Migrationsdomstolen: "Inte rimligt dölja homosexuell läggning"

Migrationsdomstolen skriver i en dom att det inte är rimligt att dölja sin sexuella läggning. Däremot är det mycket vanligt att både Migrationsverket och domstolarna skriver att man kan leva sitt liv i t.ex. Iran och Afghanistan och dölja sin kristna tro. Jag fattar inte var skillnaden består i. Nu går jag och väntar på vägledande beslut angående kristnas rätt att få ha en tro och leva ut sin kristna tro. Det måste i konsekvensens namn bli beslut på att "seriösa kristna"=människor som lever ut sin kristna tro i Sverige, inte ska utvisas till Afghanistan där det är dödsstraff på att äga en bibel.

I ett ärende som nyligen avgjorts slog Migrationsverket fast att mannen inte riskerade asylgrundande förföljelse. Myndigheterna i hemlandet känner inte till hans homosexualitet. Migrationsdomstolen anser det inte rimligt att dölja homosexualiteten och han förklaras vara flykting.

Den afghanska unge mannen gjorde gällande att han riskerade att mördas eller utsättas för annan grym eller omänsklig behandling i hemlandet då det uppdagas att han är homosexuell.

Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd. Inget talade för att mannens sexuella läggning var känd i hemlandet. Därmed ansågs han inte riskera asylgrundande förföljelse.

Belagt med dödsstraff

Av landinformationen framgår att homosexualitet är belagt med dödsstraff enligt afghansk lag. Myndigheterna upprätthåller förbudet sporadiskt och ser mellan fingrarna på tillfälliga manliga sexuella förbindelser. Öppet homosexuella relationer är inte tillåtna och homosexualitet inkluderat känslor och närhet tillåts inte. Homosexuella riskerar också social utstötning och våld av familjer och samhällsmedlemmar.

Regeringen har betonat att sexuell läggning ska betraktas som en grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från, se prop. 2005/06:6 s. 26. Riksdagen har uttalat att det aldrig kan komma i fråga att avvisa en person som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning, se bet. 2005/06:sfU4 s. 13.

Välgrundad fruktan

Migrationsdomstolen konstaterar att mannens homosexuella läggning inte uppmärksammats av afghanska myndigheter eller enskilda i landet. Däremot är det klarlagt att han lever i en öppen homosexuell relation i Sverige.

Det är sannolikt att klaganden har en homosexuell läggning som det inte är rimligt att han döljer. Han har därmed en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse på grund av sin sexuella läggning vid ett återvändande dit och förklaras vara flykting.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0