Instruktion för att rädda utvisningshotade irakier

 

 Allmän information om inlämnande av ‘Rule 39’ för irakiska asylsökande som riskerar avvisning till Irak inom kort tid

Europadomstolen i Strasbourg har informerat att den tänker titta närmre på säkerhetssituationen i Irak. Domstolen har meddelat att den kommer att fatta beslut i frågan runt den 15-16 november 2010. Under tiden har domstolen tillfälligt stoppat avvisningar till Irak för de personer som har lämnat in en ansökan i enlighet med ett förfarande som kallas ‘Rule 39’.

 

En ‘Rule 39’ anmälan skall utöver mer allmänna uppgifter om sökande, innehålla kopior på beslut och en sammanfattning av sökandes personliga risk vid ett återsändande till Baghdad. Om däremot en resa finns planerad inom en kort tid och det inte skulle finns tid eller möjlighet att inkomma med en mer detaljerad ansökan så räcker det att till domstolen faxa in bifogade blankett. I sådana fall måste dock anmälan kompletteras med tidigare nämnd information inom en tre veckors period.

 

Bifogat finner ni en generell överklagan till Europadomstolen som kan användas av irakier som ska avvisas inom en nära framtid. På blanketten ska följande ifyllas:

 

- Sökandes namn (med olika sätt som dessa kan skrivas på), ärendenummer hos Migrationsverket, nationalitet/födelsedatum/adress där sökande eller dennes ombud kan nås/namn på ombud/biträde om sådant finns
- Om möjligt: Sökandes ursprungsort och plats i Irak/datum då sökande anlände till Sverige och ansökte om asyl/ datum för slutgiltigt beslut/område i Irak dit sökande ska återvändas

- Det är viktigt att informera domstolen om datum för planerad avvisning/utvisning, och om sökande ej vet, ange ett datum då man tror det finns en risk för verkställande av avvisning/utvisning.
- Om möjligt: Bifoga kopior på beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen (även beslut gällande avslag på prövningstillstånd) på svenska. Europadomstolen behöver beslut för både föräldrar och barn i det fall det rör en familj. Se till att skicka kompletta beslut. Om så bara en sida av beslutet saknas kan det försena domstolens arbete och därmed möjlighet att stoppa en avvisning. Bifoga också kopior på id dokument om sådana finns att tillgå.

 

 

När ska en Rule 39 ansökan lämnas in?

·            Så snart som möjligt efter att sökande har erhållit ett slutgiltigt beslut och det finns en planerad avvisning. I princip kan inte en ‘Rule 39’ lämna in om det gått mer än 6 månader från det att sökande mottagit sitt slutgiltiga beslut. Det är av vikt att domstolen ges tillräckligt med tid att behandla ansökan. Skicka därför ansökan tillsammans med stödjande dokumentation (framför allt beslutet från migrationsverket och/eller domstol) så snart som möjligt och i god tid innan planerad överföring.

 

·            Uttömmande av nationella rättsmedel (möjligheter att överklaga): Artikel 35 Europakonventionen kräver att sökande uttömmer alla nationella rättsmedel som är effektiva och tillgängliga innan en ansökan lämnas till domstolen. Däremot är inte sökande tvungen att uttömma alla rättsmedel innan inlämning av en Rule 39 ansökan i det fall det inte finns några förfaranden under nationell rätt som kommer att stoppa överföringen.

 

1.      Behöver jag ett juridiskt biträde eller ett ombud för att lämna in en Rule 39 ansökan till domstolen?

 

·         Anmälan kan göras utan juridiskt biträde eller ombud. Om ansökan däremot bifalles och domstolen bjuder in sökande att lämna in en full ansökan under Artikel 34 Europakonventionen, måste sökande företrädas av en kvalificerad jurist.

 

 

2.      Måste sökande skriva under anmälan?

·            Nej, vem som helst kan skriva under anmälan särskilt i brådskande ärenden, men domstolen kan komma att be sökande att signera ansökan vid ett senare tillfälle. 

 

 

3.      Hur skickar jag in en Rule 39 ansökan?  

 

Det rekommenderas att man ringer till Registreringen på domstolen för att förvarna dem att en förfrågan kommer att, eller har, skickats in. Skicka förfrågan tillsammans med eventuell bevisning och samtliga beslut från Migrationsverket och Migrationsdomstol via fax, e-mail[1] eller brev till:

 

Telephone number: (+33) (0)3 88 41 20 18

Fax number:            (+33) (0)3 88 41 39 00              

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg Cedex, France

 

 

4.      Vilka är Europadomstolens öppettider?

Domstolen har vanligtvis öppet mellan 08:00 -18:00 måndag tom fredag  

Rule 39 förfrågningar tas emot via fax eller brev från 8:00 till 16:30. Förfrågningar som skickas efter kl. 16:30 behandlas normalt sett inte förrän dagen efter.

Under semestertider (i.e. jul och nyår), upprätthåller domstolen ett ‘stand-by system’ för att behandla akuta Rule 39 förfrågningar.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Council of Europe

67075 Strasbourg

FRANCE

Person to contact: ……………………………………

tel. +46 ………………... …..or……………………….

Application under Article 34 of the European Convention for the Protection

of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter `the Convention´)

Request for Interim Measures under Rule 39 of the Rules of Court.

I – THE PARTIES

THE APPLICANT

Mr./Ms………………………….

Swedish case number: ……………….

Nationality: ……………………………..

Date of birth: …………………………...

Place of birth: ………………………….

Current address: ………………………

Name of legal representative:

Occupation of representative:

Address of representative:

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

SWEDEN

STATEMENT PURSUANT TO RULE 47 § 3 OF THE RULES OF COURT

1. Applicant does not wish to have his identity disclosed. He is an

asylum-seeker and his case concerning international protection has

not been decided yet. In event of anonymity being authorised by the

President of the Chamber, he wishes to be designated by his initials.

 

2/3

II. STATEMENT OF THE FACTS

2. This application concerns Mr./Ms………………………………………….

who originates from ….………………………..situated in Iraq.

3. The applicant arrived in Sweden …………………. and applied for

asylum on ………………………

4. On …..…………... Sweden took a final decision to reject Mr/Ms

……….……….application for asylum and deport him/her back to Iraq.

The deportation is scheduled to take place on……………………to

………………….., Iraq.

5. Because of the urgency of the matter the applicant reserves the right

to supplement this application in due course and following instructions

by the court.

III – STATEMENT OF ALLEGED VIOLATON(S) OF THE CONVENTION

AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

6. The applicant is alleging that his/her deportation by the Swedish

authorities to Iraq violates his/her rights in breach of Articles 3 of the

Convention.

Violation of article 3

7. Taken into account all current information about the deterioration in

the security situation in Baghdad and other governorates in Iraq as

well as UNHCR’s letter to this Court dated 9 November 2010,

whereby the UNHCR reaffirms the continued validity of UNHCR's

Note issued in July 20 on the Continued Applicability of the April 2009

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers (UN High Commissioner

for Refugees, Letter to the European Court of Human Rights on

forced returns to Iraq, 9 November 2010, available at:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cda5c362.html), it is my opinion

that a deportation to Iraq is a breach of Sweden’s obligations

according to article 3 of the European Convention for the Protection of

Human Rights and Fundamental Freedoms.

8. In a reasoned Rule 39 decision dated 22 October 2010 the ECtHR

indicated to the Government of Sweden that it considers appropriate

to apply Rule 39 in respect of any Iraqi who challenges his or her

return from Sweden to Baghdad. The court referred to the

deterioration in the security situation in Bagdad and other

governorates in Iraq and the UNHCR request not to deport Iraqis

back.

 

3/3

IV. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION

9 Following all of the above, the Court is kindly asked to request the

Government of Sweden to suspend the decision to transfer the a/m

person to Iraq.

Yours Sincerely,

…………………………………………………..

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0