Migrationsverket höjer sin kunskap om kristen tro

Idag kan man läsa på Migrationsverkets hemsida om den kursdag som anordnades i måndags om tro- och tillförlitlighetsbedömningar. Hela texten finns på deras hemsida på första sidan.

Sökandes berättelse är den viktigaste informationen

Deltagarna diskuterade de metoder och frågor som används idag vid bedömning av asylskäl för konvertiter och hur dessa frågor kan utvecklas vid utredningar framöver. Underlaget för diskussionerna bestod av fallstudier och ett nytt rättsligt ställningstagande som tydliggör metoderna för prövningen av tillförlitlighet och trovärdighet. Under diskussionen betonades att det viktigaste vid bedömningen av religion som asylskäl är den sökandes berättelse och att eventuella handlingar är ett komplement till den huvudsakliga berättelsen. Sökande har även rätt att förklara eventuella motstridiga uppgifter innan det är dags för beslut. Det presenterades även en struktur för hur frågor vid asylutredning kan ställas till personer som åberopar religion som asylskäl.

På väg framåt

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där Migrationsverkets personal tillsammans med representanter från Svenska kyrkan, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar sammanfattade dagens resultat och reflektioner. Alla deltagare var överens om att det är svårt att bedöma hur knuten en asylsökande är till en viss religiös grupp. Men med hjälp av dagens genomgång av en mer strukturerad metodik för att göra bedömningar, grundad i det nya rättsliga ställningstagandet, så är man på god väg till förbättring. Mötesdeltagarna enades om vikten av att fortsätta träffas och hålla en dialog både internt och tillsammans med externa aktörer i utvecklingen av dessa frågor.
— Detta har varit en fantastisk dag som jag har sett fram emot länge. Jag är mycket tacksam för denna möjlighet till dialog och nu tror jag att vi har kommit en bra bit framåt. Det känns som att alla deltagare vill samma saker och det är det viktigaste, förklarade Bengt Sjöberg, pastor i Evangeliska Frikyrkan och medlem i Sveriges kristna råd.

Länk till rättsligt ställningstagandet hittar man på Migrationsverkets hemsida under lifos.

Utbildningsdag för Migrationsverket

Gårdagens utbildning för Migrationsverket blev en mycket intressant och givande dag. Ett 40-tal beslutsfattare, handläggare och chefer samt medlemmar ur Sveriges Kristna Råd och Rådgivningsbyråns chefsjurist deltog i den spännande dialogen. Sanna Mansouri (pastor i Sverige och fd polischef från Iran), Håkan Sandvik (präst inom Sv. Kyrkan) och jag föreläste och grillades av deltagarna. Stabsjuristen Helen Hedebris presenterade sitt och verkets nya rättsliga ställningstagande angående "metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet". Att tro att frågan nu är solklar och löst är det nog ingen som anser, men vi har nått en bit på väg. (Du hittar ställningstagandet på MVs hemsida under "lifos" med beteckningen RCI 09/2013)
Jag ska skriva lite mer om dagen och om det rättsliga ställningstagandet, men jag måste läsa och analysera det först mycket noggrant. Idag ska vi också ha en utvärdering av gårdagen inom SKRs migrationsgrupp. Jag ska vara med via SKYPE idag.

Fullsatt idag

Något febrig, men mycket glad kan jag berätta att vi hade så fullt med folk i kyrkan idag att vi fick öppna skjutdörrarna till lilla salen. Jättebra gudstjänst med omväxlande program. Flera starka vittnesbörd om hur Gud varit med i livet på olika sätt. En man berättade hur hans hat mot Gud och människor byttes ut mot kärlek och omtanke. Ett par äldre kvinnor 80 plus sjöng en mycket fin sång om Guds trofasthet. Vi hade folk med från 12 olika nationer. Mamman i iranska familjen som vi skjutsade sa, att detta var den bästa dagen i hennes liv. Flera hade kommit för att de bestämt sig för att bli kristna.
Efter gudstjänsten var det sedvanlig fika, men denna gång också grillning utanför kyrkan tillsammans med våra besökande gäster från Kopparberg.
Tråkigt att de flesta av våra medlemmar inte hade tid att stanna kvar och umgås med vår grannförsamlings medlemmar och vänner, men jag förstår att det är mycket som ska hinnas med på en dag. Vi har haft många möten de senaste helgerna och vissa helger både två och tre möten.
Nu kommer en tid av vila och avkoppling och förhoppningsvis tid för att ladda batterierna.
Själv åker jag till Stockholm för att delta i seminariet med personal från Migrationsverket.
Det är med gråten i halsen som jag åker eftersom flera av våra vänner inte blir trodda att de blivit kristna av övertygelse. Man säger från MVs sida konsekvent att alla bluffar och att vi pastorer inte är värda att lyssnas till i någon nämnvärd omfattning. Men DET ÄR VÅRA VÄNNER, VÅRA MEDLEMMAR SOM VI TRÄFFAR VECKA EFTER VECKA. DET ÄR DEM SOM NI SÄGER ATT DE BLUFFAR???!!!

RSS 2.0