Tid att söka Gud

Nu till helgen har vi besök av reseevangelisten, sångaren och förkunnaren Ingemar Helmner. Vi har möten både i Filipstad och Hällefors.
Fredag kl. 19 i Korskyrkan, Hällefors
Lördag kl. 15 och 18 i Korskyrkan, Hällefors Klockan 15 BÖN FÖR BERGSLAGEN (till denna samling går ingen buss)
Söndag klockan 11 är gudstjänsten i Vasakyrkan, Filipstad
Vi har en buss som hjälper till att skjutsa till mötena 45 minuter innan mötena börjar. Bussen avgår från buss-stationen i Filipstad och på söndag från Korskyrkan i Hällefors.
Hjärtligt välkomna!

Nyanlända i Filipstad

INFO HÄMTAT FRÅN VÅR KOMMUNS HEMSIDA:

Oroligheter, krig och förföljelse gör att människor flyr från sina länder och söker asyl bland annat här i Sverige.

Just nu är det många som kommer från Syrien, men också från Somalia, Eritrea och Afghanistan.

Migrationsverket har i uppdrag att pröva skälen för ansökan om asyl. Migrationsverket har anläggningar där asylsökande får bo. Den asylsökande kan också bo hos vänner eller släktingar.

Filipstads kommun har avtal med Migrationsverket om anläggningsboende. Det är cirka 410 platser runt om i vår kommun. Boendet är i lägenheter. Flest bor i Lesjöfors, men även i Filipstad, Persberg och Nykroppa.

Filipstads kommun tar även emot asylsökande ensamkommande barn. Dessa barn har kommit hit till Sverige utan någon vårdnadshavare eller annan vuxen i sällskap. Det behöver dock inte innebära att dessa barn är föräldralösa.

Kommunen har sedan flera år ett avtal att ta emot personer som fått uppehållstillstånd (Kommunplacering). Antalet är 35 st per år. På grund av att det är fri bosättning, har antalet som valt att flytta till Filipstad ökat till 140 st (under 2013).

Migrationsverket har på senare tid, på grund av den stora inströmningen av flyktingar, stort behov av ytterligare platser av boende för asylsökande. Detta har man löst genom att hyra på kortare tid av privata aktörer. I Filipstad finns ett sådant boende i närheten av gamla Lasarettet. Det rymmer cirka 180 platser. Detta har skett utan kommunens möjlighet till påverkan.

Antal (cirka) anläggningsboende asylsökande och kommunplacerade i Filipstads kommun
Kommunens lägenheter 410 platser
Ensamkommande barn (kommunalt boende) 30 platser
Privata lägenheter 180 platser

Kommunplacerade (2013) 140 personer

Andra kategorier av nyanlända
Vi har fler olika kategorier av nyanlända i vår kommun:

- De som nyligen fått uppehållstillstånd och fått kommunplats i Filipstad.
- De som flyttar hit av egen kraft. Det är fri bosättning i vårt land.
- Kvinnor eller män, från andra länder, som gifter sig med kommuninvånare.
- Gömda eller papperslösa, som vistas i landet utan tillstånd.

Ersättning från staten
Kommunen får statliga ersättningar, som till stora delar täcker kostnaderna för arbetet med våra nyanlända.
Inom kommunen arbetar 50-60 personer med nyanlända. Det är bland annat lärare och boendepersonal för de ensamkommande barnen.Tomater, industri och mångkultur

Förkunnaren Frank Mangs hembygder modell för integration

Närpes stad i Finland är ett föredöme när det gäller integration och mottagande av flyktingar. Migrationsinstitutet har sammanställt en rapport som heter "tomater, industri och mångkultur". (det finns många växthus i bygderna runt omkring staden där flyktingarna arbetar) Jag har just nu avslutat fyra seminarier i Filadelfiakyrkan i Närpes på temat "Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?" Jag har framhållit det positiva sätt som jag uppfattat att Finland tar emot flyktingar. Blev intervjuad av tidningar och TV i Österbotten och berömde Finland samtidigt som jag underströk att Europa behöver hjälpas åt att ta hand om fler kvotflyktingar från Syrien. Närpes förbereder sig att under detta år ta emot ett 20-tal kvotflyktingar. Dagarna i Närpes var en förberedelse för att kunna ta emot flyktingarna på ett bra sätt.
Seminarierna anordnades av Filadelfiaförsamlingen m.fl kyrkor i samarbete med staden och Vuxeninstitutet.
Närpes vuxeninstitut är en utbildningsinstitution som ger människor möjlighet att utveckla fritidsintresse eller att fördjupa kunskaper i något ämne. Årligen erbjuder institutet ca 550 kurser i varierande längd och inom olika ämnesområden, allt från praktiskt inriktade kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna universitetet. Dessutom ordnas allmänna föreläsningar, seminarier och konferenser. Utställningar och resor kompletterar verksamheten, som bygger på kommuninvånarnas behov och önskemål och bedrivs så decentraliserat som möjligt. Finska staten är medfinansiär.
Jag har haft mycket intressanta dagar och är tacksam för det varma mottagandet och den intresserade publiken.
Den modell som vuxit fram i Närpes kännetecknas av en samverkan mellan kommuninvånare, företag, myndigheter och "tredje sektorn". Skulle tro att det menas civilsamhället dvs t.ex. kyrkor, idrottsföreningar m.fl organisationer. Attityden mot invandrare är positiv i staden och är den stad utanför storstäderna som lyckats bättre med integreringen. På ett av seminarierna deltog en bosnisk kvinna som sitter med i stadens styre. Nyanlända välkomnas som närpesbor och inte bara som arbetskraft. Invandrarna kom som räddande änglar då företag sökte arbetskraft. Den sk Närpesmodellen bygger på ett småskaligt lokalsamhälle.
JAG FICK BESÖKA FRANK MANGSGÅRDEN. Ska blogga om det besöket när jag kommer hem från Finland. har även en del bilder. Blev imponerad av Frank Mangsgårdens olika verksamheter och byggnader.

Nytt möte med Migrationsverket

Nu på torsdag den 16 januari ska vi (SKRs migrationsgrupp) träffa Migrationsverkets chefsjurister för en utvärdering av kursen som vi haft om konversion och religion som grund för asyl. Det återstår en utbildningsdag senare i vår. Efter det kommer jag att sluta i Sveriges Kristna Råd. Jag fortsätter mitt engagemang på andra sätt inom EFK och nu även inom Pingst.
Jag kan konstatera att det fortfarande utvisas flera konvertiter. Polisen jagar dem på uppdrag av Migrationsverket. Igår sms:ade en svensk kvinna som var förtvivlad över att polisen jagade hennes man som är kristen konvertit från Iran. En annan svensk man var så upprörd och arg eftersom ingen av migrationsmyndigheterna tror att hans fru blivit kristen. Ändå är hon med i församlingens styrelse och ledning!!! En av hennes bekanta blev hemskickad och där blev han slagen så illa att han inte kunde prata. Flera blir INTE kallade till utredning och man dömer ut deras kristna tro som icke genuin. Icke genuin, ett uttryck som en av cheferna sa, att de måste ta bort, för vem kan avgöra det. Ja, helt rätt.
Jag kan också konstatera att de som berättar att de blivit kristna i hemlandet eller visat intresse för kristen tro i hemlandet och när de kom till Sverige, de får oftast positiva beslut. Det är DE SOM BLIRE KRISTNA SENT I ASYLPROCESSEN och de som blir kristna EFTER LAGA KRAFTVUNNA BESLUT som får avslag. Jag kan delvis förstå MV. Det finns folk som kanske blir kristna för att ta en sista chans att få stanna. Men de absolut flesta uppfattar jag som ärliga. Eftersom vi tar tid för undervisning, samtal och reflektion, menar jag att vi kan vara trygga med de dop vi genomför och de intyg som vi skriver.
Läser man Bibeln ser vi även att Filippos döpte den etiopiske hovmannen och lämnade honom hastigt när den helige Ande ryckte bort Filippos. Det var ett undantag när det gäller uppföljning. Vi har också gjort undantag. Vi ber att den helige Ande ska leda oss att alltid handla rätt.
Jag tänker arbeta politiskt (kandiderar till riksdagen) för att få en mer rättssäker asylprocess. Tror även att den utbildning vi haft kommer att genomsyra Migrationsverkets jurister och övriga anställda. På sikt blir det bättre asylbedömningar.
Till mötet på torsdag tar jag ändå med mig ett flertal ärenden där kyrkor och församlingar är förtvivlade för att deras medlemmar inte blir trodda och inte får intervju där de kan berätta och redogöra för sin tro.

RSS 2.0