Fullsatt kyrka

Idag har jag besökt Kungsportskyrkans visionsgudstjänst tillsammans med min son Johannes som bor i Jönköping. Redan när jag gick in i entrén blev jag välkomnad med ett vänligt leende och en folder där gudstjänstens innehåll presenterades.
Några personer höll på att sätta upp ballonger, barn sprang omkring och lekte och lite längre bort i entrén satt en man och spelade piano. Caféet såg inbjudande ut, men jag gick förbi en sal där en hel del människor redan var i bön för dagens gudstjänst.Inne i stora salen övade en barngrupp på det drama som de skulle framföra alldeles innan predikan.
Rickard Sundström ledde lovsång och han hade en utomordentligt proffsig orkester och två duktiga sångare till sin hjälp.
En film på dagens och årets tema visades och alla sånger och allt i gudstjänsten förstärkte temat som är 2010-ett år av KÄRLEK
Innan predikan började gick barnen iväg till Kungalandet. Johannes berättade att det ibalnd kan vara mellan 80-90 barn som samlas i olika grupper.

Henrik Steen var mötesledare och Hans Jansson predikade och intervjuade några av församlingens medlemmar bland annat om hur de som nyblivna medlemmar och mötesbesökare blev mottagna i församlingen. Omsorgen och gemenskapen kan alltid utvecklas, men man måste också själv ge för att få underströks gång på gång.

På församlingens hemsida kan man läsa:
"Kungsporten är en församling i Huskvarna. Vår vision är ”En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen”. Vi vill att vår församling ska vara äkta, varm och relevant".Församlingens målsättning inför 2010 är:

1. Församlingen vill se kärleken till Gud, varandra och världen öka under 2010

2. Att kärleken leder till och flödar från fördjupade relationer till Gud, varandra och världen.

3. Att kärleken och relationerna leder till att Gud blir förhärligad genom att människor dras till Gud i församlingens gemenskap.

I predikan framhölls att kärleken är aktiv. Vi ska omsätta det vi läst och vet i handling. Det vi tror på, det GÖR VI.

I slutet av gudstjänsten kom alla församlingsledare upp på estraden tillsammans med sina respektive. Även en grupp förebedjare kom fram och lade händerna på ledarna. En man började tala tungomål och fick bära fram ett budskap från Gud. Lovsången och tillbedjan steg i den fullsatta kyrkan. Mannen började dansa av glädje när han profetiskt såg hur människors liv kommer att förvandlas i bygden och hur Gud kommer att låta sin helande kraft verka i männsikor både kroppsligt och andligt. Alla stod upp och tog varandras händer och bad och tog emot välsignelsen. När vi gick ut fick vi alla församlingens vision med bibelord samt en knapp med ett hjärta att bära. kanske folk frågar vad det betyder och då kan man berätta om visionen och kanske fråga om man får tvätta bilen åt personen som frågar, eller stryka tvätten, handla eller göra nåt praktiskt för att visa Guds kärlek genom oss.

I församlingen finns en mängd grupper och man satsar på olika kategorier. Församlingen har en stor fitness-anläggning med en helt unik metod att genom massage ge lugn, avslappning och välbefinnande. Min son Johannes brukar hjälpa till i en grupp som ägnar sig åt styrketräning bland annat. Andra är engagerade i dans, musik, drama, second handarbetet Bra och begagnat m.m.

Till sist en liten sak att fundera över:
Jesus säger att han är mitt ibland oss om två eller tre är samlade i hans namn. Frågan är om detta räknas?


Vard i livets slutskede

Jag fortsatter att skriva fran mitt hotellrum i Jonkoping. Darfor inga prickar pa a och o.
Idag har jag deltagit i tva seminarier. Ett handlade om integration. Det ska jag beratta mer om nar jag kommer hem. Jag kan redan nu saga att jag fatt manga bra argument och faktauppgifter for att bemota alla befangda ideer. Tank att det tydligen finns skronor om att sa fort som en flykting anlander till Trelleborg star en Mercedes och vantar.
Seminariet Den sista ljuva tiden var hogintressant. StaffanLundstrom forelaste. Han ar lakare vid Stockholms sjukhem. Dit kommer manniskor som oftast ar helt medvetna om att de har en dodlig sjukdom. Vid inskrivningen far de redogora for sin situation, sjukdom, radslor, psykiska maendet, sin eventuella dodsangest, fruktan. Dar finns personal som ser till hela manniskan, inte bara nagon expert som kollar pa njuren och en annan som kollar hjartat. Nej, dar ser man till ande, sjal och kropp. Genom perfekt smartlindring och samtal och annan medicinsk behandling far patienten en vardig dod, ofta omgiven av sina narmaste.
Apropa den pagaende debatten om aktiv dodshjalp berattade Staffan att det hander att patienter kommer till honom fyllda av dodsangest. De vill bli nersovda for att slippa uppleva sin dod. Nar de far hora vad sjukhemmet kan gora for dem slappnar de av. Nagon kanske far veta att  genom en viss medicin kan den berorde fa uppleva tre dagar dar personen nastan mar lika bra som en fullt frisk peson. Vad vill du gora under dessa dagar? fragar Staffan. Nagon kanske sager sig vilja se sitt sommarhus annu en gang. En annan vill aka till sin son for att samtala om sadant som kanske aldrig blev sagt tidigare i livet. Nagon ber om forlatelse och forsonad kommer patienten tillbaka och sager sig absolut inte langre vara radd for doden. De ar trygga i att de far smartlindring. De har fatt frid i sitt sinne. De kan lugnt invanta det slut som vi alla vet ar oundvikligt.

Genom att fokusera pa hela manniskan och utga fran individens onskemal kanske man utesluter viss jobbig provtagning, man gor inte kostsamma ingrepp som egentligen inte ar nodvandiga. Genom att patienten ar lugn och trygg kan sjukvarden ocksa spara in kostsamma och onodiga ingrepp.
Vi som deltog i seminariet vill arbeta for att mojligheterna till ett emningsfullt liv ska finnas hela livet, oavsett om livet ar langt eller kort eller var i landet vi bor.

I dodshjalpsdebatten maste hela manniskans livssituation beaktas. Aven nara anhorigas angest och skuldkanslor maste bearbetas. Den kristna forsamlingen har en stor uppgift att fylla och vi kristna kan vara en rost i samhallet som forkunnar hopp, trost, barmhartighet, men ocksa vardighet, respkt och odmjukhet.

Val fungerande palliativa enheter borde finnas geografiskt utspritt i hela landet sa att alla som sa onskar skall kunna fa avsluta sitt liv antingen i hemmet med all tankbar hjalp eller pa ett hemliknande palliativt boende.

Kommundagar i Jonkoping

Jag befinner mig pa ett svenskt hotellrum dar jag fosoker skriva pa ett tangetbord som a kopplat till en dator. Jag har inte hittat vara sista bokstaver i alfabetet. Kanske det ar enkelt, men detta ar sa nytt for mig.
Tillsammans med cirka 1000 personer har jag lyssnat till Goran Hagglund och Acko Ankarberg m.fl.
I morn ska jag vara med pa ett seminarium som lockat over 50 deltagare. Det handlar om integration.
Pa vagen hit fick jag tel fran bade en advokat och en pastor. De ville att jag skulle forsoka agera for att hjalpa en utvisniungshotad afghan dar migrationsverkets rattschef uttalat att den asylsokande mannen som blivt kristen INTE KOMMER ATT UTOVA SIN TRO NAR HAN KOMMER TILL SITT LAND. Hur kan han veta det? Prasten som haft undervisning innan dopet betygar att det varit en lang process. Advokaten berattade om en gang da migrationsverket forsokte bedoma om en person verkligen var kristen. Man bad personen att lasa upp trosbekannelsen utantill. Mannen klarade halva. Jag skulle inte klara mer an tio procent. Ar inte jag kristen da? Tank om jag flydde till USA och fick samma fraga......


Skyddad i Guds starka hand

Jimmy Swaggart är en pastor som med all rätt kan sjunga om bortkastade år (Wasted years). Han är ett exempel på att det går an att ta nya tag även om man gjort allvarliga misstag. Gud förlåter och man får bli upprättad. Med förhoppningsvis större ödmjukhet kan man gå vidare i livet.
När jag lyssnade på Marias enmansorkester blev jag kvar på Youtube och hittade flera gamla godingar.
Håll till godo!

Jimmy Swaggart: Wasted Years


219 043 visningar

Jimmy Swaggart: Draw Me Lord


Sheltered in the Arms of God - Jimmy Swaggart

 Sheltered in the Arms of God - Jimmy Swaggart
197 947 visningar

Maria på Sergels Torg

MARIAS ENMANSORKESTER Hela vägen vill jag följa frälsaren
MARIAS ENMANSORKESTER Hela vägen vill jag följa frälsaren

http://www.youtube.com/watch?v=CFIHX-f_Nrs

Vård för papperslösa

En positiv nyhet!
Äntligen skall Regeringen utreda frågan!
Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa.

http://www.regeringen.se/sb/d/12483/a/138677 

Här kan du lyssna på Göran Hägglund på Ekot i Sveriges radio P1

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3403201 

Regeringens utredningsdirektiv:http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/86/67/59129cff.pdf 

och Rätt till vård-direktivets förslag till direktiv ( dec 2009)  
http://www.rosengrenska.org/pdfs/UtredningsdirektivVardTillPapperslosa09.pdf  

http://www.vardforpapperslosa.se
 

Maj 2008 beslutades om en lag för asylsökande m.fl
Nuvarande lagstiftning om " hälso- och sjukvård åt asylsökande m-fl.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080344.HTM 

Apropå iranier som inte vill återvända

Hallands Nyheter 09-12-16:

Shohreh och sonen Arvin får stanna efter åtta år

FALKENBERG. I ett överraskande beslut gör Migrationsverket en helomvändning och förklarar att Shohreh Eilbeig och hennes sexårige son Arvin ska betraktas som flyktingar. Därmed får de också permanent uppehållstillstånd i Sverige.

I flera år hade Shohreh Eilbeig en avvisning till Iran hängande över sig, en avvisning som polisen hade i uppgift att verkställa. Det skedde aldrig, istället hann hennes ärende preskriberas och därmed gå till en ny prövning. Men varför skedde aldrig någon avvisning?

- Helt enkelt därför att hon inte ville. I ett sådant läge, där någon inte samarbetar, är det oerhört svårt att få Iran att utfärda en resehandling som gör att hon släpps in i landet. I så fall får man ordna en resa på chans, för att se om det är möjligt. Det kanske jag hade gjort om det rört sig om en ensam vuxen. Men jag ordnar inte en resa på chans om det är ett litet barn med i bilden, säger Marianne Paulsson, chef för Hallandspolisens utlänningsrotel som aldrig verkställde avvisningen.

Shohreh Eilbeig hade bakat tårtor i hemmet i Falkenberg eftersom hennes son fyllde sex år i går. Och hon skulle få ytterligare ett skäl att fira, när hon på förmiddagen nåddes av beskedet att hon och Arvin nu får rätt att stanna i Sverige.

- För första gången på många år känner jag mig fri, säger Shohreh efter beskedet.

I och för sig var det inte oväntat att de slutligen skulle få uppehållstillstånd. Hennes gamla avvisningsbeslut hade hunnit preskriberas och sonen Arvin har nu en så stark anknytning till Sverige att det vore inhumant med en utvisning.

- Men det som är oerhört överraskande och som innebär en 180-gradig omsvängning är motiveringen till beslutet, säger Arne Malmgren i Varberg som under senare tid varit Shohrehs ombud.

I beslutet får Shohreh Eilbeig nämligen flyktingstatus. Migrationsverket delar alltså hennes uppfattning om att hon och sonen riskerar förföljelse i Iran.

(...)

Hela artikeln

Hallands Nyheter 09-12-17: Till sist blev hon trodd och får stanna

Inslag i Sveriges Radio Halland

Hallands Nyheter debatt 09-12-17: Inte en dag för tidigt!


"Skärp er, ni kan bättre", säger Gud

Jag växte upp inom pingströrelsen och min far var en av pionjärerna och startade flera församlingar bland annat i Hälsingland. Folk gick man ur huse på 30-talet för att delta i väckelsemötena. Dagens frikyrkor i allmänhet har blivit isolerade och når oftast inte utanför den egna kretsen. Det finns lysande undantag, men vi måste hitta vägar att vara församling som kan engagera dagens människor. Små grupper med gemenskap, alpha-kurser där man samlas för att äta, lyssna på ett föredrag och sedan samtala kring livets frågor, stora gudstjänster där guds ord predikas frimodigt med tillämpningar från dagens vardagsliv.
Ja, det finns mycket att samtala om kring kyrkornas behov av förnyelse. Läs DAGEN-artikeln om de träffar som just nu genomförs inom Pingströrelsen och om hur de söker nya vägar att nå ut med det galad budskapet=evangelium.

Pelle Hörnmark citerade en profetia med ett språkbruk som fått honom att haja till, men med ett budskap mitt i prick: "Skärp er, säger Herren, ni kan bättre!"

- Vårt DNA är mission och det passar oss bättre att vara missionsrörelse än att bygga samfund. Får vi fokus på vårt uppdrag tror jag vi får hälsosamma kyrkor där folk trivs.

En kyrka där folk trivs är uppenbarligen Öresundskyrkan United i Malmö. Kyrkan som startades av Magnus och Gunilla Persson med ett litet team 1999 har en stark tillväxt, mestadels av människor som tidigare inte haft någon erfarenhet av kyrkor.

Tre av ledarna från United fanns med under dagen och deltog i seminarier. "Seniorpastor" Magnus Persson fokuserade på ledarskap och menade att det handlar mindre om att utföra och uppträda, och mer om att utrusta. Att leda ledare som i sin tur leder andra, och att inrikta sig på få saker men göra dem bra utan att jaga efter att bli efterfrågad. En riktig ledare vill bli överflödig, menade han.

- Vi var 22 stycken som startade en kyrka för icke-troende. De ska trivas. En del kom från andra kyrkor men trivdes inte och det var helt okej, bara de som inte var kyrkvana trivdes. I söndags var vi 792 på gudstjänsten.

Läs hela artikeln här:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=200652

Gudstjänsten ska utformas som om din närmaste granne satt på första bänken:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?ID=200651


Homosexuell får uppehållstillståndMigrationsdomstolsdom: Homosexualitet är tabubelagt, ansett som skamfullt och straffbelagt i Libyen med fängelse på mellan tre och fem år. Den unga libyern som utsatts för övergrepp och trakasserier i hemlandet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting.

LÄS MER FRÅN INFO TORG JURIDIK
JÄMFÖR MED HUR KRISTNA KONVERTITER BEHANDLAS
NÄR DE HÄVDAR ATT DE RISKERAR DÖDSSTRAFF
FÖR ATT DE BLIVIT KRISTNA. MAN TYCKER ATT
MIGRATIONSVERKET BORDE FÖRSTÅ ATT DET ÄR
EN VERKLIGHET LIKA VÄL SOM ATT HOMOSEXUELLA
FÖRFÖLJS I VISSA LÄNDER.

Den unga libyern berättade att han utsatts för allvarliga övergrepp och trakasserier i sitt hemland på grund av sin homosexuella läggning. Han uppgav att han bland annat utnyttjats av polismän.

Migrationsdomstolen ifrågasatte hans allmänna trovärdighet och avslog ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen konstaterar att homosexualitet är tabubelagt, ansett som skamfullt och straffbelagt i Libyen med fängelse på mellan tre och fem år.

Könsrelaterad förföljelse

I förarbetena tas homosexualitet upp som ett exempel på könsrelaterad förföljelse. Det gäller även den som dolt sin sexuella läggning i hemlandet eller levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse (prop. 2005/06:6 s. 26).

För att betraktas som flykting krävs att libyerns fruktan för förföljelse är välgrundad. Det krävs inte att han tidigare utsatts, men att så skett talar för att en risk för förföljelse alltjämt finns (Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, upplaga 8:1, s. 128 f.).

Migrationsdomstolen anser att libyern gjort sannolikt att han riskerar allvarliga övergrepp och trakasserier i hemlandet. Han anses också ha gjort sannolikt att han riskerar att gripas och fängslas av libyska myndigheter. Fruktan för förföljelse är därmed välgrundad.

Inget skydd av libyska myndigheter

Förföljelsen utgår i första hand från enskilda. Men anses ändå utgöra grund för flyktingskap eftersom Libyen är oförmöget eller ovilligt att ge skydd (prop. 2005/06:6 s. 28). Det finns heller inget internt flyktalternativ.

Libyern anses uppfylla alla de kriterier som uppräknas i 4 kap. 1 § utlänningslagen för att betraktas som flykting. Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och beviljar permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument.

FAKTA

Identifikationsnr: UM 1708-09

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen i Stockholm

Datum: 2009-12-22

Saken: Uppehållstillstånd m.m.

Lagrum: 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)

Förarbeten: Prop. 2005/06:6 s. 26 och s. 28

Litteratur: Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, upplaga 8:1, s. 128 f.

Ombud: Jur.kand. Mariana Leutwiler, Juristfirman Stefan Armon Sverige AB i Södertälje

Domare/Beslutsfattare: Rådman Rolf Forsberg


Flyktingar från Eritrea

Migrationsdomstolen konstaterar att en person som är i vapenför ålder och vid god hälsa och som lämnat landet illegalt innan påbörjad eller avslutad militärtjänstgöring sannolikt är av intresse för de eritreanska myndigheterna och betraktas som desertör. De riskerar att betraktas som regimkritiker och utsättas för förföljelse. I en dom i Migrationsdomstolen anses en kvinna som skyddsbehövande i övrigt och beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Läs mer här från INFO TORG JURIDIK

Migrationsdomstolsdom: Män och kvinnor i vapenför ålder nekas rutinmässigt utresevisum. Den som lämnar landet illegat bedöms sannolikt som regimkritiker och utsätts för förföljelse. Kvinnan från Eritrea anses därför skyddsbehövande i övrigt. Kvinnan uppgav att hon lämnat Eritrea illegalt. Hon hade ännu inte fått någon kallelse till militärtjänstgöring, men myndigheterna söker med stor sannolikhet efter henne nu.

Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd och motsatte sig bifall till överklagandet. Om domstolen anser att klaganden gjort sin påstådda illegala utresa sannolik anser verket att hon ska betraktas som skyddsbehövande.

Sannolikt av intresse

Migrationsdomstolen konstaterar att en person som är i vapenför ålder och vid god hälsa och som lämnat landet illegalt innan påbörjad eller avslutad militärtjänstgöring sannolikt är av intresse för de eritreanska myndigheterna och betraktas som desertör. De riskerar att betraktas som regimkritiker och utsättas för förföljelse.

Nekas rutinmässigt

Det krävs utresevisum vid utresa ur Eritrea. Män under 54 år och kvinnor under 47 år nekas rutinmässigt utresevisum.

Migrationsdomstolen bedömer utifrån kvinnans berättelse och rapporteringen om Eritrea att det inte finns skäl att anta att kvinnans utresa varit annat än illegal. Myndigheterna kommer sannolikt att uppfatta att hon lämnat landet för att undanhålla sig militärtjänstgöring. Kvinnan betraktas som skyddsbehövande i övrigt och beviljas permanent uppehållstillstånd.

FAKTA

Identifikationsnr: UM 12125-09

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen i Stockholm

Datum: 2009-12-22

Saken: Uppehållstillstånd m.m.

Lagrum: 4 kap. 2 § 1 st. 1 utlänningslagen

Ombud: Advokat Erik Hansson, Hanssons Advokatbyrå i Härnösand

Domare/Beslutsfattare: Rådman Sara Renman


Allt har sin tid

Min frus "predikan"

När jag kom hem från den ekumeniska gudstjänsten i söndags luktade det gott från köket. Maud hade lagat fiskgryta med purjolök, morötter och annat nyttigt. I stället för att sätta oss ner och äta ville Maud prata lite. Hon undrade om jag ville behålla rocken på så skulle hon visa mig något. Det hon pekade på, när jag öppnade dörren och tittade ut, var detta:Maud frågade om jag bekymrade mig för hur vi skulle få bort isformationerna från hinken som vi har under luftvärmepumpen. Hon brukar ta in hinken i värmen ett tag för att sedan vända upp och ner på den och det blir som ni ser en hel del "ishinkar".
Jag svarade att det är väl inget problem att tänka på nu.
- Hur ska vi få bort dem då? frågade hon.
- Det sköter sig själv, svarade jag samtidigt som jag undrade vart detta samtal skulle föra oss.
- När kommer de bort då? De står ju i vägen så du kan ju inte klippa gräsmattan, sa hon medan hon log ett brett leende.
- När tiden är inne, svarade jag.
- Just det. När tiden är inne, Bengt. Det är lika dant med en del av dina problem. Du undrar hur de skall lösa sig och du ber till Gud. När kommer bönesvaret undrar du, men det kommer när tiden är inne, när det är moget. "Det ska inte ske genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min Ande säger Herren". Citat från profeten Sakarja bok i bibeln kapitel 4 och vers 6.
-
Du har bett. Nu får du lita på att bönesvaret kommer när den rätta tiden är inne. Till dess får du lita på Gud. Han är trofast och sviker inte.
Nu väntar vi på en andlig vår som ska smälta allt det frusna. Förfrusna visioner och nerkylda relationer. Guds Andes vind ska svepa in över vårt samhälle och det skall bli liv, grönt, ja till och med frukt på de frusna träden.
Precis när jag skrev detta sista ringde en pastor från södra Sverige. Han berättade om den allkristna bönen som de har i kyrkorna. Under en tid har de fått se hur den negativa trenden i samhället har brutits. Nya företag har startats, folk har flyttat till bygden, brottsstatistiken har gått ner och skolorna har öppnat sig för att ta emot kristna skolgrupper. Församlingarna är livaktiga och en andlig förnyelse är en verklighet.
Det längtar vi efter också i våra bygder.

1,5 miljoner i dagskassor till Haiti

Alla Erikshjälpens 46 Second Hand-butiker skänkte lördagens dagskassor eller överskott till insamlingen för Haiti. Totalt blev summan 1,5 miljoner kronor. I Filipstad skänkte vi oavkortat dagskassan som uppgick till 14 080:- De två bössorna som vi hade i butiken innehöll vid stängningsdags 2200:- Vi nådde alltså upp till 16 280 kronor totalt. Insamlingen i butiken fortsätter. Vi upplevde ett stort engagemang och några personer kom in i butiken enbart för att lägga en summa i bössan. Flera kunder hade aldrig tidigare besökt oss, men de hade tittat på TV4 och sett inslag om Erikshjälpen och ville nu ge sitt bidrag. Fantastiskt bra. Även vår lokaltidning Filipstads Tidning hade en artikel om insamlingen.

I lördags, 23 januari, sände Nyhetsmorgon i TV4 ett specialprogram, Hjälp Haiti. Programmet var startskottet för en insamling som görs tillsammans med 14 av FRII:S (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) organisationer, bland annat Erikshjälpen. Se intervju med Erikshjälpens Anna Rostedt i TV4 »

Organisationer får dela

De 14 organisationerna som deltar i insamlingen är ActionAid, Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hoppets Stjärna, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU InterLife, Rädda Barnen, Röda Korset, Skandinaviska Barnmissionen, SOS-Barnbyar, Svenska FN-förbundet, Svenska kyrkan och Unicef Sverige. De insamlade pengarna fördelas mellan alla dessa organisationers hjälpverksamheter.


En sjöman har nått hemmahamnen

Min äldsta systers man Gunnar begravdes i fredags. Gunnar blev 84 år och han jobbade in i det sista i sin städfirma som bl. a ansvarade för städningen av Storkyrkan i Stockholm och Centrumkyrkan i Sundbyberg. Gunnar hade planerat att jobba fram till sin 90-årsdag!Vi minns Gunnar som en solstråle, ett orginal med envishet, stor generositet, plikttrogenhet och stor kärlek till familj och sin alltmer växande och fördjupade tro på Gud. Gunnar kom in i vår religiösa släkt med sitt naturliga, äkta och fräscha sätt som vi uppskattade.
Begravningshögtiden och den efterföljande minnesstunden i Centrumkyrkan gav många olika minnesbilder och med den hela bilden av Gunnar framstår han som en mycket noggrann, punktlig, ansvarskännande företagare och människa som levde i en förtrolig gemenskap med Gud främst genom sina långa och tidiga morgonpromenader som ibland varade i två timmar. Då gick han runt i Viksjöområdet och talade med Gud och välsignade och bad för sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn, sin släkt och den församling som han tilllhörde.Min bror Stanley var officiant. Här defilerar begravningsgästerna den vackert dekorerade kistan.

Gunnar hade förmånen att få vara frisk ända mot slutet av sitt liv. Den sista månaden drabbades han av flera sjukdomar. När Gunnar jobbade på slutet klarade han till och med av att klättra på höga stegar och hänga ut från fönster på de övre våningarna, något som de yngre medarbetarna sa sig bli yr i huvudet av.
Gunnar hjälpte till med mycket praktisk inom församlingen som han tillhörde. Vännen Harry Edström berättade hur de som unga familjer startade en söndagsskola i Viksjö som efter en tid fick glädjen att ha cirka 100 barn. Gunnar fixade allt som skulle ställas i ordning i den inhyrda skolans klassrum. Gunnar var också den som sist såg till att allt stod på sin rätta plats och att allt var rent och snyggt.
Flera av talarna citerade bibelordet om de sista som ska bli de första och ställde frågan om inte en man som Gunnar skulle få en framträdande plats vid "de himmelska borden" när festen i himlen börjar.
Nu tänker vi på syster Ann-Marie som lämnats ensam kvar, men som har fint stöd av sina barn som alla bor i närheten.
Vi minns Gunnar med värme, stor kärlek och glädje.
Gunnar var i unga år sjöman och han kunde berätta om resor på de sju haven. Nu har han seglat in i den lugna hamnen. Tack Gunnar för vad du betytt för mig.
Gunnar skötte mina föräldrars och morföräldrars grav varje vecka. Hans önskan att få vila i deras grav har hörsammats. Graven ligger på Duvbo kyrkogård någon kilometer från det hus där vi alla bodde förr i tiden och det hus som morfar byggde.


Vi skänker hela dagskassan till Haiti

På lördag har vi som vanligt öppet på ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND I FILIPSTAD mellan 10-14. Hela dagskassan skänker vi till insatserna för att hjälpa till i arbetet på Haiti. Erikshjälpen har en bra samarbetspartner i landet. Det känns tryggt.
Idag på P1 i Sveriges radio fick Erikshjälpen bra reklam. Man ser på oss som en trovärdig organisation som arbetar utan onödiga kostnader för administration och höga löner till tjänstemän och styrelse.
Tack för att du stödjer vårt arbete på olika sätt. Kanske genom att skänka saker som vi kan sälja eller att du ger en penninggåva. Läs vidare och titta på filmklippet nedan.

Jordbävningen i Haiti

De flesta har säkert hört om katastrofen och sett bilderna. I jordbävningen i Haiti befarar man att det finns 200 000 dödsoffer, och behovet av hjälp är stort.

De senaste dagarna har gåvorna strömmat in. Det finns en fantastisk vilja att hjälpa till, och fortfarande behövs mer. Erikshjälpen kommer att förmedla pengarna genom vår internationella kontakt Tearfund, som förutom sina samarbetsparners på plats nu har skickat ett team till Haiti.

Se filmklippet där Tearfund berättar om insatserna - ditt stöd behövs »

De omedelbara insatserna kommer att fokuseras på att förse de drabbade med mat, vatten och någonstans att ta vägen.

Erikshjälpen har bestämt att i nuläget förmedla 100 000 kronor via Tearfund, utöver de pengar som samlas in.

Ge en gåva »

Du kan också sms:a KATASTROF till 72930 så skänker du 50 kronor.


Följeslagare (stödperson)

Inom Sveriges Kristna Råd har vi en tid arbetat med ett projekt som handlar om volontärer som blir följeslagare till nyanlända flyktingar/asylsökande.
Läs här och på SKR:s hemsida http://www.skr.se

Skall du bli en följeslagare? Som följeslagare hjälper du asylsökande att få bra förutsättningar för att gå igenom sin asylprocess. Du ger information, uppmuntran och stöd igenom en viktig och ibland svår process.  Din roll är att vara en tredje oberoende part som bevakar att allt fungerar som det ska i processens olika skeden. Det kan även gälla att vara ett stöd efter ett utvisningsbesked.

Mall för ansökan och informationsbroschyr finns att ladda hem längre ner i denna text!!
 
Som följeslagare får du utbildning för din uppgift av Sveriges ledande expertis på detta område. Du blir också en del av ett nätverk med expertis samt andra följeslagare. Du får troligtvis möjlighet att jobba som ett team med andra följeslagare på din ort. Läs mer detaljer om följeslagarrollen och —utbildningen längre ner.
 
Ditt arbete kommer att ske helt volontärt. Du är kanske redan idag engagerad i ett liknade arbete på något sätt. Som följeslagare kan du då fortsätta att jobba i ditt lokala sammanhang. Utbildningen och nätverket ger dig dock bättre förutsättningar att utvecklas i ditt engagemang. Du som idag jobbar utan en kyrkas eller organisations stöd får som följeslagare ett sammanhang och nätverk att jobba i.
 
Följeslagarmetoden
SKR har jobbat med följeslagare sedan 2002. Metoden och sättet är välkänt och används på många platser runt om i världen. Målet är att skydda utsatta grupper i konflikt och krigssituationer och se till att människor inte kränks eller får sina rättigheter åsidosatta. I detta projekt jobbar följeslagaren inte i en regelrätt konfliktsituation. Men som asylsökande i ett främmande land har man en utsatt position. En följeslagare vill värna om att människor skall bli behandlade med respekt och att lagar och konventioner följs på ett korrekt sätt .
 
En röst som ropar
Sveriges Kristna Råd är en organisation där Sveriges olika kyrkor jobbar ekumeniskt tillsammans. SKR har under åren haft ett starkt engagemang för migration och flyktingfrågor. 2005 startades påskuppropet där kyrkorna agerade gemensamt för att uppmärksamma brister i det svenska asylsystemet. SKR publicerade policydokumentet "Detta vill vi" med förslag till förändringar hösten 2007. I november 2009 presenterades "Skilda världar" som bygger på vittnesbörd från 80 olika asylärenden. Utifrån de brister som påvisas kommer rapporten med förslag till förändringar av den svenska asylpolitiken. Ladda hem och läs mer om SKR:s syn på frågorna i Detta vill vi! och Skilda världar!
 
Du behövs!
Det behövs personer som kan stödja de asylsökande i sin asylprocess men också påtala om det förekommer brister och fel ifrån myndigheternas sida så att dessa kan rättas till. Är du den personen? Då är det dags att lämna in din ansökan om att få bli en följeslagare, vilket innebär:
 

  •  Fyra dagars utbildning.
  • Delaktig i ett nätverk av experter och andra följeslagare.
  • Att tillsammans arbeta för människors lika värde och rätt till ett värdigt liv.
 
Utbildningen på fyra dagar hålls den 6-9 mars på Birgittasystrarnas vackra kloster i Djursholm i Stockholm. Kostanden är subventionerad och du betalar endast 3000 kr, i priset ingår logi med helpension samt en mycket kvalificerad utbildning.
 
Kom in med din ansökan till Sveriges Kristna Råd senast den 31 januari. Ladda ner mall för ansökan. Ladda ner informationsbroschyr.
 
Kontaktperson och projektsekreterare är Andreas Alexandersson, tel 08-453 68 15, mobil 0705-37 88 11, e-post andreas.alexandersson@skr.org
 
"Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd."
(3 Mos 19:33-34)
 
"Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för invandraren som bor hos er.
(4 Mos 15:16)
 
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."
(Matt 7:12)
 
"Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt."
(FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,  art 2)


Mångkulturell konferens

Evangeliska Frikyrkans grupp för mångkultur och religionsmöte anordnar en
MÅNGKULTURELL KONFERENS med syftet att tillsammans få komma närmare Gud och få bli utrustade för att gemensamt återevangelisera Sverige och nå vårt land med budskapet om JESUS. Tiden är 22-25 juni.

Vi håller till på natursköna HJÄLMARGÅRDEN vid sjön Hjälmaren. http://www.hjalmargarden.se/

                                                   
Vi planerar att ha tre samlingar per dag. Mellan samlingarna finns tid för friluftsaktiviteter, samtal, själavård, grillkväll vid stranden och bad. Planeringsgruppen anser att det är mycket viktigt att det är
talare och sångare från olika länder som representerar det mångkulturella Sverige. På Hjämargården finns olika logimöjligheter allt ifrån campingstugor till till enklare rum, husvagn eller tält.

Jag vill med detta korta inlägg ge information och skulle mycket gärna vilja ta del av dina synpunkter om du tror att folk i din närhet skulle vara intresserade av att delta.
Hör gärna av dig.
bengt_sjoberg@telia.com

Ayman skapar historia

Familjen Saleh dokumenterar sitt besök i Norge. Foto: Maud Granberg

Det verkar som om familjen Ayman är med och skapar historia genom det sätt varpå han och familjen äntligen fick uppehållstillstånd. Alldelses nyss ringde en man från Irak som bott 9 år!!! i Sverige och som idag fick nej på sin asylansökan. Denne irakiske man har också arbete och försörjer sig. Kanske även han måste göra denna byråkratiska resa för att följa lagen.
Jag citerar här Radio Dalarnas inslag:


Det krävdes ett kort besök i Norge för att Aylan Saleh och hans familj i Dala-Järna skulle få uppehållstillstånd i Sverige.

 ”Det här är ett alternativ”

Efter sju års kamp har Aylan Saleh och hans familj fått beskedet att de får leva och arbeta i Sverige. Men sättet de fick uppehållstillståndet på är ovanligt.

De reste precis över gränsen till Norge och sökte arbetstillstånd i Sverige därifrån. Familjen bevisade för Migrationsverket att de varit i Norge med hjälp ett fotografi från gränsen.

Johan Rahm arbetar på Migrationsverket och han har aldrig tidigare hört talas om att det har gått till så här, men han säger att det har gått korrekt till.

– Regelverket säger att man inte får ansöka om arbetstillstånd inne från Sverige utan man måste ha det ordnat innan man reser in i Sverige, säger Johan Rahm på Migrationsverket.

– Det låter otroligt bra att den här familjen har fått sitt uppehållstillstånd och den tryggheten det kan innebära, säger Johan Rahm.

Lena-Maria Busk
lena-maria.busk@sr.se

 

Läs även: De får äntligen stanna i Dalarna (12 jan)

 


Dagen skriver om Ayman

Efter sju års osäkerhet har Ayman Saleh fått beskedet att han och hans familj får stanna i Sverige. Han är den förste muslim som är butikschef för Erikshjälpens second handbutiker, och familjen flydde från Jordanien på grund av hedersrelaterat hot.

Delar av släkten godkände inte deras äktenskap, så paret Saleh flydde från sitt hem i Jordanien för att börja ett nytt liv i Sverige.

Ayman började praktisera på den kristna hjälporganisationen Erikshjälpens second hand-affär i Filipstad, och fick senare jobb på butiken i Dala-Järna. I den lilla dalaorten hittade familjen hem, och de har fått tre barn under tiden de bott i Sverige.

Läs klart DAGENS artikel här:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=199408


Ayman på Erikshjälpen

Mer än sju års kamp för att få stanna i Sverige är över för familjen Ayman som sedan fyra år haft fast arbete på Erikshjälpen Second Hand i Dala-Järna.

En glädjestrålande Ayman ringde nyss och berättade att de idag äntligen fått ett positivt svar på ansökan om uppehållstillstånd. De får stanna på grund av arbetet. Det är ett tvåårigt tillfälligt uppehållstillstånd som sedan kan omvandlas till permanent uppehållstillstånd om han fortfarande har arbete och kan försörja sig.

Jag ska skriva mer senare när jag hunnit prata lite mer med familjen. Det blir en fest nästa vecka i Dala-Järna med de anställda och frivilliga arbetarna på Erikshjälpen tillika med vänner och engagerade medmänniskor som kämpat för familjen. Ett extra stort tack vill jag rikta till integrationssamordnaren Maud Granberg på Vansbro kommun som engagerat sig oerhört mycket för familjen. Även kommunalrådet Torsten Larssons kraftfulla uttalanden tillsammans med övriga partiers stöd har betytt mycket när Vansbro kommun börjat ta emot kommunplacerade flyktingar. Att Migrationsverket i det läget tänkte utvisa den första familj som kom till kommunen och själva skaffade jobb skulle ha varit mycket negativt för hela integrationsprogrammet i kommunen.

GRATTIS, GRATTIS AYMAN MED FAMILJ!!! VI KOMMER PÅ FESTEN!
På kortet syns familjen Aymans tre barn som alla är födda i Sverige.


Bygge och evangelisation

Daniel och jag har byggt ett torn idag. Det blev rätt så högt eller hur?Idag ringde en man som ville ha hjälp med att kontakta en kyrka för att bli kristen. Hans kompis har gett honom en bibel och Jesusfilmen på deras språk. Kompisen har blivit som en riktig missionär som delar sin tro med sina landsmän både här i Sverige och i andra länder. Det är verkligen glädjande när de som får möta Jesus blir så tända så de vill berätta om det för alla sina vänner och släktingar. Det är ju faktiskt så det skall fungera.

Bagaren Daniel Sjöberg 3 år

Idag på morgonen visade termometern -26 grader. Ingen skidåkning och inga längre promenader. Vi bestämde oss för att baka matbröd och Daniel fick hjälpa till med allt från att röra ihop degen till att pensla med olja, grädda och sist men inte minst ÄTA smörgås tillverkad på Selma Lagerlöfsvägen. Daniels äldre bröder, mamma och pappa är uppe i Sälen och åker skidor denna vecka. Fast de jobbar lite ändå för de korrekturläser böcker för Gospel Media.

Här några kort från dagens bak.
Förnyad i sitt sinne

Romarbrevet 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Vi har precis gått in i ett nytt år. Vi önskar varandra en god fortsättning. Det är inte många nu för tiden som avger nyårslöften, men det spelar nog mindre roll. Det var svårt att följa dem någon längre tid i alla fall.
Det viktiga är om vi vill ge oss själva till Gud och låta Honom få möjlighet att forma oss efter sin goda och kärleksfulla vilja.
Gud kan detta år få hjälpa dig att få en helt ny syn på dina medmänniskor, din partner, dina släktingar, den person som du kanske har det extra jobbigt med, dina relationer på arbetet eller någon granne som kanske sårat dig. Om Guds kärlek och Kristi sinne får utrymme i ditt sinne kan du få börja tacka Gud för den person som du haft det jobbigt med. Du kan få helt nya och goda tankar om den personen. Du kan i tro få börja tacka för att den krångliga relationen kan börja utvecklas på ett mycket positivt sätt. Helt plötsligt kanske du fylls av kärlek till din antagonist och du upptäcker sidor hos den personen som du egentligen bara måste vara tacksam för. Du kan få utföra försoningsuppdrag som kan starta en läkande process. Ny vänskap och goda relationer kan få en chans att växa fram där du minst anat det. Det ligger en enorm kraft i böner som beds med tacksägelse och i tro.

Vi lever i världshistoriens största väckelse. Aldrig någonsin har så många människor gensvarat till Jesus Kristus och tagit emot honom i sina hjärtan. Länder som vi aldrig kunde tänka oss för 50 år sedan upplever nu oerhört stora kristna väckelser. Det gäller länder som Kina, delar av Indien, Sydameria och nästan halva Afrika. Även i flera muslimska länder upptäcker människor frälsningen genom Jesus. Ingenting kan stoppa det som sker genom Internet och TV-sändningar via paraboler och personliga vittnesbörd i länder som Iran, Algeriet och andra länder i Mellersta Östern. Kristendomen är inte längre den vite mannens religion. Folken i den tredje världen rusar fram och tar emot Guds rike i sina liv. Det blir förvandlade samhällen och förändrade strukturer.

Nu ska vi ha tro för att också Sverige skall få uppleva en kristen förnyad väckelse. En helt ny tid när Gud blir aktuell. En tid då det börjar ske under och mirakler och hängivenheten till bibeln och Jesus blir stark. En ny tid då kristna möts på arbetsplatser, i skolor och i hem för att dela vad Gud gör och möts i bön och tacksägelse och lovsång och inspireras över vad som sker.

Idag i vår gudstjänst uppmanade Tomas Foogde, vår vice ordförande i församlingen, att vi alla skulle ta fem minuter om dagen för att be för den bygd där vi bor. Vi ska lyfta upp den bygden i bön om att människor vänder sig till Gud för sin egen relation till Gud, för arbetstillfällen, för framtidstro och en positiv utveckling, men framför allt att vi skall få leva i Guds plan för våra liv. Då sker helanden, ångest vänds till frid, hopplöshet vänds till hopp och sorg till glädje. Det tror jag på och det är min önskan inför detta år.

Gud välsigne Dig! Det kommer en andlig vår! Kort Rut Sidblad (Mauds syster)


Byta religion

Ett nytt år har börjat. Även detta år kommer vi i Sveriges Kristna Råds migrations- och integrationsgrupp att arbeta med att informera och upplysa  om religion som grund för asyl. En hel del har hänt. Jag tänker på nya riktlinjer som Migrationsverket nyligen har fattat för bedömning av kristna från Irak, men också på de samtal och den dialog som Sveriges Kristna Råd har med företrädare för Migrationsverket. Vi hoppas att det skall komma ut något bra av detta och att kunskapen om konsekvenserna för konvertiter utökas och får praktisk betydelse för handläggare och beslutsfattare.
Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna byta religion eller välja att leva utan religion.

Världen Idag har en artikel i denna fråga som du kan läsa här på bloggen.

Att låta döpa sig kan bli farligt för en flykting, vare sig han eller hon återvänder till hemlandet eller stannar i Sverige. Det säger Lennart Sacrédeus (KD), som nyligen ställde en fråga i riksdagen om religionsbyte.

I sin fråga till migrationsminister Tobias Billström ifrågasätter Lennart Sacrédeus huruvida Migrationsverket och migrationsdomstolarna har kompetens nog att bedöma om en person menat allvar med att byta religion.
– Det finns en svensk historik där man från Invandrarverket har haft stor förståelse för folks flyktanledningar när det gäller politisk aktivism. Däremot har man inte förstått att faran kan vara minst lika allvarlig för att man bytt religion, säger Lennart Sacrédeus till Världen idag.

Läs vidare genom att klicka på länken
www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6309&Itemid=98RSS 2.0