Iransk familj fick PUT efter lång kamp

Fick ett fantastiskt meddelande igår. Efter många år i Sverige och mycket svår kamp, fick den iranska familjen äntligen uppehållstillstånd. Först ville inte Migrationsverket tro på att de verkligen blivit kristna, trots att de nästan är i kyrkan dagligen och hjälper till med allt möjligt praktiskt i församlingen. När vi krävde en intervju, där de skulle få berätta om hur de kom till tro, och allt det underbara som de upplevt, bland annat helande från svåra psykiska trauma, blev de utsatta för pressande förhör i nästan en hel dag. I tidningen INBLICK berättade de frimodigt om allt de varit med om och den stora frid, kärlek och glädje som de nu upplever bär dem i vardagslivet.

Ny epok startar

En epok på 18 år tar idag slut. Kristen Gemenskap läggs ner och fr.o.m. i morgon startar den nya församlingen Korskyrkan i Filipstad-Hällefors. Pingstförsamlingen i Filipstad-Hällefors upphör även och ingår i den nya församlingen, Korskyrkan. Vi ser mycket positivt på denna nysatsning. Under ett par år har vi arbetat tillsammans och haft många samtal och gjort gemensamma upplevelser, bland annat då vi gång på gång haft dop och fått se hur nya människor delat vår gemenskap. Inför denna julhelg har vi gemensamt kunnat sträcka ut en hjälpande hand i ett växande diakonalt arbete.

Många hembesök

Den senaste veckan har jag varit ute med julblommor och matkassar m.m. Jag har nog sällan upplevt ett sånt stort behov av stöd och hjälp. När man träffar människor, som helt hamnat utanför samhällets skyddsnät, vill man försöka hjälpa till. Människor som letar mat bland sopor och som stolt visar upp vad de hittat i containrar. Fina och helt fungerande apparater, lampor, datorer och annat. Då inser man vilka skillnader det blivit i samhället.
Jag är så glad att vi kunnat hjälpa fler denna adventstid. Vi är en liten församling, men där engagemanget och villigheten finns. Sen får vi uppleva mirakler som igår då jag bad till Gud om en "uppmuntran". Inte för mig själv, utan för de människor som jag sett är i behov av extra stöd. Då händer det. Först kom ett paket på posten och sen kom ett meddelande om att någon satt in pengar till en medmänniska. Jag ska få förmedla denna hjälp idag och det är sånt som för mig ger en stor tillfredsställelse och visar på julens budskap, den stora gåvan från Gud. Tänk att vi fritt och helt gratis får ta emot och bjuda in Jesus i våra liv.
Flera personere har under veckan hört av sig och varit oerhört rädda för att jorden ska gå under. Jag har fått förmedla trygghet och kunnat avfärda hetsen kring jordens undergång. Däremot ska vi vänta Jesus, som ska komma tillbaka för att hämta dem som tror till evig gemenskap med Gud i Hans rike. Dagen och stunden vet ingen. Vi ska vara beredda. Den här jorden kommer en dag att förgås, men vi väntar på "nya himlar och en ny jord", där rättfärdighet, frid och glädje skall råda.
Profeten fick se in i framtiden och förkunnar att "det folk som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus. Ja, över dem som vandrar i dödsskuggans land, skall ett ljus skina klart. Ty ett barn blir fött och en son blir oss given. Och hans namn ska vara:
Underbar i Råd
Väldig Gud
Evig Fader
Fridsfurste
Välkommen Jesus in i min vardag. Välkommen i vår julfest, i vår familj, samhälle och församling.

Ny församling bildad i Filipstad-Hällefors

Vi inbjuder till högtidsfirande med anledning av bildandet av den nya församlingen Korskyrkan Filipstad - Hällefors
Pingstförsamlingen och Kristen Gemenskap har under en längre tid samarbetat och fört samtal om samgående. Helgen den 12-13 januari 2013 förverkligar vi detta och proklamerar den nya församlingen, som har namnet Korskyrkan Filipstad-Hällefors. Vi vill nu inbjuda de båda orternas övriga församlingar, vänner, grannförsamlingar med representanter samt press och media till vår festkväll lördag kl.18 och till gudstjänsten på söndagen kl.11. Lokal vid båda dessa tillfällen är Korskyrkan i Hällefors (fd Pingstkyrkan och tidigare Missionskyrkan på Brandinvägen)
Vid festkvällen bereds tillfälle att lämna minnesord och medverka med sång och musik.
Gudstjänsten på söndagen blir det predikan av pastor Sam Wohlin från Pingstkyrkan i Karlstad samt tal av Knut Bertil Nyström från Evangeliska Frikyrkan. Det blir även nattvardsfirande.
Församlingen är ansluten till Pingst-fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan. Korskyrkan har sin verksamhet både i Filipstad och Hällefors. I Filipstad finns lokalen Träffpunkten på Malmgatan 12. Vi samverkar i Filipstad även med Vasakyrkans församling som har sin kyrkolokal på Vasagatan.
Vi tar tacksamt emot din anmälan (bra om ni som inte bor i Filipstad och Hällefors, men som är vänner till församlingen, anmäler er) till bengt_sjoberg@telia.com 070-3126694
Välkomna.

Filipstad den 21 december
För Korskyrkan Filipstad - Hällefors
Bengt Sjöberg Peter Johansson


Missionär Birgitta död-hedras av regeringen

http://www.regeringen.se/sb/d/10168/a/205826
 

Pressmeddelande från vårt möte igår med Migrationsverket

Migrationsverket mötte kyrkorna om asylprövning
2012-12-12 11:00
Sveriges kristna råd mötte under tisdagen företrädare från Migrationsverket, som en reaktion på det uttalande som Sveriges kyrkoledare skrev i oktober. Uttalandet skrevs med anledning av religion som grund för asyl i Sverige, där kyrkoledarna önskade en dialog med berörda myndigheter. Igår bjöd Migrationsverket in till ett möte där flera konkreta förslag togs fram.


Huvudfrågan vid samtalet var hur man vid asylprövning bedömer en genuin kristen tro vid konvertering. Med i mötet fanns bland annat personal från Migrationsverket, biskop Tuulikki Koivunen Bylund och representanter från migrationsarbetsgruppen inom Sveriges kristna råd.

I uttalandet från kyrkoledarna stod bland annat:
”Grundläggande rättigheter som religionsfrihet och asylrätt får inte sättas på undantag! Särskilt inte när en människas liv kan stå på spel. Vi som kyrkoledare i Sverige kräver att beslutande myndigheter måste ha tillgång till teologisk/religionsvetenskaplig kunskap. Och här står vi gärna till tjänst!”

Migrationsverkets Tf rättschef Fredrik Beijer ställde frågan hur kyrkorna gör sin bedömning vid konvertering. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, förklarade att det ser olika ut för kyrkorna och samfunden.

-Främst handlar det om att lära känna personen under en längre tid genom samtal. Dopet är också en viktig handling för många av kyrkorna, sade Karin Wiborn.

Antalet konvertitprövningar har ökat de senaste åren och Migrationsverket som myndighet gör nu sin bedömning utifrån dokumentet ”Rättslig styrning angående religion som asylskäl inklusive konvertering”. Dessa riktlinjer togs fram i februari i år och reviderades för en månad sedan. Migrationsverket välkomnar stöd och utbildning i frågan för att hjälpa de jurister som arbetar med
konvertitprövning. När Migrationsverket tidigare gjorde sin prövning lade man stor vikt vid frågor till den asylsökande om exempelvis bibelkunskap. Nu ligger fokus istället på frågor om upplevelsen vid konverteringen. En annan faktor som nu blivit mer avgörande är hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet.

Fredrik Beijer konstaterade att man behöver mer teologikunskap och välkomnade ett samarbete med Sveriges kristna råd och efterfrågade ett antal seminarier med fokus kring religion som grund för asylprövning.

Migrationsverket drog paralleller till hur man för några år sedan samarbetade med personal från Södersjukhuset i Stockholm, som utbildade verkets personal om situationen för apatiska flyktingbarn.

En av medlemmarna i Migrationsarbetsgruppen, Bengt Sjöberg, från Evangeliska frikyrkan, lyfte behovet av ökad kunskap om kristen tro för Migrationsverkets tolkar, eftersom det förekommer missförstånd när termer om kristen tro översätts.

-Det var ett klargörande möte och det känns positivt att vi kommer att ha en fortsatt dialog, förklarade en nöjd Karin Wiborn efter mötet.

Resultatet av mötet mellan Sveriges kristna råd och Migrationsverket blev att:

- Sveriges kristna råd och Migrationsverket ska mötas en gång i halvåret för en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte.
- Samarbeta kring ett antal utbildningsseminarier för Migrationsverkets personal där representanter från de fyra olika kyrkofamiljerna kommer att finnas med.
- Sveriges kristna råd arbetar vidare med förslaget att ta fram en flerspråkig ordlista för tolkar om kristen tro.
- Sveriges kristna råd ska söka dialog med Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen
för att erbjuda stöd i frågor som rör konvertitprövning.


Läs mer:

Uttalandet från kyrkoledarna (1/10):
http://www.skr.org/nyheter/sveriges-kyrkoledare-kraver-att-svenska-myndigheter-utbildas-i-religion/

Dokumentet från Migrationsverket ”Rättslig styrning angående religion som asylskäl inklusive konvertering”:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914


För mer information, kontakta:

Michael Williams, Medlem i SKR:s migrationsgrupp:
Telefon: 070-598 25 97

Björn Cedersjö, Direktor vid Sveriges kristna råd för Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle:
Telefon: 08-453 68 23

www.skr.org


Lång kö till nattvarden idag.

Jag fick telefon igår kväll från nykristen ung man: "Får jag ta med mig två kompisar som också vill bli kristna?" Bra att vi idag hade besök av Teen Challenge. Vi är så glada för teamet som haft ungdomssamlingar igår och i fredags kväll. Roligt att vi kunnat börja med ungdomssamlingar igen i Hällefors.

Cirka 10 nya personer, varav de flesta ungdomar, tog idag nattvarden för första gången i livet. De som nyligen döptes tar med sig sina vänner och därför växer gudstjänstgemenskapen vecka för vecka. Vi är ödmjukt tacksamma. Allt är Guds nåd!Ett exempel på att inte ge upp.

Jag följde med kvinnan med det lilla barnet till polisen. Visst skulle hon få ny prövning? Polisen nickade, men dagen efter tvångsavvisades hon av poliserna som steg in i lägenheten klockan 6 på morgonen. Kände mig så hemskt lurad.
Vi försökte hjälpa henne där hon befann sig i Grekland, jagad av poliser och ortsbefolkning, utan bostad och pengar. Så började hon en vandring till fots genom Makedonien och vidare upp i Europa. Till fots, ibland åkande på en kärra. Sov ute med kompisar och ibland hos några landsmän som hittat en tillflyktsort. Igår kom hon blygt och lugnt, men med en triumferande blick in genom Erikshjälpen Second Hands dörrar. I handen hade hon två kort. Ett som det stod permanent uppehållstillstånd på och ett svenskt Id-kort. Hennes dotter, som hunnit bli 2-3 år mår bra och var hemma hos en väninna.

Svensk missionär skottskadad i Pakistan

http://www.dagen.se/nyheter/svensk-missionar-svart-skottskadad-i-pakistan/
Be för våra missionärer i Pakistan!
Min pappa började på 50-talet resa till Pakistan för att hjälpa de två kvinnorna Carin Cometh och Astrid Eriksson. Sen kom min bror Kjell till Pakistan och gav elva år av sitt liv i tjänst för landet. Även min bror Stanley har verkat där i tre år+ gjort flera resor till landet.
Vår äldste son med familj bor och verkar i landet just nu.
Birgitta har jobbat mycket med hjälp till föräldralösa barn.
Vi tror att kärleken ska segra.
Vi ber för landet och folket.
Vi ber för de kristna församlingarna.

En musiklärares bekännelse

Min granne och vän Bosse Landberg skriver i flera tidningar idag "En musiklärares bekännelse":
Jag bekänner inför dig, o heliga skolverk, att jag ofta som musiklärare syndat med toner, ord och gärningar. Många äro de julsånger med vilka jag kränkt barnens själar, sånger som "Nu tändas tusen juleljus" och "Gläns över sjö och strand".
Tack, o heliga skolverk , att du med din allsmäktiga vishet leder
in mina steg, på den rätta och smala vägen, så att jag aldrig mer må frestas att pådyvla oskyldiga barn annat än sånger som handlar om bjällerklang och renar med röda mular.
Bosse säger i tidningen DAGEN att han inte räknar sig som troende i klassisk bemärkelse utan hans tro är mer "bortom bergen, bortom blommorna och sången"...Tack Bosse!

RSS 2.0