Eldsjälar tände Guds eld i Filipstad

Kjell och Soheila Fors besök i Filipstad blev till stor välsignelse. Mycket folk har samlats. Flera nya kontakter.
Människor har fått möta Jesus, Guds kärlek och kraft.
På lördagskvällen berättade Soheila om sitt dramatiska liv som dotter till en mycket, mycket framgångsrik klanledare. Hon bodde i ett palatsliknande hus med tjänare och god standard.

En dag dödades 5000 kurder i hennes stad. Även pappan dödades, men fick inte begravas på den allmänna begravningsplatsen utan begrovs i trädgården. Som 13-åring blev Soheila tränad till gerillasoldat. Hon hatade religion och trodde att kommunismen kanske hade svaret på de problem som fanns i världen.
Soheila blev efter en tid sjuk. Nio månader på sjukhus. Vägde endast 34 kilo. Försökte ta sitt liv. En natt bad hon att Gud skulle ta hennes liv.
I stället fick hon se ett stort ljus. Hon såg en man som satt på en kudde. Han strålade av ljus och var så vacker. Det var JESUS och Soheila kände hur det strömmade liv från Jesus. Hon fick ett paket av Jesus som var hennes framtid.
När hon berättade denna upplevelse för sin mor skickade modern efter en mulla. Släkten blev arg för att hon hade sett Jesus och inte Muhammed.
Mamman blev sjuk och Soheila bad för henne. Då blev hon frisk. Släktingar och vänner ville alla läsa henens bok dvs bibeln.
Soheila gifte sig med en man som senare i livet övergav henne för en annan kvinna. Han hade flytt till Sverige. Djupt sårad återvände Soheila till hemlandet. 

Några år senare blev Soheila projektledare för kvinnofrågor i Irak. Hennes nuvarande man, Kjell har också bott och arbetat i Irak som sakkunnig i skolfrågor. Han var med om att införa religionsfrihet i irakiska Kurdistan. Tusentals kristna har funnit en fristad i Kurdistan undan våld och död i städer som t.ex. Mosul i Irak. Kjell har även arbetat med att plantera träd, närmare bestämt 300 000 träd.

Efter en tid kände paret att de hade en uppgift i Sverige och de hamnade efter en tid i Karlskoga där de fått vara med och tända liv i en församling. De har fått be med flera hundra personer till frälsning och i församlingen har de dop vecka efter vecka.

I sin predikan idag talade Kjell om förnyelse av det kristna livets kärna. Han talade om att leva i en relation till Gud genom Jesus. Kjell konstaterade att många församlingar har förlorat sin andlighet. Han uppmanade oss att söka Guds ansikte. Då får vi del av Guds kärlek och frimodighet att dela med oss av det Gud gett oss till våra medmänniskor. Det finns inte tid att sitta och vänta på väckelse. Det är inget Gud bara sänder utan väckelsen ligger i våra händer om vi vill gå ut och göra det som ligger på Guds hjärta idag.

I avslutningen av mötet var det många som fick förbön. Lovsång, glädje, tårar och gudsmöten avslutade den helg som många utav oss sett fram emot nmed förväntan och glädje. Nu är vi inspirerade att vara med och förändra vår bygd.


30 skribenter skriver på Flyktingbloggen

Idag lanseras Flyktinngbloggen.
Det är många kända politiker och aktivister som ska skriva regelbundet.
Jag fick också frågan från förre riksdagsledamoten Kalle Larsson och tvekade inte att vara med och beskriva den verklighet som många flyktingar upplever. I slutet av varje månad är det meningen att jag ska skriva ett inlägg.
Kanske kommer det första att handla om de två somaliska pojkarna som jag engagerat mig för i snart två år, eller så blir det om den nya praxis som ska börja gälla för konvertiter. 

Flyktingbloggen


Flyktingbloggen är en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik. Våra skribenter kommer än så länge från Sverige, Norge och EU och vi publicerar artiklar på nordiska språk och engelska. Skribenter på sidan står bara för sina egna texter och inte vad redaktörer eller andra publicerar. Flyktingbloggen (Refugee Blog) is a politically independent website for activists, politicians and organizations working for a humane refugee policy. Our writers so far are from Sweden, Norway and the EU and we will publish articles in Scandinavian languages and English. We will try to translate scandinavian texts into English when we have the capacity. Writers on the page is only responsible for their own texts and not for what the editors and other writers publish.

Initiativtagare och redaktörer: Magdalena Streijffert Redaktör för Flyktingbloggen. Tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, med ansvar för asyl- och flyktingfrågor framför allt ur ett europeiskt perspektiv. Jag har tidigare varit förbundssekreterare och förbundsordförande för Sveriges socialdemokratiska studentförbund. Idag arbetar jag för Agenda pr, en värderingsdriven pr-byrå som arbetar mycket med ideella organisationer. Människans okränkbara rättigheter har alltid för mig varit drivande i mitt engagemang. Människans rätt till asyl, rätten till vård och utbildning och alla människors rätt att själva forma sina egna liv.

Kalle Larsson Redaktör för Flyktingbloggen. Har tidigare varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet och flyktingpolitisk talesperson. En av drivkrafterna bakom den tillfälliga asyllag som gav tusentals flyktingar uppehållstillstånd 2006. Förhandlade fram den flyktingpolitiska överenskommelse mellan S-V-MP som skulle ha legat till grund för Europas mest mänskliga flyktingpolitik om de rödgröna vunnit valet i Sverige. Sen tjugofem år tillbaka aktiv i flyktingrörelsen och mot rasism och främlingsfientlighet. För tillfället bosatt i Nordnorge

Om JESUS på farsi

Nejat är farsi (de språk man talar i Iran, Afghanistan) och betyder "frälsning". Frälsning för dig.

Visionen för hemsidan är att kunna ge internetbesökare som lever i länder som är stängda för evangeliet, en möjlighet att få undervisning om hur man tar emot Jesus som sin personlige Frälsare. För att sen kunna växa till i det nya livet, till en sann lärjunge till Jesus.

De som står bakom hemsidan vill också vara ett stöd och en hjälp till de nya lärjungarna att starta Husförsamlingar.

Men även du som lever i den "fria världen" är välkommen att ta del av bibelskolans undervisning. Hemsidan är på farsi, engelska och svenska. Den andra länken är tillo en bok som heter MESSIAS och som är en dialog mellan en muslim och en kristen som utgår från vad bibeln och koranen säger om Jesus. Du hittar boken på många olika språk.

www.nejat4u.com


http://www.masih.info:80/
 

 


Tolvstegsprogrammet som modell

DE TOLV STEGEN ENLIGT MINNESOTAMODELLEN KAN TJÄNA SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR OSS NÄR VI VILL "ARBETA" MED OSS SJÄLVA FÖR ATT BLI FRIA OCH "HELGADE" (BETYDER AVSKILD FÖR GUD) MÄNNISKOR.

1.  Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.

2.  Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

3.  Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Honom.

4.  Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5.  Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6.  Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7.  Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

8.  Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.

9.  Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12.  När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Deviser och slagord: En dag i taget, lev här och nu, släpp taget och låt Gud ta över, ta det lugnt, det ordnar sig, lev och låt leva, det viktigaste först

 Det finns annat som kan binda en människa:

a)    prestationskrav

b)    skuldkänslor

c)    familjemedlemmar

d)    arbete

e)    destruktiva tankar

f)     traditioner

g)    misslyckanden

h)    andra människor

i)      intressen

j)      förväntningar

k)    bekymmer

l)      rädslor

m) ensamhet

n)    minnen

o)   synd

p)    ………….

Man måste bli medveten om vad som binder en. Våga inse och vilja börja göra något åt det.Gud vill öppna nya dörrar och möjligheter för den bundne …..”dörrarna skall öppnas för honom och inga portar förbli stängda: Jag går framför dig och jämnar ut bergen, kopparportarna krossar jag, järnbommarna slår jag sönder. Jag ger dig skatter, dolda i mörkret, gömda rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren att han som gett dig ditt namn är Israels Gud”. Jes 45:1b-3

Matteus 20:29-34 Två blinda män utanför Jeriko får sina liv förvandlade

Jesus såg till deras behov. Det som Jesus gjorde är en modell för själavård.

Alla vill bli sedda och hörda

Alla vill bli bekräftade

Var je människa måste bli respekterad

Alla behöver känna sig involverade

Jesus stannade och hörde deras rop. Han såg och hörde dem mitt i folkmassan. Han bekräftade dem genom att kalla dem till sig. Han visade respekt när han frågade vad de ville att han skulle göra för dem. När han fick veta det hjälpte han dem och de fick följa med honom när han gick vidare. Genast blev de delaktiga och involverade.

Sedd och hörd-bekräftad-respekterad-involverad

Kroppen påverkas av vår oro och ängslan. Binjuremärgen producerar adrenalin. Detta ger negativa effekter. En hög halt av adrenalin i blodet, under en längre tid, ger kroppsliga följder. Det kan visa sig i form av huvudvärk, högt blodtryck, magbevsär, allergier eller sömnbesvär.

Hebr.13:5-6 ”Gud själv har sagt: Jag ska aldrig svika dig, aldrig överger dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?”.

 

 

 


Intressant besök nästa helg i Filipstad

Nästa helg får vi besök av Kjell och Soheila Fors från Karlskoga.
Det blir två samlingar i VÄLKOMSTHUSET i Filipstad (gamla Pingstkyrkan/Församlingshemmet) Lördag klockan 18 kommer Soheila att berätta om sitt dramatiska liv. Det blir även fler livsberättelser från Baptistkyrkan i Karlskoga som upplever väckelse=många människor tar emot Jesus i sina liv. Det är bland annat två familjer från Iran och Irak som upplevt mirakler.
På söndagen klockan 11 kommer Kjell att predika och berätta om det som händer i församlingen.
Soheila med vänner har öppnat ett TEHUS och ett KVINNOHUS och har djärva planer på att starta andra verksamheter för utsatta kvinnor och arbetslösa människor. Se något av vad som skrivits om Soheila den senaste tiden.


http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1058887-soheila-har-vidlyftiga-planer-for-tehuset


http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.970479-forverkligade-sin-drom-oppnade-eget-tehus?m=print

http://www.khatoon.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=5

http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30543

Soheila och Kjell i kurdiska kläder


Tio steg till förlåtelse

En del tror att förlåtelse är till för dem som är svaga, dumma och fega. Inget är mer missvisande. Att förlåta kräver vilja, uthållighet, mod och kärlek. Förlåtelse kräver styrka och kräver ett skärpt sinne. Det kostar absolut på när man känner sig oförtjänt beskylld, lurad och utnyttjad. Förlåtelse är i alla fall bättre än att gå med oförsonlighet och bli bitter och må dåligt till hela människan. Genom att be om förlåtelse börjar du ta ansvar för ditt liv och du börjar styra ditt liv i stället för att vara en person som låter sig styras av omständigheterna.

Att förlåta och försonas är något som kräver övning. Vi frestas ibland tro att förlåtelse sker automatiskt, men många människor vet inte ens hur man gör när man tar emot eller ger förlåtelse.

En del människor biter ihop och visar ingenting till andra, men deras inre är som ett upprört hav.

Att leva livet, lära känna människor i och utanför familjen, få ett arbete och gifta sig; allt detta som hör till livet gör oss också sårbara. Det är bara att inse att om man vill leva måste man också lära sig detta med relationer.

Lika lite som man kan stoppa vinden eller vågorna måste vi inse att det inte går, men vi kan bygga ett vindkraftverk eller bygga en segelbåt.

1.     Ta tag i det som sårat och skadat dig. Sopa det inte under mattan. Skriv ner eller tala ut med någon som du har förtroende för.

2.     Var ärlig och uppriktig. Smärtan är verklig för dig. Förminska inte det som du upplevt som sårande. Var också tydlig med att peka ut den som du anser vållade det inträffade. Du kan inte gå vidare, reda ut det som hänt om du inte är tydlig och bestämd hur du uppfattade att allt skedde.

3.     Deklarera vad det är som du vill åstadkomma. Vad vill du uppnå? Frihet? Fred? Kraft+ En bättre framtid? Det är viktigt att du tänker igenom vad det är som du vill uppnå. Kanske du vill sluta ha mardrömmar och vill kunna sova. Kanske vill du inte bli en bitter människa som dina föräldrar var. Du kommer säkert att få det som du önskar om du är villig att förlåta.

4.     Välj att förlåta! Förlåtelse handlar om att göra ett val i livet. På detta sätt vinner du direkt kontroll över en svår situation. Du har kanske blivit hånad av förövaren, men genom att förlåta har han eller hon ingen hake på dig.

5.     Sätt ord på din förlåtelse. Säg: ”jag förlåter honom/henne för vad han/hon gjorde. Jag sätter dig fri. Jag uttalar att även jag är fri.” Du kanske måste uttala detta flera gånger, men vet att processen har börjat. Det är inte säkert att du kommer att känna dig annorlunda, men förlåtelsen sitter inte i känslan. Förlåtelse är en viljehandling! Detta är bra för både ditt hjärta och ditt sinne att få höra. Frågan är också om du ska säga detta till den person som handlat illa mot dig. Det är inte säkert eftersom den personen kan bli arg och det kan vara som att kasta mer bränsle på elden. OM du ska göra det är det bäst att du först kollar några saker.

a)     Ta reda på om din attityd är den rätta. Det får inte finnas stolthet eller högmod hos dig.

b)    Be någon vän om råd om det är visligt att ta upp detta.

c)     Bed över det. Psalm 34:14 säger Sök friden och jaga efter den.

d)    Säg att du blev sårad, men att du förlåter och att du sätter den personen fri och betona att du inte är arg på personen. Tillönska personen allt gott i livet. MEN DET BÄSTA ÄR NOG ATT VISA DEN PERSON SOM GJORT DIG ILLA ATT DU I HANDLING HAR FÖRLÅTIT!!!!!

6.Täck över det som sårat och förödmjukat dig.

En del i förlåtelseprocessen är att begrava och täcka över det som gjort ont. Det är viktigt att inte hålla på att berätta om det som hänt för alla för att rättfärdiga sig själv och svärta ner den andra parten. Man riskerar att de sår som höll på att läkas på nytt rivs upp igen.

Har du begravt det ska du låta det vara. Det är nämligen så att ju mer du talar om det hemska som hänt desto värre blir det. Det är som att lägga ved på en brasa.

Ordspråksboken säger i kap. 10:12 ”Kärleken överskyler en myckenhet av synder”.

7.Visa kärlek! Genom att visa kärlek hjälper du till att sätta din motpart fri. Har du gått en mil i den andre personens mockasiner? Om inte, var inte så helt säker på hur du skulle ha reagerat i olika situationer. Genom att visa kärlek ger du din motpart en möjlighet att kunna bli förändrad.

8. Börja be för den som gjort dig illa!

Bönen sätter igång processer både inom dig själv och hos den du ber för. Dina motiv och din inställning renas och du ger Gud en möjlighet att ingripa i det som du kanske själv kämpat med i åratal utan att komma någon vart.

Men hur reagerar du om din motpart blir välsignad och

a)     får löneförhöjning

b)    hittar en ny kvinna och gifter sig med

c)     drograttfylleristen som körde ihjäl din dotter blir frikänd i domstolen.

d)    Personen som sårat dig lämnar din församling och startar en ny församling som blir framgångsrik och vinner många nya människor.

Plötsligt när du ber märker du att personen börjar hälsa på dig och er relation börjar bli normal.

9. Var öppen för en försoning. Man kan inte forcera fram en försoning. Det krävs en person för att förlåta, men två personer för att reparera och återuppta en relation.

Förlåt, se över möjligheten att bygga upp relationen, men gå vidare i livet.

10. Gå vidare.

När du har förlåtit, förlöst personen och börjat be för honom/henne, då har du gjort ditt bästa och då är det på tiden att du går vidare i livet. Gå frimodigt och modigt vidare mot en ljus framtid. Du förtjänar att vara i framtiden och inte i det förgångna.

Om du måste kasta bort foton, sälja huset, bränna gamla brev eller annat som binder dig till någon person; gör det.

Det är okey att inte kunna glömma. Man kan förlåta en person, men ändå vägra att ha något med den personen att göra eftersom man inte vill umgås med en lögnare, en som utnyttjar en eller en person som lever kvar i sitt våldsamma beteende. Det är alltså okey att vara på sin vakt så att man inte på nytt blir utnyttjad. Låt det få ta sin tid att bygga upp ett förtroende och att pröva relationen om du kan lita på personen.

Några frukter som kommer av förlåtelse:

Frid, glädje, hälsa, styrka, frihet, kraft, tacksamhet, självkontroll, tillväxt, pengar, tid med familj och vänner, ett rent samvete, hopp, en bättre relation med Gud, kreativitet, energi, sömn, framgång, passion, förnöjsamhet, rättvisa och nya möjligheter.

 Varför är det så viktigt att förlåta andra?

1.     Varför skall du vara styrd av andra människor? Varför skall ditt humör vara beroende av hur andra människor behandlar dig? Varför överlåter du kontrollen av ditt liv till andra?

2.     Du vill ha frid.

Det är bra för hjärtat, sömnen, sinnet, själen och hela kroppen. Där det finns förlåtelse där finns det frid.

3.     Du behöver gå vidare i livet. Sluta vara fångad av det förflutna.

4.     Du vill sluta vara dörrmatta. Uttala att du är en människa och inte en dörrmatta. ”Sluta trampa på mig!”

5.     Du vill undvika bitterhet.

Bitterhet förstör allt i livet. Det ruinerar dig själv och dina andra relationer och hela din framtid. Om du någon gång i framtiden får en ursäkt eller får höra ett förlåt, var då tacksam, men gå inte och förvänta dig det. Gå vidare i livet.

6.     Du vill vara en hel människa.

7.     Du vill kunna älska.

8.     Du vill bryta en ond cirkel.

Många relationsproblem ärvs från generation till generation. NÅGON MÅSTE BRYTA CIRKELN OCH DET ÄNDLÖSA HATET OCH BITTERHETEN.

9.     Du vill kunna förbättra din relation till Gud.

10. Många relationer är dåliga i familjen bland dem som man egentligen borde älska mest. Helade relationer i en familj är lika viktigt som vatten i en öken.

Sluta skyll dina problem på Gud! Förlåt Gud. Säg: ”Jag förstår inte det som hände, men jag förlåter dig Gud.” Att försöka veta och förstå allt som händer i livet är egentligen en frestelse att försöka vara Gud själv. Lämna det du inte förstår och lita på att Gud har en större överblick av allt som sker. Livet är inte rättvist, men Gud är god skriver Robert Schuller i en bok.

Något av det svåraste när du förlåtit andra och kanske också Gud är att kunna förlåta sig själv. Du kanske är så van att tala illa om dig själv. Att trycka ner dig själv och uttala nedsättande uttryck om dig själv och ditt sätt att leva och uttrycka dig och handla i olika situationer. Sluta eftersom detta kommer att prägla ditt inre liv; det liv som Gud har gett dig och de gåvor och förutsättningar som Gud har gett dig.

Du behöver sätta dig själv fri.

Om andra sagt att de förlåter dig måste du sluta att fördöma dig själv.

Du ska ju stå ut med att leva med dig själv resten av livet.

Du kan inte fly från det som skett. Det är inte din plikt att hela livet straffa dig själv.

Ditt sinne spelar upp saker som hänt hela tiden, den ena reprisen efter den andra. Gå till en själavårdare och tala ut. Få förbön och bli tillsagd syndernas förlåtelse och bli fri. Kasta iväg den gamla filmen som spelar i ditt sinne. Det kan ske om du talar ut förlåtelse och tar emot genom en aktiv handling. En bön, du skriver en lapp och bränner upp den i spisen eller gräver ner den i jorden. Du behöver inte betala av skulden genom att straffa dig själv gång på gång. Jesus har ju betalat priset en gång för alla också för dig.

Du är fri att inte vara perfekt. Eftersom det inte finns några perfekta människor behöver inte du gå omkring och leka Gud.

Säg:

Jag tar emot förlåtelse från människor.

Jag tar emot förlåtelse från Gud.

Jag tar emot förlåtelse från mig själv.

 


150 ungdomar kom till Kristen Gemenskaps nya upplevelse

Utdrag ur min kommande självbiografiska bok.

New X-perience

Musik, rökmaskin, dans och Jesus. Ännu mera musik. New X-perience var en ny satsning i församlingen för att nå ut till tonårsungdomar i bygden. Upplägget formades i bön med en nöd för läget bland tonåringarna som växte upp i våra brukssamhällen. Vi hade tagit del av flera ungdomars tragiska livsberättelser och även med sorg upplevt hur ungdomar i sin hopplöshet tappat tron på livet. New X-perience var något nytt som Hällefors aldrig varit med om. Discodunk och rök, men också ett radikalt budskap om Jesus. En av de drivande bland ungdomarna var Erika Foogde. Hon skriver i en KG-Bulletin, som är vårt församlingsblad, att ”vi längtar efter en stor ungdomsväckelse som ska bryta fram i bygden. Att Gud ska förvandla liv och beröra människor på djupet.” Erika uppmanade till förbön för denna satsning. Hon konstaterar att det kan bli fiasko, men när man satsar på Gud och vill göra Guds vilja, då kan det inte bli fiasko.

Lokalen som ungdomarna valde var inte heller denna gång vår kyrka utan en lokal i källarplanet i Folkets Hus som kallades Lilla Chicago. Det var ett ställe som av flera förknippades med narkotika och busliv. Men nu skulle det bli en helt ny upplevelse för dem som vågade sig dit. Och det blev det verkligen. Fredagen den 13 mars 1998 kom det cirka 150 ungdomar. Först var de lite tveksamma, men snart släppte de loss i dans till kristen techno-musik. Efter någon timme blev det lekar och tävlingar. Folk sprang ut och in och det var ibland rätt så rörigt. Snälla damer i församlingen hade bakat goda kanelbullar som nu fick en strykande åtgång. På nytt tog dansen fart. Tomas Foogde och jag stod och tittade på ungdomarna. Jag hade mina öronproppar väl instoppade och vi betraktade allt med en viss förtjusning, men också med en liten undran. Vad skulle de äldre kristna säga om vår satsning? Vi konstaterade att de fick säga vad de ville, för vi hade hittat en väg till att skapa en relation till samhällets tonåringar. Det var en häftig upplevelse att se ut över dansgolvet och se massor av ungdomar dansa till lovsånger som ”The name of the Lord” och ”Hosanna”. Vid 12-tiden på natten stängdes musiken av och vår yngste son Joel beredde sig att börja tala till alla dessa ungdomar. I början var det inte lätt att få tyst på ungdomsgänget, men snart hade han fångat deras intresse. Han berättade om besöket i USA på Death Row där de värsta fångarna i USA sitter och väntar på att dödsstraffet skall verkställas. Han berättade om mötet med värstingarna som tagit emot Jesus i sitt liv och som nu uppmanade Joel att över allt i världen berätta för ungdomar om vägen till en gudsrelation. Det blev alldeles tyst, men så började några ungdomar skämta bort allt och skrika och ropa mot Joel. Några kastade burkar och flaskor mot honom, men han fortsatte obehindrat att berätta om Guds kärlek. Han fokuserade på ungdomarna längst fram som sög i sig budskapet om någon som älskade dem precis som de är. Flera gensvarade och ville bjuda in Jesus i sitt liv. Dessa ungdomar kom senare också till ungdomssamlingar som hölls i kyrkan på fredagskvällar. I en avslutande kommentar i vårt församlingsblad kan vi läsa hur ungdomarna vädjar om ännu mer förbön och hur de gläds över gensvaret. Vår församling vill verkligen göra Jesus känd, trodd och efterföljd i hela ungdomsvärlden. Bönen förlöser Guds kraft. Ingen väckelse bara kommer, utan det fordras bön och överlåtelse till Guds planer och visioner. Genom att arrangera New X-perience är vi med och slår hål på myter om hur en kyrka är och hur kristna människor är. Vi får vara med och bryta ner fördomar och peka på att Jesus är till för alla slags människor, unga såväl som äldre, gamla tanter såväl som tuffa killar.

Johannes Sjöberg (se bilden nedan) arbetade i flera år med barn och ungdomar i Hällefors, Hagfors, Sunnemo och Lesjöfors. Han sjöng, talade och ordnade tävlingar och skjutsade barn till olika samlingar. Han var även föreståndare för Erikshjälpen Second Hand under uppbyggnaden och starten av butiken som är vår församlings absolut största kontaktpunkt.

 

Joel Sjöberg (här med dottern Andrea och brorsdottern Madeleine) predikade ofta på New X-perience och på skolor och ungdomsmöten.


Kampanjen vart femte barn

Är glad för att Filipstads kommun jobbar med frågan om stödgrupper för barn vars föräldrar har problem med droger. Det finns mycket att göra. Hoppas att även kyrkornas diakonala arbete vill satsa och vara med och göra en insats.


"Det är jobbigt att han nästan jämt är full" - Eskilstuna - folket.se
folket.se
– Pappa blir konstig när han dricker, och han är full nästan varje dag. Vanessa är tio år och en av dem som varje vecka går i en samtalsgrupp för barn och ungdomar som har någon förälder som missbrukar. – Det är jättebra att kunna prata med någon, säger hon.

Människovärdet i fara utan etisk grund

Någon har räknat ut en människas värde utifrån vad som kan utvinnas ur en kropp och kommit fram till att vi innehåller:

fett som räcker till sju tvålar

järn som räcker till en medelstor spik

socker som räcker till sju koppar te

kalk som räcker till att kalka en hönsbur med

fosfor som räcker till tändsatsen på 2200 tändstickor

magnesium som räcker till en dos salt

pottaska som räcker till att spränga en leksak med

svavel som räcker till att utrota lopporna på en hund

Människovärdet, livets okränkbarhet, respekt för den enskildes integritet måste förankras i en etik.

Den naturalistiska människosynen, som bland annat företräds av den frispråkige biologen och religionskritikern Richard Dawkins, beskriver människan som en ”evolutionens lek med våra gener”. Andra inom samma skola hävdar att ”människan kom från ingenting, av ingenting och för ingenting”. Det påståendet andas fullständig tomhet och meningslöshet.

En annan filosofisk riktning, nyttoetiken, definierar människovärdet utifrån människans förmåga/oförmåga att vara till nytta (av latinets utilitas-nytta). En av dess företrädare i Sverige är professor Torbjörn Tännsjö. En annan av nyttoetikens företrädare (Peter Singer) hävdar att enbart ”en rationell och självmedveten varelse” bör betraktas som en person. Foster, spädbarn och dementa eller på annat sätt mentalt handikappade människor är därmed inte att betrakta som personer enligt detta synsätt.

I en tid då människolivets okränkbarhet ifrågasätts, både i början och slutet av livet, (dödshjälpsdebatt i stället för livshjälpsdebatt) är jag tacksam att få verka utifrån den judiskt/kristna etiken, som hela vårt västerländska samhälle vilar på. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerades efter att Europa upplevt nazismens människofientliga förstörelse och ödeläggelse. Den kristna grunden håller att bygga ett samhälle på. Den grunden pekar på ett personligt ursprung. Människan blir då en unik och värdefull varelse med ett verkligt syfte i livet.

 

 

 

 

 

 


Ögonblick i Filipstad

Idag var det konstutställning på Muséet Kvarnen i Filipstad där Kerstin Hugosson visade sina akvareller och presenterade sin bok Ögonblick i Filipstad. Boken är en kärleksförklaring till Filipstad utförd med pensel och akvarellfärger.

Kerstin skriver "Tanken med urvalet av målningrana är att visa betraktaren hur vacker bygden är, att upptäcka och förstå att vissa miljöer är unika och bör vårdas och bevaras till våra barnbarn."

Vilket arbete som Kerstin har lagt ner under fyra år. Intresset var stort och utställningen fortsätter.
Jag hoppas att många köper boken som är en oerhört vacker presentbok att också ge till stadens besökare under detta år då vi firar FILIPSTAD 400 år.

Man kan beställa boken via Kerstins hemsida http://www.kerstin.hugosson.org

Så här såg det ut vid 13-tiden idag, lördag den 12 februari 2011Kerstin är konstnär och bor med sin man Lars-Åke i den natursköna byn Långban. De har sjöutsikt utöver Långbanssjön. Kerstin var tidigare ledamot i kommunfullmäktige där hon gjorde en uppskattad insats.Glada besökare ville också försäkra sig om att köpa böcker.Stödgrupper för barn

Filipstads kommun har tagit ett första steg till att stötta barn vars föräldrar har problem med droger. Igår behandlades den motion som jag skrivit till kommunfullmäktige på sammanträdet. Samtliga partier röstade för en återremiss av motionen (där man fortsätter att planera åtgärder för att komma igång med stödgrupperna) och min förhoppning är att socialnämnden kommer tillbaka till fullmäktige med fler konkreta planer. Detta är ingen partiskiljande fråga utan alla inser hur viktigt det är att satsa förebyggande.

Igår på fullmäktige fick vi information av polisen om klotter, skadegörelse och om drogsituationen. Det är tydligen gott om narkotika i omlopp i Östra Värmland-Hällefors-området. Det förebyggande arbetet är enormt viktigt i skolor och i hemmen. Ett öppnande av Familjecentral är också ett led i det förebyggande arbetet. Så här skrev jag i förslaget till fullmäktige:

Att vara barn till missbrukare innebär ofta att man får växa upp snabbt och bli förälder åt sina egna föräldrar. De barnen får sällan chans till den barndom de förtjänar och så innerligt önskar sig. Istället blir deras barndom fylld av skuld, skam och en ständig kamp för att hålla det jobbiga hemligt.
Många vuxna barn till missbrukare får problem senare i livet, exempelvis
genom eget missbruk. För att försöka undvika detta är det viktigt att
stötta barnen i ett tidigt skede. Idag är det främst vuxenperspektivet som
bärs fram när man pratar om alkoholkonsumtionen. Vuxna får hjälp med att få komma till behandlingshem, men insatserna för barnen som blir medberoende är mycket små, om några alls. Samhället måste ta ansvar genom att ge barnen verktyg för att bli trygga människor och förebygga framtida missbruk. Kunskap och upplysning om hur barn till missbrukande föräldrar har det måste spridas och stödet i skolan och på fritiden måste stärkas. Erfarenheter visar att särskilda stödgrupper fungerar utmärkt för att ge barnen en möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. Framför allt är stödgrupper viktiga för barnens insikt om att de inte är ensamma i sin vardag, att det inte är deras fel eller ansvar och att föräldern kan bli frisk.

När föräldrarna inte räcker till måste samhället ta sitt ansvar för barnen. Det borde vara självklart att verksamhet finns i form av stödgrupper och kompetenta vuxna för de barn som lever i en hemsituation med missbruk eller annan utsatthet. Enligt en enkät från Junis IOGT:s barnorganisation, är det 76 % av kommunerna som säger att de kan erbjuda sådana stödgrupper.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att barn får stöd och hjälp i utsatta situationer. Så sker säkert i de allra flesta fall när en tydlig händelse inträffar eller en anmälan sker. Men socialtjänsten borde i högre utsträckning arbeta förebyggande genom att på ett tidigt stadium identifiera och sträva efter att nå barn i riskzonen. Det finns uppenbara skäl att vår kommun och landstinget utarbetar gemensamma riktlinjer för tidig upptäckt, förebyggande arbete, bemötande, omhändertagande och vård- och omsorgsinsatser. Samverkan med lämpliga frivilligorganisationer bör också övervägas. Diakoner inom våra kyrkor har erfarenhet och kunskap att bygga relationer och hjälpa dessa barn och familjer.

Ökat stöd till dessa barn är en investering i deras framtid. Ett framgångsrikt arbete kommer också att visa sig i att framtida vårdkostnader undviks. För barn som lever med missbruk i familjen är det viktigt att de får möjlighet att prata om hur de har det, att de på olika sätt får uppleva att det inte är farligt att sätta ord på sina känslor eller ”avslöja” att mamma eller pappa dricker.

En viktig sak för dessa barn är att de får möjlighet att vara just barn och slippa ta ansvar för sina föräldrar och i stället göra saker som de själva tycker är roligt och mår bra av. Barnen behöver få hjälp att kunna leva sina egna liv på ett bra sätt, att stärka sin självkänsla och känna trygghet. En trygg uppväxt för våra barn är den allra viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden.

 


Migrationsverket litar inte på kristna???

Så gott som varje vecka får jag brev från förtvivlade pastorer och församlingsmedlemmar som vädjar för sina kristna bröder och systrar som kommit till tro på Jesus. Det märks att det är väckelse bland invandrare och asylsökande.
Fick brev idag från Karlskoga Baptistförsamling. 4 sidor med 143 namn. De vädjar för en man som blivit kristen efter att ha varit mulla i sitt land. Med den bakgrunden borde alla förstå att han riskerar att dödas om han tvingas ut ur Sverige. ALLA UTOM MIGRATIONSVERKET, MIGRATIONSDOMSTOLEN OCH KAMMARRÄTTEN/MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN SOM ALLA SAGT ATT HAN KAN UTVISAS!!!

Så här skriver någon i ett annat brev från en församling:

Nu har jag en vän från Bagdad som ligger risigt till. Vi bad till gud för honom för ett år sedan och han döptes den XX YY NN. Jag kan säga att jag aldrig har sett maken till människa att ta sin tro på allvar. Han räknar sin dopdag som sin nya födelsedag, vittnar vitt och brett om sin tro på Jesus, både bland muslimer och från talarstolen när han får tillfälle. Han vill inget hellre än gå bibelskola och i församlingen pratar vi om att avskilja honom till diakon. Problemet är bara att domstolen inte tror på äktheten i hans omvändelse. Han fick avslag i december i Förvaltningsdomstolen i X-stad (där jag f.ö. själv var med och vittnade) och den överklagan som advokaten sedan skickade in till Kammarrätten i Stockholm, ledde bara till ännu ett avslag, som han fick besked om i fredags. Vad den oeniga domstolen i X-stad framför allt angav som skäl, var att han inte vid ankomsten till Sverige angett att han intresserat sig för den kristna tron redan i Irak.
Hur som helst - han är en helhjärtad kristen, och hans släkt i Bagdad vet om hans konvertering. Det har hans syster skrivit om i ett mail till honom där hon varnar honom för att återvända, eftersom släkten är ute efter hans liv. Men utskriften på detta mail kommenterar rätten bara med att de inte kan veta att den är äkta.
Vad finns att göra?

Finns det någonstans man kan överklaga, eller någon myndighet att vända sig till? Europadomstolen?


Ja, så kan det låta i brev och på telefon så gott som varje vecka. Vad gör man åt all frustration som finns ute i församlingarna? FÅR MAN INTE BLI EN KRISTEN NÄR MAN VILL I SVERIGE? VEM HAR RÄTT ATT SÄTTA SIG TILL DOMS OM MAN LEVER SOM KRISTEN OCH VEM HAR DÅ RÄTT ATT UNDERKÄNNA ENS TRO OCH LIVSINSTÄLLNING?

Michael Williams (Svenska Kyrkan) och jag har viss dialog med rättschefen på Migrationsverket, Mikael Ribbenvik och Michael har skickat information till den advokat vars ärende Mikael Ribbenvik har överlämnat till Kammarrätten/Migrationsöverdomstolen för vägledande beslut. Vi kan ju hoppas att det ska bli mer positivt, men vi är luttrade.....

Vi uppmanar till förbön för avgörandet i Kammarrätten samt den fortsatta behandlingen av konvertiter i Sverige. Vid söndagens gudstjänst kan man lägga fram alla dem som konverterat till kristen tro och som riskerar att dödas för sin tro.

Erikshjälpen i Filipstad firar 10 årsjubileumTack för en bra artikel i Filipstads Tidning idag!
Välkomna onsdag 12-18 och lördag 10-14 denna vecka. Vi bjuder på tårta, fika och chipspåsar och ballonger till alla barn.

Jag citerar från dagens FT

"Under de tre första kvartalen 2010 gjorde Erikshjälpen en vinst på 279 000 kronor. Det är pengar som går direkt till välgörenhet. Hälften av pengarna går till Erikshjälpens projekt runt om i världen. Bland annat skickas det pengar till projekt i Burkina Faso, Kambodja och Moldavien.
Den andra hälften av pengarna går till Kristen gemenskap och deras biståndsarbete och sociala arbete. Bland annat har de varit med och startat upp projekt i Sri Lanka, Bolivia, Pakistan och Estland. Pengarna går också till arbete i Indien, Urdmurtien, Nagaland och Lettland. Man får heller inte glömma bort arbetet som görs lokalt i Filipstad och Hällefors.
- Vi har sett ett ökat behov av hjälp i Filipstad och Hällefors under de senaste åren, det finns familjer som inte klarar ekonomin. Då kan vi hjälpa till med till exempel en matkasse. Det har blivit mer och mer socialt arbete och stöttning. Vi jobbar även med flyktingar, med att försöka hjälpa dem att bli integrerade i samhället, säger Bengt Sjöberg.

Eriksdagen
En gång per år anordnas också en Världens barn-dag. Den dagen går hela dagskassan till Världen barn. Varje år anordnas även Eriksdagen, det innebär att alla butiker ger pengar till ett gemensamt projekt som är speciellt utvalt. Just den dagen går hela dagskassan till projektet.
Erikshjälpens lokaler i Filipstad har byggts ut flera gånger under de tio år som har gått. Men det finns mycket grejer på lager och egentligen skulle en ännu större lokal behövas. Det kommer in nya saker och kläder hela tiden.
- Jag har sällan varit med om ett så stort inflöde, säger Bengt Sjöberg.

Frivilligt arbete
Det är många som jobbar i verksamheten, förutom en föreståndare och några anställda finns det många frivilligarbetare som är med och hjälper till.
- Utan frivilligarbetare skulle det aldrig funka, säger Bengt Sjöberg som själv är en av frivilligarbetarna.
Bengt Sjöberg berättar att Erikshjälpen har blivit en mötesplats.
- Det är mycket socialt arbete. Folk kommer hit och sätter sig i caféet. Den sociala samvaron betyder mycket, säger han." NATHALIE NORDHSTRÖM

Du får gärna bli volontär hos oss!
Vi behöver fler händer som är med och förvandlar barns drömmar till verklighet.
Tack alla goda givare. Ni är generösa.


RSS 2.0