Unikt reportage-äntligen

 

Jag glömmer aldrig den dag då advokaten ringde och med gråt i rösten frågade om vi i kyrkorna i Filipstad kunde göra något för att hjälpa Elita och hennes familj. Han sa att deras öde var något av det mest hemska som han upplevt. Det blev början till en skakande upplevelse om ett av de första apatiskt sjuka flyktingbarnen. Annegreth Höök på Röda Korset var nog den av oss som hade mest att göra med familjen.
Nu berättar Elita själv i Radions P1 hur hon upplevde den mardrömslika tiden.


Ett samtal med Elita, 18 år. Del 1

Barnen

- Fredag 30 oktober 2009 kl 11:03

 

Ladda ner till din MP3-spelare

 


I veckans Barnen möter vi Elita. För 6 år sen var hon ett av de apatiska flyktingbarnen.

Hennes familj hotades av utvisning, men fick i mars 2003 uppehållstillstånd i Sverige efter många år på flykt. Idag kan hon själv berätta vad hon kommer ihåg från tiden innan hon föll i djup sömn och hur hon långsamt vaknade upp.

Barnen - samtal med Elita, del 1

Marie-Louise Kristola gjorde i februari 2003 radioprogrammet ”Den sovande Elita”, och i april 2004 efter att Elita vaknat, ett andra program om upp hur det hade gått för Elita och hennes  familj. Men det är först nu som Marie-Louise Kristola har fått möjlighet att intervjua Elita.

I två program får vi lyssna Elitas egen berättelse, och vi får höra klipp ur det första programmet med hennes mamma Laura och lillasyster Madina. Elita föddes samma år som Tjejenien förklarade sin sjävständighet. Efter två år fick hon en lillasyster och när Elita var tre år bröt det första av de krig ut som skulle trasa sönder hennes hemland. Då började familjens flykt, deras hus bombades, de bodde hos släktingar, de flydde till Tyskland och sen till Sverige.

Nästa vecka hör du Elita berätta mer om vägen tillbaka till livet.

Reporter Marie-Louise Kristola

Producent Ylva Mårtens 


Bullgerillan på stan 6 juniSå här kan det se ut när församlingen Kristen Gemenskap är ute med Bullgerillan dvs saft, kaffe och bullar och pratar med folk på stan.

Ett drogförebyggande år bidde ingenting

Det var rätt så intressant på kommunfullmäktige i Filipstad igår.
Jag hade ställt en fråga till socialnämndens ordförande om tillgängligheten på alkohol, serveringstillstånd och efterlevnaden av uppsatta regler samt hur vårt agerande står i relation till vårt drogpolitiska program.
Innan mötet fick jag en kopia på "Drogpolitisk policy för Filipstads kommun". På första sidan stod det att det var ett program för tiden 2005-2008. Där stod vad som skulle ske varje månad under året. En samordnare skulle ha huvudansvaret för att verksamheten skulle hållas igång med diverse utbildningar, översyn av utskänkningstillstånd, begränsningar i öppettider, vilka kontrollåtgärder som vidtagits, om samplanering med social- och fältsekreterare ägt rum, vad som gjorts för att förändra attityder, opinionsbildande åtgärder, informationstillfällen för allmänheten, information till gravida kvinnor o.s.v. Årsvisa mål skulle följas upp i de olika nämnderna och Folkhälsorådet liksom en pilotgrupp skulle informera och jobba tillsammans med socialen, Barn o Utbildningsnämnden, Miljö o Bygg, Polisen, Hälso o sjukvården samt övriga intressenter som t.ex. RIA-Hela Människan och Frivården m.fl. Policyn skulle vara treårig.

Nu visade det sig att detta totalt hade glömts bort! Visst har kommunen jobbat förebyggande främst genom Ungdomsgården och dess föreståndare Peter Olin som dragit igång nattvandrarna igen och som pratat sig samman med polisen om utökad kontroll av ungdomar på stan.
Jag efterlyste dock ett samlat grepp om dessa frågor. Jag sa i debatten att det inte hjälper ens med ett uppdaterat drogpolitiskt program om man inte hela tiden stämmer av och kollar med målen när man ska bevilja olika tillstånd.

I pausen tog en åhörare kontakt med mig och ansåg att vi tagit upp en viktig fråga. Hon ansåg att många missbrukare frestas att dricka när det så gott som alltid ska serveras starköl vid olika arrangemang i centrum typ Filibjur och Nationaldagen. En politiker ville under kvällen fösa iväg missbrukarna bort från centrum, men hon frågade sig om man bara vill blunda för problemen eller om man vill föregå med gott exempel och anordna drogfria fester. Alkoholen finns ju på restauranger och barer för dem som så önskar, men hon ansåg att arrangemang som kommunen stöttar borde vara alkoholfria.
Ja, det var en intressant kväll. När jag letade efter drogpolitiska programmet på kommunens hemsida trodde jag aldrig att det egentligen inte fanns något aktuellt program. Detta var väl snudd på skandal?

Nu hoppas jag att arbetet dras igång och att fler ungdomar skall välja ett drogfritt liv.

Manifestationen den 21 nov

Vi är nu cirka 15 organisationer/grupper som ställer upp bakom den manifestation som ska hållas i Filipstad för en medmänsklig, rättssäker och rättvis asylprocess.
Igår fick jag klart besked från några politiska partier och ungdomsförbund. Även ytterligare kyrkor har anslutit sig. det ser också ut som om skolkamraterna ställer upp och demonstrerar för sina utvisningshotade kompisar. Bra!
Tidningarna har skrivct en del och Filipstads Tidning planerar en intervju med en familj som är ett bevis på en fruktansvärt hård behandling.
Några undrar om vi "slår" på regeringen och migrationsministern. Så är definitivt inte fallet. FN, Sveriges riksdag och regering har skrivit under Barnkonventionen, olika dokument om mänskliga rättigheter och vi har en asylrätt och på paperet en laglig asylprocess. NU ÄR DET DAGS ATT LEVA UPP TILL ALLA VACKRA OCH VÄLMENANDE ORD!
Dagligen får jag ta del av motsatsen. En pastor ringde och berättade att en av medlemmarna i församlingen skulle vräkas från asylboendet eftersom hennes rumskamrater!!! varit stökiga och högljudda. Inte en chans till förklaring gavs utan Migrationsverket meddelade att polis skulle komma och föra bort kvinnan. När pastorn ringde och frågade om man får göra så vände Migrationsverket och meddelade att "så får det inte gå till".

Idag kom ett beslut angående en man som nyligen blivit döpt. Migrationsverket skriver att de inte tror på hans omvändelse/konvertering. Den hade skett för snabbt. (2 års tid hade vi angett som den tid mannnen varit inne i en process av att studera Bibeln, gå i kyrkan och umgås med kristna vänner, gifta sig i kyrkan o.s.v.) Migrationsverket tror inte att folk i mannens hemland vet om hans kyrkobesök! Ja, vill man inte förstå och vill man inte tro går det att bortförklara allt.

Liknande manifestationer som i Filipstad den 21 november kl.12 kommer att äga rum på minst ett 10-tal orter i Sverige samma helg.

I Sveriges Kristna Råd arbetar vi nu med en systematisering av de problem vi ser med nuvarande utlänningslag och asylprövningssystem. Du kan läsa mer om arbetet i följande länk till en artikel i Kyrkans tidning från igår: www.kyrkanstidning.com/nyheter/hard_kritik_mot_utlanningslagen_0_11584.news.aspx
 
Den 23 november klockan 13-00-15.00 i Storkyrkosalen i Stockholm (Stortorget, Gamla stan) bjuder vi in till en offentlig hearing då resultaten och rapporten kommer att presenteras. Bl.a. kommer Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd att inleda. Efter presentationen av rapporten så kommer vi att bjuda in alla riksdagspartier att göra en kort kommentar (3 min) kring vad ni hört och hur ni vill agera för att förbättra svensk asylprövning, förtydliga utlänningslagen o.s.v.

Inom den närmaste tiden ska vi samlas för att planera manifestationens innehåll och uppläggning. Kallelse kommer att utgå till alla org. som svarat ja på förfrågan att delta i arrangemanget.
Här är en lista på orter som redan nu har kommit igång med att planera. Ansvariga personer står också. Om du som läser detta vill ha adresser kan du skriva till mig. bengt_sjoberg@telia.com eller till kristina.hellquist@svenskakyrkan.se

Jönköping, 21/11,

Filipstad, 21/11,     -"-   Bengt Sjöberg

Linköping, 22/11,   -"- Hannu Lounela

Frövi 20/11,            -"- Isabell Ramberg

Umeå, 21/11,         -"-

Göteborg, 21/11,     -"- Lena Blom

Södertälje, 21/11,   -"- Jan Frykman

Märsta 22/11,         -"-  Peter Lööv Roos

 


Inför Allhelgonahelgen

Vilken dag det skall bli/What a day that will be

"What A Day That Will Be" By Guy Penrod & David Phelps

http://www.youtube.com/watch?v=Ks3pyVnuDUA

Uppenbarelseboken kapitel 7

Den stora vita skaran

9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst:

"Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet."

11 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade:

"Amen. Lovet och priset,
visheten och tacksägelsen,
äran, makten och väldet
tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen."

 13 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" 14 Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."


"I'll Fly Away" By Jessy Dixon/Glen Payne/Vestal Goodman 
1:54
"I'll Fly Away" By Jessy Dixon/Glen Payne/Vesta...18 122 visningar

"The King Is Coming" By The Gaither Vocal Band
3:53
"The King Is Coming" By The Gaither Vocal Band284 218 visningarhoover4000

Johannes Uppenbarelse 21

Den nya himlen och den nya jorden

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

 5 Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." 6 Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.


Jeremia, den gråtande profeten

I morgon i Betel ska jag tala lite om profeten Jeremia. Han stod fast trots att han levde i en tid när få ville lyssna till det Gud hade att säga. Här är delar av bibelstudiet. I slutet av detta inlägg kan du klicka på några sånger som talar om att vi får överlåta allt till Jesus och räkna med hjälp ifrån den helige Ande. Det ger en stark förvissning och trots yttre omständigheter är det väl med min själ. (It is well with my soul)

Har du känt det som om du kört huvudet i väggen? Du ser ingen utväg och Guds svar verkar avlägset. Du kämpar på, men lite av evighetsvärde tycks hända. Jeremias livshistoria har något viktigt att lära oss när det gäller att kämpa vidare, stå fasta när allt vacklar omkring oss och inte överge det som Gud visat oss i sitt ord. När du läser Daniels bok får du läsa om snabba bönesvar. Så är det inte med Jeremia.


Jeremia föddes omkring 646 f.Kr och växte upp i den lilla byn Anatot, ca fem kilometer från Jerusalem. Gud kallade Jeremia redan när hans mor var gravid med honom. Gud satte honom till en profet för folken. 1: 4-5. I Jerusalem talade man om brott och våld på Jerusalems gator, de homosexuella hade fester i templet, korruptionen var utbredd i kungahuset och små barn offrades på de hedniska altaren utanför staden. Det hördes rykten om krig och våld från i princip alla väderstreck och gång på gång invaderades landet av främmande trupper från norr. Folket talade om att de nu uppnått frihet, men Gud sa att han redan gjort dem fria. De hade bara att inse vad GUD gjort för dem. Genom att gå sina egna vägar skulle de bara bli besvikna i framtiden.

Mitt ibland Jeremia fanns det präster som gick omkring arbetslösa och missnöjda med tingens ordning. Flera av dem hade börjar kompromissa med trons innehåll, men de upprätthöll de yttre ceremonierna. Jeremia uppmanande dem att komma ihåg sin ungdoms hängivenhet. ”Men mitt folk har bytt bort sin HÄRLIGHET mot en avgud som inte kan hjälpa….de har övergivit källan med det friska vattnet och gjort sig usla brunnar”2:11-13

Jeremia 1: 11 Det grönskande mandelträdet, saqed=väktare, vakthållare. Budskapet var tydligt; Gud vakar över sitt ord. Det var som ett väckelserop i naturen! Snart skulle en andlig vår komma. Gud skulle också sända herdar som vandrade efter Guds hjärta och som skulle leda dem med förstånd och insikt. Läget var så allvarligt att det även fick konsekvenser för naturen, för miljön.

 5:25 Era missgärningar har nu bringat detta i olag,
era synder håller detta goda borta från er.

Ändå försökte folket egga upp sig genom att ropa i talkör: ”Allt står väl till, allt står väl till…….

 1 Gå omkring på gatorna i Jerusalem
och lägg märke till vad ni ser, sök på torgen om ni finner någon,
om det finns någon enda som gör det som är rätt,
och som frågar efter trohet. Då skall jag förlåta staden.
 

Jeremia talar ut Guds planer för folket i 29:11-14

11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar."Sweet Holy Spirit" By The Isaacs

"Sweet Holy Spirit" By The Isaacs
"I Surrender All" By The Isaacs (2008)
"I Surrender All" By The Isaacs (2008)
"Blessed Assurance" By The Isaacs (ACAPELLA)
"Blessed Assurance" By The Isaacs (ACAPELLA)
"There Is A Fountain" By David Phelps
"There Is A Fountain" By David Phelps
"I Need Thee Every Hour" By Randy Owen & The Isaacs
"I Need Thee Every Hour" By Randy Owen & The Is...
"It Is Well With My Soul" By The Issacs (FULL)
"It Is Well With My Soul" By The Issacs

Manifestation i Filipstad

  

Låt oss samlas kring en Manifestationen för Mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet!!

I somras blev den av regeringen tillsatta enmansutredningen som granskat den nya asylprocessen färdig. Enligt utredaren, Bertil Hübinette, så har den i huvudsak "fallit väl ut".

Men vi, som dagligen möter flyktingar i våra organisationer eller i andra sammanhang, vet att så är inte fallet. Det finns alldeles för många exempel på motsatsen som visar på en asylprövning med allt hårdare bedömningsgrunder. Vi ser också att den humanitära aspekten alldeles för sällan får spela en roll i domstolarna.

Svenska kyrkan beslutade, efter en motion vid förra höstens kyrkomöte, att tillsammans med Sveriges Kristna Råd granska hur det egentligen ser ut i landet när det gäller asylprövningen. Man vill intensifiera arbetet med att arbeta för en humanare prövning av asylärenden.

Detta har resulterat i att man nu sammanställer en rapport ( Kyrkornas praxissamling, se bloggpost om detta http://bengtsjoberg.blogg.se/2009/september/kyrkornas-praxissamling.html som kommer att publiceras den 23 november i Stockholm i samband med en politisk hearing.

De punkter man pekar på är; Felaktiga landbedömningar, Orimliga krav på en personlig hotbild, Bristande förståelse för religion som skyddsskäl, Problem att förstå blir till misstro mot asylsökande, Ojämlika parter vid förhandlingen, Bristande humanitära hänsyn, särskilt när det gäller barn.

Med detta som utgångspunkt så har vi, kyrkor, andra organisationer samt många enskilda, runt om i landet beslutat att under helgen den 21 alt. 22 november försöka att genomföra manifestationer runt om i landet för att peka på bristerna och för att kräva en humanare asylprocess.

Vårt förslag till paroller att samlas under är följande:

- Vi vill att Sverige ska vara en fristad för skyddsbehövande

- Vi kräver att asylsökande ska bemötas rättvist och humant

- Vi kräver att Sverige fullt ut lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter

- Vi protesterar mot att människor utvisas till väpnade konflikter och förtryck

Min fråga är om det finns intresse för att göra något kring detta i Värmland lördagen den 21 november i Filipstad där det finns ett nätverk kring dessa frågor. I skrivande stund har några organisationer som jag kontaktat svarat ja eller lovat höra av sig efter helgen. Jag har för avsikt att de som vill delta skall samlas för att gemensamt planera genomförandet. Jag hör av mig så snart jag får in svar. Jag är endast en som drar igång aktionen i Värmland. Meddela mig om du har för avsikt att delta och om du vill komma på ett planeringsmöte. Ring 070-312 66 94 eller maila bengt_sjoberg@telia.com

 


Fantastiskt bra konsert i Nyhemshallen

Sångaren David Phelps får Dagens recensent Per Johan Thörn att nästan upplösas i atomer. Han skriver om Bill Gaithers Homecomings konsert igår.

För ett 10-tal år sedan kom min fu och jag i kontakt med Bill och Gloria Gaither och Homecomings Friends fantastiska sångare och musiker som varit förebilder för de svenska succeprogrammen "Minns du sången?"
Sedan dess har vi köpt ett 25-30-tal dvd-filmer och CD-skivor där USA:s främsta kristna sångare framför sina sånger både i grupp och enskilt. De stunder vi haft tillsammans med dem har varit fyllda av glädje, hänförelse, tillbedjan, lovsång och ofta gråt. Med stor gripenhet har vi tagit del av dessa "vänners" personliga vittnesbörd, kamp mot sjukdom och upplevelser av bönesvar och hur Gud varit med i svåra stunder. Det är sånger och vittnesbörd som vi kunnat relatera till och identifiera oss med. Efter en lång dag har vi ofta slagit oss ner vid TV:n för att slappna av och uppbyggas när vi lyssnat till sångerna. Några gånger har vi via Youtube spelat en eller två av sångerna på gudstjänster, bönemöten och samlingar för invandare. Det har oftast varit mycket uppskattat. Även ungdomar har lärt sig älska dessa sånger inte minst med sångare som Russ Taff, familjen Isacs, Jessy Dixon, Jason Crabb. När Andrae Crouch, Vestal Godman och andra tagit ton och förmedlat de gamla läsarsångerna såväl som de nya lovsångerna har vi upplevt som om himlen kommit ner.
När vi i god tid rullade in bilen på Nyhemsområdet var det med stor förväntan. Den kom inte på skam. Trots att konserten höll på i fyra timmar hölls intresset bland de 3000 åhörarna på topp hela tiden.
 Foto Bengt Sjöberg

Så här skriver DAGENS recensent. Jag har saxat några korta avsnitt i hans text:
"En timme in i konserten i den fullsatta Nyhemshallen är jag helt överväldigad. Då har Ernie Haase & Signature Sound just avslutat sitt magnifika framträdande med kraftfulla toner på höjder som vanliga dödliga bara kan drömma om. På andra sidan kvartettens gemensamma röstintervall lurar dessutom toner som nästan bara brummar genom basen Tim Duncan.

Innan konserten var det många billyktor som köade i mörkret på väg mot konsertlokalen. Och de som körde bilarna kan omöjligt ha varit besvikna när de lämnade Nyhemshallen efter en nästan fyra timmar lång konsert med ett 15-tal musiker och sångare på scenen. En kväll då extaserna avlöstevarandra liksom "Lucky Luke-sluten" på låtarna.

När David Phelps lovsjunger tror jag att änglarna jublar lite extra".

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190471Här kan du lyssna till en av de äldre favoriterna.


Att förtjäna att bli lyssnad till


Att förtjäna att bli lyssnad till. Det handlar om att få kontakt med människor och visa respekt och inte göra några påhopp utan förmedla sin kristna tro på ett försynt, men tydligt sätt.
Om detta handlar en konferens som den nystartade Örebrokyrkan arrangerar.
Helgen 30 oktober till 1 november blir en mycket intressant helg med evangelisation i fokus.
Var med hela helgen eller bjud med en vän och kom på det speciella utåtriktade mötet.
Läs mer nedan eller på www.orebrokyrkan.se
 Nyfiket barnbarnI helgen hade vi besök av en liten "dam". Det var vårt yngsta barnbarn Alisa. Hon ville utforska sin nya värld och passade på att titta in i kakburksskåpet.


Det verkar som om faffa har ätit upp alla kakorna, men det är roligt i alla fall.


Tänka sig. Tomt i ALLA burkar, men faffa gav mig en riskaka i alla fall. Den gjorde jag smulor av och tog lång tid på mig att äta upp.Det jag gillade mest hos farmor o faffa var tusenfotingen. De båda knapparna på huvudet var så goda att suga på. Farmor kollade att de satt fast riktigt ordentligt, så jag fick leka med den.
På söndagen fick jag åka i farmors bil till Karlskoga där mamma, pappa och storasyster väntade för vidare färd hem till Örebro.

Vansbros fantastiska insats för Världens Barn

http://www.dt.se/nyheter/vansbro/article497957.ece 

Min frus hemkommun, VANSBRO samlade in mest pengar i Dalarna till Världens Barn och fick dessutom en toppenplacering i landet. Butiksföreståndaren Ayman Saleh har varit kommunsamordnare och lyckats engagera både kyrkor, företag och idrottsföreningar. Ett stort GRATTIS från Filipstad. i Dala-Järna finns också Erikshjälpen vars lördagskassa till VB blev ett par tusen mer än den i Filipstad.


Snacka om att gå i otakt

I lördags hade jag en artikel införd i vår lokaltidning. Artikeln var skriven på uppmaning av chefredaktören på Filipstads Tidning. Hon tyckte att de alkoholliberala krafternas totala enighet borde få lite mothugg. Anledningen till artikeln är två interpellationer och frågor som jag ställt i kommunfullmäktige och i Barn och Utbildningsnämnden om alkoholens lättillgänglighet, de glömda barnen (2-3 i varje skolklass med missbrukande föräldrar) och om kommunens drogpolitiska program. Jag ställer bland annat frågor om hur kommunen följer upp givna tillstånd och ställer frågor om tillsynen.
Jag har fått flera positiva kommentarer. En person berättade att ett dansband som kom till vårt nationaldagsfirande inte hade mer än 6-7 personer som dansade, medan de allra flesta satt i det stora öltältet invid stora scenen på torget. Visserligen fick dansbandet 30 000 för spelningen, men de hade tyckt att det vore bra om några fler hade lyssnat på dem och dansat.
Nu vill jag inte fördöma vuxna människors val i livet. Det hjälper kanske inte med förbud och förbud, men när vi försöker lära ungdomarna att avstå från alkohol (se bloggposten nedan om killen som vann en cykel för att han var drogfri valborgsmässooaftonen) men inte bryr oss det minsta om att vara goda föredömen för ungdomarna, är det inte att undra på att de inte lyssnar på vad vi säger utan följer våra exempel.
Man blir minst sagt förvånad när man idag ser att Kristdemokraterna nu vill förenkla reglerna för utskänkningstillstånd och öka tillgängligheten av alkohol. Snacka om att gå i otakt med sitt parti. Jag är ju ordförande i Kristdemokraterna i Filipstad, men jag tänker frimodigt ställa våra frågor på kommunfullmäktige nästa vecka. Vi ska inte vara ett "förbudsparti" säger man, men någon gång måste man väl få ifrågasätta den drogpolitiska nyliberalismen som får fler och fler anhängare i Europa?
Så här stod det på DAGENS hemsida. Hela artikeln finns på länken nedan. det är folkhälsominister Maria Larsson som undertecknat artikeln tillsammans med Mats Odell och Göran Hägglund.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190245
Kristdemokraterna sluter upp bakom alkoholutredningens förslag om att restauranger ska få alkoholtillstånd utan att servera varm mat, att catering i slutna sällskap ska få permanent serveringstillstånd och att krögare ska få krydda brännvin efter eget recept.

"Vi vill bidra till att förändra och förenkla flera alltför rigida regler kring alkoholförsäljningen, skriver partiordförande Göran Hägglund, folkhälsominister Maria Larsson och finansmarknadsminister Mats Odell på Dagens Nyheters debattsida.

Förslaget till ny alkohollag som ska ersätta den i dag 15 år gamla lämnades i mars på beställning av Maria Larsson. Det är nu ute på remiss.


Min Jesus lever m.fl

Genom allt Minns du sången med bl.a Kjell Samuelsson

Mona Sahlin skäms

Mona Sahlin skäms över hur den förra socialdemokratiska regeringen behandlade de apatiska flyktingbarnen.

I Dagens Ekos lördagsintervju säger Mona Sahlin att hon skäms över s-regeringens behandling av de apatiska barnen. Ja, efter att ha läst de över 600 sidorna i Tamas Gellers bok DE APATISKA finns det en verklig grund för att vara upprörd och förundras över hur dåvarande migrationsminsiter Barbro Holmberg och hennes utredare Marie Hessle m.fl kunde alliera sig med den främlingsfientliga handläggaren på Migrationsverket som placerade rena lögner hos olika myndigheter.
Att diskutera med migrationsministern var som att tala till en maskin. I radioprogrammet Efter tolv med Gunnar Gramnäs var det svårt för mig att få en syl i vädret i "samtalet" med Barbro Holmberg. Hon mässade på med påståendet att de apatiska sjukdomstillståndet endast uppträdde i Sverige o.s.v. Nu ska ingen tro att den borgerliga regeringens Tobias Billström är bättre. När en vän till mig och jag skrev brev till honom fick vi till svar att vi inom kyrkan borde hålla oss till vårt så skulle han sköta sitt. Nej, ska det bli en förändring i Sverige måste gräsrotsrörelsen bli stark och pådrivande. Nu satsar Sveriges Kristna Råd på en skrift där vi tar fram angelägna asylärenden i Kyrkornas Praxissamling. Ärkebiskopen kommer att underteckna skriften tillsammans med andra föröeträdare för olika samfund och kyrkor. Ska bli intressant.
Så här refererar DAGEN lördagsintervjun:

- Jag kan känna en stor skam över hur delar av den egna rörelsen kom att resonera. Det är inte ett kapitel av svensk flykting- och integrationspolitik som jag är stolt över, sade Sahlin i Ekots lördagsintervju.

Enligt en nyutkommen bok bidrog myndigheter och regering till att sprida falska påståenden om att barnen i själva verket var manipulerade av sina föräldrar.

Sahlin säger att det inte var barnens bästa man i första hand tänkte på.

- Vi kom att bli med i spekulationer om huruvida de manipulerades och förgiftades av föräldrar. Utan att veta om det var sant eller inte var det detta som fick leda beslutsgångarna.

S-ledaren förklarar att besluten att vara hård och fast fattades för att undvika främlingsfientliga krafter.


Drogfritt ett plusFrån Dagens Filipstads Tidning, en artikel som jag skrivit

 

-Titta vilken fin cykel som jag vann på Valborgsmässoaftonen i Persberg!

Den unge pojken gav mig ett glatt och stolt leende. Han hade passerat kvällens olika etapper och vid alla alkotester visat sig vara alkoholfri. Han hade haft kul utan droger och ungdomsgårdens nya grepp visade sig vara framgångsrikt ur flera aspekter. Han trampade vidare på cykeln som var kvällens första pris. Jag tycker det var föredömligt av Peter Ohlin och hans stab. Kommunens drogpolitiska program fick en praktisk tillämpning.

De kontroller som polisen gör av minderårigas alkoholinnehav tycks även ha önskad effekt. Supandet bland ungdomar minskar och fler ungdomar tar väl övervägda beslut om att vara drogfria.

Samtidigt som man kan notera positiva tecken fortsätter tillgängligheten på alkohol att öka. Införseln i landet av alkohol för privat bruk är generöst tilltaget och kärror och minibussar fylls med diverse drycker. Utskänkningstillstånd för barer och restauranger möter få hinder och när det är festligheter i stan, exempelvis Filibjur och Nationaldagen, verkar det som om det alltid måste finnas alkohol med i bilden

Nu ska Barn och Utbildningsnämnden uppmärksamma ”de glömda barnen”, alltså barn till missbrukande föräldrar.

Syftet är att skola och sociala myndigheter skall samarbeta mer aktivt. Man menar att varje grundskola skall ha en skriftlig handlingsplan för hur de ska bemöta och stödja barn till missbrukande föräldrar.

Idag växer minst 200 000 barn och ungdomar upp i hem där den ena eller båda föräldrarna missbrukar alkohol och andra droger. Det motsvarar 2-3 barn i varje grundskoleklass. Många av dessa barn är inte kända av de sociala myndigheterna. Missbruk är i många fall en väl bevarad familjehemlighet.

Barnens behov av stöd har många gånger glömts bort när samhället sätter in insatser mot föräldrarna. Att inte sätta in insatser mot barnen är ett brott mot Barnkonventionens princip om att barnens bästa skall komma i främsta rummet. Samhället måste garantera barns rätt att leva sina liv i trygghet och ge dem stöd när alkohol eller droger förmörkar föräldrarnas relation till sina barn.

Det är dags att diskutera tillgängligheten. Måste till exempel alltid starköl finnas i samband med olika evenemang på stan?

 


FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige

Den 15-åriga flickan ringer mig ikväll. Hon har ont i magen och i huvudet. Klockan 5 i morse kom personal från Migrationsverket för att ta med hela familjen tll Stockholm för utvisning. En utvisning som inte blev av. Familjen får i stället sitta och invänta besök av polis. I skrivande stund har ännu mig veterligt inte beslutet kommit om familjens överklagan och vilken bedömning Migrationsverket gjort av nya inlämnade handlingar. Ändå försökte man utvisa familjen. Detta är bara ett exempel på hur myndigheterna tar hänsyn till Barnkonventionen. Läs här vad DAGEN skriver:
 

Endast var femte barn i Sverige känner till barnkonventionen och sina rättigheter. Det visar undersökningar som barnombudsmannen gjort.

- Ni stöder andra länder i arbetet med barnkonventionen, men ser inte att det finns mycket ni kan göra i ert eget land, säger Dainius Puras, ledamot av FN:s barnrättskommitté som i samband med ett Sverigebesök förklarade varför kommittén anser att barnkonventionen bör väga tyngre än den svenska lagstiftningen.

Kritik mot Sverige

FN:s barnrättskommitté riktar kritik mot Sverige för brister i hur barnkonventionen efterlevs i vårt land. Som Dagen tidigare berättat har kommittén gett den svenska regeringen rekommendationer när det gäller förhållanden som behöver förbättras.

De 50 rekommendationerna handlar till exempel om att se till att papperslösa barn har samma rätt till hälso- och sjukvård som andra barn i Sverige, att förbättra det rättsliga skyddet för barn med funktionshinder och asylsökande barn, och att se till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn ges fortlöpande utbildning om barnkonventionen.

Vad händer nu? Hur kan barnrättskommittén följa upp arbetet och säkerställa att Sverige bättrar sig? Och hur agerar barnombudsmannen utifrån den kritik som förts fram?
Du kan läsa fortsättningen av artikeln i DAGEN genom att klicka på länken här:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190064


Ha en välsignad dag!

Vill bara önska en välsignad dag med vetskap om vilken stor och mäktig Gud som vi får tro på.
Lyssna på denna underbara sång och se de vackra bilderna.

How Great Is Our God
How Great Is Our God

Nya grepp på gång

Både Kristen Gemenskaps hemsida och denna blogg kommer att förbättras. Syftet är att dels bli mer aktuell och att framför allt nå ut med filmklipp från gudstjänster, cafémöten, lovsångskvällar, intervjuer och personliga vittnesbörd. Jag har nyligen köpt en videokamera och håller på att lära mig det tekniska. Genom att ha ett konto på Youtube kan vi lägga ut materialet direkt både på Youtube och på hemsidan. Skulle behöva några hjälpande händer. Kanske några ungdomar?
Läs här vad en "internetpastor" skrivit om detta ämne. Jag har saxat en del av längre text som du hittar på amen.se
Jag rekommenderar även Emanuel Karlstens blogg på http://www.dagen.se
Amen.se är ett projekt inom Svenska Missionskyrkan. Projektet syftar till evangelisation, kristen närvaro och aktivism på internet. Nils Bryntesson är pastor på internet och projektledare för www.amen.se.

"Istället för att bara berätta vad församlingen gör och är på hemsidan - visa det. Att publicera youtubeklipp är lika enkelt som att maila. Att lägga upp en direktsänding av gudstjänsten är lika enkelt som att starta igång ljudmixerbordet. Att blogga är lika enkelt som att skriva ett sms.

Tänk dig kyrkans hemsida med allt det här. Där pastorn, församlingsanställda och församlingsmedlemmars bloggar utgjorde församlingens förstasida. Ett flöde med ständigt uppdaterade texter som berörde alla delar av våra liv. Kyrkan, vardag, jobb och skola. Där modeytligheter varvades med rapporter om kyrkans arbete, problem och gudstro (eller -tvivel). Plötsligt hade hemsidebesökaren fått en inblick i en församling som bestod av vanliga människor. Som tror på Gud.
Och när det är söndag sänds gudstjänsten. Som hyvlar ner tröskeln, rädslan och oron för den som följt församlingsmedlemmarnas bloggar en stund och funderat; "kanske skulle jag ta mig dit".

Jo, jag vet. Din största invändning är "Hur ska vi få tid?". Det sa församlingsföreståndaren Niklas Piensoho också när jag drog precis de här argumenten. Och sedan gick han och predikade i dagar i sträck för de redan frälsta på Nyhemskonferensen. "Men vi vill prioritera riktiga möten". Då har du missförstått något grundläggande. Internet är riktigt. Dess samtal uppfattas mer riktiga än många av dem som görs ansikte mot ansikte. Det finns få saker som leder till så riktiga möten som samtal över nätet. Som kommer ge dig en sådan inblick och ingång i människors liv. Och som till slut sannolikt också kommer leda till att du får ett fysiskt möte".


Svensk lag hålls högre än barns rättigheter

Många gånger på denna blogg har jag skrivit och berättat om hur barns asylskäl inte tas på allvar i asylprocessen. Barn vaknar kl.5 på morgonen av att 8-13 poliser stormar in i lägenheten och de får en timme på sig att lämna det liv som de kanske haft i tre år i Sverige. Där har barnen gått i svensk skola, fått kompisar, kommit med i kyrkans ungdomsgrupp.
Du kan läsa i min blogg om den 8-åriga flickan som tillsammans med sin gravida och sjuka mamma fördes till förvaret=flyktingfängelse. Visserligen "bara" 48 timmar, men...
Denna vecka är det en utvisning som ska ske klockan fem på morgonen här i Filipstad.
Visst, vi har reglerad invandring och ärendena har passerat tre instanser så de har laga kraftvunna beslut, men hur har asylprocessen egentligen varit?  Rättssäker? Har de som ska fatta besluten läst handlingarna? De ledamöter som sitter i migrationsdomstolarna har berättat att de haft cirka 10-15 minuter på sig att läsa in sig på olika ärenden.
Så här rapporterar DAGEN idag:

Barn i behov av samhällsstöd får olika hjälp beroende på var i Sverige de bor. Papperslösa barn nekas sjukvård och utbildning. Barn med funktionshinder och asylsökande barn får inte det skydd de har rätt till. Det är några av de områden som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för i en omfattande granskning av hur vi lever upp till barnkonventionen.

Vart femte år måste alla länder som har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter lämna in en rapport om situationen för barn och vad som gjorts för att barnkonventionen ska förverkligas.

Regeringen presenterade Sveriges rapport för FN:s barnrättskommitté i Genève den 27 maj och två veckor senare lämnade kommitté sin kommentar. Man pekar på brister när det gäller tillämpningen av barnkonventionen och ger rekommendationer på vad som bör förbättras för barn i Sverige.

Den svenska regeringen uppmanas bland annat att låta barnkonventionen väga tyngst om det uppstår en konflikt mellan den och svensk lagstiftning. En lösning enligt FN-kommittén är att göra barnkonventionen till lag.

Behöver få större genomslag

-Det finns två tillvägagångssätt: att se över lagstiftningen så att barnkonventionen verkligen kommer till uttryck i alla delar, eller att göra barnkonventionen till lag. Barnrättskommittén tar inte ställning till hur vi ska göra, men de vill se att barnkonventionen får större genomslag i svensk rätt.
DAGEN-artikeln fortsätter här

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189819


Haleloya Wada

Arabic Christian Song - Haleloya Wada.

Här ytterligare en lovsång
Kirk Franklin Now Behold The Lamb

Agneta Pleijel vädjar för apatiska barnen

Jag har idag lagt ifrån mig boken DE APATISKA. Kunde inte sluta att läsa i natt. Är så gripen, upprörd och oerhört förvånad, ja förstummad över hur det falska spelet bland NÅGRA FÅ beslutsfattare på Migrationsverket, regeringens utredare och några forskare som aldrig presterat en avhandling, kunde plantera direkta lögner och antaganden om att de sjuka barnen simulerade. Författaren Gellert Tamas går på de över 600 sidorna oerhört grundligt till väga när han minut för minut återger mailväxling och utskrifter från samtal där höjdarna planterade lögner för att kunna fortsätta sina hemska, avskyvärda och fruktansvärda utvisningar.
Det hemska är att lögnerna fortsätter.
Vid ett återvändarsamtal i förra veckan på kontoret i Filipstad kom två personer från skolan in på Migrationsverket och inför handläggaren framför de ej bevisade påståenden om en flyktingpojke vars öde avgörs inom de närmaste dagarna.
Här nedan publicerar jag ett upprop för de barn som just nu har börjat föras ut ur landet. Ska den borgerliga regeringen upprepa Barbro Holmbergs och Göran Perssons misstag?


Kära vänner, här finns ett upprop på nätet, som tidigare undertecknats 
av en rad personer - särskilt  författare och barnläkare; vilka de är 
framgår av länken nedan. Jag är tilllsammans med författarna Siv 
Widerberg och Azar Mahlouijan initiativtagare till uppropet. Det är ett 
öppet brev till Fredrik Reinfeldt med vädjan att stoppa utvisningar av 
svårt sjuka flyktingbarn, s k apatiska barn. Underteckna det om du 
känner likadant som vi, och sprid i så fall länken till dem som du tror 
också vill underteckna det.
Agneta Pleijelhttp://upprop.nu/vtKG 


Svenska myndigheter trakasserar konvertiter

 Pappa och mamma är intagna på psykiatrisk klinik med antidepressiv behandling i form av dropp sommaren 2009. Pappan gör upprepade suicidförsök på kliniken. Han skär sig med allt han kan få tag på. De båda barnen har omhändertagits av sociala myndigheter. Socialsekreterarens intyg till Migrationsverket utmynnar i en slutsats att ”utan lugn och ro och en trygg framtid i Sverige äventyras allvarligt barnens psykosociala utveckling”. Migrationsverket å sin sida fortsätter med olika tvångsåtgärder att försöka bryta ner den iranska familjens vilja att stanna kvar i Sverige. Man sänker dagbidraget och hotar med polishämtning och försöker ta ifrån familjen deras lägenhet ”eftersom föräldrarna är på psyket”. Enskilda kristna och en församling i Skellefteå drar igång hjälpinsatser.

Föräldrarna blev kristna i Iran, men Migrationsverket misstror och ifrågasätter deras bevis och menar att deras konvertering inte var äkta bland annat eftersom en vanlig medlem i den iranska församlingen förrättade dopet och inte en präst. Församlingen försökte förgäves få någon utländsk besökande pastor att döpa. Att församlingen inte får döpa fd muslimer och att man tar en oerhört stor risk som ändå gör det är inte något som varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna bryr sig om. Dessa myndigheter menar att familjen kan återvända till Iran och hålla en låg kristen profil. Alla försök att få en ny prövning för denna familj har misslyckats trots att jag gång på gång av flera handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket fått höra att Sverige INTE kan avvisa dem som inte frivilligt vill återvända till Iran. Myndigheternas tvångsåtgärder skall fortsätta enligt handläggaren på Migrationsverket. Ett utförligt brev till migrationsminister Tobias Billström besvaras kort av hans sekreterare med att ”migrationsminister har tagit del av dina synpunkter”. Jag bad ministern att ta upp den principiella frågan varför kristna iranier får sitta i Ingenmansland i 8, 9 och 10 år utan att vare sig komma in i det svenska samhället eller avvisas.

 Jag är juridiskt ombud för två iranska familjer som sökt asyl i Sverige. De har fått nej i alla instanser, men Migrationsverket har inte verkställt avvisningarna. Familjerna har skrivit nya ansökningar till Förvaltningsprocessenheten inom Migrationsverket och åberopat verkställighetshinder. Dels har vi hävdat nya skäl och bevis, men även hänvisat till det nya lagförslaget om dödsstraff för konvertering till kristendomen som arbetas fram i det iranska parlamentet. Att konvertera till kristendomen liknas i Iran med högförräderi och ses som uppror och hädelse mot Allah vilket är en allvarlig förbrytelse som förtjänar dödsstraff. På ett fördolt sätt, fängslar, torterar och dödar man de hatade kristna konvertiterna. De dör i fängelse, ”försvinner”, omkommer i ”olyckshändelser”, ”begår självmord”, eller blir oskyldigt anklagade och avrättade för narkotikabrott eller liknande.

Om inte samhället direkt fullföljer sharialagen, så har grannar, arbetskamrater, familjen möjlighet att, utan negativa konsekvenser, fullfölja sharia-lagens krav på dödsstraff.Den kristne konvertiten blir fredlös i en totalitär, islamistisk teokrati.

Den andra iranska kristna familjen bor i södra Sverige. Mannen har ett arbete och den lilla familjen består av fru och en dotter som är född i Sverige. De har ordnat sin egen bostad. Familjen är aktiva i en kristen församling och i deras hem samlas man till bibelstudier, bön och gemenskap. Nyligen deltog familjen i Kanal10 i ett TV-program där de frimodigt vittnade om sin frälsning. När vi lämnade in bevis för att de blivit kristna i Iran skickade vi in foton från den kyrka i Iran som min far Tage Sjöberg var med om att starta på 60-talet i Teheran. På ett av fotona sitter en grupp kristna i en ring med biblar i händerna. Man sjöng, samtalade och bad till Gud. På kortet syns ett kors i bakgrunden, men Migrationsverket svarade att det lika väl kunde ha varit en bild från ett turistbesök i kyrkan och att ”ingenting på bilderna visade att det förekom en religiös akt eller rit”. Detta uttalande visar på en brist på kunskap om religion som grund för asyl. Just detta ärende har jag skickat till en rättschef på Migrationsverket för granskning, men det har nu gått över ett halvt år sedan hon fick ta del av ärendet och jag har inte fått något svar ännu. I stället kom nyligen ytterligare ett avslag där Kammarrätten i Stockholm inte tycker att det är angeläget att ta upp frågan om familjens avvisning till omprövning. Man har inte motiverat avslaget.

 I oktober i år är det 20 år sedan Barnkonventionen skrevs under i Sverige. Barnkonventionen gäller ju inte som lag i Sverige, men i varje beslut som rör barn måste hänsyn tas till barnens bästa. Migrationsverket måste ta med en formulering i varje beslut där barn är inblandade och det brukar stå att ”det är bäst för barnet att följa med sina föräldrar till hemlandet”. En kort formulering som rymmer mycket smärta. Ibland handlar det om barn som fötts i Sverige, hunnit gå i förskola och börjat skolan och rotat sig djupt i vårt land. Barn som talar svenska och hjälpligt förstår sina föräldrars språk.

Frågan om kristna iranska konvertiters möjligheter att få stanna i Sverige är mer angelägen än någonsin inte minst med tanke på den senaste tidens alltmer hårdnande motsättningar mot oliktänkande och den nya lagen mot konvertering från islam. Läget för andra iranier i Sverige är likartat. Jag har hört om iranier som varit mer än 10 år i Sverige utan att de fått uppehållstillstånd eller avvisning. Är det rimligt att låta folk brytas ner psykiskt och ”ruttna bort i Ingenmansland”?

Riksdagsledamöterna Eva Johnsson och Dan Kihlström, Kd har skrivit en motion i riksdagen för att den vägen ta upp frågan. Vi är många som väntar på besked.

 


Cafémöte i Betel lockade många

Elisabeth Bornlöf med band från dala-Järna(David Olsson trummor, Henrik Hermanssson elgitarr och André Ihlar på elbas)framförde ett andligt starkt, musikaliskt professionellt och textmässigt självupplevt och bibelcentrerat gripande och medryckande musikprogram beståemde av 16 olika sånger. I en sång som handlade om att föra Guds eld vidare i landet upplevde vi alla ett Hallelujamoment=ett andligt och himmelskt nedslag av Guds härlighet och gudainspirerad eldfängt engagemang.
Ett 35-tal personer hade nappat på erbjudandet att få åka gratis till cafémötet med en inhyrd buss från SWEBUS med Peter Johansson som chaufför. I Hällefors väntade också ett 25-tal personer och vi samamnstrålade alla till en intresserad och engagerad publik.
En insamling gjordes till förmån för Världens Barn. Det blev 1438 kronor.
I helgen har vi genom Erikshjälpen samlat in 15065 och Röda Korset har samlat in 13075. De kristna kyrkornas Filibjurarrangemang gav 2613 kronor.Svar på frågor om Islam


Vill tipsa om en hemsida där du får svar på frågor om Islam. Hemsidan heter
http://www.answering-Islam.org

Frågor och svar finns på många olika språk.

Answering Islam - A Christian-Muslim dialog


Min fars fickor fulla med böcker

Idag har jag hälsat på sönerna Joel och Josef på Gospel Media i Örebro. Har deltagit i ett möte på Evangeliska Frikyrkan i gruppen för mångkultur och religionsmöte. (Ska skriva nästa vecka om vår grupps arbete)
Fick med mig en bunt böcker, dels för att läsa själv, men också för församlingens bokbord.
Böcker gör en glad och upprymd. Kommer ihåg min far Tage Sjöberg som alltid hade böcker i de flesta av sina fickor. Jag glömmer aldrig när han kom hem från en resa till Pakistan. Han hade då två överrockar på sig och i innerfickor och andra fickor hade han stoppat böcker.
I Japan gick han omkring på gatorna och läste i den redan på 60-talet livliga trafiken. Ett under att ingen olycka skedde.
Det kan hända att det vänds en och annan boksida denna helg även för mig.
Gospel Media har böcker och biblar på många språk. Denna arabiska Handbok för Livet kommer att passa bra för dem som nyligen börjat "gå på Jesusvaägen".Vill du läsa mer om böckerna? Gå till www.gospelmedia.se

Café-möte på söndag kl.16 i Hällefors

På söndag klockan 16 har vi i församlingen Kristen Gemenskap cafémöte i vår kyrkolokal i Hällefors, Pihlvägen 2. Det är Elisabeth Bornlöf med band som kommer att sjunga och spela. Elisabeth har ett långt musikaliskt liv bakom sig med turneer bland annat tillsammans med Ewert Ljusberg. Sedan några år har dock Elisabeth bytt sin repertoar. Numera är det mest egna sånger i countrystil med texter om det nya livet tillsammans med Jesus som flödar fram när hon framträder. Elisabeth spelar själv gitarr och med sig har hon en trummis, basist, elgitarrist och en som spelar steel guitar. Ibland medverkar hela familjen, men barnen studerar och bor på olika platser och det kan vara svårt att samlas.
Församlingen bjuder på kaffe/te och fikabröd och de som vill ta sig till cafémötet från Filipstad erbjuds skjuts i en stor bus som är inhyrd från Swebus med den glade chauffören Esko vid ratten.
En kollekt kommer att tas upp till Världens Barn och det hoppas arrangörerna skall ge en bra summa.
Hjärtligt välkomna till en helt underbar och engagerad musikeftermiddag.
Bussen går 15.15 från Erikshjälpen i Filipstad.


Manifestation för irakier 17 okt


Varje vecka går ett flygplan från Sverige till Irak med tvångsavvisade irakier. I Irak har de drabbats av förföljelse, dödshot, kidnappningar, tortyr etc. De flydde från sitt hemland till Sverige för att rädda sitt liv.  Men Migrationsöverdomstolen i Sverige har bestämt ( i motsats till de flesta människorättsorganisationer ) ”att det inte kan anses råda någon inre väpnad konflikt i Irak”.

I februari 2008 slöts ett så kallat ”återtagandeavtal” mellan Sverige och Irak. Avtalet stipulerar att irakiska myndigheter är ansvariga för de återvändandes säkerhet. Senare har irakiska myndigheter uttalat att avtalet inte ger ett godkännande för tvångsavvisningar. Man har också klart uttalat att man inte har byggt upp några strukturer för att ta emot avvisade och för att säkra de återvändandes trygghet. Trots detta avslås rutinmässigt irakiernas asylansökan av svenska migrationsmyndigheter och irakier tvångsavvisas till Irak.

 

Flera analyser har tydligt visat att de irakiska asylsökanden inte har fått en rättssäker bedömning av svenska migrationsmyndigheter. Migrationverket och migrationsdomstolarna avfärdar rutinmässigt de sökandes asylskäl utan att ge några hållbara motiveringar. Ensamma kvinnor utan skyddsnät i Irak avvisas, familjer splittras, lagens krav på speciell hänsyn till barnens bästa negligeras, människor med nästan identiskt likadan bakgrund bedöms på olika sätt etc. Människor som tillhör förföljda minoriteter avfärdas med att man inte beaktar grupptillhörighet, utan enbart gör individuella bedömningar. Samtidigt har våldet i Irak ökat avsevärt de senaste månaderna.

 

Målet bör alltid att vara att irakierna skall kunna återvända till sitt land för att bygga upp en rättssäker, trygg och demokratisk stat. Men detta kan inte ske förrän irakierna – och speciellt minoriteterna - kan återvända under trygga former. Tvångsavvisningar till ett land där de avvisade utsätts för risk för förföljelse strider mot såväl internationella konventioner som svensk utlänningslag.

 

 

LÖRDAGEN DEN 17 OKTOBER KL. 12 – 16 på Sergels torg i Stockholm

hålls en manifestationation mot våldet i Irak och för solidaritet med Iraks befolkning och i synnerhet med de minoriteterna i landet

 

Vid manifestationen förs även krav fram att återtagandeavtalet mellan Sverige och Irak skall sägas upp samt att de irakier som fått avslag av sin asylansökan skall få en ny prövning.

 

 

Arrangörer för manifestationen är en organisationskommitté för olika svensk-irakiska organisationer i Sverige. Manifestationen stöds även av Sveriges Kristna Råd.

 

Kom med och visa ditt stöd för det irakiska folket och för en human svensk flyktingpolitik!

 

 


Gräsrotsarmé för flyktingars rätt

Läs från KYRKANS TIDNING

http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/hard_kritik_mot_utlanningslagen_0_11584.news.aspx

– Jag är inte särskilt överraskad över de exempel jag har fått att arbeta med, tyvärr, säger frilans­journalisten Agneta Gustavsson som skrivit om flyktingfrågor und­er många år, och som Svenska kyrkan anställt under två månader för att systematisera de enskilda asylprövningar med avslag som samlats in från början av sommaren.

– Däremot är jag överraskad av det engagemang och den värme som jag möter inom kyrkan. Den här gräsrotsarmén för flyktingars rätt har gjort mig väldigt glad, fortsätter hon.

Praxissamlingen som kommer att ha Sveriges kristna råd som avsändare ska vara färdig att presenteras i november.

Läs mer genom att klicka på länken ovan.

Jag har idag börjat läsa den skakande boken "De apatiska" av  Gellert Tamas.
Handlar boken om de apatiska myndigheterna eller om de apatiskt sjuka barnen? Ja, kanske om båda.

Är så tacksam att jag fått ett positivt svar från en person i Filipstad om någon kan tänka sig ställa upp som följeslagare till asylsökande som ska besöka Migrationsverket.

Gud planerade något gott för oss

I slutet av veckan funderade jag på gudstjänsten som vi skulle ha idag. Jag visste att flera av våra medlemmar skulle vara borta.
En familj från Nigeria ville välsigna sin son som fyllde ett år. De ville också bjuda på tårta och annat gott. Precis då ringer Tina från Iran som numera bor i Gambia och frågade om hon och en vän från Nigeria fick komma och vittna lite på mötet. Det passade ju verkligen perfekt.
Det märkliga i mötet var att de bibelord som jag skrivit upp som angelägna för församlingen var just de bibelord som den nigerianske evangelisten också hade på sitt hjärta. Det är egentligen inget att bli så där väldigt förvånad över eftersom Guds helige Ande är suverän på att leda och planera.
Vi hade ett 80-tal personer på mötet varav flera var i kyrkan för första gången. I slutet av möte gavs tillfälle att få resa sig upp och be en bön om att bjuda in Jesus i sitt liv. Flera reste sig och bad med i frälsningsbönen.
Vi var verkligen jublande glada.
Tina bjöd på mat efter mötet på en av de nya restaurangerna i Filipstad. Vi pratade minnen från tiden då hon levde gömd och vägen till uppehållstillstånd. Hur hon jobbade utan lön bara för att lära sig språket i över ett halvt år på Café Louise. Nu har hon en restaurang med 38 anställda. Snacka om Guds välsignelse!

Hur vi vinner seger i vårt tankeliv


Det är viktigt att veta vilken vi är i Jesus Kristus. Våra sinnen är hela tiden utsatta för attacker. Vi känner oss felaktigt behandlade, övergivna, missförstådda, inte värdefulla o.s.v.
Det är viktigt att vi har ett sunt andligt självförtroende som vilar på en fast grund. Inte vad vi är i oss själva utan vad Jesus har gjort för oss. Han anser oss som värdefulla vänner som han vill samarbeta med. För dem som ÄR I KRISTUS FINNS INGEN FÖRDÖMELSE Rom 8:1
Jag hittade dessa och många fler bibelord på KÄLLPORTENS BLOGG (Lars Erik Johansson, pastor och bloggarkollega) Läs och begrunda! Gud välsigne Dig!


Jag är en som kan vara välsignad i staden och ute på marken – 5 Mos 28:3
Jag är en som kan vara välsignad när jag går in och när jag går ut – 5 Mos 28:6
Jag är en som kan vara välsignad i allt vad jag företar mig – 5 Mos 28:8
Jag är en som kan vara huvud och inte svans – 5 Mos 28:13
Jag är en som kan vara över och inte under – 5 Mos 28:13
Jag är en som Gud utrustar med kraft – Ps 18:33
Jag är underbart skapad – Ps 139:14
Jag är trygg och fruktar inte – Jes 12:2
Jag är en som kan stå i gapet till försvar för landet – Hes 22:30
Jag är en som kan be så att jag får – Matt 7:8
Jag är en som kan söka, och jag ska finna – Matt 7:8
Jag är en som kan bulta, och dörren ska öppnas för mig – Matt 7:8
Jag är värdefull för Gud – Matt 10:31
Jag är Guds vän – Joh 15:15
Jag är en för vilken det inte finns någon fördömelse – Rom 8:1
Jag är fri från syndens och dödens lag – Rom 8:2
Jag är en som kan leva mitt liv ledd av den helige Ande – Rom 8:5
Jag är en som kan drivas av Guds Ande – Rom 8:14
Jag är en som har fått barnaskapets Ande – Rom 8:15
Jag är Guds barn – Rom 8:16
Jag är förklarad rättfärdig – Rom 8:30
Jag är en som Jesus ber för – Rom 8:34
Jag är kallad till gemenskap med Jesus Kristus – 1 Kor 1:9
Jag är en som har fått Guds Ande, för att jag ska veta vad jag har fått av Gud – 1 Kor 2:12
Jag är en hos vilken Anden uppenbarar sig så att det blir till nytta – 1 Kor 12:7
Jag är en lem i Kristi kropp – 1 Kor 12:27
Jag är en som Gud ger segern genom min Herre Jesus Kristus – 1 Kor 15:57
Jag är en vars arbete i Herren inte är förgäves – 1 Kor 15:58
Jag är en som Gud alltid för fram i Kristi segertåg – 2 Kor 2:14
Jag är en ny skapelse – 2 Kor 5:17
Jag är en som kan bryta ner fästen – 2 Kor 10:4
Jag är en som kan bryta ner tankebyggnader – 2 Kor 10:4
Jag är en som kan göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus – 2 Kor 10:4
Jag är korsfäst med Kristus – Gal 2:19
Jag är friköpt från lagens förbannelse – Gal 3:13
Jag är kallad till frihet – Gal 3:13
Jag är Guds barn genom tron på Jesus – Gal 3:26
Jag är en arvinge enligt löftet till Abraham – Gal 3:29

Jag är kallad till frihet – Gal 5:13
Jag är kan vara ledd av den helige Ande – Gal 5:18
Jag är en som har kärlek genom den helige Ande- Gal 5:22
Jag är en som har glädje genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har frid genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har tålamod genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har vänlighet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har godhet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har trohet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har mildhet genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är en som har självbehärskning genom den helige Ande – Gal 5:22
Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse – Ef 1:3

Jag är skapad till goda gärningar som Gud har förberett – Ef 2:10
Jag är en som har tillträde till Fadern – Ef 2:18
Jag är en del av Guds familj – Ef 2
Jag är kallad att äga Kristi frid – Kol 3:15 [1917]
Jag är född på nytt till ett levande hopp – 1 Petr 1:3
Jag är stark – 1 Joh 2:14
Jag är en i vilken Guds ord förblir – 1 Joh 2:14
Jag är köpt med Jesu blod – Upp 5:9

 


Vetekornets lag

Peter Johansson, min kollega inom flera områden, har hållit en uppmärksammad predikan i Vasakyrkan i söndags. Det är viktiga tankar som han för fram om församlingarnas fortsatta liv och verksamhet.
Lever vi ett överlåtet liv till 100 % för Jesus? Är vi redo att fasta och be om en förändring? Jag tror att vi måste förbereda oss på flera olika sätt för att kunna samarbeta med det som Gud vill göra i vår tid. En kristen väckelse aviseras t.o.m. på lunchekot i Sveriges radio där man berättar om att "Gud är på väg tillbaka i Sverige" och att "kristendomens återkomst i Sverige börjar skönjas". En sak är säker; det sker inte av sig själv. Tack Peter för din predikan. Låt oss fortsätta att be tillsammans och arbeta för att Filipstad, Hällefors och Storfors ska bli förvandlade samhällen.
Här kan du läsa Peters predikan:

http://www.bloggpastor.se/


Peter predikar på Stora Torget i Filipstad juli månad 2008.


Nätverk i flyktingärenden

I Filipstad finns ingen förening som jobbar för mänskliga rättigheter och för asylsökande flyktingar. Däremot finns det flera eldsjälar som har kontakt med varandra. Ingen organiserad verksamhet, men vid kriser och angelägna situationer ringer eller mailar vi till varandra.
Ibland behövs pengar till nödhjälp och då brukar det kunna gå att få lös 500 kronor eller mer, men behoven är stora och nöden tilltar. Just nu är det flera som pressas av migrationsverket genom att man sänker bidrag till mat. I några fall överlämnar snart migrationsverket ärendena till polisen.
Just nu skulle vi behöva fler hjälpande händer.
Kanske bor du i närheten av Filipstad och skulle kunna tänka dig att göra en praktisk insats eller skulle kanske vilja hjälpa till genom att skicka en penninggåva.
Tänk om det fanns några fler som skulle kunna följa med till Migrationsverket vid återvändandesamtal. Vissa handläggare är oerhört aggressiva när de är ensamma med flyktingen, men när det är någon svensk som följer med är de fromma som lamm. Vi skulle behöva vara några fler som kan ställa upp som följeslagare.
Vill du ge en gåva kan du betala på Kristen Gemenskaps konto i SWEDBANK
Bankgiro: 5489-1536
Skriv gärna en rad om du kan ställa upp med något annat.
bengt_sjoberg@telia.com

Jag är medlem i Farr och ombud för Farr i Värmland. farr står för Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd. www.farr.se

Foto när 8 poliser och vakter kom och tog en gravid och sjuk kvinna och förde henne till förvar=flyktingfängelse för att i ett senare skede utvisa henne och hennes dotter och man.


De apatiska

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/gellert-tamas-de-apatiska-om-makt-myter-och-manipulation-1.964506

En skakande bok som ställer makthavarna mot väggen. Författaren Gellert Tamas namnger och går systematiskt igenom vad som hände med de apatiskt sjuka barnen. Debatten har rasat i media under flera år och nu tar den nya tag. Läs själv och bilda dig en uppfattning.
Samtidigt just nu avvisas fler och fler sjuka barn. Sverige tar inte hänsyn till barnens bästa-det är endast tomma ord.
Tyvärr breder främlingsfientligehten ut sig i våra kyrkor och församlingar också. Det är i kyrkorna som det nya UPPROPET måste börja.

Gellert Tamas nya bok "De apatiska" visar hur makthavare blinkar samförstånd till en främlingsfientlig opinion och demokratin krackelerar.

I början av 2000-talet gick rykten att flyktingfamiljer manipulerade sina barn för att få stanna i Sverige. Med sin reportagebok ”De apatiska” visar Gellert Tamas att manipulationen kom från regeringens samordnare. Maciej Zaremba läser en skakande berättelse om hur ett samhälle överger sina grundvärden.

2006 skrev Gellert Tamas om de apatiska flyktingbarnen i DN. En artikel som skapade debatt. Läs artiklarna igen!

Förra årets debatt

Både Gellert Tamas och Maciej Zaremba gjorde inlägg i DN i en debatt om flyktingpolitik förra året. Läs debattartiklarna igen!

 Tisdagen den 7 mars 2006 slår polisen till. Samma dag på flera adresser, vilket antyder organiserad brottslighet. Fem personer tränger sig in i lägenheten, en av dem går fram till den orörliga barnkroppen, sticker en nål i den och klipper bort hårtussar. Föräldrarna får veta att de misstänks för att förgifta sitt barn. Haqiqat Agayeva lär inte glömma den dagen. ”Jag tappade verklighetsuppfattningen”, har hon berättat. Det kändes som att vara tillbaka i Azerbajdzjan. Kort därefter togs hon in på psykakuten.Erikshjälpen på utflykt till Karlskoga

I tisdags hade Erikshjälpen Second Hand i Filipstad en utflykt/studiedag till Karlskoga och Degerfors. Vi besökte den stora och fina second handbutiken som Pingstkyrkan har i stadsdelen Stråningstorps stora köpcenter. En trossatsning som inspirerar.
Efter besöket på second hand for vi till Sveafallen i Degerfors och tittade på hantverksboden samt naturens formationer i form av grytor och annnat som inlandsisen skapat.
En god lunch intogs på kinarestaurangen i Karlskoga.
En sån här dag betyder mycket för sammanhållningen och kamrateskapet. Våra anställda och frivilligarbetare är väl värda en uppmuntran.

RSS 2.0