Europadomstolen och irakier


Viktig information till dem som sökt inhibition genom
EU-domstolen för mänskliga rättigheter

Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter, ECHR, beslöt 23 nov 2010 att gå tillbaka till det vanliga och bara ge inhibition (tillfälligt avvisningsstopp) på individuell grund till de irakier som ansöker.
Domstolen kommer att undersöka olika irakiska ärenden och sedan skapa en praxis efter de ärendena. Det kan ta några månader.

Under tiden kommer förmodligen avvisningarna från Sverige att fortsätta.
Vi vet inte säkert när avvisningarna för kurder till Erbil i Kurdistan går, eller hur ofta.

Men nästa plan till Baghdad lyfter från Arlanda  i vecka 52, alltså runt 28 december.
Planen går sedan var 3:e vecka från Sverige.

Polisen kommer att söka upp de irakier som ska avvisas -de som har fått 3 avslag:
1 från Migrationsverket         
2 från migrationsdomstolen 
3 från MigrationsÖverdomstolen (också kallad Kammarrätten)
och sätta dem i förvar ungefär 3 veckor före avresan.

Även om du har inhibition till 8 dec så har polisen rätt att gripa dig och sätta dig i Migrationsverkets förvar före det, för att få med dig på planet.

ECHR brukar Inte ta upp ärenden där det sista avslaget (från Kammarrätten) är äldre än
6 månader. De som har så gamla beslut och är gömda får därför vänta tills ECHR fattat ett beslut i ett ärende som liknar just deras:
-om du t.ex. är kristen får du vänta på ett beslut som gäller de kristna. Om ECHR då säger att kristna får stanna så kan du ansöka om Ny Prövning hos Migrationsverket.
-om du t.ex. är från Baghdad och ECHR fattar ett beslut om att situationen i Baghdad är så svår att Baghdadbor inte bör återsändas nu, då kan du ansöka om Ny Prövning hos Migrationsverket.
- om du t.ex. är från en minoritetsgrupp måste du vänta tills ECHR fattat ett beslut i ett ärende som rör just din grupp osv.

OM man då får Ny Prövning beviljad så får man inhibition och rätt till advokat igen, och dagpenning.

MAILA DITT MOBILNR ELLER DIN MAILADRESS e.d. TILL IRAKISKA ASYLKOMMITTÉN så hör de av sig till dig så fort de får veta att ECHR har fattat ett beslut som kan gälla dig.
irakiskaasylkommitten@gmail.com

Om du behöver juridisk hjälp innan dess så kan du kontakta
Rådgivningsbyrån i Stockholm 0200-880066, månd-tors 9.00-10.30 (gratis)


Kan man umgås förtroligt med Gud?

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus.
....Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given
På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är
UNDER, RÅDGIVARE, MÄKTIG GUD, EVIG FADER, FRIDSFURSTE
(Jesaja 9)

I advent väntar vi på Konungens ankomst.
Kanske vi ska ta tid med att invänta vad vår kung Jesus vill säga till oss i just den tid som vi lever i nu.
Vad ligger på hans hjärta? Vad vill han att vi ska ägna vår tid och uppmärksamhet?

I psalm 146 läser vi vad Herren Gud gör:

"Herren befriar de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon,
Herren reser upp de nedböjda
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor".

I adventstid vill jag söka Guds ansikte för att bli mer fylld av Guds kärlek, hans värme och glöd.
Jag vill hämta kraft till att kunna tjäna min Gud på ett bättre sätt.
Jag vill vara ledd av Guds hand mitt i vardagen.
Så många människor söker hjälp och kontakt. Hur ska man kunna ge något om man själv inte först hämtat kraft och ledning, fått uppleva Guds vishet och nåd i sitt liv?

Det står i psalm 25:vers 14 "Herren umgås förtroligt med dem som fruktar (dvs ärar) honom. Sitt förbund gör han känt för dem".
Psalm 63:vers 2 "Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig,
min kropp längtar efter dig i ett torrt land, som försmäktar utan vatten".

Psalm 42:vers 2 "Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig o Gud.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden".

Jag tror att Gud vill tala till oss i denna tid. Om vi stillar ner oss, stänger av TV och radio för några timmar och söker Gud, så kommer Gud att tala direkt till vårt inre.
Kanske du och jag får vägleda någon människa som håller på att ge upp. Kanske får vi visa på Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet.

Låt adventstiden bli en tid då vi laddar batterierna, läser bibeln, lovsjunger och tillber Gud och får känna hur vårt inre fylls av Guds levande strömmande klara vatten. Tankar, idéer och gudsomliga lösningar på svåra problem kommer till oss. Det som inte timmar av eget arbete kunde åstadkomma gör Gud kanske medan vi vilar i hans gemenskap och låter oss fyllas av Guds helige Ande.

Ibland när det kanske känns väldigt jobbigt, brukar jag sätta mig vid pianot och spela och sjunga lovsånger till Gud. Plötsligt rinner allt det svåra och tunga av mig och jag kan ibland få lösningar på saker som känts hopplösa.

Bön:
Från psalm 86:11
VISA MIG HERRE DIN VÄG
JAG VILL VANDRA I DIN SANNING

Nytt om utvisningshotade irakier

Allt återgår nu till det normala för asylsökande irakier med utvisning. Europadomstolen har inte längre som krav att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Irak. - Besvikelsen är stor bland utvisningshotade, säger tolken Linda Baghdasarian

Läs mer i DAGEN   http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=236502

En liten, men enig grupp kan påverka en hel stad

Jag har skrivit mycket om asylfrågor den senaste tiden. Det kanske verkar som om det är det som upptar min tid och intresse mest, men det stämmer egentligen inte.

Det som händer på bibel- och bönesamlingar och gudstjänster samt hembesök är mycket intressant. Vi har en alphagrupp i Vasakyrkan där Peter Johansson är ledare som är mycket givande. Flera med muslimsk bakgrund är med och lär känna Jesus. Vi har också haft glädjen att döpa några personer och fler går på dopundervisning. En av dem som döptes har tagit med sig kamrater på samlingarna. Den unge mannen som döptes i söndags blev så lycklig när han gick upp ur dopbassängen. Han sa att han tyckte att han lyftes ovanför golvet och han blev uppfylld av en stark kraft. I mötet bad han att få gå fram och tala vilket han gjorde på ett mycket bra sätt. Han har annars varit rätt så tyst och mest suttit och lyssnat på olika samlingar. Nu tackade han Gud, församlingen och sina vänner och berättade att han fått ett frid och lugn i sin själ.

Jag har predikat om hur församlingen i ändens tid skall vara profetisk och vara en segerfylld församling som gör sig redo att möta Jesus. Bibeln talar om församlingen som en brud som gör sig redo att möta sin brudgum. Det ska bli fest och glädje. Jesus kommer inte för att möta en deppig, trist och besegrad församling utan en församling som består av individer som vunnit seger, fått uppleva bönesvar och som förberett sig genom att ta emot av den helige Andes gåvor och frukter.

Jesus Kristus är den samme igår, idag, så ock i all evighet. Det innebär att vi kan få uppleva hur många svenskar och nysvevsnkar kan få uppleva Jesus, bli kristna, döpas och bli medarbetare i församlingen. det finns så många människor som är intresserade av det andliga och de söker. Nu är tid att berätta för dem om vad vi upplevt och allt vad Jesus kan betyda för dem. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.

I Efesierbrevet 2:20 står det att "vi är uppbyggda på apostlarnas och prfeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren".
Kolosserbrevet 3: 4 "När Kristus träder fram, han som är vårt liv, ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom".

På måndag (förmodligen måndag) får jag tillfälle att berätta om hur vi i församlingen får bry oss om de svaga i samhället. Det blir ett eftermiddagsprogram i Radio Värmland.

Jag önskar Er alla Guds stora och rika välsignelse!

Räddningsaktion för kristna irakier


Tidigt idag på morgonen lyckades det att faxa till EUROPADOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER med begäran om inhibition för utvisningshotade kristna irakier.

Hittills har 61 utvisningar av irakier stoppats på begäran av Europadomstolen för mänskliga rättigheter, uppger Migrationsverket.

Irakier som överklagar sitt utvisningsbeslut får stanna i Sverige tills vidare. Det här sker efter att Europadomstolen begärt ett stopp för utvisningar till Bagdad medan frågan prövas.

 

Migrationsverket stoppar dock inte samtliga utvisningar till Irak [1] och hänvisar till att "rättsliga förutsättningar" saknas.

 

Flera organisationer, bland annat Civil rights defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter) har reagerat mot att Sverige inte stoppar alla utvisningar till Bagdad medan Europadomstolen ser över situationen.

De 61 personerna, vars utvisningar nu skjutits upp, har överklagat direkt till Europadomstolen.

Varje gång domstolen begär att en enskild utvisning stoppas så kommer det beslutet att följas, enligt Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket. Men myndigheten tar inte ett generellt beslut om att skjuta upp utvisningar.

– Då krävs att det händer något i Irak. Vi har nyligen varit där och har god kännedom om hur det ser ut, säger Ribbenvik.

 

Han påpekar att Migrationsöverdomstolen i Sverige redan 2007 beslutade att det inte pågår en inre väpnad konflikt i Irak och att situationen har förbättrats sedan dess.

– Vi avvaktar nu hur Europadomstolen reagerar på den information om landet som vi lämnat till dem, säger Ribbenvik.

Ribbenvik understryker också att ungefär hälften av de irakier som söker asyl i Sverige får stanna, bland annat på grund av att situationen för minoriteter har försämrats i Irak.

TT

Migrationsverket tillbakavisar kritiken mot avvisningarna till Irak:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverket-tillbakavisar-kritiken-1.1210096


Ordföranden i Europarådet Thorbjørn Jagland uttalar sig mycket kritiskt mot att bland annat Sverige har fortsatt utvisa irakier trots att rådet bett Sverige att upphöra. Migrationsverket säger nu att man aldrig har fått någon sådan begäran.

Det är i ett kraftfullt uttalande som Thorbjørn Jagland kritiserar tre länder för att fortsätta utvisa irakier till Irak trots den svåra situationen i landet:


"Rådet har tydligt bett Sverige, Nederländerna och Storbritannien att sluta utvisa irakier med hänvisning till att säkerhetsläget kraftigt har försämrats där", säger Jagland på Europarådets sajt [1].

 

Men detta stämmer inte enligt Migrationsverket:

– Verket har aldrig fått en sådan förfrågan, säger säger Johan Rahm, presschef på Migrationsverket till DN.se.

– Vi följer alltid vad Euoropadomstolen säger men det enda vi har fått är uppmaningar i enskilda fall, inga generella anvisningar.


Många har reagerat mot myndighetens beslut. EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) säger till TT att det är "inhumant och djupt ovärdigt" av Sverige att inte stoppa utvisningarna.

– Den främsta uttolkaren av konventionen är Europadomstolen. När då domstolen ger råd om att stoppa utvisningarna är det mycket märkligt att det inte följs i Sverige, säger hon.


Migrationsminister Tobias Billström (M) säger att prövningen måste ske i varje enskilt fall även när det handlar om att skjuta upp ett beslut.

– Att övergå från individuella prövningar till kollektiva prövningar skulle kunna resultera i att samtliga personer i en grupp får avslag eller bifall. Och frågan är hur rättssäkert det skulle vara, säger han till TT.


Enligt Billström har Migrationsverket skjutit upp utvisningen av irakier i varje fall där Europadomstolen har begärt det. Han har därför svårt att förstå vad Europarådet menar i sin kritik.

– Sverige har aldrig agerat i strid med Europadomstolens domar, säger han.
Thomas Hammarberg kritiserar Sverige

- Det är mycket anmärkningsvärt att Sverige ignorerar kraven på att stoppa avvisningar till Irak. Det säger Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter.
- Nonsens. Det är Thomas Hammarbergs kommentar till migrationsministern uttalande där ministern skjuter över allt ansvar på Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Ministern hänvisar till den "rättsäkra prövning vi har i landet". Jo, jag tackar jag........
Läs mer i VÄRLDEN IDAG

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=9087&Itemid=98

Instruktion för att rädda utvisningshotade irakier

 

 Allmän information om inlämnande av ‘Rule 39’ för irakiska asylsökande som riskerar avvisning till Irak inom kort tid

Europadomstolen i Strasbourg har informerat att den tänker titta närmre på säkerhetssituationen i Irak. Domstolen har meddelat att den kommer att fatta beslut i frågan runt den 15-16 november 2010. Under tiden har domstolen tillfälligt stoppat avvisningar till Irak för de personer som har lämnat in en ansökan i enlighet med ett förfarande som kallas ‘Rule 39’.

 

En ‘Rule 39’ anmälan skall utöver mer allmänna uppgifter om sökande, innehålla kopior på beslut och en sammanfattning av sökandes personliga risk vid ett återsändande till Baghdad. Om däremot en resa finns planerad inom en kort tid och det inte skulle finns tid eller möjlighet att inkomma med en mer detaljerad ansökan så räcker det att till domstolen faxa in bifogade blankett. I sådana fall måste dock anmälan kompletteras med tidigare nämnd information inom en tre veckors period.

 

Bifogat finner ni en generell överklagan till Europadomstolen som kan användas av irakier som ska avvisas inom en nära framtid. På blanketten ska följande ifyllas:

 

- Sökandes namn (med olika sätt som dessa kan skrivas på), ärendenummer hos Migrationsverket, nationalitet/födelsedatum/adress där sökande eller dennes ombud kan nås/namn på ombud/biträde om sådant finns
- Om möjligt: Sökandes ursprungsort och plats i Irak/datum då sökande anlände till Sverige och ansökte om asyl/ datum för slutgiltigt beslut/område i Irak dit sökande ska återvändas

- Det är viktigt att informera domstolen om datum för planerad avvisning/utvisning, och om sökande ej vet, ange ett datum då man tror det finns en risk för verkställande av avvisning/utvisning.
- Om möjligt: Bifoga kopior på beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen (även beslut gällande avslag på prövningstillstånd) på svenska. Europadomstolen behöver beslut för både föräldrar och barn i det fall det rör en familj. Se till att skicka kompletta beslut. Om så bara en sida av beslutet saknas kan det försena domstolens arbete och därmed möjlighet att stoppa en avvisning. Bifoga också kopior på id dokument om sådana finns att tillgå.

 

 

När ska en Rule 39 ansökan lämnas in?

·            Så snart som möjligt efter att sökande har erhållit ett slutgiltigt beslut och det finns en planerad avvisning. I princip kan inte en ‘Rule 39’ lämna in om det gått mer än 6 månader från det att sökande mottagit sitt slutgiltiga beslut. Det är av vikt att domstolen ges tillräckligt med tid att behandla ansökan. Skicka därför ansökan tillsammans med stödjande dokumentation (framför allt beslutet från migrationsverket och/eller domstol) så snart som möjligt och i god tid innan planerad överföring.

 

·            Uttömmande av nationella rättsmedel (möjligheter att överklaga): Artikel 35 Europakonventionen kräver att sökande uttömmer alla nationella rättsmedel som är effektiva och tillgängliga innan en ansökan lämnas till domstolen. Däremot är inte sökande tvungen att uttömma alla rättsmedel innan inlämning av en Rule 39 ansökan i det fall det inte finns några förfaranden under nationell rätt som kommer att stoppa överföringen.

 

1.      Behöver jag ett juridiskt biträde eller ett ombud för att lämna in en Rule 39 ansökan till domstolen?

 

·         Anmälan kan göras utan juridiskt biträde eller ombud. Om ansökan däremot bifalles och domstolen bjuder in sökande att lämna in en full ansökan under Artikel 34 Europakonventionen, måste sökande företrädas av en kvalificerad jurist.

 

 

2.      Måste sökande skriva under anmälan?

·            Nej, vem som helst kan skriva under anmälan särskilt i brådskande ärenden, men domstolen kan komma att be sökande att signera ansökan vid ett senare tillfälle. 

 

 

3.      Hur skickar jag in en Rule 39 ansökan?  

 

Det rekommenderas att man ringer till Registreringen på domstolen för att förvarna dem att en förfrågan kommer att, eller har, skickats in. Skicka förfrågan tillsammans med eventuell bevisning och samtliga beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstol via fax, e-mail[1] eller brev till:

 

Telephone number: (+33) (0)3 88 41 20 18

Fax number:            (+33) (0)3 88 41 39 00              

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex, France

 

 

4.      Vilka är Europadomstolens öppettider?

Domstolen har vanligtvis öppet mellan 08:00 -18:00 måndag tom fredag  

Rule 39 förfrågningar tas emot via fax eller brev från 8:00 till 16:30. Förfrågningar som skickas efter kl. 16:30 behandlas normalt sett inte förrän dagen efter.

Under semestertider (i.e. jul och nyår), upprätthåller domstolen ett ‘stand-by system’ för att behandla akuta Rule 39 förfrågningar.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Council of Europe

67075 Strasbourg

FRANCE

Person to contact: ……………………………………

tel. +46 ………………... …..or……………………….

Application under Article 34 of the European Convention for the Protection

of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter `the Convention´)

Request for Interim Measures under Rule 39 of the Rules of Court.

I – THE PARTIES

THE APPLICANT

Mr./Ms………………………….

Swedish case number: ……………….

Nationality: ……………………………..

Date of birth: …………………………...

Place of birth: ………………………….

Current address: ………………………

Name of legal representative:

Occupation of representative:

Address of representative:

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

SWEDEN

STATEMENT PURSUANT TO RULE 47 § 3 OF THE RULES OF COURT

1. Applicant does not wish to have his identity disclosed. He is an

asylum-seeker and his case concerning international protection has

not been decided yet. In event of anonymity being authorised by the

President of the Chamber, he wishes to be designated by his initials.

 

2/3

II. STATEMENT OF THE FACTS

2. This application concerns Mr./Ms………………………………………….

who originates from ….………………………..situated in Iraq.

3. The applicant arrived in Sweden …………………. and applied for

asylum on ………………………

4. On …..…………... Sweden took a final decision to reject Mr/Ms

……….……….application for asylum and deport him/her back to Iraq.

The deportation is scheduled to take place on……………………to

………………….., Iraq.

5. Because of the urgency of the matter the applicant reserves the right

to supplement this application in due course and following instructions

by the court.

III – STATEMENT OF ALLEGED VIOLATON(S) OF THE CONVENTION

AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

6. The applicant is alleging that his/her deportation by the Swedish

authorities to Iraq violates his/her rights in breach of Articles 3 of the

Convention.

Violation of article 3

7. Taken into account all current information about the deterioration in

the security situation in Baghdad and other governorates in Iraq as

well as UNHCR’s letter to this Court dated 9 November 2010,

whereby the UNHCR reaffirms the continued validity of UNHCR's

Note issued in July 20 on the Continued Applicability of the April 2009

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers (UN High Commissioner

for Refugees, Letter to the European Court of Human Rights on

forced returns to Iraq, 9 November 2010, available at:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cda5c362.html), it is my opinion

that a deportation to Iraq is a breach of Sweden’s obligations

according to article 3 of the European Convention for the Protection of

Human Rights and Fundamental Freedoms.

8. In a reasoned Rule 39 decision dated 22 October 2010 the ECtHR

indicated to the Government of Sweden that it considers appropriate

to apply Rule 39 in respect of any Iraqi who challenges his or her

return from Sweden to Baghdad. The court referred to the

deterioration in the security situation in Bagdad and other

governorates in Iraq and the UNHCR request not to deport Iraqis

back.

 

3/3

IV. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION

9 Following all of the above, the Court is kindly asked to request the

Government of Sweden to suspend the decision to transfer the a/m

person to Iraq.

Yours Sincerely,

…………………………………………………..

 


Mer info om utvisningshotade irakier

Skicka inte tillbaka de kristna till Irak! Så skriver DAGEN idag.

Irakier med utvisningsbeslut

Irakier med utvisningsbeslut kan få utvisningen inställd tills vidare. Men de måste ansöka om det individuellt hos Europadomstolen.

Om precis en vecka, onsdagen den 17 november, lyfter ännu ett plan med destinationen Bagdad. Det är ett deportationsplan som kommer att vara fullastat med människor som sökt asyl i Sverige, Norge och Storbritannien, men som fått avslag och nu ska utvisas. Men ett visst hopp har tänts för dem som sitter och väntar på att skickas tillbaka.

LÄS MER i DAGEN
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=234006

Varje asylsökande från Irak som fått avslag och verkställighetsbeslut om utvisning får begära inhibition hos Europadomstolen. Efter inkommen begäran kan domstolen meddela inhibition och utvisningen kan ställas in. De sökande måste själva anlita advokat eller ett juridiskt ombud. Juridiskt ombud kan vem som helst som har en fullmakt.

FARR (Flyktinggruppernas och asylkommiteernas riksråd) har tagit fram en mall för hur det så kallade överklagandet enligt regel 39 (Rule 39) ska gå till. Även Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar håller på och utarbetar en mall för ansökan om inhibition.
Jag har ännu inte fått mallen, men väntar med iver eftersom flera irakier har ringt och frågat hur de skall göra för att rädda sina kamrater som fått utvisningsbeslut. Idag ska jag träffa några av dem. Även pastorer i olika kyrkor runt om i Sverige ringer och frågar om råd hur man gör för att t.ex gå in som ombud och vart de skall vända sig med olika brev, vädjanden och inlagor.
Jag varken hinner eller orkar engagera mig så mycket, men jag hänvisar till advokater och olika organisationer t.ex.
http://www.farr.se
http://www.sweref.org
Kolla även vad Migrationsverket skriver
www.migrationsverket.seMigrationsdomstolen: "Inte rimligt dölja homosexuell läggning"

Migrationsdomstolen skriver i en dom att det inte är rimligt att dölja sin sexuella läggning. Däremot är det mycket vanligt att både Migrationsverket och domstolarna skriver att man kan leva sitt liv i t.ex. Iran och Afghanistan och dölja sin kristna tro. Jag fattar inte var skillnaden består i. Nu går jag och väntar på vägledande beslut angående kristnas rätt att få ha en tro och leva ut sin kristna tro. Det måste i konsekvensens namn bli beslut på att "seriösa kristna"=människor som lever ut sin kristna tro i Sverige, inte ska utvisas till Afghanistan där det är dödsstraff på att äga en bibel.

I ett ärende som nyligen avgjorts slog Migrationsverket fast att mannen inte riskerade asylgrundande förföljelse. Myndigheterna i hemlandet känner inte till hans homosexualitet. Migrationsdomstolen anser det inte rimligt att dölja homosexualiteten och han förklaras vara flykting.

Den afghanska unge mannen gjorde gällande att han riskerade att mördas eller utsättas för annan grym eller omänsklig behandling i hemlandet då det uppdagas att han är homosexuell.

Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd. Inget talade för att mannens sexuella läggning var känd i hemlandet. Därmed ansågs han inte riskera asylgrundande förföljelse.

Belagt med dödsstraff

Av landinformationen framgår att homosexualitet är belagt med dödsstraff enligt afghansk lag. Myndigheterna upprätthåller förbudet sporadiskt och ser mellan fingrarna på tillfälliga manliga sexuella förbindelser. Öppet homosexuella relationer är inte tillåtna och homosexualitet inkluderat känslor och närhet tillåts inte. Homosexuella riskerar också social utstötning och våld av familjer och samhällsmedlemmar.

Regeringen har betonat att sexuell läggning ska betraktas som en grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från, se prop. 2005/06:6 s. 26. Riksdagen har uttalat att det aldrig kan komma i fråga att avvisa en person som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning, se bet. 2005/06:sfU4 s. 13.

Välgrundad fruktan

Migrationsdomstolen konstaterar att mannens homosexuella läggning inte uppmärksammats av afghanska myndigheter eller enskilda i landet. Däremot är det klarlagt att han lever i en öppen homosexuell relation i Sverige.

Det är sannolikt att klaganden har en homosexuell läggning som det inte är rimligt att han döljer. Han har därmed en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av sin sexuella läggning vid ett återvändande dit och förklaras vara flykting.


Sverige stoppar utvisningar till Grekland!!!

Fantastiskt glädjande beslut idag!!!!!

Migrationsverket beslutade i dag att med omedelbar verkan stoppa alla avvisnigar av flyktingar till Grekland. Det rör sig om cirka 300 personer.

-Det har gradvis skett en försämring i Grekland och tillsammans med en begäran från Europadomstolen gör det att vi nu väntar med avvisningar till Grekland , säger generaldirektör Dan Eliasson till Rapport.

-Det avgörande är att asylsökande inte får sin sak prövad på ett korrekt sätt i Grekland, säger Dan Eliasson.

Ännu har inte Migrationsverket beslutat om man ska börja pröva individuella ärenden i Sverige för att se om de har asylskäl.

Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström beskriver behandlingen av flyktingar i Grekland som "fasansfull".

Flera andra länder har redan stoppat avvisningar till Grekland.

Principen i EU är att asylsökande ska få sin sak prövad i det land i unionen som de först kommit till. Grekland är ett vanligt ingångsland, inte minst för personer från Mellanöstern eller Somalia.


En levande kraftfull bok

Jag hade ett extrainsatt bibelstudium ikväll. Det är ju roligt när det är måndag och det nyss varit söndagsgudstjänst. Roligt när ungdomar är andligt hungriga och söker Gud.
Den unga flickan tog i en bibel för första gången i sitt liv. Hon började läsa och la ner bibeln medan händerna skakade.
- Bengt! Vilken kraft det är i den här boken! utbrast hon.
Ja, man blir så glad när man får undervisa människor som tar emot Guds ord på ett så öppet och fräscht sätt.
Vi läste och kommenterade. När vi kom till kärlekens lov i 1 Korintherbrevet 13 bad en av pojkarna att få läsa kapitlet högt för sina kamrater på deras språk.
-Hör här, sa han. Detta är något av det allra finaste som jag någonsin läst eller hört.

Här är texten:

Vägen framför andra: kärleken

13 1Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 2Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 3Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

13Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.Barnbarnet DANIEL visar sin kärlek till gosedjuren. "Faffa" tycker om dig Daniel!


Romer utvisas till blyförgiftad stad

Fick en skakande skildring om romernas situation i Kosovo. Alla byar med romsk befolkning har tömts efter våldshandlingar och husbränder. Som jag förstår är det endast det blyförgiftade Mitrovica som det bor romer i. Fick två nödrop idag från romer som ändå ska utvisas dit. För en skottskadad man i rullstol med svårt sjukt barn finns förmodligen inget att göra. Jag försöker få fram journaler och intyg från landsting och sjukhus.

Svenska Kyrkan har i dagarna protesterat mot diskrimineringen av romer i Europa.
"Den växande fientligheten mot romer måste bekämpas över hela Europa. Romerna måste ges reella möjligheter till utbildning, hälsovård, bostäder och försörjning", säger Kyrkomötet i ett uttalande.
Kyrkomötesombuden menar att romernas rättigheter i EU måste ges samma tyngd som andra EU-medborgares. När en rom från ett land utanför EU söker asyl i en EU-stat ska hennes eller hans skyddsskäl tas på allvar.

Mer att läsa i DAGEN
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=232493

RSS 2.0