Symaskin sökes

Idag har jag träffat mina somaliska vänner. Vi ska fylla i ansökan om föreningsbidrag. De väntar på besked om de får hyra en lokal. Hoppas att det löser sig i morn.
De somaliska kvinnorna skulle väldigt gärna vilja träffas för att sy, sticka och kanske måla och handarbeta.
Är det nån som kan skänka en symaskin?
Hör av dig till mig:
bengt_sjoberg@telia.com


Mångkultur och integrationsarbete


Knytkalas i kyrkan i Filipstad.

Text hämtad från Evangeliska Frikyrkans hemsida och en presentation av gruppen som arbetar med migrations- och integrationsfrågor.

Under de sista åren har Evangeliska Frikyrkan blivit rikare genom att ett antal etniska församlingar som anslutits och flera verkar vara på gång. Integrationsarbetet börjar ta sig praktiska uttryck i allt större utsträckning vilket är glädjande. Även inom detta område verkar Församlingsprogrammet för att stödja det lokala arbetet och i de behov som uppstår genom att vara en etnisk församling.

De personer som kommit till Sverige av olika anledningar, av eget val eller pga flykt, är människor som förändrat Sverige. De har fört världens alla länder närmre oss. De har delat med sig av andra kulturer, erfarenheter och kunskaper till oss i vår svenska vardag. Varje dag är de med och utvecklar och förändrar Sverige. Deras närvaro sätter alla på prov. Det gäller inte minst den kristna församlingen i Sverige. Nu prövas vår medmänsklighet, vår förståelse för evangeliet och vår förmåga att lära av andra. Det finns mycket rädsla för det som är främmande i Sverige. Det finns mycket trångsynthet och revirtänkande. Men lika tydligt är att det också finns mycket medmänsklighet och villighet till uppoffringar. Det finns många vittnesbörd om förståelse och sann Kristi kärlek till dessa människor.

Församlingsprogrammet vill vara med och arbeta för:
ANTAL genom att allt fler församlingar engagerar sig i vårt gemensamma uppdrag.
MOGNAD genom att församlingen berikas av mångfald. Vi behöver varandra för att växa som människor och i vår tro.
GEMENSKAP Målet för vårt arbete är invandrarens integration i det svenska samhället. Vi vill också arbeta för invandrarens integration i den svenska församlingen. Det innebär att invandrarna blir fullt delaktiga i den sociala gemenskapen som församlingen är och får trygghet, kärlek och erkännande. "Integrationen" måste ses som en process där alla parter ständigt förändras mot ett gemensamt mål.
TJÄNST Invandraren är inte integrerad i och med att han eller hon blir medlem i församlingen. Det handlar också om att vara en del i en social gemenskap och ta ansvar för olika uppgifter.


Aktuellt seminarium

Temadag om mötet med nysvenskar

Hur bygger vi mångkulturella församlingar? Hur kan en församling tjäna de som flyr till Sverige på bästa sätt? Dessa högaktuella frågor tas upp den 15 oktober på en temadag om kulturmöten vid Liljeholmens folkhögskola. Theódoror Demetriádes, Bengt Sjöberg (bilden) och Margareta Mörling föreläser. 

Läs mer

Besök på Global Gemenskap

I Sundbyberg finns ett center för arabsiktalande. Det är Centrumkyrkan i Sundbyberg som genom sin arabisktalande grupp 2006 öppnade detta center. Pastor Merzek Botros är ledare för gemenskapen och han har flera duktiga och engagerade medarbetare.
Centret erbjuder samtal, vägledning och själavård. Man lever ut den kärlek som kommer från Jesus och berättar gärna om hur Jesus kan förvandla en människas liv.

På centret finns Internet-café, svensk- och engelskundervisning och man vill hjälpa till med integration genom att ge råd och tips på många olika sätt.
På Global Gemenskap finns mängder av litteratur, musik och filmer. Det finns även på farsi, det språk som talas i Iran och bland många i Afghanistan.

Den arabiska gruppen anordnade i somras en konferens på Ansgarsgården i Flen. Cirka 500 personer deltog vilket låter helt fantastiskt. Många fick göra djupa andliga upplevelser. På konferensen medverkade välkända sångare och talare som är mycket anlitade, respekterade och populära i Mellanöstern.  

Webbadressen till Global Gemenskap är www.globalgemenskap.se
Du kan också läsa mer på http://www.centrumkyrkan.se/arabiskMerzek BotrosMerzek och hans medhjälpare får besvara 100-tals, ja 1000-tals mail från människor från hela vår värld. Många mailar från olika platser i Sverige och frågorna handlar om meningen med livet, om kristen tro och om olika relationsproblem samt människans sökande efter Gud.
Adressen är globalgemenskap@tele2.se

Dialog med Migrationsverket om konvertiter

Igår var vi tre personer från Sveriges Kristna Råds migrations- och integrationsgrupp som mötte Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik och Christina Ström, beslutsfattare inom asylprövning i Solna. Michael Williams , Sv. Kyrkan och Farr samt George Joseph, Katolska kyrkan och Caritas.
Sedan ett år tillbaka har vi intensifierat arbetet med att belysa problematiken med religion som grund för asyl och frågan om konvertiter. Det handlar om mänskliga rättigheter och samvets- och åsiktsfrihet.

Varje asylärende måste behandlas individuellt där olika grunder måste gås igenom. Bara för att man t.ex. lämnat islam för att bli kristen, ger det inte per automatik rätt att få uppehållstillstånd, om man t.ex. kommer från Iran.

Jag överlämnade ett försök till regler för hur en konverterings äkthet skulle kunna säkerställas. Naturligtvis är det endast hållpunkter och ingenting som är 100% säkert. Rättschefen tyckte att förslaget var konstruktivt.

Migrationsverket hävdade att det är stor procent som blir beviljade asyl på grund av konvertering. Han tittade på de fem mappar som jag tagit med mig ( och förstod att verkligheten kan se annorlunda ut) med ärenden där konvertiten fått avslag i alla instanser med uppmaning att återvända till sitt hemland och hålla låg profil. Hade de konverterat i sitt hemland fick de till svar att de ju då kunnat leva som kristen i sitt land. Hade de konverterat i Sverige fick de till svar att de konverterat i syfte att få uppehållstillstånd, att deras tro inte var äkta eller att Migrationsverket ansåg att de trappat upp sina asylskäl. Migrationsverkets rättschef mottog våra argument och upplysningar och lovade ta med sig tankarna för att jobba vidare med denna fråga. Han inbjöd till fortsatt dialog och var tacksam för våra synpunkter.

Vi fick också tillfälle att berätta lite om de kristnas situation i t.ex. Iran. Dagen innan mötet fick jag en väska med stora planscher om religionsförföljelse i världen. Organisationen Open Doors hade precis i läglig tid skickat information till mig där de listat de 50 värsta länderna. Jag överlämnade även boken Hemlig frihet (som Gospel Media och Open Doors gett ut) och som handlar om de kristnas svåra situation i Mellanöstern. Flera av bokens huvudpersoner fick lida martyrdöden.

Som nummer ett på planschen kommer Nordkorea, tätt följt av Iran och Saudiarabien. Afghanistan kommer på 6 plats.
Vi samtalade om de gamla kyrkorna i t.ex Irak jämfört med evangeliserande evangeliska kyrkor där de kristna är mer utåtriktade och på så sätt konfronterar ländernas brist på religionsfrihet eller tillämpningen av densamma.
Jag kunde också berätta om hur asylsökande som skickats tillbaka försöker klara livet genom att gömma sig i sitt land. Kanske endast gå ut på nätterna. De får inte arbete, men försörjer sig på tillfälliga jobb. Några blir dödade av släktingar eller omkommer i bilolyckor där deras bil kanske blir påkörda av en stor lastbil. Förföljelse direkt av staten kanske inte alltid är det värsta, men släkt, vänner och grannar försöker upprätthålla hedern och slår till när någon tagit emot Jesus i sitt hjärta och blivit kristen.

Det har redan hållits kurser för personal inom Migrationsverket om religion som grund för asyl. Det kommer att bli fler. En samtalsgrupp har bildats och nu ska vi låta Migrationsverket bearbeta den information som vi lämnat och som vi fortlöpande skall förse rättschefen med.
Jag är mycket tacksam för mötet och är fast övertygad om att vi genom saklig och lugn dialog skall få till stånd rättstrygga asylprocesser där utfrågare skall ställa relevanta frågor. Inte frågor om skillnaden mellan protestantiska kyrkor och katolska, vad man äter till påsk och färgen på påskduken o.s.v. (Det finns skräckexempel på frågor som inte ens en biskop skulle kunna klara av....)

Innan vi skildes igår fick jag rättschefens visitkort. Jag ser fram emot att få ha kontakt med honom och att vi i SKR skall få träffas fler gånger under så trivsamma, konstruktiva och respektfulla möten som igår på Caritas kontor i centrala Stockholm.

Vill du läsa mer om religion som grund för asyl och om konvertiter kan du gå till Sociala Missionens hemsida.
http://www.socialamissionen.se
Hårdnat klimat, men inget hindrar Jesus

Det var ett tag sedan jag skrev på denna blogg. Har ägnat mig åt annat bloggskrivande.
Vi har haft ett val och tyvärr har vi fått se ett främlingsfientligt och rasistiskt parti som tågat in i riksdag, landsting och kommuner. Jag ryser när jag tänker på de krafter som ligger bakom. Det har absolut inte de tankar som Jesus förmedlade.

Nu kommer reaktioner. Folk vill kämpa för demokrati, åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter och för alla människors lika värde. Man ringde från en skola och ville ha ett besök där jag skulle komma och berätta om vårt arbete bland flyktingar och dem i samhället som har det svårt och känner utanförskap.

Trots motstånd mot kristendomen i många länder växer antalet kristna.
Jag fick idag en rapport från Iran. Den visar att trots ett hårdare politiskt och andligt klimat går kristendomen fram enormt. Ingen kan stoppa satellitsändningarna och folket som hungrigt tar emot kärleksbudskapet om Jesus.

En annan rapport som kom idag, lagom till mitt besök på fredag hos Migrationsverkets rättschef, Mikael Ribbenvik, var från Open Doors. Där har man rankat de värsta länderna som förföljer och trakasserar kristna.
På första plats hittar vi Nord-Korea där cirka 50-70 000 kristna i fängelse. Trots ateistisk diktatur räknar man med cirka 400 000 som trotsar landets ledare och vägrar tillbe ledaren utan vänder sina hjärtan i bön till Gud i Jesu namn.
Listan ser vidare ut så här:
2. Iran
3. Saudiarabien
4. Somalia
5. Maldiverna
6. Afghanistan
7. Yemen
8. Mauretanien
9. Laos
10. Uzbekistan
11. Eritrea
12. Bhutan
13. Kina
14. Pakistan
15. Turkneistan
---
---
---
24. Azerbajdzjan

Jag ska ta med mig några fall med människor som lämnat islam för att bli kristna, men som av Migrationsverket förvägras skydd och som skall sändas tillbaka till sina länder för att möta våld, trakasserier, diskriminering i sjukvård, arbetsmarknad, skola, JA SOM RISKERAR ATT FÄNGSLAS OCH DÖDAS.

SASSAN OCH DANIEL. DE BÅDA DÖVA IRANSKA BRÖDERNA VÄNTAR FORTFARANDE på beslut.
Familjen från Iran som har trakasserats av Migrationsverket i flera år och brutits ner i psykiska sjukdomar medan barnen placerats i fosterhem och stödhem.
Grabben från Afghansitan som blivit kristen och döpt, men där Migrationsverket menar sig VETA att han inte kommer att fortsätta tro och utöva sin tro. O.S.V.

Varje vecka hör det av sig någon person från olika kyrkor i Sverige. De berättar om pakistanier, eritreaner, iranier, afghaner och andra som tar emot Jesus trots att de vet att de riskerar sina liv.
I morn ska jag träffa några hemliga kristna som kommer från ett strängt muslimskt land. De vill ha mer undervisning.


Dublinförordningen på väg att mjukas upp?

I två domar stoppar migrationsdomstolen i Malmö överföringen av fem asylsökande till Grekland, trots att ansökningarna enligt EU:s regler ska prövas där. Nu får vi vänta i tre veckor ifall Migrationsverket överklagar detta beslut. i så fall blir det Kammarrätten i Stockholm, tillika Migrationsöverdomstol, som i så fall får avgöra dessa ärenden. Då får vi ett avgörande som kommer att reglera alla Dublinärenden.

Sverige bör därför ta över asylprövningen, anser domstolen.

Domstolen refererar till att Migrationsdomstolen 2008 slog fast att överföringar kunde göras till Grekland. Men domstolen slår också fast att den grekiska lagstiftningen försämrats sedan dess. FN:s flyktingorgan (UNHCR) har vägrat att delta i den nya grekiska asylprocessen. En nämnd som prövat överklaganden i andra instans har upphävts och ett presidentdekret "medger endast möjlighet till en begränsad rättslig överprövning", skriver domstolen.

Vidare pekar migrationsdomstolen på att bara 1,2 procent av alla asylansökningar i Grekland fick bifall i första instans i fjol, och två procent i andra instans. UNHCR har också, understryker domstolen, visat att avslagen "är standardiserade" och saknar detaljerade juridiska resonemang, hänvisning till fakta i målet eller landinformation. Dessutom hänvisar domstolen till Europadomstolens många interimistiska åtgärder mot överföringar till Grekland.

Domstolen finner "starka humanistiska skäl" för att göra undantag från Dublinförordningen.

– Det här är jättebra domar som går helt i linje med vad Amnesty och andra organisationer anser, säger Madelaine Seidlitz, jurist vid Amnesty.

Hon påminner om att Amnesty i en rapport i somras pekade på att asylsökande behandlas som brottslingar i Grekland. De hålls inlåsta med begränsad tillgång till hygienprodukter och medicinsk vård, och får bristande tolkning och juridisk hjälp.

– Det här är helt korrekta domar ur ett rättsäkerhetsperspektiv, säger Seidlitz.

– Man gör en korrekt bedömning — det får man välkomna, fortsätter hon.

TT


BULLGERILLAN SLÅR TILL

I morgon, fredag kl. 20.30 träffas vi i Pingstkyrkan i Filipstad och börjar brygga kaffe. Klockan 21 går vi ut på Oxhälja marknad för att bjuda på hembakade bullar, kaffe/te och saft.
Vi kommer att få träffa många ungdomar och andra marknadsbesökare. Vittna om vår tro på Jesus och kanske hjälpa någon berusad hem eller stötta på annat sätt.
Ser fram emot kvällen. Hoppas att vi blir ett gäng. Tyvärr har antalet minskat de senaste åren. Men vi vet att vi är uppskattade av ungdomarna, polisen, knallarna och nattvandrarna samt personalen från socialen som vi samarbetar med.
Vi ber och hoppas att det ska bli en lugn och trevlig marknad utan fylla och bråk.

Nedan: ett par kort från ett annat år.


RSS 2.0