Kyrkor vädjar för flyktingar

https://www.svd.se/uppgorelsen-racker-inte--vi-ar-oroade-over-asylpolitiken Spännande att ta del av hur det kommer att gå med uppgörelsen mellan S och Mp om de ensamkommande barnen och ungdomarna. L och Kd har sagt nej och C verkar också tveka. Blir det förhandlingar och någon uppgörelse som gynnar humanitet och kärlek? Varför och hur kan Kd agera som man gör?

Nyanlända gör andliga upplevelser

Våra nyanlända som kommer till kyrkan får göra andliga upplevelser. Några berättar om reella bönesvar t.ex afghanske pojken som bad för sin mor som var döv på ena örat. När han senare ringde till sin mor hade hon hörsel på båda öronen. Pojken berättade att det var genom bön till Gud i Jesu namn som hon blivit helad. Någon berättar om att mardrömmarna försvann efter dopet. En annan kan vittna om en inre frid och trygghet som han inte haft sedan dagen då han såg sin far mördas. Kvinnan kände en varm ström gå genom hennes kraftigt värkande rygg och värken försvann. Veckan därefter kom hon rak i ryggen till vår samling och hade inga problem att sitta under bibelstudiet. Många av våra nyanlända har haft drömmar och uppenbarelser om att de skulle få veta vägen till Gud. När de kommit till församlingen och fått undervisning, förbön och samtal har de ”hittat hem”. Den helige Ande har gett dem svaren på deras innersta tankar och frågor. Efter flera år på flykt då deras hjärtan skrikit på hjälp har de nu fått en ny familj i församlingen. De har fått vänner, någon som bryr sig, en ”farmor, morfar” eller ”bror och syster”. Det är liknande berättelser vi skickar in ibland till Migrationsmyndigheterna, men kanske uppfattas våra berättelser som religiöst tok. Kanske någon som läser detta också avfärdar allt jag skrivit, men för oss som tror är detta verkligheter.

Gissa landet

Förhörsledaren pressar den kristne mannen varför han blivit kristen. När mannen citerar Bibeln blir förhörsledaren otålig och fortsätter förhöret och säger att mannen inte får svara genom att citera Bibeln. Förhöret fortsätter med likartade frågor den ena timmen efter den andra. Polisen stoppar en annan kristen man på gatan och sätter honom i häkte. Hans jurist bedyrar att det finns beslut att han inte får utvisas och att ett nytt ärende är upprättats enligt Utlänningslagens 12:19.polisen meddelar att mannen ska hållas i förvar. Detta hände nyligen. Domstolen vägrar lyssna på prästen och själavårdaren och avfärdar deras intyg som partsinlagor. I landet spärras de kristna ungdomarna in i flyktingfängelserna (förvaren) trots att de enligt Utlänningslagens 12 kapitel och 19§ har nya skäl som måste prövas. Är det Nordkorea, Saudi-Arabien eller.......Sverige? Rätt svar: Sverige!

RSS 2.0