Mötas och skiljas, det är livets gång eller?

Positiv överraskning att se så mycket folk i Vasakyrkan i söndags kväll. Mycket intressant kväll med bilder och film från olika platser i Pakistan. Josef och Maria talade mycket bra och Samuel skötte dator med filmer och power pointpresentation. Daniel hjälpte till att sälja handknutna mattor. Fint kort på min far och mor som bodde i Pakistan i slutet av 50-talet då jag bodde hos spelmannen Calle Öst och hans fru och söner i Edsbyn.
Det var några som kom till kyrkan för första gången, men vi fick också veta att några av våra nyanlända vänner ska flytta de närmaste dagarna. Det känns tungt när alla yngre flyttar till orter där det är lättare att hitta arbete. När man lagt ner hela sin själ och mycket möda och kraft för att hjälpa människor att integreras i vårt land och i församlingen, känns det svårt att säga farväl och sedan engagera sig i fler och fler nyanlända.
Nu väntar några dagar i stillhet och vila. Ny kraft ska strömma till och kanske någon ny idé om hur Filipstad skulle kunna skapa arbetstillfällen, så att folk kan bo kvar här och klara sin försörjning.

Fyra säckar leksaker, skor och kläder

Tack alla som gjort det möjligt för mig att glädja flera barnfamiljer på flyktingförläggningen i Lesjöfors igår! Det måste ha varit någon "där uppe" som planerade allt för tänk vad allt passade perfekt för just den familjens barn!!!Dessutom mötte jag en man som jag haft kontakt med som "råkade "befinna sig i Lesjöfors när han egentligen bor på en helt annan ort i ca 25 mil bort. Nu fick han en Jesusfilm och adressen till en internetsajt för daritalande och en mycket bra kontaktperson på orten där han bor som jag också "råkade" ha lärt känna den senaste tiden.
Precis innan jag satte mig i bilen för att åka hem ropade en kvinna på mig. Hon hade tänkt skicka ett sms och be om ett samtal, men nu var det bara att gå över gräsmattan och prata.
Tänkt att få vara ledd av den helige Ande och få gå i förutberedda gärningar. Då kan man uträtta mycket på tre timmar.
Nu hälsar vi välkommen till möten i helgen i Filipstad. På söndag klockan 10 har vi allkristen gudstjänst på Stora Torget. Efter gudstjänsten kan vi gå till Caféhuset och fika för en subventionerad fika.
Klockan 18 är det missionsmöte i Vasakyrkan då Josef och Maria Sjöberg berättar om sitt arbete i Pakistan.
Hjärtligt välkomna!

Studio Ett Sr om konvertiter idag

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5598544

Idag blev jag intervjuad i nyhetsprogrammet STUDIO ETT i Sveriges Radio P1. Även tf rättschefen Fredrik Beijer vid Migrationsverket och en iransk kvinna som blivit kristen genom Klara Kyrka deltog med vittnesbörd om Jesus som hon tagit emot i sitt liv.
Det var också inslag i vanliga nyheterna på Dagens Eko idag.
Jag är tacksam för den uppmärksamhet som frågan om konversion får i olika media. Be gärna en bön för alla dem som inte blir trodda. Be om vishet både hos Migrationsverket och bland de kristna kyrkorna.

Annonser på bloggen

Det känns inte roligt med alla annonser som blogg.se lägger in på min blogg. Jag har försökt att slippa, men det kostar pengar. Nu ser jag att man lagt in annonser i texten till och med. Jag beklagar och har inget att göra med annonseringen.

Migrationsverket ifrågasätter kyrkornas intyg

Konversion erkänns, men trovärdigheten ifrågasätts starkt och man meddelar avslag på asylansökan

Jag har den senaste månaden fått fem ärenden som gäller iranier som konverterat till kristen tro i Sverige under asylprocessen. Samtliga får avslag. Migrationsverket erkänner visserligen att personerna blivit kristna, fått undervisning i den kristna tron, går i kyrkan och deltar i olika gudstjänster, bönesamlingar och bibelstudier, men deras trovärdighet smulas sönder och man ifrågasätter om konversionen tillkommit på grund av genuin övertygelse. Migrationsverket ifrågasätter och trampar på alla intyg och försök till beskrivning av hur processen fram till en tro skett, men Migrationsverkets tyckande saknar varje uns av bevis. Hur ska någon egentligen kunna veta exakt vad som rör sig inom en människa?
I det senaste fallet som handlar om en förälder och ett barn, ifrågasätts till och med att de båda kommit till tro och låtit döpa sig samtidigt. Detta skulle undergräva deras trovärdighet enligt en dom meddelad av Förvaltningsprocessen 1 i Göteborg den 12 juli 2013.
I början av domen redogörs för att konversionen gjorts i Sverige och inte i deras hemland. ”Det är inte ett uttryck för en fortsättning på åsikter eller en inställning som de hade redan i sitt hemland”.
Vidare skriver man i sitt avslag ”om bedömningen i stället utmynnar i att personen inte konverterat av religiös övertygelse torde han eller hon inte ha för avsikt att leva som konvertit och därmed inte heller löpa risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling efter sin hemkomst. Bevisningen ger visst stöd för X och Z:s uppgifter om konvertering till kristendomen. De har dock inte enbart därigenom gjort sannolikt att genomförda konverteringen har gjorts av genuin och religiös övertygelse. Omständigheterna till varför X och Z har låtit döpa sig är vaga och allmänt hållna. De bedöms inte ha gjort sannolikt att konverteringen har föregåtts av ett starkt intresse för religiösa frågor eller en genomgripande process för att nå en ny religiös identitet. X och Z:s redogörelse för hur de fått intresse för kristendomen är helt likalydande. Med tanke på det ytterst viktiga ställningstagande och den stora förändring det får anses vara i en persons liv att övergå från en religion till en annan finns det skäl att ifrågasätta denna omständighet. Deras konversion har inte kommit till hemlandets kännedom. X och Z har inte gjort sannolikt att deras konversion har sin grund i en genuin övertygelse och de har inte gjort sannolikt att de har för avsikt att leva som kristna i Iran. Det har inte framkommit några omständigheter som kan antas utgöra ett sådant bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap 1-3 §§ utlänningslagen. Det saknas därför förutsättningar för att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.”
Jag tänker nu begära muntlig förhandling i Migrationsdomstolen och jag kommer att begära att man gör en djupintervju med dessa personer.
Den behandling som de fått strider mot det rättsliga ställningtagandet som presenterades den 11 juni på en utbildningsdag som anordnades av Migrationsverket dit också representanter från Sveriges Kristna Råd var inbjudna.

Upprörande behandling av ung kvinna

Tänkte bespara er från fler inblickar från min kamp med Migrationsverket, men när jag gick igenom en veckas post hittade jag ett märkligt beslut. Tydligen har semesterlathet och brist på respekt för livet påverkat handläggaren. Han har klippt in några standardsvar i sitt avslag, men även lyckats skriva in fel namn. Nu ska jag överklaga till domstolen. Den unga kvinnan såldes som sexslav då hon endast var 14 år. Hoppas att NÅGON tar sig tid på domstolen och verkligen läser om allt hon varit med om och vad hon fruktar ska hända om hon utvisas till dem som utnyttjat henne. Hon är värd ett värdigt bemötande och någon som verkligen sätter sig in i hennes ärende och ser till att hon inte hamnar i detta elände igen.

Fler barnbarn

 
Denna vecka har vi haft barnbarnen Emanuel och Nathanael hos oss. Vi har fiskat, spelat piano, fiol och gitarr och så visade det sig att pojkarna är intresserade av växter och blommor. Emanuel tycker speciellt om pelargoner. Då vi fick höra om hans intresse bestämde vi oss för att åka till pelargonmuséet utanför Kristinehamn. Där tog jag några kort. Intressant med ca 400 olika pelargonarter.
 

Samuel fiskade också

 
Barnbarnet Samuel Sjöberg var också med ett par dagar och fiskade med mig. Han blev så här glad för han fick också använda sin kniv som legat och väntat på honom ett helt år då han varit i Pakistan.

Bokbord på New Wine-konferensen

Här syns delar av böckerna vi dukade upp i Vänersborg.

Paus i bloggskrivandet

Som ni märker har jag inte skrivit på bloggen på ett bra tag. Jag är rätt så aktiv på Facebook, men har även dragit ner skrivandet där nu i sommar. Denna sommar är den första på många år som vi kunnat varva ner för att vila och hämta nya krafter. Förra veckan hjälpte jag sonen Joel på Gospel Media att sälja böcker på New Wine-konferensen i Vänersborg. Det gick bra, men jag hade jobbigt med förkylning och astma. När jag kom hem hostade jag väldigt mycket och har därför tagit det extra lugnt.
Jag vill önska alla en bra sommar. Jag har idag röjt bland 100-tals böcker i hemmet och upptäckt några böcker som jag ännu inte hunnit att läsa. Det passar bra nu när jag måste ta det lugnt för att bli frisk.
Vi är så glada för att vår äldste son Josef med fru Maria och de fyra sönerna är hemma i Sverige. Vi har haft dem på besök och ska träffas i morgon igen. Jag har varit ute och fiskat med några av barnbarnen. Här ser ni Josef och Marias yngste son Daniel. Han är glad för fiskarna som han metat upp.

RSS 2.0