380 kristna ledare skriver idag

”Hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra”

Sverigedemokraternas valframgång i senaste valet och deras ambition att göra invandringen till en huvudfråga i ett nyval gör oss mycket bekymrade.
Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad gettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.

På vissa områden kan den sverigedemokratiska retoriken låta fin, med hänvisningar till kristen historia och kultur. Men det är viktigt för oss kristna att se igenom och bakom den ytan. Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen. I enskilda värderingsfrågor kan man tyckas ha en vettig politik, men när man ser på vad som är den röda tråden och vad som präglar och genomsyrar deras människosyn och deras politiska förslag, så borde det vara uppenbart för var och en att de står oerhört långt från Jesu ord: "Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig" (Matt 25: 35-36). Detta är riktmärket för oss kristna, både för hur vi lever som församlingar och för hur vi vill påverka politiken.

Vi anser att talet om massinvandring är en myt som Sverigedemokraterna sprider. Under 2013 var, enligt Migrationsverkets egen officiella statistik, den totala invandringen till Sverige 116 600 personer. Den största gruppen var antingen adoptivbarn, hemvändande svenskar eller personer som kommit hit genom den fria rörlighet vi har inom EU för att studera eller arbeta. Endast en dryg tredjedel av totala invandringen var flyktingar inklusive anhöriga till dem, totalt 40 000 personer. Den största delen av så kallad invandring till Sverige är naturlig migration som sker runt om i världen, även svenskar flyttar till andra länder för att arbeta, studera eller på grund av giftermål. Det är riktigt att antalet asylsökande har ökat kraftigt i år, framförallt beroende på en snabb ökning av asylsökande från Syrien, 29 000 hittills i år. Man bör dock komma ihåg att 4-5 miljoner är på flykt från Syrien så det är bara en bråkdel av dessa som kommer till Sverige. Flyktinginvandringen på 40 000 bör ställas i relation till utvandringen från Sverige som är cirka 50 000 per år. Under senare år har närmare hälften av alla asylsökande fått uppehållstillstånd.

Många av dem som kommer till Sverige som flyktingar är antingen muslimer eller kristna. Flertalet av dessa flyr ifrån miljöer där islamistiska grupper utövar våld för att driva igenom sin tolkning av islam. Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet.

Att ta emot flyktingar handlar om ett etiskt vägval, att ett samhälle visar öppenhet och barmhärtighet mot utsatta människor. Det finns plats för fler i Sverige och vi kan förbättra vår migrationspolitik, bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom flyktingar på sikt i stor utsträckning integreras på arbetsmarknaden är det fel att bara kalla flyktinginvandringen för en kostnad. Sanningen är att vissa sektorer i Sverige är i dag beroende av invandrares arbetsinsatser.

Vi tycker inte alls att Sverige tillämpar en för generös flyktingpolitik. Det har utkämpats många kamper mot myndigheterna för att övertyga dem om att konverterade muslimer ska få stanna i Sverige.

Vi bör som kristna och som kyrkor vara goda föredömen och aktivt hjälpa flyktingar, verka för integration med mera. Detta kan vi göra på många sätt som kyrkor, vi kan ordna språkundervisning, vi kan hjälpa till med myndighetskontakter, vi kan använda kyrkor och kyrktomter för övernattning, vi kan dela ut mat, vi kan hjälpa till och starta företag som kan anställa flyktingar med mera. Vi gläds åt alla initiativ som tagits av kristna församlingar för att hjälpa både flyktingar och EU-migranter.

Att hjälpa människor i närområden har vi kyrkor ägnat oss åt i alla tider, men det utesluter inte att ha en generös flyktingpolitik på hemmaplan. Även Sverige kan bli ett närområde om Ryssland får större maktambitioner. Om vi då vill och kan ta emot många fler flyktingar än i dag, varför kan vi då inte ta emot mera långväga flyktingar i dag?

Vi behöver vara en opinionsbildande röst i samhället för att värna om generositet och tolerans. Att hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra. I en valrörelse där invandring och flyktingar av vissa krafter bara kommer att framställas som ett stort problem, där ska vi höja rösten i protest.

Stefan Swärd
pastor i Elim­kyrkan i Stock­holm, som tillhör Evan­ge­liska frikyrkan/Equmeniakyrkan

Sven-Gunnar Hultman
pastor i Hedvigs­lundskyrkan i Gävle, som tillhör Pingströrelsen


Följade pastorer och ledare har skrivit under uppropet:

Pingströrelsen:
Thomas Henning, Falköping
Görgen Hellman, Vetlanda
Magnus Edforss, Mariestad
Sebastian Tarkiainen, Överhörnäs
Andreas Wessman, Malmö
Stefan Rizell, Lerum
Rolf Gard, Tranås
Henrik Demetriades, Norrköping
Per Hammarström, Härnösand
Mattias Sennehed, Malmö
Paul Orlenius, Stockholm
Christian Kastö, Borås
David Johansson, Sandviken
David Sundström, Luleå
Niclas Nilsson, Mörlunda
Elias Berg, Älvängen
Peter Lewin, Göteborg
Sören Eskilsson, Stockholm
Kjell Eriksson, Delsbo
Pumba Johansson, Mölndal
Patrick Larsson, Avesta
Daniel Alm, Västerås
Krister Hultberg, Lund
Tigleth Malkey, Södertälje
Hans-Erik Bylund, Botkyrka
Sören Perder, Örebro
Johannes Magnusson, Göteborg
Marica Reid, Sollentuna
Stanley Karlman, Karlshamn
Andreas Nielsen, Stockholm
Ulf Sundkvist, Karlskrona
Håkan Nordlund, Bollnäs
Niclas Wiktorell, Nässjö
Malin B Murphy, Gävle
Niclas Forsberg, Östersund
Anders Ekstedt, Linköping
Joakim Appelgren, Gävle
Samuel Rönnbrink, Ärla
Manuel Henriquez, Solna
Allan Ekstedt, Eskilstuna
Robert Bergström, Malmköping
Samuel Wennstig, Bollnäs
Stefan Claar, Norrköping
Jörgen Fahlstedt, Lycksele
Ola Olofsson, Varberg
GertOve Liw, Hudiksvall
Ingrid Andersson, Österfärnebo
Marcus Sönnerbrandt, Linköping
Mattias Edlund, Växjö
Mia Lindgren, Edsbyn
Tomas Höglund, Borlänge
Stefan Beimark, Örnsköldsvik
David Vindlycke, Mariestad
Samuel Hector, Stockholm
Bernt Broberg, Motala
Sven Bengtsson, Skövde
Tommy Sandqvist, Sundsvall
Anders Jansson, Näsviken
Anders Ahlenius, Värnamo
Pär Haglund, Alfta
Tomas Jonsson, Falköping
Kurt Enström, Ljusdal
Samuel Jonsson, Tyresö
Chatrine Carlson, Jönköping
Stig Bomberhult, Växjö
Emil Gillsberg, Mora
Pelle Hörnmark, Föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan

Evangeliska frikyrkan:
Claes Rangsjö, Skara
Daniel Lindqvist, Uppsala
Anna Enberg, Ljungsbro
Bengt Freed, Borensberg Godegård
Peter Samuelsson, Umeå
Joachim Elsander, Borlänge
Eleonore Gustafsson, Linköping
Kevin David, Gävle
Mattias Lindsmyr, Rimforsa
Martin Davén, Sundsvall
Anton Johnsson, Finnerödja
Lars Mörling, Husbykyrkan
Fredrik Lignell, Linköping
Mats Nordén, Västerås
Rikard Edefors, Örebro
Robert Bavington, Göteborg
Kiell Thofters, Heby
Johan Mörlid, Klädesholmen
Jan-Gunnar Wahlén, Örebro
Robert Åkerlund, Örnsköldsvik
Thomas Arvidsson, Aneby
Magnus Lilja, Östervåla
Andreas Tofters, Sala
Linalie Karlsson, Linköping
Håkan Karlsson, Råslätt
Anton Fagerstedt, Östra Ryd
Erik Bryskhe, Götene
Christer Roshamn, Motala
Tomas Wallengren, Hillerstorp
Henrik Steen, Istanbul
Carl Lindahl, Örnsköldsvik
Ingemar Forss, Östersund
Kenneth Hermansson, Östersund
David Axelsson, Huskvarna
Kjell Söderblom, Stockholm
Ivan Lundberg, Älvsbyn
Annika Karlsson, Tingsryd
Richard Hultmar, Luleå
Kjell Waern, Stockholm
Alfred Nygren, Vargön
Mikael Boman, Mullhyttan
Eric Lacabanne, Huskvarna
Karl-Oskar Fredriksson, Djursdala
Waldemar Sjögren, Mariestad
Patricia Ask, Västerort
Per Alexanderson, Örebro
Jan Gustafson, Kisa
Mikael Hallenius, Örebro
Ingemar Fhager, Göteborg
Hans Jansson, Huskvarna
Richard Cruz, Helsingborg
Krister Petersson, Götabro
David Svensson, Skärholmen
Martin Wärnelid, Stockholm
Josefin Lennartsson, Örebro
Urban Gustavsson, Borås
Boris Nilsson, Ljungby
Peter Johansson, Filipstad
Charlotta Aginger, Skärholmen
Maria Furusand, Stockholm
Bengt Sjöberg, Filipstad-Hällefors
Alexander Bervebrink, Malmbäck
Mattias Gustafsson, Malmbäck
Inga-Märtha Isacson, Norrköping
Sofia Bengtsson, Linköping
Samantha Junggren, Korsberga
Sune Nordin, Uppsala
Lennarth Hambre, Linköping
Micael Nilsson, Borås
Conny Thordsson, Tingsryd
Ingrid Thordsson, Tingsryd
Carl-Johan Hultman, Rumskulla
Tord Johansson, Mockfjärd
Daniel Klemetz, Tuve
Lars-Inge Larsson, Asker
Tomas Olsson, Lindesberg
Ingegerd Allansson, Nässjö
Fredrik Wenell, Örebro missionsskola
Mikael Tellbe, Örebro missionsskola
Maritha Vilhelmsson, böne­koordinator Evangeliska fri­kyrkan
Öyvind Tholvsen, Församlingsprogrammet Evangeliska frikyrkan
Daniel Norburg, Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

Equmeniakyrkan:
Per Marklund, Östadkullebygden
Gustaf Björkman, Fiskebäck
Carl Johan Berglund, Uppsala
Johnny Lithell, Göteborg
Andreas Möller, Uppsala
Mattias Martinson, Öckerö
Magnus Kronberg, Sundbyberg
Lars Gunther, Trollhättan
Johan Arenius, Bromma
Thomas Mark, Rydsnäs
Lasse Andersson, Vrigstad
Niklas Björklund, Gävle
Josefine Arenius, Bromma
Stefan Albinsson, Stockholm
Jakob Olofsgård, Jönköping
Jonas Lund, Värne
Jens Marklund, Falun
David Lomas, Ekenässjön
Thomas Sandin, Hackvad
Daniel Sander, Bankeryd
Anders Svensson, Mölndal
Ulf Eriksson, Jönköping
Lennart Okkonen Johansson, Värmlandsnäs
Jovita Häggmyr, Karlstad
Cecilie B.S. Larsen, Dals-Ed
Andreas Sköldmark, Kaxholmen
Anna-Karin Holmberg, Hudiksvall
John Ahlström, Jönköping
Peter Baric, Fiskebäck
Pär Månsson, Askersund
Johanna Lantz, Mysingsö
Göran Bondesson, Upplands Väsby
Henrik Wernvik, Lindome
Klas Eriksson, Bromma
Robert Eriksson, Sävedalen
Jonas Eveborn, Linköping
Jakob Svensson, Åkerbygden
Linus Brengesjö, Stockholm
Oskar Johansson, Örbyhus
Arne Josefsson, Mariestad
Daniel Strömner, Vännäs
Lasse Vallmoss, Uppsala
Göran Zettergren, Göteborg
Ingrid Svensson, Kållered
Claes-Göran Ydrefors, Stockholm
Kalle Spetz, Skillinge
Samuel Östersjö, Lidköping
Ulla Marie Gunner, Stockholm
Lars-Anders Kjellberg, Jönköping
Elin Alm, Göteborg
Daniel Åkerblad, Falkenberg
Linda Näkne, Jönköping
Urban Gustafsson, Eksjö
AnnaCarin Abrahamsson, Donsö
Pelle Widman, Gävle
Maria Öst, Stockholm
Lena Huld, Styrsö
Urban Elenäs, Örbyhus
Per Knutsson, Rättvik
Emma Rudäng, Bohus-Björkö
Tobias Wahlström, Tranås
Jan-Eric Larsson, Eksjö
Johan Einarsson, Jönköping
Frida Blomberg, Linköping
P-O Sveder Renklint, Arvika
Erling Andersson, Nässjö
Hanna Enbom, Bromma
Andreas Löwkvist, Västerås
Paul Enlund, Örebro
Gunnar Pettersson, Växjö
Jonas Lundkvist, Örebro
Emanuel Georgson, Trollhättan
Gabriel Blad, Eskilstuna
Jessica Elnefred, Borlänge
Per-Henrik Bark, Linköping
Ann Westblom, Bromma
David Norén, Floda
Terése Svensson, Mullsjö
Rut Rydberg, Åsbro
André Bertilsson, Luleå
Pehr Hellberg, Enskede
Carola Störbäck, Lund
Lennart Thorsell, Gävle
Pea Karlsson, Lidköping
Carl Sundberg, Halmstad
Sten Högberg, Furulund/Malmö
Lena Olsson, Torpa
Anna Bendes, Stockholm
Alf Englund, Västerås
Derek Walles, Sösala
Peter Lindroos, Alingsås
David Sirviö, Malmö
Tomas Boström, Visby
Gustaf Danielsson, Horla-Siene
Carin Hemmati, Hallunda
Rebecca Simonsson, Trollhättan
Julia Everstrand, Jönköping
Ulla Svensson, Södertälje
Martin Linde, Örebro
Albin Andreasson, Horla-Siene
Angela Collin, Örebro
Anton Ahlmark, Värnamo
Hanna Bogren, Kaxholmen.
Karolina Rönn, Uppsala
Martin Linde, Örebro
Lennart Karlsson, Säffle
Torbjörn Härlin, Åsbro
Ann-Louise Holmlind, Örebro
Maria Schönning, Fellingsbro
Carina Jarlsbonde, Kumla
Christer Hambre, Equmeniakyrkan Region Svea
Erik Lund, Pastorskandidat
Lotta Geisler, Bromma Folkhögskola
Ida-Maria Brengesjö, Equmenia Region Öst
HannaSara Leonos, Hässelby, pastorskandidat
Bertil Svensson, Internationell koordinator, Equmeniakyrkan
David Lund, Pastorskandidat
Jonathan Lennartson, Pastorskandidat
Joakim Stenmo, Equmenia Region Syd
Josue Leones, Pastorskandidat
John Eidering, Equmenia Väst
Patric Forsling, General­sekreterare Equmenia
Rune W Dahlén, Equmeniakyrkan
Helen Friberg, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Roger Henningsson, Equmeniakyrkan, Region Mitt
Charlotte Thaarup, Equmeniakyrkan, RegionSyd
Jenny Dobers, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Peter Svanberg, samordnare församlingsgrundande Equmeniakyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

Frälsningsarmén:
Ragnhild Granholm, Skövde
Elisabeth Mattila, Nässjö
Christina Vauhkola, Skebobruk
Marcus ”Mackan” Andersson, Umeå
Maud Fennvik, Haparanda
Rolf Karlsson, Alingsås
Turid Bååth, Stockholm
Per-Uno Åslund, Stockholm
Christer Eklöv, Umeå
Johanna Fryk, Visby
Henrik Bååth, Stockholm
Karin Larsson, redaktör Stridsropet
Marie Willermark, samfunds­ledare Frälsningsarmén
Lennart Lundberg, officers­skolan

Trosrörelsen:
Joakim Lundqvist, Uppsala
Peo Svensson, Sävsjö
Paul John, Falun
Leif Johansson, Uppsala
Sebastian Asklund, Uppsala
Elia Källner, Göteborg
Niklas Strindell, Uppsala
Mats Holmgren, Umeå
Eddie Stigson, Jönköping
Conny Thimberg, Vikarbyn
David Nyrén, Sävsjö
Peder Teglund, Borås
Jan Rosman, Norrköping
Carl-Gustaf Severin, Uppsala
Thomas Nordberg, Örnsköldsvik
Sören Johansson, Bollnäs
Håkan Gniste, Uddevalla
Calle Lilja, Uppsala
Ingrid Lilja, Uppsala
Thomas Lahti, Uppsala
Simon Ahlstrand, Uppsala
Jimmy Patring, Västerås
Per-Olof Eurell, Uppsala
Emil Anderås, Uppsala
Christian Åkerhielm, Uppsala
Jan Blom, Uppsala
Ingmar Aronson, Malmö
Svante Rumar, Uppsala
Mattias Nordström, Uppsala
Robert Johansson, Uppsala
Tormod Flatebö, Sundsvall
Tom Stigson, Sarpsborg
Thomas Wallin, Helsingborg

Övriga:
Daniel Karlsson, Stenungsund, Kristet Center Väst
Torbjörn Freij, Stockholm Vineyard
Andreaz Hedén, Stockholm Vineyard
Johan Skog, Skellefteå Vineyard
Josefin Skog, Skellefteå Vineyard
Jörn Hjort, Ledare Vineyard Sverige
Gunnar Axelsson, Malmö Vineyard
Mats Joelsson, Jönköping Vineyard
Henrik Lindmark, Norrköping Vineyard
Per-Magnus Börefelt, Nyköping Vineyard
Ted Jeans, Stockholm Vineyard
Ulf Dagerbrant, Umeå Vineyard
Tomas Lundqvist, Bankeryd, Svenska alliansmissionen
Kennet Heinevik, Lekeryd, Svenska alliansmissionen
Johan Ström, Älta, Svenska alliansmissionen
Jonas Melin, pionjärkonsulent, Svenska alliansmissionen
Ulf Häggqvist, församlingskonsulent, Svenska alliansmissionen
Carl-Johan R Freed, Skarpnäckskyrkan, SAM/EFK
Eva Albertsson, Bodafors Frikyrkoförsamling
Katarina Halldorf, Bönerörelsen Göteborg
Micael Grenholm, Uppsala, Mosaik
Anders Gerdmar, Uppsala, rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola
Lasse Andersson, Nävekvarn, församlingen Nyckeln
Erling Wennerlund, Rydaholms frikyrka
David Axelsson, Hällestad friförsamling
Torbjörn Aronson, Uppsala, Teol dr, Skandinavisk teologisk högskola
David Nyström, Uppsala, teolog och kyrkohistoriker
Carolina Nilsson, Jönköping, teologistudent, ALT
Andreas Grumsén, Hässleholm, teologistudent, ALT
Johan Danz, Hyssna församling, Svenska kyrkan
Tobias Elof Hadin, Hammar­kullen, EFS/Svenska kyrkan
Christoffer Abrahamsson, Stockholm, EFS
David Åhlén, Stockholm, artist
Maud Cajdert, Gävle, sjukhuspastor
Håkan Englund, Döderhult, Svenska kyrkan
Lennart Åkerlund, Kungälv, Svenska kyrkan
Micael Lundin, Örebro, Kristet Center
Patrik Sandberg, Sverigebönen
Joel Halldorf, Linköping, teolog och kyrkohistoriker
Marianne Andréas, generalsekreterare Sveriges frikyrkosamråd
Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska alliansmissionen
Lars-Gunnar Jonsson, missionssekreterare Svenska Alliansmissionen
Stefan Gustavsson, general­sekreterare Svenska Evangeliska Alliansen
Göran Andreasson, arméledare, Svenska Frälsningsarmén
Jacob Orlenius, Göteborg, föreståndare Linneahuset


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0