Göran Skytte till Filipstad

Jag har de senaste dagarna planerat för ett besök av Göran Skytte till Filipstad nästa år när vi firar FILIPSTAD 400 år.
Idag fick jag ett mail från FT:s chefredaktör apropå vår planering för att få hit Göran Skytte vilket nu lyckats. Han kommer någon av dagarna vecka 30 2011. Kommunens näringslivschef och Filipstadsföretag i samverkan har visat stort intresse och Lena Rickardsson som sitter i planeringskommittén för firandet av Filipstad 400 år skrev denna kommentar.

Hej Bengt, grattis - vilken drömbokning!

Jag brukar läsa Skyttes krönikor i Svenska dagbladet, nu ser jag redan fram emot att få höra honom resonera i kyrkan. Han verkar ju ha gjort en mycket intressant resa i livet, och välformulerad är han också.

mvh
/L
Lena Richardson

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Filipstads Tidning

Göran har upplevt en livsresa som de senaste åren tagit en helt ny vändning. Hans andliga sökande har lett honom till olika personligheter inom olika kyrkliga sammanhang. Göran har skrivit böcker tillsammans med prästen Bo Brander.
Det skulle vara roligt om vi nästa år fick uppslutning även från Hällefors, Lesjöfors och Storfors så att vi gör mötet med Göran Skytte och de olika övriga samlingarna till en stor manifestation för Jesus.

Mer från kyrkornas Filibjursöndag
Gudstjänsten i Vasakyrkan hade som tema ANDLIG KLARSYN. Elsie Schwab-Hollsten predikade och Kathre Letsar Helmersson var kantor och spelade tillsammans med Erland och mig.
Elsie talade om att bygga sitt liv på KLIPPAN KRISTUS JESUS.

Regnig Filibjurdag med många aktiviteterGudstjänsten och gospelkonserten fick hållas i Vasakyrkan, men de planerade aktiviteterna för barn och ungdomar genomfördes på Stora Torget.
Här är några kort från dagen.
Ovan: Märta Svensson avtackas med blommor av JohnElis Hollsten.

Inne i Svenska Bibelsällskapets buss fanns gratis biblar och kaffe och möjlighet att sitta ner och samtala.


Barnbarn i Skålö, Dala-Järna

Ännu en vecka med barn och barnbarn är till ända.
Här är några fina bilder.

Johannes, Maud och jag blåser såpbubblor som Madeleine försöker fånga.
Alisa på studsmattan ville inte hoppa när jag skulle ta kort.


Andrea hoppar

Fisken nappade hela tiden när vi kom fram till målet för vår långa promenad, Hästängsåsen i Uppsälje by.

Joel och Johannes sprang på myren längs Hästängsåsen och hittade hjortron.

Madeleine dricker choklad.

Johannes hittade en gunga på Blocket som han monterade på Nogigården. Senare i veckan klipptes hela stora ängen riktigt fin och rishögen brändes dagen då regnet öste ner.

En vecka med barnbarnBullfest i kojan vid stora stenen strax utanför vårt hus.

Det blev ett drama i öknen på selma Lagerlöfs väg. Ambulansen som skulle rädda folk ramlade själv ner i ravinen. Allt gick dock bra när Samuel och Daniel räddade ambulansen. Sen kunde leken fortsätta vid Silverhavet och
vattenpoolen.

Apropå att MV kan avgöra en persons inre andliga liv

Ert beslut gjorde mig både upprörd och ledsen. Det fick mig och H att känna oss misstrodda och kränkta.

Vi har inte haft möjlighet att träffas till muntlig förhandling för att samtala och lägga fram bevis och svara på Era funderingar. Jag är medveten om att det kan finnas människor som felaktigt uppgett att de konverterat från islam till kristen tro. Deras konvertering har inte föregåtts av verklig och djup omvändelse. Tyvärr förstör deras handlande för äkta konvertiter.

Jag har jobbat med asylärenden i 20 år. Skrivit en bok om mitt arbete och sitter nu med i Sveriges Kristna Råds migrations- och integrationsgrupp. SKR representerar Sveriges 28 kristna samfund samt det muslimska rådet. Det samfund som jag representerar, EFK har cirka 320 församlingar.

Jag har i dessa sammanhang jobbat med att försöka säkerställa hur en konvertering bör gå till för att alla parter skall känna sig trygga, säkra på att det som skett är seriöst och att vi tillmötesgår religionsfriheten (som innebär rätten att både byta religion och att även kunna leva utan religion) Se nedan de regler för konvertering som en arbetsgrupp inom kyrkorna i Sverige tagit fram för att säkerställa en konvertering.

 

Att då bli ifrågasatt när det gäller H:s konvertering gör mig oerhört upprörd. Jag har noga undersökt huruvida H fått undervisning och frågat om hans beslut mognat fram eller om han helt plötsligt tagit till dopet som en sista utväg att få uppehållstillstånd. H har läst kristna böcker, bibeln, sett på kristen film och deltagit i möten och bibelstudier. Han har mött kärlek och humanitet, blivit sedd som människa och sett de kristnas kärlek till honom oavsett om han var muslim eller kristen.

 Enligt kristen tro är dopet en akt där man överlåter sig helt till Gud och begraver den gamla människan och uppstår i en ny relation/dimension i gemenskap med Gud genom Jesus. För en muslim är det ett beslut som är oåterkalleligt och fullständigt definitivt.  Enligt kristen tro förenar dopet en människa med Kristus Jesus och församlingen och som en bekräftelse på detta får man dela gemenskapen vid den heliga nattvarden.

 Migrationsverket citerar min inlaga att ”H besökt olika kyrkor, både när han bodde i V och i Örebro. Hans intresse för den kristna tron har ökat med tiden. Han har deltagit i bibelundervisning och samtal hos den kristna familj där han bott hos. Efter att ha besökt olika kristna församlingar bestämde sig H  för att bli kristen, vilket resulterat i att han döptes i församlingen K C i  den 18 april 2010. Detta är förenat med dödsstraff i Afghanistan. H:s församling uppmanar sina medlemmar att vara frimodiga och leva ut sin tro”.

I Ert beslut står det vidare: ”Migrationsverket ifrågasätter att H:s dop föranletts av en religiös övertygelse och att han därmed har för avsikt att leva som kristen i framtiden. Att han låtit döpa sig framstår snarare som ett försök att öka tyngden av sina asylskäl. Migrationsverket anser inte att den omständigheten att H låtit döpa sig kan antas utgöra ett bestående verkställighetshinder enligt 12 kap.19 paragrafen i utlänningslagen. Förutsättningarna för att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning är därmed inte uppfyllda”.

 Jag blir oerhört upprörd när jag läser detta. Hur kan Migrationsverket avläsa vad som finns djupt inne i en människas tankar? Hur kan Ni avgöra en persons andliga upplevelser? Hur kan Ni yttra Er om en persons framtida andliga utveckling?

 Migrationsverket brukar uppmana konvertiter att hålla tyst om sin kristna tro. Detta strider både mot de mänskliga rättigheterna och är en omöjlighet i ett strängt muslimskt land där man avslöjas direkt om man sätter sig ner för att äta, om man följer de muslimska bönereglerna eller inte. Ja, det visar sig på många olika sätt och kan och får inte undertryckas.

 Jag anser att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna mer borde lyssna på och lita till de intyg, vädjanden och beskrivningar av konvertiter som vi från kyrkorna i Sverige kommer i kontakt med. Som ledamot i Sveriges Kristna Råds migrations- och integrationsgrupp är det just sådana frågor som vi arbetar med i syfte att skapa ett förtroendefullt samarbete med Migrationsverket och domstolarna. På samma sätt som facket och arbetsgivarna får en viktig roll att bestämma om en person skall få stanna i Sverige på grund av arbete borde kyrkornas yttranden och intyg få en avgörande betydelse för konvertiters möjligheter att få skydd i Sverige. Jag hoppas att den dialog som finns mellan SKR och Migrationsverket får fortsätta i en god anda och att vi gemensamt kan arbeta vidare för att säkerställa så gott det nu går en konverterings äkthet.

Jag anser att H måste få skydd i Sverige och att hans konvertering är seriös. Det är uppenbart att H:s liv definitivt
är i fara om han skulle utvisas till Afghanistan. Se bifogat brev från Svenska Missionsrådet som idag kommit till mig genom Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Stor fara för konvertiter i Afghanistan

2010-07-01 15:47

Höga ledare i Afghanistan kräver arrestering och avrättning av personer som blivit kristna. Det är en utveckling de senaste veckorna, som experter på religionsfrihet befarar tyder på att hot mot konvertiter har blivit "institutionaliserade" i landet. Den senaste veckan har 20 kristna afghaner arresterats. Även personer som har kontakt med västerlänningar förhörs av polisen.

Uppgifterna kommer från Christian Solidarity Worldwide, som kartlägger brott mot religionsfriheten i världen. Enligt uppgift från organisationen har den negativa utvecklingen i landet utlösts av att en privat tv-station i maj visade bilder av afghaner som döps. Sedan dess har protestgrupper i fyra provinser i landet krävt avrättning av personer som lämnat islam. President Karzai har begärt en fullständig undersökning av händelsen, två kristna hjälporganisationer har blivit avstängda och minst 13 enskilda organisationer granskas. 

Afghanistan är officiellt en islamsk stat. I frågor som inte berörs i den afghanska konstitutionen träder islamska sharialagar in, vilket inkluderar frågan om att lämna islam, vilket ska bestraffas med döden. Afghanistan har dock ratificerat FNs konvention om civila och politiska rättigheter som skyddar människors frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. Afghaner som konverterat till kristendomen har länge mött stora hinder och hot men den senaste tidens händelser visar på systematiska problem. Konvertiter flyr nu landet, och kristna afghaner i Indien har skickat ut ett rop på hjälp.

Mer information:
Katherine Cash, sakkunnig i religionsfrihetsfrågor Svenska missionsrådet, 0708-454 327, katherine.cash@missioncouncil.se 
Viktoria Isaksson, kommunikatör Svenska missionsrådet, 070-453 63 69, viktoria.isaksson@missioncouncil.se

Svenska missionsrådet är en mötesplats för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar. I SMR möts 36 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

 Med vänlig hälsning/Best regards,

Katinka Wall
Pressekreterare/Informatör - Press secretary/Information officer
Svenska Afghanistankommittén/

 Uppgifter om konvertering till kristen tro

 

1.     Vilka upplevelser ledde fram till konverteringen?

2.     Vilken undervisning har föregått konverteringen?

Vem har undervisat? I vilket sammanhang har undervisningen förekommit?

3.     Har konvertiten döpts till den kristna tron?

Var? Av vem?

4.     På vad sätt har konvertiten utövat sin kristna tro?

Har det skett i hemlandet? I Sverige?

5. Är konvertiten en medlem i den kristna församlingen/husgruppen och i den kristna gemenskapen?

6. Hur praktiserar konvertiten sin kristna tro?

7. Hur lång tid har konvertiten varit aktiv i någon kristen församling?

8. Berättar konvertiten om sin tro för andra människor?

9. Vad gör att församlingen är övertygad om att konvertiten kommer att utöva sin kristna tro i framtiden?

10. På vad sätt är man från församlingens sida villig att även i fortsättningen hålla kontakt och stötta konvertiten?

11. Är församlingen beredd att följa upp och vid kontroll besvara frågor om äktheten i konverteringen och hur konvertiten är utövande kristen efter 2-3 år?

 

 


Samuel Sjöberg serverar grillat

Ikväll har Daniel, Maud, Samuel och jag grillat lite enkelt. Samuel fick sköta engångsgrillen.
Det var så mysigt, gott och trevligt.
Samuel har fått en lektion i fotboll idag. Vi har tränat på att nicka bollen, stoppa den och få kontroll och hur man siktar rätt i krysset. Läraren? Farfar så klart.

Man måste hoppa lite också så att maten hamnar rätt i magen.


Sånggudstjänst i VasakyrkanDet blev en mycket bra sånggudstjänst i Vasakyrkan idag med Märta Svensson som även sjöng ett par sånger tillsammans med sin man Nils-Bertil.

Jag predikade om att vi genom Jesus blivit levande stenar i ett andligt husbygge där Jesus är hörnstenen, den sten som gav rätt riktning till hela husbygget förr i tiden.
Vi kristna är präster och kungar i Guds rike och det betyder inte att vi är några märkvärdiga personer. Vi är
krönta enligt dagens predikotext med nåd och barmhärtighet. Vi ska visa världen på Guds kärlek genom Jesus.

Jag inledde med att berätta lite om begreppet levande stenar:

Vi tänker oss en sten som något dött, kallt, livlöst. En atomfysiker kan tala om för oss att en sten är fylld av liv, rörelse, kraft. Kanske vi behöver en sådan trosblick på varandra. Att förstå att det hos människor omkring oss finns så mycket mer än det vi ser med våra ögon, så mycket mer att upptäcka och locka fram.

Levande sten är ett begrepp som används om stenar som placeras i saltvattenakvarier. Namnet till trots inte levande, utan består vanligen av korallsten med en massa små djur, bakterier och andra mikroorganismer som hjälper till att bryta ner oänskade ämnen i vattnet..  

Jag glömmer aldrig när vi var till Långbans museum och tittade på stensamlingarna. I vissa montrar kunde man knäppa på ultraviolett ljus och då förvandlades den gråa stenen till en kaskad av lysande, smattrande färger. Så är det tänkt att det ska ske med oss när Gud riktar sin kärleks stråle och ljus mot oss. Vi förvandlas till något vackert som återspeglar Guds härlighet som han genom oss vill visa människorna som vandrar i denna mörka värld.

Gud vill att vi alla ska aktiveras i att återevangelisera vår bygd. Dags att STÅ UPP OCH ”INTA DIN PLATS DU FÅNGNA DOTTER SION”. De kristna har trycks ner så oerhört i vårt land. Ateister, Förbundet Humanisterna med god hjälp av präster och pastorer, teologer river ner Guds ord och påstår både det ena och det andra om JESUS. Ifrågasätter hans gudomlighet, hans offerdöd på korset och hans uppståndelse. Det är dags att lyssna till alla de miljoner människor som tagit emot honom i sina liv, som fått se sina liv förvandlade, som har upplevt denne man från Galiléen. Här berättade jag om några människor som jag mött den senaste veckan som fått uppleva Jesus i sina liv och fått frid, trygghet och lugn och framtidstro i en svår situation.

Vi behöver tillsammans bygga upp GUDS HUS=GUDS FÖRSAMLING i Filipstad. Vi gör det TILLSAMMANS. Vi bygger inte på olika församlingars traditioner och minsta gemensamma nämnare utan vi bygger på KLIPPAN KRISTUS och ingen människa. Jag är nyfiken på vad Gud förberett för sin församling i Filipstad-Hälleforsområdet. Något nytt är på gång.

Här är den text som jag talade över:

1 Petr.1:4-10

4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.* 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall.* De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.


RSS 2.0