Jesus gick inte att ta bortPingstkyrkan är såld. Församlingen Kristen Gemenskap har hyrt Pingstkyrkan i Filipstad i några år. Vi har även haft möten i Betel och i Pingstkyrkan i Hällefors. Lokalen i Filipstad kommer att heta VÄLKOMSTHUSET och vi kommer att fortsätta och ha vissa möten i den lokalen. Den blir dock öppen för annan föreningsverksamhet och andra arrangemang. De senaste dagarna har vi plockat bort böcker, biblar, hobbymaterial och annat.

Pingstförsamlingen har monterat ner korset och tagit bort bokstäverna som bildat namnet JESUS. Idag när jag hämtade de sista sakerna kunde man fortfarande tydligt läsa namnet JESUS eftersom bokstäverna gjort avtryck i träet.

Det blev en bild som talade till mig. Jesus gör tydliga intryck av bestående karaktär.
Tänk om det var så i våra liv. När man skalar av och skrapar bort ytan framträder Jesus under allt. Jag skulle önska att det var så i mitt liv. När man tar bort den yttre fasaden hoppas jag att det äkta skall bestå. Jag hoppas att människor ska märka att Jesu personlighet och karaktär har påverkat mitt liv och att Jesus ska vara synlig.

Julens mening

Idag hörde jag på Radio Värmland. Det var en panel som pratade om hur de upplevt julen. Nu hörde jag inte hela programmet, men det som jag hörde gjorde mig ledsen. Deltagarna var trötta på firandet, maten och hysterin kring julen. Jag förstår dem eftersom de bara hade en väldigt ytlig bild av julen. Man fick ringa in och komma med synpunkter. Jag får skylla mig själv att jag inte tog mig tid att ringa och komplettera programmet. Vi höll på att förbereda för att ta emot gäster och jag lagade maten idag, så jag tyckte inte att jag hade tid.

För mig betyder julen först och främst en stor glädje över att Jesus föddes. Jesus betyder så mycket i mitt liv. Det är genom Jesus som jag fått en levande relation till Gud. Jesus ger mig trygghet, frid och glädje och det är genom Jesus och bibeln som jag blir motiverad att försöka leva som en efterföljare till honom.

Julklappar och julmat är trevligt och gott, men det är absolut inte det viktigaste. Det viktigaste är att få träffa familjen och få tid att umgås med vänner. Jag blev mycket glad när jag fick tillfälle att hälsa på utvisningshotade asylsökande romer. Jag blev mycket glad över att få ge några julklappar, lite mat och godis till flyktingar som lever som gömda. Även om en familj blev tagen av polisen två timmar efter att jag varit och besökt dem, gläds jag över att jag lyssnade till den inre rösten som gav mig en klar signal om att besöka just den familjen först av alla.

Jag tycker om att spela och sjunga, helst tillsammans med andra musiker och sångare. Att få delta i en gudstjänst och spela och sjunga tillsammans ger mig stor tillfredsställelse.

Att få vara någorlunda frisk och få ta en promenad i det friska vädret är underbart. Idag var det riktigt "varmt", bara -7 grader. Med någorlunda frisk menar jag att de värktabletter som jag måste ta varje dag funkar någorlunda och håller den värsta värken borta.

Nu ser vi fram emot nyårsafton då vi ska ha en fest i Pingstkyrkan i Hällefors. Vi har hyrt en minibuss och det finns flera bilar som kan hjälpa till att skjutsa dem som vill uppleva gemenskap, god mat, lekar, tävlingar, lovsång och bön inför det nya året. I år är vi glada över att flera som tidigare inte varit med har anmält sig.
Bilden under här är tagen från en nyårsfest för två år sedan.Jesu födelse

Jag vill önska Er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Jesus är i centrum i vårt julfirande. Han betyder allt för mig och är den som håller mig uppe, ger mig kraft för varje dag och som vägleder mig. Han är vår frid och glädje. Idag är vi mycket tacksamma och glada att få fira jul med våra söner och deras familjer. Att se barnbarnens glädje över julklappar och få spela och sjunga med barnen ger verklig lycka. Vi läser varje år JULEVANGELIET och tackar Gud.

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag."*

15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

En sommarbild på Maud och mig då vi står utanför vår äldste sons hus på marknaden i Mullhyttan. På bilden nedanför berättar jag julevangeliet för några av barnbarnen med hjälp av julkrubban.


Kristna asylsökande får hjälp av regeringen?

Igår när jag gick och la mig var jag ledsen och bekymrad över att ha fått två negativa beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det handlade om asylsökande som blivit kristna i Sverige, men där alla instanser totalt nonchalerar våra intyg. Man kommenterar inte alls de asylsökandes berättelser hur de blivit kristna. Om de skulle utvisas skulle de riskera döden eftersom de konverterat och all konvertering är förbjuden i de länder de kommer ifrån.

Vi har skrivit till olika myndigheter och politiker, men det har verkat som om ingen vill lyssna. Nu, tack vare kristdemokraterna i regeringen, verkar det som om det utfärdas ett regleringsbrev idag. Vilken betydelse detta kommer att få för våra vänner vet jag inte i nuläget. Det står på Sveriges Radios hemsida att det inte bara skall gälla kristna irakier utan alla asylsökande som tillhör religiösa minoriteter och som söker asyl i Sverige.

"Enligt vad Sveriges radio P1 Morgonekot erfar anser regeringen att Migrationsverket måste bli bättre på att ta reda på förhållandena för personer som tillhör religiösa minoriteter och som utvisas från Sverige.

Kompetensen måste bli bättre för att verket ska kunna göra en realistisk bedömning om hur läget är för den som tillhör en religiös minoritet och som ska utvisas.

Regeringen beslutar i dag om regleringsbrev för Migrationsverket för det kommande året. Det är där kraven på ökad kompetens finns enligt vad Ekot erfar.

Det här gäller alla flyktingar som tillhör religiösa minoriteter och som söker asyl i Sverige. Men det är främst den senaste tidens intensiva diskussion om irakiska kristna som aktualiserat frågan.

Sverige har fortsatt att utvisa kristna irakier trots att läget i Irak har varit mycket osäkert för kristna. Enligt flera samstämmiga uppgifter riskerar de att utsättas för våld på grund av sin tro.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg har till exempel kritiserat Sverige. Även FN:s flyktingorgan UNHCR har uttryckt oro och kritik mot att Sverige avvisar kristna irakier till Irak. Senast för en vecka sedan flögs tjugo irakier från Sverige till Bagdad, fem av dem var kristna.

Läget är enligt UNHCR så illa att det i tysthet pågår massflykt till grannländerna Syrien och Jordanien och även till Libanon.

Den svenska regeringen har under en längre tid haft en intern diskussion där bland annat Kristdemokraterna har velat öka kraven på Migrationsverket, medan Moderaterna hållit emot."
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4254192

http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg#7789


Romska familjer i Lesjöfors

Under hösten lärde jag känna flera romska familjer från främst Serbien, Kosovo och Makedonien. De bor i Lesjöfors och kommer ibland in till Filipstad och Erikshjälpen Second Hand för att handla. Några har frågat om olika dokument och handlingar i asylprocessen. Jag har fått en inblick i hur de blivit behandlade i sina länder och vilket mottagande som de får i Sverige. Några familjer har inte fått någon advokat till sin hjälp och flera har fått avslag mycket snabbt utan någon egentlig utredning vilket gjort att jag försökt hjälpa dem att åtminstone få framföra sina synpunkter och framföra sina asylskäl.

Det finns cirka 10 miljoner romer i Europa. De är i de flesta fall diskriminerade och utnyttjade och får inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. EU försöker samarbeta med deras egna romska föreningar och organisationer. Förmodligen är det det bästa sättet att hjälpa romerna. De behöver få hjälp med att hävda sina rättigheter, få utbildning i demokrati och extra stöd för sina barns skolundervisning. De behöver hjälp att få bli registrerade som medborgare och få tillgång till sjukvård på samma sätt som andra medborgare.

Igår besökte jag sex romska familjer och hade med mig lite uppmuntran i form av matpaket och lite leksaker. Jag hade fått pengar från en person som lyssnat på ett program där en romsk flicka och jag intervjuades i Radio Värmland. Jag hade även med gåvor från församlingen Kristen Gemenskap. En pappa blev så glad. Han har fem barn och han har aldrig kunnat ge dem någon julklapp.

Det som jag upplevde under några timmar i Lesjöfors var mycket gripande. Jag fick träffa en familj som två timmar efteråt hämtades av polis för att utvisas idag till Makedonien.
Jag fick även träffa en romsk flicka som hade tumörer på hela kroppen. Flickans föräldrar vädjade om hjälp att få träffa en läkare. Jag letade fram ett meddelande från sjukhuset där det stod att flickan är uppsatt på en väntelista. Familjen bad med iver i sina röster att de måtte få stanna tills flickan fått hjälp.

Flera av familjerna är från den stad i Serbien som vår son Josef brukar besöka. Där finns en stor evangelisk romsk församling. En av männen som jag träffade igår har en bror som är med och bygger upp en kyrka i just den staden.

Innan jag for hem samlade jag några familjers barn i en lägenhet och vi spelade och sjöng några julsånger och andra sånger. De var mycket duktiga att sjunga och de klappade taktfast i händerna till alla sånger.
När jag skulle ta kort var det så immigt på linsen, så det blev suddigt, men jag tar med det kortet ändå.

Julfest i Mullhyttan

Snön vräkte ner hela dagen och vi funderade hur det skulle gå att köra till Mullhyttan och besöka Salemkyrkans julfest. Resan gick bra. Man får anpassa hastigheten till väglaget. När vi kom in i kyrkan kom Daniel ochSamuel emot oss och hälsade välkommen. Sen kom även Nathanael och Emanuel och gav oss en välkomstkram. Pappa Josef hjälpte några barn med de olika instrument som de skulle spela på.

Vi fick lyssna till vacker sång av barnkören och en grupp musiker som vår son Josef tränat att spela synth, trummor, congas, fiol och gitarr. Det lät riktigt bra och vi var imponerade.

Barnen framförde ett proffsigt julspel om Maria, Josef och Jesus. Även de vise männen fanns med liksom en nutida familj där mamman läste och berättade om julens budskap. Barnen undrade om det som berättades om Jesus var på riktigt. På natten fick barnen vara med om märkliga händelser då de förflyttades till Betlehem och platsen för Jesu födelse.

Kyrkan var absolut fullsatt och många unga familjer fanns med, alla ivrigt fotograferande sina barn när de framträdde.
Efteråt fick vi gott kaffe med dopp. Den intensiva ljudnivån vid kaffeborden tydde på en mycket glad och uppsluten stämning.

Jag fick hälsa på Amanda, en av alla dem som flyttat från vår församling. Amanda är nu mor till två barn och tyckte mycket om julfesten i sin nya församling.Barnbarnen Nathannael (längst till vänster i blåa kläder) och Samuel
längst till höger på samma rad.Här är Emanuel i sin fina dräkt som mamma Maria sytt.
Vilken fin hatt det blev av en cykelhjälm!Publiken börjar anlända och bänka sig.Josef här närmast kameran med gitarr i knät.Utvisningar till Irak fortsätter

 
Fortsatt kritik mot Irakutvisningar. Foto: Scanpix

 

Fortsatt kritik mot Irakutvisningar. Foto: Scanpix


Sveriges fortsatta utvisningar av irakiska flyktingar oroar både Europarådet och FN:s flyktingorgan UNHCR. Men regeringen vägrar att bemöta kritiken och hänvisar till Migrationsverket.
I onsdags sattes 20 irakier, varav fem kristna, på ett plan från Sverige till Irak.
"Jag är bekymrad eftersom detta inte var första gången Sverige har tvångsutvisat flyktingar till Irak, säger Europarådets ordförande Mevlüt Cavusoglu i ett pressmeddelande.
Även UNHCR uttrycker sin bestörtning över utvisningarna och vädjar till Sverige att stoppa dem.
"De här tvångsutvisningarna sker samtidigt som fem av våra kontor rapporterar en tydlig ökning av kristna irakier som flyr Bagdad och Mosul", sade talespersonen Melissa Fleming.
Massflykten startade efter al-Qaidas attack mot en kyrka i Bagdad i oktober då 46 civila dödades.
"UNHCR riktar ännu en gång en kraftfull maning till alla länder att avstå från att deportera irakier som kommer från de mest oroliga delarna i landet", sade Fleming.
Migrationsminister Tobias Billström (M) avböjer att bemöta kritiken och hänvisar via pressekreteraren Edvard Unsgaard alla frågor till Migrationsverket.
- Eftersom vi har självständiga domstolar och myndigheter som beslutar om de här ärendena så är det de som gör de här bedömningarna, säger han.
Regering och riksdag kan bara ansvara för lagar och regler enligt Unsgaard som påpekar att en minister inte får lägga sig i myndigheternas bedömningar.
TT: Så när Sverige får kritik så kan regeringen inte bemöta den?
- När Sverige får kritik så är det för bedömningarna som gjorts. Och det är ju Migrationsverket som gör bedömningarna så då får Migrationsverket svara för varför man har gjort de bedömningarna.
TT: Men det blir ju ett moment 22?
- Sverige har ingen allmän hållning, det är de enskilda myndigheterna som gör de här bedömningarna. Vi kan inte svara för enskilda fall.

De irakier som inte fått inhibition eller handlingar från EU-domstolen för mänskliga rättigheter, om att inkomma med fler handlingar, tidigare beslut och inlagor, löper risk att bli utvisade. Här har tidningen DAGEN listat en del artikalr om läget för irakier och vad som händer i Irak med den kristna befolkningen.


Gör någon glad

I många församlingar är det bråda dagar så här före jul.
Julsånger övas och sjungs på gudstjänster och julfester. Det är avslutning på alphakurser och barnsamlingar. Sjuka och gamla besöks och får en julgrupp och tidning till jul. Det är viktigt att ta tid också för samtal när man kommer för att överlämna blomman och hälsa från församlingen.

Denna höst har jag haft kontakt med ett flertal flyktingfamiljer som har det mycket jobbigt. Flera har utvisningsbeslut och de sitter och väntar på polisen eller på att resehandlingar från Migrationsverk och ambassad skall skrivas ut. Vilken dag som helst kan de utvisas. De har ingen chans att planera för en trivsam och mysig julhelg. Varje dag kan vara den sista i Sverige. Några kanske väcks klockan sex på morgonen av att poliser och vakter tränger sig in i deras lägenhet medan familjen ligger och sover. De får några timmar på sig att packa ihop allt de äger efter kanske fem eller sex år i Sverige. Det som inte ryms i minibussen får lämnas kvar även om det är saker som man själv köpt, kanske på Erikshjälpen Second Hand.

Nästa vecka planerar jag att uppmuntra dessa familjer med lite mat samt godis och någon enkel julklapp till barnen. Jag tänker på en man som är far till fem barn. Han sa att han aldrig kunnat ge sina barn en julklapp. Som rom i Kosovo har hans liv varit fruktansvärt.

Du som eventuellt skulle vilja vara med och skänka en gåva till dessa barn kan sätta in din gåva till församlingen Kristen Gemenskap Filipstad-Hällefors på detta konto i Swedbank 5489-1536. Skriv att det gäller "flyktingarbetet". TACK!
Korten här nedan är från en manifestation i Filipstad för en rättssäker flyktingpolitik.
Intressant dag på Hjälmareds folkhögskola

Idag har jag besökt Hjälmareds folkhögskola och bland annat träffat pastorer och medarbetare från olika församlingar i Västergötland. De visade ett stort intresse för arbetet med att nå ut till vårt lands invandrare och asylsökande. Det var intressant att få höra om Saronkyrkans arbete i Göteborg. De har nyligen startat ett projekt att lotsa nysvenskar ut i arbetslivet.

Samtalen idag präglades till viss del av händelsen i Stockholm då en självmordsbombare sprängde sig själv till döds. Som kristna församlingar har vi en stor uppgift att predika om Guds kärlek till alla människor. Vi är kallade att bygga broar, skapa positiva förebilder, öppna dialogplatser och mötesplatser där svenskar och invandrare kan mötas i respektfullhet och gemensamt slå vakt om människors frihet att välja tro och livsåskådning.
Efter seminariet "Se främlingen mitt ibland oss" hade vi delgivning, samtal och bön för varandra. Därefter gick vi till matsalen och JULBORDETS LÄCKERHETER. Där fortsatte gemenskapen med meningsfulla och intressanta samtal.
Några av församlingsledarna/pastorerna var missionärer från andra länder som kommit till Sverige för att hjälpa till att starta nya församlingar i syfte att nå nya människor i bostadsområden i bland annat Angered. Genom att de själva kommer från andra länder får de tillfälle till fina samtal och möjligheter att bjuda in till kyrkans samlingar och gudstjänster.Jag fick bo i ALICE HUS, en del av Hjälmareds vandrarhem.
Fräscht och trevligt med kakelugn och gammal vedugn.Hjälmared folkhögskola
erbjuder en unik miljö - mitt i en naturskön omgivning. Med anor från 1400-talet finns här gammalt och nytt i en härlig blandning. Hela området är som ett litet samhälle.

Hjälmared folkhögskola ligger mycket vackert belägen vid sjön Lilla Färgen, några km söder om Alingsås utmed väg 180 mot Borås. Här finns moderna undervisnings- och fritidslokaler, elevbostäder, nybyggd idrottshall i fullformat och ett kapell. Allt uppbyggt kring en gammal kungsgård. Naturen är omväxlande och ger utmärkta möjligheter till friluftsliv.

De allra flesta av landets folkhögskolor drivs med en ideologisk bas som grund för sin verksamhet. De kallas rörelsefolkhögskolor (till skillnad från de landstingsägda folkhögskolorna). Hjälmared är en sådan rörelsefolkhögskola och huvudmannen är en skolförening i nära samarbete med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en rörelse inom Svenska kyrkan. Till skolans utbildningar är alla välkomna oavsett tro och livsåskådning. Men skolans inriktning ger utrymme för funderingar och diskussioner i en anda av respekt för olika åsikter.

Folkhögskolans ledning vill att rättvisefrågor och internationell solidaritet ska genomsyra verksamheten. Personal och studerande ordnar årligen tillsammans en julmarknad, där överskottet går till projekt i u-land.
På sommaren anordnas konfirmationskurser med många deltagare.

Konfa-kurser på folkhögskolan populära

 

Sedan drygt 50 år anordnas på Hjälmared varje sommar en konfirmandkurs, som omfattar ca fyra veckor, med start i anslutning till skolornas sommaravslutning i början av juni. Konfirmation äger rum andra lördagen i juli i Hemsjö kyrka strax utanför Alingsås.
Undervisningen bedrivs enligt Svenska Kyrkans ordning. Sång, musik, skapande, hajk, midsommarfirande mm ingår i det omväxlande programmet. Internatboendet innebär dessutom en unik form av gemenskap under de fyra veckorna!

Hjälmareds Folkhögskola erbjuder en fantastisk miljö med egen badplats, idrottshall, beachvolley-plan, tennisplan, kanoter mm.


Inga mer avvisningar till Grekland

Sverige. Avvisningar av asylsökande till Grekland stoppas. Situationen för flyktingar i landet är omänsklig, menar Migrationsöverdomstolen. Alla som skulle ha avvisats enligt Dublinförordningen kommer att prövas i Sverige i stället. För tillfället
Läs mer http://www.sydsvenskan.se:80/sverige/article1325098/Asylsokande-ska-inte-avvisas-till-Grekland-langre.html

Detta är något som vi kämpat för länge.
Tack Migrationsöverdomstolen!

Mångkulturella församlingar-en modell för integration

Guds församling skall vara ”staden på berget”, ett föredöme för vårt samhälle. I församlingen ser vi hur gemenskapen utvecklas genom att medlemmarna odlar en djup gemenskap som bygger på den nyfödelse som skett i deras liv. 2 Kor 5:17 ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”

I vår gemenskap bygger vi något nytt som får vara en försmak av det himmelska där gränser sprängs och motsättningar och fördomar överbryggas.

Gal.3:26-29 ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.”

Nu är vi inte längre i första hand svenskar, iranier, afghaner, romer, kurder. Vi är gudsmänniskor och Jesu efterföljare. Vi har fått en helt ny identitet genom vårt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Det nya livet innebär överlåtelse till Jesus, men också till våra bröder och systrar i tron. Många av våra nysvenskar har lämnat hus, hem, släkt och familj och är mycket ensamma i Sverige. Vi behöver alla gemenskap och nära relationer både i kyrka och i hemmiljö. Vi skulle definitivt kunna ta emot fler nykristna i våra församlingar om det fanns fler medvandrare och fler som ville öppna sina hem för gemenskap. Att dela en enkel middag eller fika i ett hem får många människor att känna sig accepterade och inlemmade i vårt sociala nätverk.

Visst är det svårt att bygga en mångkulturell församling. Visst blir det kulturkrockar, missförstånd och jobbiga situationer, men jag förmodar att Jesus också hade en hel del göra med att forma lärjungar av sin brokiga skara av 12 utvalda män från de mest skiftande sammanslutningar och bakgrunder. Medlöpare, publikaner och enkla fiskare skulle nu börja samarbeta. Alla hade olika bakgrunder och teorier om hur samhället skulle formas, men nu sändes de ut till ett och samma uppdrag. Jesu kärlek formade dem. Guds rikes framväxt satte deras hjärtan i brand för samma mål och vision.

Jesus talar i Johannes 10 om sig själv som den gode herden. Han ber att de ”alla skall vara ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.” I samma kapitel talar han om ”en hjord och en herde”.

Visst kan våra invandrargrupper mötas till egna samlingar där ingen tolkning behövs och där man sjunger sina egna sånger till rytmer och musik som man är van vid. Samlingar där man kan släppa loss i vilda handklappningar, jubel och mängder av ”amen” och ”halleluja”-tillrop på förkunnarens olika påståenden. Men kanske vi stela svenskar behöver fira gudstjänst tillsammans med våra vänner från Afrika och Latinamerika. Kanske behöver våra kulturer mötas för att vi tillsammans skall finna de rätta vägarna att nå ut till sekulariserade svenskar såväl som gudstroende invandrare. Kanske vi behöver smittas av entusiasm och kanske vi kan förmedla struktur, målmedvetenhet, tålmodigt och långsiktigt evangelisationsarbete.

Det som kan tyckas vara tungrott och opraktisk, är kanske Guds väg, att för det svenska folket visa på ett gott exempel på integration. Ett exempel på hur samverkan, förståelse och arbetsgemenskap kan växa fram i ett samhälle där polariseringen och egoismen mer och mer griper tag om människorna. Vi är ”staden på berget”, församlingen som visar vad en gemensam tro på Jesus Kristus kan åstadkomma. Vi är med och pekar på Guds rike och hur människan var innan syndafallet och innan människorna byggde tornet i Babel. Den mångkulturella församlingen är välbehaglig i Guds ögon och något som vi bör eftersträva i en tid då hatet och rädslan slår sina klor i människors sinnen. En sammansvetsad mångkulturell församling kan bli ett starkt redskap till en ny väckelse i Sverige till välsignelse för hela vårt land.


Nedan: Några kort från ett knytkalas i Pingstkyrkan vid jultid för ett par år sedan.


 


Iransk pastor dömd till döden

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=238361

 


Mig-domstol låter sjuk 1-åring stanna

Migrationsdomstolsdom: Den lilla pojken har gått igenom flera operationer och har flera kvar. Migrationsdomstolen anser, i motsats till Migrationsverket, att hans hälsotillstånd är allvarligt och att det inte finns adekvat vård i hemlandet. Han beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Den lilla pojken, född i mars 2009, är etnisk alban från Kosovo. Han  lider av ett Kaudalt regressionssyndrom med missbildningar i svanskota, ändtarm och urinvägar samt saknar ena njuren. Han har genomgått flera kirurgiska ingrepp, men har flera kvar. Det finns också en risk att han kommer att behöva permanent tarmstomi.

Migrationsverket ansåg inte pojkens hälsotillstånd vara av det allvarliga slaget som avses enligt utlänningslagen. "Han riskerar heller inget synnerligen allvarlig handikapp om han återvänder till Kosovo" efter avslutad behandling i Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd avslogs.

Hälsotillståndet allvarligt

Migrationsdomstolen anser pojkens hälsotillstånd vara allvarligt och av sådant slag att det skulle kunna föranleda att han som barn skulle kunna beviljas uppehållstillstånd enbart med hänvisning till ohälsan.

Det anses utrett att Sverige ha möjlighet att ge pojken behandling som påtagligt och varaktigt förbättrar hans hälsotillstånd. Frågan är om det finns adekvat vård i hemlandet. Enligt professor Gian Battista Parigi, som är internationell auditör för EUSPA, docent och specialist inom barnkirurgi, är den barnkirurgiska situationen i Kosovo förskräcklig. Sjukvården är inte tillgänglig, är av undermålig kvalitet och det finns stora brister i läkarnas utbildning.

Inte motbevisat uppgifterna

Migrationsverket bereddes möjlighet till yttrande angående påståendet om vården i Kosovo. Verket konstaterade att det inte är utrett att uppföljning och behandling inte finns att tillgå i Kosovo samt att det vore till fördel för målets avgörande om domstolen eller klaganden inhämtade ytterligare information om tillgängliga uppföljnings- och behandlingsresurser. Migrationsverket anses därmed inte ha motbevisat uppgifterna om tillgänglig vård i Kosovo.

Tillgången till adekvat vård får inte vara en alltför osäker tillgång till vård. Mot bakgrund av pojkens allvarliga hälsotillstånd, utredningen och den osäkra vårdsituationen i hemlandet  anser migrationsdomstolen det sannolikt inte finns adekvat vård där. Han beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.


Betel är såld

För några dagar sedan skrev församlingen Kristen Gemenskap på de sista papperen som gäller försäljningen av vår kyrkolokal i Hällefors, Betel. Köpare är ett företag vid namn Automegamax i Nora AB. Företaget presenterar sig på sin hemsida på följande sätt:

"Automegamax är ett ungt och hungrigt företag som startades 2004 av bröderna Thomas- och Nicklas Vuotari. Upprinnelsen till starten var ett eget bilköp där allt fungerade bra men det fanns inget intresse att följa upp affären och stärka relationen. Vi insåg att det finns ett stort behov av helhetslösningar inom kundvårdsområdet. Vår ambition är att föra in mer själ & hjärta i kundkontakterna som går hand i hand med tekniken, d.v.s. kundvård med glädje & omtanke.
Det går bra för oss, idag har vi förmånen att hjälpa bilhandelsföretag lite varstans i Sverige. Totalt är vi 11 pratsamma och glada kundvårdare som har det stora nöjet att prata med olika bilägare hela dagarna".

Den främsta anledningen till att vi som församling beslutat oss för att sälja vår kyrka, är att vi tycker det inte är försvarbart att värma upp två stora kyrkor när vi kan samarbeta med pingstförsamlingen om EN kyrka. Vi har nu haft gemensamma möten i snart ett år med pingstförsamlingen och även haft gemensamma möten med Vasakyrkan. Detta samarbete har fungerar mycket bra och vi tänker fortsätta på den linjen.
Pingstförsamlingen har haft två kyrkolokaler, men även de har i dagarna sålt sin kyrka i Filipstad, men vi kommer ändå inte att bli utan lokal i Filipstad. I Hällefors är vi nu i den före detta Missionskyrkan.

Allt har sin tid och nu går vi mot spännande, intressanta tider. Vi är så tacksamma för den tid som vi fått vara i BETEL. Det började för cirka 20 år sedan när vi fick ha ett dop i Betel. Vi hjälpte även två flyktingfamiljer som fick bo i kyrkan. Vi samlade in pengar, plockade bland annat lingon, kokade sylt och sålde för att kunna köpa en ny oljepanna.
Jag skrev boken TACK RIKA LIV som inbringade cirka 50 000 kronor till kyrkan som vi fick köpa för EN KRONA. Då var kyrkan i akut behov av nytt tak. Hällefors kommun gav oss ett bidrag på 50 000 som en uppmuntran eftersom vår församling "var ett positivt exempel för bygden på framtidstro" enligt kommunstyrelsens ordförande.

Evangeliska Frikyrkan gav stöd genom SST och en äldre kvinna i Filipstad skänkte cirka 75 000 kronor som hon hade i en skokartong. På kort tid fick vi kyl, frys, soffor, bord, sängar, porslin och vi fick låna bänkar. Vi fick penninglottovinst och gåvor från folk och församlingar runt om i Sverige. GUD gav oss flera 100 000 kronor på helt övernaturliga vägar!
Det mest fantastiska var när vi fick en NATTVARDSSERVIS. Marina, som var ungdomsledare i församlingen, åkte till Lesjöfors Saronförsamling och fick en del av en nattvardsservis. Jag hade samma dag varit i Västerås och fått en annan del av nattvardsservis. Marina kom till Betel och vårt möte och dukade upp första sektionen av servisen. Jag kom 20 minuter sent och gick fram till servisen och tog fram den del som jag fått. Det visade sig vara överdelen som passade perfekt eftersom det var exakt samma märke och design! Vilken underbar nattvardsstund vi hade. Så glada vi var att Gud gett oss denna uppmuntran.

I Betel har vi haft många underbara och härliga möten. Kyrkan har varit fullsatt av ungdomar, av 120 kurder då vi som församling fick stå eftersom det inte fanns någon ledig sittplats. Vi har haft dop många gånger och döpt cirka 50 personer, ja kanske fler. Många människor har fått sina liv förvandlade. De har fått möta Jesus, blivit helade från sjukdomar, fått trygghet och frid. En annan flyktingfamilj fick bo i kyrkan i nästan ett år. Vi tror att det också ingick i Guds planering.
Jag minns när Alice från Burundi steg in i kyrkan första gången. Hon gick gråtande fram till korset. Böjde sina knän och lyfte upp sina armar. tackade Gud och uttryckte sin stora glädje över att ha fått en andligt hem.
Etienne från Rwanda, som förlorat 17 av sina syskon i inbördeskriget var också en av många som fått uppleva värmen, kärleken och glädjen i våra gudstjänster.

Vi har haft dop, fester och konserter, bönesamlingar, seminarier, filmvisningar, besök av missionärer och internationella gäster från hela världen. Många gånger har vi hyrt bussar till gudstjänsterna med flyktingar från ett 25-tal olika länder. Många av dessa invandrare har flyttat. Många ungdomar har flyttat för att söka jobb på större orter. Vi har varit som en station på Wasaloppet där vi fått ge "lite blåbärssoppa" för att sedan se hur folk åkt vidare på sin resa genom livet.

För några veckor sedan var jag på Erikshjälpen i Filipstad. Jag tog emot en familj från Iran och vi gick över till Pingstkyrkan på andra sidan gatan eftersom vi behövde samtala i enrum. Lite senare kom en annan person som jag också behövde prata med i enskildhet. När jag åter gick tillbaka till Erikshjälpen bad jag en intensiv bön till Gud. Jag visste att även Pingstkyrkan ska säljas och jag var mycket ledsen och undrande hur vi skulle göra med lokaler eftersom vi numera inte har något ledigt rum på Erikshjälpen Second Hand. Jag frågade Gud vilken lösning han hade. Svaret kom efter bara en timme. Jag ska inte gå händelserna i förväg här och berätta vad som hände utan jag får återkomma till det senare. Att vi INTE kommer att vara utan lokal i Filipstad heller är däremot helt rätt. Vi går som sagt mot spännande nya tider. En lokal är en viktig sak, men det viktigaste är medlemmara som är engagerade och som har Jesus med sig vart de än är. Då kan vi "vara kyrka" över allt där vi är.


You are my allhttp://www.youtube.com/watch?v=8BQhhuh9Hrs&NR=1Lyssna på denna gripande sång med Gaither Vocal Band och den finstämda violinensemblen.
Upplev den atmosfär och stämning som förmedlas.


Utan armar, utan ben och utan begränsningar!

http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=player_embedded


Se filmen om Nick Vujicic som setts av fler än 8 miljoner människor!
Inspirerar till tacksamhet och hjälper oss att fokusera på det som vi har och inte på det som vi inte har.
Tack Gud för livet!

Barnbarnet Alisa 2 år

 

Barnbarnen och besöket på Gospel Media och hos Joel och Shkurte är dagens glädjeämnen.

Dessutom fick en av "våra" kristna irakier inhibition idag. Det betyder att han inte ska utvisas nu som planerat och att man tittar på hans ärende på nytt.


RSS 2.0