Den somaliska pappans svåra dilemma

 

Som liten grabb var jag van att vi hade internationella gäster i vårt hem i Sundbyberg. Min far reste även ofta till avlägsna länder och vi brukade gå till Bromma flygplats och möta honom när han kom hem från Grekland, Cypern, Libanon, Pakistan, Sri Lanka och andra länder dit han for med uppdrag från Röda Korset, Erikshjälpen eller Pingstkyrkan. Han hade alltid med sig något spännande till sitt yngsta barn. Jag var då bara 8-9 år.

Som 11åring fick jag följa med i två år till Japan där min far undervisade på en bibelskola.

De senaste 25 åren har världen kommit till vår lilla stad, Filipstad. I vårt hem har vi haft gäster från säkert 35 olika nationer. Idag har min fru och jag haft två somalier hemma hos oss. Vi drack te och pratade. Jag spelade lite piano för dem, men vårt möte hade ett helt annat syfte. Jag skulle idag börja att hjälpa de första familjerna att göra en e-ansökan för att de skall få hit sina barn och sin fru som befinner sig i Kenya och i Etiopien.

För några veckor sedan fick jag en länk till Migrationsverkets hemsida där man skapar ett konto och sen börjar ta sig igenom de olika frågorna och fyller i alla möjliga uppgifter.

Jag var förvarnad av en advokat och en kvinna som liksom jag är medlem i Sveriges Kristna Råds migrationsgrupp att det skulle vara ett styvt jobb. Man sa att det kommer att ta flera timmar att skriva in allt.

Jo, minsann. För det första hakade datorn upp sig då vi var nere på kontoret på Erikshjälpen. Sen var det några uppgifter som saknades och vi fick börja om från sidan ett. Men idag i vårt hem såg allt ut att funka bra. Vi fick ringa ett par gånger till Nairobi i Kenya för att kolla några adresser. Migrationsverket ville ha postnummer, men det var det ingen på gatan i Nairobi som visste vad det var.  Så drack vi te och kakor och mina vänner la i den ena skeden efter den andra med socker och lät sig väl smaka.

Men sen blev det rejält fundersamt. Ja, rentav så svårt att vi funderade på om vi verkligen skulle fortsätta. Nu skulle jag önska att både migrationsminister Billström och statsminister Reinfeldt m.fl skulle ha varit med i mitt arbetsrum. Mannen mitt emot mig har fem barn. Två är hans biologiska barn. Tre barn har han och hans fru tagit hand om eftersom barnens föräldrar är döda i de fruktansvärda illdåd och strider som förekommit i Somalia. När han förstod att hans fru och två biologiska barn skulle ha en chans att få komma hit, men inte de övriga tre var vi tvungna till att ta en rejäl paus. Jag skulle önska att ni alla hade sett in i mannens ögon. Sett svettdropparna som kom fram i hans panna. Hur han vred sig på stolen och hur den avslappade stämningen i vårt rum förändrades. En tung atmosfär spred sig i huset, men till sist enades vi om att gå vidare med ansökan. Vi hade ju hunnit till sidan 6 och hade ”bara” fyra eller fem sidor kvar.....Jag frågade gång på gång hur de tre små barnen skulle klara sig om frun fick komma till Sverige, men jag fick inget svar.

Vi har varit medvetna om att det endast gäller de biologiska barnen som får komma till Sverige och att frågan om de övriga barnen inte ser ut att få någon lösning.

Jag låter denna fråga etsa sig in i er som läser detta. Kanske kan den situation som jag beskriver få dig att bli engagerad. Kanske kan du göra som jag gjorde. Jag kontaktade mitt partis företrädare i migrationsfrågor och nu ser jag att hon vill verka för att behandla anknytningsärendena på så sätt att alla barn i en familj skall få komma hit och få växa upp tillsammans med båda sina föräldrar.

 Ta en stund och tänk efter vad du kan göra för att dessa barn inte ska lida och riskera svält och död.

 


När ett budskap når in i hjärtat

Idag träffade jag en man som kommer från ett land i Mellersta Östern. Han berättade en så väldigt gripande sak.
När han kom till en kyrka blev han direkt varmt välkomnad. Han kände en varm atmosfär och kände sig verkligen välkomnad och uppskattad.

I början av gudstjänsten var det några barn som sjöng sången,

Välsigna alla barn käre Gud
Välsigna alla barn på jorden.
Dom som har det bra som vi
och dom som har det svårt.
Dom som vet att Du är Gud
och dom som inte vet.
Välsigmna alla barn på jorden.

Detta grep mannen så mycket så han bestämde sig för att bli en kristen.
I hans tradition och religion brukade man inte tala och be på ett sånt sätt att ALLA barn skulle få bli välsignade. Man välsignade BARA dem som trodde på Allah och Muhammed. Mannen blev så oerhört tacksam för att ALLA är inneslutna i Guds kärlek.

Jag tror att denne man fick uppleva att den helige Ande öppnade hans hjärta för dessa enkla ord.
Vi kan säga så mycket. Så många ord, ord, ord, men när den helige Ande gör något levande, DÅ griper det tag i en människa. DÅ gror det lilla fröet och det kan växa upp till en fin planta.

Det ska bli roligt att följa vad Gud vill göra mer för denne man och hans familj. De är välsignade av GUD i Jesu namn.

Församlingen-Guds arbetsmetod


Idag har jag haft ett bibelstudium där vi också tog tid att samtala i mindre grupper kring vår målsättning och om hur vi jobbar med att vara det som Jesus var när han gick här nere på jorden. Det blir mycket text här på bloggen, men håll till godo. Läs gärna bibelorden i din bibel.

Gud vill gemenskap och samarbete. Han skulle kunna använda änglar och andefurstar, men har valt att samarbeta med människor. Församlingen är hans redskap.

FÖRSAMLINGEN Efesierbrevet. 2: 19-22, 3: 9-10, 4:11-16

Vi är födda in i Guds familj. "Hans hus är vi". Hebr.3: Man blir medlem genom att man har en PERSONLIG TRO PÅ JESUS, vill bekräfta det genom dop. Innan dopet bör man ha fått undervisning t.ex. barn- och ungdomsgrupp, alpha-grupp, bibelkurs, konfirmation, enskild undervisning.

Medlemsomsorg: Alla skall hjälpas åt att besöka medlemmar, uppmuntra, be för sjuka, hälsa på, ringa, maila och bjuda med. Skjutsa och informera o.s.v. Församlingens ledning ansvariga. Ef.4:16 Församlingen byggs upp i kärlek med stöd som alla ger. Hebr.12:15 SE TILL ATT INGEN BITTER ROT SKJUTER SKOTT. Gå inte och mal en massa tankar, funderingar, vad sa hon/han. Vad menade hon? Osv. Ta kontakt. Hör efter. Red ut snarast. Lägg undan och gå vidare.

Gud arbetade först med enskilda personer som t.ex. Mose, Elia, Elisa och Jesaja. Sen med Israel som folk. Nu är alla folk involverade. Detta förutsa profeterna i Gamla Testamentet Sakarja 2:11 och Psalm 87. I ändens tid ska församlingen och Guds egendomsfolk samarbeta.

1 Petr.2:9-10 "Vi är Guds eget folk.....ni som förut inte var ett folk.

Byggnaden inte det viktiga. VI är Guds tempel. 1 Kor 3:1-17 6 De första kristna samlades i hemmen. Sen byggde man kyrkobyggnader.

VAD SER DU FÖR BEHOV I VÅRA BYGDER?

Apg 2:42 Församlingen är en gemenskap där vi ger ett uttryck för att vi är Jesus Kristi Kropp. Rom. 12: 4-8, 1 Kor 12:27-28 Ef.1:22-23

Vi gör som de första kristna. Vi håller FAST vid apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, brödsbrytelsen och bönerna. Diakonalt arbete är något som svenska folket vill skall prägla en församling. Pingströrelsen ska nu satsa mer på diakonalt arbete. Krävs omprioriteringar och EN ÖVERLÅTELSE TILL JESUS OCH TILL VARANDRA! Församlingens uppgift är både att vara och att göra. VILKET DIAKONALT BEHOV SER DU???

Vi delar en gemensam tro på Jesus, Anden, dop, nattvard, men även gemenskap och relationer där vi utvecklas i vår kärlek och i vårt tjänande. Församlingen behöver ledare som kan leda, delegera, bygga relationer

Församlingen har beskrivits med tre olika begrepp, gemenskap (koinonia) vittnesbörd (martyria) och tjänande (diakonia)

Vi är en organism, men inför myndigheter en organisation. Måste vara trovärdiga i alla sammanhang.

Omsorgen om varandra. Livsstil. Om vi lever i GUDS RIKE kan vi inte vara fängslade av materialism, njutning och världens livsstil. Synen på äktenskap, sambo, vårt tal kan inte vara fyllt av svordomar t.ex. Vi måste tänka på vilken makt vi ger inflytande i vårt sinne. Materialismen hör inte hemma i en församling-vi behöver bli befriade från girighet och själviskhet. Den fattige befrias i församlingen från utstötthet och hopplöshet. Evangelisation och social omsorg går hand i hand. Bibeln säger och kristen tro bekänner att allt ytterst tillhör Gud (Kol 1: 16-17) Allt vi äger är Guds gåvor som ska förvaltas inför honom.

Livet i församlingen får alltid moraliska konsekvenser. När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för detta, exempelvis förtal, intriger, misstänksamhet, strider och egoistiskt levnadssätt. I stället odlar de kristna med Andens hjälp kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Detta tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap (Gal 5:16-25).

 Församlingens uppgifter.

1. Förkunna och proklamera evangeliet. Förkunna Ordet. Göra lärjungar. Matt.28:18-20, Mark.16:15-18, 2 Tim 4:1-3

2. Sprida Guds härlighet. Förmedla Guds nåd. Övervinna det onda med det goda. 2 Kor 4:6-7, Rom. 1:11

3. Vara som Jesus i världen. Göra Jesu gärningar. 1 Joh. 2:6, Joh.14:12

4. Vinna de förlorade. Luk.19:10

5.Vara ett ljus i mörkret. Vara ett vittnesbörd för sanningen. Staden på berget. Matt.5:13-14 Att vara ett ljus där det är som mörkast som t.ex i våra bygder. Vi gör en bra insats!!! Vårt lilla ljus syns i mörkret.

6.Vara salt i förruttnelsen. Binda och lösa med himmelrikets nycklar. Matt.16:19

7.Ett hem för de hemlösa och en hjälpande hand för de nödställda

8.Avslöja Guds mångfaldiga visdom inför furstar och väldigheter i den himmelska världen. Stå emot Satan. 1 Petr.5:8-9, Jak.4:7

9.Ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

10. Vara förebedjare inför Guds ansikte. Ef.6:18-2

- Sprida Guds härlighet

- Vara ett vittnesbörd om sanningen

- Bygga upp de troende

- lova, prisa och ära Gud

- Förmedla Guds nåd

- Förvalta uppenbarelsen

- Utbreda Guds rike

En församling som inte förkunnar evangeliet lever i ett förnekande av sin Herre!!! Evangelisation och mission får inte ses som en extra ansträngning vid sidan om det ordinarie livet i en församling. Det måste finnas ett naturligt utflöde.

Gud ger verktyg och arbetsredskap till oss. Andens gåvor. Vi ska hjälpa till att folk får upptäcka gåvan Gud ger. De ska få pröva, misslyckas utan att bli utpekade och få växa i sina gåvor. Man växer i en atmosfär av uppmuntran och kärlek!

Medlemskap. Offrande och ekonomi. Tiondegivande en bra regel, men Gud sätter inga gränser vid 10%.

Profeter, lärare, herdar, apostlar och evangelister. Tjänstegåvor.

Den universella församlingen och den lokala församlingen. Viktigt tillhöra en församling.

Kännetecken på en biblisk församling:

a) En församling som tror på den treenige Guden, FADER; SON OCH HELIG ANDE och bekänner Jesus Kristus som Herre.

b) Hela bibeln läses och utläggs som Guds ord på ett sånt sätt att nådens evangelium görs tydligt och det kristna lärjungaskapet fördjupas.

c) De bibliska sakramenten, dop och nattvard praktiseras regelbundet. BIKTENS betydelse för själavård, helgelse, renhet, förlåtelse och upprättelse.

Bikt är att inför en själavårdare/pastor i avskildhet bekänna synd som man har begått och att genom honom/henne få tillsägelse om Guds förlåtelse. Vilken person som helst som är avskild för en tjänst i församlingen har rätt att säga: ”dina synder är förlåtna. Gå i frid!”. Jakob 5:15-16 om att bekänna sina synder för varandra. En vilja till förändring och helgelse.

d) Missionsuppdraget fullföljs, man evangeliserar, engagerar sig i diakonalt arbete och gör fler människor till lärjungar både i sitt eget land och i andra länder.

Församlingen byggs upp i kärlek

1. Efesierbrevet 4:16 "Så byggs kroppen upp i kärlek genom det stöd varje led ger"

2. 1 Kor 12: 25 Kroppen byggs upp i kärlek, när "lemmarna har samma omsorg om varandra".

3. Galaterbrevet 6:2 .Bär varandras bördor.

4. Efesierbrevet 4:32V i förlåter varandra reservationslöst, totalt till 100%

5. 1 Tessalonikerbrevet 5:11 Vi uppmuntrar och uppbygger varandra.

6. Kolosserbrevet 3:9

7. 1 Petrus 4:9 1  Vi är gästfria mot varandra.

8. Kolosserbrevet 3:16 Vi undervisar och förmanar varandra i all vishet.

Bilder på församlingen.

1. Guds tempel-den troende är en levande sten. 1 Kor 3:9-15, Ef.2:20-22.

2. Guds rike, Guds folk-den troende är en medborgare. Matt 16:18-19, Rom 14:17

3. Guds familj-den troende är ett barn. Rom 8:14-16

4. Guds armé-den troende är en soldat Ef.6:11-12, 2 Tim 2:3-4

5. Ett konungsligt prästerskap-den troende är kung och präst. 1 Petr.2:9, Upp 1:6

6. Kristi kropp-den troende är en lem. 1 Kor 12:18, 20-21, 26

7. Vinträdet-den troende är en gren Joh 15:1-6

8. Fårahjorden-den troende är ett får Joh 21:15-17, Apg 20:28

9. Kristi brud-den troende är en del av bruden Ef 5:21-32

Vilka är församlingens starka och svaga sidor?

Ledarskap

Verksamhet

Andlighet

Gudstjänster

Smågrupper

Evangelisation

Relationer

Medlemmen blir mer och mer lik Jesus. Trovärdigt liv.

I gemenskapen med varandra upptäcker gåvor, tränar och använder de gåvor som Gud utrustat oss med för att vi skall växa tillsammans.

Du är skapad för att tjäna och glädja Gud

Gud är värd ditt bästa. Ge det bästa som du har till Gud.

Det är i tjänst för Gud och medmänniskorna som vårt liv får mening och verkligt innehåll.

Albert Schweitzer sa: "De enda verkligt lyckliga är de som lärt sig att tjäna andra."

 

Undervisningen-hjälper oss se vad som är vårt pund. BARA DU KAN VARA DU! GUD HAR GETT DIG MÅNGA GÅVOR!!!!!

Viktigt att vi börjar tjäna Gud och praktiserar det som vi lär oss! Då växer vi. Det är genom att BÖRJA tjäna i olika områden som vi lär oss och inser vilken uppgift som vi passar för. Vi kan inte begränsa Gud som skapat oss med så enormt många gåvor och möjligheter. Om vi inte prövat på vet vi inte om vi passar. Det är inte så farligt att misslyckas i en uppgift om vi har en kärleksfull gemenskap som är uppmuntrande.

VI SKALL LÄRA OSS RELATIONER GENOM ATT VARA TILLSAMMANS, TJÄNA TILLSAMMANS, TILLBEDJA TILLSAMMANS, HJÄLPA VARANDRA ATT MOGNA TILLSAMMANS. Det finns inga perfekta församlingar, men vi skall mogna i våra relationer. Det finns massor av bibelord där ordet tillsammans finns med.

Gud vill att vi skall älska verkliga människor, inte idealmänniskor.

Hebr.10:24-25 "Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig."

2 Tim.2:2 "Och det som du har hört av mig…….skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra."

Församlingens målsättning i korthet:

"Att göra icke-troende människor till helt överlåtna efterföljare till Jesus Kristus."

Uppdraget:

Församlingen är inte bara till för att FÖRSAMLA utan också för att FÖRVANDLA!

 (Vi tjänar Gud med våra tillgångar både dem som vi ger till församlingen, MEN OCKSÅ DEM SOM VI BEHÅLLER! Kanske skjutsar någon till mötet med bilen, bjuder vänner till sommarstugan, bjuder en kompis på fisketur i båten o.s.v.)

Målet är att alla skall vara inneslutna i ett relationsnät.

Biblisk gemenskap:

"Församlingen är Kristi kropp som omsätter Kristi budskap i praktiskt liv, det vill säga lever ut Hans liv, dels för att styrka varandra och dels för att vinna världen för Gud, så att den blir till en plats där Guds härlighet bor."

 

 


EFK-kongressen presenterar nya församlingar

Här är några kort från gårdagens EFK-kongress på Torp då nya församlingar presenterades och församlingar delade erfarenheter av olika arbetssätt.Knut Bertil Nyström intervjuar företrädare för nya församlingar som välkomnades till Evangeliska FrikyrkanNågra ungdomar från Hallsberg där en grupp karener deltar mycket aktivt i församlingen.Montrar ställs i ordning. Maud och jag hade ett bildspel och visade en del bilder från second hand, Onsdagskul, cafémöten, gudstjänster och från flyktingarbetet m.m. Här är det också en församling som sätter upp sina dator och det som de vill visa och berätta.


Flera nya församlingar välkomnade i EFK

En lång rad nya församlingar välkomnades på EFK-kongressen på Torp ikväll. Vilken härlig stämning och framåtanda.

Vi var också ett 15-tal församlingar som hade montrar och visade bilder och berättade om hur vi försöker förverkliga Jesu uppdrag att vara ljus och salt i världen. Det var Pannkakskyrka, Fängelsekyrka och kyrka för tilltufsade människor såväl som vanliga Svenssons, Smirnov och Abdullah.

Några karenska ungdomar sjöng och spelade och vi bjöds på underbart god mat, tårta och kaffe. En församling hade rest 80 mil för att få vara med och bli välkomnade i det växande samfundet Evangeliska Frikyrkan som just nu upplever en barn-boom.

Maud och jag fick under några timmar prata med flera människor som är intresserade av arbetet med våra nysvenskar. Det blev stimulerande och fina samtal. Jag ska lägga ut några kort i morgon.

Idag har vi också fått en glädjande rapport från den romska församlingen i Serbien som vi har kontakt med. De har nyligen haft dop igen. 10 personer har valt att följa Jesus och låta döpa sig och gå med i församlingen.

Ikväll var vi flera som också lyfte upp vår afghanske medlem Taher i bön. Några viktiga handlingar måste lämnas in till Migrationsdomstolen senast måndag. I helgen ska flera av oss, våra vänner och Tahers vänner och skolkamrater skriva på listor där vi vittnar om att Taher är kristen och går på vår församlings möten och jobbar i vår second hand. Detta för att motbevisa Migrationsverket som menar att Taher inte kan vara kristen och om han är det, är det ingen av hans landsmän som vet om det. Att han uppträtt mycket öppet och frimodigt med sin kristna tro verkar de inte vilja ta till sig. Inte tills nu, men de ska övertygas.
Jag fattar inte hur Migrationsverket kan göra allt för att inte erkänna att människor som konverterat och som uppträder frimodigt om sin tro och lever ut sin tro inte kan utvisas till Afghanistan.

KRAFTKÄLLAN i Vasakyrkan, Filipstadhttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article14818550.ab


I år är det första gången som jag inte deltar i JESUSMANIFESTATIONEN i Stockholm. Sönerna Joel och Johannes var där tillsammans med sina döttrar.
Roligt att Aftonbladet skriver så positivt om Jesusmanifestationen. 15 000 personer deltog skriver de.
Här är tidningen DAGENS rapportering om manifestationen tidig söndagsmorgon. http://www.dagen.se/nyheter/regn-och-bon-i-fokus-under-jesusmanifestationen/

Ikväll hade vi ett mycket, mycket bra möte i Vasakyrkan. Den andliga vårfloden stiger rejält. Med stor spontanitet och genom den helige Ande förmedlades profetiska hälsningar och flera fick förbön. Lovsången och tillbedjan var mäktig och flera tog tillfället att vittna och dela med sig av det som Gud visat. Den kärlek och öppenhet som präglade samlingen gjorde att flera vågade öppna sig för Gud och varandra.

Jag är ödmjukt tacksam för vad Gud gjorde.

Här är något av det som jag delade ikväll:

Andens nådegåvor
- en hjälp i vardagen

Andens nådegåvor är givna av nåd. Det betyder att de inte kan köpas/förtjänas  eller fås på annat sätt än som just en gåva. De hjälper oss att få kontakt med Gud och att kommunicera med honom.

Gåvorna är många, men Anden är en och densamme. Alla nådegåvor är givna av samme Ande, den helige Ande, den tredje personen i gudomen. Han är den person som i Bibeln beskrivs som Hjälparen, och som utgjuts och ges till dem som tar emot Jesus.
Apostlagärningarna 1:8 ”När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft OCH BLI MINA VITTNEN”.
Joel 2:28-slutet Gud ska utgjuta sin Ande ÖVER ALLA
Bli fylld med den helige Ande! Efesierbrevet 5:18 LÅT/TILLÅT er att bli uppfyllda av Anden.
De fick börja tala ett gudomligt, nytt språk. Apostlagärningarna 2:4-12
Nytt mod Apg 2:14, Ny kraft Apg 2:37-41
Johannes 7:38-39 Strömmar flyta fram ur ditt innersta.

Nio gåvor

Bibeln säger att man ska vara ivrig efter gåvorna. Vi uppmanas att särskilt söka profetians gåva. Det står mycket om nådegåvorna i Nya testamentet, och särskilt i 1 Kor 12-14. Andens nådegåvor är nio stycken och de kan delas in i tre grupper:

Talgåvorna: profetia, tungotal och uttydning av tungotalet. Tungotalet bygger upp vår inre människa. Tungotalet
öppnar upp för de övriga gåvorna. På pingstdagen började de kristna tala olika främmande språk. Jag berättade om Slummens överste-Elisabeth Liljegren som blev så uppfylld av helig Ande att hon talade SVENSKA (bruklade annars alltid prata järnamål) nästan en hel natt vilket ledde till att många människor tog emot Jesus i sina liv.

Uppenbarelsegåvorna: visdomens ord, kunskapens ord och gåvan att skilja mellan andar.

Kraftgåvorna: trons nådegåva, helandets gåvor och kraftgärningarnas gåva.
 
ANDENS FRUKTER: Galaterbrevet 5:22–23 räknar upp följande nio frukter:
• kärlek
• glädje
• frid
• tålamod
• vänlighet
• godhet
• trofasthet
• ödmjukhet
• självbehärskning

LÄNGTAN

BÖN

TILLBEDJAN

STILLHET

LYSSNA MED ÖPPET HJÄRTA OCH SINNE

TA EMOT I TRO- TACKA

KÄRLEKSFULL  ATMOSFÄR DÄR DET ÄR TILLÅTET ATT MISSLYCKAS OCH GÖRA FEL

GUD SKRIVER APOSTLAGÄRNINGARNAS KAPITEL 29 IDAG. SKA FILIPSTAD OCH

HÄLLEFORS VARA MED OM  EN ANDLIG VÅR /ANDLIG FÖRNYELSE SAMT VÄCKELSE?

BJUD IN DEN HELIGE ANDE IN I DITT HJÄRTA. LÅT GUD FÅ BLÅSA IN AV SIN ANDE OCH KRAFT I VÅRA LIV OCH FÖRSAMLINGAR.

 


 


Pastor Jean tillbaka till Sverige efter tortyr i hemlandet!


Ser på flera bloggar att pastor Jean är tillbaka i Sverige och att han ska medverka i Elimkyrkans gudstjänst på söndag i Stockholm.

Micael Grenholm skriver nu på sin blogg,http://helapingsten.wordpress.com/2012/05/11/pressmeddelande-utvisad-till-tortyr-nu-ar-pastor-jean-tillbaka-i-sverige/ och Jonas Bergström på sin, http://bergstromjonas.se/2012/05/efter-tortyren-pastor-jean-tillbaka-i-sverige/

Det här kommer säkerligen att finnas med i TV4:s nyhetssändningar under dagen och kvällen.


Underbar lovsång från Hillsong

http://www.youtube.com/watch?v=SkvCWeqKVEQ&feature=related

KRAFTKÄLLAN i Vasakyrkan, Filipstad

I morgon lördag kl.18 har de tre församlingarna (Vasakyrkan, Kristen Gemenskap och Pingstförsamlingen) i Filipstad/Hällefors en gemensam gudstjänst i Vasakyrkan som vi kallar för KRAFTKÄLLAN. Min förhoppning är att vi både ska få ta emot kraft från den källa som aldrig sinar och även praktisera förbön, ta emot av den helige Ande och helandets gåvor och få se hur Gud berör människor på djupet. Vi behöver uppmuntra varandra att tjäna i samhället med de gåvor som Gud har gett till oss. Se hur enkelt det kan vara att förmedla Guds kraft till helande i ett vanligt köpcenter.

Gå till http://www.korturl.com/mirakel

Pastor Yousef Nadarkhani skriver brev från fängelset i Iran
Jag har idag fått tillgång till ett brev som den iranske pastorn Yousef Nadarkhani skrivit från sitt fängelse i Iran.
Det är pastorn och bibelläraren Björn Olav hansen som översatt brevet till norska.
Samtidigt har det kommit meddelande att pastorns advokat blivit dömd till 9 års fängelse för att ha försvarat Yousef. Låt oss fortsätta att be och uppmärksamma denne pastor och hans familj.

Misjonsorganisasjonen Present Truth Ministries har mottatt et brev fra den dødsdømte iranske pastoren, Yousef Nardarkhani, som jeg har oversatt. Jeg tror mange av bloggens lesere vil finne dette brevet svært interessant. Det er skrevet 7.mai:

Hilsener fra deres tjener og yngre bror i Kristus, Yousef Nardarkhani. Til: alle dem som er opptatt av og bekymret for min nåværende situasjon.Først av alt vil jeg informere alle mine elskede brødre og søstre om at jeg er ved svært god helse, både hva kropp og ånd angår. Og jeg forsøker å ha en litt annen tilnærming enn de andre disse dagene, og anser den som en eksamen og troens prøve. Og under disse harde dagene i den forstand at de prøver min lojalitet og oppriktighet overfor Gud, så prøver jeg så best jeg kan å stå for det jeg har lært med hensyn til Guds bud.


Jeg trenger å minne mine elskede, at om min prøve har vart så lenge, og jeg i mitt kjød skulle ønske at prøven var over, så har jeg overgitt meg selv til Guds vilje.


Jeg er verken en politisk person eller vet noe om kompleksiteten i politikken, men jeg vet at selv om det er mange ting vi har felles ulike kulturer i mellom, er det også forskjeller mellom disse kulturene rundt om i verden som kan resultere i kritikk, og hvor det flest ganger oppleves slik at responsen på denne kritikken vil være hard og som et resultat av det igjen vil våre problemer forlenges.


Fra tid til annen blir jeg informert om nyhetene som spres i media om min nåværende situasjon, for eksempel om støtten fra ulike kirker og berømte politikere som har bedt om at jeg settes fri, eller kampanjer eller menneskerettighetsaktivister som arbeider mot de anklagene som er rettet mot meg. Jeg tror at alle disse aktivitetene kan være til stor hjelp for å få satt meg fri, og at respekt for menneskrettighetene på en god måte kan bringe frem positive resultater.


Jeg vil gjerne få uttrykke at jeg setter pris på alle de som forsøker å nå dette målet. Men på den annen side vil jeg også få uttrykke min uenighet i anklagende aktiviteter som forårsaker stress og vanskeligheter, og som beklageligvis blir gjort for å rettferdiggjøre (unnskylde) forsvar av menneskerettigheter og frihet, for resultatene av dette er så klare og tydelige for meg.


Jeg forsøker å være ydmyk og lydig overfor de som har myndighet, lydighet overfor de Gud har gitt myndighet i mitt land, og ber for dem om at de må lede landet ifølge Guds vilje og være fremgangsrike i dette. Jeg vet at jeg på denne måten har adlydt Guds ord. Jeg forsøker å adlyde sammen med de som ser er i samme situasjon som meg. De har aldri klaget, men latt Guds kraft blitt manifestert i sine liv, og selv om vi enkelte ganger leser om at de har brukt sin rettighet til å forsvare seg selv, for de har denne retten, så er heller ikke jeg et unntak og har brukt alle muligheter jeg har og avventer nå det endelige resulatet.


Så jeg ber mine elskede om å be for meg slik det hellige ord sier. Når alt kommer til alt ber jeg om at jeg snarest mulig må bli satt fri, slik mitt lands øvrighet i følge deres egne lover er forpliktet til og som de står ansvarlige overfor.


Må Guds nåde og barmhjertighet over deg nå og for alltid. Amen.
Yousef Nardarkhani

http://www.bjornolav.blogspot.se/Alla är ett i Jesus Kristus

Laddar för att ha hand om tre barnbarn i helgen. Det blir en bra omväxling, bearbetning och vila. Denna vecka har jag mött människor som varit nära att totalt ge upp i livet, efter allt fruktansvärt de varit med om.

På bibeltimmen ikväll läste vi om att "här är inte jude eller grek, kvinna eller man, alla är ett i Kristus Jesus". Se Galaterbrevet 3:26-29 Vilken skillnad mot hur det är i många sammanhang där man dömer ut en medmänniska för att den har "fel" etnicitet, "fel" hudfärg, "fel" vikt, "fel" kön o.s.v.

Kvällen avslutades med att en kille som inte hade en cykel fick åka hem till några församlingsmedlemmar och hämta en cykel. DET är verklig kärlek och församlingsgemenskap.

Vi läste på samlingen om hur en församlings bör vara.

Livet i församlingen får alltid moraliska konsekvenser. När Jesus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet, högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för detta exempelvis förtal, intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. I stället odlar de kristna med Andens hjälp kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Detta tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet och vänskap. Se mer om detta i Galaterbrevet 5:16-25

Vi har verkligen en utmaning att leva och vara en församling som visar på Jesus Kristus och Guds rikes härlighet.
Gud välsigne Dig! Åh, vad jag önskar att fler skulle prioritera att delta i våra samlingar på tisdagar i Hällefors och på torsdagar i Filipstad.

RSS 2.0