Bok av Nick Vujicic

Liv utan gränser - inspiration till ett galet bra liv - Nick Vujicic
Ny bok på Gospel Media 019-18 60 10
www.gospelmedia.se

 "Människor frågar mig ofta hur jag klarar av att vara glad trots att jag saknar armar och ben. Mitt enkla svar är att jag har ett val. Jag kan vara arg för att jag saknar armar och ben eller vara tacksam för att jag har ett syfte. Jag väljer tacksamheten. Det kan du också göra."

Liv utan gränser
är en inspirerande bok av en fantastisk man. Nick Vujicic föddes utan armar och ben men har övervunnit sina handikapp och lever idag inte bara ett självständigt liv utan även ett rikt och meningsfullt liv, eller ett ”galet bra liv” som han själv säger. Han är med sin positiva inställning och starka tro på Gud en förebild för miljontals människor världen över.
Nick berättar historien om sina fysiska funktions­hinder och den känslomässiga kamp han fick utstå som barn, tonåring, och ung vuxen. ”Under den längsta, ensammaste tiden undrade jag om det fanns någon på jorden som jag, och om det fanns något annat syfte med mitt liv än smärta och förnedring.” Han berättar om hur tron på Gud har varit hans viktigaste källa till styrka och förklarar att när han hittade sin livsuppgift – att inspirera andra att göra deras liv och världen bättre – fann han modet att börja leva ett tillfredsställande liv utan gränser.
Många människor världen över har inspirerats av Nick Vujicics liv och budskap då han varit på rikstäckande TV i det ena landet efter det andra. Eller så har de sett hans filmklipp på YouTube eller hört honom när han talar på stora möteskampanjer eller i skolor. De har blivit starkt berörda och utmanats att drömma större, våga mer och leva utan begränsningar.
Nu kan du ta del av hans inspirerande budskap i boken ”Liv utan gränser”.

Joel Sjöberg, förlagschef på Gospel Media


Skavlans gäst om försoning

Ambulansföraren Kjetil Klungland var inbjuden till TV-programmet SKAVLAN. 2004 blev hans far, som var polis i Stavanger, skjuten till döds i samband med ett stort rån. 

Kjetil Klungland berättade i programmet om sin sorg, men också hur han mött sin fars mördare och övriga rånare som var inblandade i det hela. Han ville träffa dem för att utröna vad som låg bakom deras handlande och han ville få ett ansikte bakom sin fars mördare. Kjetil sa i början av inslaget att det finns något gott hos varje människa. En människa är inte bara ond eller bara god. När Kjetil tog kontakt med advokaten, fick han också senare träffa de flesta av rånarna, men inte alla. De hade långa samtal och om dem ville han inte berätta av respekt för deras integritet. Kjetil har inte känt eller känner hat emot dem.
När vi kom så långt in i programmet började min fru och jag undra varifrån denna försoning och kärlek kom ifrån. Kanske mannen är kristen, tänkte vi.
Just då får han frågan av Skavlan, hur han kan tänka och känna så och hur han orkade möte sin fars mördare.
-Jo, du förstår, jag har en levande relation till Gud och jag är kristen, svarar Kjetil ungefär.
Min fru och jag utbrast:
-Så fantastiskt! Vilket vittnesbörd! Det var det vi anade. Den kraften att förlåta kan bara komma från kärlekens Gud.
Så visligt och bra att denne man inte först basunerade ut att han var kristen och tillhörde den och den församlingen. Då hade nog många stängt sina öron direkt. Nej, han kom med sitt vittnesbörd från verkligheten och sen när folk blev nyfikna, var han beredd att berätta om sin gudsrelation.
Efter Kjetil var det dags för Tom Jones. Han berättade om sina möten med Elvis Presley och om hur de brukade sjunga gospel efter sina olika scenframträdanden. Två superkändisar som förenade sig i sin andliga längtan och sjöng evangeliet, vilket betyder det glada budskapet=gospel.
Programmet Skavlan fick en djup avslutning på en annars mycket ytlig och egocentrerad inledning.


Gemenskapskvällar i Kr-hamn och Lindesberg

I Kristinehamn fick alla ta halv smörgås i onsdags (bara bra för mig)  eftersom det kom så mycket folk till en samtalskväll om flyktingar. Många organisationer, t.ex. Ungdomsrådet, Kyrkans Unga, Hembygdsföreningen och Integrationsavdelningen deltog. Efterföljande nattvardsmässa i stora kyrkan samlade påfallande många ungdomar. Glädjande.

Den 17 november anordnas en stor manifestation, en så kallad NOVEMBERFEST för mångkultur med deltagande av olika körer och musiker från olika länder. Det blir mat från världens alla hörn och gemenskap samt nattvardsmässa för dem som vill med alternativ att stanna kvar i församlingshemmet och umgås, sjunga, äta och lyssna på musik.

Hoppas att vi i Filipstad också kan samla oss på nytt till liknande gemenskapskvällar. Det finns ett stort behov av mötesplatser för människor. Många är ensamma och har olika behov. Tillsammans kan vi betyda något för varandra.

Igår (torsdag) var det en absolut fullsatt kyrksal i Lindesberg. (Kristinakyrkan) Eldsjälen Birgit Thybell har tillsammans med församlingen byggt upp ett imponerande arbete. En grupp somalier fann sig väl tillrätta i kyrkan. Även somaliska kvinnor deltog. Den stora gruppen chenfolk från Burma fanns på plats liksom iranier, kurder och afghaner m.fl. Barnen fick leka en trappa ner, men var med i början då jag sjöng några sånger med dem.

Är starkt berörd att ha fått delta i ett möte i den församling som jag hört så mycket gott om. Invandrare och svenskar från Lindesberg brukar delta på Hjälmargårdens vänskapsveckor som Evangeliska Frikyrkan arrangerar.

Åhörarna lyssnade och ställde frågor och handlade böcker med stor iver och tog emot tidningen ONE och Open Doors tidning. En afghansk kille som är varuhuschef kom direkt efter att han stängt sin affär för att vara med i gemenskapen. Wow! Vilken härlig kväll!

Här några (lite suddiga) kort från Kristinakyrkan i Lindesberg


Det var trångt i entrén, men alla fick plats.

 


Kyrkor tar initiativ för en bättre integration

Onsdagen den 27/10 kl. 17.00 inbjuder Svenska Kyrkan i Kristinehamn m.fl till ett informations och inspirations möte i Församlingshemmet  om vad vi kan göra för att främja integration, få  nyinflyttade från olika delar av världen att känna sig välkomna och hemma här samt motverka rasism och främlingsfientlighet. Enheten för integration i Kristinehamn har lovat medverka och berätta om sitt arbete och sina erfarenheter. En egyptisk kvinna som arbetat med invandrarkvinnor i Karlstad och en afghansk man  som bott flera år i Sverige har lovat berätta om sina erfarenheter.
Jag kommer att medverka och berätta om de erfarenheter vi har från Filipstad och det som jag lärt mig genom att besöka andra kommuner.

Klockan 19 blir det en ekumenisk nattvards-och förbönskväll i Svenska Kyrkan i Kristinehamn då vi speciellt skall be för våra nysvenskar.

Torsdagen den 27 kl.19 är det ett liknande arrangemang i Kristinakyrkan i Lindesberg. Då ska jag tala över ämnet: "Se främlingen mitt ibland oss".
I Lindesberg finns en stor grupp invandrare från Burma som deltar flitigt i församlingens möten och gudstjänster, inte minst med sin sång och musik.

Om du bor i närheten är du hjärtligt välkommen till någon av dessa samlingar.

Himlen och alla änglar landade

Fullsatt kyrka. Vi fick ta fram extrastolar och leta fram extra bord.

En oändligt skön, starkt andlig, läkande och upplyftande gudomlig atmosfär.

Tacksamma glada människor som vill fortsätta att gå till kyrkan. Ungdomar som frågade efter fler liknande möten och samlingar. Flera nya besökare.

Lenitha Pehrs med band och läraren/pastorn Åke Johansson från Dala-Järna förmedlade en gudsnärvaro som vi verkligen behövde. Stort tack, först och främst till Gud, men också till de hängivna musikerna och sångarna.

Åke talade om gudsmöten och möten med människor. Han berättade om den längtan efter Gud som han mött hos flera männsikor den senaste tiden.

Man kan höra predikningar och ta del av gudstjänster från församlingen Västerdalarnas Friförsamling.

Gå till http://www.vdf.se

Här är några kort från cafémötet idag.Vi har oftast en internationell publik med folk från 10-12 olika länder.Åke JohanssonJohannes Bornlöf, duktig pianist och musiker. Hans mor har besökt oss förut och glatt oss med sin sång som går i countrystil.


Religionsfrihet

Svenska Missionsrådet har skickat information till alla riksdagsledamöter om religionsfrihets- och trosfrihet.
Det förs en livlig debatt om dessa frågor, inte minst sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen.
Då och då kommer det upp frågor som rör religionsfrihet, frihet från religion, konvertiter (främst muslimer som blir kristna) Lars Vilks provokationer och muslimers angrepp på honom o.s.v.

 Staten har ett ansvar att respektera, skydda och främja följande sju dimensioner av religionsfrihet:

1. Frihet att välja, byta och lämna sin religion eller trosuppfattning.

2. Frihet att utöva en religion eller trosuppfattning

Följande rättigheter lyfts fram internationellt: a) att fira gudstjänst eller samlas i anslutning till en religion eller trosuppfattning och att bygga, etablera och underhålla lokaler för det ändamålet

b) att tillverka, införskaffa och använda föremål och material som är nödvändiga för ritualer och sedvänjor, inklusive att följa en viss diet.

c) att skriva, ge ut och sprida relevanta publikationer

d) att lära ut en religion eller trosuppfattning i lokaler lämpliga för ändamålet samt att etablera teologiska seminarier eller skolor.

e) att söka och ta emot frivilliga finansiella och andra bidrag

f) att utbilda, utnämna eller rösta fram lämpliga ledare, präster och lärare.

g) att observera och fira religiösa högtider och vilodagar.

h) att kommunicera med individer och samfund i religiösa frågor på nationell och internationell nivå

i) att uppvisa religiösa symboler inklusive att bära religiös klädsel

3. Frihet från tvång

4. Frihet från diskriminering

5. Föräldrars rätt, barnens rätt

Föräldrar har rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med den egna trosuppfattningen. detta ska göras på ett sätt som är förenligt med barnets växande kapacitet att själv ta ställning. Barnet får inte tvingas delta i undervisning om religion mot vårdadshavarens önskemål, med barnets bästa som underliggande princip.

6. Rätten att vägra bära vapen

7. Arbetstagare och arbetsgivare bör visa en rimlig flexibilitet i relation till arbetstagarens trosuppfattning.

RELIGIONS- OCH TROSFRIHET INNEBÄR INTE:

1. Särskilda privilegier för religiösa människor

2. Att religioner och trosuppfattningar har rätt till frihet från kritik

3. Att man får säga vad som helst i religionens namn, t.ex propagera för krig, hat, diskriminering och våld.

4. Att man har rätt att slippa se andra människors religionsutövning. Enligt artikel 18 av Europakonventionen har alla rätt att utöva sin trosuppfattning både privat och offentligt. Utövandet får vara synligt , men inte påtvingande.

5. Att relligioner har rätt till sina anhängare. Varje individ äger sin egen religionsfrihet och får aldrig utsättas för religiöst tvång. Man får inte hindra någon att byta religion.

6. Att en person har rätt att kontrollera en annan persons religionsutövning.

7. Att man får bryta mot andra mänskliga rättigheter genom att hävda religionsfrihet

Varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen.

Religionsfriheten får endast begränsas om det är föreskrivet i lag och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. Skyddet för religionsfriheten innebär ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös åskådning.

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. Se vidare avsnittet om skydd mot diskriminering

Här finns rättigheternaTro, frihet och förändring. Världen Idag skriver här om en rapport som Svenska Missionsrådet tagit fram.

www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7666&Itemid=98

Så här skriver regeringen om religionsfrihet:
Varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

"Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen.

Religionsfriheten får endast begränsas om det är föreskrivet i lag och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. Skyddet för religionsfriheten innebär ett förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös åskådning.

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. Se vidare avsnittet om skydd mot diskriminering".


Normer och levnadsregler

Idag var det möte i Barn och Utbildningsnämnden. Vi samtalade bland annat om värdegrunden och skolutvecklingsprogrammet. En punkt på dagordningen var också hur vi kan hjälpa barn att inte bli överviktiga utan få goda kostvanor.
Jag måste få ge uttryck för min gnagande oro över att det finns så lite substans. Så ynkligt fåordigt och så grundlöst när man försöker sig på att definiera konkreta uttryck för värdegrunden-hur vi ska leva med varandra i vardagen.
Tiden är förbi när det i skolplanen stod att värdegrunden utgår från den judiskt-kristna etiken. På vilken grund vilar då den värdegrund som alla pratar om i dagens samhälle och skola? Vi ska trivas och alla ska må bra och alla ska respektera varandra. Visst! Det är bra, men var finner den enskilde eleven eller den kämpande läraren mening i tillvaron.
När jag tog upp detta var det endast den fackliga representanten som hakade på. Han är filosofilärare.....men ingen annan hakade på. Stackars vilsna elever.

Frågan kom upp om goda matvanor. Jag frågade om skolledningen tänkte göra något åt det lämmeltåg som går mellan Ferlinskolan och ICA-affären dit eleverna går för att köpa läsk, godis och choklad.
Någon spände ögonen i mig och undrade om jag ville förbjuda den trafiken. Ofta går och springer eleverna snett över gatan utan att använda övergångsställen. Tänk om en olycka skulle hända, men nej.
Skolledningen har inga planer på att påtala det olämpliga i detta. Man hoppas att goda matvanor och rejäl frukost ska ta bort godissuget. Jo. Jag tror också på att det viktiga är att en människa får en inre motivation och egen vilja att göra det som är rätt. Ändå kan jag inte låta bli att undra varför det är så fult att säga att något är olämpligt.
Jag skulle också vilja att den kristna etiken stod som grundfundament till de levnadsregler som vi behöver för att hävda alla människors lika och unika värde.

Cafe-möte på söndag kl.16Här ett kort på Lenitha Pehrs som kommer till Pingstkyrkan på söndag den 24 oktober klockan 16 tillsammans med musiker. Även Åke Johansson som är lärare och pastor i Västerdalarnas friförsamling i Dala-Järna kommer att medverka.
Lenitha "får sina sånger från Gud" dvs inspirationen och texter och musik kommer ofta till henne i samband med andligt starka gudsupplevelser, bön, lovsång och stunder i närkontakt med Jesus.

Jag kan garantera att ingen kommer att sitta oberörd över de sånger som hon ska förmedla på söndag.
Det är cafémöte vilket innebär att vi först sitter ner cirka 40 minuter och lyssnar varefter vi tar en skön fikapaus för att som avslutning lyssna på mer sång och även delta i lovsång, tillbedjan och en avslutamnde andakt.

Bjud med dina vänner till en oförglömlig andligt stark och underbar eftermiddag.
Jag tror du kan hitta några av lenithas sånger på Youtube. Sök! Den som söker han/hon finner!Från ett annat möte då vi hade ungdomar från Dala-Järna på besök i Pingstkyrkan.

Åke Johanson talar i vår kyrka, Betel, i Hällefors.

Vad betyder ordet puh?

Apropå kultur-o språkförståelsen igår på Liljeholmens folkhögskola. Jag hörde Margareta Mörling berätta:

"Vad betyder det svenska order puh", frågade invandraren.
SFI-läraren sa: "det finns inget sånt ord".
"Jo", fick hon till svar.
"Kanske Nalle Puh" försökte läraren, men nej.
"Berätta sammanhanget".
"Jo, en äldre kvinna sjönk ner på stolen mitt emot mig på tunnelbanetåget och så sa hon puh. Jag tror hon tyckte jag luktade illa".
"Men nej", svarade läraren. "Hon var bara trött".
"Jaså".


Kulturförståelsedag på Liljeholmens folkh.skola

Ett 40-tal engagerade diakoner, blivande diakoner, SFI-lärare, anställda inom asylsjukvården m.fl deltog idag i en kulturförståelsedag på Liljeholemns Folkhögskola. Det var mycket roligt att få tala till dem om asylprocessen, kvinnors asylskäl och hur vi som medmänniskor kan bli stödpersoner för våra nysvenskar.

Theódoros Demetriades, född i Grekland och med 40 års erfarenhet av att informera och inspirera församlingar och enskilda gav en klar och tydlig motivering utifrån bibeln varför vi ska engagera oss för samhällsfrågor.
Margareta Mörling som jobbar som SFI-lärare i Rinkeby-Husby talade utifrån sin bok Färgresan om möten med nya kulturer. Hon och hennes man och barn bodde många år i Egypten och hon berättade hur deras försök att anpassa sig till det egyptiska samhället lyckades och vilka svårigheter som de stötte på. Även hur svårt det var att åter bosätta sig i Sverige.

Några av eleverna hade morgonandakten. En man berättade om när han arbetade i Sudan och blev inbjuden till en by där det bara bodde leprasjuka människor. De välkomnade honom och utlänningarna med kramar och bjöd på mat som åts på gemensamma stora fat. Han berättade om sin inre kamp och de böner som han sände upp till Gud under tiden som han åt av maten som tillreddes och bjöds på med stor kärlek.
Här är några kort från den fina anläggningen som drivs av Evangeliska Frikyrkan. Underbar skön natur fanns att promenera i och lokalerna är mycket fina. Jag blev imponerad och glad att vårt samfund har denna anläggning. Så roligt också att få träffa alla dessa engagerade personer som vill gå ut i samhället och vara MEDVANDRARE och sträcka ut en hjälpande hand.Utsikt mot Rimforsa samhällePå väg mot matsalen
HerrgårdenMatsalen. En grupp ungdomar som inte deltog i vår kursdag.
Det hördes sång och musik från dem när jag passerade deras klassrum.
Riktig stämsång som klingade skönt!En av kursdeltagarna på diakonikursen sjöng en finstämd andlig visa
med ljuva gitarrackord och toner.Här ser vi aulan och andra lektionssalar och boendeutrymmen.Theódoros Demetriades berättade och läste från bibeln på sitt ödmjuka och
själavårdande sätt. Hans tankar från bibeln blev en bra grund för dagens
fortsatta etiska ställningstaganden.
Jag fäste mig vid en tanke som han förde fram, nämligen att den alltmer otydliga gudsbilden som
predikas i våra kyrkor gör att engagemanget falnar, blir otydligt och saknar klara mål. Visst är det så!

Jag utmanas av advokaten som sa till mig: Ni i kyrkorna borde återvända till det ursprungliga och det grundläggande i den kristna tron och låta dess kraft få vägleda er i arbetet för att hjälpa flyktingarna. Ni håller på med så mycket annat i era kyrkor. (fritt återgivet)

Intervju i Radio Värmland

Somalier får stöd av pastor i Filipstad (Rubrik från Radio Värmlands hemmsida)

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=4096490

Bergslagaren i Filipstad är ett boende för ensamkommande flyktingbarn från många olika länder och många av dom träffar pastor Bengt Sjöberg som oförtröttat ställt upp och arbetat med flyktingar och integration i 20 års tid.

Bengt Sjöberg, pastor: ”Visst finns det kulturkrockar”

Bergslagaren i Filipstad är ett boende för ensamkommande flyktingbarn från många olika länder och många av dom träffar pastor Bengt Sjöberg som oförtröttat ställt upp och arbetat med flyktingar och integration i 20 års tid. Just nu är han bollplank för somalier bosatta i Filipstad. Reporter: Hedvig Nilsson, Sveriges Radio Värmland. 2010-10-13.

– Det finns väldigt mycket att göra, men det har gjorts en hel del bra saker också, säger Bengt Sjöberg, som just nu hjälper somalier i Filipstad. 


Vägledande beslut om Afghanistan

Många ringer och skriver och frågar hur de kan hjälpa flyktingar/asylsökande från Afghanistan. Vilka regler gäller och hur görs bedömningen om skyddsbehov t.ex
Migrationsverkets hemsida ger svar på en mängd frågor. På Lifos (en del av migrationsverkets hemsida) hittar man en massa landinformation. Här är en länk om Afghanistan.


http://www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dokn=22162&mode=index

Dublinförordningen och Grekland. Vad gäller okt.2010?

Migrationsdomstolen i Malmö beslutade för en tid sedan i två ärenden att stoppa Dublinöverföringar till Grekland. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen.

Anledningen till stoppet är att läget för asylsökande försämrats ytterligare, inte minst rättssäkerheten i asylprocessen. Överföring av barn sker inte till Grekland redan nu sen en tid tillbaka.

Farr skriver på sin hemsida www.farr.se "Det är mycket glädjande nyheter, inte bara för dem som nu får sin asylansökan prövad i Sveriges betydligt rimligare system. Vad detta kommer få för konsekvenser för överföringar till andra EU-länder som har en tveksam asylprocess ska nämligen bli mycket intressant att se, speciellt som beslutet kommer i en tid då EU:s gemensamma asylpolitik diskuteras för fullt". 

Folk ringer och frågar om det nu är läge för gömda flyktingar med avvisningsbeslut till Grekland att nu träda fram och ansöka på nytt om asylprövning i Sverige. Min rekommendation är att avvakta Migrationsverkets överklagan av Migrationsdomstolens beslut. Det är kammarrätten tillika Migrationsöverdomstolen som ska fatta det avgörande beslutet i frågan. Se notis om detta genom att klicka på länken nedan:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/asylstopp-till-grekland-overklagas_5269729.svd


Direktsändning blev bandad

Som vanligt var jag ute i god tid till samtalet med Radio Värmland och gäster på temat Integration. Utanför hemmet för ensamkommande flyktingbarn stod SR-bussen och en parabol. Hedvig Nilsson iförd sändare på ryggen hälsade välkommen, men teknikern förklarade att signalerna inte gick fram. Skulle vi åka upp på Storhöjden och sända därifrån? Hur skulle Hedvig få tag på alla gäster som skulle medverka?
De beslöt att köra programmet och banda och sända i morn, onsdag i stället.
Jag gick in och hälsade på några i personalen och några av grabbarna. Några har jag träffat förut. Jag hittade en gitarr, stämde den och klinkade några ackord. Det syntes några ansikten i dörren.
Efter intervjun fick jag spela lite mer på gitarren och Hedvig spelade in när jag sjöng sången "Jag blir så glad när jag ser dig". Det är en sång som passar bra när vi pratar om att se främlingen mitt ibland oss, hälsa och försöka etablera en kontakt.

I programmet berättar jag lite om mitt engagemang, hur det började och vilka erfarenheter jag själv har av att försöka passa in i ett främmande land. (Bodde i Japan som 11, 12 och 13-åring)
Vi konstaterade att integration är ett ömsesidigt ansvar. Praktik och arbete varvat med svenskstudier är nyckeln till att komma in i samhället. En vän, en stödperson är så betydelsefull för att lyckas med att komma in i samhället.

Vår introduktion till samhället bör innehålla en obligatorisk kurs i demokrati, yttrande- och religionsfrihet, det sociala systemet, Sveriges historia, lagar och förordningar av betydelse, kännedom om svenska högtider och traditioner. Som avslutning ska flyktingen få ett intyg och ett välkomnande av kommunen. De som får medborgarskap får mottaga en gåva på nationaldagen.

Visste du att invandrare är överrepresenterade i att starta eget? Under 2007 startade 10.9 respektive 9.5 procent av de som fötts i EU/EFTA exklusive Norden samt världen exklusive EU/EFTE företag. Bland svenskfödda var summan 8.6 procent.

Om det finns för få jobb just nu i Värmland finns det ändå arbetsuppgifter som skulle behöva bli utförda, kanske i form av praktik och introduktion. Till exempel se till att äldre som vill får gå ut och röra på sig varje dag. Barn i skolan behöver fler vuxna som bryr sig, lyssnar och stödjer och hjälper. Kanske ett invandrarbarn skulle uppskatta en vuxen från deras land. Busk och slybekämpning. Medverka till en bättre stadsmiljö.
Europas befolkning blir allt äldre. Jobben kommer och arbetskraften behövs.

Nu är det hög tid att både prata och agera integration. Alla behöver blir sedda, bli efterfrågade och känna sig behövda-inte bara hämta ut sitt försörjningsstöd månad efter månad utan att någon bryr sig om man jobbar eller inte.

Nedan ett par kort som jag tog i naturen när jag promenerade och kopplade av i helgen. Visst är det skönt med Allemansrätten.Våra rötter

De senaste dagarna har jag följt nyhetsrapporteringen kring Jan Björklunds uttalande och regeringens beslut att ge kristendomen en särställning i undervisningen.
Det är viktigt att framhålla att det inte handlar om att omvända barn och ungdomar till den kristna tron. Nej, vad det är frågan om här är att undervisa varifrån vi hämtat tankar kring värdegrunden. Om vi känner till våra rötter och är trygga med det, kan vi också lättare ta till oss andra kulturer och få en förståelse för hur andra tänker och vilka värderingar folk från andra länder har i sitt bagage.
För att förstå vad vår etik, moral och levnadsregler har sitt ursprung i, är det viktigt att känna till vår kristna tros inflytande över sjukvård, skola, värnandet om rätten till liv och mycket annat.
Om man skall kunna följa med och få en bra grund för studier i svenska språket och litteraturen är det nödvändigt att känna till bilder, syftningar och historier från till exempel Gamla Testamentet.

Kristendomen ska prioriteras i skolan
www.svd.se
Kristendomen ska även i fortsättningen ha en särställning i grundskolans religionsundervisning. Det blev ett av den nytillträdda regeringens första beslut.

Mer att läsa på tidningen Dagens hemsida:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=229775

Björklunds presskonferens kan du se här.

Det är viktigt att vi hör av oss till Jan Björklund med några uppmuntrande ord. Andra grupper som inte tror eller har en annan religion än kristendomen hör av sej och vill påverka. Men gör du din insats! Skriv några uppmuntrande ord till Jan björklund att stå fast vid den kristna tron! Hans e-postadress är jan.bjorklund@education.ministry.se

 Låt oss också be för Jan Björklund och för hans arbete med skolan!


Radio Värmland om integration

Idag ringde Radio Värmland och berättade att de kommer till Filipstad på tisdag för att göra ett program om integration. Vi ska träffas på ett av hemmen för ensamkommande flyktingbarn. Det blir folk från kommunens integrationsavdelning, en pojke som bott på hemmet och några till.
Hoppas vi får dela erfarenheter och att programmet får bli visionärt.
Nästan alla påstår idag att Sverige misslyckats med integrationen. Sverigedemokraterna talar om behovet av assimilering, dvs att invandrarna skall bli som vi. Något utrymme för att bevara och utveckla sina egna kulturer ges inte.
Jag är inte så tvärsäker att vi misslyckats så totalt som många vill göra gällande. Det finns många positiva erfarenheter och många lyckade exempel. I det s.k. Bibelbältet i Småland, i trakterna kring Värnamo, har det visat sig att invandrarna relativt snabbt kommer in i arbetslivet och då får de kläm på svenska språket, får vänner och inlemmas i föreningar och kyrkor.
Men visst återstår det mycket att göra. Och visst finns det områden där det mesta upplevs som misslyckat.
Nu verkar det dock ta fart på många orter. Det kallas samman till studiecirklar, debattkvällar och samtalskvällar där föreningslivet, kommunen och kristna församlingar ser över sina resurser och man har en villighet att hjälpas åt. Om någon vecka ska jag delta i en sån samtalskväll i Kristinehamn och veckan därpå ska jag medverka på en folkhögskola där liknande frågor får en heldag.
Programmet i Radio Värmland sänds mellan 15-16.

Veckans bästa samling

Veckans bästa samling-bibel och bön med många fina samtal, livsberättelser och flera som berättade hur de upplevt närheten till Gud i de svåraste stunder.
Vi samtalade om de utmaningar vi ställs inför med ett samhälle som ropar efter hjälp. Vad kan vi i kyrkan erbjuda? En hel del om vi samlar ihop oss och enas om det viktiga.
Det är dags att lägga oförsonlighet och bitterhet åt sidan och kasta iväg allt skräp i Glömskans Hav.

Varför sitter vi i kyrkorna och ber om "väckelse", ett ord som för en del betyder att nya människor kommer till tro och för en del betyder att de kristna som "somnat in" börjar vakna. Hur som helst, menar de flesta att det blir liv och rörelse och kyrkorna blir fyllda av folk.
Vi behöver inte be om det utan börja gensvara till folks nöd och längtan efter det andliga. Folk är ensamma och trötta på vad materialismen har att ge.

När vi var till skolan i veckan frågade elever och lärare om det fanns något att göra på eftermiddagrana för skolungdomar.
När jag var på Erikshjälpen kom Hyresgästföreningen och frågade om vi från kyrkorna ville vara med och hjälpa till i en kvarterslokal med öppen gemenskap. Folk över partigränser, generationsgränser, etniska gränser behöver få träffas och se att vi är MÄNNISKOR.
Invandrarföreningen som startat vill ha svenska kontakter.

Det ringer folk och folk skickar e-post och frågar om jag kan ringa till dem och berätta om kristen tro. Folk beställer tid för att åka till kyrkan i Filipstad för att få träffas för samtal om framtiden och livsfrågor. Vi behöver fler händer, fler öron som kan lyssna och fler personer som har tagit på sig Villighetens skor. Kanske du som läser detta kan baka något? Kanske kan du ge en gåva för olika utgifter. Kanske du kan ta en stund och be.

Var finns du i all denna längtan? Hör du till dem som tröttnat och tycker att det inte är någon idé med nånting?
Det är dags att ta nya tag, först och främst med Gud och med dina medmänniskor.
Va roligt det är att arbeta för det som man brinner för. Jag är så glad att vi blir fler och fler som träffas på torsdagskvällarna för att be, samtala och lyssna in vad Gud vill göra i vår kommun. Jag är så glad att fler från de olika kyrkorna/församlingarna har en längtan efter förnyelse och ta tag i dagens utmaningar.

Ikväll efter vår samling fortsatte samtalen. Något är på gång i Filipstad och Hällefors. Det är spännande.

Predikan som fick Sd att tåga ut ur kyrkan

http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2162309/las-biskop-eva-brunnes-predikan-ord-for-ord

Sverigedemokraterna säger sig värna om Svenska Kyrkan. Man gör däremot tummen ner för övriga frikyrkor.
Vad som hände i Storkyrkan idag måste därför anses som en mycket omogen och besynnerlig handling.
De nyvalda ledamöterna från Sd tågade ut ur kyrkan när biskop Eva Brunne talade.
Om du klickar på länken ovan kan du själv läsa predikan ord för ord. Jag citerar avslutningen här nedan.

"I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inteatt vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.
Vi har mycket att göra. List, mod, värme krävs. Känn glädjen i uppdraget. Känn tyngden i uppdraget. Känn mandatet från oss. Pröva allt, ta vara på det som är bra. Gör inte skillnad på människor. Känn nåden att vila hos den Gud som har skapat oss".

 


Tillbaka till livet igen

Idag fick jag några fler kort på Ingvar Fredriksson som förolyckades så svårt för en tid sedan på uppdrag i Asien.
Ingvar besökte Filipstad och Storfors i helgen tillsammans med sin fru Anna.
Se inlägg tidigare på denna blogg.


Ingvar får stygnen borttagna


Hjälplös i ett medvetslöst tillstånd

Vänner från den kristna församlingen som kom på besök och uppmuntrade.

Engagerade ungdomar i Karlstad

Idag har jag föreläst för ett 60-tal gymnasieungdomar från olika skolor i Karlstad. Det är ungdomar som valt att studera etik och livsfrågor. Dagens ämne var migration, asyl och integration. Etiska dilemman i asylprocessen, civil olydnad, var går gränsen för engagemnag och många andra knivskarpa, intelligenta och engagerande frågor. Vi höll på i tre timmar med raster.

Vi kom in på varifrån jag hämtar mitt engagemang och vad bibeln säger om alla människors lika värde o.s.v.
På slutet frågade flera av eleverna vad de själva skulle kunna engagera sig i. Hur man gör för att hjälpa en flykting. Vilka organisationer som det finns där man kan engagera sig. Jag berättade att jag är medlem i Farr. http://www.farr.se

Efter en timmes vila bar det iväg till Stora Torget där Värmland mot rasism och Ungdomar mot rasism hade arrangerat en manifestation. Ung Vänster, Syndikalister, Miljöpartiet m.fl var några av deltagarnde organisationer. Jag trivdes och var så glad över ungdomarnas engagemang. Jag tittade förgäves efter representanter för kyrkorna i Karlstad och övriga Värmland, men denna manifestation har kommit till stånd i all hast. Förra gången i Karlstad var flera med från Missionskyrkan, EFK och EFS. Jag måste säga att jag stortrivs i dessa sammanhang och anser att det är helt rätt forum för en kristen förkunnare. Vi måste stå upp för allas lika värde och vi måste sprida kärlek och värme i en alltmer hårdnande värld där kylan från Europa sprider sig in i landet.

Här några kort från dagen. Tyvärr tog jag inga kort på publiken eftersom jag först talade och sedan blev intervjuad av olika media som Radio Värmland, Värmlands Folkblad m.fl.Eleverna på väg ut från storsamlingen i kommunfullmäktigesalen. 
Nedan fredsmonumentet i Solstan, Karlstad.
Här är delar av talet som jag höll på Stora Torget

För ett mångkulturellt och humant Sverige


Jag har jobbat med flyktingar och invandrare i 20 år. Det talas idag om att vi har en massinvandring till Sverige. Fakta är att 2009 fick 102 000 personer uppehållstillstånd/uppehållsrätt i Sverige. Av dessa var cirka 20 000 flyktingar (inkl anhöriga) som fick asyl och uppehållstillstånd. Resterande 82 000 var mestadels EU-medborgare som arbetskraftsinvandrat. Det var studerande, adoptivbarn, kärleksinvandrare och självklart anhöriga till många av dessa. Allra största delen av de 82 000 är självförsörjande!

Sverige har det senaste året utfört massutvisningar. Man har bland annat samlat ihop burundier från hela Norden och fört dem till väntande flygplan. Jag har sett brutala utvisningar. 13 poliser kom en dag i F-stad för att avvisa en flyktingfamilj med en sjuk 15-årig multihandikappad flicka. Poliser, vakter, sjuksköterska, minibussar och polisbilar genomförde en stor aktion.
En höggravid och blödande mamma tvingades ner för trapporna i hyreshuset där de bodde. Den 8-åriga dottern sattes i fängelse i 72 timmar. Jag kommer ihåg den kurdiska höggravida kvinnan som var intagen på sluten psykiatrisk klinik. Där stormade flera poliser in på avdelningen och förde kvinnan till flygplatsen och vidare till hennes plågoandar i hemlandet som inte kunde tillåta att hon gift sig av kärlek och inte med den man som släkten utpekat som hennes make.

Vi inom frivilliga organisationer i Filipstad har suttit vid apatiskt sjuka barn som gett upp allt hopp om ett humant Sverige. Till och med en flicka utan sväljreflex, så man inte ens kunde sondmata flickan. Ändå påstod migrationsverket att flickan nog inte var så sjuk som vad vi gjorde gällande.  Rasister kom hem till flickans familj och slog sönder alla fönster i lägenheten. Familjen fick bo hos en diakon i kyrkan som tog sig an familjen.

Vi har jobbat för att skapa mötesplatser, gemenskapskvällar. Kanske fördomar kan raseras och svenskar och invandrarna kan bygga relationer och kanske förstå att den andre också är en människa med känslor, förhoppningar, glädje, sorg och nyfikenhet på livet.

Det går en kall vind genom Sverige. Många invandrare är rädda. Sd-arna i vårt kommunfullmäktige är inga att vara rädda för. Det enda de sagt är i princip ja när ordföranden frågar om närvaron, men vilka är det som står bakom dessa unga grabbar? Vilka fina herrar och vilka krafter vill vända upp och ner på vårt land? Det är starka krafter.

Historiskt har Värmland haft rasistorganisationer och till och med ett rasbiologiskt institut och centrum för forskning. Man har delat in folk efter måtten på skallen och dess form.Nu hörs åter ropen: du är inte lika mycket värd som vi. Invandrare ställs mot pensionärer. Sjuka människor ställs mot invandrare. Hudfärg, religion och kön görs till anledning att se ner på och förneka rätten till vård, skola och ett värdigt liv.

Jag vill idag ropa ut: Människovärdet är unikt. Alla är precis lika mycket värda. Alla människor har samma förhoppningar om ett värdigt och gott liv.Astrid Lindgrens sagovärld finns inte och kommer aldrig att finnas. Jag är glad för att vi är olika, att vi har olika gåvor, intressen, tycke och smak. Det berikar samhället och gör att vi utvecklas och växer som medmänniskor.

Jag är glad för Tony från Afghanistan som nu blivit svensk läkare.Jag är glad för Elena från forna Jugoslavien som sköter om gamla och sjuka med stor kärlek på servicehuset.Jag är glad för Ofelia från Azerbajdzjan som snart är statsvetare. Hon var den första i Värmland att i november 2005 stega in på migrationsverket och anmäla sig då den tillfälliga lagen infördes som gav många gömda familjer en ny chans till uppehållstillstånd.Jag är glad för palestiniern Ayman som är den förste muslimske föreståndaren på Erikshjälpen i Dalarna.

Sverigedemokraterna har en enda fråga som de driver och det är att invandringen ska stoppas. ”Sverige klarar sig utan invandrare, speciellt utan muslimer”, säger de! Vad de inte säger är att utan invandrare så stannar Sverige!
Du skulle inte kunna få tag på taxi inom rimlig tid, torgförsäljningen skulle nästan försvinna för att inte tala om alla olika matställen som drivs av invandrare! Men än mer allvarligt skulle vara att stora delar av äldreomsorg och sjukvård skulle stanna, människor skulle inte få den omvårdnad de behöver.

 Vi ha ett moraliskt ansvar att skapa en tillflyktsort för personer som flyr från krig, förföljelse och tortyr. Det är inte fråga om ekonomi utan moral och medmänsklighet. Vi som samlats här idag står för lika, unikt och okränkbart värde för alla, inte bara för de som råkar vara födda i Sverige.

 Som en röst som ropar i natten kan jag inte slå mig till ro. Jag vill försöka kämpa för dem som ingen röst har kvar. För dem där gråten och ångesten kvävt alla skrik. För barnen som tystnat och som ligger livlösa och apatiska.  För sjuka mammor som vägras vård. För pappor som tappat all självkänsla.

 Jag är så tacksam för dagens ungdomar. Ni ger oss äldre hopp. Tack för ert engagemang. Tillsammans ska vi bekämpa främlingsfientlighet och rasism.

Det finns hopp för ett Sverige där alla får leva och utvecklas och vara älskad för att man är den man är!

 

 


Missionärsbesök i Filipstad

Igår hade vi ett fantastiskt bra missionsmöte med Asienmissionärerna Anna och Ingvar Fredriksson.
De visade bilder och berättade om missionen i Nagaland, Pakistan, Bangla.Desh, Laos och Thailand.
Vi fick se den man som vi underhållit i Bangla-Desh men som dog på ett av sina uppdrag ute i byarna. Vi fick också se den familj som efterträtt honom i arbetet. Tyvärr var många av våra medlemmar bortresta denna helg.

Ingvar Fredriksson visade även bilder från den fruktansvärda olycka som han var med om då en lastbil krossade honom näst intill döden då han åkte på sin motorcykel. Skallen, halskotor och bäckenet krossades. Ingvar fick tillbringa 40 dygn på sjukhuset då han svävade mellan liv och död. Livet vann! Många tusen förebedjare fanns som bad för honom.

Nu talade och gick han obehindrat. Men vägen tillbaka till livet var lång och svår. Han fick lära sig att gå på nytt och han har förlorat luktsinnet och när han talar hör han sin egen röst på ett konstigt sätt i huvudet.
Trots allt reser han nu tillbaka till de många olika hjälpprojekt som han och vårt samfund är engagerade i.
Så här skriver han och hans fru själva på sin blogg:

Det är nu söndag kväll och vi är på väg genom mitt födelselandskap: Dalsland. Jag är glad för allt jag varit med om sedan 1950. Anna kör och vi summera en intressant dag i Värmland.

Förmiddagen i Storfors var fantastisk. Många nationaliteter fyllde kyrkan.
Församlingen och Japanmissionär Eila J. (född i Finland) når just nu många från olika länder.Eftermiddagens ekumeniska gudstjänst i Filipstad var också bra. Fint att se att församlingarna i stan och Bengt S.
har ett stort kontaktnät och når ut till många i samhället. Församlingarna och staden samarbetar bra med att hjälpa svaga och utsatta i samhället.

Innan vi lämnade Filipstad tog Bengt oss till Erikshjälpens Second Hand affär. De stöder många projekt i andra länder. Vilka möjligheter det finns när det finns människor som vill tjäna Gud och människor.

Snart är vi i Bohuslän och vi kommer att sova gott hemma i Bleket. Må Gud välsigna Västsverige med växande församlingar, också med många nysvenskar.

Läs mer på Ingvar och Annas hemsida:
http://ingvaranna.blogspot.com/

RSS 2.0