Tage Danielsson om mångkultur

En kom hit för att fly från nöden.
En kom hit för att undgå döden.
En kom hit av terror tvungen,
en kom hit för att gifta sig med kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar,
mest är dom snälla andra är skurkar.
En del är ärliga andra är skumma,
en del är genier andra är dumma.
Mest är dom fredliga andra vill slåss,
med andra ord dom är som oss.
En fel söker lugnet istället för bråket,
det enda vi svenskar kan bättre är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
som inte är svenskar - men ja må dom leva!

Bloggen

Som besökarna till bloggen märker skriver jag inte så mycket här nu för tiden. Det kan bli mer framöver.
 
Jag skriver mest på Facebook, (Forum för mångkultur och religionsmöten, Kristdemokraterna i Filipstad, Filipstad för mångfald samt Diskutera Filipstad)  Twitter och på bloggar som t.ex Flyktingbloggen och på Evangeliska Frikyrkans blogg (Forum för ........)
 
Jag anser att det är viktigt att finnas med i samhället och delta i det offentliga samtalet. Samhällsengagemang och politiskt arbete är viktigt. Varför överlåta det till dem som har helt andra åsikter än att de kristna värderingarna ska vägleda samhället? Kommer ihåg från vår tid i Dalarna hur man i församlingarna alltid lyfte upp dem som satt i kommunala nämnder och styrelser och bad för de frågor som skulle tas upp. Det spelade ingen roll att vi tillhörde olika partier. Om vi jobbade för bygdens bästa, till exempel goda förhållanden för skolor och stöd till ungdomsgårdar m.m. fick vi förbön och uppmuntrande ord. Det ansågs inte fult att vara politiskt engagerad. Man bad och välsignade och uppmuntrade dem som jobbade för jordbruk, företagande och goda livsvillkor för landsbygdens fortlevnad.
Däremot ska det inte finnas partipolitik i kyrkan, men vi som kristna församlingar ska vara väl insatta i hur samhället fungerar. Då kan vi be och arbeta och vara ljus och salt på den ort där vi bor.
 
Önskar dig en skön sommar!
Jag tänker läsa Bibeln och litteratur i klimatfrågan denna sommar plus några andra bra böcker från SJÖBERGS förlag. Ha det gott!
 
 

Hur ofta "måste" man gå i kyrkan?

Hur ofta "måste" man gå till kyrkan för att räknas som kristen? Migrationsverket tycks veta svaret minsann. De skriver, att två helger i månaden (ungdomssamling på lördagen och gudstjänst på söndagen)=fyra samlingar/månad inte räcker!!! och anser att det tyder på att personen INTE HAR EN GENUIN TRO OCH ÖVERTYGELSE!!! Den senaste tiden har jag läst ett flertal beslut där Migrationsverket ägnar sig åt en massa tyckande utan att ta reda på fakta. Dessutom motiverar man sina beslut på ett sätt, som gör det totalt omöjligt att överklaga och få till stånd ny prövning. Det syntes gå åt rätt håll förra våren i samband med att vi från Sveriges Kristna Råd inledde en föreläsningsserie för MVs jurister. Nu har MV stoppat den fortsatta utbildningen med motiveringen att det kommer så många syrier och att MV måste anställa fler jurister, så man hinner inte med fortbildning detta år. Samtidigt finns klara riktlinjer för hur man ska jobba med frågor om religion, trovärdighet och bedömningar av konversion. Men det gäller endast dem som kommer nu och ska få sin sak prövad. För den som t.ex blivit kristen "sent i asylprocessen" eller efter att ha fått "laga kraftvunna beslut" tycks det endast finnas minimal chans att få sin sak prövad på ett rättvisande och juridiskt korrekt sätt. På detta sätt skickar Sverige tillbaka människor till tortyr, fängelse och död. Ibland känner man sig maktlös. Flera asylsökande med helt klara så kallade "sur-Place-skäl" har tvångsutvisats och befinner sig nu i en svår situation. Några har flytt vidare efter att ha dumpats i Afghanistan. Sitter med några svåra ärenden just nu och ska ändå göra mitt bästa med överklagan, men frågan är vad MV och Mig-domstolen hittar på vid nästa beslut/dom. Be gärna en bön, att myndigheterna ska inse att de måste ta frågan om konvertiter som har kyrkornas fulla förtroende på större allvar.

RSS 2.0