Gott nytt år!Året som ligger bakom har varit fyllt av kamp för flyktingar, för människovärdet och för Guds rike.
Samtidigt har jag sedan 35 år en oerhört svår värk i min rygg. Man planerade för en operation för 20 år sedan, men insåg att en steloperation inte skulle fungera eftersom jag har för många diskar som är skadade. Trodde då att jag skulle få bra smärtlindring, men doserna ökar år efter år och nya mediciner prövas, men värken finns alltid där som en hämmande och ibland fullständigt förödande hämsko. Hoppas under 2012 få en specialistremiss till en smärtklinik i Stockholm som min bror Stanley tipsat om, men byråkratin för att komma dit kan bli mycket lång och mödosam.
Har under året fått förbön och upplevt hjälp och lindring och är tacksam för den kraft och hjälp Gud ger dag för
dag.

Ber om ursäkt för reklam

Jag har inget med reklamen att göra som läggs ut på min blogg.
Jag försöker hitta ett sätt att betala för att slippa reklam på min egen blogg, men företaget bakom bloggen vägrar att ta emot pengar på annat sätt än via betalkort på Internet.
DAGS ATT BYTA TILL ANNAN BLOGG. JAG BEKLAGAR OCH BER OM URSÄKT!!!!!!!!
Har skickat ännu ett mail till dem som står bakom blogg.seRibbenvik! Lyssna till en annan verklighet!

Nu när barnbarnen åkt hem tittar jag igenom posten och ser flera avslag på asylansökningar där Migrationsverket underkänner intyg från församlingar/pastorer och medlemmar. Inser att jag måste bemöta Mikael Ribbenviks åsikter som framförs i DAGEN-artikeln och ge en bild av en annan verklighet.

Människor utvisas och blir torterade.
Människor utvisas eftersom Migrationsverket inte godkänner att man får bli kristen sedan man kommit till Sverige.
Människor utvisas eftersom de inte angett i sin asylansökan "hur de tänkt utöva sin tro i Iran". Om de t.ex. tänkt vara missionerande kristna.
Hur skall den som söker asyl I SVERIGE kunna beskriva HUR HAN TÄNKT LEVA SOM KRISTEN I IRAN???
Människor utvisas för att de inte vet vilken dag som Jesus föddes på och för att de kan för lite om den kristna läran trots att deras liv har blivit förvandlade av Jesu kärlek.

Jag ska försöka åstadkomma en "riktig" insändare/artikel, men ger några glimtar från avslagsbeslut som jag läst idag. Jag håller alltså inte med Migrationsverket och Ribbenvik. Nu får visserligen fler komma till vårt land på grund av arbete, men de som är i  verkligt behov av skydd, men som kanske är så trasiga i sin själ att de inte kan börja jobba direkt, hur skall det gå för dem? Eller de som torterats, skändats, brutits sönder och samman till sitt psyke, ska de inte få skydd och hjälp. Varför har Sverige då skrivit på FN:s mänskliga rättigheter?

"Sverige tar emot fler flyktingar än tidigare" « Dagen.se - Nyheter om kyrka och samhälle
www.dagen.se

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=291305


Mikael Ribbenvik, chefsjurist på Migrationsverket säger:"Vi befinner oss i ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik, där vi i Sverige välkomnar fler människor än tidigare. Ribbenvik tycker att debatten i Sverige om en hårdare flyktingpolitik är snedvriden.


Den största gåvan


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!Jesu födelse

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag."*

15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Alla människors rätt till vård

http://www.vardforpapperslosa.se/varduppropet.asp

Det fanns inte rum för Maria och Josef i härbärget.........

Upprop för mänskliga rättigheter:

 

 

Namninsamling från 2011.11.14 till 2012.02.05.

Underteckna uppropet online HÄR! Utskriftsvänlig namnlista att sprida.

 

Idag har tiotusentals människor som vistas i Sverige inte tillgång till all den vård de har behov av på grund av att de är papperslösa och asylsökande. Sedan i maj finns det underlag som regeringen sagt sig behöva för att fatta beslut i frågan gällande rätt till vård för denna grupp.

 

Sverige är idag ett av de länder i Europa där papperslösa har sämst tillgång till vård. Hård kritik från FN har riktats mot Sverige för brister i fråga om den mänskliga rättigheten till hälsa.

 

I januari 2010 tillsattes en utredning för att belysa papperslösas och asylsökandes situation och ta reda på hur lagstiftningen kan göras mer ändamålsenlig. Det färdiga förslaget från utredningen presenterades i maj 2011.

 

Det har tagit orimligt lång tid innan det har börjat hända något rörande papperslösas och asylsökandes rätt till vård. Dessa personer är bland de mest utsatta individerna i samhället. Hur vi idag behandlar dessa medmänniskor är inhumant och ovärdigt och det strider mot de humanitära värden som det offentliga Sverige säger sig kämpa för.

 

Helt i enlighet med de internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa föreslår utredaren Erna Zelmin att papperslösa och asylsökande ska få samma rätt till sjukvård som personer folkbokförda i Sverige.

 

Vi kräver nu att Sveriges regering tar ansvar för våra internationella åtaganden och humanitära förpliktelser och skickar utredningen på remiss.

 

Nuvarande lagstiftning strider även direkt mot vårdpersonalens etiska koder. Yrkesetiken ställer starka och entydiga krav på rätt till vård på lika villkor. Vårdpersonalen ska inte behöva sortera människor efter juridisk eller annan status. Vilken vård som ska ges ska enbart avgöras utifrån patientens medicinska behov. Att ge vård i ett tidigt stadium är dessutom bättre för såväl den sjuke, som för sjukvården och folkhälsan.

 

Ett ställningstagande för papperslösas och asylsökandes rätt till vård är varken migrationspolitik eller partipolitik. Det är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och humanitet.

 

Vi uppmanar den svenska regeringen att ge alla, - oavsett legal status, tillgång till hälso- och sjukvård. Därför kräver vi att utredningen snarast skickas på remiss.


Underteckna uppropet online HÄR! Utskriftsvänlig namnlista att sprida.

 


Mellanöstern i fokus


Idag har vi haft besök av människor från Libanon. Igår träffade jag också libaneser, palestinier, irakier och människor från Egypten.
Med spänning har vi följt den arabiska våren. Vad blir det av skeendet där nere? Hur blir situationen för minoriteterna, till exempel judar och kristna? Många är oroliga. Det är därför glädjande att Sveriges Kristna Råd uppmanar till förbön. Kanske tänker du: "Vad kan förbön hjälpa"?
Jag har hela livet ansett det så viktigt att både arbeta och be, både bedriva politiskt arbete, bilda opinion, demonstrera, agera och skapa mötesplatser, men också ta tid för reflektion, stillhet, eftertänksamhet och bön. Så här skriver SKR:

Upprop om förbön för Mellanösterns folk

"Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket". Så står det att ängeln sa till herdarna när Jesus hade fötts.

Må Kristi födelses fest påminna oss och Mellanösterns folk om fredens välsignelser och om allas, hela folkets, rätt till respekt och frihet. I vissa länder i Mellanöstern har stora förändringar skett sedan förra julen, förändringar som väckt hopp, men också ingett oro.

Längtan efter rätt och rättfärdighet kallar oss till bön och engagemang för religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter, demokrati och stöd åt våra kristna systrar och bröder.

De kristna i Mellanöstern blir allt färre. Förtryck och förföljelse driver många på flykt. I flera av de länder där diktatorer störtats det senaste året, har situationen för minoriteterna ändå inte blivit bättre. Förtryck och förföljelse är kvar eller ökar, om än i delvis andra kläder.

Sveriges Kristna Råd uppmanar församlingarna i våra medlemskyrkor, och alla människor av god vilja, att be för länderna i regionen;

för de kristna i de länder som berörts av den arabiska våren,

för att religionsfriheten, liksom andra mänskliga rättigheter, ska respekteras fullt ut,

för den spirande demokratin i flera av länderna, och

för att de politiska omvälvningarna ska leda till positiva förändringar och inte till nytt förtryck mot minoriteter.

Låt julens gudstjänster innesluta människorna i den del av världen där Frälsaren föddes i vår förbön och omtanke.

För Sveriges Kristna Råd,


48 medarbetare bjöds på julbord

Vi är så tacksamma för att vi (församlingen Kristen Gemenskap) kunde bjuda 48 medarbetare på ett underbart gott julbord ikväll på Caféhuset i Filipstad. Cafehuset drivs av Mona och Amin från Egypten och de hade blamndat det svenska julbordet med läckerheter från Egypten. Mycket, mycket gott. Inser att vi får vara enormt tacksamma för att vi har så många frvilliga och duktiga medarbetare.

Ett nytt Sverige

http://ettnyttsverige.wordpress.com/

Evangeliska Frikyrkan har skapat flera bloggar där olika medarbetare och frivilliga skriver om samfundets arbete. Vår grupp "Forum för mångkultur och religionsmöte" har startat bloggen ETT NYTT SVERIGE.
Titta gärna in och läs.
Till hemsidan hittar du genom att klicka på www.efk.se


Trosbekännelse och bön

Kerstin Rosendahl i Malung är mycket aktiv att hjälpaflyktingar, särskilt romer. Hon ser hur romerna diskrimineras även i Sverige och hon och hennes vänner har ett stort hjärta för dem. Här publicerar jag två artiklar som hon skrivit.

Jag tror att Gud finns och har skapat allting efter sin vilja

Att Han älskar hela sin skapelse och

Att Han är beroende av oss för att värna allt liv på jorden

Att Han kommer till oss i Jesus som visat hur vi skall tjäna varandra

Att vi kan uppleva Honom gång på gång i varandra och inte minst

i de flyktingar som kommer till oss utblottade och sargade

som ber om skydd och hjälp till upprättelse efter brott som begåtts

mot deras rätt att få vara människor och

Att Han blir vred över alla former av förtryck

Att de apatiska barnens tystnad ropar efter barmhärtighet, en trygg plats att våga leva på och vårt ställningstagande mot den diskriminering som tvingar dem på flykt.

Att vi ständigt behöver ropa om Guds förbarmande över oss och

Att vi aldrig får upphöra med att be

att Hans vilja skall ske på jorden såsom i Himmelen.

Bön

Tack för att Maria och Lukas fått sina uppehållstillstånd

Vi ber för dem som fortfarande väntar på befrielse

Hjälp alla våra flyktingar som lever med minnen av fruktansvärda upplevelser av diskriminering, övergrepp och förtryck och vars skyddsbehov inte rätt beaktats.

Herre vi ber för dem, för deras familjer och folk

att människor med makt att förändra deras livsvillkor

skall ges vilja, fantasi, mod och kraft därtill.

Vi ber också i dag särskilt för människor med djupa depressioner, om ditt ljus och hopp att kunna leva+


Om apatiska barn

”Och det fanns inte rum för dem i härberget” – inte heller hos oss 2011 år efter Jesu födelse

Jag känner en romsk kvinna från Kosovo som just fått avslag på sin asylansökan. Hon är havande. Nedkomsten är beräknad till den 28:e december.

Men om detta finns inte ett ord i beslutet, trots att hon dessutom lider av mycket djupt gående posttraumatisk stress efter de terrorattacker åtföljda av hot, som hon och maken utsattes för i Kosovo av män som de inte kunde identifiera. Vid minsta antydan om detta händer det att hon handlöst kastas avsvimmad till marken, något som hon inte kan kontrollera, lika lite som de apatiska barnen av egen kraft kan förhindra sina uppgivenhetssymtom. Detta bekräftar att fruktan är välgrundad, det kriterium som enligt Utlänningslagen berättigar till uppehållstillstånd. Men de enda som kan ge den trygghet som är nödvändig för tillfrisknande tycks blunda.

Sverige är det land i Europa näst efter Österrike och Tyskland som nekar flest romer att få stanna.Var finns de rättrådiga makthavare som kan se till att värna lagar för mänskliga rättigheter? De som skyddar flyktingar på samma sätt som åtalade för brott? I det senare fallet betraktas de åtalade som oskyldiga så länge inte motsatsen bevisats. För asylsökande gäller det omvända. De betraktas som skyldiga (utvisningsbara) tills de bevisat motsatsen. Det gör att bevis skall presenteras hur omöjliga dessa än kan vara att få fram i flyktingens utsatta situation. Den goda viljan lyser allt för ofta med sin frånvaro.

Att låta människor drabbas av uppgivenhetssymtom, utan att se till orsaker och vidtaga åtgärder är helt oacceptabelt.Så länge som familjer med apatiska barn eller sönderstressade höggravida kvinnor inte får stanna tvingas man konstatera, att allt tal om individuell prövning endast är ett spel för gallerierna.

Fjärde Advent i Malung

Kerstin Rosendahl

Flyktingombud i Malungs församling Kyrkvägen 14 782 30 Malung

mobil 072 20 123 69


Sveriges ansvar för en utvisad man som blev torterad

Idag fick jag svar från regeringen angående M:s utvisning och Sveriges ansvar. Så här står det i mailet:

Tack för dina e-brev av den 8 och 9 december 2011 i vilka du tar upp frågan om Sveriges ansvar för en utvisad person som befinner sig i sitt hemland. Brevet har överlämnats till mig på Justitiedepartementets enhet för migration och asylpolitik för besvarande.

För att undvika missförstånd är det viktigt att klargöra att regeringen och de enskilda statsråden är förhindrade av grundlagen att ingripa i eller kommentera enskilda ärenden. Det är Migrationsverket och Migrationsdomstolarna som självständigt handlägger frågor om uppehållstillstånd i Sverige.

Generellt kan dock följande sägas.

En avvisning eller utvisning av en person förutsätter enligt utlänningslagen att personen i fråga inte är i behov av skydd och inte heller av andra skäl ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Återvändande till hemlandet ska således i dessa fall alltid föregås av en ingående prövning av det eventuella skyddsbehovet. När avvisningen eller utvisningen har verkställts är i princip ärendet avslutat för svenska myndigheters del.

Varje land har ansvar för att dess medborgare och andra som vistas på dess territorium behandlas enligt allmänt erkända MR-normer. Det är därför inte rimligt att svenska myndigheter, annat än i rena undantagsfall, efter den prövning som har beskrivits ovan, ska göra en uppföljning av utlänningars situation i hemlandet efter återvändandet.

Med vänlig hälsning
Johan Malkan
Departementssekreterare


Mitt svar:
Hej!
Tack för att du tog dig tid att svara.
Efter att ha lämnat in 12 inlagor där jag försökt redogöra för alla de risker familjen M M skulle kunna drabbas av vid ett återvändande trodde även jag att den bedömning som svenska migrationsmyndigheter gjort skulle anses hålla. Men när handläggaren inte ens brytt sig om att läsa inkomna handlingar om att Ms vän blivit mördad måste jag konstatera att vi inte har en säker asylprövning i vår land. M blev torterad och gömmer sig nu i sitt land. Han menar att det skydd som ni säger han kan åberopa sig av endast skulle förvärra hans situation. Se bara på länder som Syrien, Egypten, Iran, Somalia, Afghanistan och Saudi-Arabien, så förstår vi att de inte skulle lägga ner många minuter på att hjälpa en regimkritiker som dessutom lämnat islam för att bli kristen.
Hälsningar Bengt

REKLAM PÅ BLOGGEN VILL JAG INTE HA

Jag har försökt be om en faktura för att betala för att INTE ha reklam på bloggen. Varken jag eller Kristen Gemenskap har ett kontokort som vi kan betala med för att slippa reklam, men Blogg.se accepterar inte detta. De godkänner inga andra betalningssätt än med kort.
Funderar på att byta bloggföretag. Jag ber om ursäkt och betygar att jag inte kan påverka vilken reklam som företaget lägger ut.

Jesus kom nära vid nattvarden

Idag hade vi gäster i kyrkan. Teen Challenge fick ta hand om större delen av gudstjänsten. Mycket härlig atmosfär, stor kärlek och underbart se hur berörda människor blir av Guds underbara närvaro. Idag tog en kvinna emot nattvarden för första gången i sitt liv. I bilen hem försökte vi på tyska/eng och farsi förstå att hon överväldigades av en mäktig kärleksfull kraft när hon tog emot brödet och vinet. Många skänkte pengar till familjen M som ska förmedlas för att hålla dem vid liv.


Hårdnande klimat i Iran

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=288906


Efter flera års erfarenheter av förtrycket i Iran undrar man om det kan bli värre över huvud taget, men det rapporteras nu att trycket mot dem som inte rätar in sig i likriktningens mallar riskerar ytterligare förföljelse.
Trots detta fortsätter Migrationsverket att avvisa många inlagor med motivering att den asylsökande inte visat hur han eller hon tänkt leva sitt liv i Iran. Migrationsverket menar också att det inte är känt i Iran vilken läggning eller vilken tro som den asylsökande bekänner sig till.

Jag hade tänkt skriva mer om den familj som utvisades i tisdags till Azerbajdzjan och som hotats, satts i fängelse och torterats, men avvaktar för att inte utsätta familjen för mer fara. Vi är flera som jobbar på olika fronter för att be om internationellt skydd och försöka bistå familjen på andra sätt där de nu uppehåller sig.


Nödrop från utvisad

NÖDROP från familjen som utvisades i tisdags. Hela familjen har hållits fängslad, först 11 timmar vid flygplatsen, sen bortförda av polis som satte svarta huvor och tryckte pistol mot tinningen. M hängd upp och ner med slag mot fötter och ben. Jag ringde Migrationsverket nyss. De säger att Sveriges ANSVAR har UPPHÖRT. MEN om Sverige missbedömt asylskäl då? Har kontaktat några drakar och ska kontakta satssekreteraren hos Billström i morn. Allt som M skrivit på Fb har säkerhetstjänsten läst enligt M.

Tack Värmland!

Efter gårdagens tragiska flyktingdrama blev denna dag en stark uppmuntran. Tack Brottsförebyggande Centrum i Värmland, biskop Esbjörn Hagberg, KONSUM VÄRMLAND, FOLKSAM, SVT Värmlandsnytt, Radio Värmland, TV4, Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad m.fl som uppmuntrat i samband med prisutdelningen i Karlstad idag. Se VF:s ledare i morgon. Tack alla vänner för Er uppmuntran att rösta fram mig som årets BRYSIGOMARE.

Kan inte Migrationsverket läsa engelska?

Senaste nytt om Mansur Mansurov som utvisades igår. Mannen på Migrationsverket som fick en artikel i min inlaga med rubrik "Azerbaijani Journalist targeted by Fatwa dies after stabbing attack" är antingen inte läskunnig eller så ?????eftersom han i sitt avslagsbeslut skriver att jag inte presenterat några bevis för att mannen är död eller dödats.?????!!!!!Vad händer nu? JO-anmälan eller???

Polis tog en av våra mest hängivna medlemmar


Klockan 5 i morse gick polisen in hos den sovande familjen Mansur Mansurov och förde dem till flygplatsen i Karlstad varifrån han ringer till mig och storgråtande säger:"Sverige skickar oss till säker död!" För några dagar sedan skickade jag in en sk VUT där jag försökte få Migrationsverket att förstå att det var extra farligt att utvisa familjen nu när Mansurs regimkritiska vän nyligen dödats. Igår frågade handläggaren om vi ville ha en helt ny prövning eller om det "bara" var en överklagan. Jag sa naturligtvis, en ny prövning. Förstår nu att detta bara var ett sätt att lugna ner familjen. Det senaste året har Mansur mognat enormt mycket i sin kristna tro. Han har fått uppleva den helige Andes kraft i sitt liv.
Låt oss be för familjen. Den Gud som de trodde på ska ge dem en inre styrka och beskydda och bevara dem.
Ska försöka förmedla kontakter till den underjordiska församlingen i Azerbajdzjan. Kanske de kan hjälpa till att skydda dem.

Vi minns med glädje familjen, hur de deltog i gudstjänster och arbetade på Erikshjälpen Second Hand.På TORPKONFERENSEN i sommar

Dagen om afghanske konvertitenhttp://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=288402DAGEN har idag en artikel om den afghanske kristne mannen svars ärende blir prejudicerande för andra som har konverterat från islam till kristen tro. Se min analys av domen i artikeln nedanför detta inlägg.

Trovärdighetsbedömning av konvertiter

Vi är många som i över ett år väntat på ett vägledande beslut kring frågan om asyl för dem som konverterat från främst islam till kristen tro. I förra veckan kom det efterlängtade beslutet, som innebar att en afghansk man som säger sig mött Jesus och funnit trygghet, tro och lugn i sin kristna tro, enligt MIGÖD inte betraktas som trovärdig och därför inte heller skall beviljas asyl och skydd i Sverige. Mot detta står vittnesmål från en äldre landsman och församlingens ordförande och pastorer som möter mannen regelbundet i kyrkan.

 Vid en första anblick av domen kan man känna vanmakt och missmod, men jag menar att domen ändå ger hopp om att de som tillägnat sig en gedigen bibelundervisning, deltar i församlingslivet och vittnar om sin kristna tro för andra, skall betraktas som ”verkliga” konvertiter. MEN jag hävdar med bestämdhet att det finns fullt godtagbara orsaker till varför man måste se till de individuella skälen. Bibeln sätter inte upp någon intelligenskvot eller kunskapsnivå innan man får bli kristen och döpt. Jesus sa att vi ska bli som barn för att kunna ta emot Guds rike. Det finns också reella orsaker till varför en asylsökande kan ha svårt att delta i gudstjänster.

 MIGÖD motiverar bland annat sitt avslag med att mannen angett olika tidpunkter för hur han blev kristen. Mannen vittnar om att det var först en vecka efter dopet som han hade blivit en övertygad kristen. Vad MIGÖD inte tycks förstå är att vägen fram till en tro är en process där tron prövas och befästes och utvecklas. Vid dopet brukar församlingen be om att den helige Ande skall vila över personen och påminna, lära och förhärliga Jesus Kristus för den nydöpte. Det är i denna process som man kommer alltmer nära Gud. Detta är naturligtvis svårt för en svensk myndighet att förstå och över huvud taget kunna göra trovärdighetsbedömning om. Här vill vi från de kristna församlingarna att Migrationsverket och domstolarna mer skall lyssna till väl underbyggda intyg från pastorer och präster.

 MIGÖD menar att mannen blivit kristen för sent i asylprocessen, ja efter att han fått sitt utvisningsbeslut. Vad man då går emot är en grundläggande rättighet för alla människor. Var och en har rätt att när som helst i livet omfatta en religiös övertygelse vilket innebär att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns  i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och i Europakonventionen.

 Det som vi ändå kan ta fasta på när det gäller denna dom är att MIGÖD fastställer vissa fakta som man kan utgå ifrån när man bedömer asylskäl. Man menar att det finns en generell risk för förföljelse och för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av konvertiter i Afghanistan. Om en asylsökande kan göra sannolikt att hans konversion är genuin ska han  vara berättigad till uppehållstillstånd med stöd av 5 kap 1 § i utlänningslagen. Frågan är bara hur myndigheterna skall  bedöma detta. Enligt domen ska myndigheterna även ta hänsyn till hur andra i omgivningen ser på personen. Är man till exempel medlem i en församling uppfattas man som kristen. Domen slår även fast att svenska myndigheter inte får tvinga någon att dölja, ändra eller ta avstånd från sin tro i syfte att undgå förföljelse. Vi får hoppas att det blir slut på migrationsmyndigheternas uppmaningar att konvertiten skall hålla tyst om sin tro och inta en låg kristen profil! Man får även hoppas att man förstår att om man tillhör en evangeliskt kristen församling innebär det att man vittnar för andra om sin tro i vardagslivet. Det är ett naturligt utflöde av ens kristna liv.

 Jag är mycket kritisk till domstolens resonemang kring att den sökande inte har uppgett hur han tänkt utöva sin kristna tro i Afghanistan. Hur ska en person i Sverige kunna ha kännedom om de eventuella cellgrupper av kristna i Afghanistan, som kan tänkas träffas för att stötta varandra i sin tro, när vi vet att det är förenat med dödsstraff att till och med äga en bibel i Afghanistan.

Det finns mycket att lära kring frågor om religion som grund för asyl. Även i våra kristna församlingar behöver vi mer kunskap i hur vi vägleder asylsökande till en kristen tro. Det är viktigt att de får gedigen undervisning och att riskerna för en konversion noga övervägs. Pastorer och styrelsemedlemmar behöver lära sig hur man skriver intyg om en konvertits väg fram till kristen tro.

Vi behöver också be för dem som har den svåra uppgiften att försöka göra en trovärdighetsbedömning av konvertiter. Vi i kyrkorna måste också ha en beredskap att fortsätta att ta hand om, stödja, vägleda och hitta fristäder för de kristna bröder och systrar som eventuellt trots allt får ett utvisningsbeslut.

 

 

 

 

 

 

 


Migrationsöverdomstolen kan avgöra en människas inre liv

Idag sändes ett inslag i radioprogrammet Människor och Tro om den nya vägledande domen för konvertiter. Migrationsöverdomstolen anser att en afghansk man inte var trovärdig när han hävdade att han funnit Jesus, frälsningen och blivit kristen och döpt.

Hans pastor vittnade hur ivrig han var att delta i alla gudstjänster. Jag kommer att analysera hela domen och skriva en artikel eftersom domen får betydelse för många kristna iranier, afghaner m.fl Det kommer att bli svårare för konvertiter, men det finns också öppningar och möjligheter som jag vill visa på, men HUR SKA NÅGON KUNNA GÖRA EN BEDÖMNING AV NÅGON MÄNNISKAS INRE ANDLIGA LIV OCH TRO?

Har Migrationsverket den kunskapen? Har kyrkorna? Kanske bara Gud???

Vem har rätt till vård?

Detta är en viktig fråga som inte får glömmas bort eller sopas under mattan. Jag är tacksam att Kristdemokraterna nu satt ner foten i regeringen och försöker få fart på frågan om vård för alla i Sverige. Det behövs medmänsklighet och inte att BARA stint se till vad det kostar. När man analyserar kostnaderna är de inte heller så stora och av den omfattning som en del försöker påskina.

Här finns några länkar som ni kan ta del av: se http://www.vardforpapperslosa.se
att arbeta för en bra lagstiftning i Sverige, med rätt till vård även för asylsökande och papperslösa.
Utredningen blev klar 31 maj, sedan har krafter bromsat allt - den har inte gått ut på remiss i samhället, så det är dödläge.
47 organisationer tog initiativ till ett vårdupprop, se http://www.vardforpapperslosa.se
Nätverket Vård för papperslösa kräver att processen går vidare. Läs betänkandet, det finns t.ex. en sammanfattning, förstås,
"Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet," SOU 2011:48,
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/169815

Det finns en petition att klicka in sig på, det finns namnlistor att sprida...
Ge alla rätt till vård - GÅ FRÅN UTREDNING TILL HANDLING!
http://www.ipetitions.com/petition/ratttillvard/
Fler organisationer kan ansluta sig, journalister kan skriva, det finns mycket att göra.


Vägledande dom om konvertiter

Radio Sjuhärad har gjort en intervju kring en iransk man som bor i deras område. Igår kom en vägledande dom som inte gav en afghansk man skydd i Sverige. Senare på dagen kom en dom från Migrationsdomstolen där en iranier fick uppehållstillstånd på grund av sin kristna tro. Det är alltså rena snurren inom asylhanteringen, men domen från Migrationsöverdomstolen kan göra det svårare för konvertiter att få stanna i Sverige.

I en dom i Migrationsöverdomstolen så underkänns den konvertering från islam till kristendom som en afghansk man angett som skäl för asyl. Domen kan nu bli vägledande för andra fall.Bengt Sjöberg, Sveriges kristna råd: "Jag är bestört"
Bengt Sjöberg, Sveriges kristna råd: "Jag är bestört" (2:14)
I en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen, så underkänner domstolen den konvertering från islam till kristendom, som en afghansk man angett som skäl för asyl. Migrationsöverdomstolen tror inte på att mannen har konverterat av genuin övertygelse, utan menar att det är något han har hittat på i hopp om att kunna få uppehållstillstånd. Bengt Sjöberg i Sveriges kristna råds migrationsgrupp är upprörd efter att ha läst domen. Reporter Joel Wendle, P4 Sjuhärad. 2011-11-30.
Onsdag 30 november 2011 kl 14:52 (Nyheter P4 Sjuhärad)

Migrationsöverdomstolen tror inte på att mannen har konverterat av genuin övertygelse, utan menar att det är något han hittat på i hopp om att kunna få uppehållstillstånd.

Bengt Sjöberg i Sveriges kristna råds migrationsgrupp är upprörd efter att ha läst domen.

– Jag är bestört. Man pekar bland annat på att mannen har dåliga kunskaper i den kristna tron. Och som pastor och aktivt kristen så vet jag att när man läser bibeln så handlar det inte om hur duktig eller intelligent man är, om man kan kalla sig kristen. Det framgår väldigt mycket i mannens berättelse att hans liv blivit förvandlat och att han funnit en trygghet i sin tro och i församlingstillhörigheten.


Falsk trosomvändelse
Migrationsöverdomstolen konstaterar i domen att om mannens konversion hade varit äkta så hade det varit skäl för uppehållstillstånd -detta eftersom konvertiter riskerar bestraffning eller annan omänsklig behandling i Afghanistan.

Men domstolen tror alltså inte att mannen har bytt religion av genuin övertygelse. Domstolen pekar bland annat på att mannen har dålig kunskap om kristna högtider och bibliska berättelser - och att han konverterade efter det att han fått avslag på sin asylansökan och först därefter anförde konversionen som nytt asylskäl.


Vägledande dom
Eftersom det här är första gången konversion som asylskäl prövas i den högsta instansen i asylprocessen, så kommer domen att bli vägledande för liknande fall.

Nyheterna har berättat om iraniern Mohsen Bagherian, som bor i Ulricehamn. I Iran riskerar konvertiter dödsstraff, men i hans fall har Migrationsverket och Migrationsdomstolen resonerat på liknande sätt som Migrationsöverdomstolen nu gör i dagens dom - Mohsen Bagherian har också fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan.

– Det här kommer att få konsekvenser för många afghaner och iranier och från några andra länder. Jag tror att det kommer reaktioner på det här. Enligt mänskliga rättigheter och religionsfrihetslagar som Sverige skrivit på både i FN och Europasammanhang, så stämmer inte det här med det som vi har skrivit på om religionsfrihet, säger Bengt Sjöberg.


RSS 2.0