Utkast: Apr. 26, 2013

Mötet med Migrationsverkets chefer igår på Arlanda blev lyckat, meningsfullt, innehållsrikt, utmanande, kreativt och spännande.
"Men Bengt hur går det till när ni i kyrkorna får kontakt med asylsökande?"
"Jo det kan jag berätta. Jag har skrivit en bok om det som jag kallar "När världen kom till stan".
"Okey, den boken vill jag ha".
Det finns några ex kvar på Gospel Media (019-186010 www.gospelmedia.se), men en ny bok kommer ut till sensommaren/hösten.
Första utbildningsdagen om kristen tro och religion som grund för asyl börjar den 11 juni. Sen fortsätter ett flertal kursdagar i höst.
Jag ser detta som något mycket viktigt och ska försöka vara med vid varje tillfälle. Jag är mycket tacksam för den dialog som vi haft med Migrationsverkets chefer en längre tid och vill fortsätta arbeta för respektfulla samtal där vi möts med goda tankar om att vi tillsammans ska öka vår kunskap och förståelse för de frågor som hör ihop med religion som grund för asyl/kristen tro och vägar fram till en kristen tro.
Med spänning ser jag fram emot det nya rättsliga ställningstagandet kring frågor TROVÄRDIGHETSBEDÖMNINGAR. Det kommer vi att studera noga och ge respons på. Ställningstagandet presenteras den 11 juni i Stockholm på kursdagen.

Ökat engagemang bland ideella krafter, men uppmuntran och stöd behövs

Jag har den senaste tiden deltagit i nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor. Under två dagar samlades i Uppsala ett 60-70-tal intresserade och engagerade människor, främst från Svenska Kyrkan. Fredagen den 13 april var det nästan lika många samlade i Örebro i ett nätverk inom Evangeliska Frikyrkan. De arrangerande samfunden säger att det stora antalet deltagare tyder på att frågor kring invandring och integration engagerar fler och fler. Många församlingar har den senaste tiden vaknat upp och insett sitt stora ansvar för att göra något. I ett nyvaknat intresse uppstår en massa frågor hur man ska agera och frågor kring Migrationsverkets regler, praxis och lagar. Jag har märkt ett stort intresse, men också en hel del frustration. När vissa fakta landar hos diakoner, stiftshandläggare och ungdomsledare ökar ilskan och frustrationen.

Det är nu viktigt att hitta vägar att påverka, agera och manifestera för asylrätt, värdigt bemötande och en större förståelse för frågor kring förföljelse på grund av kön, religion och etnisk diskriminering. När handläggare avfärdar väl underbyggda intyg från läkare, psykologer, präster och diakoner, som under lång tid lärt känna den asylsökande, känner de sig kränkta. Ofta finns ingen motivering varför man misstro kyrkan eller psykologens intyg.

Torsdagen den 11 april på nätverksdagen i Uppsala fokuserade man på asylfrågor, dublinregler, familjeåterförening och psykosocialt stöd m.m. särskilt i relation till barn och unga i flyktingsituationer. Medverkande var Anna-Pia Beijer från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, George Joseph från Caritas, Michael Williams från Svenska kyrkan Västerås stift, Pernilla Landin och Wafaa Rahbi från diakonicentralen Källan i Fisksätra, Misha Jaksic från Sveriges Kristna Råd, Lena Rösell från Sociala Missionen m.fl. Fredagen den 12 april handlade det mest om integrationsfrågor, arbete mot främlingsfientlighet och rasism, kyrkornas roll i relation till den nya etableringspolitiken, socialt företagande m.m. Då medverkade bl.a. statssekreterare Jasenko Selimovic, Johanna Olaison från Kyrkornas globala vecka, Elisabeth Hjalmarsson från Svenska kyrkans kyrkokansli, Bengt Sjöberg från Evangeliska Frikyrkan och Lisa Pelling från tankesmedjan Global utmaning.

På nätverksdagen i Immanuelskyrkan i Örebro låg fokus på asylprocessen och frågor kring religion som grund för asyl, konvertiter, mänskliga rättigheter och frågor kring det psykosociala måendet, både före och efter asylprocessen. Här fanns unga och äldre som kommit för att lära sig skriva inlagor, överklaga utvisningsbeslut, begära ut handlingar, skriva en fullmakt för att få ut handlingar från Gränspolisen, sjukvården och Migrationsverket. Evangeliska frikyrkan planerar för att bilda ett nätverk av resurspersoner, som ideellt kan stödja dem som inte har rätt att få en advokat anvisad genom migrationsmyndigheterna. Det finns ett stort behov av att utbilda och träna nya medmänniskor. Vi hörde på nätverksdagarna i Uppsala att Rådgivningsbyrån har satt sex månaders stopp för att ta emot nya ärenden. Tillsammans ute i landet borde fler nätverk kunna ta sig an den svåra och ansvarsfulla uppgiften, att företräda dem som ingen röst har. Trots att det är enormt tidskrävande och ibland nervöst och stressigt, känns det underbart när man lyckats få en ny prövning eller stoppat en utvisning och att ett mål återförvisas till Migrationsverket för vidare handläggning. I dagarna har jag och min fru besökt en familj som var på flykt i 15 år! Nu hade de köpt villa och visade oss stolta omkring samtidigt som de berättade om det egna företaget, antalet anställda och om dottern som fått jobb direkt efter avslutad skolgång. Sånt värmer hjärtat.

Farrs goda råd finns att ladda ner från Farrs hemsida www.farr.se och mycket annat lärorikt finns att hämta på Mvs hemsida www.migrationsverket.se Se t.ex landinformation på lifos. Andra användbara sajter hittar man bland NGO-organisationer, Utrikesdepartementets hemsida (landinformation och info om mänskliga rättigheter)

I vår strävan att få fler engagerade behöver frågan lyftas till de ideella organisationernas och kyrkornas ledare, ordförande och styrelser. Engagemang finns ofta bland gräsrötter, men de måste få stöd och erkännande av sina förbundsstyrelser. Det ger också starkare signaler, att de frågor som vi jobbar med är angelägna. Det får inte bli som när jag besökte en stor församling i en större stad i Sverige, för att tala över ämnet ”Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?” Man har många asylsökande och nyanlända på olika samlingar och grupper, men ingen av församlingens ledare kom till seminariet. Ordföranden och församlingens övriga ledare skickade en ungdomspastor som inte alls brukade jobba med flykting- och integrationsfrågor. Han kände sig lite bortkommen bland alla flyktingaktivister. Däremot kom det många medlemmar från församlingen och aktivister från Aktion mot deportation och liknande grupper. De som dagligen jobbar ideellt med dessa frågor hade så väl behövt den uppmuntran som ett besök av ordförande och ledare hade kunnat ge. Det hade varit ett bra tillfälle för kyrkans ledning, att få nya kontakter och visa hur viktigt man anser arbetet med flyktingar är.

Denna helg besökte jag en församling i Göteborg. Jag talade över samma ämne. Här fanns ett starkt engagemang och ett intresse av att göra mer. Efter vår stora samling ordnades det med lunch tillsammans med kyrkans arbetsgrupp för flyktingar. De berättade hur de samlar asylsökande och andra varje måndag till gemensam middag då de samtalar, ger tips och råd, hjälper till att tolka och tyda handlingar, brev och beslut från Migrationsverket m.m. En trygghet för dem som är nyanlända och ett sätt att få prata av sig sina bekymmer och sin oro samt att få hjälp på olika sätt.

Nu får vi hoppas, att allt ideellt arbete även får uppbackning av politiker, och att trycket mot regering och riksdag ökar för en mer human och rättssäker asylpolitik.

Skype hjälper mig att undervisa på persiska

Min far, globetrottern och missionären Tage Sjöberg, skulle nog ha undrat vad jag höll på med ikväll om han sett mig sitta och prata framför datorn. Undervisade folk från avlägsna länder via Skype och hade även en tolk uppkopplad. Helt fantastisk upplevelse att sitta en hel timme och försöka besvara frågor om den kristna tron. En av killarna brukar titta på Jesusfilmen på sitt språk varje kväll! Den finns nu på 1200 språk. Kan beställas via Agape Sverige.
I helgen besökte jag Opalkyrkan i Västra Frölunda för att predika och tala över ämnet "Vad gör kyrkan då främlingen knackar på dörren?" Så roligt att få gästa denna livaktiga församling och ta del av hur de arbetar. Efter den välbesökta gudstjänsten var det kyrkkaffe. Jag fick återknyta bekantskapen med familj Stålbert som en tid bodde i Vansbro och var med i Filadelfia Dala-Järna.
Efter kyrkkaffet blev jag bjuden på mat hos Tore Svensson med fru. Där fanns en grupp medlemmar som jobbar med integration och flyktingar. Varje måndag möter man nyanlända och flyktingar för att bjuda på mat, samtala, dela livet, tolka beslut och handlingar och försöka vägleda människor in i samhället.
På vägen hem hälsade jag på flyktingfamiljer som bott i Filipstad. En familj lever gömd och en annan har uppehållstillstånd och startat företag och kämpar på med ekonomi, studier och byråkrati.
Så skönt att ta del av hur de lyckats tack vare medmänniskor och med Guds hjälp.
Nu blir det någon dags vila och sen ska jag vittna i Migrationsdomstolen för en av våra nykristna afghaner. På torsdag ska jag träffa Migrationsverkets ledning för att tillsammans med vänner från Svenska Kyrkan lägga sista handen vid den utbildningssatsning som ska göras i ämnet religion som grund för asyl, den kristna tron och konvertitfrågan. Vi ska mötas på Arlanda City. Är så tacksam för de tre år då jag fått vara med på denna dialog och kämpa för dem som blivit kristna efter att ha varit muslimer.
Här ett kort från kyrkkaffet och Rita, Claes-Håkan och John Stålbert.


Utflyttade hälleforsare fick uppleva mirakler

I förrgår tog vi med barnbarnen och hälsade på en familj som nyss köpt hus i Örebro. De har eget företag med anställda och ett av barnen har nyss fått arbete efter avslutade studier. För cirka tio år sedan kämpade vi i åratal för att de skulle få uppehållstillstånd. De hade då varit på flykt i 15 år i olika länder. Vi blev bjudna på jordgubbar, vindruvor, choklad och kakor från Libanon/Syrien m.m. Så fantastiskt roligt att höra dem berätta om det ena miraklet efter det andra när det gäller jobb, svår sjukdom och dörrar som öppnats för dem på olika sätt. Deras tro på Gud har betytt mycket under alla dessa svåra år, men även nu när det vänt och lyckans sol lyser över hela familjen.

En bild från Örebro EFKs nätverksdag

 
Det var folk från flera olika samfund representerade. Roligt att få möta ett par präster också samt en broder från Rwanda som bott i Filipstad.

Domkyrkan i Uppsala

 
Det var skönt att sträcka på benen och gå ut i det vackra Uppsala

Nätverksdagarna

Här är några fler kort från nätverksdagarna i Uppsala och Örebro
Här kontakt med Italien via Skype. Vi fick veta hur ensamkommande flyktingbarn har det i Italien

Engagemanget för flyktingar ökar inom kyrkorna

Åter hemma efter tre nätverksdagar om flykting och integrationsfrågor. Först på Svenska Kyrkans huvudkontor intill Uppsala Domkyrka. Ca 70 deltagande präster, diakoner, stiftkonsulenter och gästande experter och politiker inom EU och regeringen. Statssekreterare Jasenko Selimovic som jobbar hos integrationsminister Ullenhag höll ett mycket bra anförande. Hade ansvar för ett seminarium, andakt och en sång- och musikkväll. Igår var vi ca 60-70 personer i Immanuelskyrkan i Örebro med deltagare som rest i snömodd från Borlänge, Hedemora, Ljungby, Mariestad, Hasselfors, Hallsberg, Lindesberg, Nyköping, Flen, Kristinehamn m.fl orter. Också här ett enormt engagemang. VILKEN KRAFT, ENERGI OCH VILLIGHET att kämpa och visa kärlek och praktiskt samverka med många goda krafter. Hade seminarier om konvertiter och vad kyrkan gör när främlingen knackar på dörren. Så roligt att sångaren och pastorn Ingemar Olsson var med och många andra goda vänner och medkämpar. Har tagit del av några oerhört ömmande människoöden. Skulle vilja vädja om ett ekonomiskt bidrag för att så snabbt som möjligt kunna förmedla hjälp. Tror att det finns några som skulle kunna skicka pengar till medicin, glasögon, spray mot migrän och matpengar till en förtvivlad mamma som ringer och försynt vädjar om hjälp. Inser att vår lilla församling inte klarar av mera åtaganden. Hör av dig genom ett meddelande eller mail till bengt_sjoberg@telia.com (OBS! understreck) STORT TACK!!!
Bilden är från Immanuelskyrkan i Örebro
 

RSS 2.0