Stoppa tvångsutvisningarna till Iran!

 
 Under det senaste året har Sveriges behandling av asylsökande från Iran förändrats. Migrationsverket har publicerat nya riktlinjer och varnar bland annat för den iranska statens stränga straff mot bloggare och övervakning av politiskt aktiva exiliranier. Samtidigt har antalet tvångsutvisningar snarare ökat än minskat. Anledningen tycks vara att Iran har blivit mer intresserade av att släppa tillbaka utvisade medborgare till landet. FARR vill varna för att detta kan leda till att asylsökande kommer att straffas vid återsändande.

Ett okänt antal iranier lever idag i Sverige utan tillstånd - men också utan att de kunnat skickas tillbaka. Detta hänger samman med att det under många år inte har varit möjligt att med tvång utvisa en iransk medborgare som inte har pass, eftersom den iranska ambassaden inte har lämnat ut resehandlingar till dem som inte självmant ansöker om detta. Det som nu har förändrats tycks vara att Iran släpper in utvisade asylsökande trots att de inte har pass.

Många asylsökande från Iran är journalister, politiskt oppositionella, konvertiter, hbt-personer och kvinnor som drabbats av könsrelaterat förtryck. Även om de redan har drabbats av förföljelse kan de få beslut om utvisning på grund av de hårda beviskrav som tillämpas i Sverige. Från FARR:s styrelse vill vi påminna Migrationsverket om den kritik UNHCR levererade tidigare under hösten, inte minst gällande Migrationsverkets bristande förmåga att utreda och garantera tortyrskadades rättigheter.

Under hösten har flera tvångsutvisningar uppmärksammats, bland annat utvisningen av Mitra Kahrom och Namjo Tahmi, som stoppades efter protester utanför förvaret och att aktivister gjorde allt för att samla nytt juridiskt underlag till en överklagan hos Europadomstolen. Vid Sergels torg har ett tjugotal personer deltagit i en sittstrejk i protest mot utvisningar av kurdiska flyktingar till Iran. Vid sitt besök i Sverige nyligen deltog den nobelprisbelönade advokaten Shirin Ebadi i protesterna.

Utvisningen av Ali Mansouri, en ung man som varit fängslad och torterad efter att ha deltagit i demonstrationer i hemlandet, stoppades i sista stund. Då hade en aktivist köpt en biljett och informerat flygplanspersonalen om situationen. Ett andra utvisningsförsök avbröts i Nederländerna, då medpassagerarna vägrade sitta ner innan Ali, som skrek på hjälp, fått gå av planet. Ali Mansouri har beviljats en ny prövning av sitt asylärende men är fortfarande förvarstagen, något som är tillåtet enbart om en verkställighet till hemlandet är nära förestående.

Kanske kan medmänsklighet och civilkurage rädda några flyktingars liv. Men det är inte rimligt att rättssystemet ska vara beroende av att flyktingen har ett nätverk av aktivister omkring sig, inklusive nobelpristagare, för att deras rättigheter ska respekteras och deras rädsla tas på allvar. Det är inte rimligt att beviskraven i det rättssäkra Sverige ska vara så höga att det krävs extra engagerade advokater och ett nätverk av insatta personer som arbetar dygnet runt för att få in en överklagan innan det är för sent.

Andra asylsökande, som inte har befunnit sig nära storstäderna där blockader i kombination med intensivt juridiskt arbete har blivit en del i asylprocessen, har I tysthet, utan medial uppmärksamhet eller protester, flugits tillbaka till Iran.

Många av de berörda är personer som deltog i protesterna 2009 i Iran, efter presidentvalet. Det handlar om relativt unga personer som har kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter. Flera av dem har redan suttit i fängelse och rymt under en permission eller när de släppts mot borgen i avvaktan på rättegång. Tusentals protestdeltagare har fängslats i Iran efter 2009 och rättegångarna pågår fortfarande. Iran är ett av de länder som avrättar flest personer i världen. Politiskt aktiva får ofta domen ”motståndare till gud”, vilket kan leda till dödsstraff. Även vissa sedlighetsbrott är belagda med dödsstraff, liksom homosexualitet. Andra vanliga straff är piskrapp. Tortyr och sexuella övergrepp förekommer i iranska fängelser.

Irans chefsåklagare Mohsen Ejei har tidigare i år sagt att alla som "handlar mot sitt folk och sitt land" utomlands kan åtalas. Andra uttalanden pekar på att återsända asylsökande kan åtalas för att ha använt falska dokument eller spritt propaganda mot systemet, enligt Artikel 7 i Irans straffbalk. Detta innebär att det kan räcka med att ha sökt asyl i Sverige för att gripas.

1 Norsk Landinfo 11-04-19, Lifos 25093

2 Migrationsverket RCI 29/2011, Lifos 26168

I ett rättsligt ställningstagande från november belyser Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik att minoriteters utsatthet särskilt bör beaktas, liksom asylskäl som har uppkommit i Sverige:

 Det ska beaktas att den iranska regimen intresserar sig för internetanvändare samt att deras möjligheter att följa upp iraniers internetanvändning och andra aktiviteter utanför landet är påfallande stora.”2

Vidare står det i ställningstagandet att det särskilt ska beaktas om den sökande tidigare har fängslats eller utsatts för tortyr.

 FARR välkomnar det nya ställningstagandet men vill uppmärksamma Migrationsverket på följande:

 

 Iranier som tillhör riskgrupperna och som redan har varit utsatta för tortyr kommer fortfarande att riskera utvisning om de ställs inför orimliga beviskrav.

 De iranier som har fått utvisningsbeslut tidigare men ännu inte hunnit deporteras bör beviljas en ny prövning på Migrationsverkets initiativ.

 Migrationsverket bör utreda situationen för de flyktingar som har utvisats till Iran de senaste åren. Om det inte går att visa att de återsända inte riskerar förföljelse bör de beviljas återresa till Sverige.

 Innan en utvärdering har gjorts bör alla tvångsutvisningar till Iran stoppas


Detta är saxat från FARRS hemsida och Farrs uttalande om tvångsutvisningar till Iran 


Halleluja-moment. Frisläppt ur förvaret!

Igår vid vår adventsgudstjänst bad vi för en irakisk man som varit på förvaret i Flen i några veckor.
Mannen riskerade att utvisas och i förra veckan tog polisen honbom med till irakiska ambassaden för att göra i ordning resehandlingar. Mannen vägrade dock att skriva på papper om hans "frivilliga" återvändande till död och terror. Polisen behandlade honom mycket illa och slog honom. Han fick åka till sjukhuset för omplåstring.

Jag pratade med mannen i fredags kväll och fick då även tillfälle att prata med pastor Jean från Kongo (som det stått mycket om i olika tidningar, bland annat i DAGEN) och någon ytterligare. Igår bad vi för de intagna, vars enda brott består i att de sökt asyl i Sverige. Sökt skydd undan våld, hot och terror och död. Och tänk! Idag kom sms om att han åter är en fri man. Den irakiska ambassadpersonalen menade att visst tar vi emot våra medborgare, men det får inte ske på detta tvingande vålsamma sätt. Det måste ske under ordnade former.

Tänk vilket härligt bönesvar! Nu behöver mannen endast gå och skriva sitt namn två gånger i veckan på polisstationen. Sen får vi fortsätta att be för honom så han får stanna i Sverige. Idag ver en bra början på veckan, ett riktigt halleuja-moment. Tack Gud i Jesus namn!

Datoriserad farmor


Se din konung kommer till DIG!

I morgon ska jag predika över denna text som jag hämtat från Kärnbibelns översättning.Sakarja 9:9-10


Konungens ankomst

Gläd dig av hela din kraft (hänge dig), du Sions dotter [ni som bor i Jerusalem]! Ropa i glädje (stäm in i ett segerjubel), Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig!

[Följande profetia skrevs 487 f.Kr. Jesus fullbordade den första delen när han red in i Jerusalem, se Matt 21:1-5.]
Han är rättfärdig (rättvis, rättmätig, lever upp till en hög standard) [refererar både till hans karaktär och hur han regerar].
Han är frälsning (en befriare som segrat).
Han kommer ödmjukt (under enkla yttre förhållanden),
ridande på en åsna, ja ett åsneföl, på ett åsnestos föl. [Enligt dåtidens sed red en kung som kom i ett fredligt uppdrag på en åsna, medan en krigarkung kom på en häst.]
[Den andra delen av denna profetia kommer att gå i uppfyllelse när Jesus kommer tillbaka för att regera här på jorden i tusenårsriket.]
Jag ska ta bort (förgöra alla) stridsfordon från Efraim [den största av Israels norra stammar, syftar ofta på hela landet Israel] och stridshästar från Jerusalem, och pilbågar (stridsvapen) ska utrotas (helt försvinna).
Sedan ska han tala frid (fred, hebreiska ordet "shalom", som innebär Guds välsignelser på alla områden) för hednafolken. Hans välde ska sträcka sig från hav till hav [Medelhavet till Dödahavet], och från floden [Eufrat] till jordens ändar. [Han ska regera över hela världen.]

Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Det var ett tecken på att han kom i ödmjukhet och kärlek. Den furste som kom på en häst visade att han var en krigare.
Jesus kom med sitt brokiga följe av män OCH kvinnor, tullindrivare, enkla fiskare och politiska vildhjärnor. Jesus inte bara pratade om ett rike. Han levde GUDS RIKE och visade på dessa makt, inflytande och förvandlande kraft.
Jesus kom och uppfyllde alla de profetsior som profeterna beskrivit genom århundraden. Jesus hade den unika och perfekta DNA-koden och nu förstod man att MESSIAS hade kommit.
Folket tog emot honom med glädje och entusiasm. Med hängivenhet och de inbjöd Jesus som kung i sina liv.

Idag förbereder sig världen för att ta emot frälsaren som ska rädda oss ur den ekonomiska och politiska krisen. Människor kommer att bliu lurade. Allt görs färdigt för ANTIKRIST, men vi som känner bibelns profetsior om denna tid, vi vet att först kommer avfallet, Antikrist och all världens ondska och fördärv, men när människorna sätter sitt hopp till JESUS KRISTUS ska vi få se historiens största mirakel. Jesus kommer tillbaka i en tid av ondska, krig och miljöförstöring, krig och katastrofer. Jesus kommer att proklamera GUDS RIKE-FRIDSRIKET.

Vi vill göra våra hjärtan förberedda för att kröna HONOM till kung i våra liv.

Idag ber jag för lidande människor, sjuka, fattiga och tilltufsade män och kvinnor, barn som lider fysiskt och psykiskt.
Jag ber för våra vänner som just nu hotas av utvisning. De som sitter på förvaret i Flen och har blivit slagna av polis och tvingade att "frivilligt" skriva på sin egen resa mot dödens land.

Jag ber för utslagna drogmissbrukare och människor i utanförskap. LÅT DITT LJUS KOMMA IN I DERAS LIV. KOM MED DIN VÄRME OCH DIN FRID. KOM MED HELANDE OCH FÖRSONING. KOM MED GLÄDJE, FRID OCH HARMONI.

Jesus, vi erkänner vårt behov av Din hjälp i våra liv. Vi vill samarbeta med Dig, så att Ditt ljus även ska komma till dem som bor i dödsskuggans dal, det folk som vandrar i mörkret. De skall se ett stort ljus. För ett barn är fött, en son är oss given och på hans skuldror skall herradömet vila och hans namn skall vara
UNDERBAR I RÅD
VÄLDIG GUD
EVIG FADER
FRIDSFURSTE


Sveriges radio om konvertiter.......

Fick sms från en journalist på Sveriges Radio att det väntade inslaget (idag fredag) från Filipstad om konvertiter kanske flyttas till måndag eller i eftermiddag.......När det gäller nyhetsvärde förstår man att allt är beroende av vad som händer för övrigt i världen. Och det som programmet handlar om har ju varit en segdragen kamp som inte avgörs i ett nafs.

Lyssna på P1 under fredagen

I veckan har det gjorts intervjuer här i stan med Naser Rezai och Taher Khademi med anledning av Migrationsverkets behandling av konvertiter. Sveriges Radios EKO-redaktion har även intervjuat mig. Det blir förhoppningsvis debatt om den rättsosäkra asylprocessen för konvertiter och HBT-personer.

Se längre ner mitt öppna brev till Migrationsministern och rättschef Mikael Ribbenvik vid MV.

Jag har idag även blivit inytervjuad av Radio Sjuhärad och i morgon lär flera tidningar och andra media höra av sig.

Nu hoppas jag att även frågan väcks i riksdagen. Emma Henriksson, talesperson i Kd i migrationsfrågor har fått material att sätta sig in i frågan. Hoppas att hon tar tag i ämnet och skriver en interpellation eller agerar på annat lämpligt sätt.

Vi väntar på vägledande beslut i Kammarrätten/MIGÖD i Stockholm samt ett rättsligt ställningstagande.

Naser har fått ett beslut i Migrationsdomstolen att hans ärende äråterförvisat till MV för vidare handläggning och utredning. Inom kort ska jag skicka in en ny ansökan för Taher.

På bilden döper jag en ung kvinna som vill följa Jesus.
Kristen iranier får stanna

Detta beslut i Migrationsdomstolen i Malmö kom idag. Läget är fortfarande oklart för konvertiter.  En iransk kvinna fick för några dagar sedan nej trots att även hon lever ett kristet liv och är aktiv i Svenska Kyrkan i Lindesberg. Döpt i Baptistkyrkan i Karlskoga. Vi väntar fortfarande på vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen/Kammarrätten i Stockholm.

Här en sammanfattning av domen:

Migrationsdomstolsdom: Mannen lever ett kristet liv i Sverige. Det antas vara svårt för honom att återvända till Iran där han inte kan dela sin tro med andra på ett öppet sätt. Uppehållstillstånd beviljas.

Mannen hävdar att han har varit fängslad i Iran där han blev misshandlad och torterad. Han har dessutom konverterat till kristendomen och har tidigare ådragit sig myndigheternas intresse på grund av politisk aktivitet. Migrationsverket har avslagit hans ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens uppfattning, i motsats till vad Migrationsverket angivit i sitt beslut, är att det är mycket svårt att leva öppet som kristen konvertit i Iran. Mannen har sedan 2003 bott tillsammans med sin fru som är kristen sedan barndomen och tillhör Svenska kyrkan. Mannen har genom sin fru fått en stark förankring i den kristna tron, han är döpt i Svenska kyrkan och är aktiv där.

Migrationsdomstolen beviljar mannen permanent uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring. Det kan antas att det skulle vara svårt för honom att inte öppet få dela sin tro med andra om han återvände till Iran. Med hänsyn också till det försämrade säkerhetsläget för kristna och konvertiter i Iran har mannen gjort sannolikt att han känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin religiösa uppfattning och att han därför inte kan återvända till Iran.

Identifikationsnr: UM 2394-11

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen i Malmö


Hjältar i mångkulturella församlingar

I helgen har jag deltagit i några av Globala Veckans aktiviteter, seminarier och gudstjänster.
Jag har mött människor som ger av sina liv för att förverkliga Jesu missionsbefallning.
Många tror att Jesus växte upp i en helt judisk miljö, men Nazareth, där han växte upp var en mångkulturell ort. Jesus gjorde också flera av sina mirakler i Dekapolis, de tio grekiska städerna och han betjänade den samariska kvinnan m.m. Jesus är vårt föredöme i att vara det som vi egentligen är.

Pastor John van Dinther i New Life berättade att han en dag behövde en bostad för en flyktingfamilj. Han skickade iväg ett sms där han skrev; Finns det någon som är villig att lämna sin egen lägenhet på obestämd tid för att en gömd familj skulle få husrum. Inom någon timme hade han sex positiva svar!

Det var roligt att dela med sig av erfarenheter, tips och idéer för en relativt ung publik i Skarpnäskyrkan, strax söder om Globen i Stockholm.
Idag har jag talat i Hallsberg, Saronkyrkan och sen for vi till KYRKAN på Norr, där vi åt god mat och fortsatte samtal om församlingsarbete, att möta främlingen och vad vi kan göra när flyktingen knackar på vår dörr.

Här några kort från lördagen i Skarpnäckskyrkan:
John van Dinther berättar om när de hade dophögtid mitt i centrala Stockholm utomhus.
Se bilden till höger i bild.Vår ordförande i Forum för mångskultur och religionsmöte, Markus Sand talar om sin församling i Rinkeby och hur de bland annat arbetar med bokbord på Rinkeby Torg där de får många samtal med folk från alla världens länder.

Årets brysigomare nominerade

http://www.vf.se/hela-livet/”flyktingpastorn”-ger-inte-upp

Blev lite förvånad att jag är först ut av fem personer som presenteras i Värmlands Folkblad. Det handlar om Brottsförebyggande centrums kandidater till Årets brysigomare.
Nu kommer fyra övriga kandidater att presenteras. Sen är det upp till allmänheten att rösta.
Jag känner mig hedrad av nomineringen.


Globala Veckan

I onsdags var jag i Eksjö inbjuden av Flyktingrådet. Jag blev så glad när jag fick träffa så många kunniga och engagerade medmänniskor. Det var folk från Röda Korset och samtliga kyrkor och många andra. Några asylsökande hade även hittat till samlingen.

Vi höll till i Pingstkyrkan. Vilka stora och välanpassade lokaler de har. OCH lokalerna används varje dag! Bland annat cafe LYCKAN.
En livaktig församling på alla fronter. Man blir inspirerad. På samlingen deltog både kyrkoherden, präster, pastorer, barnpastor, diakoner och trogna pensionärer som visade sig ha stor livserfarenhet, några till och med som missionärer och biståndsarbetare i länder som Rwanda, Pakistan, Indonesien, Kenya m.fl Det var alltså inte så att kyrkorna hade delegerat uppgiften att ta hand om främlingen till några enskilda aktivister, utan här anade jag att det fanns ett brett och noga genomtänkt arbete som HELA församlingen/föreningen var delaktig i. Jag delade med mig av 23 års erfarenheter av att försöka vara en medmänniska och berättade om några flyktingar som vi kämpat för samt hur vi kan vara stödpersoner, om asylprocessen och hur vi kan stötta och hjälpa till på ett viisligt sätt.

Hemkommen ser jag till min glädje att tidningen INBLICK tagit in vårt öppna brev till migrationsministern. Bra!
Jag blir också bedrövad och bestört när jag hemma öppnar post och upptäcker att Migrationsverket överlämnar ärenden om konvertiter till polisen. Man lyssnar inte på argument och fortsätter trots avsaknad av regelverk att slumpmässigt antingen ge avslag eller ge uppehållstillstånd. Trots det ena beviset efter det andra om hot, förföljelse och andra uppgifter som visar att flyktingen riskerar sitt liv vid ett återvändande hotar svenska myndigheter med tvångsavvisning. Funderar på vad man kan göra mer? JO-anmälan?

Ska fortsätta att tala och skriva denna vecka om BEHOVET AV FRISTÄDER. Om du läser i Gamla Testamenetet i bibeln hittar du begreppet FRISTÄDER-orter dit folk kunde fly för att få vara i säkerhet. Om man oavsiktligt dödat någon kunde man få fly till ett 10-tal städer runt om i Israel. Vi skulle behöva fler ALSIKE KLOSTER och M och M och ROSENGRENSKA m.fl

Här några kort från Eksjö


Globala Veckan har startat


När jag tittade ikväll var det 127 träffar denna dag på bloggen.

92 av dem är så kallade unika besökare.

Siffrorna kommer att stiga eftersom flera organisationer, bloggar och enskilda har länkat från sina bloggar och från Facebook till denna blogg.
Det öppna brevet som vi i gruppen Forum för mångkultur och religionsmöte undertecknat röner stort intresse och jag får flera kommentarer och mail samt intervjuer.

Jag har idag skickat två viktiga brev till både Migrationsdomstolen och till Migrationsverket om Naser Rezai och hans kamrat Taher Khademi. Se blogginlägg nedan.

Samtidigt får jag besked från Kristet Center i Örebro hur deras afghanska pojkar fått permanent uppehållstillstånd. Och från Göteborg kommer rapport att i en kyrka i Göteborg har tre konvertiter fått avslag. Samma asylskäl, men olika bedömningar.

Det är därför vi kräver riktlinjer och vägledande beslut.


Öppet brev till Billström och RibbenvikDenna text finns och kommer att finnas på olika bloggar ( t.ex Flyktingbloggen samt EFK-bloggen Ett nytt Sverige) och i olika former som debattartiklar, nyhetsinslag och underlag för intervjuer.
Breven är skickade till Migrationsminister Tobias Billström och Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik samt till olika handläggare som har ansvaret för den fortsatta behandlingen av människor som kommit till tro på Jesus och lämnat islam.

Varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Gäller inte det asylsökande?

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och i Europakonventionen.

Jag undrar varför Sverige inte lever upp till denna deklaration? Varför finns det inga enhetliga regler för behandling av asylsökande som till exempel lämnat islam och blivit kristna (konverterat)

I oktober 2010 träffade jag och två övriga representanter från Sveriges Kristna Råd, rättschefen på Migrationsverket, Mikael Ribbenvik, på Caritas kontor i Stockholm. Ribbenvik lovade då att utarbeta ett rättsligt ställningstagande, men valde senare att överlämna ett ärende om en afghansk konvertit till Kammarrätten. En av nyckelpersonerna i det målet är allvarligt sjuk. Varken vägledande beslut eller rättsligt ställningstagande kan därför skrivas/beslutas.
Detta gör att hela behandlingen av konvertiter blir totalt rättsosäker och godtycklig. Genom att församlingar i hela landet ibland vänder sig till mig med frågor om asylsökande som blivit kristna och medlemmar i församlingen, har jag fått en inblick i hur olika konvertiterna behandlas. I några församlingar bland annat i Siljansnäs Frikyrkoförsamling har jag deltagit i en stor fest för två afghanska pojkar som nyligen fått uppehållstillstånd med motiveringen att de är evangeliskt kristna och skulle riskera förföljelse.

Jag har fyra EXAKT lika dana ärenden där jag antingen är juridiskt ombud eller har full insyn i alla handlingar. Två av dessa har fått permanent uppehållstillstånd, PUT och två har fått avslag. De med avslag har fått nej på helt felaktiga grunder, missuppfattningar som domstol/Migrationsverk ej velat korrigera när de förstått hur det ligger till. Kammarrätten lämnar inte prövningstillstånd. De olika instanserna hävdar att konvertiten dels kan hålla tyst om sin tro och dels skriver man att ingen i Afghanistan vet att de blivit kristna. Av dessa anledningar finner myndigheterna att de lugnt kan återvända.


Vad säger Migrationsminister Tobias Billström, övriga talespersoner i migrationsfrågor och vad säger Migrationsverkets ledning? Inte kan det väl vara rätt att gå emot mänskliga rättigheter och religionsfrihet? Att uppmana asylsökande att hålla tyst om sin tro går stick i stäv emot de riktlinjer som Mikael Ribbenviks rättsliga ställningstagande kring HBT-personer fastslår. Där står det tydligt och klart att Migrationsverket inte får uppmana HBT-personer att hålla tyst om sin sexuella läggning. Det måste i logikens namn även gälla kristnas rätt att få utöva sin tro och leva ut sin kristna tro.

Vi är många, både enskilda OCH handläggare inom Migrationsverket som väntar på ett vägledande beslut i konvertitärenden och/eller ett rättsligt ställningstagande. Jag menar att det borde vara stopp med utvisningar tills man rett ut hur man ska ha det. Ändå fick jag igår ett desperat meddelande om hur en kristen afghansk pojke utvisats med tvång trots att hans pastor vädjat för honom och bekräftat att han är en seriös och trovärdig kristen. Våra två afghanska medlemmar har varit på återvänandesamtal och om de inte samarbetar kring sin utvisning hotar Migrationsverket med sänkta bidrag och polishämtning och inlåsning på förvar (flyktingfängelse, där man kan hållas på obestämd tid)

Flera gamla asylärenden som legat i många år utan att berörda iranska personer kunnat utvisas har för en tid sedan åter tagits upp hos Förvaltningsprocessenheten vid Migrationsverket i Göteborg. Månaderna går och de asylsökande som varken kunnat utvisats eller fått möjlighet att komma in i det svenska samhället, sitter år ut och år in och bryts ner psykiskt allteftersom tiden går. Ett iranskt par har vistats långa tider på sluten psykiatrisk klinik medan samhället omhändertagit barnen. Vad kostar inte detta? När jag ringer till ansvarige utredaren i Göteborg får jag endast veta att ”det är många ärenden som ligger och väntar”. Det är samme utredare som i Migrationsdomstolen förde Migrationsverkets talan emot en kristen afghansk ung man som är medlem i Kristen Gemenskap Filipstad-Hällefors. Mannen som heter Taher Khademi uppmanades att hålla tyst om sin tro och Migrationsverket ansåg vidare att han inte kunde vara kristen eftersom han endast gått tre månader i skola och inte kunnat tillägna sig den kristna tron. Att han fått hemundervisning och gått två år i svensk skola och lärt sig att läsa både dari och svenska och läser bibeln på båda språken fäste man inget avseende vid. De fel i grundärendet som legat med hela vägen i asylprocessen vägrade även Kammarrätten att ta upp till prövning. Mannen ska alltså utvisas! Vår andre afghanske medlem heter Naser Rezai och han har fått samma behandling i de olika instanserna. Där menar myndigheterna att ingen i hans land vet om att han är kristen, varför han lugnt kan utvisas. Han lever ut sin kristna tro och måste få göra det. Naser har deltagit i offentliga möten på ett flertal orter där hans kristna tro har presenterats. Naser Rezai har även gått ut med sin kristna tro på Facebook och funnits med på bloggar. Migrationsverket menar dock att dessa platser på Internet inte har den genomslagskraft som kan göra att folk vet om att han blivit kristen.

Även om ingen i hela världen skulle veta att Naser är kristen, har han rätt att vara det och utöva sin kristna tro, läsa bibeln och gå på gudstjänster. Frågan om Naser, Taher och övriga konvertiter skall få skydd för sitt liv och säkerhet i Sverige skall inte vara avhängigt av huruvida människor i deras land eller något annat land känner till att man blivit kristen och döpt. Det är en mänsklig rättighet att få ha en tro, leva ut den, äga och läsa en bibel och delta i gudstjänster och följa bibelns lära. Att Naser och Taher är kristna är ställt utom allt tvivel. Att kristna blir förföljda i Afghanistan till liv och egendom och att det till och med är förbjudet att äga en bibel i hans land måste innebära att de har rätt till flyktingstatus.

När jag söker fakta kring HBT-personer och asyl hittar jag följande kritik från RFSL vilket är mycket upplysande. Trots klara regler för dem tycks det även här vara fråga om godtyckliga bedömningar.

RFSL skriver i ett uttalande 10-05-27:

”Rättssäkerheten är uppseendeväckande låg för hbt-personer som söker asyl i Sverige efter att ha flytt från förföljelse, misshandel, hedersvåld eller hot om straff på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL instämmer i den kritik som de externa konsulterna riktar mot Migrationsverket i de rapporter som släppts av myndigheten idag.

- Rapporterna visar på det som vi länge vetat. Asylsökande hbt-personers möjlighet att få skydd i Sverige är i mycket stor utsträckning beroende av vilken handläggare de råkar tilldelas på Migrationsverket, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Idag släpper Migrationsverket två rapporter om myndighetens hantering av asylsökande hbt-personer. Rapporterna är skrivna av externa konsulter och båda riktar skarp kritik mot de normer, fördomar och missuppfattningar som finns i organisationen.

- Det är mycket glädjande att Migrationsverket nu granskar sitt arbete ur ett hbt-perspektiv, med den verkliga utmaningen ligger förstås i tillämpningen av kunskapen. Hbt-kompetensen måste i väsentligt högre utsträckning genomsyra hela organisationen om lagens syften ska kunna uppnås, säger Ulrika Westerlund.” Mer om asyl och HBT finns att läsa på:
www.sanna-ord.se/asylnytt/arkiv/10233-i.html#10053115

RFSL hjälper varje år ca 50 asylsökande hbt-personer i deras kontakter med Migrationsverket. Det visar att det inte handlar om så många personer. Jag tror att de kristna församlingarna tar emot ungefär lika många, men jag har ingen total bild av antalet.

Vad ämnar Migrationsministern göra för att åtgärda de brister som finns i hanteringen av konvertitärenden?

Vad ämnar Migrationsverkets ledning och högste rättschefen göra för att utarbeta ett rättsligt ställningstagande för konvertiter?

Är svenska migrationsmyndigheter intresserade av ett samarbete med kyrkorna i Sverige för att vi skall kunna ha ett förtroligt samarbete i frågor som rör religion som grund för asyl?

Bengt Sjöberg, pastor och ombud för Farr

Markus Sand, ordförande i EFK-gruppen Forum för mångskultur och religionsmöte, pastor i Rinkeby Internationella församling,Gjohn-Marko Berisha, pastor och fd muslim, Ferro Mehmedovic, pastor och Theódoros Demetriádes, pastor med över 40 års erfarenhet av arbete bland invandrare ställer sig bakom denna artikel och frågeställningar


Familjen Josef Sjöberg
Josef bland bergen

Familjen Josef och Maria Sjöberg flyttar till Pakistan

När jag var två år fick min far, Tage Sjöberg veta att han endast hade cirka två veckor kvar att leva. Han läste i bibeln om Hiskia som fick samma bud, men som fick ytterligare 15 år att leva. Pappa bad om det samma. En av motiveringarna var att han ville att jag skulle hinna växa upp och få min livsinriktning klar. Om han skulle få leva var han villig att åka till alla världens olika fattiga länder för att hjälpa och bistå samt berätta om Jesus.

Pappa fick leva 17 år. När jag gick på lärarseminariet i Falun dog han.
De år han levde verkade han i Turkiet, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Japan, Grekland och många andra länder. Han var med om att starta barnhem, skolor, små rullande sjukvårdskliniker och församlingar. Mina bröder fortsatte arbetet oftast i samarbete med Erikshjälpen. Min bror Kjell startade läs och skrivkurser och såg till att de fattigaste arbetarna lärde sig att själva räkna ut sin lön och sitt ackord. Förut hade de alltid blivit lurade, men nu vågade de kräva sin rättmätiga lön. Man fick se hur hela byar och stadsdelar lyftes och folket fick det bättre och bättre.

Min bror Kjell gav elva år av sitt liv i Pakistan. Hans fru drog på sig sjukdom liksom min andre brors fru också fick en svår och livslång sjukdom i Pakistan. Ändå upplevde de så mycket glädje, livsglädje och kvalitet. De var med om att hjälpa många människor. Kjell var med om att starta ett 50-tal församlingar i Pakistan. Under kriget mellan Pakistan och Indien flydde de till Kabul i Afghanistan och när de återvände till Rawalpindi fanns inte längre deras hus och ägodelar. Kjell startade en skola FGA som bland annat utbildar kvinnor som sedan kan föra sin kunskap vidare till hela familjen. Josef har vid flera tillfällen rest till pakistan och undervisat där. Även familjen har bott där en tid.

I januari 2012 reser hela familjen till Pakistan. Vi önskar dem Guds rika välsignelse och tror och hoppas att allt ska funka bra för dem. Tänkte lägga in några kort från Josefs resor i Pakistan, men datorn ville inte samma sak som jag idag.


Fler orter är med i Globala Veckan

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284886

Tidningen Dagen har idag en utmärkt artikel om den Globala Veckan som SKR arrangerar i samarbete med lokala församlingar i hela Sverige nästa vecka. S Klicka på länken ovan och läs. De skriver även att fler orter deltar än vad de hade med i tidningen. Jag bidrar här med lite info om tre samlingar som jag känner till.

Jag vill också passa på att göra reklam för fler arrangemang. Jag ska delta i Eksjö på onsdag den 16 november klockan 18-20. Det är Flyktingrådet som står som arrangör. Min kontaktperson är Sten Dahl som skickat denna information om kvällen:

Plats: Pingstkyrkan i Eksjö
Tid: 19.00 - 21.00, Bengt Sjöberg talar över ämnet: "Människor på Flykt"  med påföljande frågestund.

På lördag den 19 november anordnar EFK-gruppen Forum för mångkultur och religionsmöte  konferensen

VANDRA VIDARE-en dag om att vara kyrka för alla folk

Skarpnäckskyrkan i Stockholm

Anmälan till Markus Sand 0739-77 06 50 Det är en kostnad på 250 kronor vilket inkluderar fika och
kvällsmat.

markus.sand@efk.se

Det är ett omfattande program från 10-20

Se program och seminarieutbud på
http://www.evangeliskafrikyrkan.se

Dagen avslutas med ett möte då pastor Stojan Gajicki talar. Medverkande är bland andra John van
Dinther, Markus Sand, Theódoros Demetriádes, Sara Brunnegård och Bengt Sjöberg.

På söndag den 20 november klockan 10 i SARONKYRKAN i Hallsberg blir det även en gudstjänst som kyrkorna på orten samverkar kring. Jag ska tala över ämnet. SE FRÄMLINGEN MITT IBLAND OSS

Om du är i närheten av någon av de orter som Dagen och jag skrivit om är DU hjärtligt välkommen.

Korten nedan är från Evangeliska Frikyrkans sommarkonferens, TORPKONFERENSEN
Vi ser först Ferro Mehmedovic som har seminarium om islam. Sen från ett samtal i matsalen om flyktingengagemang och sista kortet är från en barnsamling.
Rättsosäker asylprocess

Kommer inte acceptera att lögner och missuppfattningar slutligt ska få avgöra om en person behöver skydd i Sverige. Alla tre migrationsinstanser håller med utredaren att den nykristne unge mannen inte kan vara kristen "eftersom han inte kan läsa och endast gått tre månader i skola." Vad de INTE VELAT FÖRSTÅ OCH LYSSNA TILL är att han gått i skola I 2 ÅR I SVERIGE och lärt sig svenska och att läsa dari. Nu ska jag skriva ett öppet brev till migrationsministern och alla talespersoner i partierna. Så här rättsosäkert får det inte vara!

OBS! Detta inlägg gäller inte Naser, men beslutet är lika dåligt underbyggt som hans.
Det är skrämmande att ta del av hur de olika instanserna tycks lita på varandra och inte verkar bry sig om att ta reda på fakta.

Idag har man talat på radion om barnens rätt att få bli hörda och lyssnade till i asylprocessen. De båda killar som jag försökt hjälpa har inte blivit intervjuade på de punkter där Migrationsverket har invändningar. MV hade lätt kunnat avgöra vad som är sant eller falskt genom att genomföra en intervju. Det gjorde man med de båda andra afghanska ärendena som jag har full insyn i och där man kom fram till att de skulle ha permanent uppehållstillstånd. I de fallen fick killarna åka ner till Göteborg och bli intervjuade och då kunde utredaren själv konstatera fakta. Jag fattar absolut inte hur man kan underlåta att själv bilda sig en uppfattning om man nu inte VILL lyssna till trovärdiga personer som skrivit inlagor, vädjanden och intyg.

Jag är fortfarande optimistisk över att de båda pojkarna till sist ska få rättvisa och få skydd i Sverige. Men vägen dit och kampen har varit lång och tär på psyket. Känner dock stöd från många människor och vet att rättvisa till sist kommer att skipas.

Det är kallt nu

Idag tog polisen en av våra nyaste medlemmar och förde honom till förvaret (flyktingfängelse) för att utvisa honom. Mannen var den som döptes senast i vår församling. Han har fått mycket undervisning i den kristna tron. Är oerhört frustrerad över den likgiltighet som många svenskar känner inför det som händer. Ska ut och tala nästa vecka i kyrkornas Globala Vecka. Hoppas få tända lite eldar här och där i Sverige.Det är kallt nu.......

Jag får mycket stöd på Facebook. Det är ett snabbare sätt att gill eller reagera. Här på bloggen skriver folk sällan kommentarer. Några av kommentarerna går heller inte att godkänna. Jag har tyvärr upplevt hot och fått blodiga avhuggna grishuvuden och andra otäcka bilder skickade till mig som motreaktioner för att vi försöker värna religionsfrihet och mänskliga rättigheter här på bloggen.

Nu hävdar den processförare på Miggan som kollat bloggen, att den knappast kan ha så stor betydelse, eftersom det är så få kommentarer. Jag vet i alla fall att jag ligger etta på "Blogglista" under ämnet religion och filosofi. Nr 15 på en annan bloggportal och på Bloggtoppen (som just nu ligger nere pga kapning brukar jag ligga cirka 50-75 av de flera tusen bloggar som de har. På två andra bloggportaler ligger jag 15-35:a

Det som är viktigt för mig är att få göra min röst hörd och försöka påverka. Jag räknar med Guds hjälp och välsignelse i det som jag gör. I mig själv kan jag inte påverka och göra mycket, men med Guds hjälp vet jag att det gång på gång blir bra resultat.

Jag är helt övertygad om att vår församling kommer att få välsignelser. Människor hittar till en tro på Gud. De ser Jesus mitt ibland allt engagemang. Vi ser hur vårt missions- och u-landsarbete är välsignat. Många barn och andra får hjälp. Människor på t.ex Sri Lanka får uppleva frälsning och helanden. Tusentals kommer till församlingarna som vi förmedlar hjälp till.

Vi ser hur Gud välsignar församlingen och Erikshjälpen Second Hand i Filipstad. I morgon har jag avsatt tid för Gud i bön och stillhet och förväntar mig att få höra från Gud.

Jag ber också om vishet och medmänsklighet när Migrationsverket och Migrationsdomstolen ska behandla olika ärenden. Jag ber ikväll extra för flera av våra vänner som tagits i förvar och vars framtid är osäker. Gud, ta hand om dem. Led dem med Ditt ljus! Låt dem få känna Din frid, trygghet och glädje mitt i allt lidande därför att Du bor i deras hjärtan och Du har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände.

Migrationsverket har synat min blogg


742 besökare på 10 dagar

Migrationsverket har kollat min blogg.
Med anledning om det kan tänkas att Naser Rezais kristna tro kan ha blivit känd skriver man att de inte kunnat utläsa hur många besökare bloggen har, "men verket noterar att de senaste blogginläggen helt saknar kommentarer."

Verket menar att Naser kan återvända till Afghanistan och hålla tyst om sin tro.
Nu får jag tid fram till den 14 november med att yttra mig över Migrationsverkets åsikter. Sen kommer Migrationsdomstolen att fatta sitt beslut om det finns hinder att verkställa utvisningen av Naser.

Bloggen hade de tio senaste dagarna 742 besök varav 453 unika besökare.
En blogg med foton på Naser när han deltar i kristna gudstjänster och vid hans dop kan läsas av vem som helst i hela världen. Vid dopet fanns flera afghaner med som inte är kristna.

Jag skriver varje dag på Facebook och där brukar folk kommentera. Här är det mer sparsamt. Jag får också kommentarer här på bloggen som jag inte lägger ut eftersom jag försöker besvara frågor via mail. En del rasistiska kommentarer lämpar sig inte heller för publicering.

Kampen för religionsfriheten fortsätter. Även om ingen i hela världen skulle veta att Naser är kristen, har han rätt att vara det och utöva sin kristna tro, läsa bibeln och gå på gudstjänster.

JulgåvaVill du vara med


och ge romska barn en julgåva?

Förra året lärde jag känna flera romska familjer från främst Serbien, Kosovo och Makedonien. De bor i Lesjöfors och kommer ibland in till Filipstad och Erikshjälpen Second Hand för att handla. Några har frågat om olika dokument och handlingar i asylprocessen. Jag har fått en inblick i hur de blivit behandlade i sina länder och vilket mottagande som de får i Sverige. Några familjer har inte fått någon advokat till sin hjälp och flera har fått avslag mycket snabbt utan någon egentlig utredning vilket gjort att jag försökt hjälpa dem att åtminstone få framföra sina synpunkter och framföra sina asylskäl.

Det finns cirka 10 miljoner romer i Europa. De är i de flesta fall diskriminerade och utnyttjade och får inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. EU försöker samarbeta med deras egna romska föreningar och organisationer. Förmodligen är det det bästa sättet att hjälpa romerna. De behöver få hjälp med att hävda sina rättigheter, få utbildning i demokrati och extra stöd för sina barns skolundervisning. De behöver hjälp att få bli registrerade som medborgare och få tillgång till sjukvård på samma sätt som andra medborgare.

Förra julen besökte jag sex romska familjer och hade med mig lite uppmuntran i form av matpaket och lite leksaker. Jag hade fått pengar från en person som lyssnat på ett program där en romsk flicka och jag intervjuades i Radio Värmland. Jag hade även med gåvor från församlingen Kristen Gemenskap. En pappa blev så glad. Han har fem barn och han har aldrig kunnat ge dem någon julklapp.

Det som jag upplevde under några timmar i Lesjöfors var mycket gripande. Jag fick träffa en familj som två timmar efteråt hämtades av polis för att utvisas idag till Makedonien.
Jag fick även träffa en romsk flicka som hade tumörer på hela kroppen. Flickans föräldrar vädjade om hjälp att få träffa en läkare. Jag letade fram ett meddelande från sjukhuset där det stod att flickan är uppsatt på en väntelista. Familjen bad med iver i sina röster att de måtte få stanna tills flickan fått hjälp.

Flera av familjerna är från den stad i Serbien som vår son Josef brukar besöka. Där finns en stor evangelisk romsk församling. En av männen som jag träffade igår har en bror som är med och bygger upp en kyrka i just den staden. Under detta år har församlingen startat ett projekt där de samlar barnen och ger dem undervisning bland annat i serbiska , så att de skall ha en större chans att få gå i skolan och klara sina studier. De får rita och måla, sjunga och ha undervisning. Vi försöker få Erikshjälpen att anta detta projekt, men det kan ta tid innan de utrett förutsättningarna för att kunna genomföra ett projekt och hitta samarbetspartner i Serbien. Vi har stort förtroende för pastor Vladica och vi får rapporter dels från honom och från besök som min son Josef gör hos församlingen som arbetar i byar och städer i södra Serbien nära gränsen till Kosovo.

Förra julen när jag besökte familjerna i Lesjöfors, samlade jag några familjers barn i en lägenhet och vi spelade och sjöng några julsånger och andra sånger. De var mycket duktiga att sjunga och de klappade taktfast i händerna till alla sånger.
När jag skulle ta kort var det så immigt på linsen, så det blev suddigt, men jag tar med det kortet ändå.

Eventuella medel till detta romska projekt kan förmedlas via församlingen Kristen Gemenskaps flyktingfond 5489-1536 (Swedbank)

OBS! Precis nu fick jag ett nödrop från en av de utvisade familjerna från Lesjöfors. De utvisades till Kosovo där de sitter i ett litet skjul. Deras förra hus förstördes och familjen trakasserades och utsattes för grym behandling. De har fått en kokspis av Röda Korset, men har ingen ved. För 500 kronor skulle de slippa frysa i vinter. Flera av barnen är svårt traumatiserade och mamman har posttraumatiskt stressyndrom efter brutala våldshändelser. Pappan sitter i rullstol. Mer info genom  bengt_sjoberg@telia.comPastor Vladica med familj


Ge av Guds kärlek

Har sett en mycket intressant film ikväll. Den heter Finger of God. Finns på 13 språk.
Handlar om Guds kärlek. http://www.fingerofgodfilm.com/# (Länk till info om filmen)

Skulle vilja visa några av de barn som har det fattigast, är mest mobbade och rankade lägst en praktisk kärleksfull handling till jul. Gjorde det i liten skala förra julen och tänker gång på gång vilken fantastisk upplevelse det blev. Vill du veta mer kan du skicka ett meddelande, så ska jag berätta mer.

bengt_sjoberg@telia.com


http://www.youtube.com/watch?v=JbfpjOxtgbA

Lyssna på sången The blood of Jesus med familjen Collingsworth


Arbetsdag på Erikshjälpen


Arbetsdag på Erikshjälpen-många frivilliga

Jag är så tacksam för alla som kom och jobbade på Erikshjälpen Second Hand idag. Vilket engagemang! Vilken arbetsglädje! Tack kära vänner och tack Gud som ger oss uthållighet (vi har jobbat i tio år i nya lokalerna) arbetsglädje, kunskap och god sammanhållning. Tillsammans kan vi hjälpa många människor i ett flertal länder.

Här är några kort från idag. I morgon fortsätter vi 8-16


EFK:s blogg DET NYA SVERIGE


Idag har vi haft möte i Forum för mångkultur och religionsmöte.
Vi har vässat vår vision och jobbat med hur vi motiverar våra församlingar (ca:300 stycken) hur vi inspirerar och assisterar.

Vi ska arrangera seminarier, studiedagar, stå som värd för ISINOR som är en konferens för kristna från hela Norden som delar bibelns budskap till människor med t.ex. muslimsk tro.

Nu lanserar EFK:s grupp "Forum för mångkultur och religionsmöte" en blogg som ska heta "Det nya Sverige". Vi söker skribenter som arbetar med att förmedla evangeliet om Jesus till nysvenskar, ordnar internationella café-möten, jobbar med integration, är med och bygger mångkulturella församlingar, ordnar läxhjälp, lotsar folk ut i arbetsliv, språktränar och ger hjälp till asylsökande.

Även gärna människor som är vana att förklara evangeliet för muslimer och folk med andra religioner.

Vill du medverka på bloggen? Skriv och berätta lite vad du sysslar med och i vilken församling som du är aktiv. Berätta om det som intresserar dig mest inom vårt intresseområde.

Skriv till bengt_sjoberg@telia.com
eller till markus.sand@efk.se

Här ett par bilder från EFK:s nya kontorsbyggnad alldelses i anslutning till Universitetet och Brickebergskyrkan.
RSS 2.0