Undren bakom rubrikerna


Vittnesbörd från Roger Larssons möten. Redaktör: Joel Sjöberg
Det är BOKREA på GOSPEL MEDIA
Här är två böcker som vi kan rekommendera varmt.
För övrig se http://www.gospelmedia.se


Idag fyller Roger Larsson 75 år
och vi har precis lagt upp den helt nya boken "Undren bakom

rubrikerna" i webbshopen. Boken släpps i samband med Evangelistfondens stipendieutdelning
på Frälsningsarmén i Uppsala 13/3.

Elva pärmar med tidningsurklipp från bland annat ortstidningar och veckotidningar från Roger Larssons
möten blev inspirations
källan och startpunkten till denna unika bok. Få evangelister i Sverige har attra­herat
mediasveriges journalister och fotografer
som Roger Larsson.
Vad ligger bakom alla dessa rubriker?  Denna bok presenterar ett urval av alla de konkreta under som skett
och gudomliga tilltal
som getts i Roger Larssons möten. Du möter människor bakom rubrikerna som fått sina
liv förvandlade av Guds kärlek och kraft.
Du möter redskapet eller tjänaren bakom rubrikerna: evangelisten
Roger Larsson. Och du möter förstås mannen bakom
rubrikerna: Jesus Kristus, han som ska ha all ära för
alla under som skett och sker. 
Låt dig inspireras av dessa berättelser som
visar att Gud verkar i Sverige idag.
Inbunden med skyddsomslag, 160 sidor
. Pris: 149:- till och med söndag, 28/2 (Ord pris 179:-)


Ett bättre sätt att be
Andrew Wommack
Efter nästan fyra decennier i tjänst har Andrew Wommack upptäckt några viktiga sanningar om bön.
Hans böneliv är helt annorlunda nu jämfört med hur det var för trettio år sedan och resultaten har förbättrats
dramatiskt! Du kanske ställer dig samma frågor som Andrew en gång gjorde.
Är bön min plikt som kristen?
Handlar bön främst om att be Gud att möta mina och andras behov?
Är Guds bönesvar beroende av graden av min ödmjukhet och uppriktighet?
Är ett bönesvar ett allsmäktigt beslut av Gud eller har jag möjlighet att
påverka honom? Tydliga och bibelbaserade svar på dessa frågor och fler
skulle drastiskt kunna påverka det sätt du ber på.
Dessa principer behöver kanske inte vara det enda sättet att be,
men om du inte ser de resultat du önskar, borde du överväga att ändra riktning;
kanske det finns ett bättre sätt att be.
Inbunden med skyddsomslag, 160 sidor. 
Pris: 149:- till och med söndag, 28/2
(Ord pris 179:-)
Vår på gång

Den gångna helgen har varit kall och det har varit snö- och trafikkaos. Vi höll på att bli insöade i Dalarna. Höll också på att krocka med en lastbil som i snöröken inte såg mig utan kom emot vår bil mitt i vägen. Precis innan det kunde ha smällt väjde han.

Idag blev jag påmind om att det trots allt kommer en vår. Hembygdsföreningen ringde och frågade om jag ville vårtala vid valborgsmässofirandet vid Munkeberg i centrala Filipstad. Svaret blev naturligtvis ja och tankarna på våren blev påtagliga samtidigt som solens strålar faktiskt värmde snön på taket så det började droppa lite.

Intressant att också börja ana en andlig vår. Blev så glad igår när vi fick besök av en äldre kvinnlig pastor vars församling den senaste tiden mer än fördubblats. Nu på söndag ska hon få döpa fem ungdomar! Kyrkan är fullsatt när de har gudstjänst.

Ikväll var det debatt i TV2 om kristendomens unika ställning i vårt land. Stödet för att bevara den nuvarande skrivningen där våra kristna rötter poängteras var kraftfullt. För att kunna möta andra religioner och uppfattningar behöver vi vara väl förtrogna med vårt eget kulturarv. Skolan ska inte förkunna evangeliet och "frälsa" eleverna. Den uppgiften får kyrkor och församlingar ägna sig åt.

Helt säkert är att många idag längtar efter Gud och längtar efter genuina gudsmöten. En bekant från västra Värmland ringde ikväll och berättade att han besökt ett servicehus där han fått be frälsningsbönen med tre personer. De var så öppna och mottagliga och nu var min vän så glad och tacksam för att ha fått dela sin tro med dessa pensionärer.

Gifta/sammanboende asylsökande med barn. Ny lag

Äntligen! Det har pratats om detta i flera år. Både generaldirektören för Migrationsverket och migrationsministern har försökt skynda på processen kring denna nya lag. Nu verkar det som om den börjar gälla från och med 1 juli 2010. Lagen gäller t.ex. för dem som fått barn med en svensk medborgare och som nu tvingas återvända till sitt land för att därifrån söka på grund av anknytning. Om förhållandet är seriöst får man komma tillbaka till Sverige, men som det är nu kan en resa till Afghanistan, Irak eller Somalia vara livshotande och kosta så mycket att det knappast går att återförenas med sin familj och sitt/sina barn. Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation där barn är inblandade. Förslaget innebär att det blir lättare för föräldrar och barn som redan befinner sig i Sverige att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. - Vi ska inte lägga onödiga hinder i vägen för familjer som vill leva tillsammans i Sverige när det står klart att de uppfyller villkoren för uppehållstillstånd. Grundregeln är fortfarande att man ska ha sitt uppehållstillstånd ordnat före inresan, men om dagens regler leder till att barn i onödan separeras ifrån sina föräldrar av rent formalistiska skäl så måste det finnas en möjlighet att göra undantag, säger migrationsminister Tobias Billström.

Samverkan för ett bättre Filipstad-Hällefors

Idag har vi kunnat läsa i husorganet FT att Filipstads befolkning minskat de senaste 50 åren!!! I Hällefors har kommunen halverats sedan 70-talet. Det är tufft att verka i dessa bygder, men det måste gå att vända trenden. Begränsningarna sitter som för det mesta i vår hjärna. Vi skulle behöva en vitamininjektion av framtidstro och samarbetsvilja parat med en stor portion nytänkande. Uttryck som “det går aldrig”, “detta har vi prövat förr” och andra negativa projektiler måste vi skydda oss mot. Med den relativa närheten till Karlstad borde Filipstad kunna satsa på bra bostäder och lämpliga tomtmarker, en vilja att bevara byskolorna och renovera och snygga upp i kommunen. En barnfamilj som kanske vill flytta hit vill bo lugnt och trevligt ställer sig först frågan hur det är med barnomsorg och skola.

Idag kan man läsa i Smålandsposten om hur företagsklimatet fönyats och förbättrats enormt mycket under kommunalrådet Bengt Germudssons ledning. Bengt har blivit oerhört populär och fått se positiva resultat. Jag citerar:

“I länets västra utkant har en annan strategi utformats av Markaryds Bengt Germundsson (kd). Om detta berättas det i skriften Förenkla – helt enkelt, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. 2002 låg kommunen på plats 200 i Svenskt näringslivs ranking av det kommunala företagsklimatet. 2009 positionerar sig Markaryd på plats 16. Vad är då hemligheten?

Jo, det finns faktiskt en formel för det framgångsrika arbetet: K/B+M=TK. Nu är den inte så krånglig som den först kan se ut. Det är (K)unden/(B)rukaren och (M)edarbetarnas samverkan som avgör (T)jänstens (K)valitet. Nyckelordet här är alltså samverkan.

I grunden handlar det om fungerande möten mellan människor, om attityder, arbetsglädje, engagemang och förståelse för vem man arbetar – utan att det sker på bekostnad av det formella som lagstiftning och det politiska uppdraget.

Resan mot ett bättre företagarklimat började också med tjänstegarantier. Det vill säga, kommunen är tydlig med vad en företagare kan förvänta sig. Det handlar om maxtider för handläggning av ärenden, utfästelser om tillgänglighet och information. I Markaryd utlovas bygglov på sju dagar, för att ta ett exempel. Kommunen som fram till 2003 hade en negativ befolkningsutveckling har istället noterat en stabilisering och tecken på inflyttning. Att det bli aktuellt med 100 nya arbetstillfällen till följd av en nyetablering väcker förhoppningar.

Tjänstegarantier är inte enbart riktade till företag, utan finns i hela den kommunala verksamheten. Den inleddes med omsorgsgarantier i socialnämnden, på initiativ av Germundsson som blev ordförande i nämnden för drygt tio år sedan. Han tog med sig sina erfarenheter som tandläkare där intresset för egen kontroll och kvalitetsarbete växte fram. Så växer också en berättelse fram om dynamiken i mötet mellan fritidspolitik och den kompetens och kunskap som uppstått i andra sfärer.

I SKL:s rapport betonas också vikten av ledarskap för att få till stånd ett gott företagsklimat. Viljeinriktning, mål med tydliga signaler och uppdrag till förvaltningarna är avgörande framgångsfaktorer. Ska man skapa förutsättningar för en positiv sysselsättningsutveckling måste alla företag känna sig välkomna, inte bara ett.”
Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här. http://www.smp.se/ledare/en-formel-for-foretagande(1781970).gm


Dop idag

Idag har jag varit på en dophögtid. Det var en ovanlig tid. Klockan 10 på morgonen i en kyrka i Karlstad.
Några ungdomar hade samlats för att vara med om dopet när en ung man gav sitt liv till Jesus.
Jag har känt mannen i fem år och det var mycket viktigt för mig att få vara med om denna stora högtid.
Omständigheterna för övrigt går inte att berätta, men jag vet att det var stor glädje i himlen idag och också i Karlstad.

Nästa helg ska den lilla EFK-församlingen i Storfors få ha dop igen. Den 70-åriga kvinnliga pastorn ska döpa fyra ungdomar. Jag gläder mig verkligen.

På en annan plats i Värmland är det dop varje vecka. Församlingen möts till bön varje dag. Bön genererar bönesvar.

Nu är jag förväntansfull inför vad som ska ske i Filipstad och Hällefors. Vi har intensifierat bönen och då blir det resultat.

Tyvärr flyttar flera medlemmar inom den närmaste tiden, men vi fortsätter frimodigt.

Ombyggnad på Erikshjälpen

Den 29 mars startar en omfattande ombyggnation på Erikshjälpen Second Hand i Filipstad. Det är 9 år sedan den nuvarande butiken öppnades. Tidigare höll vi till på Hertig Filipsgatan i en liten, liten butik.
Nu är det alltså dags att utöka försäljningsytan genom att göra en ombyggnation för att bättre ta till vara de ytor som finns.

Redan lördagen den 27 mars behöver vi vara många frivilliga arbetare som förbereder för Erikshjälpens hantverkare. När vi stänger för dagen klockan 14 kör vi igång och jobbar några timmar med att flytta bokavdelningens alla böcker, tavelrummets alla tavlor och tömmer kontoret.

Vi är tacksamma för det förtroende som Erikshjälpen åtnjuter. Den senaste tiden har flera biståndsorganisationer stått i blickpunkten för dyra löner, avgångsvederlag och ordförandearvoden. På Erikshjälpens hemsida www.erikshjalpen.se hittar man detta uttalande om den senaste tidens debatt.

Vi är glada för att "småländs återhållsamhet" eller som en del uttrycker det småländsk snålhet råder när det gäller chefslöner och dyligt. Generalsekreterarens månadslön är 32 500 kronor och inga förmåner tillkommer.
Erikshjälpens styrelseordförande har ingen lön.

Enligt en "Cost-Benefit" analys ger försäljning för en hundralapp i vår butik samhällsnytta för 610 kronor.

Debatt om chefslöner

Med anledning av debatten kring de höga lönerna för biståndsorganisationers chefer och ordföranden vill vi informera om hur Erikshjälpen ser på detta: 

Inga fallskärmsavtal finns för generalsekreterare eller styrelseordförande i Erikshjälpen.  
I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid enligt lag.

Generalsekreterarens månadslön är 32 500 kronor och inga förmåner tillkommer.
Erikshjälpens styrelseordförande har ingen lön.

Erikshjälpens administrations- och insamlingskostnader var 9 procent under år 2009.

Inga omkostnader för Haiti-insatser
När det gäller Haiti-insamlingen går alla insamlade medel oavkortat till Haiti, eftersom administrations- och insamlingskostnader budgeterats för övrig insamling under året. Därför tas inga extra medel i anspråk för Haiti-insamlingen.

– Vi vill att så mycket som möjligt ska gå fram till barnen, säger Bengt Swerlander som är generalsekreterare för Erikshjälpen.
– Erikshjälpens stora tillgång är allmänhetens förtroende. Det vill vi behålla och vi fortsätter att vara småländskt återhållsamma med våra omkostnader.

 Det finns många plusvärden med Second Hand

Biståndsinsatser Stora belopp till insatser i Sverige och över hela världen.

Miljömässiga fördelar Minskat sopberg. Sparade naturtillgångar. Minskad energiförbrukning

Sociala fördelar Social gemenskap i butiken. Arbete för arbetshandikappade och arbetslösa. Integrering av invandrare.

Hälsomässiga fördelar. Människor som arbetar ideellt känner sig lyckligare och friskare än de som inget gör.

Kulturella fördelar Gamla intressanta prylar förs vidare till kommande generationer. Butikerna fångar upp antikviteter som annars skulle riskera att hamna på tippen.


Res upp ett bönealtare!


"Men Herrens ängel befallde Gad att säga till David, att David skulle gå åstad och resa ett altare åt Herren på jebuséen Ornans tröskplats. Och David gick åstad på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn."1Krön.21:18­19.

På 70 och 80-talet var det många församlingar och enskilda som var engagerade i Förebedjare för Sverige som min bror Kjell Sjöberg startade. Det var febril aktivitet i hela landet och människor samlades från alla slags kyrkor till bön för sina samhällen och bön för Sverige. Det var en underbar tid då församlingar startades, många människor tog emot Jesus till frälsning, andeuppfyllelse, utrustning av andliga gåvor och många upplevde fysiska och inre helanden.Tyvärr måste vi konstatera att på många områden har de kristna backat. Det tomrum som skapats har intagits av andra krafter. Ockulta rörelser och terapier vinner gehör hos ett folk som egentligen har en andlig hunger, men är rätt så vilsna. Nu är tiden inne att på nytt gå framåt och utbreda Guds Rike.

Domarboken 6:25-26 ”Riv sedan ner det baalsaltare som tillhör din far, och hugg sönder Aseran som står intill det. BYGG ETT ALTARE ÅT HERREN, DIN GUD, ÖVERST PÅ DENNA KLIPPA OCH UPPFÖR DET PÅ VANLIGT SÄTT.

Dessa verser talar om att man måste riva ner baalsaltaret. Baal var en avgud. Idag finns det många avgudar som tagit den plats som egentligen Gud skall ha.

Undervisningen om att bygga ett bönealtare handlar:

 1. I första hand om ditt eget böneliv. Hitta en tid och plats för regelbunden bön. Det kommer att förändra hela ditt liv på kort tid! Använd Segerplanen eller någon annan bibelläsningsplan.
  2. I din familj. Engagera familjen och dina närmaste vänner i gemensam bön och tillbedjan. Det förändrar atmosfären i ditt hem.
  3. I din församling. Bön och lovsång är motorn i alla levande församlingar.
  4. I din stad. Samla bedjarna i staden och sök Guds ansikte för stadens bästa och dess framtid. Be för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Be om framtidstro. Be om kärlek till din bygd och till folket där du bor. Tala positivt om staden. Tänk på bibelordet i Hesekiel 48:35 som talar om att stadens namn skall vara ”Här är Herren”. I Jeremia 29:5-7 står det att vi ska bygga och plantera och förvänta oss skörd, dvs stanna kvar och njut av skörden. Det står vidare att vi ska 2söka den stads bästa där vi bor”. Om det går bra för affärer, fabriker, verkstäder och skolor m.m. då går det också bra för den kristna församlingen på orten. Då stannar ungdomar och invandrare kvar för de får jobb och tycker att det finns en positiv utveckling i staden. 5 Mos 11:23-24 handlar om att var ort som vår fot beträder har Gud gett oss. Vi ska be för nyckelpersoner och välsigna dem med Guds välsignelse. Församling betyder en utkallad grupp som ska styra en stad. Vi är kallade att vara med och besluta och ta ansvar för vår stad. Det behövs kristna som engagerar sig politiskt och i facket och på alla områden är med och tar ansvar för folket.
  5. I ditt län. Samla förebedjarna i större regioner och be för de styrande och hela landet. Be för näringslivsklimatet. Under mer än 15 år har vi samlats och bett för Värmland och Bergslagen. Nu är tiden inne att få skörda.
  6 I hela Sverige. Nu fylls hela Sverige med Bön & Lovsång! På kort tid kommer det att förändra landet på alla plan.


  Jes 60:18 Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar( skulle finnas vakter vid varje port) för lovsång. Idag kommer det in så mycket ockult i våra samhällen. Få reagerar. Få vet något om detta. Få bryr sig om att engagera sig och ta reda på fakta. Få tror att det är någon idé att bry sig och göra nåt t.ex. be och bönevandra och bryta ner fästen. Vi har brukat vandra runt i staden och be för skolor, fabriker, ockulta fästen. Vi välsignar människorna och ber att de ska lära känna Jesus. Vi ber om nya fräscha idéer för företagsledare och innovatörer.

Jesaja 60:1 ”Stå upp och var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.” På bönen igår i Hällefors fick vi tillfälle att samtala mycket om vad som händer i tiden. Vi fick också möjlighet att be för varandra och även uppleva hur Gud gjorde under och tecken ibland oss. Guds kraft var utgjuten och någon blev helad från sjukdom. Vi fick en stark uppmuntran.

På tisdag är det bön både i Filipstad och Hällefors och jag tror att Gud har börjat något som han kommer att fortsätta.

 


Gemensamt vänder vi den negativa trenden

Idag kan man läsa i Filipstads Tidning att vår kommun ligger bland de sämsta i landet när det gäller näringslivsutveckling och nyföretagande. Även vår grannkommun Hällefors ligger lågt i olika undersökningar. Faktum är att de dryga 20 år som vi bott i Filipstad har befolkningen minskat år efter år.
Ändå älskar vi folket här och tror att det ska vända.

Idag träffas vi i Pingstkyrkan i Hällefors för att be för våra bygder. Vi ska resa upp ett bönealtare tillsammans med övriga församlingar. När vi går samman i enhet inför Gud kommer saker att börja hända. Under många år har vi var och en försökt vända den negativa utvecklingen för församlingar, enskilda, familjer och företag och näringsliv. Nu vill vi tillsammans be och ta gemensamt ansvar för vår bygd.

Vi är fast beslutna att lyfta upp våra kommuner inför Gud och be om förändring. Människor behöver Jesus. De behöver få uppleva tryggheten i Gud och uppleva Guds kraft, Guds positiva energiflöde till ande, själ och kropp. Vi behöver en andlig vitamininjektion och det tror jag är på gång.


Alla hjärtans dag. Boktips

Här kommer ett bra erbjudande inför Alla hjärtans dag. Jag fick det idag när jag besökte mina söner på GOSPEL MEDIA i samband med att vi i en grupp inom Evangeliska Frikyrkan planerade seminarier, möten och olika aktiviteter för församlingar i Sverige som jobbar med mångkultur och religionsmöten.
Till och med söndag kan du köpa den uppskattade relationsboken "Våga älska" för 99:- (ord 179:-)
Vill du ha boken så att du kan ge den i present på Alla hjärtans dag, behöver Gospel Media ha din beställning senast
kl 14:00 imorgon torsdag.
 
 
 
Villkorslös kärlek lovas uppriktigt under vigslar, men praktiseras sällan i det verkliga livet. Det för med sig
att hoppet om en romantisk framtid grusas och ersätts med besvikelse. Men det behöver inte förbli så.
Våga älska innehåller 40 utmaningar som hjälper äkta makar att förstå och praktisera villkorslös kärlek.
Oavsett om ditt äktenskap hänger på en skör tråd eller är starkt och friskt är Våga älska en resa du
behöver göra. Det är dags att få tag på nycklarna till sann närhet och att utveckla ett dynamiskt
äktenskap. Anta utmaningen!
 
Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig ...
– Första Korintierbrevet 13:7-8
 
Uppskattad presentbok till dig själv eller någon du bryr dig om.
Inbunden, 224 sidor. ISBN: 978-91-85853-45-8.
Pris t.o.m. 14 feb: 99:- Direktlänk till boken.
 
Författarna: Stephen Kendrick är pastor i Sherwood Baptist Church i Albany, församlingen som gett
oss filmerna "Facing Your Giants" och "Fireproof". Alex Kendrick är biträdande mediapastor i samma
församling. Stephen och Alex är bröder.
 Livshjälp i stället för dödshjälp

Jag fick mail från Ja Till Livet idag. Vill dela med mig av deras pressmeddelande.

Nu behövs livshjälp i stället för dödshjälp. Läs mitt inlägg lite längre nedan var i livets slutskede. Jag satt på ett hotell där datorn inte hade några ö, ä och å, men du kan säkert läsa texten ändå. Det handlade om läkaren som verkligen gav hjälp i livets slutskede och patienterna blev lugna och trygga och tacksamma för den tid som de fick leva.

Inför den anstormande debatten som är igång redan är det bra att tänka till och visa respekt för LIVET.
Gå gärna in på www.jatilllivet.se och läs läkaren Tomas Seidals artikel också.
http://www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=67

Ny kampanj för att friska ska kunna få dödshjälp
Pressmeddelande från Ja Till Livet
 

 

Idag startar dödshjälpsförespråkare i Nederländerna en kampanj för att ytterligare liberalisera lagstiftningen om dödshjälp. Genom en namninsamling hoppas man kunna samla in 40 000 underskrifter för att lyfta frågan i parlamentet. Deras krav är att helt och hållet ta bort reglerna att man måste vara sjuk eller ens ha smärta för att kunna få dödshjälp.

Redan idag har Nederländerna världens mest liberala eutanasilagstiftning där både nyfödda barn och ungdomar som är minst 16 år, dödas genom dödshjälp. De ursprungliga kraven för att få dödshjälp, att patienten måste ha outhärdlig fysisk smärta och vara i livets slutskede har tagits bort och nu räcker det med att man hänvisar till "outhärdlig psykisk eller fysisk smärta" för att kunna kräva att få dödshjälp.

Ändå är detta inte nog, menar förespråkarna i föreningen "Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde" som vill se en mer liberal lagstiftning.

-Tyvärr är detta en naturlig följd av det sluttande plan som alltid inträder vid liberalisering av dödshjälp. Redan nu kan föräldrar i Nederländerna avbryta vård för nyfödda, trots att barnet inte riskerar att dö av sin sjukdom, utan kan leva "till vuxen ålder". Dessutom frågar man sig varför sjukvårdspersonal ska tvingas medverka till att släcka liv, till och med utan att det finns någon medicinsk indikation, säger Ja till Livets ordförande, sjuksköterskan Gunilla Gomér.

Nederländerna har under åren fått kraftig kritik angående sitt dödshjälpsprogram:

 • Avslöjandet i Groningen-rapporten (2005), där det framkommer att läkare i Nederländerna aktivt dödat nyfödda barn, där flera barn led av ryggmärgsbråck, sände chockvågor i Europa och jämförelser med det tyska eutanasiprogrammet gjordes.
 • En rapport visade att bara 60% av läkarna förde en god dokumentation över de dödshjälps-fall de deltagit i, vilket ökar risken för godtycke.

Idén att döden ibland anses vara mer human än att leva med handikapp har lett till att den nederländska 52-åriga journalisten och författaren Margriet Bordes nu förespråkar en självmordsmaskin, som ska bestå i en slags cylinderformad huva med helium eller kväve, för patienter som vill dö.

För Sveriges del är det utomordentligt viktigt att nu få en debatt om vilket värde en människa har och vad som är sjukvårdens uppgift. Sverige ska inte bli ett kallt och hårt land där människor ska pressas att välja att avsluta sina liv för att de upplever att de ligger samhället till last eller där de inte anses ha ett värdigt liv. Jag hoppas att alla riksdagspartier förstår vikten av ökade satsningar på palliativ vård och hospice, avslutar Gunilla Gomér.


Sharialag i Sverige?

Kan man tänka sig att börja tillämpa sharialagar i Sverige? 

Doktorand Mosa Sayed har en tes att man bör kunna tänka sig att sharialagar används för att reglera arvsskiften där den döde antas ha velat ha det så. Detta innebär att kvinnor ärver mindre än män.
Detta är en liten början, men vart leder det i förlängningen? Är det att börja skjuta sönder svensk lag? Den bygger på mäns och kvinnors lika värde och att de har samma rätt till arv.

Nedan citat från Info Torg Juridik. Du kan läsa hela artikeln om du klickar på länken nedan.

Juridiska fakulteten i Uppsala har drabbats av kritik mot en avhandling. Det gäller Mosa Sayeds avhandling om sharialagen. Ett ” krypskytte mot grundlagen” säger journalisten och debattören Dilsa Demirbag-Sten. ” Ett pionjärarbete” kontrar Torbjörn Andersson, professor i processrätt och dekanus vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Doktoranden Mosa Sayed har lagt fram avhandlingen ”Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie”. I fredags för en vecka sedan försvarade Sayed sin doktorsavhandling inför en fullsatt och väktarbevakad föreläsningssal i Uppsala.

I avhandlingen pläderar Sayed för att sharialagar ska kunna tillämpas av svensk rätt. Handledare har varit Uppsalaprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg och Jan Hjärpe, professor emeritus i teologi vid Lunds universitet. Avhandlingen utger sig för att vara ett handfast bidrag i syfte att vägleda rättspraxis inom internationell privaträtt, men är i lika hög grad en normativ rättsfilosofisk traktat med mångkulturalistisk utgångspunkt.


http://www.infotorgjuridik.se:80/premium/mittijuridiken/bransch/article144324.ece


Ny skolplan/kursplan utan kristendom?

Det är viktigt att kristendomens särställning belyses i skolplanen (GY2011). Hela vårt västerländska samhälle är präglat och har sin grund i den kristet- judiska religionen. Kristendomens påverkan på vår kultur är stor. Det är viktigt att skolan söker kulturens rötter och ger en allsidig belysning av kristendomens särställning. Viktigt att informera om religionens innersta väsen och hur kristendomen formar och format generation efter generation i vårt land. För att bli trygga i vår egen kultur och i vår tro är det viktigt att väl känna till våra egna rötter. Då kan vi också tillgodogöra oss kunskapen om andra religioner trosuppfattningar. Skolan skall ha en objektiv undervisning, men inte skygga för hur kristendomen haft stor betydelse för vårt samhällets sociala omsorg, för sjukvården och för skolan m.m.  

Skolverket föreslår att religionskunskapsämnet släpper kristendomens särställning och dess grundläggande betydelse för vårt land och folk. Det får inte ske.

Sverige är numera multietniskt och multireligiöst, men det kristna arvet har format det svenska samhället. Kristendomens värderingar är av största betydelse för ett gott samhälle

Läs mer i Världen Idag och DAGEN  Alla har möjlighet att snarast skicka in sin mening om detta till Skolverket. Gå in på deras hemsida och se mailadress o.s.v.

http://www.skolverket.se/sb/d/165
 
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6640&Itemid=29

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193670


Ny bedömning Afghanistan

Kabul december 2009. Foto: Migrationsverket

Eftersom läget i Afghanistan har försämrats har Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik gjort ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.
För att få ett bra underlag för bedömningen av situationen i Afghanistan skickade rättschefen i slutet av förra året tre medarbetare till landet. Det rättsliga ställningstagandet bygger på deras rapport.
 
Nu bedömer Migrationsverket att det råder
– "inre väpnad konflikt" i 10 av Afghanistans 34 provinser
– "andra svåra motsättningar" i ytterligare 18 provinser.
 
Det betyder att läget i landet har försämrats. Tidigare bedömde Migrationsverket att det rådde "inre väpnad konflikt" i sex provinser och det inte förekom några "andra svåra motsättningar" i landet. 
Dessutom konstaterar Mikael Ribbenvik att Afghanistans myndigheter inte kan ge sina invånare något effektivt skydd mot eventuell förföljelse och övergrepp. För vissa asylsökande kan dock intern flykt i någon annan del av Afghanistan vara ett rimligt och relevant alternativ. Det beror på de enskilda individernas olika förutsättningar.

Innebär detta att fler afghanska asylsökande kan få stanna i Sverige?

– Det kan bli så, men det beror på vilka skäl de sökande åberopar och Migrationsverket gör också individuella bedömningar, säger Mikael Ribbenvik.
 
Fler asylsökande
De senaste åren har allt fler människor från Afghanistan sökt asyl i Sverige. Under 2009 sökte 1 694 afghaner asyl i Sverige. Av dem var många ensamkommande barn.
 
Förra året fick 72 procent av de asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd i Sverige.


Evangelistfonden ger pris

Evangelistfondens styrelse har 2 februari offentliggjort stipendiaterna för 2010. 
Priserna kommer att delas ut av Roger Larsson vid Fondens Festhögtid i Frälsningsarmén
Uppsala lördagen 13 mars kl 18.00.

 Denna info är hämtad från Evangelistfondens hemsida. Förra året var det
Joel Sjöberg (vår yngste son) som var en av pristagarna.
http://www.evangelistfonden.se/

Det blir sammanlagt fem utmärkelser där varje stipendium är SEK 15 000.

Tre unga evangelister får utmärkelsen Årets Evangelist;

Dessutom är en organisation med evangelisationsinriktning utsedd, samt en hedersevangelist.

En nyhet för i år är att en ung Evangelist i Finland premieras.

Hedersstipendiat blev Stanley Sjöberg.

 

- Han har gjort ett livslångt verk för hela kristenheten och fastän han slutat som
pastor för några år sedan, är han en evangelist i ordets rätta bemärkelse.
Ivrigt fortsätter han att göra allt vad han kan för att nå ut i ett sekulariserat Sverige,
inte minst genom senaste tidens satsningar på internet, säger Roger Larsson
som för tredje året i rad delar ut stipendier.

 Övriga mottagare av stipendierna är Jakob Ramlöw från Göteborg,
Anna-Maria Nilsson, Kungsängen.”Sport for Life” tilldelas priset årets organisation
och i år har stipendiaterna utökats med även en finländsk evangelist.
 Nämligen Tomas Forsbäck från Ekenäs.

 - Evangelistfonden har utökats med verksamhet även i Finland och på gång
är också evangelistfonder i Norge och Danmark.
Nästa år får vi dela ut stipendier även i våra grannländer, säger Roger Larsson.

 Evangelistfonden, som formellt heter Roger Larssons fond för evangelisk tro
och mission, har sedan starten för tre år sedan arbertat med syftet att genom
stipendier och evangelistträning och möteskampanjer uppmuntra evangelistens tjänst.

 Här är årets evangelister och motiveringarna:

 Årets Evangelist

Jakob Ramlöw, Göteborg

Jakob Ramlöw är en modern evangelist som vill ge kreativa svar
till en ny generations frågor om Gud. Han leder illustrerade
möten med vittnesbörd, drama, musik och litteraturspridning i
centrala Göteborg med mål att få till samtal som öppnar för frälsningsbudskapet.

Han fungerar även som coach och har skrivit den praktiska
boken Samvetsfrågan om hur man kan dela sin tro med andra.

Jakob Ramlöw är församlingsledare i Agape i Kviberg och
 har tidigare varit ledare inom Kristen Utmaning.
Han är 30 år och gift med Rakel.

 Årets Evangelist

Anna-Maria Nilsson, Kungsängen

Anna-Maria Nilsson går tredje året på församlingen
Arkens bibelskola ”Jesus helar och upprättar”.
Anna-Maria Nilsson har under många år haft ett brinnande intresse
 för mission och evangelisation och arbetat bland annat med
församlingens ungdomsarbete och ungdomsgård.
Under våren ska hon tillbringa flera veckor i Filippinerna
för att delta i ungdomskonferens, lära ut dans och drama,
anordna konferens och hjälpa till med verksamhet bland
prostituerade unga kvinnor och genom ett rehabiliteringsprogram
ge undervisning och själavård till dessa.

 Årets organisation

Sport for Life är idrottsorganisationen som sedan bildandet 1995,
 med framgång sökt hjälpa idrottande personer i olika åldrar och
nivåer att utvecklas karriärmässigt men även vid sidan om sitt
idrottsliga engagemang. Genom arbetet, som sker genom lägerverksamhet,
 konsultation, kaplanskap och nätverkande mellan idrottsrörelsen och kyrkan,
vill man utveckla idrottsliga talanger, öka deras passion för sporten och
livet i stort och stärka individens karaktär, allt genom att basera
verksamheten på evangeliets grund och de principer som återfinns
i tidernas mest lästa och respekterade bok.
Ledare för Sport for Life är Andreas Andersson, Örebro.

 Årets Evangelist Finland

Tomas Forsbäck, Ekenäs

Tomas Forsbäck leder organisationen Team Action
som arbetar med ungdomar främst inom
Svenskfinland med bas i Pingströrelsen.

I Finland arbetar man med lokala församlingar för att nå ut
till ungdomar, genom konserter, skolbesök med strävan
att tala med ungdomar på deras språk och nivå.

Från Finland arrangeras Europateamen Summer
Challenge med sommarresor för mission med outreach
att förkunna via konserter och dans, drama och multimedia.

Tomas Forsbäck kommer från Ekenäs han är 26 år och
bor just nu i Zürich, tillsammans med sin fru Anna-Sara
för att bygga kontakter för Europatjänsten.

 Årets Hedersevangelist

Stanley Sjöberg, född 1936 i USA och son till missionären
Tage Sjöberg. Stanley Sjöberg har varit verksam hela sitt
vuxna liv som pastor och evangelist, bland annat tillsammans
med Lewi Pethrus i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Stanley Sjöberg
 har vågat gå mot strömmen och en del initiativ har varit kontroversiella,
 inte minst grundandet av den ekumeniskt inriktade Centrumkyrkan
i Sundbyberg. I media har han setts många gånger och skapat ett
stort förtroende hos det svenska folket. Trots flera år som
pensionär har han fortsatt verkat i evangelistens anda och
använder alla till buds stående medel för att sprida evangeliet.
Nu senaste genom starten av Webbkyrkan på internet.

 

 

 


Eritrea cracks down on religion

Eritrea fortsätter sin förföljelse av de kristna. En kvinna har dött i fängelse.
Låt oss be för de förföljda kristna.


Eritrea cracks down on religion even more as woman dies in detention center
The Eritrean government wants to enforce even stricter control on Islam, Catholicism and the Evangelical Church.
 
Yet another Christian has died in the face of persecution in one of Eritrea’s detention centers. On Jan. 24, Hana Hagos Asgedom, 41, became the eleventh believer to die in these detention centers. Asgedom suffered a heart attack while being held in solitary confinement at Alla Military Camp.
 
Open Doors said, “Shortly before her death, she apparently endured beatings with an iron rod for refusing to ‘make the chief commander in the camp a cup of coffee.’ When Asgedom resisted this order, which Christians interpret as sexual advances, she was apparently sent back to her cell where she endured punishment and later succumbed to the heart attack.”
 
Asgedom was originally arrested and held in Wi’a Military Camp for three years. However, when the camp shut down, she and the other prisoners were moved to Alla, where she was given a final chance to renounce her faith. When she refused, she spent the rest of her life in solitary confinement.
 
Just days before Asgedom’s death, Open Doors said Pastor Habtom Twelde was released from prison on Jan. 21. Arrested in 2008, sources believe he was released because of “complications from his diabetes.” However, upon release, authorities told him not to continue Christian activities.
 
Despite the pastor’s freeing, the Eritrean government has recently wanted even more control over religion. In December, they “ordered the heads of Islam, the Catholic Church and the Evangelical Lutheran Church to stop receiving funding from their partners abroad.”
 
Instead, the government would fund and control the institutions. While the Catholic Church responded, saying the orders were against their belief, Open Doors does not know if the Evangelical Lutheran Church or Muslims have reacted.
 
Pray for the Church in Eritrea.
Pray for the believers to be strong in the face of persecution and to continue to boldly share the gospel.
 
Källa Intercessors network

RSS 2.0