Flitiga församlingsmedlemmar fortsätter i Flen

Har besökt Centrumkyrkan i Flen idag och talat över ämnet "de nya svenskarna-vår utmaning". Mycket folk, starkt engagemang som fördjupats i församlingen genom att ett internationellt råd nyligen bildats. Precis som vi har de spåkcafé och just nu många syrier. Jag kom en halvtimme innan mötet skulle börja. Då kom en pappa med sin lilla dotter. De gick längst fram i kyrkan och bad. Fick en lång pratstund med dem vid kyrkkaffet. Där fortsatte frågor kring hur man som kyrka kan hjälpa till i integrationsarbetet.
Träffade eldsjälar som kämpat i åratal för asylsökande. De hade svåra minnen då deras nyfunna vänner tvångsutvisats till tortyr, fängelse och utanförskap, men även positiva erfarenheter då människor fått stanna och som nu är med och bygger vårt land.
Ordet Flen påminner mig om många förtvivlade samtal från förvaret där asylsökande hållits inlåsta i väntan på tvångsutvisning. Ibland har folk ringt från förvaret, när allt hopp är ute och de försökt ta livet av sig. Svåra samtal då jag försökt dra igång en räddningsaktion. I min nya bok, som kommer ut snart......har jag en stark berättelse om en höggravid, blödande kvinna som tvångsutvisades tillsammans med sin man som satt inlåst på förvaret trots att han och kvinnan hade jobb, betalade skatt och bodde i egen lägenhet. Gläder mig också över att Centrumkyrkan strävade efter att ha goda relationer med muslimerna på orten.
Centrumkyrkan är ansluten till Equmeniasamfundet och Pingst. Åkte vid sjutiden i morse och kom hem klockan 17 så nu är det vila som gäller.

Särskilt ömmande-ska denna formulering hjälpa barn?


Två lagförslag om uppehållstillstånd
Proposition: Regeringen har lämnat propositioner som gäller särskilt ömmande omständigheter samt enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige.
I prop. 2013/14:216 föreslås att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen ändras när det gäller barn så att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande.
Det föreslås också en ändring i 12 kap. 18 § utlänningslagen så att barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft, när det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas - även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.
Syftet med förslagen är att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och framhålla principen om barnets bästa samt därmed möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd.
Vårdnadshavare
I prop. 2013/14:217 lämnas förslag till en särskild bestämmelse i utlänningslagen om uppehållstillstånd för en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Syftet med förslaget är att tydliggöra regelverket när det gäller dessa föräldrar och säkerställa principen om barnets bästa.
Lagrådsremissen innehåller också förslag till ändringar i utlänningslagen om när en ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord i dessa fall och om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Förslag till följdändringar föreslås också i utlänningslagens bestämmelser om DNA-analys.
Slutligen föreslås att Migrationsverkets beslut om främlingspass ska kunna överklagas till en migrationsdomstol i samband med att ett beslut om uppehållstillstånd överklagas och att bestämmelsen om när Migrationsverket kan utfärda främlingspass flyttas från utlänningsförordningen till utlänningslagen.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
FAKTA
Identifikationsnr: Prop. 2013/14:216 Prop. 2013/14:217
Instans: Regeringen
Datum: 2014-04-04
Saken: Särskilt ömmande omständigheter och Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige


Gud kan räkna


22 afrikaner och afghaner stod vid buss-stationen och väntade på bilskjutsar. Och kan ni tänka er; trots att flera församlingsmedlemmar var bortresta kom det exakt så många bilar, så att alla fick plats till kyrkan i Hällefors. Gud är duktig på att räkna! Där strömmade folk till som aldrig förr. Många nya besökare. Härligt möte med många medverkande. Jag talade om husförsamlingar, den lilla gruppens betydelse, behovet av nära vänner, att hålla fast vid det enkla enligt Apg 2:42 (undervisningen, bönen, gemenskapen och brödsbrytelsen=kärleksmåltiden) Om att lära sig höra när Gud talar rättfärdiggörelsen genom tro, inte förvalta kyrkliga strukturer utan leva det nära intima livet i gemenskap med den helige Ande och Gud varje dag. Fri, med en vilja att leva ut det kristna livet i vardagen. Här några av mötesbesökarna och några medverkande.
 
 
 
 

Sånggrupp på Berts boende

Nu du Bert Karlsson. Gör dig redo för att skriva skivkontrakt. På ditt asylboende i Filipstad har vi nu en sånggrupp som träffas och övar i Vasakyrkan i Filipstad. På söndag ska de sjunga i Korskyrkan, Hällefors.
Här är gänget.

Ett fantastiskt stort mirakel

Jag tror att min fru och jag igår var med om något alldeles unikt. Att bli hembjuden på mat till en somalisk familj med deras vänner och dela deras glädje och gemenskap är nog inte så vanligt. Flera års gemensamt projekt är genomfört och nu kunde vi tacka varandra och Gud för ett helt unikt och fantastiskt mirakel. Under 25 års ideellt arbete med flyktingar har jag aldrig varit med om något liknande.
Tack alla vänner på Facebook och här på bloggen samt andra vänner som stöttat på många olika sätt.

Idag har jag undervisat på Örebro Missionsskola. I morgon blir intervju med SVT i Pingstkyrkan i Karlstad.
Det handlar om iranska konvertiter.

Här ett par bilder från Storfors Baptistförsamling där jag medverkade för någon vecka sedan.
 
 
 
 

Nyanlända sätter prägel på hel församling

Mycket intressant att besöka Baptistkyrkan i Storfors idag. En förvandlad församling fylld av energi, liv och engagemang. Ungdomsgrupp och barnkör sjöng och spelade innan jag talade. Den helige Ande tog över avslutningen då människor fick förbön och delade vittnesbörd. En kvinna från Burma berättade hur hon ägnat mycket tid för att be för orten där hon bor och för Sverige. Hon vittnade frimodigt om sin tro på Jesus för vänner och på sin arbetsplats. Nu ska man intensifiera bönen och samlas på lördags eftermiddagar. Det märks på plats efter plats att det är en ny tid i Sverige. Frågan är om det finns en längtan efter förändring och en vilja att öppna upp för den helige Ande och ge tid och rum för den helige Ande att verka i mötena. Då sker mirakler, helanden och människor får möta Gud.
I avslutningen av mötet då vi bad för ungdomarna kom deras mindre syskon fram och la händerna på sina syskon. Några av barnen var så små, så de ställde sig på bänkarna för att nå upp till sina syskon. De la händerna på ungdomarna och hjälpte till att om "smörjelse från den helige Ande". En profetisk hälsning om att dessa ungdomar ska få vara med om att föra kamrater till Jesus gav genklang i mötet. Man vittnade om hur Jesus också talat om att de skall vara ljus på en ort där det finns mycket av andligt mörker, drogmissbruk och arbetslöshet.
Be gärna för Storfors och vännerna i församlingen. Jag tror att det ska ske underbara saker i deras kommun, som är en av de minsta i Sverige. Be att burmeserna ska få jobb och idéer om hur de ska kunna starta företag och bli till välsignelse där de bor.

Barnen från Syrien äntligen i Filipstad!!!

Ett fantastiskt mirakel och ett sorgligt beslut, men så är väl livet. Äntligen har de två barnen får Syrien kommit till Filipstad. Det byråkratiska krånglet har pågått i TVÅ ÅR! men idag blev jag inbjuden till fest. Har haft stöd från alla myndigheter. Från FN till Migrationsverket, ambassader och IOM m.fl vars förkortningar jag inte kan tyda. Ändå såg det hopplöst ut och jag undrade hur de skulle klara sig utan föräldrar med en barnflicka som försökte ta hand om dem då de flydde från stadsdel till stadsdel o.s.v.
Jag vill tacka alla som bidragit med pengar till barnen.

Dagens sorgliga beslut handlar om en torterad pojke som jag följde med till en läkare idag. Sjukvården ansåg sig endast kunna ge antidepressiva tabletter trots svåra skador och posttraumatisk stress. Vi gick ut i bilen och för första gången fick jag be en bön i Jesus namn medan tårarna strömmade för våra kinder. Nu står hoppet till Röda Korsets läkare och psykolog.
Sverige har förbundit sig att inte skicka iväg människor till tortyr. Då borde väl samhället kunna genomföra en tortyrdokumentation för att förhindra utvisning tillbaka till våldet och grymheterna.

Abrahams välsignelse

Gud ingick ett förbund med Abraham och han blev rikligen välsignad. Abrahams välsignelse fortsatte i hans barn och deras barn familjer och släkter.
De tre stora religionerna Judendom, Kristendom och Islam vördar och eftersträvar Abrahams välsignelse.
Den senaste tiden har flera personer hört av sig från andra orter i Sverige och förmedlat hälsningar till vår församling, att vi ska få se hur Guds rika välsignelse ska vila över oss och vårt arbete.
"Ni ska få se att det goda som ni upplevt skall förökas", skrev en förkunnare nyligen strax innan vi skulle börja vår gudstjänst. "Kyrkan ska fyllas och det ni ser är bara början på något som Gud vill göra i era bygder", fortsatte mannen i det långa sms som jag läste.
Igår på vårt Språkcafé i Vasakyrkan (den församling som vi samarbetar med) fick vi bära upp fler bord och stolar eftersom det strömmade in mer och mer människor. Filipstads Tidning fanns på plats för att intervjua Peter och teamet samt några av besökarna. Journalisten konstaterade, att det finns ett stort behov av mötesplatser och att vårt initiativ fyller en viktig funktion.
Vi fick kontakt med flera kristna ungdomar från flera länder, några med uppehållstillstånd som går på skola i Filipstad och andra som ängsligt undrar om de får stanna i Sverige. De sjöng och bidrog till den livfulla och härliga gemenskapen där även ett stort antal muslimer deltog och trivdes. Vi har skapat en mötesplats där vi som människor först och främst får mötas och se och samtala med varandra i respekt med och för varandra.
Nu ser vi fram emot fortsättningen med förväntan och glädje.

Snökaos, men välfylld kyrka

Trots snökaos var vi rätt många som samlades igår till en underbar gudstjänst. Några som besökte kyrkan för första gången idag. Be gärna för vårt ungdomsteam som jobbar och knyter många kontakter. Be för dem för arbetet är också slitsamt och det går åt mycket energi. Många nya besökare och nya medlemmar betyder även mer och mer arbete av olika slag, men det ÄR roligt och ger även MYCKET GLÄDJE och VÄLSIGNELSE.
Flera flyktingar har hört av sig under söndagseftermiddagen o kvällen. En blödarsjuk kvinna som lever på ca 1100 kronor i månaden får inte hjälp med livsviktig medicin. Sjuka barn får inte heller den hjälp de måste ha. Vi skulle behöva påfyllning i vår flyktingfond. Kanske någon församling har stort överskott från second hand? Förlåt att jag frågar så här, men det känns så svårt att lyssna på människors förtvivlan och inte ha resurser. Nu vet jag att kvinnan och barnen ber och tittar om det ska komma någon ängel och knacka på deras dörr.
När jag var liten var vi ibland mycket fattiga. Pappa var ofta utomlands och fick nästan ingen lön. En dag bad mamma en bön eftersom vi inte hade något att äta. Efter bönen sprang jag ner till brevlådan och drog upp ett kuvert med 200 kronor i. Det var mycket pengar på den tiden. Sen brukade det komma en man med en kasse kycklingrester som mamma kokade soppa på. Resterna fick han ta med sig från sitt jobb. Vi fick be och uppleva bönesvar många gånger.
Korskyrkans bankgiro är 891-8302 Skriv Flyktingfonden om du vill ge ett bidrag. Jag vet inte hur ofta kvinnan måste förnya sin medicin, men varje gång kostar det 600 kronor. Det är ca hennes halva månadsbidrag.

Öppen Kyrka-Språkcafé

Tillsammans med Teen Challenge-flickorna Johanna och Elinor begav vi oss till asylboendet för att marknadsföra ÖPPEN KYRKA i Vasakyrkan. Jag kontaktade en syrisk kvinna som hjälpte oss att skriva en affisch på arabiska. När hon skrivit klart frågade hon om hon kunde få ta sin skolklass med nyanlända elever med sig till kyrkan för ett studiebesök. Senare på dagen när jag kom hem ringde en kollega till kvinnan och även hon ville ta med sig en grupp elever. Då blev jag kontaktad av en grupp människor från olika föreningar, Svenska Kyrkan, företag, samhällsorganisationer och kommunen. Deras grupp har sammanträtt för att hitta lokal och kunna starta ett språkcafé. Nu undrade de om vi kunde träffas för att samverka. På så sätt öppnade Vasakyrkan dörren och vi hade vår första Öppna kyrka med språkcafé. Så här skrev jag på kvällen efteråt på Facebook:
Premiär för mångkulturellt språkcafé idag i Vasakyrkan, Filipstad. Ett initiativ där flera organisationer, myndigheter och församlingar deltar. Det kom mycket folk. Vi svenskar hade alla fullt upp att svara på alla frågor och försöka vägleda och berätta samt ge tips. Läraren från skolan bad mig förklara för hennes elever varför vi var så glada och varför vi välkomnade dem så hjärtligt. Det var roligt att svara på den frågan. Flera fick svar på olika integrationsproblem och någon fick ett positivt svar från en myndighet som vi kunde förmedla kontakt med. Detta kommer att ge ringar på vattnet, så vi får säkert fler besökare nästa torsdag.

Tid att söka Gud

En ögonblicksbild från igår kväll från möteskampanjen med Ingemar Helmner i Hällefors-Filipstad
 
Kärlek, gudsnärvaro, atmosfär, läsarsånger, bön och förbön, tårar, skratt och glädje. Fullsatt kyrka på Melodifestivalskvällen. Helandeunder, men även mäktigt att våra nyanlända afghaner, eritreaner och iranier upplever Guds kraft och blir så starkt berörda när förkunnaren Ingemar Helmner sjunger de gamla läsarsångerna. Vi minns sångerna från väckelsetider, men samme underbare Guds helige Ande talar rakt in i våra flyktingars liv, läker sår, gjuter olja i tortyroffrens smärtfyllda minnen. Ingen rör sig när gudstjänsten efter flera timmar tar slut. Man vill sitta i stillhet och dricka mer av det levande vattnet. I bilen hem brister våra passagerare ut i stort tack till vår underbare Jesus. Detta mina vänner är LIVET.
Nu ska snart söndagens gudstjänst i Filipstad börja. Vi har ordnat med buss från Hällefors. I fredags och lördags hade vi buss till mötena i Hällefors. Vi invigde även vår tolkanläggning. Glädjen och tacksamheten över detta var stor bland dem som fick tolkat till engelska. Vi hade tyvärr problem med att få persisk tolk, men åhörarna spridde ut sig och satt bredvid varandra och hjälptes åt att tolka till sina kamrater. Det störde inte alls.
Är så oerhört tacksam till Gud för Hans stora nåd och kärlek till oss här i Bergslagen.
Igår hade vi även BÖN FÖR BERGSLAGEN då vi bad för vårt land, för skola, media, de styrande, familjen, företagande och näringsliv, våra kommuner och vi bad för de länder och folk som var representerade under dagen. Vi kallade fram några av våra nyanlända vänner från Afghanistan, Iran, Guinea, Etiopien, Eritrea, Finland, Uganda och Holland.
Det var liv och engagemang i bönen och förbönen. Bön, bibelord varvades med lovsånger och läsarsånger. Även då en underbar ATMOSFÄR av Guds helighet och kärlek, nåd och sanning.

Tid att söka Gud

Nu till helgen har vi besök av reseevangelisten, sångaren och förkunnaren Ingemar Helmner. Vi har möten både i Filipstad och Hällefors.
Fredag kl. 19 i Korskyrkan, Hällefors
Lördag kl. 15 och 18 i Korskyrkan, Hällefors Klockan 15 BÖN FÖR BERGSLAGEN (till denna samling går ingen buss)
Söndag klockan 11 är gudstjänsten i Vasakyrkan, Filipstad
Vi har en buss som hjälper till att skjutsa till mötena 45 minuter innan mötena börjar. Bussen avgår från buss-stationen i Filipstad och på söndag från Korskyrkan i Hällefors.
Hjärtligt välkomna!

Nyanlända i Filipstad

INFO HÄMTAT FRÅN VÅR KOMMUNS HEMSIDA:

Oroligheter, krig och förföljelse gör att människor flyr från sina länder och söker asyl bland annat här i Sverige.

Just nu är det många som kommer från Syrien, men också från Somalia, Eritrea och Afghanistan.

Migrationsverket har i uppdrag att pröva skälen för ansökan om asyl. Migrationsverket har anläggningar där asylsökande får bo. Den asylsökande kan också bo hos vänner eller släktingar.

Filipstads kommun har avtal med Migrationsverket om anläggningsboende. Det är cirka 410 platser runt om i vår kommun. Boendet är i lägenheter. Flest bor i Lesjöfors, men även i Filipstad, Persberg och Nykroppa.

Filipstads kommun tar även emot asylsökande ensamkommande barn. Dessa barn har kommit hit till Sverige utan någon vårdnadshavare eller annan vuxen i sällskap. Det behöver dock inte innebära att dessa barn är föräldralösa.

Kommunen har sedan flera år ett avtal att ta emot personer som fått uppehållstillstånd (Kommunplacering). Antalet är 35 st per år. På grund av att det är fri bosättning, har antalet som valt att flytta till Filipstad ökat till 140 st (under 2013).

Migrationsverket har på senare tid, på grund av den stora inströmningen av flyktingar, stort behov av ytterligare platser av boende för asylsökande. Detta har man löst genom att hyra på kortare tid av privata aktörer. I Filipstad finns ett sådant boende i närheten av gamla Lasarettet. Det rymmer cirka 180 platser. Detta har skett utan kommunens möjlighet till påverkan.

Antal (cirka) anläggningsboende asylsökande och kommunplacerade i Filipstads kommun
Kommunens lägenheter 410 platser
Ensamkommande barn (kommunalt boende) 30 platser
Privata lägenheter 180 platser

Kommunplacerade (2013) 140 personer

Andra kategorier av nyanlända
Vi har fler olika kategorier av nyanlända i vår kommun:

- De som nyligen fått uppehållstillstånd och fått kommunplats i Filipstad.
- De som flyttar hit av egen kraft. Det är fri bosättning i vårt land.
- Kvinnor eller män, från andra länder, som gifter sig med kommuninvånare.
- Gömda eller papperslösa, som vistas i landet utan tillstånd.

Ersättning från staten
Kommunen får statliga ersättningar, som till stora delar täcker kostnaderna för arbetet med våra nyanlända.
Inom kommunen arbetar 50-60 personer med nyanlända. Det är bland annat lärare och boendepersonal för de ensamkommande barnen.Tomater, industri och mångkultur

Förkunnaren Frank Mangs hembygder modell för integration

Närpes stad i Finland är ett föredöme när det gäller integration och mottagande av flyktingar. Migrationsinstitutet har sammanställt en rapport som heter "tomater, industri och mångkultur". (det finns många växthus i bygderna runt omkring staden där flyktingarna arbetar) Jag har just nu avslutat fyra seminarier i Filadelfiakyrkan i Närpes på temat "Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?" Jag har framhållit det positiva sätt som jag uppfattat att Finland tar emot flyktingar. Blev intervjuad av tidningar och TV i Österbotten och berömde Finland samtidigt som jag underströk att Europa behöver hjälpas åt att ta hand om fler kvotflyktingar från Syrien. Närpes förbereder sig att under detta år ta emot ett 20-tal kvotflyktingar. Dagarna i Närpes var en förberedelse för att kunna ta emot flyktingarna på ett bra sätt.
Seminarierna anordnades av Filadelfiaförsamlingen m.fl kyrkor i samarbete med staden och Vuxeninstitutet.
Närpes vuxeninstitut är en utbildningsinstitution som ger människor möjlighet att utveckla fritidsintresse eller att fördjupa kunskaper i något ämne. Årligen erbjuder institutet ca 550 kurser i varierande längd och inom olika ämnesområden, allt från praktiskt inriktade kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna universitetet. Dessutom ordnas allmänna föreläsningar, seminarier och konferenser. Utställningar och resor kompletterar verksamheten, som bygger på kommuninvånarnas behov och önskemål och bedrivs så decentraliserat som möjligt. Finska staten är medfinansiär.
Jag har haft mycket intressanta dagar och är tacksam för det varma mottagandet och den intresserade publiken.
Den modell som vuxit fram i Närpes kännetecknas av en samverkan mellan kommuninvånare, företag, myndigheter och "tredje sektorn". Skulle tro att det menas civilsamhället dvs t.ex. kyrkor, idrottsföreningar m.fl organisationer. Attityden mot invandrare är positiv i staden och är den stad utanför storstäderna som lyckats bättre med integreringen. På ett av seminarierna deltog en bosnisk kvinna som sitter med i stadens styre. Nyanlända välkomnas som närpesbor och inte bara som arbetskraft. Invandrarna kom som räddande änglar då företag sökte arbetskraft. Den sk Närpesmodellen bygger på ett småskaligt lokalsamhälle.
JAG FICK BESÖKA FRANK MANGSGÅRDEN. Ska blogga om det besöket när jag kommer hem från Finland. har även en del bilder. Blev imponerad av Frank Mangsgårdens olika verksamheter och byggnader.

Nytt möte med Migrationsverket

Nu på torsdag den 16 januari ska vi (SKRs migrationsgrupp) träffa Migrationsverkets chefsjurister för en utvärdering av kursen som vi haft om konversion och religion som grund för asyl. Det återstår en utbildningsdag senare i vår. Efter det kommer jag att sluta i Sveriges Kristna Råd. Jag fortsätter mitt engagemang på andra sätt inom EFK och nu även inom Pingst.
Jag kan konstatera att det fortfarande utvisas flera konvertiter. Polisen jagar dem på uppdrag av Migrationsverket. Igår sms:ade en svensk kvinna som var förtvivlad över att polisen jagade hennes man som är kristen konvertit från Iran. En annan svensk man var så upprörd och arg eftersom ingen av migrationsmyndigheterna tror att hans fru blivit kristen. Ändå är hon med i församlingens styrelse och ledning!!! En av hennes bekanta blev hemskickad och där blev han slagen så illa att han inte kunde prata. Flera blir INTE kallade till utredning och man dömer ut deras kristna tro som icke genuin. Icke genuin, ett uttryck som en av cheferna sa, att de måste ta bort, för vem kan avgöra det. Ja, helt rätt.
Jag kan också konstatera att de som berättar att de blivit kristna i hemlandet eller visat intresse för kristen tro i hemlandet och när de kom till Sverige, de får oftast positiva beslut. Det är DE SOM BLIRE KRISTNA SENT I ASYLPROCESSEN och de som blir kristna EFTER LAGA KRAFTVUNNA BESLUT som får avslag. Jag kan delvis förstå MV. Det finns folk som kanske blir kristna för att ta en sista chans att få stanna. Men de absolut flesta uppfattar jag som ärliga. Eftersom vi tar tid för undervisning, samtal och reflektion, menar jag att vi kan vara trygga med de dop vi genomför och de intyg som vi skriver.
Läser man Bibeln ser vi även att Filippos döpte den etiopiske hovmannen och lämnade honom hastigt när den helige Ande ryckte bort Filippos. Det var ett undantag när det gäller uppföljning. Vi har också gjort undantag. Vi ber att den helige Ande ska leda oss att alltid handla rätt.
Jag tänker arbeta politiskt (kandiderar till riksdagen) för att få en mer rättssäker asylprocess. Tror även att den utbildning vi haft kommer att genomsyra Migrationsverkets jurister och övriga anställda. På sikt blir det bättre asylbedömningar.
Till mötet på torsdag tar jag ändå med mig ett flertal ärenden där kyrkor och församlingar är förtvivlade för att deras medlemmar inte blir trodda och inte får intervju där de kan berätta och redogöra för sin tro.

RSS 2.0

Frälsaren

En iRing webbring.

Slump

Lista

Nästa


Bloggtoppen.se BlogRankers.com Blogglista.se Religion bloggar Religion