:at till henne och hoppas kunna överföra pengarna snarast.

Jobbig väntan för Sazgar

Idag ringde jag till Migrationsverket för att kolla om ansökan för Sazgar (den gravida kvinnan som avvisades på ett så bryskt sätt trots att hon sedan flera år hade arbete i Örebro) hade registrerats och fått en handläggare.
Mannen som jag nu pratat med vid tre tillfällen bad att jag skulle lugna ner mig. MIG (Migrationsverket) hade inte ens tid att registrera alla de handlingar som kommer in till MIG i Norrköping, sa han. Jag har beskrivit för honom hur angeläget det är att det blir en snabb handläggning. Dels för att tiden närmar sig när det kan vara omöjligt att flyga när man är så långt gången i sin graviditet, dels på grund av de omständigheter för övrigt som paret i Irak befinner sig i.
Jag måste säga att det är väldigt byråkratiskt. MIG säger att man måste ut ur Sverige för att söka, men att man är garanterad att få komma tillbaka och få fortsätta sitt arbete. Om man bara följer reglerna skall det inte vara något problem. MEN VARFÖR DENNA BYRÅKRATI? VARFÖR UTSÄTTA FOLK FÖR RISKER ATT BLI DÖDADE NÄR DE ÄNDÅ FÅR STANNA I SVERIGE PGA SITT JOBB? VARFÖR DENNA STELBENTHET? VARFÖR INTE VISA LITE HÄNSYN OCH EMPATI? VARFÖR SKALL TOBIAS BILLSTRÖM ABSOLUT HA SIN VILJA IGENOM? NÄR SKA HAN VÄXA UPP OCH MOGNA SOM MÄNNISKA OCH TA SITT FÖRNUFT TILL FÅNGA? Folk som kan språket och som kan försörja sig och som är inegrerade i det svenska samhället borde väl snabbt kunna få sin ansökan godkänd.

Örebroförlaget Gospel Media köper Corvita

Just nu är min son Joel Sjöberg på väg till en konkursadvokat för att skriva på handlingar om övertagande av bokförlaget Corvitas konkurslager. Under några veckor har det pågått budgivning och förhandlingar. Det har svängt lite hit och dit och en som först vann budgivningen drog sig ur. Nu är det avgjort och Joel kommer att få en överblick av alla de pallställ med böcker och biblar på många olika språk som finns. I konkursen ingår även en mängd andra saker bland annat ett antal datorer, skrivare, telefoner, faxar m.m. m.m.
Gospel Media kommer med detta att stärka sitt förlag och många av de böcker som finns i lagret är aktuella och mycket gedigna med aktuella och angelägna budskap. Det som gläder mig mycket är alla biblar och all litteratur på arabiska, farsi, ryska, spanska och andra språk.
Detta år kommer Gospel Media att ge ut färre egna böcker, men satsa på marknadsföring av de kvalitetsböcker som fanns i Corvitas lager. Det finns även färdigöversatta böcker där sättning och allt är klart för att gå till tryck.
En stor långtradare skall lastas och nu gäller det för Gospel Media att hitta bra lagerlokaler eftersom nuvarande lokal inte på långa vägar kommer att rymma alla böcker.
Som 8-åring satt Joel utanför vårt hus i Dala-Järna på sommaren och sålde godis, saft och kakor till grannar och förbipasserande. Hans tålmodighet visste inga gränser trots att det kunde gå 30-45 minuter mellan det dök upp någon enda person på gatan.

Värste ovännen betalade cancerbehandling

Du känner säkert till att det i Spanien finns starka motsättningar mellan katalaner, basker och övriga Madrid-dominerade områden. De två välkända tenorerna Placido Domingo och José Carreras levde i denna konflikt. Domingo är från Madrid och Carreras från Katalonien.
Närhelst det kom en inbjudan till en konsert brukade båda artisterna skriva i sina kontrakt att de accepterade inbjudan under förutsättning av att den andre inte blev inbjuden att delta. De skulle aldrig kunna tänka sig att sjunga på samma scen.
1987 när José Carreras stod på höjden av sin karriär fick José möta en fiende som var starkare än Placido Domingo. José fick diagnosen leukemi och han fick av läkarna veta att hans chanser till att överleva var cirka en av tio. Han gick verkligen in för att fullfölja all behandling vilket kostade honom mycket pengar och upptog all tid och kraft. Nu fanns inte tid och möjligheter till att ge konserter och tjäna pengar. De bästa behandlingsmöjligheterna fanns i USA och resorna dit en gång i månaden slukade mycket pengar. José fick sälja många av sina ägodelar för att få ihop pengar till behandlingarna, men trots allt lyckades man inte besegra sjukdomen. Nu var pengarna och ägodelarna slut. José befann sig i en katastrofal situation.
Då fick José reda på att det fanns en fond som tillhandahöll pengar för behandling av leukemi. Han tog reda på att fonden hade sitt säte i Madrid och hette The Hermosa Foundation. Han ansökte om pengar vilket beviljades. Nya behandlingar påbörjades bland annat benmärgstransplantation. Behandlingen lyckades och José förklarades frisk.
Åter igen stod José Carreras på de stora scenerna. Han fick publikens ovationer och hans karriär gjorde nya framsteg. Nu ville han tacka fonden som bidragit till hans tillfrisknande. José läste fondens regler och förordningar samt grundarens intentioner. Då fann han till sin häpnad att grundaren var hans rival Placido Domingo! Senare fick José reda på att Placido hade skapat fonden med ett enda syfte; att hjälpa sin rival José Carreras! Han visste att han aldrig skulle acceptera pengar direkt från sin rival. Så ädelt och självutgivande handlade Placido vilket fick José att vekna. Djupt berörd gick José in på en konsert som Placido hade. José avbröt konserten och gick fram mot scenen där han böjde sina knän framför sin ärkerival. Placido tog vänligt tag i José och drog upp honom från golvet och kramade om José. Från den stunden var de försonade och blev goda vänner.
I en intervju med Placido Domingo frågade en journalist varför han startade fonden The Hermosa Foundation för att göra gott mot sin värste fiende, den ende artist som kunde konkurrera med honom om folkets gunst och favör. Placido svarade: "Därför att världen inte har råd att förlora en sådan röst".

Tavelauktion i vår second handbutik

Det kommer in rätt så många tavlor till Erikshjälpen Second Hand. Idag försökte vi sälja ett 70-tal tavlor som vi tänkte att vi skulle få mellan 5-20 kronor för åtminstone. Ett gatubarn i Sydamerika kan få en lunch för cirka fem kronor och vi sålde för 850 kronor den första timmen. Det blir många luncher.
Det gick lite trögt i början, men helt klart är att intresset denna dag för tavlor ökade betydligt och de som inte såldes den första timmen satte vi upp på väggen samt i en stor låda för att säljas under hela dagens öppethållande. Jag vet inte slutresultatet, men vi är nöjda.
Vi fick besök av Filipstads Tidning och i morgon är det ett reportage med bilder från vår butik. Det innebär ju också positiv reklam som vi är tacksamma för.

Biståndet kommer fram och blir till glädje och hjälp

Igår fick jag telefon från en av våra biståndsarbetare/missionärer som arbetar i Bolivia. Han hade mycket positivt att berätta. Det är viktigt att få reda på vad som händer med de pengar som vi skickar ut regelbundet år efter år. David Larsson som mannen heter, kommer att skicka bilder och brev och deras hemsida skall köras igång igen. Davids son har varit med om en svår olycka i Bolivia och nu var de i Sverige för att få ytterligare en operation utförd. Den första operationen som gjordes i Bolivia misslyckades och sonen har verkligen fått lida.
David berättade att de nu har fem kyrkor/församlingar. Vi har varit med om att ge support från allra första början då familjen David larsson samlade folk i sitt hem. De driver även en bibelskola, arbete med barn och ungdomar och ett socialt arbete. Familjen har nästan alltid huset fullt av gäster och de senaste åren har de kanske haft cirka tio dagar för sig själva. Jag blir enormt imponerad över vilket engagemang David och hans fru Violetta visar. Tänk att hela tiden ge av sig själv och försöka hjälpa bolivianerna till ande, själ och kropp.

Förlåtelse och försoning bra för kroppen

Ande själ och kropp är en enhet. När man mår dåligt i själen visar det sig obönhörligt också i våra kroppar.
Jag läser just nu en bok på engelska av författaren Paul J. Meyer. Boken heter Forgivness....the ultimate miracle.
Jag ska dela med mig av bokens innehåll om någon vecka då jag ska leda ett seminarium i Pingstkyrkan i Filipstad.
Det som jag läste idag handlade om en läkare som tog emot svårt cancersjuka patienter som vårdats på olika sjukhus utan att tillfriskna. Andra läkare hade gett upp hoppet, men denne läkare hade på ett framgångsrikt sätt behandlat cirka 15 000 patienter. 54 % av dessa patienter fick leva mer än fem år ytterligare, några 10, 15 och fler år efter det att de fått reda på att de hade en obotlig cancer. Några dog, men inte på grund av sin cancer.
Den första fråga samtliga patienter fick var: "Har du förlåtit? Storögda tittade de på sin nye läkare och undrade vad han menade.
Många var bittra på oförrätter, några arga och bittra på Gud medan andra inte kunde förlåta varken sig själv eller sina närmaste. De satt i rullstolar, de använde olika hjälpmedel, men i den stund som DE TOG ETT VILJEBESLUT ATT FÖRSONAS OCH BÖRJA FÖRLÅTA DEM SOM SÅRAT OCH GJORT DEM ILLA I LIVET BÖRJADE EN MÄRKBAR FÖRBÄTTRING AV DERAS HÄLSA.
Jag ska skriva mer om detta ämne, men jag vill leva i försoning och förlåtelse. Lämna alla oförrätter och allt vad folk sagt som sårat. Livet är så kort och alltför många går omkring med bitterhetens onda rot som fräter sönder kroppens leder, mage och hjärta. Jag vill fatta ett beslut att leva i försoning och förlåtelse så mycket som det ankommer på mig.
Tiden för förlåtelse är alltid NU.
En sak som jag tänker skriva om senare är vikten av att också kunna förlåta dig själv. Ofta dömmer vi oss själva alltför hårt.

KOLLA VIDEO OM ATT INTE GE UPP

http://www.maniacworld.com/are-you-going-to-finish-strong.html


SNACKA OM ATT HA DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR! KOLLA DENNA VIDEO MED EN MAN SOM VARKEN HAR ARMAR ELLER BEN. HUR HAN LYCKAS RESA SIG UPP ÄR ETT MIRAKEL. HUR ILLA LIGGER DU TILL? DU BLIR GARANTERAT BÅDE RÖRD OCH PEPPAD AV ATT SE DETTA KLIPP.Palestinska familjen får ny chans

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om den palestinska familjen Ayman Saleh som bor i Dala-Järna. Ayman är butiksföreståndare på Erikshjälpen Second Hand och hans tre barn är alla födda i Sverige. De har tidigare fått avslag på sina asylansökningar och trots att han har arbetat och försörjt sig själv och familjen omfattas de inte av den nya arbetskraftslagen som började gälla den 15 december 2008.
I samband med att yngsta dottern Lina föddes påbörjades en asylutredning för henne. Migrationsverket genomförde den genom att ringa ett samtal till familjen, något som familjens advokat menat gick allt för lättvindigt till. Nu har advokatens överklagande bifallits av Migrationsdomstolen som återförvisat ärendet till Migrationsverket för vidare utredning. Det gäller ju att följa barnkonventionen. Om den lilla flickans föräldrar skulle bli dödade i Jordanien, hur ska hon och hennes syskon då klara sig i ett land som de aldrig bott i? Hela familjens asylskäl måste ses som en helhet och de dödshot som vilar mot familjen måste tas på allvar. "Hederskulturen" är utbredd och gång på gång dödas människor på grund av att de gift sig av kärlek mot släktens vilja.
Nu väntar en ny intervju och advokaten har möjlighet att föra fram alla de bevis och alla synpunkter i detta mycket långa och segslitna ärende. Även alla synpunkter på de humanitära och synnerligen ömmande skäl som kan komma i fråga i detta ärende skall nu lyftas fram till Migrationsverket. Här nedan kan du läsa dels vad Vansbro kommun skrivit för att ge familjen sitt fulla stöd och även Aymans egna ord när han för en tid sedan intervjuades i samband med att familjen fick sitt avslagsbeslut.

- Vi hade hoppats att man väntat till den nya lagen om arbetskraftsinvandring trätt i kraft i höst.
Ayman Saleh är bedrövad efter att han i förra veckan fick beskedet från Migrationsverket om att familjen nu ska förbereda sig för att återvända till Jordanien.
Han är övertygad om att det blir hans död
- Jag kommer helt säkert att bli dödad när jag kommer dit, säger Ayman Saleh. Den 31 mars blev han kallad till Migrationsverket på ett så kallat återvändarsamtal. I klartext betyder det att han nu ska ta kontakt med hemlandets ambassad och packa familjens resväskor. Gör man inte det skickar myndigheten hans avvisningsbeslut till polisen som då ska se till att familjen avvisas från Sverige.
- Vi klarar oss själva ekonomiskt och vi har rotat oss och trivs bra här i Järna, säger Ayman Saleh.
Att familjen rotat sig och har integrerats på ett bra sätt kan många intyga på. Men det är heller inget som Migrationsverket tagit med i sina utredningar.
- Vi har varit här i fem år och våra barn är födda här, säger Ayman Saleh.

Vansbro kommun skriver:
Vi i Vansbro kommun vill fästa uppmärksamhet på den betydelse Ayman Saleh och hans familj haft för vårt samhälle.

Under de sex år som familjen Saleh har bott här i Sverige har de på egen hand byggt upp en ny, förhållandevis trygg tillvaro. De har försörjt sig själva genom arbete på Erikshjälpen. Erikshjälpen är en andrahandsbutik där överskottet går till välgörenhet.

Men Erikshjälpen i Dala-Järna är inte vilken butik som helst. Den har under Ayman Salehs ledning utvecklats till både en viktig arbetsplats för andra och en värdefull mötesplats. I ett litet samhälle som Dala-Järna finns inte så många naturliga platser att träffas på. Men nu har Erikshjälpen genom Aymans försorg blivit ett ställe dit människor går inte bara för att handla utan också för att mötas, ta en kopp kaffe och växla några ord eller debattera den senaste världsnyheten.

Det är inte enbart Ayman Saleh som arbetar på Erikshjälpen. Under hans ledarskap får nu många med olika sorters problematik möjlighet att komma ut i arbetslivet. Det är till exempel långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Nu för Vansbro kommun, genom Arbetsmarknadsenheten, diskussioner om utvidgat samarbete med Ayman Saleh och Erikshjälpen. Erikshjälpen kommer också att bli en arbetsplats där nyanlända flyktingar ska få göra praktik.

Ironiskt nog har ännu inga flyktingar velat flytta till vår kommun. Vansbro har avtal om att ta emot 30 flyktingar om året. Vi är också anmälda till att vara en mottagande kommun i den organiserade vidareflyttningen. Det har varit nära flera gånger men de som varit aktuella har tackat nej med motiveringen att Vansbro kommun är för liten. De som vill bo och arbeta här hotas av avvisning medan de som har uppehållstillstånd väljer bort möjligheten! Om osäkerheten kring familjen Salehs framtid försvann och de får stanna här kan deras verksamhet ge en skjuts åt flyktingmottagandet.


Vansbro kommun och Sverige är stort tack skyldiga Ayman Saleh med familj för vad de gjort för vårt samhälle! Vi i Vansbro kommun skulle skämmas om familjen Saleh inte kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Särskild hänsyn bör tas till hustrun Naseem och de tre barnens egna flyktingskäl. Vi behöver människor som familjen Saleh!


För Vansbro kommunTorsten Larsson

Kommunstyrelsens ordförande


"Halleluja-moment"-Feroz fick PUT

I fredags ringde en strålande glad Feroz och berättade att han just fått ett fax som meddelade att han fått permanent uppehållstillstånd, s.k. PUT.
Situationen såg minst sagt mycket svår ut för Feroz. Migrationsverket hade satt hans 18-årsdag till en dag nu i februari trots att han fyller 18 den 16 juli. Detta gjorde man för att lättare kunna utvisa honom.
Feroz har varit mycket, mycket sjuk och intagen på olika slags sjukhus och vårdinrättningar. Varje vecka har vi ringt till varandra. Jag har försökt hålla modet uppe på honom.
Nu kan han förverkliga sin dröm om att bli polis, men först måste han bli frisk och återfå krafterna.
Jag gläder mig verkligen. Feroz ville komma till Filipstad för att vi skall kunna ha en fest i kyrkan och tacka Gud, som han uttryckte det. Ja! Halleluja, det är ett rent mirakel att han till sist fick PUT efter allt han varit med om.
Läs nedan vad jag skrivit om honom förut och vad radio och tidningar gjort. Det är inte säkert att länken till Radio Värmland funkar nu.

Mediapådrag om Feroz och Danny i Filipstad


Idag har FILIPSTADS TIDNING en stor intervju med FEROZ som kommer från Afghanistan. Jag fick kontakt med honom för drygt en månad sedan. Han hade läst om hur vi försökt hjälpa en annan afghansk kille.
Feroz kommer att få hjälp från olika håll, men ingen vet hur hans framtid kommer att bli. Rådgivningsbyrån, hans advokat och jag skall göra vad vi kan för att hjälpa honom att få stanna i Sverige.
Idag har RADIO VÄRMLAND sänt inslag om honom på nyheterna och ett längre reportage i programmet KONTAKT.
Gå in på www.sr.se/varmland för att lyssna på intervjun.
Filipstads Tidning har också en stor intervju om Danny från Libanon som går på vårt ONSDAGSKUL. Dannys skolkamrater på Ferlinskolan har engagerat sig för honom. De har också demonstrerat utanför Migrationsverket.Danny ska läsa välsignelsen på söndag på arabiska i vår gudstjänst för stora och små (JULFEST)

Filipstad Avvisas på artonårsdagen trots dödshotFeroz Zafar, Foto SR Värmland
17-årige Feroz Zafar, som bor utanför Filipstad, ska avvisas till Afghanistan nästa år så fort han fyllt 18 år. Foto Laila Karlsson/SR Värmland

Feroz Zafar, som bor utanför Filipstad, ska avvisas till Afghanistan nästa år så fort han fyllt 18 år. Detta trots att han är dödshotad i hemlandet och inte har någonstans att ta vägen.

Läs mer  "Smugglaren sa, vi behöver inte längre vara rädda"

Dialog med det mångkulturella Sverige

Idag när jag kollade på bloggen hittade jag flera kommentarer till blogginlägg. Roligt! Även bra med er som inte håller med om det som jag skriver. Ni är också välkomna med kommentarer och mail. Det handlade idag om evolution och skapelse och några har kommenterat Tobias Billströms uppfattning att flyktinggömmarna borde växa upp. Någon tyckte att det är vår migrationsminister som borde bli torr bakom öronen.
Det skulle vara roligt att utveckla denna dialog med kommentarer och göra olika inlägg bättre synliga. Jag inser också att det skulle vara bra om jag samlade de olika inläggen i kategorier.
Jag hoppas kunna få tid och ork till detta.

Tidningen Dagens kulturchef skriver idag om bloggen som blir ett allt viktigare inslag i den allmänna? debatten. Hon beskriver även det dilemma som det innebär att det endast är en relativt begränsad grupp människor som läser och skriver på bloggar. Läs henens inlägg här:
www.dagen.se/blogg/kulturblogg/2009/02/bloggen-allt-viktigare#send

Igår var jag i Örebro på Evangeliska Frikyrkans kontor. Vi hade möte i vår integrations och migrationsgrupp. En av de frågor som jag tyckte var mycket intressant handlar om hur vi som grupp inom EFK kan utveckla en hemsida där vi har en verklig DIALOG MED DET MÅNGKULTURELLA SVERIGE. Cirka 17 procent av befolkningen har invandrarbakgrund.
Det är självklart att många arabisktalande säkert sitter och kollar på arabiska hemsidor och kanske chattar med araber i hela världen. Fransktalande afrikaner har säkert sina webbsidor med information och chatt.

En av deltagarna i vår grupp berättade om två av hans medlemmar. De brukar delta i en stor "sal i cyberrymden" där uppåt 800-1000 personer bokat stolar. En moderator leder samtalet som kan handla om islam-kristen tro. Dessa båda medlemmar får dela med sig av sin kristna tro till folk från hela arabvärlden, Europa, USA och you name it.
För att möta andra och tredje generationens invandrare och andra människor jobbar vi på med vår idé om en hemsida med frågor och svar och öppen dialog.
Säkert är det läsare av detta inlägg som vet mycket om att ha dialog och utbyta åsikter via Internets olika grupper och chattsidor m.m. Du får gärna skriva och berätta om Facebook och andra sätt att hålla kontakt med folk. Jag är nybörjare och vill pröva nya vägar att nå ut med både det kristna budskapet, verka för kärleksfull och tolerant dialog med muslimer och andra religionsutövare samt bilda nätverk mellan människor som jobbar ideellt med flyktingar.

Idag har jag blivit intervjuad av flera journalister om olika flyktingärenden och gömda flyktingar. Folk ringer och frågar om olika regler för asyl, arbetskraftsinvandring och integration. Jag får nog be några ungdomar att hjälpa mig med bloggen och utvecklandet av vår hemsida. Vår ambition inom EFK är att ha en aktuell uppdaterad, snygg, lättanvändbar och högintressant webbsida med livlig debatt, samtal och dialog om kristen tro-islam för att bara nämna ett område.

En sökarvänlig gudstjänst


I eftermiddags hade vi vår "annorlunda gudstjänst" på temat "är det vettigt att vara kristen". Jag är mycket glad över att vi hade ett tiotal nya besökare. Personer som vi har kontakt med i församlingen på olika sätt.
Tomas ledde mötet och vi sjöng några välkända sånger i början. Lars-Åke visade ett vackert bildspel och jag intervjuade Ati från Holland som nyligen flyttat till Hällefors. Hon blev kristen då hon var 26 år. Tidigare hade hon sökt inom new age och sysslat en del med ockulta saker. Tomas fick också frågor om hur han kom till tro och om livet bara är en dans på rosor när man blivit kristen. Han menade att tron stärks genom att man som kristen också får uppleva svårigheter i livet, men Gud har hjälpt och både Ati och Tomas kunde framhålla att Gud aldrig svikit.
Åke Johansson höll sedan sitt föredrag. Åke jobbar som lärare och är pastor på deltid, en kombination som verkligen passade för dagens ämne. Genom filosofiska och logiska resonemang utmynnade Åkes föredrag i att Jesus visste vem han var och att hans anspåk på att vara vägen, sanningen och livet bör få oss att ta ställning till hans erbjudande. Många svenskar tycker att om det är bra för dig så kör på, men de vill inte själva ta ställning. Denna gudstjänst berörde frågorna om livet och evigheten på ett mjukt och fint sätt och säkert fick vi alla många bra tankar att bearbeta vidare. En liknande gudstjänst kommer att hållas i mars i Filipstad.
Åke avslutade med att sjunga en sång. Därefter samlades vi alla kring kaffeborden och lät oss väl smaka av goda bakverk.


Före dagens gudstjänst hann Maud och jag med en härlig promenad på Daglösens is.


Minister tycker flyktingömmarna borde "växa upp"

Det är inte olagligt att gömma flyktingarMigrationsminister Tobias Billström (M) fällde en minst sagt anmärkningsvärd kommentar när han i Sydsvenskan (8/1) uttalade sig om de människor som hjälper gömda flyktingar.

Tobias Billström tycker att denna form av hjälp är ett "osunt beteende" och att de personer som hjälper flyktingar "borde växa upp".

Det är uppseendeväckande hur en minister kan uttala sig så flagrant om de studenter, jurister, sjukvårdsanställda, kyrkligt engagerade och andra frivilliga som ideellt ställer upp och hjälper gömda flyktingar.

Jag har brevväxlat med Tobias Billström vid några tillfällen. Han har svarat korrekt med standardfraser och självklara påståenden med hänvisningar till kända lagparagrafer utan att verkligen bemöta min argumentation och mina invändningar i principiellt viktiga frågor. När en av mina vänner inom flyktingrörelsen hade kontakt med honom skrev han att han gick i söndagsskolan när han var ung. Där fick han lära sig att ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud det Gud tillhör. Utifrån den bibelversen gjorde migrationsministern tolkningen att MIN VÄN MISSIONSPASTORN SKULLE ÄGNA SIG ÅT ATT PREDIKA GUDS ORD MEDAN HAN SJÄLV SKULLE ÄGNA SIG ÅT FLYKTINGPOLITIKEN. Vi pastorer skulle alltså inte få praktisera det som vi predikar. Hur skall man då kunna vara trovärdig? Lära och handlingar måste gå hand i hand.
Naturligtvis skall åtgärden att gömma en flykting vara en absolut sista utväg. I min bok "När världen kom till stan" har jag utförligt tagit upp denna fråga.

Statistiken talar tyvärr sitt tydliga språk. Sverige är ett av de länder som fått flest prickar av FN för att ha utvisat människor till länder där de riskerat tortyr. Sverige har fört en alltför restriktiv asylpolitik. De som gömt flyktingar har gjort en värdefull humanitär insats.
En del väljer att gömma sig i källare och på vindar. Tillvaron som gömd upplevs av de flesta som påfrestande men är ändå långt bättre än de tortyrkammare, militära konflikter och förföljelser som i värsta fall väntar i hemlandet.

Kanske kommer även migrationsministern att mogna och komma till insikt om att lagen och den praxis som tillämpas just nu är alldelses för hård och tyvärr sänder människor tillbaka till våldtäkter, misshandel och en säker död. Att gömma flyktingar är inte kriminellt. Civil olydnad måste det finnas rum för i ett demokratiskt och öppet samhälle.

.

Stopp för undervisning om skapelsetro?

Jag fick ett mail från Mats Molén, föreningen Genesis. Den nyhet han skriver och tipsar om från Radio Uppland är skrämmande och upprörande. Vi kristna som tror på att Gud skapat världen måste bli mer frimodiga. Det handlar inte om vetenskap mot religiös tro utan om ateism kontra religiös tro.
Inför Darwins 200-årsjubileum kommer ateisterna att göra fler och fler framryckningar. Nu är tid att framhålla skapelsen, inte minst därför att vårt lands ungdomar håller på att tappa tron på livets mening. Den draksådd som sås ut i skolan gör att många ungdomar förlorar hoppet och meningen med livet eftersom de hela tiden matas med budskapet om att allt är en slump och att deras liv således enbart är en slump.

Längre ner i detta inlägg kan du läsa en notis från DAGEN. En undersökning i Storbrittanien visar att hälften av britterna förkastar evolutionsteorin.

Mats Molén säger:
"Som kristna behöver vi inte vara rädda. Man kan, som jag sagt, undervisa
ren naturvetenskap från fack-vetenskaplig litteratur, så ser man att
Darwin inte håller. Men, man får tydligen inte säga att Darwins teorier
inte håller ..."
Gå gärna in på
http://www.genesis.nu/

Läs mer om skapelsetro.


Från Sveriges Radio Uppland

Stopp för religiös undervisning


De fyra partiledarna för Alliansen har kommit överens om att förbjuda religiösa inslag i skolundervisningen. Religösa friskolor får exempelvis inte lära ut religiösa skapelseberättelser under biologin. Folkpartisten Cecilia Wikström från Uppsala sitter i riksdagen. Hon säger så här i ett inslag i Sveriges Radio Uppland:

- Det är ingen dramatisk förändring, vi ska inte stoppa friskolorna. Utan det handlar om att varje barn har rätt till lika undervisning, så det kan möta framtiden tillsammans. Och då ska man ta bort fundamentalistisk undervisning, läroplanen måste följas.

Vad menar du med fundamentalistisk undervisning?

- Att man säger att Darwin inte gäller, då handlar om det om skapelseteologi som inte stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet, det kan vara en sak.

Hur religiösa får religlösa skolor vara då?

- Vill man börja eller avsluta dagen med en bön eller något liknande så är det det fritt fram, men så fort själva undervisningen börjar, då ska man följa läroplanen, säger Cecilia Wikström, riksdagsledamot för folkpartiet.


Hälften av britterna förkastar evolutionsteorin

Från DAGENS nätupplaga:
www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162437Hälfen av britterna tror inte på evolutionsteorin. Och en av fem föredrar kreationismen som en förklaring på hur allting skapades, enligt en ny undersökning.

Av de som håller på Darwins teori anser hälften att det "absolut är sant" medan den andra hälften lutar åt att det "antagligen är sant", skriver Guardians nätupplaga.

2 600 personer deltog i undersökningen som publiceras lagom till 200-årsjubileet av Charles Darwins födelse och 150 år efter "Om arternas uppkomst" gavs ut.

Senare denna månad kommer forskare och akademiker från Europa att mötas i Dortmund i Tyskland för att diskutera evolution och kreationism - eller intelligent design som det ibland kallas. Det blir den första europeiska konferensen i sitt slag.

En liknande undersökning i USA 2005 visar på ungefär samma siffror, det vill säga att hälften av de som svarat inte tror att evolutionsteorin ger svaret på skapelsens gåta.RSS 2.0