Åsnan om att ta motgångarSåg detta på min svägerskas Facebook-status och tycker att det är bra.

En dag föll bondens åsna ned i en brunn. Åsnan tjöt högt medan bonden försökte fundera hur han skulle göra för att få upp den ur brunnen. Slutligen bestämde han sig för att åsnan ju var så gammal och att han ändå hade tänkt att fylla igen brunnen, då kunde han ju lika gärna begrava åsnan i brunnen direkt. Det var bara inte värt att försöka få upp åsnan ur brunnen.

Han bjöd in sina grannar för att hjälpa honom med att skyffla jord och grus i brunnen. Åsnan började nu förstå vad som var på gång och tjöt fruktansvärt. Sedan, till allas förvåning, började han lugna ned sig. En stund senare böjde sig bonden över brunnen och tittade ned. Han blev förvånad över vad han såg.

När varje skyffeltag som landade på åsnans rygg gjorde han något häpnadsväckande.
Han skakade det bara av sig och tog ett steg upp.

Grannarna fortsatte att skyffla, åsnan skakade av sig och flyttade sig sakta upp i brunnen. Snart hurrade alla när åsnan blev synlig uppe vid kanten och snart tog helt enkelt åsnan ett steg över kanten och vandrade lycklig iväg.

Livet kommer att skyffla mycket smuts över dig. Då gäller det att ta sig ur brunnen genom att skaka av sig det som faller på dig och ta ett steg uppåt. Alla våra bekymmer är samtidigt en möjlighet att växa som människa genom att ta ny sats. Vi kan ta oss upp ur de djupaste brunnar om vi bestämmer oss, men visst kan det vara svårt ibalnd........

MV stoppar alla utvisningar tillfälligt till Syrien
Från MVs hemsida:

Konturer av karta över Syrien med landets flagga i.
Migrationsverket stoppar nu tillfälligt alla utvisningar och avvisningar till Syrien. Orsaken är den kraftigt försämrade säkerhetssituationen i landet.
Konflikten i Syrien har successivt trappats upp under en längre tid. Den 16 december 2011 bedömde rättschef Mikael Ribbenvik att den nått en sådan nivå att det rådde "svåra motsättningar" i landet. Detta gjorde det möjligt för Migrationsverket att i ökad utsträckning bevilja syrier skydd i Sverige.

Nu har våldet förvärrats ytterligare, vilket gör att inga beslut om utvisning eller avvisning får verkställas.

I en ny instruktion pekar rättschefen bland annat på att

 • antalet civila dödsoffer har ökat — även bland dem som inte direkt deltagit i demonstrationer eller andra manifestationer
 • konflikten i Syrien i allt högre grad har militariserats, vilket det ökade antalet dödsoffren bland säkerhetsstyrkorna är ett tecken på
 • protesterna fortsätter att i huvudsak vara fredliga, men inslaget av väpnat motstånd ökar
Sidan senast uppdaterad: 2012-01-30

Låt oss fara över till den ANDRA SIDANJesus är vårt hopp!

Markus 4:35-41 Job 38:1-11

 Låt oss fara över till andra sidan.

Jesus bekräftade sin undervisning med fyra stora mirakler som hände i anslutning till berättelsen. Det är så vi önskar det ska ske i våra möten också. Många, många människor med stora behov sökte sig till Jesus. Det finns stora behov överallt idag i vårt samhälle.

Syftet var att vila och hämta kraft. Det är viktigt med förnyelse av tankar. När man far bort någon dag eller helg kan man återvända och se omständigheterna från ett annat håll.

Du har väl lagt in pauser, tid för vila och eftertanke?

Vi behöver ta tid för att LYSSNA  IN VAD GUD VILL SÄGA.

Ledning

Konkreta tilltal

Bara vara i guds kärleksfulla och kravlösa närvaro.

Ge upp några aktiviteter för att få tid för Gud PÅ ANDRA SIDAN

Resan blev besvärlig på sjön Genesaret. Storm. Jesus sov. Han var trygg. Visade sin auktoritet över naturen. Jesus brydde sig om sina lärjungar.

De greps av stor fruktan för de förstod vem han var. Inte en vanlig snickare. Det fick konsekvenser för lärjungarnas liv när Jesus visade sin makt. De förstod att de måste satsa allt för att tjäna denne mästare.

När de väl kom över till andra sidan blev det ingen vila. Vila under båtresan, men nya problem och nya utmaningar att ta tag i. Styrkta av vad de varit med om.

Att åka båt med Jesus var alltid spännande.

När jag var cirka 3 år sjöng jag för min cancersjuka pappa i telefonen. Han var intagen på Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset. Jag sjöng: Min båt är så liten, men havet så stort, men Jesus har fattat min hand. När Han styr båten då går det så bra på resan till himmelens land. Pappa blev helad och fick leva i 17 år. År som han gav till mission och u-landshjälp i Asien. Det går inte alltid bra, men Jesus är med. HAN ÄR VÅRT HOPP. ANNARS HOPPLÖST

I ett annat sammanhang till sjöss sa Jesus: Kasta ut näten på andra sidan. Pröva något nytt! Gör något som du aldrig prövat förut. HUR? Med Jesus kan du göra det omöjliga. Börja.......

Mina starkaste möten där jag får förmedla den kristna trons innehåll och kraft är ofta i samtal med ungdomar i olika gymnasieskolor, journalister vid intervjuer om engagemang för flyktingar och samhällets olycksbarn.

Jesus kom en gång gående på vattnet. Petrus tog sig också utanför möjligheternas område. Utanför sin trygghetszon. Klev över relingen. Över kanten och steg ut på miraklernas vattenyta.

Andra sidan! Se från den andra sidans synpunkt. Tänk dig in i om du var den som du kritiserar, den som du irriteras över. Hur tänker hon/han? Varför agerar den personen som den gör? Sätt dig in i den personens situation. Har du gått i hans skor?

Andra sidan. Börja vittna ” på andra sidan”. Facebook och Twitter, bloggar och Youtube.

Facebook är den nya tidens torg där vi förr stod och sjöng Pärleporten och Ovan där.....

Jobba på ett annat sätt att nå nya människor. ERIKSHJÄLPEN second hand är ett ställe där vi får bygger relationer. Människor tar kontakt. Ställer frågor. Lyssnar. Kanske blir vän och kan ta med till något möte. Följa upp alla kontakter.

HUR BLIR VI EN RELATIONSBYGGANDE FÖRSAMLING?

TA TID ATT LÄRA KÄNNA VARANADRA. INTE BARA MÖTESKRISTNA UTAN VARDAGEN.

Gör något nytt. PANNKAKSKYRKA

Ute på stan.

OM du tror på bibelns budskap. Tror på att samla skatter i himlen. Kanske gå ner i arbetstid och ge mer tid för Gud och församlingen.

TÄNK STORT

TÄNK STÖRRE

FILIPSTADS OCH HÄLLEFORS FÖRSAMLING. INTE 17, 27 eller 37 medlemmar i Kristen Gemenskap och XX från pingstförsamlingen. Vi bör tänka större.

TÄNK 17 000 MÄNNISKOR SOM VI SKA BETJÄNA MED GUDS ORD OCH VARA EN FÖRSAMLING FÖR ALLA DEM!!!!!!!!!

Gör något trevligt med medlemmarna! Församling och gudstjänster är inte bara andlig kamp utan vi kan ha tid för gemenskap och trevliga saker som fest o.s.v.

Några områden som vi kan bli bättre på och som kan ge mer resultat.

Bygga relationer som är trygga med varandra, men inte stanna där utan sträcka oss ut till alla där ute. Bilden med den tomma stolen. Alltid rum för en ny person.

Vårt bönespråk, tungotalet skall användas för egen uppbyggelse. Tungotal för att be direkt till Gud utan att ”fienden” lyssnar och försöker omintetgöra bönesvaret.

Inte behov att höja rösten utan vara naturlig, men använda tungotalet naturligt och ofta.

Andra områden som vi kan utveckla är

LOVSÅNG
TILLBEDJAN
LÅT HELA KROPPEN; ANDE och SJÄL N FÅ VARA MED.

BÖN FÖR SJUKA
SMÖRJA MED OLJA. Glömmer aldrig då vi bad för en flyktingfamilj som hade många inre sår och trauma. Alla förstod inte vad som hände då vi smorde dem med olja och bad, men något underbart hände. De upplevde hur tyngder lyftes av dem och såren läktes. De kunde ge förlåtelse och bli fria från bitterhet.

Olja en symbol för den helige Ande.

Vi ska inte binda upp varandra.

Lossa på byxbenen-omgjorda dina länder, knyt upp kläderna

JANTELAGEN måste bort. Jantelagen säger att man ska inte sticka upp, inte vilja ha framgång. Inte vara så öppen. Inte tala ut så mycket i tro. Hålla sig på mattan.

TÄNK HUR MYCKET VI KAN BINDA VARANDRA I FRUKTAN OCH OTRO OCH FALSK ÖDMJUKHET.

 JESUS VILL SÄTTA OSS FRIA IDAG

Ro över till andra sidan

Tänk dig in i den andra sidans argument och påståenden.

Idag sätter Jesus dig fri! Du är älskad som du är. Du får vara Guds barn. Församlingen är ingen plats för färdiga människor. Vi behöver alla hjälpas åt och uppmuntra varandra och ge rum i våra hjärtan för Jesus och hans gode helige Ande.

Gud välsigne Dig!


Ungdomsteam till Hällefors-Filipstad?


Fyra finska vänner döptes igår i kyrkan i Hällefors. Det var den finska gruppen som brukar samlas på olika platser i Bergslagen som igår var i Hällefors och hade glädjen att ha dop.

Söndagen den 12 är det dop igen då minst två personer ska döpas. Två personer som i vuxen ålder bjudit in Jesus i sina liv och som vill gå på "Jesusvägen". För drygt ett år sedan hände något speciellt vid en bönedag i Hällefors. Efter den bönedagen har vi haft ett flertal dop vid olika tillfällen och vi ser något helt nytt ta form i Hällefors. Nu hoppas vi få ett ungdomsteam som kan vara i våra bygder i 1-2 år. Församlingarna är redo att satsa. Hjälp oss gärna i bön och tips på ungdomsteam t.ex. Teen Challenge. Vad finns det för andra team?
Idag var det en stor brand i centrala Filipstad då flera radhus förstördes. En kvinna befaras vara omkommen.

Jag skrev detta på Facebook för några timmnar sedan. Inlägget fick flera svar. Se dessa förslag:

 Samarbete med Ywam ( Ungdom med uppgift)  kanske? Restenäs i Ljungskile har flera olika bibelskolor som varvar studier med praktik.
 •  
  •  På Kristet center i Örebro finns en pionärskola för ungdomar. Jag tror en av dem bästa. Prata med Per Åke Eliasson eller Andreas Junaeus. Telefon 019 325007, madr. ungdom@kristetcenter.se, Kristet Center Örebro

   Så fantastiskt roligt att människor kommer till tro. I Gullspång har vi den här helgen haft Per och Jeanette Alfredsson hos oss med bibelstudium om lärjungaskap och cafekväll i går och Gudstjänst i dag med predikan på samma tema som bibelstudiet. Så roligt att det händer saker i Guds rike lite över allt. Vi får inte glömma att be för dem som drabbades av branden igår. I tisdags brann det i Otterbäcken två fick föras till sjukhus men jag vet inte hur allvarligt det var, det var giftig rök har jag hört. De materiella skadorna skall vara ganska omfattande. Vet inte hur mycket. Men det var en bilverkstad mm.


  •  Götabro Bibelskola har team, som åker ut. Ett av mina bönebarn är med ett team på Tjörn. Han stannar sitt andra år. De har kontakt med ungdomarna under tiden.

Migrationsministern lämnar goddag yxskaftsvar

Jag fick i förrgår ett goddag yxskaft-svar från migrationsministern. Han har dock själv inte besvarat mina frågor som handlade om religion och sexuell läggning som grund för asyl utan överlåtit besvarandet till en medarbetare. Se hennes svar här:

Tack för ditt e-postmeddelande till Tobias Billström, som jag har fått i uppdrag att besvara. Jag beklagar att svaret till dig har dröjt.

När det gäller din fråga om Migrationsverkets hantering av konvertitärenden är det så att regeringen styr myndigheterna på ett övergripande plan. Den operativa verksamheten ligger på myndigheten själv. Det är också så att varken regeringen eller ett statsråd ingripa i enskilda ärenden om migration och inte heller lägga sig i Migrationsverkets eller domstolarnas hantering av enskilda ärenden.

Allmänt kan man säga att en avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen förutsätter att personen i fråga inte är i behov av skydd och inte heller har några andra skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att återvändande till hemlandet alltid föregås av en individuell prövning av det eventuella skyddsbehovet. I prövningen görs en bedömning av situationen i det aktuella landet och de individuella skäl som den asylsökande anför.

Migrationsministern utgår naturligtvis från att svenska myndigheter och domstolar gör ovan nämnda prövningar i överensstämmelse med de grunder som finns i den svenska utlänningslagen.

Med vänlig hälsning
Katarina Lindqvist

JUSTITIEDEPARTEMENTET

De frågor som jag ställde till migrationsministern var dessa med en del kommentarer. Jag har saxat delar av mitt brev här nedan:


Vad ämnar Migrationsministern göra för att åtgärda de brister som finns i hanteringen av konvertitärenden?

Vad ämnar Migrationsverkets ledning och högste rättschefen göra för att utarbeta ett rättsligt ställningstagande för konvertiter? (Jag vet nu idag den 23 januari 2012 att ett rättsligt ställningstagande är på väg och kommer att presenteras för allmänheten inom kort)

Är svenska migrationsmyndigheter intresserade av ett samarbete med kyrkorna i Sverige för att vi skall kunna ha ett förtroligt samarbete i frågor som rör religion som grund för asyl?


Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och i Europakonventionen.

Jag undrar varför Sverige inte lever upp till denna deklaration?


Att uppmana asylsökande att hålla tyst om sin tro går stick i stäv emot de riktlinjer som Mikael Ribbenviks rättsliga ställningstagande kring HBT-personer fastslår. Där står det tydligt och klart att Migrationsverket inte får uppmana HBT-personer att
hålla tyst om sin sexuella läggning. Det måste i logikens namn även gälla kristnas rätt att få utöva sin tro och leva ut sin kristna tro.

 

 


I mitt brev tog jag även upp situationen för asylsökande HBT-personer vars behandling i asylprocessen även den tycks vara lik ett lotteri.

Jag citerade ett uttalande av RFSL där de skriver:

”Rättssäkerheten är uppseendeväckande låg för hbt-personer som söker asyl i Sverige efter att ha flytt från förföljelse, misshandel, hedersvåld eller hot om straff på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL instämmer i den kritik som de externa konsulterna riktar mot Migrationsverket i de rapporter som släppts av myndigheten idag.


- Rapporterna visar på det som vi länge vetat. Asylsökande hbt-personers möjlighet att få skydd i Sverige är i mycket stor utsträckning beroende av vilken handläggare de råkar tilldelas på Migrationsverket, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.


Konsulter som granskat behandlingen av HBT-personer har i två rapporter riktat skarp kritik mot de normer, fördomar och missuppfattningar som finns inom Migrationsverket.


- Det är glädjande att Migrationsverket lärt sig mer och mer om kön, sexualitet och religion som grund för asyl, men dessa kunskaper måste också få genomsyra och påverka de beslut som man fattar.


Att lämna ett så intetsägande svar på dessa frågor anser jag vara upprörande. Nu kommer jag idag ta upp dessa frågor i det möte som vi ska ha i Sveriges Kristna Råd. Vi får ibland möjlighet att träffa ministern och någon gång också rättschefen. Kanske vi då kan få ett mer seriöst svar.

 

 


Fortsätt Marcus Birro!

http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg#9101


Jag vill absolut att Marcus Birro ska fortsätta skriva i DAGEN. Hans frimodighet behövs och är uppfriskande även om vi "gammelkristna" kanske uttrycker oss lite mer diplomatiskt.

 


Ny dom ger hopp


Lättare för somaliska

anhöriga att få

uppehållstillstånd i Sverige

Denna dom KAN betyda mycket för flera av de familjer som jag har kontakt med och som bor i Filipstad, men har sina barn i Östafrikas olika länder, där de lever på marginalerna och kämpar mot svält och fattigdom.

Från Migrationsverkets hemsida:

För två år sedan gjorde en rad domar i Migrationsöverdomstolen det i princip omöjligt för somalier att komma till Sverige som anhöriga. Igår kom en ny dom från Migrationsöverdomstolen som gör det lättare för barnfamiljer från Somalia att återförenas i Sverige. Resultatet kommer att bli att många somalier nu kan återförenas med sina släktingar i Sverige.
— Domen öppnar vissa av de dörrar som Migrationsöverdomstolen stängde med sina domar för två år sedan. Nu kan vi återgå till den mer generösa tolkning som vi gjorde tidigare när det gäller barnfamiljer, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket analyserar just nu domen och det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser den får. Domen rör en familj som kommer från Irak, men de principer som slås fast kan tillämpas på den situation som många somalier befinner sig i. Även om det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser domen får står det klart att det blir avsevärt enklare för barnfamiljer från exempelvis Somalia att förenas med sina anhöriga i Sverige.

Löser många problem


— Domen löser många av de problem som somaliska familjer har haft de senaste två åren. Nu kan vi, precis som före domarna 2009, bevilja väldigt många ansökningar från familjer med barn, säger Mikael Ribbenvik.

I de domar som Migrationsöverdomstolen avkunnade 2009 slog man fast att det krävdes en styrkt identitet för anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. För de allra flesta somalier var detta omöjligt eftersom det sedan länge inte finns någon somalisk stat som kan utfärda några id-handlingar. Efter denna dom sjönk andelen bifall från ca 90 procent till nära 0 procent.

I gårdagens dom slås det fast att om släktskapet är styrkt via DNA inträder en bevislättnadsregel som gör att man inte längre behöver styrka sin identitet. För familjer där det inte finns barn gäller även efter Migrationsöverdomstolens dom att de måste styrka sin identitet.


Några sånger o lovsånger vi spelade och sjöng idag

http://www.youtube.com/watch?v=FMrAafe7Mns&feature=share


http://www.youtube.com/watch?v=5U3rlGdEaMg&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=zC617kE1maU

Bloggen har inte somnat in

Har inte hunnit eller orkat skriva på några dagar.
Har också tänkt att skriva om saker som hänt först efter att ha lyssnat på alla sidor och försökt bilda mig en uppfattning.
Denna helg har vi haft vår son Joel med familj hemma hos oss. Vi har lekt jättemycket med de båda flickorna Andrea och Alisa. De är så jättegoa och duktiga. Ni skulle se deras minspel ibland. De ser så finurliga ut ibland och visar sån humor.
Idag har vi haft ett jättebra möte på Träffpunkten. Jag fick tillfälle att använda min julgåva, en projektor till datorn. På mötet visade jag några sånger från Hillsong, Frizon, Homecoming med familjen Collingsworth och ett underbart och gripande vittnesbörd från Kalara Kyrka. Naturligtvis deltog åhörarna på mötet också med sång, lovsång, bön, vittnesbörd och förbön. Vi läste Guds källa, Livets vatten som ger kärlek och glädje. Det behövs verkligen i vår vardag. Vid fikat hade vi mycket att samtala om.
Jag önskar alla en mycket bra vecka. Gud välsigne er alla!

Godhet

Idag reste vår äldste son med familj till ett land i Asien där de skall bo och arbeta i cirka två år.
Ska skriva lite mer framöver.
Har precis kommit hem efter att vi laddat vårt inre under några dagar i ett vintrigt och kallt Dalarna.
Hemkommen finns en hel del post och telefonen ringer med olika människors behov av hjälp, råd och tröst.

Ska bli intervjuad i morgon av en tidning på temat godhet.

Det finns ingen som är god helt igenom annat än Gud.
Jesus sa att vi skall behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Han var mycket radikal i sin Bergspredikan där han till och med sa att vi skall älska våra fiender.
Godhet får inte bli dumhet och blåögd naivitet. Vårt mål är att bli lik Jesus, fyllda av kärlek, renhet, uppmuntran, respekt, finkänslighet, ödmjukhet och sanning. Kärleken är tålmodig, inte burdus. Den tror allting, den hoppas allting o.s.v. Jag ska läsa Kärlekens lov i Korinterbrevet 13 Där finns vår idealbild som vi bara kan formas till om vi helt överlåter oss till Gud, Hans kärlek och Hans gode helige Ande som får forma oss till något bra och som Gud kan använda i en hungrande värld som törstar efter det som är äkta och som inte har några baktankar.

Migrationsverkets lotteri fortsätter


Idag fick två familjefäder beslut om uppehållstillstånd på grund av arbete. En fick PUT och en fick avlslag. Den ena familjen klarade sitt PUT genom att åka NÅGRA METER!!! innanför norska gränsen. Lagen säger att man måste söka arbetstillstånd från utlandet eller hemlandet om man fått nej i alla instanser i Sverige.

Jag är minst sagt frustrerad, men naturligtvis oerhört glad för PUT-familjen som kämpat i 9-10 år för att få stanna!!!!OBS! Båda familjefäderna är oerhört seriösa och skötsamma, trovärdiga och underbara människor. BÅDA har mycket att ge Sverige. Barnen i båda familjerna är väl etablerade i Sverige och lever som vanliga svenska barn.

Engagemanget för familjen som fick nej idag fortsätter.........

Har idag också träffat en kvinna från ett strängt muslimskt land. Med stor gripenhet berättade hon om hur hon lärt känna Jesus och även fått bönesvar då hennes väninna som hade en mycket svår sjukdom blev helad som svar på bön. Gud är trofast och står på vår sida i kampen mot allt det onda. I JESU NAMN ska vi segra!

Inte "tillräckligt kristen", vem ska/kan bedöma det?


Artikel i DAGEN idag bekräftar det som min insändare i samma tidning vill belysa.


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=292383

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=292374


Min insändare om hur Migrationsverket underkänner flera trovärdiga konvertiters asylskäl är med i DAGEN idag.
Dessutom kan man läsa en stor artikel om en pakistansk kvinna som blivit kristen. Hon nekas asyl eftersom hon enligt Migrationsverkets bedömning inte är "tillräckligt kristen". Henns far planerade att gifta bort henne med en muslimsk man. Då flydde hon till Sverige.

Beslutet som rör den pakistanska kvinnan belyser precis det som min insändare vill säga. Vem kan göra trovärdighetsbedömning? Måste inte Migrationsverket ge asyl när en kvinna så tydligt tagit ställning för den kristna tron och rätten att själv få bestämma vilken man skall dela resten av sitt liv med? Hur kan man underkänna dopintyg från en kristen församling när man inte själva kan göra någon djupare bedömning av hennes väg fram till en kristen tro och hur valet av den kristna tron påverkat hennes liv?

RSS 2.0