Flyktingstatus till äldre iransk kvinna

Migrationsdomstolen: När den äldre kvinnan deltog i demonstrationer i Iran sommaren 2009 blev hon uppmärksammad av de iranska myndigheterna. Nu beviljas hon flyktingstatus i Sverige och får permanent uppehållstillstånd.
Migrationsverket beslutade att utvisa en nu 84-årig kvinna till Iran, men Migrationsdomstolen ändrar och låter henne stanna i Sverige.

Migrationsdomstolen konstaterar att kvinnan har blivit uppmärksammad i hemlandet som motståndare till regimen, vilket ska bedömas enligt det nu försämrade läget för oppositionella i Iran. Enligt Migrationsdomstolen finns det risk för att hon som äldre sjuklig kvinna i Iran kan komma att utsättas för förföljelse i utlänningslagens mening på grund av sina politiska åsikter. Hon beviljas därför permanent uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring.

Gud gör under idag!

Eventuella ateister och agnostiker. Kolla in detta! Idag på vår gudstjänst kom fyra personer fram för att de ville berätta vad Gud gjort i deras liv. Helad från många års migrän och astma. Helad från tio års ständig huvudvärk. Totalt bunden av hat mot person som lurat av en person en stor summa pengar försvann och byttes ut mot frid, försoning och frihet i sinnet. Helad från värk i ben och knän.
Detta var bara början av vår gudstjänst idag.

När man nått vägs ände


För några dagar sedan plockade jag ihop en hög med beslut och domar samt andra handlingar och begav mig till en familj som nått vägs ände. Inom ett par dagar skulle de lämna landet. Utvisas. När jag kom in i lägenheten, hade de packat ihop vad de ville ta med sig efter fem års vistelse i Sverige. De båda barnen som är födda här lekte som vanligt. Mina tankar gick till sommaren då mamman skulle utvisas, trots att hon var gravid i åttonde månaden. Hon satt med sin dotter i Stockholm på ett transithotell och väntade på att utvisas. Men dagarna och veckorna gick och ingenting hände. En dag då vi pratade med varandra, var kvinnan extra rädd och orolig. Hennes pappa som har uppehållstillstånd i Sverige blev sjuk. Jag sa till kvinnan, att hon kunde åka hem och besöka sin far. Det fanns ett vandrarhem i närheten där hon kunde bo tills barnet var fött. Under tiden kunde hon hälsa på sin far.

Kvinnan födde barnet och flyttade in till sin far. Efter ett par månader gjorde vi en asylansökan för det nyfödda barnet. Vi hävdade egna asylskäl för barnet och bad åter igen att Migrationsverket skulle ta hela familjens situation under övervägande. Tyvärr blev det nej i alla instanser. Nu ett år senare befann familjen i samma situation som då de var på transithotellet. Vad hade vi vunnit på att dra ut på tiden? Kanske lite tid att planera sitt fortsatta liv. Se över förutsättningarna att klara livet som ensamstående mor med två barn. Leta efter ett arbete och någon trygg plats att bo. Hade jag gett rätt råd? Varför reagerade inte Gränspolisen? Insåg de kvinnans svåra situation? Ja, frågorna malde i huvudet.Vi tog farväl och jag överlämnade mappen med alla handlingar. Var det värt alla timmar som jag suttit och skrivit? Alla telefonsamtal och alla intyg och sjukjournaler som vi samlat ihop från vårdinrättningar och psykologer. Jag tog cykeln och for hem medan jag tänkte på andra asylsökande som vi kämpat för i flera år utan att lyckas. Några hade klarat sig relativt bra i hemlandet. Visserligen kunde inte far i familjen arbeta och barnen kunde inte gå i någon högskola utan de fick ta enklare arbeten, men de levde i alla fall. Ibland skickade de bilder, där de log och tycktes må bra. De hade satt på sig sina finaste kläder, men av kommentarerna på Facebook kunde jag förstå, att livet var svårt för dem. De kunde till och med höra kriget på avstånd trots att det var i grannlandet. Deras stad fylldes av flyktingar från andra sidan.

Jag tänkte på familjen från ett av ”Stan-länderna” i gamla Sovjet. Vi hade under fyra år gjort allt för dem. På flygplatsen arresterades hela familjen och mannen fördes till ett fängelse där han torterades. Man hängde upp honom med fötterna i taket och slog honom med elkablar. Efter några dagar släpptes han och då lyckades han ringa till mig. Mannen berättade att det stod män från säkerhetspolisen utanför huset där de bodde. Nu trodde han, att de skulle fängsla honom igen. Mannen bad mig ringa till Migrationsverket. Jag lyckades nå handläggaren som i beslut efter beslut förklarat, att familjen kunde återvända till X-stan utan problem. De hade överdrivit sina asylskäl. När jag berättade att mannen blivit torterad svarade han, att jag kunde säga åt honom ”att ringa polisen”. Efter flera telefonsamtal, både till Migrationsverket och regeringskansliet, förstod jag att Sveriges ansvar upphör när en asylsökande lämnat vårt land. Mannen blev fängslad igen för en tid och har en mycket svår situation. Vi har försökt stötta och hjälpa på olika sätt. Vi har bland annat skickat pengar till familjens sjuka pojke som behöver dyr medicin.

Ibland måste vi inse, att vi nått vägs ände och vi får tänka på att vi gjort allt som vi kunnat. Kanske även tänka på de gånger som vi lyckats, men visst smärtar det i sinnet när man tänker på vänner som man lärt känna så där riktigt på djupet. Mina tankar går ofta till dem som hade skäl att få stanna i Sverige, men inte blev trodda.

Nätverksdag kring flyktingar

Lördag 10 maj 2014
Mellringekyrkan
Örebro
Hitta
Stig av vid hållplatsen Trollbärsvägen.
Ingen främling behövde sova på gatan, min
dörr stod öppen för vandraren. (Job 31:32)
Temadagen arrangeras av:
Avgift
250 kr. Betalas på plats. Avgiften inkluderar fika och lunch.
Till lunch blir det en god pastasallad. Ange i anmälan om du önskar
INNANFÖR ELLER UTANFÖR?
En temadag om asylsökande, EU-migranter,
utanförskap och främlingsfientlighet


Vem vill vara utanför? Ordet utanför eller utanförskap ringer negativt i
våra öron. En människa kan vara innanför Sveriges gränser och ändå
vara utanför. Utanför samhället som gömd eller papperslös, utanför en
gemenskap när man inte blir välkomnad in, utanför arbetsmarknaden
fast man kämpar för att komma in, utanför en galleria, tiggande, och
bli misshandlad av ungdomsgäng.
Som kristen församling har vi ett ansvar att öppna våra dörrar för
människor och välkomna människor, oavsett bakgrund. Den här
temadagen vill ge dig kunskap och redskap för att kunna välkomna
och hjälpa människor som vill ”komma in”.

Program
9.30 Fika och registrering
10.00 Inledning
10.15 Innanför eller utanför? Bibeln motiverar.
Theódoros Demetriádes talar.
10.45 Lansering av materialet ”Innanför eller utanför?”
11.00 Romers historia och situation idag
Sara Brunnegård och Daniel Råsberg talar.
12.00 Lunch
13.30 Seminarier
14.30 Fika
15.00 Seminarier
16.00 Storforum med panel
Tid för öppna frågor, delgivning m.m.
17.00 Dagen är slut
Seminarier
1. EU-migranter och romer
På detta seminarium går vi in lite djupare på EU-migranters och romers
situation, när det gäller asyl- och uppehållsrätt och på vilka villkor man
vistas i Sverige som EU-migrant. Vi tar också upp hur vi som kristna och som
kyrkor kan förhålla oss till det och får höra om vad olika församlingar gör.
Daniel Råsberg och Sara Brunnegård medverkar. Går endast första passet.
2. PK, SD M.M.
43% av de som får rösta i Sverige tycker att invandring och integration är en
viktig fråga. För SD är det den viktigaste frågan. Hur ska man som kristen
resonera kring invandring och mångkultur, och hur bemöter vi
främlingsfientlighet? Markus Sand tar sig an dessa frågor.
3. Religion som asylskäl
Många församlingar har tagit emot asylsökande med muslimsk bakgrund
som har kommit till tro, och som riskerar att möta stora svårigheter och
förföljelse om de utvisas till sina hemländer. Hur kan man bäst hjälpa dem
och vilka vägar finns i asylprocessen? Bengt Sjöberg talar.
4. Att möta unga i utanförskap
Ungefär 25% av Sveriges befolkning bor i miljonprogramsområden, som har
en hög andel unga. Utanförskapet är ofta tydligt. Samtidigt är frikyrkan
dåligt representerad i dessa områden. Hur kan vi möta den längtan, de
behov och utmaningar som finns där? Hur kan en vanlig kristen få betyda
något för unga i dessa områden. Marika Lundberg och Carina Svensson
Ohajekwe berättar om sina egna resor och möten med unga i utanförskap
och berättar om hur man kan möta och inkludera dem.

Talare
Sara Brunnegård. Pedagog med inriktning integration i Saronkyrkan Göteborg.
Jobbar även med svenskundervisning för romer och förskola för romska barn.
Daniel Råsberg. Har jobbat i Serbien med romers situation, utsänd av EFK. Är nu
områdesmissionär för Europa.
Bengt Sjöberg. Känd som ”flyktingpastorn” från Värmland med mångårigt
engagemang för asylsökande.
Markus Sand. Pastor i Rinkeby Internationella Församling och ansvarig för EFKs
arbete för mångkultur och religionsmöte.
Marika Lundberg och Carina Svensson Ohajekwe. Är med i New Life i Stockholm
och har jobbat många år bland och för unga i Stockholms förorter.
Theódoros Demetriádes. Jobbat i över 40 år med flykting och invandrarfrågor inom
Örebromissionen/Evangeliska Frikyrkan. Nu pensionär men med samma hjärta.

Anmälan till
Markus Sand
Mobil: 0739-77 06 50
E-post: markus.sand@efk.se
Skypenamn: pastormarkus
Facebook: facebook.com/forummangkultur
Hemsida: efk.se/mangkultur
Blogg: ettnyttsverige.wordpress.com


Migrationsdomstolen om kristen iranier

Iransk läkare får stanna

Migrationsdomstolen: Den iranske läkaren får stanna i Sverige eftersom han är anklagad för apostasi - att ha lämnat islam - i hemlandet.

Migrationsdomstolen beviljade en iransk manlig läkare uppehållstillstånd. Det konstateras att den allmänna situationen i Iran inte är så allvarlig att den i sig ger rätt till uppehållstillstånd.

Mannen har uppgett att han ska betraktas som flykting på grund av sin religiösa och politiska uppfattning. Han påstår att han utsatts för tortyr. Vidare berättar mannen att han inte ser sig som muslim, men att han är troende, och att han uppmuntrat vissa patienter till att exempelvis inte fasta.

Även om vissa saker som mannen sagt inte framtår som trovärdiga, anser domstolen att det är styrkt att mannen är anklagad för apostasi - att lämna islam - samt att han häktats och utsatts för tortyr av den iranska säkerhetstjänsten. Brottet är belagt med dödsstraff.

Överklagandet ska sammantaget bifallas och mannen beviljas permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument, skriver domstolen. Rådmannen är skiljaktig och anser att överklagandet ska avslås.

Identifikationsnr: UM 194-13

Rättsområde: EU-rätt

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen

Datum: 2014-04-01

Innanför eller utanför?

Ämnen som EU-migranter och romer, utanförskap, främlingsfientlighet och asylfrågor ligger högt på agendan nuförtiden. Det debatteras och diskuteras hur vi i Sverige ska ta oss an de olika frågorna och från olika håll kommer väldigt olika svar. Vi jobbar med de här frågorna inom EFK och lördagen den 10 maj kommer vi att ta oss an dem för att försöka formulera ett möjligt svar och förhållningssätt utifrån vår horisont. Många kyrkor möter dessa frågor varje vecka och önskar också konkreta råd, och vi vill denna temadag också dela med oss av några av de erfarenheter som finns inom EFK på dessa områden.

Temadagen kallar vi ”Innanför eller utanför?” och den hålls i Mellringekyrkan lördagen den 10 maj. Mer information hittar du i foldern som du kan ladda ner här eller på hemsidan: http://ettnyttsverige.wordpress.com/temadag/. Där kan du också anmäla dig. Dagen kostar 250 kr och inkluderar fika och lunch.

Talare är Bengt Sjöberg, Daniel Råsberg, Sara Brunnegård, Markus Sand, Marika Lundberg m.fl.

Under temadagen kommer vi också att släppa ett nytt material ”Innanför eller utanför? - vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och medmänniskor”, som riktar sig till dem som kommer i kontakt med asylsökande och vill ha hjälp på traven i hur man kan stödja dem i asylprocessen. I materialet tar vi också upp frågan om religion som asylskäl och konvertiters möjligheter att få uppehållstillstånd.

Dagen arrangeras av EFKs arbetsgrupp för mångkultur och religionsmöte (för mer info se www.efk.se/mangkultur). Har du frågor är du välkommen att kontakta Markus Sand (kontaktuppgifter finns nedan).

Varmt välkommen!


/Markus Sand, ansvarig för arbetet för mångkultur och religionsmöten


Mobil: 0739-77 06 50

E-post: markus.sand@efk.se

Skypenamn: pastormarkus


Flitiga församlingsmedlemmar fortsätter i Flen

Har besökt Centrumkyrkan i Flen idag och talat över ämnet "de nya svenskarna-vår utmaning". Mycket folk, starkt engagemang som fördjupats i församlingen genom att ett internationellt råd nyligen bildats. Precis som vi har de spåkcafé och just nu många syrier. Jag kom en halvtimme innan mötet skulle börja. Då kom en pappa med sin lilla dotter. De gick längst fram i kyrkan och bad. Fick en lång pratstund med dem vid kyrkkaffet. Där fortsatte frågor kring hur man som kyrka kan hjälpa till i integrationsarbetet.
Träffade eldsjälar som kämpat i åratal för asylsökande. De hade svåra minnen då deras nyfunna vänner tvångsutvisats till tortyr, fängelse och utanförskap, men även positiva erfarenheter då människor fått stanna och som nu är med och bygger vårt land.
Ordet Flen påminner mig om många förtvivlade samtal från förvaret där asylsökande hållits inlåsta i väntan på tvångsutvisning. Ibland har folk ringt från förvaret, när allt hopp är ute och de försökt ta livet av sig. Svåra samtal då jag försökt dra igång en räddningsaktion. I min nya bok, som kommer ut snart......har jag en stark berättelse om en höggravid, blödande kvinna som tvångsutvisades tillsammans med sin man som satt inlåst på förvaret trots att han och kvinnan hade jobb, betalade skatt och bodde i egen lägenhet. Gläder mig också över att Centrumkyrkan strävade efter att ha goda relationer med muslimerna på orten.
Centrumkyrkan är ansluten till Equmeniasamfundet och Pingst. Åkte vid sjutiden i morse och kom hem klockan 17 så nu är det vila som gäller.

Särskilt ömmande-ska denna formulering hjälpa barn?


Två lagförslag om uppehållstillstånd
Proposition: Regeringen har lämnat propositioner som gäller särskilt ömmande omständigheter samt enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige.
I prop. 2013/14:216 föreslås att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § utlänningslagen ändras när det gäller barn så att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande.
Det föreslås också en ändring i 12 kap. 18 § utlänningslagen så att barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft, när det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas - även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.
Syftet med förslagen är att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och framhålla principen om barnets bästa samt därmed möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd.
Vårdnadshavare
I prop. 2013/14:217 lämnas förslag till en särskild bestämmelse i utlänningslagen om uppehållstillstånd för en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Syftet med förslaget är att tydliggöra regelverket när det gäller dessa föräldrar och säkerställa principen om barnets bästa.
Lagrådsremissen innehåller också förslag till ändringar i utlänningslagen om när en ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord i dessa fall och om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Förslag till följdändringar föreslås också i utlänningslagens bestämmelser om DNA-analys.
Slutligen föreslås att Migrationsverkets beslut om främlingspass ska kunna överklagas till en migrationsdomstol i samband med att ett beslut om uppehållstillstånd överklagas och att bestämmelsen om när Migrationsverket kan utfärda främlingspass flyttas från utlänningsförordningen till utlänningslagen.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
FAKTA
Identifikationsnr: Prop. 2013/14:216 Prop. 2013/14:217
Instans: Regeringen
Datum: 2014-04-04
Saken: Särskilt ömmande omständigheter och Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige


RSS 2.0